Sunteți pe pagina 1din 154

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI - SERIE LUNARĂ

1. INTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES

2018
Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)

milioane lei / million lei


Exporturi FOB 21431.0 25858.9 27995,4 29145,2 26320.9 29849.8 26324,1 27658,2
din care:
INTRA UE28 15859.6 20398.4 21569.6 22649.3 20295.5 22654.0 20083,2 21156.7
EXTRA UE28 5571.4 5460.5 6425.8 6495.9 6025.4 7195.8 6240.9 6501.5

Importuri CIF 29396.6 31819.9 33470.4 35309.5 32948.8 36908,7 31683.6 36070.0
din care:
INTRA UE28 21599.5 23640.3 25012.8 26904.6 24660.3 27536,7 23744.4 26384.6
EXTRA UE28 7797.1 8179.6 8457.6 8404.9 8288.5 9372.0 7939.2 9685.4

Sold FOB / CIF -7965.6 -5961,0 -5475,0 -6164.3 -6627,9 -7058,9 -5359,5 -8411,8
din care:
INTRA UE28 -5739.9 -3241.9 -3443,2 -4255.3 -4364,8 -4882,7 -3661.2 -5227,9
EXTRA UE28 -2225.7 -2719.1 -2031.8 -1909.0 -2263,1 -2176,2 -1698.3 -3183,9
milioane euro / million euro
Exporturi FOB 4602.9 5509.2 5893.9 6129.8 5530.9 6270.8 5560.7 5849.5
din care:
INTRA UE28 3408.5 4336.7 4543,1 4764.4 4265.3 4759.8 4250.2 4473.8
EXTRA UE28 1194.4 1172.5 1350.8 1365.4 1265.6 1511.0 1310.5 1375.7

Importuri CIF 6313.8 6782.2 7047.2 7426.2 6923.7 7753.6 6692,1 7628.4
din care:
INTRA UE28 4642.1 5025.9 5268.3 5659.6 5182.6 5785.6 5025.0 5579.3
EXTRA UE28 1671.7 1756.3 1778.9 1766.6 1741.1 1968.0 1667,1 2049.1

Sold FOB / CIF -1710.9 -1273.0 -1153.3 -1296.4 -1392.8 -1482,8 -1131.4 -1778,9
din care:
INTRA UE28 -1233.6 -689.2 -725.2 -895.2 -917.3 -1025,8 -774,8 -1105,5
EXTRA UE28 -477.3 -583.8 -428.1 -401.2 -475.5 -457,0 -356.6 -673,4

Datele pentru anul 2018 au caracter semidefinitiv. / Data for 2018 are semi-final.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
r)
Date revizuite. / Revised data.
Notă: Comerţul INTRA UE28 include expedierile / introducerile de bunuri către / din statele membre ale Uniunii Europene.
Comerţul EXTRA UE28 include exporturile / importurile de bunuri către / din statele nemembre ale Uniunii Europene.
Note: INTRA EU28 trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states.
EXTRA EU28 trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states.

2. CURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO


LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATE

2018
Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul.
Dec. Jan. Feb. March April May June July
- lei / euro -
- mediu 4.6530 4.7037 4.7478 4.7538 4.7583 4,7595 4.7252 4.7290

14
- la sfârşitul lunii 4.6639 4.7348 4.7416 4.7628 4.7582 4,7487 4.7351 4.7336

Sursa: Banca Naţională a României.


Source: National Bank of Romania.

15
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018
1.I-31.XII 2019
in % as against
1.I-31.XII 2018
milioane lei / million lei
23643.6 28885,4 30068.3 28592.7 23058.2 327400.7 103.9 Exports FOB
of which:
17478,2 22127.4 23497,2 22111.7 16697,6 250718,8 103.6 INTRA EU28
6165.4 6758.0 6571.1 6481.0 6360.6 76681.9 104,7 EXTRA EU28

30075.9 34510.2 39409.9 35681.3 31506,2 409394,4 106.2 Imports CIF


of which:
22041.4 26081.0 29585.1 27020.4 23018,3 305629,9 106.1 INTRA EU28
8034.5 8429.2 9824.8 8660.9 8487,9 103764,5 106,4 EXTRA EU28

-6432,3 -5624,8 -9341,6 -7088,6 -8448,0 -81993,7 FOB / CIF trade


balance
of which:
-4563,2 -3953,6 -6087,9 -4908,7 -6320,7 -54911,1 INTRA EU28
-1869,1 -1671,2 -3253,7 -2179,9 -2127,3 -27082,6 EXTRA EU28
milioane euro / million euro
5002.7 6100,1 6330.5 5998.8 4826,5 69003,4 101.9 Exports FOB
of which:
3696.3 4670.6 4942.8 4637.2 3495,2 52835,4 101.6 INTRA EU28
1306.4 1429.5 1387.7 1361.6 1331,3 16168,0 102,7 EXTRA EU28

6363.7 7288.2 8298.3 7486.4 6595,0 86285,0 104.2 Imports CIF


of which:
4661.3 5505,1 6223.5 5666.7 4818,3 64401,2 104.1 INTRA EU28
1702.4 1783.1 2074.8 1819.7 1776,7 21883,8 104.4 EXTRA EU28

-1361,0 -1188,1 -1967,8 -1487,6 -1768,5 -17281,6 FOB / CIF trade


balance
of which:
-965,0 -834,5 -1280,7 -1029,5 -1323,1 -11565,8 INTRA EU28
-396,0 -353,6 -687,1 -458,1 -445.4 -5715,8 EXTRA EU28

2019
Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
- lei / euro -
4.7286 4.7376 4.7538 4.7683 4.7773 - average

16
4.7294 4.7511 4.7576 4.7781 4.7793 - end of month

17
EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF ŞI SOLDUL BALANŢEI COMERCIALE
FOB / CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE ŢĂRI
FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BY
3. MAIN GROUPS OF COUNTRIES

Decembrie 2019
December 2019
Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF
FOB Exports CIF Imports FOB/CIF
Trade balance
milioane euro / million euro
TOTAL 4826.5 6595.0 -1768.5
Din care:
EUROPA 4157.3 5729.0 -1571.7
UNIUNEA EUROPEANĂ 3495.2 4818.3 -1323.1
AELS 91.0 81.9 9.1
ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 571.1 828.9 -257.8

ASIA 345.2 694.6 -349.4


ORIENTUL MIJLOCIU
ŞI APROPIAT 168.0 117.4 50.6
ALTE ŢĂRI DIN ASIA 177.1 577.1 -400.0

AFRICA 153.9 39.1 114.8


AFRICA DE NORD 109.2 32.8 76.4
ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 44.7 6.3 38.4

AMERICA 159.5 128.6 30.9


AMERICA DE NORD 104.1 60.8 43.3
AMERICA CENTRALĂ ŞI
CARAIBEANĂ 19.7 6.7 13.0
AMERICA DE SUD 35.7 61.1 -25.4

OCEANIA 6.9 2.3 4.6

16
E

1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2019
Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF
FOB Exports CIF Imports FOB/CIF
Trade balance
milioane euro / million euro
69003.4 86285.0 -17281.6 TOTAL
Of which:
60369.6 74923.7 -14554.1 EUROPE
52835.4 64401.2 -11565.8 EUROPEAN UNION
928.0 721.6 206.4 EFTA
6606.1 9800.9 -3194.8 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

4002.2 9301.1 -5298.9 ASIA


NEAR AND
1958.8 713.6 1245.2 MIDDLE EAST
2043.5 8587.5 -6544.0 OTHER ASIAN COUNTRIES

2346.3 592.8 1753.5 AFRICA


1774.0 431.9 1342.1 NORTH AFRICA
572.4 161.0 411.4 OTHER AFRICAN COUNTRIES

2100.9 1437.5 663.4 AMERICA


1455.5 876.7 578.8 NORTH AMERICA
CENTRAL AMERICA AND
278.9 139.3 139.6 CARIBBEAN
366.5 421.6 -55.1 SOUTH AMERICA

90.9 25.9 65.0 OCEANIA

17
TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA EXPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019
4. TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019

Poziţia Ţara Pondere în total 1.I-31.XII 2019


Position Country 1.I-31.XII 2019 exporturi în % faţă de
1.I-31.XII 2019 % 1.I-31.XII 2018
mil.euro Weight in total 1.I-31.XII 2019
mil.euro exports in % as against
% 1.I-31.XII 2018

Total 69003.4 100.0 101.9


Total
1 Germania 15483.2 22.4 99.5
Germany
2 Italia 7772.4 11.3 100.2
Italy
3 Franţa 4757.5 6.9 99.1
France
4 Ungaria 3325.4 4.8 100.9
Hungary
5 Regatul Unit 2578.9 3.7 89.5
United Kingdom
6 Polonia 2434.4 3.5 113.3
Poland
7 Bulgaria 2427.6 3.5 110.3
Bulgaria
8 Turcia 2234.2 3.2 112.9
Turkey
9 Republica Cehă 2165.6 3.1 107.9
Czech Republic
10 Olanda 2109.6 3.1 120.2
Netherlands
11 Spania 2101.0 3.0 99.4
Spain
12 Austria 1518.0 2.2 98.2
Austria
13 Slovacia 1457.8 2.1 114.5
Slovakia
14 Statele Unite 1305.5 1.9 98.2
United States
15 Republica Moldova 1236.7 1.8 107.3
Moldova, Republic of
16 Belgia 1235.0 1.8 102.1
Belgium
17 Federaţia Rusă 1018.8 1.5 94.4
Russian Federation
18 Serbia 882.9 1.3 117.6
Serbia
19 Grecia 854.4 1.2 85.7
Greece
20 China 758.2 1.1 101.7
China

18
1)
Ţara de destinaţie. / Country of destination.

