Sunteți pe pagina 1din 75

PROIECT

SEMESTRIAL
ORGANIZAREA ȘI VALORIFICAREA SPAȚIULUI
TURISTIC ÎN ȚARA BELARUS

coordonator:Conf.univ.dr.Aurel Gheorghilaş

Sustinator:Alexandru Ionuț
Avram Tudorel Alexandru
Țică Dorin Nicolae
CUPRINS
CAPITOLUL 1. CONSIDERAȚII GENERALE
1.1. Localizarea geografică
1.2. Locul (regiunii/țării X) în sistemul turistic național și/sau internațional
CAPITOLUL 2. ELEMENTE DE FAVORABILITATE ÎN APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI
2.1. Cadrul natural și resursele turistice naturale
2.2. Cadrul istoric, cultural, religios și resursele turistice antropice
2.3. Cadrul social-economic și infrastructura turistică
CAPITOLUL 3. TIPURILE DE TURISM PRACTICATE
3.1. Turismul de receere și agrement
3.2. Turismul cultural și religios
3.3. Alte tipuri de turism (curativ, de afaceri, pentru cumpărături etc.)
CAPITOLUL 4. ANALIZA PRODUSULUI TURISTIC RELIGIOS
4.1. Analiza SWOT:
puncte tari – STRENGHTS;
puncte slabe – WEAKNESSES;
oportunități – OPPORTUNITIES;
amenințări – THREATS.
4.2. Direcții și propuneri privind valorificarea turistică a potențialului turistic
CAPITOLUL 1.
1.1. Localizarea geografică

Belarus, denumită oficial Republica


Belarus, este o țară fără ieșire la mare,
aflată în Europa de Est, vecina cu Rusia
către nors-est, Ucraina către sud, Polonia
către vest și Lituania și Letonia către nord-
vest. Capitala țării este Minsk, iar
următoarele orașe cunoscute sunt Brest,
Hrodna, Gomel, Moghilău și Vitebsk.
Peste 40% dintre cei 207.600 km² sunt
împăturiți iar principalele sectoare
economice sunt agricultura și industria
prelucrătoare.
Etimologie
Denumirea de „Belarus‖ corespunde literal termenului ―Rusia Alba‖. Există mai multe
presupuneri privind originea numelui „Rutenia Albă‖. Numele de „Rutenia‖ este uneori
substituit cu cel de „Rusia‖, și astfel „Rutenia Albă‖ este denumită uneori „Rusia Albă‖.
Această confuzie a fost încurajată de regenții moscoviți după căderea Rusiei Kievene.
Cnejii moscoviți, începând cu Ivan al IV-lea, s-au considerat succesori de drept ai dinastiei
ducale rutene, iar utilizarea numelui de „Rusia‖ cu referire la toate fostele pământuri rutene
(ale slavilor răsăriteni) a devenit o armă politică și casus belli pentru cucerirea tuturor
teritoriilor rutene ocupate de Lituania și Polonia.
Numele a apărut pentru prima oară în literatura medievala în germană și latină;
cronicile lui Jan din Czarnków amintesc de încarcerarea marelui duce lituanian Jogaila și a
mamei sale în „Albae Russiae, Poloczk dicto‖ la 1381. Termenul latinesc Alba Russia a fost
utilizat din nou de către Papa Pius al VI-lea pentru a înființa o societate iezuită în 1783.
Prima utilizare a termenului de „Rusia Albă‖ cu referire la Belarus a fost pe la sfârșitul
secolului al XVI-lea, din partea lui Jerome Horsey, un englez cunoscut pentru legăturile
strânse cu curtea regală rusă
Termenul de „Bielorusia‖ (numele din alte limbi, inclusiv în română, bazându-se pe
forma rusească) a fost utilizat oficial până în 1991, când Sovietul Suprem al RSS Bieloruse
a declarat republica independentă cu numele de „Belarus‖, pentru a reflecta forma corectă
în limba autohtonă. Utilizarea temporară a denumirilor RSS Bielorusă și a abrevierilor sale
a fost permis între 1991 și 1993. Forțele conservatoare din Belarusul independent nu au
susținut schimbarea de nume și s-au opus fără succes includerii sale în propunerea
constituțională din 1991.
Oficial, numele complet al țării este „Republica Belarus‖. Astfel, numele de „Bielorusia‖
a fost înlocuit de „Belarus‖ pe plan internațional, în limbile de circulație mondială, n limba
română, dar și parțial în rusă; similar, adjectivul „bielorus‖ a fost înlocuit cu „belarus‖.
1.2. Locul țării
Belarus în sistemul turistic
național și/sau internațional

