Sunteți pe pagina 1din 1

Viaţa oamenilor e stăpânită în chip tiranic de două lucruri cumplite: nădejdea şi teama ; iar cine ştie să

se folosească la timp de vreuna dintre ele se îmbogăţeşte cât ai clipi ….p.353.

Alexandru proclamase: ,, Sunt Glykon, nepotul lui Zeus , lumină pentru muritori,, p.358.,,

,, Pontul e plin de atei şi de creştini care cutează să rostească împotriva sa cele mai înjositoare ocări, şi
că aceştia trebuie alungaţi cu pietre de către cei ce vor şi-l facă prielnic de zeu p.360