19
TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA IMPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019
5. TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT IMPORT IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019

Poziţia Ţara Pondere în total 1.I-31.XII 2019


Position Country 1.I-31.XII 2019 importuri în % faţă de
1.I-31.XII 2019 % 1.I-31.XII 2018
mil.euro Weight in total 1.I-31.XII 2019
mil.euro imports in % as against
% 1.I-31.XII 2018

Total 86285.0 100.0 104.2


Total
1 Germania 17424.2 20.2 102.8
Germany
2 Italia 7874.7 9.1 100.7
Italy
3 Ungaria 6080.1 7.0 106.8
Hungary
4 Polonia 5161.0 6.0 112.3
Poland
5 China 4541.6 5.3 103.0
China
6 Franţa 4240.4 4.9 100.7
France
7 Turcia 3853.1 4.5 107.0
Turkey
8 Olanda 3405.2 3.9 105.8
Netherlands
9 Federaţia Rusă 3095.4 3.6 99.3
Russian Federation
10 Austria 2695.9 3.1 99.2
Austria
11 Republica Cehă 2618.7 3.0 108.1
Czech Republic
12 Bulgaria 2542.3 2.9 110.7
Bulgaria
13 Spania 2412.6 2.8 109.4
Spain
14 Belgia 2057.4 2.4 103.9
Belgium
15 Slovacia 1940.1 2.2 102.0
Slovakia
16 Kazahstan 1666.6 1.9 124.4
Kazakhstan
17 Regatul Unit 1652.5 1.9 94.7
United Kingdom
18 Grecia 1019.7 1.2 106.3
Greece
19 Ucraina 931.1 1.1 111.4
Ukraine
20 Serbia 811.4 0.9 107.8
Serbia

19
1)
Ţara de expediere pentru introduceri intra-UE şi ţara de origine pentru importuri extra-UE.
Country of dispatch for intra-EU arrivals and country of origin for extra-EU imports.

20
EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI
6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS
Decembrie 2019 1.I-31.XII 2019
December 2019 1.I-31.XII 2019
în % faţă de
milioane euro decembrie 2018 milioane euro
million euro in % as against million euro
December 2018

TOTAL 4826.5 104.9 69003.4

EUROPA 4157.3 105.6 60369.6


UNIUNEA EUROPEANĂ 3495.2 102.5 52835.4
Austria 88.0 97.0 1518.0
Belgia 89.3 117.0 1235.0
Bulgaria 194.4 115.0 2427.6
Republica Cehă 138.6 103.4 2165.6
Cipru 6.9 112.8 81.3
Croaţia 14.1 95.9 270.1
Danemarca 19.4 82.5 323.7
Estonia 2.7 76.6 54.3
Franţa 354.3 101.9 4757.5
Finlanda 13.3 120.3 211.0
Germania 925.1 99.1 15483.2
Grecia 64.3 84.0 854.4
Irlanda 11.8 91.3 142.6
Italia 511.7 91.0 7772.4
Letonia 6.6 396.8 71.6
Lituania 6.0 99.5 97.2
Luxemburg 2.3 117.4 31.9
Malta 0.5 102.1 13.9
Olanda 183.9 179.5 2109.6
Polonia 162.7 127.4 2434.4
Portugalia 25.5 97.9 286.1
Slovacia 85.7 92.5 1457.8
Slovenia 29.2 113.2 463.6
Spania 133.6 110.5 2101.0
Suedia 43.5 115.9 563.4
Regatul Unit 152.6 78.7 2578.9
Ungaria 228.8 110.0 3325.4
Ţări nespecificate INTRA UE 0.2 20.0 4.1

AELS 91.0 127.5 928.0


Islanda 0.1 15.6 5.4
Liechtenstein 0.1 53.1 2.6
Norvegia 53.0 132.7 388.4
Elveţia 37.9 122.8 531.7

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 571.1 124.5 6606.1


din care:
Albania 10.3 207.6 94.8
Belarus 2.3 82.7 27.9
Bosnia şi Herţegovina 7.4 121.8 92.0
Federaţia Rusă 55.1 74.0 1018.8
Republica Moldova 100.6 110.9 1236.7
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 15.3 76.2 213.0
Serbia 63.7 101.3 882.9
Turcia 248.3 176.3 2234.2
Ucraina 46.3 96.7 616.4

20
ŞI ŢĂRI
S AND BY COUNTRIES

1.I-31.XII 2019 Decembrie 2019 1.I-31.XII 2019


1.I-31.XII 2019 December 2019 1.I-31.XII 2019
în % faţă de în % faţă de în % faţă de
1.I-31.XII 2018 milioane euro decembrie 2018 milioane euro 1.I-31.XII 2018
in % as against million euro in % as against million euro in % as against
1.I-31.XII 2018 December 2018 1.I-31.XII 2018

101.9 6595.0 104.5 86285.0 104.2

102.1 5729.0 104.6 74923.7 104.4


101.6 4818.3 103.8 64401.2 104.1
98.2 206.2 99.4 2695.9 99.2
102.1 165.8 116.4 2057.4 103.9
110.3 173.9 111.1 2542.3 110.7
107.9 198.1 115.0 2618.7 108.1
114.7 4.6 124.5 45.7 101.7
114.2 17.8 92.7 226.1 107.6
110.1 35.4 141.2 354.0 104.1
77.7 5.3 213.0 76.9 69.0
99.1 296.7 97.6 4240.4 100.7
107.4 10.7 94.6 191.1 99.4
99.5 1284.8 104.6 17424.2 102.8
85.7 94.7 118.0 1019.7 106.3
117.0 35.3 69.4 504.9 109.6
100.2 577.9 101.0 7874.7 100.7
300.3 2.2 78.5 32.3 127.5
101.7 9.7 123.3 115.2 112.7
126.5 5.9 99.6 103.2 73.5
61.2 0.7 73.9 19.7 108.8
120.2 281.4 102.5 3405.2 105.8
113.3 402.9 112.3 5161.0 112.3
93.4 41.5 146.7 448.8 110.5
114.5 124.1 108.8 1940.1 102.0
121.4 46.1 94.2 721.0 110.3
99.4 180.6 101.1 2412.6 109.4
96.1 34.9 105.2 436.3 95.6
89.5 111.7 77.1 1652.5 94.7
100.9 469.2 100.4 6080.1 106.8
44.9 0.1 186.0 1.2 38.2

93.2 81.9 159.5 721.6 151.5


54.3 *) 27.6 1.0 109.3
75.5 0.1 517.3 2.0 491.3
72.4 3.7 84.2 53.5 99.4
119.2 78.0 166.8 665.1 157.9

107.3 828.9 106.0 9800.9 104.0

89.2 2.6 83.4 35.5 93.7


90.2 9.5 181.7 84.4 108.8
112.0 3.4 85.5 69.7 95.9
94.4 291.0 111.3 3095.4 99.3
107.3 61.8 96.6 742.0 100.3
84.7 9.6 66.3 163.1 95.2
117.6 65.7 115.5 811.4 107.8
112.9 310.7 102.5 3853.1 107.0
117.4 73.1 107.7 931.1 111.4

21
IMPORTURI / IMPORTS

TOTAL

EUROPE
EUROPEAN UNION
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Cyprus
Croatia
Denmark
Estonia
France
Finland
Germany
Greece
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom
Hungary
Not specified INTRA EU countries

EFTA
Iceland
Liechtenstein
Norway
Switzerland

OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
Albania
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Russian Federation
Moldova, Republic of
Former Yugoslav Republic of Macedonia
Serbia
Turkey
Ukraine

22
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare


6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS
Decembrie 2019 1.I-31.XII 2019
December 2019 1.I-31.XII 2019
în % faţă de
milioane euro decembrie 2018 milioane euro
million euro in % as against million euro
December 2018

ASIA 345.2 113.9 4002.2


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 168.0 107.7 1958.8
din care:
Arabia Saudită 31.0 213.2 250.8
Emiratele Arabe Unite 15.4 73.1 212.5
Iordania 15.4 202.0 218.2
Republica Islamică Iran 2.0 33,0 ori (times) 60.2
Liban 30.1 76.2 271.6
Republica Arabă Siriană 2.3 104.2 44.5
Yemen 0.3 740.4 10.7
Georgia 17.8 82.5 193.1
Armenia 0.6 297.6 3.9
Azerbaidjan 2.5 364.0 50.2
Irak 4.4 47.1 53.2
Israel 37.5 143.7 448.8

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 177.1 120.5 2043.5


din care:
Hong-Kong 4.2 59.1 60.2
Coreea de Sud 36.4 177.8 261.4
Malaezia 5.1 259.1 26.6
Singapore 5.0 196.2 39.3
Taiwan 2.8 108.0 42.6
Thailanda 4.0 84.1 113.6
China 60.8 128.5 758.2
India 13.4 61.2 214.9
Indonezia 0.7 27.3 7.3
Japonia 16.1 67.3 272.5
Pakistan 1.1 41.7 15.6
Sri-Lanka 1.0 230.8 13.0
Kazahstan 9.2 265.8 65.7
Tadjikistan 0.1 - 0.4
Turkmenistan 0.2 151.6 2.1
Uzbekistan 1.1 273.0 13.0