În sistemul turistic naţional si internaţional,


Belarus nu se afla in top 100, dar asta nu înseamna
ca nu este o ţara plină de obiective turistice.
În lista monumentelor inscrise in Patrimoniul
U.N.E.S.C.O. Belarus se afla inscrisa cu Padurea
Biolowieza, fiind cea mai batrana padure din Europa
(cca 7000 ani). Cu o suprafaţă de peste 250.000 de
hectare care se întind pe teritoriul Poloniei şi al
Belarusului, rezervaţia Białowieża este una dintre
cele mai vechi areale de pădure virgină din Europa.
Peste 12.000 de specii de plante şi animale
trăiesc în acest areal.
Atât Polonia, cât şi Belarus contribuie la protejarea
acestei rezervaţii. În partea poloneză, ea este
numită Parcul Naţional Białowieża, iar în Belarus
are denumirea de Parcul Naţional Belovezhskaya
Pushcha. Anual, rezervaţia este vizitată de circa
100.000 turişti.
CAPITOLUL 2.
ELEMENTE DE FAVORABILITATE ÎN APARIȚIA ȘI DEZVOLTAREA
TURISMULUI
Cadrul natural și resursele turistice naturale
Belarus se află între paralelele de 51 și 57° latitudine nordică, și între meridianele de
23 și 33° longitudine estică. Este o țară fără ieșire la mare, cu un relief predominant șes, cu
mari porțiuni de terenuri mlăștinoase.
În Belarus există multe ape curgătoare și circa 11.000 de lacuri. Trei mari râuri curg
prin țară: Neman, Pripeat și Nipru. Nemanul curge către vest spre Marea Baltică, iar
Pripeatul curge spre est către Nipru; Niprul curge spre sud, către Marea Neagră. Cel mai
înalt punct este Dziaržynskaja Hara (Dealul Dziaržynsk) cu 345 m, iar punctul cel mai jos se
află pe râul Neman la 90 m.
Altitudinea medie în Belarus este de 160 m peste nivelul mării. Clima are ierni
geroase, cu mediile lunii ianuarie la −6 °C, și cu veri răcoroase și umede, cu o temperatură
medie de 18 °C. Țara se află în zona tranzițională între clima continentală și clima
oceanică.
Între resursele naturale se numără zăcăminte de turbă, mici cantități de petrol și gaze
naturale, granit, dolomit (calcar), marne, gresii, nisipuri, prundiș și argilă. Circa 70% din radiațiile
produse în dezastrul de la Cernobîl ce a avut loc în Ucraina vecină în 1986 au pătruns în teritoriul
Belarusului și în 2005 circa o cincime din teritoriul țării (în principal pădurile și zonele agricole din
provinciile sud-estice) continuă să fie afectate de radiații. Națiunile Unite și alte agenții au încercat
reducerea nivelului de radiații în zonele afectate, în special prin utilizarea absorbanților de cesiu și prin
cultivarea de rapiță, cu scopul de a scădea nivelurile de cesiu-137din sol.

ARGILĂ DOLOMIT GRANIT GRESIE

MARNA PRUNDIȘ
Cadrul istoric
Regiunea ce astăzi formează Belarusul a fost populată
de triburi slave în secolul al VI-lea. Odată cu trecerea
timpului, slavii i-au asimilat
pe sciții, sarmații, cimerienii și balticii ce locuiau alături de
ei. Începând cu secolul 9, slavii au intrat treptat în contact
cu varegii, negustori și războinici scandinavi.
Deși înfrânți și goniți pentru scurt timp de către
localnici, varegilor li s-a cerut ulterior să revină și au ajutat
la formarea unei entități statale — denumită astăzi Rusia
Kieveană — în schimbul unui tribut. Statul Rusiei Kievene a
apărut în 862 fie în apropierea Kievului fie în
zona Novgorodului.Cu timpul, poporul vareg a sfârșit prin a
fi asimilat de masa slavă. Rădăcina rus’ din endonimul
vareg a supraviețuit în numele națiunilor moderne belaruse,
ruse și rutene, precum și în numele finlandez și eston
pentru Suedia (Ruotsi, respectiv Rootsi).
La 2 februarie 1386, Marele Ducat al Lituaniei
și Regatul Poloniei au intrat într-o uniune
personală prin căsătoria conducătorilor lor. Această unire a
pus în mișcare o serie de evenimente ce a dus la
formarea Uniunii Polono-Lituaniene, formată în 1569. Rușii,
în frunte cu Ivan al III-lea al Moscovei, au început cuceririle
militare în 1486 în încercarea de a cuceri pământurile
Rusiei Kievene, și anume teritoriile de astăzi ale
Belarusului și Ucrainei.
Belarus și-a declarat independența sub ocupație germană la 25
martie 1918, formând Republica Populară Belarus.
Imediat după aceea, a izbucnit Războiul Polono-Sovietic, iar
Belarusul s-a găsit prins între Polonia și Rusia Sovietică. O parte din
Belarus a căzut sub control rusesc și a devenit RSS Bielorusă în
1919. La scurt timp după aceea, ea a fost transformată în Republica
Sovietică Socialistă Lituano–Bielorusă. Teritoriile contestate au fost
împărțite între Polonia și URSS după încheierea războiului în 1921,
iar RSS Bielorusă a devenit membru fondator al URSS în 1922.
Partea vestică a Belarusului actual a rămas parte a Poloniei.
După război, Belarus a fost una dintre cele 51 de țări fondatoare
ale Cartei Organizației Națiunilor Unite și i s-a permis să aibă un vot
adițional în ONU, pe lângă cel al URSS. Reconstrucția postbelică a
început imediat după război și RSS Bielorusă a devenit un important
centru industrial al vestului Uniunii Sovietice, creând locuri de muncă
și atrăgând etnici ruși care au imigrat. Frontierele RSS Bieloruse și ale
Poloniei au fost retrasate de-a lungul așa-numitei Linii Curzon.
Utilizarea oficială a limbii belaruse și alte aspecte culturale au
fost limitate de către Moscova.
O constituție națională a fost adoptată în martie 1994, și în
cadrul ei funcția de șef al guvernului a fost comasată cu cea de
Belarusul de Vest in anul 1940 președinte al țării. Alegeri prezidențiale în două tururi de scrutin, la (24
iunie și 10 iulie 1994) l-au adus la conducerea țării pe necunoscutul
până atunci Aleksandr Lukașenko
Cadrul cultural
1. Literatura

