Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA:
EDUCATOARE: Prof. înv. preșc. RĂUȚĂ ANDREEA - MARIA
GRUPA: Mică – NIVEL I
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu program prelungit Nr. 8 Brașov
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ,,CUM A FOST/ESTE ȘI VA FI AICI, PE PĂMÂNT?”
TEMA PROIECTULUI: ,,PRIETENII COPIILOR - ANIMALELE’’
TEMA SĂPTĂMÂNII:,,VULPEA CEA ȘIREATĂ”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL: DLC + DEC
TEMA ACTIVITĂȚII: DLC: „Vulpișoara” de F. Sahling
DEC: „Mască pentru Carnaval – VULPEA - ”
MIJLOC DE REALIZARE: DLC: Lectura educatoarei;
DEC: Ștampilare
TIPUL DE ACTIVITATE: predare – învățare(dobândire de noi cunoștințe)
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
FORMĂ DE REALIZARE:Activitate integrată ADP+ALA+ADE (DLC, DEC)
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
 Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui.(comunicare receptivă);
 Activarea și manifestarea potențialului creativ.
COMPORTAMENTE:
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare
receptivă);
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc.
(comunicare expresivă);
1.3. Demonstrarea creativității prin activități artistico plastic;
1.4. Utilizarea corectă a buretelui pentru a picta masca;
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Formarea deprinderii de a asculta cu atenție o lectură, de a se exprima corect sub aspect lexical și gramatical,
stimularea vorbirii coerente expresive, îmbogățirea vocabularului, dezvoltarea simțului estetic, formarea și
consolidarea tehnicilor de pictură.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La finalul activităților copiii vor fi capabili:
 Obiective cognitive:
O1-Să asculte cu atenţie conţinutul poveștii;
O2-Să recunoască momentele principale ale poveșttii pe baza imaginilor;
O3-Să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție;
O4-Să aplice culoare pe suprafața de lucru fără să depășească conturul;
1
 Obiective afectiv- atitudinale:
O5- Să exprime prin cuvinte stările emoţionale provocate de întâmplările povestii;
O6- Să exprime corect în propoziții trăirile observate în imagini;
O7- Să participe cu interes și plăcere la desfășurarea activității.
 Obiective psihomotorii:
O8- Să ridice mâna sus atunci când știe răspunsul corect și este numit;
O9-Să execute exerciții de încălzire a mușchilor fini ai mâinii;
MIJLOC DE REALIZARE: lectura educatoarei, ștampilare.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ȘI PROCEDEE: expunerea, explicația, observarea, demonstrația, exercițiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: povestea, imagini reprezentative, burete, acuarele recompense.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual
METODE DE EVALUARE: evaluare orală

BIBLIOGRAFIE:
1. Curriculumul pentru învățământul preșcolar, (2019), București;
2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
3.Dumitrana, Magdalena,“Educarea limbajului în învãţãmântul preşcolar”, Vol.I, Editura Compania, Bucureşti,
1999.

Scenariul didactic:

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (A.D.P.):


 PRIMIREA COPIILOR: exersarea deprinderilor de comunicare și relaționare, de ordine și disciplină, de
autoservire.
 SALUTUL:
După ce sosesc toți copiii, propun să formăm un cerc pentru a ne saluta. Salutul între copii se va realize
utilizând formule specifice de salut (bună dimineața copil fericit, frumos, curajos, isteț etc.), cât mai distractive,
atrăgătoare şi mobilizatoare. Salutul se propagă în cerc, de la stânga la dreapta. Pe rând, fiecare copil odată salutat,
salută, la rândul lui pe celălalt, astfel, cercul integrator propagându-se la nivelul întregii grupe. Îl salut pe primul
copil din stânga :Bună dimineaţa, copil fericit! Copilul salutat de mine răspunde la salut şi continuă să-şi salute
prietenii. Urmăres comportamentul adecvat în timpul salutului: „o poziţie relaxată, dar atentă, un limbaj al trupului
respectuos, un ton calm şi sincer, mimica feţei prietenoasă şi, obligatoriu, contact vizual”.
 PREZENȚA
Se face prezența, iar fiecare copil present își va așeza poza în trenuleț, apoi un băiat va număra fetițele
prezente, iar o fetiță va număra băieții prezenți.
“După ce ne-am adunat,
2
Și frumos ne-am prezentat,
Colegii ne-am întâlnit,
Cine oare n-a venit? ”
Educatoarea cere unui copil să observe și să numească copiii absenți.
 CALENDARUL NATURII:
- Se completează CALENDARUL NATURII, purtându-se discuții cu privire la dată, ziua, luna, anul,
anotimpul în care ne aflăm, precum și caracteristicile acestuia.
- Se așează jetoanele coresounzătoare la Calendarul naturii, se marchează data, ziua, luna și anul.
 ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ: „Vulpea și puii ei”