AFRICA 153.9 107.0 2346.3


AFRICA DE NORD 109.2 100.2 1774.0
din care:
Algeria 15.9 62.7 247.5
Egipt 44.8 145.0 695.2
Libia 12.4 77.4 114.2
Maroc 33.2 100.6 585.5

23
I ŢĂRI - continuare
S AND BY COUNTRIES – continued

1.I-31.XII 2019 Decembrie 2019 1.I-31.XII 2019


1.I-31.XII 2019 December 2019 1.I-31.XII 2019
în % faţă de în % faţă de în % faţă de
1.I-31.XII 2018 milioane euro decembrie 2018 milioane euro 1.I-31.XII 2018
in % as against million euro in % as against million euro in % as against
1.I-31.XII 2018 December 2018 1.I-31.XII 2018

101.0 694.6 113.1 9301.1 105.7


94.3 117.4 231.3 713.6 74.4

83.4 0.7 121.5 10.9 58.2


88.5 1.4 92.0 39.7 65.8
98.1 *) 67.5 6.3 553.8
25.2 3.4 171.0 38.0 95.2
94.0 0.3 228.3 2.6 84.1
267.8 0.2 346.8 0.6 153.1
33.3 - - - -
107.8 2.8 50,7 ori (times) 14.5 194.3
48.6 0.1 153.1 0.1 48.6
156.6 44.5 694,8 ori (times) 183.6 51.3
96.1 36.4 107.3 271.7 85.8
133.6 26.3 227.0 138.2 102.6

108.3 577.1 102.5 8587.5 109.5

60.2 1.9 142.7 17.9 93.5


133.5 29.2 91.1 462.9 112.5
158.5 10.8 131.0 148.1 151.9
117.8 1.4 46.9 36.5 77.5
98.3 13.5 86.1 210.1 96.4
210.0 15.8 127.5 248.5 125.6
101.7 300.8 100.2 4541.6 103.0
90.3 21.9 100.1 378.3 94.8
53.9 12.9 230.6 138.5 128.2
108.9 22.3 80.0 300.3 86.0
43.3 2.7 166.2 25.0 103.9
119.6 0.9 108.0 11.4 95.5
142.4 122.8 108.2 1666.6 124.4
127.4 - - - -
253.7 2.7 176.8 147.4 40,8 ori (times)
77.8 *) 3.6 1.5 172.2

102.9 39.1 106.9 592.8 101.1


95.7 32.8 135.3 431.9 120.4

82.2 0.8 110.4 8.5 74.1


104.1 8.8 154.9 113.8 111.7
65.7 - - 34.9 16,7 ori (times)
105.2 9.9 68.8 200.6 109.5

24
IMPORTURI / IMPORTS

ASIA
NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Jordan
Iran, Islamic Republic of
Lebanon
Syrian Arab Republic
Yemen
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Iraq
Israel

OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
Hong-Kong
South Korea
Malaysia
Singapore
Taiwan
Thailand
China
India
Indonesia
Japan
Pakistan
Sri-Lanka
Kazakhstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

AFRICA
NORTH AFRICA
of which:
Algeria
Egypt
Libya
Morocco

25
Tunisia 2.9 78.6 131.5

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare
6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS
Decembrie 2019 1.I-31.XII 2019
December 2019 1.I-31.XII 2019
în % faţă de
milioane euro decembrie 2018 milioane euro
million euro in % as against million euro
December 2018

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 44.7 128.0 572.4


din care:
Camerun 0.3 48.6 4.4
Gabon 0.6 708.0 4.7
Guineea 0.5 11,0 ori (times) 1.7
Sudan 0.2 49.4 92.7
Coasta de Fildeş 0.6 85.3 8.2
Nigeria 1.5 13.0 38.4
Africa de Sud 18.2 106.9 257.4
Etiopia 2.9 13,4 ori (times) 57.4
Kenya 0.2 10.5 9.1

AMERICA 159.5 82.2 2100.9

AMERICA DE NORD 104.1 77.1 1455.5


din care:
Statele Unite 97.1 78.3 1305.5
Canada 7.1 64.5 149.9

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 19.7 70.4 278.9


din care:
Cuba 0.2 - 0.3
Mexic 18.7 104.2 268.1
Panama 0.2 766.8 0.9

AMERICA DE SUD 35.7 114.9 366.5


din care:
Argentina 3.1 117.3 30.9
Brazilia 17.5 125.6 180.1
Chile 2.2 114.7 29.1
Columbia 9.7 93.6 101.2
Ecuador 1.2 126.9 10.5
Peru 1.0 126.4 8.0
Republica Bolivariană a Venezuelei - - 0.1

OCEANIA 6.9 49.0 90.9


din care:
Australia 6.2 97.8 67.1

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 3.8 40.6 93.4

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI

26
84.8 13.3 449.6 74.0 123.2

I ŢĂRI - continuare
S AND BY COUNTRIES – continued

1.I-31.XII 2019 Decembrie 2019 1.I-31.XII 2019


1.I-31.XII 2019 December 2019 1.I-31.XII 2019
în % faţă de în % faţă de în % faţă de
1.I-31.XII 2018 milioane euro decembrie 2018 milioane euro 1.I-31.XII 2018
in % as against million euro in % as against million euro in % as against
1.I-31.XII 2018 December 2018 1.I-31.XII 2018

134.2 6.3 50.8 161.0 70.8

166.9 - - 1.4 120.9


163.4 - - 0.4 97.0
30.1 0.2 - 0.5 95.0
272.8 - - 0.1 108.8
89.7 1.3 100.2 18.9 168.0
87.3 0.2 74.1 3.9 6.2
130.3 0.8 41.1 30.8 97.2
113.3 0.2 139.7 0.7 105.3
85.2 0.2 71.7 4.4 112.5

100.8 128.6 70.2 1437.5 88.4

96.9 60.8 53.3 876.7 87.1

98.2 52.7 51.0 805.9 91.0


87.1 8.1 76.2 70.7 58.2

135.2 6.7 58.7 139.3 87.0

70.6 *) 50.0 0.1 88.4


154.0 6.3 59.3 120.7 79.6
62.1 - - 0.1 266.9

97.2 61.1 105.6 421.6 91.9

81.7 5.9 75.7 42.4 84.7


102.7 51.6 105.4 342.6 90.1
76.0 0.1 55.4 2.3 42.4
96.0 0.8 98.9 10.6 93.4
132.4 0.8 357.9 4.1 88.3
156.0 2.1 102,9 ori (times) 12.2 503.4
15.5 - - 0.2 153.8

56.2 2.3 98.7 25.9 71.8

85.6 0.9 79.8 19.4 63.0

94.8 1.4 57.0 3.9 25.7

27
Tunisia

IMPORTURI / IMPORTS

OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
Cameroon
Gabon
Guinea
Sudan
Côte d'Ivoire
Nigeria
South Africa
Ethiopia
Kenya

AMERICA

NORTH AMERICA
of which:
United States
Canada

CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
Cuba
Mexico
Panama

SOUTH AMERICA
of which:
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela, Bolivarian Republic of

OCEANIA
of which:
Australia

NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES

28
ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 560.3 131.6 6449.0
OPEC 86.9 82.5 1038.2
OECD – UE 561.2 124.3 5973.4
CSI 171.8 99.4 2420.3

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

29
106.2 451.9 108.1 5515.0 107.3
71.7 44.2 111.3 413.1 79.9
107.3 539.8 97.6 6499.6 105.3
102.1 532.4 119.4 5921.8 105.1

30
MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU
OPEC
OECD - EU
CIS

31
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


TOTAL 4602.9 5509.2 5893.9 6129.8 5530.9 6270.8 5560.7 5849.5

0 Alimente şi animale vii 304.5 332.1 361.3 372.7 311.4 347.2 316.1 454.8
00 Animale vii 25.4 25.1 29.1 31.2 47.6 40.8 32.8 53.8
01 Carne şi preparate din carne 31.2 31.8 29.2 31.7 35.3 37.2 31.1 33.0
02 Produse lactate şi ouă de păsări 10.7 13.0 11.8 13.5 12.0 18.9 17.2 15.5
03 Peşte, crustacee, moluşte 2.6 2.6 2.8 2.5 2.8 1.7 2.0 2.3
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 167.8 189.5 221.0 220.9 154.6 182.4 167.8 265.9
05 Legume şi fructe 14.3 11.3 10.5 12.1 10.6 11.7 18.6 34.3
06 Zaharuri, preparate pe
bază de zahăr şi miere 6.9 7.9 7.4 6.5 4.8 6.6 3.9 5.2
07 Cafea, ceai, cacao, condimente
şi preparate ale acestora 12.4 13.4 13.1 14.5 9.7 10.3 7.3 9.0
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv
cereale nemăcinate) 17.7 21.7 19.8 22.2 18.5 21.6 19.4 18.2
09 Produse şi preparate
alimentare diverse 15.6 15.7 16.5 17.6 15.5 16.1 16.0 17.7

