Sunteți pe pagina 1din 18

Exercitii – Multimi.

Multimea numerelor naturale


EX.1) Enumerați elementele următoarelor mulțimi și precizați cardinalul acestora:

a) A={x/x este literă a cuvântului „algebră”};

b) B={x este număr natural/ x<7};

c) C={x∈N/ 2<x≤8};

d) D={x∈N*/ 0≤x≤4};

EX. 2) Se consideră mulțimea M={a,c,e,g,i,k}. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:

a)c∈M;   b)i∉M; c)cardM=9;  d)e∉M; 

EX. 3) Se consideră mulțimea F={0,1,2,5}. Determinați următoarele mulțimi:

a)A={x/x=3a+5,a∈F}; b)B={x/x=a³,a∈F}.

SUBMULTIMI

EX.1) Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:

a){i,j,k,l}={l,i,j,k,m}; b){1,3,5,7}≠{1,3,5,9}; c){m,ă}⊂{t,e,m,ă}.

EX.2) Precizați câte submulțimi conține mulțimea A={0,5,10,15,20,200}.

EX.3) Scrieți toate submulțimile mulțimii A={1,2,3}.

EX.4) Fie mulțimile C={x∈N*/x≤4} și D={z∈N/z=4-x,x∈C}. Verificați dacă C≠D.

EX.5) Determinați cardinalul mulțimii E dacă mulțimea E are 32 de submulțimi.

OPERATII CU MULTIMI

TEMA

EX.1) Enumerați elementele următoarelor mulțimi și precizați cardinalul acestora:

a) A={x/x este literă a cuvântului „matematică”};

b) B={x este număr natural/ x<6};

c) C={x∈N/ 12<x≤18};

d) D={x∈N*/ 0≤x<2};

EX. 2) Se consideră mulțimea M={b,d,f,h,j}. Stabiliți valoarea de adevăr a propozițiilor:

a)c∉M;   b)j∈M; c)card M=5;  d)d∉M; 

EX. 3) Se consideră mulțimea F={0,2,3,7}. Determinați următoarele mulțimi:


a)A={x/x=9·a+2,a∈F}; b)B={x/x=a²,a∈F}.

Subiectul I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect


1. Dacă A={1,3,4,5,7}, atunci…
A.2 ∈ A B.3 ∈ A C.4 ∉ A D.5
∉ A
2. Dacă A={1,3,4,5,7}, atunci…
A.{1,2} ⊂ A B.{3,6} ⊂ A C.{3,5} ⊂ A D.{5,6} ⊂ A
3. Dacă A={1,3,4,5,7}, atunci cardinalul mulțimii A este egal cu ….
A.5 B.6 C.7 D.8
4. Dacă A= {x ∈Ν|0<x≤3} atunci A=….
A.{0,1,2} B.{1,2,3} C.{0,1,2,3} D.{1,2}
5. Dacă mulțimea A are 100 elemente, mulțimea B are 150 elemente, mulțimea A ¿ B
are 75 elemente, atunci mulțimea A ¿ B are ……… elemente.
A.250 B.225 C.200 D.175

Subiectul II. Asociază cerințele din coloana A cu răspunsurile din coloana B


Coloana A Coloana B
1) {0,2,4,5} ¿ {1,2,3,4}=…. a) {2,4}
2) {0,2,4,5} ¿ {1,2,3,4}=…. b) {2,3,4}
3) {0,2,4,5} \ {1,2,3,4}=…. c) {0,5}
4) {1,2,3,4} \ {0,2,4,5}=…. d) {0,1,2,3,4,5}
5) ({0,2,4,5} ¿ {1,2,3,4}) \ {0,1,4,6}=…. e) {1,3}
f) {2,3,5}
Subiectul III. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete
1. Determinaţi mulţimile A şi B dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
a)AB={1,5}; b)AB={0,1,2,3,4,5,6,7}; c)A\ B={3,6}

2. Toți cei 24 de elevi dintr-o clasă practică cel puțin un sport de performanță: baschet sau
handbal. Șapte elevi practică numai baschet iar nouă elevi nu practică baschet.
Aflați numărul elevilor din clasă care practică ambele sporturi.

