Sunteți pe pagina 1din 4

Suprafata

TAXA TAXA
CLADIRE / ZONA construita Inv baza OS 1% TOTAL C+M Total Euro Total lei Total Euro Total lei
AC TIMBRU
desfasurata m2
Locuinte 348.80 € 104,640.00 € 1,046.40 € 105,686.40 0.50% € 523.20 RON 2,549.55 0.05% € 52.84 RON 257.50
Spatii comerciale / servicii - € - € - € - 1% € - RON - 0.05% € - RON -
TOTAL 348.80 € 104,640.00 € 1,046.40 € 105,686.40 € 523.20 RON 2,549.55 € 52.84 RON 257.50

curs euro deviz 4.873


la cursul BNR din 01.12.2020
OBIECTIV CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER, S+P+5E+E6-7R,
IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE EXECUTIE
ADRESA STRADA PETRU RARES, NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI
BENEFICIAR S.C. ALTER MAN ENGINEERING S.R.L.
PROIECTANT S.C. K-BOX Construction&Design S.R.L.
NR. PROIECT KB_154
FAZA DTAC
DATA 27/11/2018
DOCUMENT Deviz general

EXTRAS DEVIZ GENERAL - LOCUINTE


Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
privind cheltuielile C+M necesare realizarii obiectivului:

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER, S+P+5E+E6-7R,


IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE EXECUTIE - LOCUINTE

STRADA PETRU RARES, NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI


Faza D.T.A.C.
la cursul BNR din 01.12.2020 1 EURO = 4.8730 lei

Denumirea capitolelor si
Nr. subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt. de cheltuieli RON euro RON RON euro
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt. obtinerea si amenajarea terenului


1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenejarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proictare si asistenta tehnica


3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Taxe pt.obtinerea de avize, acorduri si autor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si engineering 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Organiz. procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1 Constructii si instalatii 509,910.72 104,640.00 96,883.04 606,793.76 129,753.60
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje si echipamente tehn. cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje fara montaj si echipam. de transp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.4 509,910.72 104,640.00 96,883.04 606,793.76 129,753.60

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


5.1 Organizare de santier 5,099.11 1,046.40 968.83 6,067.94 1,297.54
5.1.1- Lucrari de constructii 1% 5,099.11 1,046.40 968.83 6,067.94 1,297.54
5.1.2 - Cheltuieli conexe org. de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.5 5,099.11 1,046.40 968.83 6,067.94 1,297.54

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt. probe tehn.si teste-predare la beneficiar


6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologige, teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 515,009.83 105,686.40 97,851.87 612,861.69 131,051.14

Din care C+M 515,009.83 105,686.40 97,851.87 612,861.69 131,051.14

Data: NOIEMBRIE 2018


Intocmit,
Arh. Alina Popescu
………………….
OBIECTIV CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER, S+P+5E+E6-7R,
IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE EXECUTIE
ADRESA STRADA PETRU RARES, NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI
BENEFICIAR S.C. ALTER MAN ENGINEERING S.R.L.
PROIECTANT S.C. K-BOX Construction&Design S.R.L.
NR. PROIECT KB_154
FAZA DTAC
DATA 27/11/2018
DOCUMENT Deviz general

EXTRAS DEVIZ GENERAL - SPATII COMERCIALE


Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
privind cheltuielile C+M necesare realizarii obiectivului:

CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUIT CU FUNCTIUNI MIXTE LA PARTER, S+P+5E+E6-7R,


IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE DE EXECUTIE - SPATII COMERCIALE / DE SERVICII

STRADA PETRU RARES, NR. 15, SECTOR 1, BUCURESTI


Faza D.T.A.C.
la cursul BNR din 01.12.2020 1 EURO = 4.8730 lei

Denumirea capitolelor si
Nr. subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt. de cheltuieli RON euro RON RON euro
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt. obtinerea si amenajarea terenului


1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenejarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si
1.3 aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proictare si asistenta tehnica


3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Taxe pt.obtinerea de avize, acorduri si autori 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si engineering 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Organiz. procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1 Constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje si echipamente tehn. cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje fara montaj si echipam. de transp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.1- Lucrari de constructii 1% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.1.2 - Cheltuieli conexe org. de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt. probe tehn.si teste-predare la beneficiar


6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologige, teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Data: NOIEMBRIE 2018


Intocmit,
Arh. Alina Popescu
………………….
OBIECTIV CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E, IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER
ADRESA TARLA 8, 9, PARCELE 183, 184, 246 / 6, NC 114276, DRUMUL DC 248, SAT OSTRATU, COMUNA CORBEANCA, JUDETUL ILFOV
BENEFICIAR FLOREA DANIEL-VASILE, FLOREA MIHAELA
PROIECTANT HORIA MIHAI LUPAN BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
NR. PROIECT 20-20
FAZA DTAC
DATA Dec-20
DOCUMENT Deviz general estimativ

EXTRAS DEVIZ GENERAL ESTIMATIV


Conform HGR. nr. 28 / 9 ianuarie 2008
privind cheltuielile C+M necesare realizarii obiectivului:

CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E,


IMPREJMUIRE, UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER
TARLA 8, 9, PARCELE 183, 184, 246 / 6, NC 114276, DRUMUL DC 248, SAT OSTRATU, COMUNA CORBEANCA, JUDETUL ILFOV

Faza D.T.A.C.
la cursul BNR din 01.12.2020 1 EURO = 4.8730 lei

Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA Valoare ( inclusiv TVA )
crt. de cheltuieli RON euro RON RON euro
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pt. obtinerea si amenajarea terenului


1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenejarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la
1.3 starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proictare si asistenta tehnica


3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Taxe pt.obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si engineering 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Organiz. procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.6 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1 Constructii si instalatii 509,910.72 104,640.00 101,982.14 611,892.86 129,753.60
4.2 Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje si echipamente tehn. cu montaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 Utilaje fara montaj si echipam. de transp. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.4 509,910.72 104,640.00 101,982.14 611,892.86 129,753.60

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli


5.1 Organizare de santier 5,099.11 1,046.40 1,019.82 6,118.93 1,297.54
5.1.1- Lucrari de constructii 1% 5,099.11 1,046.40 1,019.82 6,118.93 1,297.54
5.1.2 - Cheltuieli conexe org. de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.5 5,099.11 1,046.40 1,019.82 6,118.93 1,297.54

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pt. probe tehn.si teste-predare la beneficiar


6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologige, teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total cap.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL GENERAL 515,009.83 105,686.40 103,001.97 618,011.79 131,051.14

Din care C+M 515,009.83 105,686.40 103,001.97 618,011.79 131,051.14

Data: DECEMBRIE 2020

Intocmit,
Arh. HORIA LUPAN

S-ar putea să vă placă și