Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Taran Elena


Institutia : Gimnaziul Milesti
Data:
Disciplina: Biologie
Clasa: a VIII – a
Subiectul lecţiei: Sistemul endocrin
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Subcompetenţe :
3.5 Rezolvarea problemelor cu plan sau cu justificări,prin exerciţiu.
3.6 Formularea de probleme pornind de la:enunţuri incomplete,schemă,operaţii aritmetice,exerciţiu,tematică.

Obiective operationale :
 Sa defineasca corect notiunea de glanda endocrina;
 Sa descopere denumirea glandelor endocrine si localizarea acestora in organism;
 Să identifice rolul acestor glande si hormonii secretati;
 Să precizeze afectiunile determinate de hipersecretia si hiposecretia acestor glande.

Tehnologii didactice:

a) metode şi procedee: conversaţia; explicaţia; exerciţiul; învățarea prin descoperire; observarea; studiul de caz; analiza, sinteza, textul
lacunar; ,, floarea de lotus,,, brainstorming.
b) material didactic: fişe, postere, foi A4, carioca, scheme, imagini, prezentare PowerPoint, manual, atlas, carti de specialitate, foarfeca, lipici,
hartie A4 colorata.
c) forme de organizare: frontal, individual, în grup

Referinţe bibliografice:
1. Curriculum la biologie pentru treapta gimnazială, clasele VI-IX, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Chişinău , 2010.
2. Ghid de implimentare a curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială, Chişinău 2010.
3. Ursu L., Lupu I., Iasinschi I., Matematica, manual pentru clasa a 3- a .Editura Prut Internaţional, 2012.
4. Marin M., Suport de curs. Didactici aplicate în învăţămîntul primar, iunie, 2013.
5.
Demers didactic

Momente obi Activităţi (învăţător - elev) Strategia didactică Mijloace


instrucţio- ect de
nale ive Metode şi Forme Mijloace de evaluare
procedee de organizare instruire

 Organizarea clasei:
Evocarea - pregăteşte materialul didactic; Frontal

- notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii optime


pentru desfăşurarea orei.
 Reactualizarea cunoștințelor:
- se verifică tema de acasă, povestirea temei învățate; Oral
- discuții pe marginea studiului de caz, analizat acasă : Explicația Manualul
,, Elevii sau studenții neorganizat însușesc materia necesară pentru a
susține un examen în 24-48 de ore.În acest timp ei stau într-o Caietul
încăpere închisă și neaerisită, mănâncă pe apucate și aproape nu Conversația Frontal elevului
dorm.
Explică ce ce urmări poate avea astfel de regim asupra Monede
sistemului nervos al învățăceilor care susțin 3-4 examene , timp de 2- (elevii le
3 săptămâni (durata unei sesiuni).,, primesc
- elevii descoperă mai întâi factorii nocivi ce influiențează asupra conform
sanatații sistemului nervos; gradului de
- determină care va fi starea sistemului nervos al învățăceilor; activitate)
- propun un nou regim de învățare pentru elevi, pentru a putea lua
note mari la examene și pentru a proteja sistemul nervos.
 Captarea atenţiei:
- Prezinta o plansa cu glandele endocrine si incurajeaza elevii sa-si
exprime parerea despre subiectul lectiei de astazi; Proiector/
- Pe ecran se prezintă o curiozitate despre sistemul endocrin: Observația Frontal plașă , ecran
Stiati ca? Brainstor- , calculator
ming
 Endocrinologia este cunoscuta pe plan mondial datorita
contributiei Anei Aslan?

 Primul extract de insulina a fost realizat de savantul roman


D.N.Paulescu?

 Anunţarea temei şi obiectivelor: ,,Sistemul endocrin,,.


 - Profesorul defineste notiunea de glanda endocrina,
precizeaza glandele endocrine ,localizarea acestora, rolul lor in Prezentare
Realizarea organism, afectiunile determinate de hipofunctia si ppt
sensului hiperfunctia acestora
Conversația Frontal Fișe de
- Elevii primesc câte o fișă de lucru (vezi anexa 1), în care pe activitate
parcursul prezentării materiei noi, completează desenul cu localizarea Explicația
glandelor endocrine, poi completează tabelul: glandă endocrină – Individual Manualul Fise
hormon – funcția – hipofuncția – hiperfuncția. Învățarea prin Planșă individu
descoperire ale
- Elevii pas cu pas completeză fisa de lucru primită (*se anexează
apoi în portofoliu);

 -Împarte clasa in 6 grupe de câte 3-4 elevi şi le împarte


acestora materialele necesare: petale colorate diferit, markeri, foi A4,
foarfeca, , atlas Explica elevilor ce au de facut. Pe o hartie la carioca,
Conversația ,,floarea
flipchart/ pe tablă lipeste centrul florii de lotus pe care este
Reflecţia Explicația manual, de lotus,,
trecut titlul lectiei, din fiecare grup elevii notează pe petalele
primite o glandă endocrină – importanța ei pentru organism; atlas, carti
,, floarea de
Profesorul cere ca in cadrul grupului elevii sa colaboreze si sa
lotus,, de specia-
completeze petalele florii de lotus.
- elevii completeaza fisa primita sub indrumarea profesorului; litate,
- elevii prezinta celorlalti colegi de clasa, intr-un minut fiecare, foarfeca,
informatiile obtinute si lipeste petala de lotus pe foaia de flipchart/ la
lipici, hartie
tablă;
A4 colorata.
 Notarea elevilor:
- notează elevii care dau răspunsuri complete şi corecte , se iau în
considerție și monedele acumulate pe parcursul lecției;
 Tema pentru acasă:
De studiat tema din manual, pag. 48-50 + informații suplimentare la
dorință.
De pregătit pentru un ,,process de judecată,, elevii primesc rolurile:
judecător, acuzat, avocat, procuror, acuzatorul, martorii.
Extindere
Se dă citire cazului: ,, Un adolescent ducea un mod de viață relativ
sănătos, învața mult , se alimenta pe apucate. În ultima vreme a
devenit foarte nervos, nerebdător, oboist. Ieri, în cadrul unui meci
amical de fotbal , a primit o fractură serioasă la picior. În urma
aplicării pansamentului gipsat, medii și-au pus întrebarea care ar fi
cauza aceste fracture, care de regulă nu se produce la tineri, În urma
analizelor efectuate s-a determinat un nivel scăzut de calciu în sânge.
Cine se face vinovat în cazul dat?,,
Profesorul face cu elevii o diagnostică preventive, din ce cauză poate
să scadă nivelul de calciu în sânge (de ex: o glandă endocrină).
Anexa

Glandele endocrine

Glanda- funcția hipofuncția hiperfuncția


hormonul

S-ar putea să vă placă și