3. A={10, x+5} și B={3, 3x+1}, x ∈ N. Aflați x astfel încât A ¿ B să aibă trei


elemente.
4. Comparaţi cardinalul mulţimii A = {x  xN, 2301  x  2302} cu cardinalul mulţimii
B = {y  yN, 3200  y  3201}
Înmulțirea numerelor întregi
Exerciții

1. Completați datele din tabelul de mai jos:


a b c a●b a●b●c a ●( b+c) (a●b)+
(a●c)

+3 +4 +2
–4 +2 –5
–2 –6 +4
–3 –5 –6
+4 –3 0

2. Stabilește valoarea de adevăr:

a) a∙ ( b + c) = ( a ∙ b) + (a ∙ c)

b) a ∙0 = a

c) a ∙ 1= a

d) (a ∙b) ∙ c= a + (b ∙c)

e) (– a) ∙ b ∙ c = a ∙ b ∙ c

3. Selectează rezultatul corect:

a) (– 2) ∙ (– 3) ∙ (– 2) = .....

a) + 6; b) +12; c) – 12
b) (– 2) ∙ (+ 3) ∙ (– 5) = .....
a) –30; b) +30; c) – 15;

c) (– 4) ∙ (+ 3) ∙ (– 2) = .....
a) –12; b) +24; c) – 24;

d) (– 5) ∙ (– 6) ∙ (– 3) = .....
a) + 30; b) +150; c) – 150;
4. Calculați:
a) (– 2) ∙ (+ 7) = c) (– 8) ∙ (–5) = e) (– 6) ∙ (– 9) ∙ ¿)=
b) (– 6) ∙ (–9) = d) (– 4) ∙ (+ 9) = f) (+ 7) ∙ (– 3) ∙( – 4)=

5. Identificați rezultatele produselor din coloana din partea stângă


în coloana din partea dreaptă a paginii. Atenție! Un rezultat este în
plus! Scrie rezultatele în tabelul de mai jos:

1. (– 5) ∙ (+ 4)
a) – 18;
2. (– 2) ∙ (– 9)
b) + 30;
3. (+ 8) ∙ (– 3) c) + 56;
d) -56;
4. (– 12) ∙ (– 2)
e) + 24;
5. (– 7) ∙ (– 8) f) – 24;
6. (– 15) ∙ (– 2) g) +18;
7. (– 6) ∙ (+ 3) h) -20;

8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina Matematică

Anul şcolar 2020-2021

Clasa a VII-a

. Din oficiu se acordă 10 puncte.


. Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.
Subiectul I. Pe foaia de test scrieţi numai rezultatele. (35 de puncte)
5p 1. Suplementul unghiului de 780 este …………………

5p 2. Rezultatul calculului – 8 -7+2+9 este........

5p 3. Dacă 1620  2a  3b  5c , atunci b =.......

5p 4. Perimetrul unui triunghi cu laturile de 8 cm; 70 mm; 0,6 dm este...cm.

5p 5.Dacă 7 m de pânză costă 56 lei, atunci 10 m de pânză de acelaşi fel vor costa ………lei

5p 6.Soluţia ecuaţiei 3x+7=13 este egală cu …….…..…..…

5p 7. Un triunghi cu toate laturile congruente se numeşte…………….

Subiectul al II-lea. Pe foaia de test scrieţi rezolvările complete. (55 de puncte)

m  BAC   90 m  ABC   30


17p 1.Fie triunghiul ABC cu şi . Dacă BC  6 cm şi punctul

M este mijlocul laturii  BC  , calculaţi lungimile segmentelor :  AC  ,  BM  ,  AM  şi  MC  .

11p 2. Media aritmetică a două numere este egală cu 19. Dacă unul din numere este egal cu 5, aflaţi
celălalt număr.

15p 3. Fie multimile A={x| x ∈ N, x|18} şi B={ x| x ∈ N*, x < 7 }.

a)Scrieti multimile, prin enumerarea elementelor.

b)Aflati AB, AB si A\B.

12p 4. Fie Δ ABC isoscel de bază [BC] cu m( .Printr-un punct D∈ ( AC )


duceţi paralela la AB .Notaţi cu E intersecţia acesteia cu dreapta BC. Demonstraţi că
0
m ( ¿ CED )=50 şi aflaţi m( BAC).
PROBLEMA 1) Fie O1, O2, O3 și O4 cele patru unghiuri formate de două drepte concurente în
punctul O. Dacă măsura unghiului O1 este 38 de grade, aflați măsurile celorlalte 3 unghiuri.
PROBLEMA 2) Fie A1, A2, A3 și A4 cele patru unghiuri formate de două drepte concurente în
punctul A. Dacă măsura unghiului A1 este de 5 ori mai mare decât măsura unghiului A2, aflați
măsurile celor 4 unghiuri.
PROBLEMA 3)  Fie O1, O2, O3, O4, O5 cinci unghiuri congruente în jurul punctului O. Aflați măsurile
celor 5 unghiuri.
PROBLEMA 4) Fie A1, A2, A3, A4, A5 cinci unghiuri în jurul punctului A. Dacă măsurile celor cinci
unghiuri se exprimă prin cinci numere naturale consecutive, aflați cât este fiecare unghi.
Unghiuri alterne interne, alterne
externe, corespondente, interne
(externe) de aceeasi parte a secantei
Două drepte distincte a și b, tăiate de o secantă c formează perechi de unghiuri:

