Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE LECTIE

MEMORIA

Data:9.XI.2010 / 16.XI.2010
Clasa: a X a A
Profesor: Badea Adriana
Unitatea de Invăţământ: GRUP ŞCOLAR AGRICOL URZICENI
Obiectul: Psihologie
Tipul Lecţiei: predare- învăţare prin descoperire
Nr ore alocate: 2h
Subiectul: MEMORIA
Obiectiv fundamental: dobândirea cunoştinţelor fundamentale referitoare la memorie

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 – să definească memoria
O2 – să explice caracteristicile si calităţile memoriei
O3 – să explice care sunt procesele memoriei
O4 – să argumenteze importanţa memoriei pentru viata omului
O5 – să analizeze relaţia memorie-uitare
METODE:
M1 – conversaţia euristică
M2 – exerciţiul
M3 – brainstorming
M4 – explicaţia
M5 – problematizarea
MIJLOACE DIDACTICE:
m 1 – manual
m 2 – fise cu exerciţii de memorie
BIBLIOGRAFIE:
Elena Lupaşcu si Victor Bratu , Psihologie- Manual pentru clasa a X A , Editura Cordiv,
Deva ,2005
Baddeley, Memoria umană , Editura Teora, Bucuresti, 1998