Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Turoczi Mozes”


Clasa: a V-a B
Disciplina: Educaţie fizică
Data: 26.02.2021
Tipul lecţiei: dezvoltarea calităților motrice/ consolidarea deprinderilor şi priceperilor motrice
Locul de desfăşurare: sala de sport
Propunător: prof. Moroianu Mihai Decebal Ilie
Materiale didactice necesare: fluier,jaloane,banci de gimnastică, mingi
Metode şi procedee didactice: explicaţia, exersarea independentă, demonstraţia, observaţia, întrecerea

Temele lecţiei:
1. Dezvoltarea calitaților motrice de bază-Îndemânare-deplasări în echilibru pe suprafețe îngste și înălțate
2. Atletism-. Pasul alergător lansat de semifond -consolidare

Competenţe specifice

1.Menţinerea stării optime de sănătate a elevilor şi creşterea capacităţii de adaptare a acestora la factorii de mediu.
2.Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la aceasta.
3.Practicarea independentă a exerciţiilor fizice.
4.Realizarea de acțiuni motrice simple.
5. Îndeplinirea rolurilor şi respectarea regulilor specifice organizării activităţilor din lecţie.

Bibliografie:
Login M, Stoicescu A.: Educaţia fizică la clasele I-IV, Îndrumător metodic, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1975
* * * Ghid de evaluare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 1999
* * * Curriculum naţional. Programe şcolare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 2003
Stan L, Oancea M, Cojocaru Ş.: Ghid Metodologic privind proiectarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002.
Tripa M.:Jocuri pentru orele de educaţie fizică la ciclul primar, Ed. Mirton, Timişoara, 2002
Formaţii de lucru
Momentele lecţiei Conţinut Dozare Metode şi procedee de organizare Obs.
a exersării
1. Organizarea colectivului  Adunarea - în linie pe două rânduri
de elevi  Raportul 1 min.
( 3 min. )  Verificarea prezenţei şi a ţinutei
 Anunţarea temelor
 Exerciţii de front şi formaţie:
- întoarcere la stânga 1 min.
- întoarcere la dreapta
- întoarcere la stânga-împrejur
2. Pregătirea organismului Variante de mers şi alergare: - în coloană câte doi
pentru efort  alergare ușoară 2 ture teren - în spatele jaloanelor
( 7 min. )  mers normal 10 m
 mers pe vârfuri cu braţele sus 10 m
 mers pe călcâie cu braţele la spate 10 m
 alergare cu joc de glezne 10 m
 alergare cu extensia piciorului 10 m
10 m
 alergare cu genunchii la piept
10 m
 alergare cu pendularea gambei pe coapsă
10 m
 alergare laterală cu paşi adăugaţi 10 m
 alerfare accelerată 10 m
 conducerea mingii de handbal prin alergare 10 m
 exerciţii de respiraţie

3. Influenţarea selectivă a Complex de exerciţii libere: - în cerc


aparatului locomotor Ex.1: P. i. – stând depărtat, mâini pe şolduri 4x4t
( 10 min. ) T1-2 – aplecarea capului spre înainte
T3-4 – extensie spre înapoi
Ex.2: P. i. – stând depărtat, braţul drept sus, braţul 4x4t
stâng jos
T1-2 – extensia braţului drept sus şi a braţului
stâng jos
T3-4 – extensia braţului stâng sus şi a braţului
drept jos
Ex.3: P. i. – stând depărtat cu mâinile pe şolduri 4x4t
T1-2 – răsucirea trunchiului spre dreapta şi
arcuire
T3-4 – răsucirea trunchiului spre stânga şi
arcuire
Ex.4: P. i. – stând depărtat, trunchiul aplecat la 900, 4x4t
braţele lateral întinse
T1-2 – îndoire, răsucire de trunchi spre
dreapta atingând cu mâna dreaptă vârful piciorului
stâng şi dublă arcuire
T3-4 – idem spre stânga
Ex.5: P. i. – stând depărtat, braţele pe şolduri 4x4t
T1-2 – fandare spre dreapta cu arcuire
T3-4 – fandare spre stânga cu arcuire
Ex.6: P. i. – culcat dorsal 2x4t
T1-2 – ridicarea picioarelor la 900
T3-4 – revenire la sol
Ex.7: P. i. – sprijin ghemuit 3x4t
T1-3 – piciorul drept întins înapoi
T2-4 – schimbarea piciorului prin săritură
Ex.8: P. i. – stând depărtat, trunchiul îndoit la 900 3x8t
T1-4 – rotirea trunchiului spre dreapta
T5-8 – rotirea trunchiului spre stânga
Ex.9: P. i. – stând, braţele pe şolduri 2 x 16 t
T1-4 – sărituri spre înainte
T5-8 – sărituri spre înapoi
T9-12 – sărituri spre dreapta
T13-16 – sărituri spre stânga
Ex.10: P. i. – stând depărtat 4x
T1 – ridicarea pe vârfuri şi ridicarea braţelor-
inspiraţie
T2 – revenire în stând depărtat cu
încrucişarea braţelor înainte – expiraţie
Ex.1 Coloană câte 4
Realizarea temelor lecției Mers în echilibru cu brațele întinse lateral pe banca 4x -se va
de gimnastică O O O O păstra
Ex.2 4x O O O O distanța
4. Dezvoltarea calitaților Mers în echilibru pe vârfuri cu brațele sus pe banca O O O O minim
motrice de bază- de gimnastică 4x O O O O recomandată,
Îndemânare-deplasări în Ex. 3 pe toată
echilibru pe suprafețe îngste și Mers în echilibru cu pas adăugat pe banca de 4x perioada
înălțate gimnastică realizări
Ex. 4 6 grupe a câte 4 elevi activităților
10’ Mers în echilibru cu pas fandat pe banca de (grupe valorice)
gimnastică
O O O O
O O O O
O O O O
5.Atletism-. Pasul alergător 2-40m O O O O
lansat de semifond - alergare accelerată și menținerea vitezei maxime O O O O
-consolidare 2x O O O O
pe 15-20m
15’ - din mers trecere în alergare pe 20-30-40-50m

6. Revenirea organismului  mers cu exerciţii de respiraţie şi relaxare 10 m - în coloană câte doi


după efort  alergare uşoară de relaxare 10 m
(3 min.)
7. Aprecieri şi recomandări  se fac aprecieri cu privire la participarea elevilor - în linie pe două rânduri
(2 min.) la lecţie
 recomandări pentru activitatea independentă
 alinierea şi salutul