Sunteți pe pagina 1din 3

Curs.

Schimbarea de atitudine. Măsurarea atitudinilor. (Sondaje de opinie)

A) Sondaje de opinie
1) Scale de atitudine ( chestionare)
Întrebări ce sondează atitudinea sunt incluse în chestionare de atitudine.
Conţin un numaăr de ..n scale conţinând o gradaţie a răspunsurilor ≈ intensitatea atitudinilor.
Exemplu: Vi se pare normal ca elevii să poarte obligatoriu uniforme?
Scala de evaluare numerică – de la 1 ( nu sunt de acord) la 7( total de acord).
Media scorurilor individuale multiplicată la nivel de colectivitate.
2) Observarea directă
3) Măsurători fiziologice (puls, TA, EMG,etc) → PET.

B) Schimbarea de atitudine
Individul este ţinta unor mesaje persuasive pentru schimbarea : gândurilor, sentimentelor,
atitudinilor sale faţă de autorii acestor mesaje (firme, oameni politici, factori educaţionali, etc).
Mesajele solicită atitudini comportamente favorabile altora dar şi nouă ( exemplu: reeducare,
psihoterapie,etc).
Condiţiile pentru un mesaj persuasiv de a avea un impact asupra receptorului.
a)Sursa de comunicare: persoană , instituţie (presa,tv, de exemplu) , gruparea politică.
a1) credibilitate: de „încredere”.
o Competenţă( exemplu : despre un cutremur-Institutul de Fizica Pământului, despre o
boală- un medic)
o Pregătire/ experienţă în domeniu: cunoştinţe teoretice şi practice în domeniu.
o Inteligenţă
o Vorbire rapidă şi coerentă
o Demn de încredere- vezi experimentul Universităţii Yale despre submarine- nucleu( ziar
american- sursa: „Pravda”)
o Sinceritate
o Dezinteres sau interes evident + obiectivitate  să nu alimenteze suspiciuni justificate
o Mesajul este auzit din întîmplare

1
a2) Atractivitate
 Simpatic/ farmec -exemplu: crainicii TV
 Inteligenţa, umor

b) Caracterul mesajului- adecvat înţelegerii + elemente favorabile pentru individ


b1) Cantitatea informaţiei :
→ prea bogat- oboseşte, mai ales dacă nu spune lucruri noi;
→ prea sărac – nu răspunde unor nedumeriri
→ bogat şi echilibrat – convinge pe – neatent- apucă, până la urmă ţinta comunicării
b2) Patetism ( fac apel la emoţii):
( -) ameninţări →frica exemplu SIDA →eficient↑ când sunt ilustrator cu exemple statistici
(+) exemplu : cu preferinţe amor vedete
→: apel la bucuria copiilor
c) Canalul de comunicare depinde de public/ receptor → direct
→ naiv →manipulare
→ fără cunoştinţe de bază
o Media( TV, radio, ziare) – element vizual ↑↑
o Conferinţe- expert- prezintă ambele perspective-alternative →obiectivitate
o Persoane „ de încredere” sau neserioase( vezi şi sursa) care transmit mesajul de la altul.
o L.P. Manipularea electorală(la TV!!)

d) Receptorul –ţinta
d1) Personalitatea
sugestibilitatea → calităţi cognitive- „ nevoia”- disponibilitatea de efort cognitiv
↑analizează mesaje lungi
↓nu analizează (păcăliţi de detalii)
→Afectivitate
→Atitudini → tipuri de personalitate-exemplu suspicioşii-istericii(ex: crainica
frumoasă)
→sugestibilitate
d)2 Situaţia concretă în momentul mesajului
→ pe termen lung- exemplu: şomer + reclame turistice scumpe
2
→ dispoziţia normală + context
d3)Interesul pentru problema respectivă
d4) Expectoranţe- exemplu: se aşteaptă la o reclamă pentru un produs care nu se vinde, un politician
„ pe ducă” , etc.
Experiment: dacă se eliberează permise de circulaţie sub 21 ani

Averisment : → cu 10” înainte
││ că va veni cineva de la poliţie să le solicite părerea
→ cu 2” înainte

S-ar putea să vă placă și