Belarus are o bogata ramura a culturii. Înca din secolele al XI-lea


– XII-lea literatura belarusă a inceput cu textele religioase al lui Chiril
din Turau, iar pana in secolul al XVI-lea, Francysk Skaryna a tradus
Biblia in belarusa; aceasta traducere fiind publicata la Praga si la
Vilnius in anii 1517 si 1525, devenind astfel prima carte tiparita in
Belarus si chiar in toata Europa de est.
Dupa ce Belarusul a fost încorporate în Uniunea Sovietica,
guvernul sovietic a început controlul asupra chestiunilor culturale ale
republicii. La început, a fost urmată o politică de „bielorusizare‖ în
nou-formata (RSS Bielorusă).
Această politică a fost inversată în anii 1930, iar majoritatea
intelectualilor belaruși și a naționaliștilor au fost exilați sau uciși în
epurările staliniste. Libera dezvoltare a literaturii belaruse a avut loc
doar în teritoriul deținut de Polonia până la ocupația sovietică din
Francysk Skaryna, care a dezvoltat 1939. Mai mulți poeți și scriitori au plecat în exil după ocuparea
limba belarusă, unul dintre primii care nazistă a Belarusului și s-au întors abia în anii 1960. Ultima mare
a tipărit texte scrise cu alfabetul revigorare a literaturii belaruse a avut loc în anii 1960, cu romanele
chirilic.
publicate de Vasil Bykaŭ și Uładzimir Karatkievič.
2. Muzica

În secolul al XIX-lea, compozitorul polonez Stanisław Moniuszko a compus opere și


bucăți de muzică de cameră pe când locuia în Minsk. În timpul șederii sale, a colaborat cu
poetul belarus Vincent Dunin-Marcinkievič pentru a crea opera Sielanka (Țăranca). La
sfârșitul secolului al XIX-lea, marile orașe belaruse aveau propria operă și propria trupă de
balet.
După al Doilea Război Mondial, muzica s-a concentrat pe greutățile îndurate de
poporul belarus și pe cei care au luptat pentru apărarea patriei. În această perioadă, A.
Bogatîriov, autorul operei În pădurea virgină Polesye, a servit drept „mentor‖ al
compozitorilor belaruși.
Din 2004, Belarusul trimite artiști la concursul muzical Eurovision.

Stanisław Moniuszko
3. Arte interpretative
Guvernul Belarusului
sponsorizează festivaluri culturale
anuale, cum ar fi Bazarul Slavianski
din Vicebsk, care scoate la rampă
artiști, actori, scriitori și muzicieni
belaruși. Mai multe sărbători oficiale,
cum ar fi Ziua Independenței, și Ziua
Victoriei, atrag mari mulțimi și adesea
includ spectacole de artificii și parade
militare, în special la Vitebsk și Minsk.
Ministerul Culturii finanțează
evenimente ce promovează arta și
Teatrul regional din Gomel cultura belarusă atât în țară, cât și
peste hotare.
4. Portul
Portul tradițional belarus datează din perioada Rusiei Kievene. Din cauza climei reci,
hainele au fost făcute în așa fel încât să rețină căldura și erau de regulă făcute
din in sau lână. Ele erau decorate cu modele ornamentale influențate din culturile
popoarelor vecine: polonez, lituanian, rus, ucrainean, leton, lituanian, și din cele ale altor
țări europene. Fiecare regiune din Belarus are modelele sale specifice. Un model
ornamental frecvent întâlnit în costumele populare vechi decorează astăzi drapelul
Belarusului adoptat într-un disputat referendum în 1995.
5. Bucatarie
Bucătăria belarusă este în principal bazată pe legume, carne (în special de porc) și
pâine. Un belarus tipic servește un mic dejun ușor și două mese bogate, cina fiind cea mai
mare masă a zilei. În Belarus se consumă pâine de grâu și secară, dar cea de secară este
mai des întâlnită, deoarece grâul nu poate fi ușor crescut din cauza condițiilor climatice.
Pentru a da dovadă de ospitalitate, gazda prezintă o ofrandă de pâine și sare la
întâmpinarea unui oaspete. Băuturile populare din Belarus sunt votcă rusească de grâu
și kvas, o băutură obținută din pâine neagră de malț sau din făină de grâu,
fermentată. Kvassul poate fi combinat și cu legume tăiate felii pentru a obține o supă rece
denumită okroșka.

