Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume elev: Data:10.03.

2021
___________________________________

EVALUARE INIŢIALǍ - COMUNICARE ȊN LIMBA ROMȂNǍ

(Plan remedial, clasa I)


1. Dictare:

2. Citește cu atenție, apoi rǎspunde la ȋntrebǎri.


Acasă
Maria scrie temele. Ea este atentă.
Andrei şi Nelu vin acasă. Ei sunt veseli. Câinele Toto le iese în cale.
Oare ce vrea să spună Toto?
Ce face Maria?

Cine vine acasă?

3. Desparte în silabe cuvintele subliniate din text:

4. Eu scriu una, tu scrii multe: temă, vesel, câine.


5. Formeazǎ şi scrie cuvinte cu ajutorul literelor: a, c, r, e.

6. Formează cuvinte din silabele următoare.Transcrie-le pe spaţiile rezervate.

co me va Ce
tă ne a
ci ci li

7. Delimitează cuvintele și transcrie corect propoziția:


Andreivineacasăvesel.

8. Pune ȋn căsuţe numere ȋn ordine crescătoare pentru a arăta ordinea cuvintelor în


propoziţie. Scrie corect propoziţia obţinută.

este acesta ? nou Caietul

9. Scrie două propoziţii în care cuvântul toc să aibă înţelesuri diferite.

Dictare
 a, r, t,m, N,O,S
 ar, loc, marinar, carie, Oana, Cornel
 El are nouă oi.
 Cecilia vine la noi .

EVALUARE INIŢIALǍ CLR (PLAN REMEDIAL, CLASA I)


Data: 10.03.2021
Disciplina: Comunicare ȋn limba română
Clasa: I

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1: - să scrie corect după dictare;
O2: - să citească cu atenție textul și să răspundă corect la întrebări;
O3: - să despartă corect în silabe cuvintele subliniate;
O4: - să găsească pluralul cuvintelor;
O5: - să compună cuvinte cu literele date;
O6: - să formeze cuvinte folosind silabele date;
O7: - să delimiteze cuvintele propoziției date;
O8: - să ordoneze cuvintele ȋn propoziție;
O9: - să formeze propoziții în care cuvântul poartă sa aibă două înțelesuri.

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

Item Foarte bine Bine Suficient


Item 1 scrie corect după dictare literele, scrie corect după dictare literele si scrie corect după dictare doar
cuvintele, propozițiile cuvintele literele
Item 2 răspunde corect la întrebări răspunde corect la 2 întrebări răspunde corect la o întrebare
Item 3 desparte corect în silabe toate desparte corect în silabe 2 din 3 desparte corect în silabe 1 din 3
cuvintele subliniate cuvintele subliniate cuvintele subliniate
Item 4 găsește pluralul cuvintelor găsește pluralul la 2 din 3 cuvinte găsește pluralul la din 1 3
cuvinte
Item 5 compune minim 6 cuvinte cu literele compune minim 4 cuvinte cu literele compune minim 3 cuvinte cu
date date literele date
Item 6 formează toate cuvinte folosind formează 2 din 3 cuvinte folosind formează 1 din 3 cuvinte
silabele date silabele date folosind silabele date
Item 7 delimitează cuvintele apoi transcrie delimitează cuvintele apoi transcrie delimitează cuvintele apoi
corect propoziția propoziția cu 2- 3 greșeli transcrie propoziția cu 4- 5
greșeli
Item 8 ordonează corect cuvintele în ordonează corect cuvintele în ordonează 3 cuvintele în
propoziție propoziție, transcrie cu greseli propoziție, transcrie cu greseli
Item 9 formează propoziții în care cuvântul formează propoziții în care cuvântul formează o propoziție
toc sa aibă două înțelesuri toc cu greseli de scriere

EVALUARE FINALĂ
ITEMI CALIFICATIVUL FINAL
Rezolvă integral şi corect 8-9 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 6-7 itemi. BINE
Rezolvă integral şi corect 3-5 itemi.. SUFICIENT
Rezolvă incorect 1-2itemi / parţial 2-3 itemi. INSUFICIENT

MATRICE DE SPECIFICAȚII:
CONȚINUTURI/OBIECTIVE CUNOAȘTERE ÎNȚELEGERE APLICARE
despărțire în silabe X X
transcriere X X
formare de comunicări X X X
dictare X X

ANALIZA SI APRECIEREA PROBEI DE EVALUARE


NR. NUMELE SI PRENUMELE CALIF I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
CRT ELEVULUI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

INTERPRETAREA REZULTATELOR
Număr elevi Număr elevi Calificative finale Obs
testaţi
Total Din care, Foarte bine Bine Suficient Insuficient
elevi cu CES

REALIZAREA OBIECTIVELOR OPERATIONALE PROPUSE

Foarte bine Bine Suficient Insuficient


Obiective operaţionale
Nr. copii Nr. copii Nr. copii Nr. copii
O.o.1
O.o.2
O.o.3
O.o.4
O.o.5
O.o.6
O.o.7
O.o.8
O.o.9

ANALIZA REZULTATELOR LUCRARILOR


În urma aplicării la clasa a acestei evaluări am observat urmatoarele:

IDENTIFICAREA ELEMENTELOR CE POT FI IMBUNATATITE

PROPUNEREA MODALITĂȚILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A


DEMERSURILOR DIDACTICE