Sunteți pe pagina 1din 1

CLASIFICAREA PRECIPITAŢIILOR

03-09-2009 Autor: meteorologul de servici

După formă sau după starea lor fizică, precipitaţiile se împart în 3 grupe şi
anume:

 hidrometeori apoşi: ceaţa, burniţa, ploaia, roua;


 hidrometeori micşi: lapoviţa, ploaia cu grindină;
 hidrometeori solizi: zăpada, măzărichea, grindina, bruma, poleiul, chiciura.

 După modul de formare (procesul atmosferic), hidrometeorii se împart în 9


grupe şi anume :

1. Hidrometeorii rezultaţi din condensarea vaporilor de apă în contact cu obiectele(roua) mai reci,
temperatura rămînînd deasupra lui 0°
2. Hidrometeorii rezultaţi din sublimarea vaporilor de apă în contact cu obiectele (bruma) sau solul mai
rece, temperatura fiind sub 0°
3. Hidrometeorii provenind din condensarea vaporilor de apa din aer în stratul atmosferic vecin solului
4. Hidrometeorii provenind din condensarea vaporilor de apă din aer în strate norii atmosferice ridicate faţă
de suprafaţa solului
5. Hidrometeorii ce provin din transformarea sau mai exact din căderea spre sol a norilor în formă de pînză
numiţi şi nori stratiformi (burniţa, zapada, lapoviţa, zapada gheţoasa, ace de gheaţă)
6. Hidrometeorii ce provin din transformarea sau căderea spre sol a norilor în formă de bulgări sau munţi,
numiţi şi nori Cumuliformi (averse de ploaie,averse de zăpada, averse de lapoviţă, averse de mâzăriche,
averse de grindină)
7. Hidrometeorii proveniţi din norii sau ceaţa în stare lichidă la o temperatură (chiciura, poleiul), mai
coborîtă de 0° şi care îngheaţă în contact cu obiectele sau solul
8. Hidrometeorii ca o consecinţă a vîntului şi a efectului eolian (transportul de zăpadă, viscolul)
9. Hidrometeori statici (stratul de zăpadă).