Sunteți pe pagina 1din 2

DOSAR NR. 1-20165383-12-1-31122020 (1-3532/2020), nr.

cauzei la urmărirea penală 2020670207


 NAZARUC Gheorghe ***** - art.art.42 alin.(2) și (3), 189 alin.(6) Cod penal

SENTINŢĂ
ÎN NUMELE LEGII

(DISPOZITIV)

30 martie 2021
mun.Chişinău

JUDECĂTORIA CHIŞINĂU (SEDIUL BUIUCANI)

Instanţa compusă din:


Preşedintele şedinţei, judecător – Vitalie BUDECI
Grefier – Elena DADU
Interpreți – Liliana VIERU, Valeriu CIOBANU, Nina BURUJIU, Aliona PÎNTEA

cu participarea:
- Acuzatorului de stat – Dumitru TOMIȚA, procuror în Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale
- Părții vătămate – CIORICI Iurie Fiodor, care ulterior a solicitat continuarea examinării cauzei în
lipsă
- Apărătorului inculpatului NAZARUC Gheorghe ***** – avocat Alexei FRUNZE
(mandat seria MA nr.1334718 din 16.11.2020)
- Apărătorului inculpatului NAZARUC Gheorghe ***** – avocat Tatiana TAMPEI
(mandat seria MA nr.1558180 din 18.01.2021)
- Inculpatului – NAZARUC Gheorghe *****

a examinat în ședință de judecată publică, în limba de stat, cauza penală de învinuire a lui:

NAZARUC Gheorghe *****, născut la *****, cetățean al Republicii Moldova,


IDNP *****, înregistrat la domiciliu în r.*****, s.*****, identificat ca cetățean al
Federației Ruse cu datele de identitate ORLOV Gheorghii *****, pașaport seria
*****, nr.*****, domiciliat de facto în Federația Rusă, reg.*****, or.*****,
str.*****, studii superioare, 3 copii minori la întreținere, fondator al companiei
„*****” din Federația Rusă, nu se află la evidența medicului narcolog sau
psihiatru, anterior ne judecat,

în comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.42 alin.(2) și (3), 189 alin.(6) Cod penal al
Republicii Moldova.
În conformitate cu prevederile art.art.384, 385, 390 alin.(1) pct.3), 392-394, 396, 398, 402
alin.(1) Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

HOTĂRĂŞTE:

Se achită NAZARUC Gheorghe ***** de învinuirea în comiterea infracțiunii prevăzute de


art.art.42 alin.(2) și (3), 189 alin.(6) Cod penal al Republicii Moldova, pe motiv că faptele
imputate acestuia nu întrunesc elementele componenței de infracțiune.
Se revocă măsura preventivă „arestarea la domiciliu”, dispusă în privința lui NAZARUC
Gheorghe ***** prin Încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 03 martie 2021.
Dispoziția privind revocarea măsurii preventive „arestarea la domiciliu” este executorie din
momentul pronunțării dispozitivului sentinței.
NAZARUC Gheorghe ***** se pune imediat în libertate.
Sentința motivată va fi pronunțată în ședință publică la 28 aprilie 2021, ora 13:00.
Sentința va putea fi atacată în ordine de apel la Curtea de Apel Chişinău, în termen de 15 zile
de la pronunțarea sentinței motivate, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei, Judecător Vitalie


BUDECI