Se face un scurt moment de înviorare:” Mâinile sus, pe cap, pe umeri, jos,


Sus, pe cap, pe umeri, jos
Și apoi ne învârtim frumos!
Ne aplecăm ușor în față,
Ne rotim de la mijloc,
Și sărim tot pe loc, tot pe loc,
Inspirăm și expirăm
Și la loc ne așezăm!”
 NOUTATEA ZILEI – Educatoarea lansează noutatea zilei: Pentru că săptămâna aceasta învățăm
lucruri noi despre animalele sălbatice, ursul ne-a trimis o scrisoare. Educatoarea adresează copiilor
întrebarea:,,Copii, voi iubiți animalele?” întrebare la care copiii răspund, pe rând, în cadrul activității
de grup.
Dimineața primim o scrisoare de la Moș Martin. Îi întreb pe copii daca vor să afle ce ne-a scris ursul. Le
spun copiilor că această scrisoare este pentru ei, chiar de la urs, cel ce vulpea l-a păcalit. Educatoarea citește
copiilor mesajul: Dragi copii de la grupa mică PITICII, am aflat că voi cunoașteți foarte multe animale sălbatice, și
de aceea v-am trimis o poveste cum alta nu mai este, pe care nu ați mai auzit-o niciodată! Andreea voastră,
educatoarea, vă va citi povestea, vă va pune câteva întrebări iar la final, dacă răspunsurile voastre sunt corecte, vă
va recompensa. Voi veni și eu, puțin mai târziu, acum am treabă prin pădure. Audiție plăcută vă doresc!
Prin TRANZIȚIA: (dintre întâlnirea de dimineațăși JALA1) „Unul după altul,/În rând ne-aşezăm/ Unul după altul,/
Spre centre plecăm”, copiii se îndreaptă spre centrele de interes.
Voi prezenta copiilor centrele de interes și sarcinile de lucru pe care vor trebui să le realizeze alegându-și
central dorit. După intuirea materialelor și explicarea sarcinilor de lucru, copiii vor lucra respectând regulile de
comportament, având posibilitatea de a trece de la un centru la altul, oferindu-le indicații la nevoie.
Evaluarea activității se realizează prin metoda Turul Galeriei, unde se vor face aprecieri individuale și colective.
Activităti liber alese
JALA 1 :Arii de stimulare
 Sectorul I: ȘTIINȚĂ
Subiectul activității: ”Vulpea și puii ei”
Mijloc de realizare: conversație
Obiective operaționale: - să recunoască animalele sălbatice din țara noastră;

3
Material didactic: cărți, imagini
Metode și procedee: conversația, explicația
 Sectorul II: CONSTRUCȚII
Subiectul activității: „Adăposturi pentru animalele sălbatice”
Mijloc de realizare: asamblare de cuburi
Obiective operaționale: -să asambleze corespunzător cuburile, astfel încât să contruiască adăposturi pt animalele
sălbatice;
Metode și procedee: explicația, exercițiul
Evaluarea activității: Se va aprecia creativitatea copiilor.
JALA 2: JOC DE MASĂ
Subiectul activității: „Vulpea cea șireată”
Mijloc de realizare: puzzle
Metode ș iprocedee: explicația, demonstrația
Obiective operaționale: - să potrivescă corespunzător piesele de puzzle, astfel încât să reiasă o față de vulpe;
Tranziția spre activitatea – lectura educatoarei- ”Vulpișoara” de F. Sahling, din cadrul Domeniului Limbă
și comunicare va fi făcută prin jocurile cu text și cânt:“Cercul mare și frumos,/ Mâna sus și mâna jos!/Și cealaltă
uite-așa/Și-amandouă uite-așa!/Bat picioarele pe loc,/Împreună trop, trop, trop,/Batem palmele la fel/Strângem
cercul mititel!,,
Pe versurile următoare copiii vor face rândul și vor merge la baie:“Eu locomotivă sunt,/Voi sunteți vagoane/Așezați-
vă la rând,/Mâinile-s tampoane…..’’
La întoarcere copiii se vor așeza în semicerc.
Anunțarea temei și a obiectivelor o realizez prin prezentarea titlului poveștii și a autorului, ”Vulpișoara” de
F. Sahling. Captarea atenției se va face cu ajutorul măștii de vulpe ce o voi avea pe cap.
Voi citi povestea, după care le voi arăta imagini reprezentative iar fixarea cunoștințelor se va realiza cu
ajutorul unor întrebări: ,,Cum s-a numit povestea?’ ,,,Care sunt personajele?’’, ,,Cum se purta vulpișoara cu prietenii
ei?’’, ,,Dar ei cu ea?’’, ,,Care este personajul preferat, de ce?’’.
Înainte de a continua cu a doua activitate pe domeniu experiențial estetic și creativ (DEC) vom face TRANZIȚIA:
“Cucurigu, Ga/Soarele-i colea/Risipește norii, ceața/Și anunță dimineața!/Cucurigu, ga/Ce bine că pot cânta!/Tra, la,
la, la ,la, la, laaaaa, la, la,la,laaaaaa’’.
Cea de a două activitate se derulează astfel: se identifică materialele puse la dispoziție, se explică ceea ce se va
realize, se face încălzirea mușchilor fini ai mâinii, educatoarea acordă ajutor acolo unde este nevoie.
Activitateaintegrată se încheie cu ajutorul jocului cu text și cânt: JALA2: “A venit o vulpe”
Evaluarea activităţii se realizează printr-o formă de autoevaluare fiecare copil, îşi exprimă, în termeni
corespunzători nivelului de vârstă şi de dezvoltare, părerea despre activitatea desfăşurată pe întreg parcursul zilei.
Sunt recompensaţi cu buline colorate în piept şi se emit aprecieri generale şi individuale din partea educatoarei
referitoare la comportamnetul copiilor și la activitatea desfășurată.
Secvența Conținutul abordat Metode și Materiale și Evaluare
didactică procedee mijloace
didacice
1. Moment Se crează condiții psiho – pedagogice necesare desfășurării Observarea