Draniki Okrașk
a
Patrimoniul Mondial UNESCO în
Belarus

Belarusul are patru situri aflate


în patrimoniul mondial
UNESCO: complexul Castelului
Mir, castelul Niasviž, pădurea
Białowieża (comun cu Polonia), și arcul
geodezic Struve (comun cu alte nouă
țări). Patrimoniul mondial intangibil
cuprinde și el obiceiul „țarilor Kalyady‖.
Cadrul religios

Ortodoxismul este religia practicată de


80% din populație. Catolicismul este răspândit
mai ales în vest, existând și diferite
culte protestante (datând în special din timpul
ocupației Suediei protestante). Alte minorități
practică iudaismul și alte religii. Mulți Belaruși
au trecut la Biserica Ortodoxă Rusă după
anexarea de către Rusia a zonelor belaruse
din Uniunea Polono-Lituaniană. Ca urmare,
Biserica Ortodoxă Rusă este principala
organizație religioasă ca număr de aderenți
Belarusul a fost un principal centru al
populației evreiești din Europa, 10% din
populație fiind evreiască înaintea celui de al
Doilea Război Mondial. Aceasta a fost redusă
însă de război, înfometare, deportări, masacre
și emigrări, astfel că astăzi ea a rămas doar o
mică minoritate, de mai puțin de 1%.
Resurse turistice antropice
Cele mai multe atractii turistice se gasesc in capitala Belarusului, Minsk si anume:
1. Catedrala Sfanta Treime din Minsk 11. Cladirea Guvernului Belarus din Minsk

2. Biserica Sfintilor Simon si Elena din Minsk 12. Palatul Prezidential din Minsk

3. Gradina Botanica din Minsk 13. Biserica Sfanta Magdalena din Minsk

4. Palatul Republicii din Minsk 14. Palatul de cultura al Sindicatelor din

5. Biserica Sfintilor Petru si Pavel din Minsk Minsk

6. Muzeul Dudutki din Minsk 15. Insula lacrimilor

7. Suburbia Trinity din Minsk 16. Domul Ofitserov din Minsk

8. Cartierul Praspekt Nezalezhnastsi din Minsk 17. Academia Nationala de Stiinte din Minsk

9. Sediul KGB din Minsk 18. Universitatea din Minsk

10. Primaria din Minsk 19. Muzeul de Arta din Minsk


20. Teatrul de Papusi din Minsk
Cadrul social-economic

Mare parte din economia Belarusului rămâne în continuare controlată de stat și a fost
descrisă ca fiind „de tip sovietic‖. Astfel, 51,2% din forța de muncă din țară este angajată în
companii de stat, 47,4% în companii private locale (dintre care doar 5,7% au capital parțial
străin), iar 1,4% lucrează la companii străine. Țara importă în principal din Rusia, inclusiv
petrol. Printre cele mai importante produse agricole se numără cartofii și produsele
rezultate din creșterea vitelor, inclusiv carne și lapte. În 1994, principalele produse de
export ale Belarusului erau mașinile grele (în special tractoare), produse agricole și energie.
Istoric, industria textilă și prelucrarea lemnului au constituit părți semnificative din
industrie. La destrămarea URSS în 1991, Belarusul era una dintre cele mai industrializate
țări din lume, în termeni de procentaj al producției industriale în PIB, și era cel mai bogat
stat membru al CSI. Economic, Belarusul s-a implicat în CSI, Comunitatea Economică
Euroasiatică și în Uniunea cu Rusia.
Forța de muncă este formată din peste patru milioane de oameni, între care femeile
dețin puțin mai multe slujbe decât bărbații. În 2005, circa un sfert din populație era angajată
în industrie. Mulți oameni lucrau și în agricultură, vânzări și educație,
Moneda Belarusului este rubla belarusă (BYN). Ea a fost introdusă în mai 1992, în
locul rublei sovietice. Rubla a fost denominată în 2016.
Reversul bancnotei de 500
de ruble belaruse (BYN),
moneda națională
Infrastructura turistică

1. Belarusul începe cu capitala. Minsk - un


oraș cu o istorie de aproape o mie de ani. În
timpul Marelui Război Patriotic, Minsk a fost
distrusă cu peste 80%, în legătură cu acesta nu
există aproape clădiri antice. Cu toate acestea,
amenajarea modernă și amenajarea peisagistică,
ansambluri arhitecturale cu străzi și bulevarde
largi, luminoase, bulevarde verzi luxuriante, piețe
și parcuri creează un aspect și o culoare unică.
Pentru oaspeții capitalei bieloruse, au fost
dezvoltate peste 40 de rute de excursii de mers
și autobuz cu vizite la obiecte de patrimoniu
istoric și cultural, muzee, teatre, galerii
expoziționale.
CAPITOLUL 3.
TIPURILE DE TURISM
PRACTICATE

3.1 Turismul de
recreere şi
agrement
3.2 Turismul cultural
şi religios
3.3 Alte tipuri de
turism(curativ,de
afaceri,cumpă
răturietc.
3.1 Turismul de recreere şi
agrement(iarna şi vara)
Stațiunea de ski
Silichy

Silichy a fost deschis oficial pe 29


ianuarie 2005. Lungimea a 3 trasee
pentru schi este de 2,5 km (1,55 mi),
capacitatea sa totală este de 1.000 de
schiori pe zi și are un lift cu 4 scaune.
Există o parcare pentru 500 de mașini,
cazare la hotel și închiriere de
echipament de schi. Sezonul de schi
montan începe în decembrie și durează
până în martie
Stațiunea de
ski Logoisk

