Sunteți pe pagina 1din 2

29.I.

2021

Voievozi și domnitori români (I)

Mircea cel Bătrân


 domnitorul Țării Românești între anii 1386 – 1418;
 bun conducător de țără;
 viteaz comandant de oști;
 în timpul domniei lui, țara are cea mai mare întindere;
 se apară împotriva Imperiului Otoman;
 în 1395, la Rovine, învinge oastea sultanului Baiazid;
 spre sfârșitul domniei încheie pace (condiționați să plătim taxe) cu
turcii.

Iancu de Hunedoara
 voievod al Transilvaniei între anii 1441 – 1446;
 regent al Ungariei între anii 1446 – 1452;
 atrage într-o alianță antiotomană și celelalte două Țări Române;
 obține în anul 1443 mai multe victorii împotriva Imperiului Otoman;
 nu reușește să obțină însă o pace durabilă;
 în anul 1456 înfrânge oștile sultanului Mahomed Cuceritorul;
 fiul său, Matei (Matia) Corvin a fost unul dintre cei mai străluciți regi
ai Ungariei.
Vlad Țepeș
 fiul domnitorului muntean Vlad Dracul;
 nepotul lui Mircea cel Bătrân;
 domnitorul Țării Românești între anii 1456 – 1462 și în anul 1467;
 bun conducător de țără;
 viteaz comandant de oști;
 stabilește pedepse severe pentru cei care încălcau legea;
 atacă și înfrânge de mai multe ori oastea otomană;
 în anul 1462, dă un atac de noapte taberei turcești de lângă
Târgoviște;
 este obligat să fugă din țară din cauza răzvrătirii boierilor
nemulțumiți.

Ștefan cel Mare


 domnul Moldovei între anii 1457 – 1504 (una dintre cele mai lungi
domnii);
 bun conducător de țără;
 viteaz comandant de oști;
 luptă pentru menținerea autonomiei Moldovei;
 refuză să mai plătească tribut turcilor;
 în anul 1457, la Podul Înalt – Vaslui, învinge oastea sultanului
Mohamed a II – lea;
 țara devine o adevărată putere militară, oprind înaintarea Imperiului
Otoman.

S-ar putea să vă placă și