Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume elev: Data:10.03.

2021
___________________________________

EVALUARE INIŢIALǍ - COMUNICARE ȊN LIMBA ROMȂNǍ


(Plan remedial, clasa a II-a)

Se dă textul:

,,Peţitori din lumea întreagă începură să curgă la palat:


fii de împăraţi, în scumpeturi îmbrăcaţi.
Dar fata privea cu ochii împăienjeniţi în curte… Nu-i
plăcea nici unul.
Împăratul şi împărăteasa se îmbolnăviră de tristeţe.”
( Ion Agârbiceanu – « Ciocârlia »)

1. Bifează răspunsul corect:


 Personajele textului sunt:
 peţitorii şi prinţesa;

 peţitorii şi împăratul;

 peţitorii, împăratul, împărăteasa, prinţesa şi slujitorii;

 peţitorii, prinţesa, împăratul şi împărăteasa.

 Fata avea ochii împăienjeniţi pentru că:


 era foarte mândră;

 nu-i plăcea nici un peţitor;

 era bolnavă de tristeţe.

2. Completează:
Titlul textului este ………………………, iar autorul ……………………….
Textul este format din ………. alineate.
Ultima propoziţie din text este alcătuită din ……… cuvinte.

3. Răspunde la întrebǎrile de mai jos.


a) De unde veneau peţitorii la fată ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

b) Cine se ȋmbolnǎvirǎ de tristețe ?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Completează cu semnele de punctuaţie potrivite:
Bunicul l-a întrebat pe nepoţel
Ai luat vreo notă azi
Da bunicule Un zece
La ce
La citire Am povestit frumos lecţia

5. Scrie cuvinte cu acelaşi sens pentru următoarele cuvinte:


dumbravă=…………………… vuiet = ………………………
zăpadă =………………….. creangǎ =……………………….

6. Completează după model:


nori - norii cai- ……………
pui-…………………… fulgi-……………

7. Desparte ȋn silabe cuvintele:


mama ....................... florile ...............................
sacul ......................... larmă ...............................

8. Alcătuiește enunţuri cu ajutorul cuvintelor de la exercițiul 7:


…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

9. Găseşte cuvinte cu sens opus cuvintelor:


vorbește =………………………………………………………………………
lung =…………………………………………………………………………
bun =…………………………………………………………………………….
prieten = .......................................................................................................

10. Completează cu „într-o” sau cu „într-un” :

Copiii sunt adunaţi …………………….. cerc. ………………… parte se


află un jucător care stă ………………….. picior. El pierde mingea
…………………. clipă de neatenţie. Colegii strigă toţi ……………….. glas.
EVALUARE INIŢIALǍ CLR (PLAN REMEDIAL, CLASA a II-a)
Data: 10.03.2021
Disciplina: Comunicare ȋn limba română
Clasa: a II-a

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să rezolve corect cerințele pe baza textului citit cu atenție;
O2: - să răspundă corect la întrebări;
O3: - să completeze corect cu semne de punctuație potrivite;
O4: - să scrie cuvinte cu același sens pentru cuvintele date;
O5: - sǎ completeze conform modelului;
O6: - să despartă corect în silabe;
O7: - să alcǎtuiascǎ enunțuri folosind cuvintele date;
O8: - să scrie cuvinte cu sens opus celor date;
O9: - să completeze corect cu ȋntr-o și ȋntr-un;

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:
Item Foarte bine Bine Suficient
Item 1 Bifeazǎ corect 2 casete Bifeazǎ corect 1 casetǎ Doar citește textul.
Item 2 Completeazǎ corect 4 spații. Completeazǎ corect 3 spații. Completeazǎ corect 1-2 spații.
răspunde corect la 2 întrebări răspunde corect la o întrebare
Item 3 răspunde corect la întrebări răspunde la întrebări cu mici greșeli rǎspunde la ȋntrebǎri, dar cu
gramaticale greseli de scriere frecvente
Item 4 Completeazǎ corect 10-12 semne de Completeazǎ corect 7-9 semne de Completeazǎ corect 4-6 semne
punctuație punctuație de punctuație
Item 5 Completeazǎ corect 4 cuvinte cu sens Completeazǎ corect 3 cuvinte cu sens Completeazǎ corect 2 cuvinte cu
asemanator asemanator sens asemanator
Item 6 Completeazǎ corect 3 cuvinte Completeazǎ corect 2 cuvinte Completeazǎ corect 1 cuvȃnt

Item 7 Desparte corect ȋn silabe 3-4 cuvinte. Desparte corect ȋn silabe 2 cuvinte. Desparte corect in silabe 1
cuvȃnt.
Item 8 Alcatuieste corect 4 enunturi. Alcatuieste corect 2-3 enunturi, mici Alcatuieste propozitii cu mai
greseli gramaticale. mult de 8 greseli gramaticale.
Item 9 Completeazǎ corect 4 cuvinte cu sens Completeazǎ corect 3 cuvinte cu sens Completeazǎ corect 2 cuvinte cu
opus opus sens opus

Item 10 Completeaza corect 4-5 spatii. Completeaza corect 2-3 spatii Completeaza corect 1 spatiu

EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral şi corect 8-10 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 6-7 itemi. BINE
Rezolvă integral şi corect 3-5 itemi.. SUFICIENT
Rezolvă incorect 1-2itemi / parţial 2-3 itemi. INSUFICIENT

MATRICE DE SPECIFICAȚII:
CONȚINUTURI/OBIECTIVE CUNOAȘTERE ÎNȚELEGERE APLICARE
despărțire în silabe X X
transcriere X X
formare de comunicări X X X
cuvinte cu ȋnțeles asemǎnǎtor/opus X X X
semne de punctuație X X X

ANALIZA SI APRECIEREA PROBEI DE EVALUARE


NR. NUMELE SI PRENUMELE CALIF I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
CRT ELEVULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Număr elevi Număr elevi Calificative finale Obs
testaţi
Total Din care, Foarte bine Bine Suficient Insuficient
elevi cu CES

REALIZAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE PROPUSE

Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Obiective operaţionale
Nr. copii Nr. copii Nr. copii Nr. copii
O.o.1
O.o.2
O.o.3
O.o.4
O.o.5
O.o.6
O.o.7
O.o.8
O.o.9

ANALIZA REZULTATELOR LUCRARILOR


În urma aplicării la clasa a acestei evaluări am observat urmatoarele:

IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CE POT FI IMBUNATATITE


PROPUNEREA MODALITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIREA
DEMERSURILOR DIDACTICE