1 Băuturi şi tutun 62.8 81.7 76.0 89.5 100.9 93.3 92.6 101.1
11 Băuturi 9.2 11.4 10.8 13.0 15.0 16.5 16.4 17.8
12 Tutun brut şi prelucrat 53.6 70.3 65.2 76.4 85.9 76.8 76.2 83.3

2 Materiale crude, necomestibile,


exclusiv combustibil 191.4 166.8 208.6 202.2 205.0 174.5 117.4 144.3
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 1.4 2.2 1.7 2.0 1.0 1.4 1.8 1.5
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 87.7 65.2 97.0 67.6 67.1 32.0 14.2 33.8
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc
sintetic şi regenerat) 0.3 1.6 2.4 2.1 1.8 2.5 1.3 1.9
24 Lemn şi plută 38.5 43.7 45.5 49.7 48.5 52.7 37.6 42.7
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 1.6 2.0 1.6 2.2 1.5 1.9 1.6 3.7
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior
şi a lânii pieptănate) şi deşeurile lor
(neprelucrate în fire sau ţesături) 7.7 9.3 9.6 10.8 9.1 10.7 9.5 8.5
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 4.4 4.7 6.2 5.5 7.1 6.6 5.3 5.0
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 46.6 32.8 41.0 58.6 64.7 62.6 42.6 43.2
29 Alte materii brute de origine animală
sau vegetală 3.1 5.3 3.5 3.8 4.0 4.2 3.5 4.1

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale derivate 234.0 223.6 217.7 198.5 228.1 290.1 250.2 254.1
32 Cărbune, cocs şi brichete *) *) *) *) *) *) *) *)
33 Petrol, produse petroliere
şi produse înrudite 206.6 202.0 195.2 176.4 207.9 264.2 220.2 236.8
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 9.9 8.4 9.4 10.4 7.3 9.6 9.3 6.4
35 Energie electrică 17.5 13.2 13.1 11.6 12.8 16.3 20.7 10.9

26
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SITC
1.I-31.XII 2019 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
5002.7 6100.1 6330.5 5998.8 4826.5 69003.4 101.9 TOTAL

448.9 472.8 524.3 462.9 365.6 4770.1 113.0 Food and live animals 0
34.4 27.9 34.5 43.0 37.0 437.1 116.3 Live animals 00
35.7 34.4 37.2 35.9 30.6 403.1 96.4 Meat and meat preparations 01
12.1 12.9 11.5 14.8 13.1 166.1 104.9 Dairy products and birds eggs 02
3.4 6.0 6.0 4.8 3.1 40.1 130.6 Fish, crustaceans, molluscs 03
284.0 297.6 337.6 278.6 210.4 2810.4 118.7 Cereals and cereal preparations 04
25.3 24.4 25.4 22.4 15.9 222.5 97.0 Vegetables and fruit 05
Sugars, sugar preparations 06
5.9 7.0 9.9 9.7 5.3 80.1 89.7 and honey
Coffee, tea, cocoa, spices and 07
9.4 19.2 19.6 16.0 12.1 153.6 127.8 manufactures thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
26.4 27.0 25.6 20.6 24.2 265.2 108.2 unmilled cereals)
Miscellaneous edible products 09
12.3 16.3 16.9 17.3 13.9 191.8 102.6 and preparations

92.7 95.6 102.7 107.1 78.3 1111.5 131.8 Beverages and tobacco 1
14.4 12.6 12.9 12.2 10.1 163.1 108.1 Beverages 11
78.3 83.0 89.8 94.9 68.2 948.4 137.0 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


189.4 315.8 271.0 240.0 192.1 2427.1 94.3 except fuels
0.5 1.1 0.9 0.9 1.0 16.0 62.1 Hides, skins and fur skins, raw 21
85.4 201.2 161.7 129.0 91.6 1045.8 89.0 Oil seeds and oleaginous fruit 22
Raw rubber (including synthetic and 23
1.6 3.2 3.3 2.6 1.4 25.8 134.1 reclaimed)
37.9 38.6 46.5 46.8 39.0 529.3 97.2 Cork and wood 24
2.4 2.2 2.2 2.3 2.1 25.7 116.4 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and 26
wool yarn combed) and their wastes
8.1 10.0 9.0 8.9 6.7 110.2 96.8 (not manufactured into yarn or fabric)
Crude fertilisers and minerals (excluding 27
4.2 4.9 3.8 4.6 3.7 61.5 94.5 coal, petroleum and precious stones)
45.5 50.6 39.5 41.1 43.7 565.8 101.4 Metalliferrous ores and metal scrap 28
Crude animal and vegetable 29
3.8 4.1 4.1 3.7 2.9 47.1 94.4 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and 3


219.2 224.4 219.8 224.1 263.8 2813.6 94.8 related materials
*) *) *) *) *) 0.1 29.9 Coal, coke and briquettes 32
Petroleum, petroleum products and 33
209.8 214.1 206.9 205.2 238.0 2576.8 99.1 related materials
4.5 5.6 4.8 4.6 7.4 87.7 62.3 Gas, natural and manufactured 34
4.9 4.7 8.1 14.4 18.4 149.0 65.3 Electricity 35

27
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


4 Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine
animală şi vegetală 12.2 19.7 23.4 13.9 17.1 9.7 12.8 10.0
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate sau fracţionate 11.1 18.7 22.4 12.6 15.6 8.4 11.7 8.8
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau
vegetale prelucrate; ceară de origine
animală sau vegetală, amestecuri
sau preparate necomestibile din uleiuri
animale sau vegetale 0.9 0.9 0.9 1.2 1.3 1.0 1.0 1.2

5 Produse chimice şi produse derivate


nespecificate în altă secţiune 221.9 253.0 274.3 295.4 260.3 283.6 243.6 269.6
51 Produse chimice organice 20.5 19.2 19.5 16.0 14.0 20.9 14.0 14.7
52 Produse chimice anorganice 18.3 21.6 19.8 17.2 19.2 24.7 15.8 20.4
53 Produse tanante şi colorante 4.6 5.3 6.2 7.0 6.9 7.2 6.2 7.3
54 Produse medicale şi farmaceutice 59.3 62.2 66.4 66.7 67.7 66.7 67.4 66.6
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă,
produse de înfrumuseţare 42.1 49.5 51.9 52.3 48.4 52.0 48.4 53.2
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 12.7 11.8 17.8 16.2 9.6 11.0 9.9 18.4
57 Materiale plastice sub forme primare 27.2 38.9 35.3 36.5 34.6 39.5 33.4 38.8
58 Materiale plastice prelucrate 22.1 27.1 29.6 33.4 29.6 34.0 30.6 32.8
59 Alte materiale şi produse chimice 15.1 17.4 27.9 50.0 30.3 27.6 17.9 17.5

6 Mărfuri manufacturate clasificate în


principal după materia primă 751.6 921.8 962.1 1053.7 915.7 1022.1 953.0 935.3
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 8.2 12.2 11.6 12.3 13.8 13.1 11.0 12.2
62 Cauciuc prelucrat 134.6 184.7 196.7 204.4 186.0 199.5 188.7 196.8
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 68.4 87.3 93.2 93.8 87.3 101.7 87.7 96.7
64 Hârtie, carton şi articole din pastă
de celuloză, din hârtie sau din carton 29.6 36.7 35.3 35.6 31.6 36.2 30.5 34.9
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 94.0 115.4 123.6 124.8 109.9 128.3 106.8 118.6
66 Articole din minerale nemetalice 22.4 29.7 32.0 31.2 30.1 33.5 29.8 29.8
67 Fier şi oţel 171.3 216.2 216.5 224.4 213.1 242.8 201.3 198.6
68 Metale neferoase 50.9 81.9 83.9 87.6 82.6 88.1 76.8 80.3
69 Articole prelucrate din metal 172.1 157.7 169.3 239.6 161.2 178.8 220.4 167.4

7 Maşini şi echipamente

28
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SITC
1.I-31.XII 2019 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
Animal and vegetable oils, fats 4
6.8 19.2 39.8 18.8 23.5 214.7 106.7 and waxes
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 56.1 Animal oils and fats 41
Fixed vegetable fats and oils, crude, 42
5.4 17.7 38.8 17.7 22.8 200.4 106.7 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, 43
processed; waxes of animal
or vegetable origin; inedible mixtures
or preparations of animal
1.3 1.4 1.0 1.0 0.7 12.8 119.0 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


241.0 265.9 275.0 265.9 218.5 3146.1 106.3 n.e.s.
14.9 17.7 15.0 14.5 14.5 194.9 104.6 Organic chemicals 51
14.2 14.1 10.3 10.0 8.4 195.9 76.4 Inorganic chemicals 52
6.1 6.9 7.0 6.8 4.5 77.2 98.6 Dyeing, tanning and colouring materials 53
67.8 78.1 78.7 81.0 76.6 845.9 109.8 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils, resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing
53.5 58.5 62.4 57.6 45.6 633.3 122.5 and cleansing preparations
11.6 7.3 14.0 8.1 5.3 141.1 113.4 Mineral or chemical fertilisers 56
32.0 35.5 38.3 38.0 24.7 425.4 99.4 Plastics in primary forms 57
28.6 33.1 35.0 33.1 23.8 370.9 108.3 Plastics in non-primary forms 58
12.3 14.7 14.3 16.8 15.0 261.6 102.0 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified 6