Localnicii numesc acest statiune


"Elvetia belarusa". Designerii
talentați, luând în considerare
terenul natural și folosind tehnologii
moderne, au creat un complex
european cu infrastructură
dezvoltată. În orașul de stațiune
există hoteluri și cabane de oaspeți,
un minunat restaurant "Gascini
Majentak", care servește atât
mâncăruri naționale și europene.
Stațiunea de ski
Munții Yakut

În 2011, în cartierul Dzerzhinsky din


regiunea Minska deschis stațiunea
de schi "Munții Yakut". "Munții
Yakut" din Belarus sunt pârtiile de
schi confortabile, munții înzăpeziți
pentru călărie și snowboarding,
foișorile, grătarele de grătar și o
cafenea confortabilă. Complexul a
fost numit după satul din apropiere
Yakuts.
Stațiunea de ski
Mazyr

Acest centru de schi este cel mai


îndepărtat de capitală și este situat
la 220 km de principalul oraș
Belarus. Stațiunea se află
confortabil într-o râpă adâncă, ca și
orașul Mozyr însuși. Aici natura a
comandat schiul, deoarece chiar și
pe străzile Mozyr, diferența de
înălțime este de până la 30 de metri.
Parcul Național
Belavezhskaya
Pușcha

Din 1992 este o parte păstrată a Pădurii


Białowieża din Patrimoniul Mondial UNESCO ,
ultimul fragment de pădure primitiv al pădurilor
europene care odinioară se întindea pe câmpia
europeană . Găzduiește o populație mare de
bizoni europeni , cele mai grele animale terestre
ale continentului.Din mai 2015 a existat un
regim fără vize în pădure pentru drumeții și
bicicliști la trecerea de frontieră Pierarova -
Białowieża Parcul Național Belovezhskaya
Pushcha.
Parcul
Național
Braslaw

Parcul național a fost înființat în


septembrie 1995. Este un ecosistem
unic, cu o serie de lacuri și o suprafață
mare de păduri de pin . Are o suprafață
totală de aproximativ 700 km 2 (270
mp). Aceasta include 30 de lacuri. Trei
mari lacuri sunt Dryvyaty (al cincilea ca
mărime din țară), Snudy (al nouălea cel
mai mare din țară) și Strusta (cel de-al
șaisprezecelea cel mai mare din țară).
Parcul Național
Pripyatsky

Parcul Național Pripyatsky sau


Parcul Național Pripyat într-o
rezervație naturală din regiunea
Gomel , Belarus . A fost fondată
în 1996 pentru conservarea
peisajelor naturale din jurul râului
Pripyat de la care își ia numele. O
mare parte din zona parcului este
ocupată de mlaștini de gazon.
Parcul Național Pripyatsky.
Parcul
Național
Narochansky

Este un parc național din


Belarus , centrat și numit
după Lacul Narach . A
fost creat pe 28 iulie 1999
și acoperă o suprafață de
peste 87.000 de hectare.
Alte forme
de recreere
şi agrement

Vara poți înota în lacurile


limpezi, iarna poți merge la
schi, iar în orice moment al
anului merge la turnee de justa,
festivaluri populare, diverse
competiții sportive, festivaluri,
teatre , muzee, în excursii. și
multe altele.
3.2 Turismul cultural şi religios
Potențialul turistic al
Belarusului constă în
diversitatea și frumusețea
naturii, unicitatea moștenirii
istorice și culturale. În
republică există mai mult de
15 mii de obiecte cu
semnificație istorică, culturală,
arhitecturală, precum și situri
memoriale asociate cu numele
unor figuri proeminente ale
istoriei și culturii
mondiale.(Gomel, Brest,
Mogilev, Grodno, Vitebsk)
Monumentul evreiesc
Zaslavsky
comemoreaza uciderea
salbatica a 5.000 de evrei
din Minsk de catre nazisti,
Palatul la 2 martie 1942.
Republicii din
Minsk

Este o clădire impozantă, ce nu


adăposteşte, aşa cum ar putea
părea, nici Guvernul, nici
Parlamentul sau vreun Minister,
ci este un centru cultural foarte
ofertant. Aici au loc concerte,
spectacole de balet, conferinţe,
adăposteşte un cinematograf
3D, baruri şi cafenele.
Complexul castelului
"Mir“

Un monument remarcabil
al arhitecturii de apărare
din secolul XVI. Este inclus
în lista patrimoniului
cultural și natural mondial
UNESCO. În decembrie
2010, după lucrările de
restaurare, Castelul Mir a
fost deschis pentru turiști.
Apartamentul lui Lee
Harvey Oswald
Sediul KGB-
Minsk
Palatul de
Cultură a
Sindicatelor

A fost ridicat în Minsk în


1954, în stil clasic. Deşi nu
mai are legătură cu
activităţile culturale,
adăpostind, în fapt, două
cluburi de noapte, clădirea
susţinută de multiple
coloane este un loc
important pe lista cu atracţii
turistice în Belarus.
Muzeul
National-Istoric
si Cultural-
rezervatie
"Nesvizh"

Un monument unic de
arhitectură și artă peisagistică
din secolele XVI - XVIII,
asociat cu istoria familiei
Radziwill. Acesta este inclus în
lista patrimoniului cultural și
natural mondial UNESCO.În
iunie 2011, după lucrări
intense de restaurare, Castelul
Nesvizh și-a deschis porțile
pentru vizitatori.
Canal august

