Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 5

IAS 16 Imobilizari corporale


a) Recunoasterea imobilizarilor corporale
Imobilizarile corporale sunt acele elemente corporale care :
- Sunt detinute in vederea utilizarii ,pentru inchiriere la terti sau pentru a fi
folosite in scopuri administrative(nu sunt pentru a fi vandute)
- Se preconizeaza a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade .
Costul unui element de imobilizari corporale trebuie recunoscut ca active daca si numai
daca:
-este probabila generarea pentru entitate de beneficii economice viitoare
aferente activului .
- costul activului poate fi evaluat in mod fiabil sau credibil.
- se impune utilizarea rationamentului profesional la aplicarea criteriilor de
recunoastere pentru circumstantele specifice fiecarei intreprinderi.
b) Evaluarea imobilizarilor corporale
Evaluarea la recunoastere – un elemnt de imobilizari corporale trebuie recunoscut drept
activ si evaluat la costul sau.
Evaluare curenta – la intrare
la iesire
Evaluare periodica – la inventariere
la bilant
Recunoasterea ( stabilim costul)
Evaluare – cost – cost achizitie = pret facture+cheltuieli transport +cheltuieli cu
dezmembrarile si reamenajarea de teritoriu +151 ( cheltuieli cu provizioanele).
Cost daca sunt obtinute din productie proprie – Cp = Cheltuieli directe +cheltuieli indirect
Daca sunt aduse ca aport la capital C capital=valoarea de aport
Daca sunt obtinute prin schimb – valoarea justa a bunului primit
Cu titlu de donatie – valoarea justa
Aplicatia 1.
Societatea Alfa obtine din productie proprie un echipament tehnologic ,cheltuielile effectuate
au fost : - cost productie materii prime la inceputul perioadei 200.000 lei
Cheltueli directe 70.000 lei
Cheltuieli indirecte 40.000 lei din care variabile 30.000 lei ,fixe 10.000 lei.
Cheltuieli administrative 20.000 lei.
Gradul de utilizare al capacitatii de productie este de 80%
Determinati costul de productie.
Cp=200.000+70.000+30.000 +(10.000x80%) 8.000=308.000 lei
213=722 308.000 lei
Aplicatia 2.
O societate comerciala achizitioneaza o linie de productie ,cheltuielile legate de achizitie
sunt : - pret cumparare 45.000 lei
Costul de montaj 20.000 lei
Cheltuieli de transport pana la locul de montare 10.000 lei .
Onorariile inginerilor care monteaza linia 7.000 lei
Intreprinderea estimeaza ca la terminarea productie va efectua cheltuieli cu montarea
,demontarea si restaurarea aplasamentului in valoare de 18.000 lei.
Inainte ca activul sa atinga parametrii planificati s- au inregistrat pierderi din exploatare 6.000
lei .Care este costul de achizitie?
Ca = 45.000+20.000+10.000+7.000+18.000=95.000 lei
Aplicatia 3.
O intreprindere achizitioneaza o banda transportoare in suma de 49.000 lei. Se estimeaza
cheltuieli cu demontarea benzii 5.000 lei ,durata de viata a benzii 9 ani.
Inregistrati achizitia benzii si amortizarea acesteia in primul an.
213=% 54.000
404 49.000
1513 5.000
6813 = 2813 54.000 = 6.000
9
Aplicatia 4.
O societate comerciala importa o instalatie a carei costuri cuprind:
- Pret cumparare 45.000 lei
- Taxa vamala 4.500 lei
- Commision vamal 450 lei
- Cheltuieli legate cu punerea in functiune 12.000 lei
- Cheltuieli cu reclama 15.000 lei
- Cheltuieli estimate cu demontarea amplasamentului 16.000 lei
Care este formula contabila aferenta achizitiei :
213=% 77.950
404 57.000
446 4.950
1513 16.000
Schimbul de bunuri – imobilizarile corporale pot fi abtinute si in schimbul altor active
nemontate caz in care evaluarea se face la valoarea justa a activului primit .Aceasta este valoarea
justa a activului cedat + orice difernta de primit sau de platit .
IAS 16 mentioneaza ca tranzactia trebuie sa aiba substanta economica sau comerciala adica sa
modifice avantaje economice viitoare ( aspect greu de estimat ) pentru ca valoarea sa fie
efectuata la valoarea justa.
In cazu in care bunurile sunt de natura simlara si valori identice operatiunea nu va genera nici
un fel de inregistrare.
Daca bunurile sunt de aceiasi natura dar de valori diferite se inregistreza doar diferenta astfel
incat imobilizarea sa fie evidentiata la noua valoare.
% = %
281 A 213 A iesire
Intrare 213 B 5121/7583
5121/6583
Inteprinderea A schimba un echipament A care are o valoare justa de :
A 23.000 lei
B 15.000lei
C 26.000 lei
Cu o intalatie B a intreprinderii B evaluata la o valoare justa de de 25.000 lei (imobilizarile
sunt de natura diferita)
Echipamentul A are o valoare de intrare de 50.000 lei si o amortizare cumulate de30.000 lei
.Castigul sau pierderea se determina ca diferenta intre valoarea justa a bunului cedat si valoarea
neta contabila iar suma de plata sau de incasat se determina ca diferenta intre valoarea justa a
bunului cedat si valoarea justa a bunului primit.
A. Vnc=50.000-30.000=20.000
Castig = 23.000 -20.000=3.000 lei
Diferenta =23.000-25.000 = - 2.000 lei de plata
% 55.000 = % 55.000
213 B 25.000 213 A 50.000
2813A 30.000 404 2.000
7583 3.000
B. Vnc= 50.000- 30.000= 20.000
Pierdere= 15.000-20.000=-5.000 lei
Diferenta de plata/incasat=15.000-25.000=-10.000 lei