844.7 940.4 972.6 934.7 656.9 11113.1 98.6 mainly by raw materials
Leather, leather manufactures, 61
6.3 11.7 13.6 9.6 6.8 134.4 80.3 n.e.s. and dressed furskins
188.9 203.4 205.3 195.6 136.1 2286.0 100.1 Rubber manufactures 62
79.9 93.2 102.1 89.3 66.5 1078.7 99.4 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of 64
30.6 34.1 36.8 32.6 26.0 401.0 96.5 paper pulp, of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
73.4 117.7 124.1 120.9 83.3 1346.7 93.2 n.e.s. and related products
27.2 34.1 34.6 33.2 26.8 372.2 105.5 Non-metallic mineral manufactures 66
173.3 194.4 191.4 200.4 135.8 2408.4 96.2 Iron and steel 67
72.7 76.5 81.7 78.9 52.8 943.9 103.8 Non-ferrous metals 68
192.3 175.3 182.9 174.1 122.8 2141.9 101.6 Manufactures of metals 69

Machinery and 7

29
pentru transport 2098.2 2646.0 2835.2 2925.6 2646.9 3081.0 2690.3 2711.2
71 Maşini generatoare de putere
şi echipamentele lor 124.6 171.9 173.4 180.2 160.6 188.3 152.1 156.0
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


72 Maşini şi aparate specializate
pentru industriile specifice 57.7 62.0 67.0 70.6 65.8 77.5 72.1 75.0
73 Maşini şi aparate pentru
prelucrarea metalelor 11.5 16.1 17.0 13.7 14.2 18.3 16.9 18.1
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii
generale; părţi şi piese detaşate
ale acestor maşini 284.5 387.4 414.3 430.6 382.5 444.8 391.0 393.6
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru
prelucrarea automată a datelor 27.2 24.6 31.3 30.6 26.8 30.3 28.2 28.8
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii
şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii 100.2 102.4 114.0 130.8 108.8 138.6 127.1 123.8
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale
acestora (inclusiv echivalentele
neelectrice ale maşinilor
şi aparatelor electrice
de uz casnic) 679.4 882.4 913.0 934.1 850.9 956.5 843.5 889.7
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule
cu pernă de aer) 740.9 955.5 1008.8 1088.5 990.3 1130.5 987.3 965.9
79 Alte echipamente de transport 72.2 43.5 96.4 46.4 47.0 96.3 72.1 60.3

8 Articole manufacturate
diverse 718.0 854.3 925.2 970.4 837.4 960.7 874.4 957.2
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi
accesorii pentru instalaţii sanitare, de
încălzire şi de iluminat 20.7 25.8 26.5 28.7 26.3 29.9 27.2 28.3
82 Mobilă şi părţile ei 148.5 207.6 208.1 221.1 195.7 223.1 196.9 186.1
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 13.8 13.4 15.3 16.2 14.5 18.5 14.5 16.7
84 Imbrăcăminte
şi accesorii 171.0 189.0 216.5 221.2 183.0 219.5 209.8 237.8
85 Încălţăminte 75.2 101.1 114.1 115.6 90.7 104.9 93.6 124.7
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 169.8 199.2 212.5 225.1 191.8 215.3 199.0 202.1
88 Aparate fotografice, echipamente
şi furnituri de optică;
ceasuri şi orologii 4.2 4.1 4.4 5.2 5.2 6.7 7.3 6.0
89 Alte articole

30
2204.0 2814.1 2946.1 2792.1 2342.7 32635.3 101.8 transport equipment
Power generating machinery 71
120.0 165.4 176.2 157.2 121.1 1922.5 100.8 and equipment

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SITC
1.I-31.XII 2019 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
Machinery specialised for 72
54.6 61.5 72.6 64.7 57.1 800.6 103.1 particular industries
Metal working 73
12.8 15.3 12.8 13.6 17.4 186.2 93.1 machinery
General industrial machinery and 74
equipment, and machine
316.6 398.0 412.1 389.2 291.6 4651.8 105.7 parts
Office machines and automatic data 75
27.2 28.9 36.2 36.1 35.0 363.9 121.6 processing machines
Telecommunications and sound 76
recording and reproducing
117.6 134.9 129.8 135.3 101.5 1464.5 107.4 apparatus and equipment
Electric machinery, apparatus and 77
appliances, and parts thereof
(including non-electric counterparts
of electric household
800.9 958.2 971.9 964.9 673.1 10638.9 102.1 equipment)
Road vehicles (including air-cushion 78
651.0 932.2 1047.4 949.5 921.6 11628.5 99.7 vehicles)
103.3 119.8 87.1 81.7 124.4 978.4 94.7 Other transport equipment 79

Miscellaneous manufactured 8
745.6 939.6 968.1 944.4 675.6 10653.0 101.2 articles
Prefabricated buildings; sanitary 81
plumbing, heating and lighting
23.7 28.3 32.1 29.9 19.7 326.7 105.5 fixtures and fittings n.e.s
171.1 209.7 230.5 219.3 149.3 2418.5 104.3 Furniture and parts thereof 82
10.0 15.3 18.3 18.7 13.1 184.4 107.1 Travel goods, handbags and similar 83
Articles of apparel 84
177.7 200.1 201.0 208.4 151.5 2415.3 93.8 and clothing accessories
70.1 111.4 105.2 96.6 61.0 1189.0 90.2 Fotwear 85
Professional, scientific and 87
173.0 216.8 223.5 211.8 166.1 2436.3 107.4 controlling instruments and apparatus
Photographic apparatus, equipment 88
and supplies and optical goods,
4.4 5.7 5.7 6.7 5.3 66.6 136.4 watches and clocks
Miscellaneous manufactured 89

31
diverse 114.8 114.2 127.8 137.1 130.2 142.8 126.0 155.5

9 Bunuri necuprinse
în altă secţiune din CSCI 8.4 10.2 10.1 7.9 8.0 8.6 10.4 11.7

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

32
115.6 152.3 151.8 153.1 109.7 1616.2 106.2 articles n.e.s.

Goods not elsewhere 9


10.2 12.3 11.0 8.7 9.6 118.9 131.0 classified in SITC

33
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD
DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)

8. CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL


TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


TOTAL 6313.8 6782.2 7047.2 7426.2 6923.7 7753.6 6692.1 7628.4

0 Alimente şi animale vii 549.2 520.1 541.6 606.4 581.6 603.7 468.3 511.7
00 Animale vii 12.3 14.6 13.5 15.0 16.3 22.2 18.1 16.6
01 Carne şi preparate din carne 88.2 67.6 67.6 72.6 79.4 92.0 80.3 93.9
02 Produse lactate şi ouă de păsări 47.5 47.6 50.3 51.2 49.3 51.8 47.1 54.8
03 Peşte, crustacee, moluşte 27.5 22.0 23.6 26.7 24.5 24.7 21.9 24.6
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 71.8 74.9 84.7 92.3 83.7 58.3 62.3 66.6
05 Legume şi fructe 138.3 145.0 143.7 161.7 159.9 147.3 99.9 93.1
06 Zaharuri, preparate pe
bază de zahăr şi miere 22.3 24.9 19.5 26.8 36.8 36.5 20.1 22.6
07 Cafea, ceai, cacao, condimente
şi preparate ale acestora 48.2 47.9 56.6 56.6 45.8 47.5 37.2 50.3
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv
cereale nemăcinate) 51.3 31.2 36.8 56.3 42.7 77.6 39.9 41.2
09 Produse şi preparate
alimentare diverse 41.7 44.3 45.2 47.2 43.3 45.8 41.4 48.1

1 Băuturi şi tutun 62.5 50.1 54.8 54.8 56.6 70.6 60.6 65.6
11 Băuturi 32.5 19.5 22.7 27.8 28.9 33.9 31.1 36.3
12 Tutun brut şi prelucrat 30.0 30.6 32.1 27.0 27.7 36.6 29.4 29.4

2 Materiale crude, necomestibile,


exclusiv combustibil 209.9 198.7 205.7 252.7 208.8 205.1 182.4 210.1
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 1.4 1.3 0.8 0.6 0.9 1.0 0.5 0.3
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 37.7 26.5 29.2 51.1 22.1 14.1 18.1 37.8
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc
sintetic şi regenerat) 24.1 29.2 28.3 29.7 28.4 31.9 28.2 34.0
24 Lemn şi plută 21.1 20.6 23.7 25.5 25.5 22.5 18.6 20.2
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 9.7 8.8 6.6 9.5 8.3 8.9 9.6 8.5
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior
şi a lânii pieptănate) şi deşeurile lor
(neprelucrate în fire sau ţesături) 28.3 37.3 29.7 31.4 28.7 36.1 32.4 30.0
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 6.7 9.5 14.9 12.1 11.2 16.7 10.4 11.6
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 59.4 42.8 40.2 51.7 53.7 49.7 46.8 50.7
29 Alte materii brute de origine animală
sau vegetală 21.4 22.7 32.2 41.0 29.9 24.1 17.7 17.1

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale derivate 550.3 560.8 511.9 463.4 568.9 510.5 507.1 631.2
32 Cărbune, cocs şi brichete 25.1 35.0 29.2 35.5 24.3 31.5 42.3 42.8
33 Petrol, produse petroliere
şi produse înrudite 403.3 364.4 385.3 363.5 499.1 443.5 428.8 529.3
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 88.8 118.0 81.2 51.4 31.3 27.0 29.5 36.4
35 Energie electrică 33.2 43.4 16.1 13.0 14.2 8.6 6.5 22.7

