Sunteți pe pagina 1din 1

Ce sunt deşeurile ?

Deşeurile sunt substanţe rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai
pot fi folosite ca atare, pe care deţinătorul le înlătură, are intenţia sau obligaţia de a le înlătura,
dintre care unele sunt refolosibile. De regulă, deşeurile reprezintă ultima etapă din ciclul de viaţă al
unui produs. Ciclul de viaţă al produsului reprezintă perioada cuprinsă între data de fabricaţie a
produsului şi data la care acesta devine deşeu.
Deşeurile sunt materiale considerate fără valoare sau fără utilitate. Acestea ar trebui eliminate
deoarece pun în pericol sănătatea umană. Contactul omului cu deşeurile poate surveni fie în mod
direct, prin acumularea haldelor de gunoi în apropierea zonelor de locuit, fie indirect, prin scurgerile
în sol, apă subterană sau apă de suprafaţă şi emisie în atmosferă.

Ce este reciclarea ?

Reciclarea reprezintă reprocesarea materialelor în produse noi. În general, reciclarea


previne pierderea unor materiale potenţial folositoare, reduce consumul de materii prime şi reduce
consumul de energie şi astfel producerea de gaze cu efect de seră. Reciclarea este un concept
modern în gestiunea deşeurilor. Reciclarea nu include refolosirea materialelor care îşi păstrează
forma iniţială pentru alte scopuri decât cele iniţiale.

Sortează pe categorii gunoiul pe care îl produci, astfel încât să pui separat


deşeurile de hârtie şi carton de celelalte deşeuri, atât acasă, cât şi la
şcoală.
Nu arunca în locuri publice hârtii sau carton chiar dacă nu găseşti imediat
un coş de gunoi.
Utilizează la maximum hârtia de scris (faţă, verso).
Foloseşte drept ciorne hârtiile de care nu mai ai nevoie.
Fotocopiază şi printează pe ambele feţe ale colilor.
Păstrează cărţile şi caietele pe rafturi sau suporturi, astfel eviţi
deteriorarea lor.
Adună maculatura pentru a o duce la un centru de reciclare.
Renunţă, pe cât posibil, să cumperi produse din hârtie şi carton de unică
folosinţă (şerveţele, feţe de masă, veselă din carton).
Dacă eşti abonat la diferite publicaţii şcolare, împrumută-le şi colegilor sau
prietenilor tăi.
Renunţă la împachetarea excesivă.
Refoloseşte pungile de la cadouri şi hârtia de împachetat.

Ştiaţi că.....
-o tonă de hârtie irosită înseamnă 2 foi de scris şi un ziar zilnic, timp de un
an de zile;
-o tonă de hârtie reciclată înseamnă 17 copaci salvaţi, 4102 kwh şi 26000 l
de apă economisiţi şi 27 kg de noxe mai puţin eliminate în atmosferă;
-pentru a produce 700 de pungi de hârtie, folosite la cumpărături, este
nevoie de un copac cu vârsta 20-30 de ani.