Sunteți pe pagina 1din 4

RAPORT DE PRACTICĂ

TEOLOGIE ORTODOXĂ – ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Anul III

Semestrul I

ORADEA 2014

LOCUL DE DESFASURARE A PRACTICII/INSTITUŢIA:


1
MĂNĂSTIREA SFINTEI CRUCI, str. Făcliei Nr. 24/A, Oradea

Tel. 0729500801

www.manastireasfinteicruci.ro

email: manastireasfinteicruci@yahoo.com

SERVICII ACORDATE:

- Servicii tip cantina socială - „CANTINA SĂRACILOR”: două mese


pe zi pentru un numar de 80 – 100 de persoane.
- Servicii tip „CENTRU DE ZI” pentru persoane defavorizate:
îngrijire personală, recuperare, integrare/reintegrare.
- Găzduire temporară şi permanentă.
- Întocmirea dosarelor de reşedinţă pentru rezidenti, dupa caz.
- Servicii de asistenţă şi recuperare a persoanelor cu dizabilităţi
şi a persoanelor varstnice.
- Sprijin in efectuarea demersurilor legale pentru incadrarea
persoanelor adulte într-un grad de handicap.
- Reincadrarea tinerilor în sistemul de învăţământ.
- Consiliere spirituală.
- Ajutoare alimentare şi materiale pentru persoanele fără
adăpost, pentru familiile fără venit şi cu mulţi copii, romi.
- Sprijin pentru obţinerea asigurărilor medicale/ de sănătate
(prin Patriarhie), înscriere la medicul de familie, spitalizare.
- Asistenta si sprijin pentru detinutii din Penitenciarul Oradea:
slujbe religioase, alimente, consiliere.
- Oferirea spaţiului, hranei şi asigurarea condiţiilor de cazare,
asistenta spirituală în cadrul unei tabere de vară pentru copii
proveniţi din familii defavorizate şi din centre de plasament.
- Ajutoare medicale în caz de urgenţă.
- Servicii de asistenta sociomedicală acordate in cadrul
cabinetului medical sau după caz, la solicitare, în spitale.
2
- Asigurarea spaţiului pentru desfăşurarea seminariilor cu
subiect socio-religios.

BENEFICIARI:

- Persoane fără adăpost şi fără venit


- Familii defavorizate, cu mulţi copii
- Persoane cu dizabilităţi
- Vârstnici
- Romi
- Tineri iesiti din sistemul de protectie a copilului, care au
abandonat şcoala
- Persoane cu adicţii
- Deţinuţi.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ:

CONCLUZII:

3
1. Activitatea de asistenţă socială desfăsurată la Mănastirea
Sfintei Cruci este o activitate permanentă, datorită numărului
mare de beneficiari – persoane defavorizate, care se adresează
instituţiei noastre.
2. Datorită numărului în creştere de persoane defavorizate care
ne solicita ajutorul, este nevoie de persoane specializate care
sa poată veni în întâmpinarea nevoilor sociale si spirituale ale
acestora.
3. In acordarea serviciilor de asistenţă socială la instituţia noastră,
este importanta formarea celor implicati în desfăsurarea
activitatilor de asistenţă şi îngrijire, asistenţii sociali fiind
specialiştii care se implică direct şi permanent în munca cu
beneficiarii.
4.