Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:

Test

Se dă textul:
Acela mă puse pe gânduri…Oare chiar era el acolo? Sau totul a fost doar în închipuirea mea?
Acele fantome ale trecutului mă bulversau total. Dintr-odată, m-am trezit ca după un vis tulburător; un
oarecine mă lovi pe umăr, întrebându-mă:
- Nu vă supăraţi, mi-aţi putea spune unde este strada Vânturilor?
Mă uitam la persoana din faţa mea ca la o nălucă, fără să reacţionez. Dânsa observă şi adăugă:
- Dumneata eşti de prin părţile astea?
- Nu…nu…adică, da, ştiu unde este….., răspunsei eu.
Răspunde la următoarele cerințe:
1. Scrie valoarea morfologică, funcția sintactică și cazul cuvintelor subliniate din textul de mai sus.
18p
2. Rescrie din text un pronume reflexiv ...................................................................... 4p
3. Alcătuieşte câte un enunţ în care să apară: 15p
- un pronume personal în acuzativ, N. Pred.
........................................................................................................................................................
- un pronume personal de politeţe, Atr. pron. genitival
...........................................................................................................................................................
- un pronume posesiv în dativ, C.indirect
................................................................................................................................................................
- un pronume demonstrativ de diferenţiere în nominativ, Subiect
...................................................................................................................................................................
- un adjectiv pronominal posesiv în acuzativ, A. adj.
...................................................................................................................................................................

4. Completează spaţiile libere cu pronumele/adj. pron. demonstrative de identitate corespunzătoare:


………………. fată mă urmări şi cu ………………….ochi blânzi, mă întrebă dacă le-am văzut şi
eu pe ……………………eleve pe care le văzuse toată clasa. I-am răspuns că
………………………..persoane susţin mereu ……………………variantă. Fetele nu sunt chiar atât
rele cum vor să le facă să pară ………………………indivizi. 12p

5. Alcătuiește enunțuri în care să folosești: săi/să-i, sa/s-a, cel/ce-l, la/l-a. 16p


........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

6. Construiește propoziții în care cuvântul lui să aibă valori morfologice diferite pe care să le numești.
5p
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

7. Transformă pronumele posesive și demonstrative din enunțurile următoare în adjectivele


pronominale corespunzătoare. Precizează cazurile acestora.
Îl privesc pe acela. .................................................................................................................
Ai mei au plecat la țară ............................................................................................................ 20p

MULT SUCCES!!!!!!!!!!