32
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SITC
1.I-31.XII 2019 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
6363.7 7288.2 8298.3 7486.4 6595.0 86285.0 104.2 TOTAL

505.4 540.4 621.1 620.0 647.5 6767.9 111.5 Food and live animals 0
14.4 14.6 13.6 13.0 12.1 184.0 102.2 Live animals 00
94.4 98.6 106.2 109.7 118.2 1080.7 115.4 Meat and meat preparations 01
47.6 50.6 54.5 56.6 56.9 618.3 114.3 Dairy products and birds eggs 02
21.6 22.3 27.3 29.2 30.0 298.5 102.3 Fish, crustaceans, molluscs 03
81.2 86.3 100.6 93.0 85.0 968.9 118.0 Cereals and cereal preparations 04
90.0 97.2 111.7 133.1 164.5 1547.0 110.6 Vegetables and fruit 05
Sugars, sugar preparations 06
18.8 21.2 30.6 28.6 26.2 312.7 112.8 and honey
Coffee, tea, cocoa, spices 07
53.3 67.3 73.2 71.3 58.6 665.6 112.0 and manufactures thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
42.8 37.7 51.9 34.7 52.9 545.6 105.1 unmilled cereals)
Miscellaneous edible products 09
41.3 44.5 51.6 50.8 43.0 546.6 107.2 and preparations

66.2 57.5 70.6 62.1 70.1 739.5 103.7 Beverages and tobacco 1
36.7 34.1 37.8 34.0 31.8 374.6 111.7 Beverages 11
29.6 23.4 32.8 28.1 38.2 364.9 96.6 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


154.2 192.1 197.6 188.3 188.6 2384.3 96.9 except fuels
0.2 0.5 1.4 1.8 1.7 10.9 115.2 Hides, skins and fur skins, raw 21
22.9 19.7 29.0 31.3 28.2 329.9 90.5 Oil seeds and oleaginous fruit 22
Raw rubber (including synthetic and 23
28.5 31.0 29.2 27.7 23.4 349.4 97.5 reclaimed)
18.0 18.6 21.9 20.0 17.8 252.9 88.0 Cork and wood 24
8.0 5.2 6.9 5.2 6.9 92.5 79.9 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and 26
wool yarn combed) and their wastes
14.9 29.9 34.9 27.2 20.9 353.4 88.3 (not manufactured into yarn or fabric)
Crude fertilisers and minerals (excluding 27
9.0 9.7 12.8 16.1 9.1 143.1 113.2 coal, petroleum and precious stones)
33.6 53.9 36.7 34.5 57.2 551.8 103.8 Metalliferrous ores and metal scrap 28
Crude animal and vegetable 29
19.1 23.6 24.7 24.5 23.4 300.4 112.8 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and 3


529.0 577.7 601.9 523.8 613.5 6599.7 105.9 related materials
34.3 24.8 21.2 13.7 33.5 368.3 111.3 Coal, coke and briquettes 32
Petroleum, petroleum products and 33
416.8 474.3 488.6 425.2 465.3 5284.1 99.7 related materials
39.9 42.8 54.1 60.5 85.0 657.2 147.1 Gas, natural and manufactured 34
37.9 35.8 37.9 24.4 29.6 290.2 188.5 Electricity 35

33
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD
DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare

8. CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL


TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


4 Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine
animală şi vegetală 11.5 12.7 11.2 14.3 13.6 14.0 11.5 12.9
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 1.7 2.4 1.8 2.3 2.7 2.8 3.2 3.2
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate sau fracţionate 8.2 8.3 7.9 10.6 9.0 9.5 7.0 8.1
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau
vegetale prelucrate; ceară de origine
animală sau vegetală, amestecuri
sau preparate necomestibile din uleiuri
animale sau vegetale 1.6 2.0 1.5 1.4 1.9 1.7 1.4 1.6

5 Produse chimice şi produse derivate


nespecificate în altă secţiune 819.4 918.7 981.8 1009.0 860.5 976.7 945.7 1029.3
51 Produse chimice organice 72.0 61.1 54.6 69.3 54.7 64.5 97.2 77.0
52 Produse chimice anorganice 25.3 26.3 28.6 26.7 27.7 25.5 22.7 26.8
53 Produse tanante şi colorante 29.0 34.2 39.1 42.3 41.1 46.3 40.6 47.6
54 Produse medicale şi farmaceutice 313.7 299.6 321.6 280.0 230.1 289.6 272.9 311.2
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă,
produse de înfrumuseţare 91.1 98.4 99.6 111.4 100.6 108.9 97.3 119.0
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 23.0 37.7 47.7 66.2 36.6 41.0 71.6 54.4
57 Materiale plastice sub forme primare 104.1 131.8 142.6 157.0 146.9 175.8 143.8 162.3
58 Materiale plastice prelucrate 72.0 77.5 87.7 96.6 95.1 102.9 93.5 104.7
59 Alte materiale şi produse chimice 89.4 152.1 160.3 159.4 127.7 122.2 106.1 126.3

6 Mărfuri manufacturate clasificate în


principal după materia primă 1092.0 1270.1 1342.9 1462.1 1344.6 1530.3 1259.7 1526.7
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 53.6 58.8 62.3 70.2 61.0 69.1 57.8 61.6
62 Cauciuc prelucrat 70.8 101.5 111.1 108.4 92.7 105.1 96.1 113.5
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 29.8 35.3 38.1 40.9 40.7 47.8 39.1 49.8
64 Hârtie, carton şi articole din pastă
de celuloză, din hârtie sau din carton 85.6 97.0 94.4 97.3 92.7 107.1 89.9 103.7
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 200.2 235.5 234.0 271.8 251.0 295.3 237.3 259.9
66 Articole din minerale nemetalice 66.6 79.0 87.2 100.1 97.5 109.5 99.7 112.8
67 Fier şi oţel 246.3 254.6 289.2 327.3 314.6 303.1 236.0 369.4
68 Metale neferoase 93.7 117.0 125.4 127.6 111.1 126.1 110.4 131.4
69 Articole prelucrate din metal 245.5 291.3 301.1 318.3 283.4 367.2 293.4 324.5

7 Maşini şi echipamente pentru transport 2332.4 2500.0 2598.8 2741.0 2554.9 2993.6 2536.0 2781.2

34
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SITC
1.I-31.XII 2019 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
Animal and vegetable oils, fats 4
13.1 15.5 15.9 14.5 13.1 162.3 106.8 and waxes
3.9 3.5 3.6 2.8 2.6 34.8 144.6 Animal oils and fats 41
Fixed vegetable fats and oils, crude, 42
7.8 8.6 9.4 9.2 8.2 103.7 98.9 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, 43
processed; waxes of animal
or vegetable origin; inedible mixtures
or preparations of animal
1.4 3.4 2.8 2.5 2.3 23.8 103.1 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


894.0 919.0 1035.7 969.2 850.9 11390.5 109.0 n.e.s.
73.5 63.6 80.3 88.0 55.4 839.2 112.9 Organic chemicals 51
22.5 22.6 27.0 24.5 26.6 307.4 102.3 Inorganic chemicals 52
34.8 41.1 44.5 38.7 30.6 480.8 100.5 Dyeing, tanning and colouring materials 53
271.0 283.1 317.6 305.6 302.2 3484.5 113.6 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils, resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing
106.9 117.4 128.7 112.6 106.7 1307.5 111.2 and cleansing preparations
73.3 36.6 41.1 50.3 39.1 595.6 126.4 Mineral or chemical fertilisers 56
130.7 143.2 156.8 133.4 104.4 1728.7 97.7 Plastics in primary forms 57
82.2 97.6 110.5 99.4 68.8 1116.5 102.1 Plastics in non-primary forms 58
99.1 113.9 129.0 116.8 117.3 1530.2 113.2 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified 6


1144.4 1374.8 1535.0 1358.5 1036.5 16185.5 99.7 mainly by raw materials
Leather, leather manufactures, 61
38.5 61.0 69.3 56.6 41.7 708.0 85.3 n.e.s. and dressed furskins
97.3 107.8 118.9 102.4 75.7 1230.6 107.9 Rubber manufactures 62
43.5 46.9 52.1 42.2 31.8 508.2 105.7 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of 64
89.9 100.6 109.5 103.1 86.3 1171.5 104.9 paper pulp, of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
171.3 237.5 271.8 245.0 187.1 2897.5 95.9 n.e.s. and related products
95.6 106.3 110.5 93.2 73.1 1164.5 107.7 Non-metallic mineral manufactures 66
238.6 278.1 321.8 270.8 199.5 3403.2 99.3 Iron and steel 67
105.3 123.6 128.6 127.6 92.4 1426.7 97.3 Non-ferrous metals 68
264.4 313.1 352.4 317.5 248.8 3675.5 100.0 Manufactures of metals 69

2294.7 2694.1 3177.6 2844.1 2348.7 32064.7 101.8 Machinery and transport equipment 7

35
71 Maşini generatoare de putere
şi echipamentele lor 168.2 186.9 202.3 207.5 174.0 197.8 168.0 185.8

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD


DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
8. TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