Un obiect de excepție al
arhitecturii hidraulice din prima
jumătate a secolului XIX, care
face legătura între râul Vistula și
Neman. Canalul găzduiește
evenimente culturale și sportive
internaționale, competiții orașe,
regionale și republicane și
întâlniri turistice. Călătorii
organizate de-a lungul canalului
în caiace, canoe, bărci cu motor.
Complexul
memorial
.
"Khatyn"

Unul dintre cele mai impresionante


monumente pentru victimele celui de-
al Doilea Război Mondial. Este situat
la 54 de kilometri de Minsk pe locul
unui sat distrus de naziști în Marele
Război Patriotic. Astăzi este unul
dintre cele mai venerate locuri din
Belarus. În ultimii ani, aici s-a deschis
un mic muzeu și expoziție foto.
Cetatea Brest

Un monument de arhitectură de apărare din


secolul al XIX-lea, situat la aproximativ 30 de
minute de mers pe jos de centrul orașului
Brest. În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, cetatea a devenit un simbol al
rezistenței sovietice față de invadatorii fasciști.
La 22 iunie 1941, garnizoana cetății a primit
primele atacuri ale invadatorilor nazisti și a ținut
apărarea într-o încercuire completă mai mult de
o lună. În perioada postbelică, pentru curajul și
eroismul arătat de apărătorii cetății în timpul
apărării sale, cetatea a primit titlul onorific de
Castelul Vechi
şi Castelul
Nou din
Hrodna

Primul dintre ele a fost


construit în secolul al XII-
lea la întâlnirea dintre 2
râuri, adăpostind şi 2
biserici. Realizat în
totalitate din lemn, Castelul
Vechi a ars în 1398 şi a fost
reconstruit din piatră de
către ducele Vitaut cel
Mare.
Casa-Muzeul lui
Marc Chagall din
Vitebsk

Unul dintre cele mai vizitate muzee din


Belarus. Marc Chagall, originar din Belarusul
de origine evreiască, este renumit la nivel
mondial pentru picturile sale suprarealiste.
Colecția Muzeului Chagall conține peste 300
de opere de artă originale, inclusiv litografii,
xilogravuri, printuri, acvatine, ilustrații pentru
poezia „Sufletele moarte‖ de Nikolai Gogol.
Muzeul afișează, de asemenea, reproduceri
ale unor cele mai cunoscute opere ale lui
Chagall.
Muzeul
Farmaciei din
Grodno

Farmacia-muzeu este o atracție


interesantă de vizitat în Grodno, situată pe
strada Sovetskaya. A fost fondată în 1709
și a cunoscut multe evenimente istorice.
Farmacia funcționa chiar și în perioade de
războaie și cataclisme. Nu este
surprinzător faptul că astăzi are statutul de
farmacie-muzeu. Sunt prezentate o mare
varietate de articole: medicamente antice,
preparate farmaceutice, rechizite
medicale, cărți și multe altele.
Muzeul Naţional
de Artă al
Republicii Belarus

Muzeul ofera o privire de


ansamblu asupra artelor
plastice din Belarus. Te
duce într-o calatorie prin
istoria turbulentă a naţiunii şi
dispune de o replica a
presei de tipar utilizata de
eroul naţional Francyska
Skaryny.
Muzeul de
Arhitectura
Folclorica
Dudutki
Se află la 40km de
capitala şi este
singurul muzeu privat
din Belarus care
expune obiecte de
meşteşugarit şi
obiceiuri tradiţionale.
Centrul crestinismului în timpul primului stat rus se afla în
oraşul slav Polotsk. Acesta este cel mai vechi oraş din
Biserica Sf Belarus si este intemeiat in 862. Biserica Sf. Sofia din
secolul XI este un exemplu excelenţa
Sofia-Polotsk arhitecturii din acea perioadă

Bielorusia are 25 de denominații și mișcări


religioase ale căror valori spirituale și culturale
sunt parte integrantă a moștenirii istorice din
Belarus.Credincioșii vin să se închină la
icoanele miraculoase și la moaștele de
nepătruns ale sfinților din Belarus: Eufrosyne
din Polotsk, prințesa dreaptă a Slutsk Sofia.
Duplicatele din Mlaștina din Torino sunt
păstrate în Biserica Sfinților Minsk și Elena și
în Biserica Grodno Farn.
Sfânta Sofia, prinţesă
de Sluţk, Belarus
Catedrala (19 martie)
Sfântului Duh -
Minsk

Aceasta a fost mănăstire


catolică pentru bernardini, în
perioada 1633-1642. În 1741
clădirea a fost distrusă într-un
incediu de proporţii. La
începutul anilor 1900 edificiul
reconstruit a fost transformat
în lăcaş ortodox, iar câţiva ani
mai târziu a fost extins şi
adăposteşte inclusiv o
mănăstire.
Biserica Sf. Petru şi Paul-Minsk- Construita
Biserica Sf Maria in 1613 si restaurata in 1871, Biserica Sf.
Magdalen-Minsk- Petru si Paul este cea mai veche biserica din
1847 Minsk.
Biserica Sf.
Aleksandr Nevski-
Minsk

Construita din caramidă roşie în


1898, biserica a fost închisa de
bolsevici, redeschisă de nazisti, din
nou inchisa de sovietici. În prezent,
este deschisă publicului.
Biserica
Sfinţilor Simon
şi Elena-Minsk

Cunoscută şi sub numele de Biserica Roşie.