 ALTERNE INTERNE: <2 cu <8; < 3 cu <5.


 ALTERNE EXTERNE: <1 cu <7; <4 cu <6.
 CORESPONDENTE: <1 cu <5; <2 cu <6; <4 cu <8; < 3 cu <7.
 INTERNE DE ACEEAȘI PARTE A SECANTEI: <2 cu <5; < 3 cu <8.
 EXTERNE DE ACEEAȘI PARTE A SECANTEI: <1 cu <6; <4 cu <7.

TEOREMA DE EXISTENȚĂ A DREPTELOR PARALELE: Dacă două drepte tăiate de o secantă


formează o pereche de unghiuri ALTERNE INTERNE CONGRUENTE atunci DREPTELE sunt
PARALELE.
Dă te rog un share pe facebook în diverse grupuri și un TAG în comentarii ca să știe și alți
prieteni(colegi) ai tăi de existența acestor materiale! MULȚUMESC!
OBSERVAȚII:

1. Dacă două drepte tăiate de o secantă formează o pereche de unghiuri ALTERNE EXTERNE
CONGRUENTE atunci DREPTELE sunt PARALELE.
2. Dacă două drepte tăiate de o secantă formează o pereche de unghiuri CORESPONDENTE
CONGRUENTE atunci DREPTELE sunt PARALELE.
3. Dacă două drepte tăiate de o secantă formează o pereche de unghiuri INTERNE(EXTERNE) DE
ACEEAȘI PARTE A SECANTEI SUPLEMENTARE atunci DREPTELE sunt PARALELE.

DOUĂ DREPTE PARALELE TĂIATE DE O SECANTĂ: Două drepte PARALELE (a||b) tăiate de


o SECANTĂ(c) formează perechi de UNGHIURI ALTERNE INTERNE CONGRUENTE (<2
≡<8; < 3 ≡<5), ALTERNE EXTERNE CONGRUENTE (<1 ≡<7; <4 ≡<6), CORESPONDENTE
CONGRUENTE (<1 ≡<5; <2 ≡<6; <4 ≡<8; < 3 ≡<7), INTERNE DE ACEEAȘI PARTE A
SECANTEI SUPLEMENTARE (m(<2)+m(<5)=180°;
m(< 3)+m(<8)=180°) și EXTERNE DE ACEEAȘI PARTE A SECANTEI SUPLEMENTARE
(m(<1)+m(<6)=180°; m(<4)+m(<7)=180° ).

Exemplu +rezolvare:
Fie dreptele a||b tăiate de o secantă c. Aflați pe x în următoarele situații:
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat.

Subiectul I

Item 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

Rezultat 102 -4 4 21cm 80 2 echilateral


corect

Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 35 p

Subiectul al- II-lea

4p

1
BC T 30 5p

În triunghiul dreptunghic ABC cu


m  B   30  AC 
2
 3 cm
.

M este mijlocul lui  BC  va rezulta că BM  MC  3 cm .


3p
Cum
TM
BC
În triunghiul dreptunghic ABC cu AM mediană
AM  2
 3 cm

5p

2
a+b
a) scrie formula ma = 2 =>
2p

Află 2. ma=a+b =>2. 19=5+b =>

=>38=5+b =>b=38-5 => b=33


5p

4p

3 Află mulţimile enumerând elementele lor:

A={1; 2; 3; 6; 9; 18}

şi B={ 1; 2; 3; 4; 5; 6}. 4p

2p

AB={1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 18},

AB={1; 2; 3; 6} 3p

A\B={9; 18} 3p

3p

1
4p

Desen

Δ ABC isoscel de bază [BC] m( m( 3p

DE║AB, BC si AC secante , atunci 1p

( ¿ CED )≡(≺ ABC ) (corespondente)


0
m ( ¿ CED )=m(≺ ABC )=50 3p

m( m( m(

m(

m(

m(

S-ar putea să vă placă și