Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.

Noul curriculum național își propune să reglementeze modalitățile prin care școala poate
asigura atingerea finalităților educaționale, oferind astfel posibilitatea fiecărui elev la șanse
egale pentru dezvoltarea personală și profesională, pentru inserția socială.

Din dorința de a răspunde nevoilor sociale, aspirațiilor tinerilor, influențate de perioada


contemporană, globalizarea și necesitatea cunoașterii achizițiilor obținute în diverse sisteme
educative, s-a realizat descrierea unui profil de formare al absolventului, preluat din modelul
european.

Proiectarea și organizarea orelor de franceză trebuie să vizeze acest profil de formare


centrat pe cele opt competențe cheie care se suprapun și se întrepătrund sporind creativitatea,
implicarea și profesionalismul fiecăruia dintre noi. Din postura de profesori de limbă străină
avem posibilitatea atingerii tuturor competențelor.

Comunicarea în limba maternă se dezvoltă atunci când elevii caută, sesizează și procesează
informații, emit opinii, sentimente în mesaje scrise sau orale prin adaptarea la situația de
comunicare ( diferite situații reale, proiecte).

Comunicarea în limbi străine dezvoltă cunoștințele identificate pe teme cunoscute și oferă


posibilitatea exprimării unor idei la nivel funcțional.

Competențele matematice și competențe de bază în științe și tehnologii fac referire la


manifestarea interesului pentru identificarea unor date și relații matematice, corelarea lor în
contexte școlare, proiectarea și derularea unui demers investigativ pentru a verifica o ipoteză
de lucru, aplicarea unor reguli simple de menținere a unei vieți sănătoase și a unui mediu
curat.

Competența digitală este dezvoltată prin utilizarea dispozitivelor și aplicațiilor digitale în


căutarea și oferirea de informații relevante pentru învățare, făcând procesul de învățare mult
mai atractiv și receptiv.

A învăța să înveți îi ajută pe copii să își formeze niște obiective și planuri simple de învățare.

Competențele sociale și civice se dezvoltă în cadrul unor proiecte în care au loc mobilitățice
implică operarea cu valori și norme de conduită relevante pentru viața personală.

Spirit de inițiativă și antreprenoriat antrenează elevul în identificarea și rezolvarea unei


sarcini de învățare, în aprecierea calităților personale cu rol de autocunoaștere.

Sensibilizarea și exprimarea culturală fac posibilă aprecierea unor elemente definitorii


contextului cultural al patrimoniului național și universal.

S-ar putea să vă placă și