Biserica catolică a fost construită în anii
1908-1910 la cerinţa unei familii poloneze ai
cărei copii au murit prematur şi a dorit să le
cinstească astfel memoria. Două dintre
turnuri simbolizează pierderea celor 2 copii,
iar cel de-al treilea turn sugerează durerea
părinţilor. În timpul dominaţiei sovietice
clădirea a fost transformată în cinema, apoi
în studio de film, revenind la scopul ei iniţial
imediat după ce Belarusul şi-a declarat
independenţa.
CATEDRALA
MUZEU DIN
HRODNA -
SF.VASILE
Biserica Sfinţilor Boris şi
Hlib -HRODNA

Catedrala
Pokrovsky-
HRODNA

Cladirea a fost
construită la
începutul secolului
al XX-lea,între anii
1904-1905.
Manastirea
Pobrigitsky-
HRODNA

Ridicată în anul
1651,icoane
frumos pictate şi
un altar deosebit.
Biserica Buna
Vestire-Vitebsk

Este cel mai bine


conservată. Stilul ei
este bizantin.
Construcţia din piatră
are şase coloane.
Catedrala Sf.
Francisc
Xavier

Este o catedrală
romano-catolică din
Grodno, Belarus.
Inițial biserică
iezuită, a devenit
catedrală în 1991,
când a fost ridicată
noua eparhie de
Grodno.
3.3 Alte tipuri de
turism(curativ,de
afaceri,cumparat
urietc.
Turismul curativ

 490 de stațiuni sanatorii, organizații pentru îmbunătățirea sănătății și alte


facilități de cazare specializate, inclusiv 77 de sanatorii și 3 pensiuni.

 Toate sanatoriile sunt amplasate în zone cu un microclimat special, multe


dintre ele au surse proprii de ape minerale, băi de noroi.

 Vizitatorii străini în Belarus sunt atrași de calificarea înaltă a medicilor din


Belarus, de clinicile bine dotate și de nivelul general ridicat al calității
serviciilor medicale.
 Printre astfel de stațiuni de sănătate: Priozerny (regiunea Minsk, Lacul
Naroch), Alfa Radon (regiunea Grodno), Ruzhansky (regiunea Brest), Ozerny
(regiunea Grodno).
Sanatoriile din Belarus sunt
specializate în tratamentul
bolilor sistemului circulator,
Sanatoriul sistemului digestiv, sistemului
"Sidelniki" nervos, sistemului musculo-
scheletic și țesutului conjunctiv,
sistemului respirator, organelor
genitale și genitourinare,
sistemelor cardiovasculare și
Este o stațiune de endocrine, sistemului musculo-
sănătate modernă scheletic, pielii și organelor
pentru tratamentul vizuale.
și monitorizarea
preventivă a
sănătății copiilor.
Sanatoriu "Lacul"
Această unitate de stațiuni de
sănătate din regiunea Grodno
funcționează cu succes de patru
Sanatoriu decenii și este specializată în
ameliorarea stării persoanelor cu
"Radon" boli ale sistemelor genito-urinare,
nervoase și musculo-scheletice,
precum și îmbunătățirea
generală a sănătății și întărirea
corpului.

Instituția este situată în regiunea Grodno, într-o pădure


de pini de pe malul Lacului Alb. Sanatoriul și-a început
activitatea în 2003 și, de atunci, au existat cursuri de
îmbunătățire a sănătății persoanelor care suferă de boli
ale sistemului circulator, organelor respiratorii, tulburări
ale sistemului musculo-scheletic și ale țesutului
conjunctiv, precum și de boli ale sistemului genito-urinar.
Sanatoriul
"Alfa-Radon"

Prestigiosul sanatoriu „Alfa-


Radon‖ se află în cartierul
Dyatlovsky din regiunea Grodno
și este axat pe primirea turiștilor
de orice vârstă, inclusiv a
bebelușilor de la o lună. Instituția
oferă echipamente excelente de
cameră, echilibrate trei mese pe
zi, în funcție de sistemul de
bufet, posibilitatea de a utiliza
aquazone.
Sanatoriul MIA Sanatoriu
"Belaya Rus" "Nisipurile de Aur"

Sanatoriu Sanatoriu
"Chaborok" "Sunny"
Turismul de Galeriile
cumpărături Minsk
Zamoak
Mall Minsk

Belarus este un
adevarat
paradis pentru
iubitorii de
cumpărături,
care pot gasi
aici produse ale
unor brand-uri
faimoase la
nişte preturi
destul de
rezonabile.
Dana Mall, Minsk Palazzo Shoping Mall
Turismul de afaceri
Turismul de reuniuni
Turismul de afaceri este
considerat principala sursă de
venituri pentru industria hotelieră
belarusă. Unităţile hoteliere sunt
dotate cu facilităţi pentru
organizarea de conferinţe,
simpozioane şi training-uri. Pe
lângă organizarea congresului
sau a conferinţei, beneficiarii au
parte de un întreg pachet de
servicii: cazare, transferuri de la
aeroport la hotel, bilete de avion,
servicii de secretariat, servicii de
traducere simultană, vizite pentru
participanţi, programe de
divertisment şi mese festive.
DoubleTree,HILTON-MINSK
Turismul urban
Turismul rural-Agroecoturismul