72 Maşini şi aparate specializate
pentru industriile specifice 195.9 145.4 183.3 198.2 185.9 214.9 237.7 223.8
73 Maşini şi aparate pentru
prelucrarea metalelor 64.7 46.7 39.5 54.8 44.5 49.6 41.3 53.2
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii
generale; părţi şi piese detaşate
ale acestor maşini 319.0 351.3 371.9 376.0 386.9 420.7 350.6 396.9
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru
prelucrarea automată a datelor 103.6 98.3 83.8 77.6 72.6 86.7 73.3 90.6
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii
şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii 182.9 203.6 216.3 221.3 222.1 239.7 207.6 227.0
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale
acestora (inclusiv echivalentele
neelectrice ale maşinilor
şi aparatelor electrice
de uz casnic ) 685.7 822.7 807.1 822.1 760.7 890.4 748.0 832.6
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule
cu pernă de aer) 584.4 624.3 673.9 735.1 685.1 862.1 669.3 731.0
79 Alte echipamente de transport 28.1 20.8 20.9 48.5 23.1 31.7 40.3 40.3

8 Articole manufacturate
diverse 684.7 749.2 796.8 820.6 732.9 847.7 719.3 857.9
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi
accesorii pentru instalaţii sanitare, de
încălzire şi de iluminat 36.5 34.0 34.8 40.4 31.7 44.6 40.3 51.0
82 Mobilă şi părţile ei 65.4 64.2 76.1 75.6 71.7 84.8 65.1 78.8
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 11.8 13.5 13.9 14.1 12.1 15.5 14.2 18.6
84 Imbrăcăminte
şi accesorii 133.4 146.9 142.8 151.0 143.6 145.8 125.1 146.7
85 Încălţăminte 55.5 77.8 91.3 101.8 76.1 79.7 69.5 88.9
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 134.0 139.4 137.3 145.5 136.2 161.2 146.2 150.1
88 Aparate fotografice, echipamente
şi furnituri de optică;

36
Power generating machinery 71
132.2 176.9 187.2 163.7 138.1 2120.2 96.3 and equipment

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SITC
1.I-31.XII 2019 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
Machinery specialised for 72
184.5 202.5 222.3 178.1 200.2 2376.8 97.6 particular industries
Metal working 73
57.0 67.0 58.0 56.8 54.5 622.8 96.1 machinery
General industrial machinery and 74
equipment, and machine
326.3 363.3 433.5 381.5 327.5 4486.4 101.0 parts
Office machines and automatic data 75
86.6 80.7 134.0 126.7 97.3 1108.3 103.0 processing machines
Telecommunications and sound 76
recording and reproducing
218.1 246.6 385.9 345.5 222.3 2956.1 104.5 apparatus and equipment
Electric machinery, apparatus and 77
appliances, and parts thereof
(including non-electric counterparts
of electric household
729.2 846.6 967.9 862.8 685.3 9775.4 102.3 equipment)
Road vehicles (including air-cushion 78
534.5 676.3 761.2 697.1 581.9 8231.6 104.1 vehicles)
26.2 34.3 27.6 31.8 41.6 387.1 96.5 Other transport equipment 79

Miscellaneous manufactured 8
761.1 915.4 1041.1 904.2 824.5 9970.8 110.7 articles
Prefabricated buildings; sanitary 81
plumbing, heating and lighting
43.4 61.9 66.6 56.3 40.3 545.2 104.7 fixtures and fittings n.e.s
65.1 80.2 94.0 88.5 81.4 925.5 119.4 Furniture and parts thereof 82
19.0 16.9 15.2 14.0 13.2 180.3 107.9 Travel goods, handbags and similar 83
Articles of apparel 84
159.6 194.0 219.7 170.7 149.9 1895.7 110.3 and clothing accessories
76.4 99.9 100.6 71.7 57.2 990.7 105.7 Fotwear 85
Professional, scientific and 87
136.7 150.1 169.4 166.3 148.9 1787.3 115.5 controlling instruments and apparatus
Photographic apparatus, equipment 88
and supplies and optical goods,

37
ceasuri şi orologii 19.0 19.4 24.7 27.5 25.3 25.9 25.6 29.3
89 Alte articole
diverse 229.1 254.1 276.0 264.8 236.3 290.2 233.2 294.6

9 Bunuri necuprinse
în altă secţiune din CSCI 1.7 1.8 1.6 1.9 1.2 1.5 1.5 1.7
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

38
25.9 28.6 28.6 27.3 23.7 311.6 126.0 watches and clocks
Miscellaneous manufactured 89
235.0 283.8 347.0 309.5 310.1 3334.6 107.9 articles n.e.s.

Goods not elsewhere 9


1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 19.6 103.3 classified in SITC

39
EXPORTURILE FOB PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
9. FOB EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
MCE Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 4602.9 5509.2 5893.9 6129.8 5530.9 6270.8 5560.7 5849.5
1 Alimente şi băuturi 280.2 315.7 368.1 325.3 315.9 315.7 263.9 467.9
11 Produse de bază (primare) 172.3 192.3 242.6 199.6 190.1 190.5 148.6 345.7
111 În principal destinate pentru industrie 151.2 172.6 225.0 179.7 173.9 168.1 125.0 307.7
112 În principal destinate pentru
consumul casnic 21.1 19.8 17.6 19.9 16.2 22.3 23.6 38.0
12 Produse prelucrate 107.9 123.4 125.5 125.8 125.8 125.2 115.3 122.2
121 În principal destinate pentru industrie 11.7 21.3 23.3 12.3 15.5 7.8 10.7 7.7
122 În principal destinate pentru
consumul casnic 96.3 102.2 102.1 113.4 110.3 117.4 104.7 114.5
2 Aprovizionări industriale
nespecificate în altă parte 1146.2 1338.7 1392.8 1539.8 1336.3 1511.6 1330.0 1288.4
21 Produse de bază 176.9 148.5 170.4 202.3 163.0 154.5 144.7 102.1
22 Produse prelucrate 969.3 1190.2 1222.5 1337.6 1173.3 1357.1 1185.3 1186.3
3 Combustibili şi lubrifianţi 214.7 208.4 194.8 169.5 198.7 233.3 227.8 223.5
31 Produse de bază 0.8 0.4 0.6 1.8 2.3 2.4 2.3 1.7
32 Produse prelucrate 213.9 208.0 194.2 167.7 196.4 230.9 225.6 221.8
321 Carburanţi pentru motoare 97.2 85.0 88.9 71.8 101.2 113.3 92.5 111.9
322 Alţi carburanţi 116.6 123.0 105.2 95.9 95.3 117.6 133.1 110.0
4 Bunuri de capital (exclusiv
echipamente de transport)
şi părţi şi accesorii 1010.2 1271.4 1351.5 1411.9 1251.2 1449.8 1302.9 1339.2
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale
de transport) 508.6 622.9 679.6 719.3 624.4 744.5 668.1 687.0
42 Subansamble, piese şi accesorii 501.6 648.5 671.9 692.6 626.9 705.2 634.8 652.2
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 1187.7 1499.9 1625.4 1672.2 1535.7 1768.6 1531.9 1520.3
51 Automobile pentru transportul persoanelor 357.2 381.4 412.4 484.9 411.7 442.3 427.4 427.3
52 Alte echipamente de transport 55.8 34.3 95.0 40.1 55.5 94.5 66.7 60.7
521 Destinate pentru industrie 48.9 24.9 77.0 26.4 28.0 74.7 51.0 41.2
522 Nedestinate pentru industrie 6.9 9.4 18.0 13.7 27.4 19.7 15.7 19.5
53 Subansamble, piese şi accesorii 774.7 1084.2 1118.1 1147.2 1068.5 1231.8 1037.8 1032.3
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 722.6 857.5 944.2 986.3 861.9 968.2 879.2 971.7
61 Durabile 158.8 194.8 208.3 211.5 183.6 215.6 190.2 196.1
62 Semi-durabile 355.0 409.0 461.0 466.2 391.9 464.8 424.2 500.2
63 Nedurabile 208.8 253.7 274.9 308.6 286.4 287.8 264.8 275.4
7 Bunuri necuprinse în altă parte 41.4 17.5 17.0 24.9 31.2 23.6 24.9 38.5

EXPORTURILE FOB PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)


10. FOB EXPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
SCN Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 4602.9 5509.2 5893.9 6129.8 5530.9 6270.8 5560.7 5849.5

1 Bunuri de capital 557.5 647.8 756.6 745.7 652.4 819.3 719.1 728.3
2 Bunuri intermediare 2702.8 3388.6 3537.0 3669.2 3318.7 3744.6 3273.6 3400.0
3 Bunuri de consum 846.8 988.8 1082.0 1133.3 1015.8 1127.7 1023.1 1143.6

