Sunteți pe pagina 1din 4

Partea.

I: Modalitatea de înregistrare a datelor în Serviciul de probațiune din


România(instrument de cercetare: chestionar + interviu) + ce date sunt înregistrate :5

Cap. I: Actele activităților Sistemului de Probațiune:1 pag.

Situația actuală în sistemul de probațiune cu privire la datele persoanelor


supravegheate

Având în vedere că această lucrare are în vedere partea de informatică și


comunicații (IT&C) vom începe acest capitol cu datele pe care fiecare consilier
trebuie să le treacă în diversele acte realizate în virtutea activității de probațiune.

Astfel aceste date sunt:

1. Detalii legate de persoana supravegheată (nume prenume persoana


supravegheată, codul numeric personal, data și locul nașterii, adresa de domiciliu)
2. Detaliile legate de dosarul penal al persoanei supravegheate (instanță,
numărul dosarului, numărul și data sentinței, infracțiunea pentru care a fost
condamnat, sancțiunea penală primită, data rămânerii definitive a sentinței penale)
3. Detalii legate de supravegherea persoanei (numărul dosarului de
supraveghere, perioada de supraveghere, eventualele obligații impuse de instanță)

O problemă pe care o regăsim în actualul sistem de management al datelor


persoanelor supravegheate este că multe dintre aceste date sunt scrise de mai multe
ori și de mai multe persoane.

În cel mai bun caz cel ce introduce sentința venită de la instanță atunci când
înregistrează un nou dosar de supraveghere va introduce numele prenumele,
C.N.P.-ul sau cel puțin data nașterii a persoanei supravegheate infracțiunea pentru
care persoana se află supravegherea noastră și data finalizării supravegherii.

Dacă însă persoana supravegheată vine înainte ca să sentința să rămână definitivă


în ceea ce privește Serviciul de probațiune atunci numele CNP sau cel puțin data
nașterii precum și numărul de telefon vor fi trecute încă o dată de altă persoană
urmând ca apoi persoana care înregistrează dosarul venit de la instanță să facă din
nou să rescrie mențiunile pe care le am arătat mai sus.

În ambele cazuri toate aceste date vor fi trecute încă o dată de către consilierul
manager de caz. Dacă avem în vedere că toată această date sunt scrsie în cel puțin
30 de secunde și faptul că la data prezintă lucrări Serviciul de probațiune București,
ca să luăm un exemplu, există în medie un număr de Ł(nr de intari) de dosare
atunci putem concluziona că în cel mai bun caz se pierd Ł(minute) iar în cel mai rău
caz se pierd Ł(minute).

Or, la nivel tehnologic există o soluție foarte simplă și care nu necesită resurse
foarte mari din partea Serviciului de Probațiune sau din partea Direcției Naționale De
Probațiune și anume crearea unui server în care să existe o bază de date (cu trei
tabele). Această baza de date să aibă mai mulți utilizatori cu diferite grade de acces
în funcție de bază de tabelul care se vrea să fie modificat.

Înainte de a trece mai departe vom defini trei termeni: „baza de date”, „tabel” și
„cheie”.

Astfel, o bază de date „este un instrument pentru colectarea și organizarea


informațiilor. Bazele de date pot stoca informații despre persoane, produse, comenzi
sau orice altceva. Multe baze de date încep ca o listă într-un program de procesare a
textului sau o foaie de calcul. Pe măsură ce lista se mărește, datele încep să conțină
redundanțe (aceeași informație să se găsească în locuri diferite sau să se
memoreze în baza de date informații care se pot deduce pe baza altor informații
memorate în baza de date)1 și inconsistențe. Ele devin greu de înțeles sub formă de
listă și există modalități limitate de a căuta sau a extrage subseturi de date pentru
revizuire. După ce încep să apară aceste probleme, este o idee bună să transferați
datele într-o bază de date creată de un sistem de gestionare a bazelor de date 2.”

Exact așa cum am arătat puțin mai devreme fix redundanță este o problemă ce
apare acum în modalitatea de gestionare a datelor cu privire la persoana
supravegheată. Și deși câteodată redundanța poate să fie bună (e.g. există mai
persoane care pot corecta datele), totuși aceasta ia foarte mult timp pe care îl

1
Vlad Tudor Huţanu, Carmen Popescu, Manual Informatică intensiv de pentru clasa a XII-a, pg. 22, ed. L&S
INFO-MAT, 2016
2
Definiție preluată de pe website-ul https://support.microsoft.com/ro-ro/office/no%C8%9Biuni-elementare-despre-
bazele-de-date-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204#__toc257378512, accesat la 12 feb. 2021
consilierul ar putea să îl dedice unei intervenții directe cu persoana supravegheată,
nu cu formulare și alte acte care nu au conținut creativ.

Un tabel bază de date seamănă ca aspect cu o foaie de calcul, deoarece datele sunt
stocate în rânduri și coloane. În consecință, este de obicei destul de ușor să importați
o foaie de calcul într-un tabel bază de date. Diferența principală dintre stocarea
datelor într-o foaie de calcul și stocarea lor într-o bază de date este modul în care
sunt organizate datele. Pentru o bază de date cât mai flexibilă, datele trebuie să fie
organizate în tabele, astfel încât să nu apară redundanțe. 3

Astfel avem o bază de dată acelor ce au venit înainte ca sentința să vină la Serviciul
de probațiune București cunoscută popular ca bază de dată acelor veniți înainte iar
această bază de date bineînțeles pot avea acces toți consilierii și secretara și șeful
serviciului. Apoi este baza de date cu dosarele înregistrate ce poate prelua date din
baza celor "veniți înainte" dacă din există astfel de date. accesul la această baza
de date să fie dat doar secretare și șefului serviciului de probațiune. Și bineînțeles
ultima baza de date este cea a persoanelor supravegheate ale fiecărui consilier în
parte, la care vor avea acces bineînțeles consilierul manager de caz și șeful
serviciului de probațiune și sau secretarul (probabil e bine ca aceasta să fie lăsat la
latitudinea serviciului în sine). Această bază de date bineînțeles poate prelua date
din baza de date a dosarelor înregistrate.

Menționăm că rolul de Cheie poate să fie îndeplinit de CNP ul persoane


supravegheate deoarece acest număr îndeplinește condiția de unicitate. O cheie
este un număr ce trebuie să se regăsească în toate bazele de date și care să fie
unic. Oricine Paul îndeplinește ambele condiții se găsește și se poate găsi atât în
baza de date a celor veniți înainte cât și bineînțeles în dosarul în baza de date a
dosarelor registrate și cu atât mai mult în baza de date a persoanelor supravegheate
ale mele și fiecărui manager de caz.

Această ultimă baza de date poate fi folosită și pentru a rezolva o problemă cu baza
de date a programului Green Soft astfel cu ajutorul unui import export se poate
adăuga o persoană însemn imediat după ce a fost adăugată în baza mea gerului de
caz cu alte cuvinte în loc să așteptăm cinci minute cât durează să scriem toate
detaliile putem doar cu două plicuri și cum în câteva secunde să completăm baza de

3
Idem
date din programul Green Soft. Bineînțeles pentru că evaluarea unei persoane nu
este o procedură Ce poate să fie îndeplinită de un robot sau automatizată partea de
SERN rămâne să fie completată manual de fiecare consilier în parte.