Turiștilor li se va oferi o casă separată, cu


șemineu, biliard și baie de țară, în altele - o
cameră mică în comun cu proprietarii casei și
un bazin de spălat cu apă cu puț pe stradă.
Dar, în toate, fără excepție, subiecte de
agroecoturism, oaspeții sunt hrăniți delicios și
organizează mult divertisment.
Turismul istoric militar

Oamenii vin în Belarus din toată lumea pentru


a vizita locuri memorabile în care a fost făcută
istoria. Castelele și templele de tip defensiv,
monumentele și stelele ridicate în onoarea
faimoaselor bătălii, muzeele de istorie locală și
militară amintesc de evenimentele din trecut.
Turismul de evenimente
Mulți invitați străini vin în Belarus pentru a participa
la o varietate de evenimente culturale și sportive la
nivel internațional. Slavonic Bazaar din Vitebsk,
festivalul internațional de arte, festivalul
internațional Zvany Safіі de muzică de orgă
(Polotsk), festivalul republicii Kupalye (Alexandria
adună prieteni) și festivalul internațional
Zvinyatsymbyi a devenit celebru în afara
Belarusului. armonic ‖(Postavy), festivalul
republican al culturilor naționale din Grodno și altele
CAPITOLUL 4. Analiza SWOT a
Turismului Religios in
Republica Belarus

Republica Belarus este una foarte bogată în atracţii turistice , fie ele
religioase sau de altă natură , acestea împodobesc centrele oraşelor
şi bucura inimile turiştilor.
Analiza SWOT Republica Belarus

STRENGHTS ( puncte tari)


 Existenta unui sistem bine organizat de turism religios
 Are 25 de denominatii si miscari religioase ale caror valori spirituale si culturale sunt parte
integranta a mostenirii istorice din Belarus,
 Are un potential turistic bogat pentru excursii si trasee turistice ale subiectelor religioase,
 Turistii vin sa se inchine la icoane miraculoase ( facatoare de minuni ) si la moastele sfintilor din
Belarus:
 Eufrosyne din Polotsk
 Printesa dreapta a Slutsk Sofia
 Biserica Sf. Minsk si Elena
WEAKNESSES (puncte slabe)
 Controlul imigraţiei este unul foarte STRICT şi poţi fi respins la vama din
mai multe motive legate de originalitatea actelor de calatorie
 Nu se pot vizita cladiri antice deoarece în timpul Marelui Razboi Patriotic
capitala Minsk a fost distrusa pana la 80%
 Populaţie irascibilă , neprimitoare 50%
OPPORTUNITIES (oportunităţi)
 Există munți cu zăpadă și o mare caldă cu plaje de nisip,
 vara poți înota în lacurile limpezi, iarna poți merge la schi,
 În orice moment al anului se merge la turnee de justa, festivaluri populare, diverse
competiții sportive, festivaluri, teatre , muzee, în excursii,
 În republică există mai mult de 15 mii de obiecte cu semnificație istorică, culturală,
arhitecturală, precum și situri memoriale asociate cu numele unor figuri proeminente
ale istoriei și culturii mondiale.
 Turismul are mai multe ramuri : ecoturism , religios , militar, etc.
 Vizitarea unor monumente remarcabile de o arhitectura unică, parcuri naţionale etc.
THREATS (ameninţări)
Aeroport vechi şi dezafectat;
Securitatea strictă şi fară interes de castig financiar în urma calatoriilor
turistice;
Nesiguranţa în cazul atacurilor teroriste.
Bibliografie
1. http://www.travelworld.ro/tari/belarus.php (accesat 5.01.2021)
2. https://expatexplore.com/blog/best-things-to-do-belarus (accesat 4.01.2021)
3. https://www.intrepidtravel.com/en/belarus (accesat 4.01.2021)
4. https://aquamarine-moscow.ru/ro/vetnam/vse-o-belorussii-dlya-turistov-vidy-turizma-v-belarusi-
unikalnaya.html (accesat 4.01.2021)
5. https://rum.onlineunitedcountry.com/4284696-mogilev-population-weather-sights ( accesat
4.01.2021)
6. https://ro.vision1cyclings.com/novosti-i-obschestvo/78259-yakutskie-gory-belarusi-prekrasnoe-
mesto-otdyha-dlya-detey-i-vzroslyh.html ( accesat 4.01.2021)
7. https://www.trafalgar.com/ ( accesat 3.01.2021)
8. https://www.infotour.ro/ ( accesat 3.01.2021)
9. https://ro.aroundtravels.com/article-about-belarus/ski-resorts-belarus-photos-reviews-
mountain.html ( accesat 3.01.2021)
10.https://ro.pinterest.com/search/pins/?q=belarus&rs=typed&term_meta[]=belarus%7Ctyped(accesa
t 3.01.2021)
11.https://touristiczone.wordpress.com/2013/08/07/belarus
12.https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g294448-d19896802-Reviews-
Palazzo_Shopping_Mall-Minsk.html (accesat 3.01.2021)