4
organizatori activității, se aerisește sala de grupă, se aranjează mobilierul, comportamentului
c se pregătește materialul didactic; inițial al copiilor;
2. Captarea Întâlnirea de dimineață; salutul, prezența, calendarul naturii, Conversația
atenției noutatea zilei.
3. Anunțarea Educatoarea anunță copii că vor asculta o lectură a educatoarei, Conversația Observarea
temei și a „Vulpișoara”. de F. Sahling , apoi se anunță obiectivele comportamentului
obiectivelor urmărite, pe înțelesul copiilor, se anunță ceea ce se va realiza și copiilor;
la activitaea de educație plastică și anume, ștampilarea unei
măști ce întruchipează o vulpe.
4.Verificarea Despre ce am tot discutat noi, în zilele trecute? Conversația
cunoștințelor De câte feluri sunt animalele?
Unde trăiește vulpea?
Cu ce se hrănește vulpea?
Pe cine a păcălit?
5. Dirijarea În timp ce citesc povestea, voi adapta vocea prin Conversația Observarea
învățării expresivitatea limbajului, a semnelor de punctuație și voi capacității de
accentua pasajul care exprimă acțiunea și efortul făcut de concentrare a
personaje. copiilor pe
Voi citi lectura, acolo unde este cazul explic cuvintele Explicația parcursul
necunoscute, după ce termin de citit lectura, expun imaginile cu lecturării;
conținutul lecturii și adresez întrebări. Imagini din
La final se fac aprecieri verbale la adresa desfășurării Exercițiul poveste
activității. Aprecieri verbale;
Prin intermediul tranziției, „A venit o vulpe” (joc cu text și
cânt) se va realiza trecerea la activitatea de pictură prin
ștampilare cu burete a unei măști ce întruchipează o față de Jocul
vulpe. Aprecierea
Se intuiește materialul didactic ce se află pe măsuțe, se pozitivă a copiilor
prezintă și se analizează modelul educatoarei. Acuarele, care lucrează
Explic și demonstrez, procesul de lucru în realizarea burete, mască atent și îngrijit,
picturii măștii, atrag atenția asupra acurateții lucrării, facem Vulpe respacând
împreună exerciții de încălzirea mușchilor fini ai mâinii, urez Explicația indicațiile
spor la treabă, copiilor. În timp ce copii lucrează, supraveghez Demonstrația primite;
bunul mers al desfășurării activității și ajut acolo unde sunt Exercițiul
solicitată.
6.Obținerea Analiza lucrărilor se realizează prin metoda Turul Galeriei, Observarea
performanței lucrările fiind toate expuse, iar copii pe rând își exprimă sistematică;
părerea despre ceea ce văd.
7. Încheierea Voi face aprecieri globale și individuale asupra Recompense Aprecieri verbale;
activității comportamentului copiilor și asupra modului de lucru, vor fi
recompensați cu câte o bulinuță colorată.

5
6

S-ar putea să vă placă și