% = %
213 B 25.000 213 A 50.0000
2813 30.000 5121 10.000
6583 5.000
C. Vnc= 50.000-30.000=20.000
Castig =26.000-20.000=6.000 lei
Diferenta =26.000-25.000=1000leiincasat)

% 60.000 = % 60.0000
213 B 20.000 213 A 50.0000
2813 30.000 7583 10.000
5121 1.000
2) Cheltuieli ulterioare
IAS 16 stabileste cheltuielile ulterioare unui element de natura imobilizarilor corporale déjà
inregistrate in contabilitate trebuie sa fie adaugate la valoarea activului atunci cand intreprinderea
este probabil sa incaseze avantaje economice viitoare mai mari decat nivelul de performanta
prevazut initial.
Se adauga cheltuieli care au efecte precum :
Cresterea perioadei de viata utila la capacitatea activului.
Ameliorarea sensibila a calitatii produselor fabricate
Reducerea semnificativa a cheltuielilor de exploatare prevazute initial.
3) Amortizarea –metoda de amortizare trebuie sa reflecte tiparul preconizat de consumare a
beneficiilor economice viitoare ale activului (principiul conectarii cheltuielilor la venituri)
Prezinta importanta :
Amortizarea = valoarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga sa durata de
viata utila.
Valoarea amortizabila = costul activului minus valoarea reziduala
Valoarea reziduala = valoarea estimata a fi obtinuta in present din cedarea unui activ dupa
deducerea cheltuielilor cu cedarea .
Durata de viata utila =durata de utilizare prevazuta de funcionarea unui activ de o intreprindere
sau numarul de unitati de productie preconizate a fi obtinute cu acel active.
Am = Cost
Nr.ani
M=V amortizata
Durata utila
Vamortizata =Cost-V reziduala
Metode de amortizare – linara
- Accelerate
- Degresiva
- Volum productiei sau km parcursi
- SOTTY alocarea fiecarui an a unor cifre.
An1 1
An1 2
An 3 3
6
Am 1=Vamortiz x 1
6
c.Evaluarea dupa recunoasterea initiala
Se allege drept politica contabila :
1) Modelul bazat pe cost valoarea bilantiera =cost-amortizare cumulata – ajustari cumulate
2) Modelul de reevaluare valoarea bilantiera = valoare reevaluata –amortizare - ajustare