Sunteți pe pagina 1din 3

Literele g, G Citim cuvinte:

greu ga – ră gu – tui glu – gă gu – ler


Citim cuvinte: gras gu – mă go – laș glu – mă gâs – că
greu ga – ră gu – tui glu – gă gu – ler glas gu – ră o – gar glu – meț gâs – can
gras gu – mă go – laș glu – mă gâs – că
glas gu – ră o – gar glu – meț gâs – can gă – i – nă pa – pa – gal co – leg Go – e
gră – di – nă pin – gu – in găr– duț Ga – bi
gă – i – nă pa – pa – gal co – leg Go – e gră – di – nar mă – gă – ruș gus – tă Bog – dan
gră – di – nă pin – gu – in găr– duț Ga – bi
gră – di – nar mă – gă – ruș gus – tă Bog – dan Citim textul
La gară
Citim textul Margareta și Aglaia sunt în gară. Ele
La gară
așteaptă să vină vărul lor cu trenul.
Margareta și Aglaia sunt în gară. Ele
- Uuuuu!
așteaptă să vină vărul lor cu trenul.
Trenul oprește în stație.
- Uuuuu!
La ușa unui vagon, se ivește Gruia. El le
Trenul oprește în stație.
salută pe verișoarele lui. Ele aleargă în calea sa.
La ușa unui vagon, se ivește Gruia. El le
Apoi, copiii merg împreună spre casă.
salută pe verișoarele lui. Ele aleargă în calea sa.
Apoi, copiii merg împreună spre casă.

Literele g, G
Numele_________________________

1. Încercuiește cu roșu litera G și cu albastru litera g:

O G P B A Ă I G S Î Ț R G e a d p g o â gb ă n u i g
2. Stabileste sunetele cuvântului. Colorează cercul corespunzător sunetului g.

3. Înlocuiește litera „c“ cu litera „g“ și scrie cuvintele obținute cu litere mari de tipar:

cară - _________________ coală - _________________ crai - _________________

măcar - _________________ card - _________________ cocoașă - _________________

4. Adaugă litera „g“ în fața fiecărui cuvânt. Citește cuvintele.

___ARD , ___URĂ, ___RÂU, ___RUPE, ___OI, ___ARĂ, ____LUME

5. Scrie cuvântul reprezentat de imaginile următoare:

6. Silabele s-au amestecat. Pune-le în ordine. Scrie cuvintele obținute:

goș Dra ne gal go Gri raș


be