38
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 BEC
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
5002.7 6100.1 6330.5 5998.8 4826.5 69003.4 101.9 TOTAL
506.2 538.8 479.5 417.3 361.7 4676.1 101.4 Food and beverages 1
396.0 399.5 310.9 271.5 235.9 3123.0 99.6 Basic (primary) goods 11
364.9 367.3 278.8 242.1 215.8 2820.7 99.3 Mainly for industry 111
Mainly for household 112
31.1 32.2 32.1 29.4 20.1 302.3 102.1 consumption
110.1 139.3 168.6 145.8 125.9 1553.0 105.4 Processed goods 12
6.3 18.3 28.0 13.9 23.0 188.2 90.1 Mainly for industry 121
Mainly for household 122
103.8 121.1 140.7 131.9 102.8 1364.8 107.9 consumption
Industrial supplies not elsewhere 2
1155.2 1400.4 1534.3 1434.3 1023.0 16284.8 101.9 specified
94.6 221.2 301.6 253.8 170.3 2126.9 122.8 Basic (primary) goods 21
1060.6 1179.2 1232.7 1180.5 852.7 14157.9 99.4 Processed goods 22
183.1 199.2 191.9 198.8 235.4 2464.4 92.7 Fuels and lubricants 3
1.0 1.9 1.3 1.5 2.1 19.3 113.4 Basic (primary) goods 31
182.1 197.3 190.6 197.3 233.3 2445.1 92.6 Processed goods 32
88.9 101.8 91.7 85.4 115.6 1147.8 97.5 Motor fuels 321
93.2 95.5 98.8 111.9 117.7 1297.2 88.6 Other fuels 322
Capital goods (except transport 4
equipment) and parts and
1157.0 1376.7 1432.1 1378.1 1046.0 15767.9 107.3 accessories thereof
Capital goods (except 41
568.1 709.5 733.9 697.5 534.8 7989.7 108.7 transport equipment)
588.9 667.2 698.2 680.7 511.1 7778.2 105.9 Parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
1171.8 1528.9 1626.3 1528.7 1400.6 18410.2 98.8 and accessories thereof
155.8 359.1 474.8 393.3 511.1 4881.6 105.1 Passengers motor cars 51
91.7 50.1 44.1 66.1 115.8 814.6 86.6 Other transport equipment 52
82.2 38.9 30.4 53.6 109.3 637.8 82.8 Industrial 521
9.5 11.2 13.7 12.5 6.5 176.8 104.2 Non-industrial 522
924.3 1119.7 1107.3 1069.2 773.6 12714.0 97.4 Parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
788.4 958.9 1005.5 1016.2 732.0 10969.9 102.4 specified
178.8 216.1 238.2 243.8 166.3 2443.5 103.5 Durable 61
348.6 447.9 456.8 460.3 317.0 5147.7 94.7 Semi-durable 62
261.0 294.8 310.5 312.1 248.7 3378.7 115.9 Non-durable 63
41.1 97.2 60.9 25.5 27.9 430.2 99.5 Goods not elsewhere classified 7

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SNA
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
5002.7 6100.1 6330.5 5998.8 4826.5 69003.4 101.9 TOTAL
650.3 748.5 764.3 751.1 644.1 8627.5 106.2 Capital goods 1
3133.8 3670.2 3746.8 3553.6 2666.3 41102.4 100.5 Intermediate goods 2
932.8 1123.3 1191.9 1190.0 861.5 12813.8 103.0 Consumer goods 3

39
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 495.8 483.9 518.3 581.7 544.0 579.2 544.8 577.7
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

40
285.7 558.1 627.5 504.1 654.6 6459.7 103.3 Goods not included in the 3 classes 4

41
IMPORTURILE CIF PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
11. CIF IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
MCE Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6313.8 6782.2 7047.2 7426.2 6923.7 7753.6 6692.1 7628.4

1 Alimente şi băuturi 564.1 528.8 542.9 613.1 583.6 578.4 469.5 547.0
11 Produse de bază (primare) 199.1 196.8 198.9 236.2 209.7 180.5 134.0 156.0
111 În principal destinate pentru industrie 66.7 58.0 60.7 83.5 59.7 44.9 41.3 68.7
112 În principal destinate pentru
consumul casnic 132.3 138.8 138.2 152.6 150.0 135.6 92.7 87.4
12 Produse prelucrate 365.1 332.0 344.0 377.0 373.8 397.9 335.5 391.0
121 În principal destinate pentru industrie 28.3 30.9 29.4 43.2 52.5 47.5 31.8 35.0
122 În principal destinate pentru
consumul casnic 336.8 301.1 314.6 333.8 321.3 350.4 303.8 355.9
2 Aprovizionări industriale
nespecificate în altă parte 1812.7 2040.7 2169.0 2409.6 2199.2 2514.4 2176.5 2465.9
21 Produse de bază 138.2 138.4 148.4 170.3 152.5 143.1 130.3 136.0
22 Produse prelucrate 1674.5 1902.4 2020.6 2239.3 2046.7 2371.3 2046.2 2329.9
3 Combustibili şi lubrifianţi 548.3 559.1 506.9 455.7 552.7 493.2 483.5 603.6
31 Produse de bază 354.6 406.8 380.7 308.3 396.1 341.7 336.2 407.2
32 Produse prelucrate 193.7 152.2 126.2 147.4 156.5 151.5 147.3 196.4
321 Carburanţi pentru motoare 3.8 3.6 3.4 3.6 3.8 4.5 3.3 3.6
322 Alţi carburanţi 189.9 148.7 122.8 143.8 152.7 147.0 144.0 192.8
4 Bunuri de capital (exclusiv
echipamente de transport)
şi părţi şi accesorii 1530.4 1601.7 1637.5 1708.4 1622.1 1851.1 1635.8 1788.9
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale
de transport) 873.7 773.6 819.3 883.0 833.7 973.4 881.3 943.1
42 Subansamble, piese şi accesorii 656.7 828.1 818.1 825.3 788.3 877.6 754.6 845.8
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 869.1 942.7 1019.6 1105.4 989.1 1211.1 977.8 1084.5
51 Automobile pentru transportul persoanelor 186.9 167.4 184.4 222.0 201.8 246.5 208.9 232.8
52 Alte echipamente de transport 143.3 138.3 151.5 218.7 155.4 187.8 151.8 155.2
521 Destinate pentru industrie 139.5 134.0 143.3 211.0 146.6 175.9 144.0 146.6
522 Nedestinate pentru industrie 3.8 4.3 8.3 7.7 8.9 11.9 7.8 8.5
53 Subansamble, piese şi accesorii 539.0 637.0 683.6 664.8 631.8 776.8 617.1 696.6
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 985.4 1085.4 1139.1 1132.5 975.1 1090.7 945.0 1111.9
61 Durabile 141.7 136.8 152.1 158.7 147.5 167.9 140.6 169.3
62 Semi-durabile 350.6 399.7 415.8 444.4 382.1 427.0 366.9 429.3
63 Nedurabile 493.2 548.9 571.2 529.3 445.5 495.8 437.5 513.4
7 Bunuri necuprinse în altă parte 3.7 23.9 32.2 1.5 1.9 14.8 4.0 26.5

IMPORTURILE CIF PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)


12. CIF IMPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
SCN Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6313.8 6782.2 7047.2 7426.2 6923.7 7753.6 6692.1 7628.4

1 Bunuri de capital 1013.1 907.5 962.6 1094.0 980.3 1149.3 1025.3 1089.7
2 Bunuri intermediare 3647.9 4150.3 4264.4 4478.5 4280.5 4750.0 4101.5 4712.0
3 Bunuri de consum 1458.4 1529.6 1600.1 1626.6 1455.3 1588.6 1349.2 1563.8

40
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 BEC
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
6363.7 7288.2 8298.3 7486.4 6595.0 86285.0 104.2 TOTAL
527.4 563.2 639.5 645.7 651.9 6891.0 110.2 Food and beverages 1
148.4 152.4 174.3 181.4 216.9 2185.4 105.9 Basic (primary) goods 11
66.2 63.9 72.3 61.7 62.0 743.0 98.9 Mainly for industry 111
Mainly for household 112
82.2 88.4 102.0 119.7 154.9 1442.4 109.9 consumption
379.0 410.9 465.3 464.2 435.0 4705.6 112.3 Processed goods 12
34.4 36.8 44.9 36.3 33.7 456.5 122.5 Mainly for industry 121
Mainly for household 122
344.6 374.0 420.4 427.9 401.3 4249.1 111.3 consumption
Industrial supplies not elsewhere 2
1944.2 2217.8 2476.7 2218.2 1784.2 26616.6 101.9 specified
109.7 129.7 131.3 130.8 140.8 1661.2 108.4 Basic (primary) goods 21
1834.5 2088.1 2345.4 2087.4 1643.4 24955.4 101.5 Processed goods 22
504.7 558.0 574.0 501.2 602.6 6395.1 104.7 Fuels and lubricants 3
289.4 360.8 373.8 336.8 450.3 4388.3 107.7 Basic (primary) goods 31
215.3 197.1 200.1 164.4 152.3 2006.8 98.6 Processed goods 32
3.6 2.7 2.7 2.8 4.1 41.7 66.6 Motor fuels 321
211.7 194.5 197.4 161.6 148.2 1965.1 99.7 Other fuels 322
Capital goods (except transport 4
equipment) and parts and
1582.3 1740.6 2098.8 1894.3 1594.6 20756.0 103.5 accessories thereof
Capital goods (except 41
868.9 942.9 1183.3 1111.7 955.1 11169.4 105.2 transport equipment)
713.4 797.6 915.5 782.6 639.5 9586.5 101.6 Parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
785.9 1012.7 1113.3 1025.3 852.9 12120.3 103.7 and accessories thereof
171.1 228.5 279.4 255.8 213.8 2612.4 117.7 Passengers motor cars 51
109.5 130.0 129.8 120.8 119.8 1768.5 98.1 Other transport equipment 52
103.7 123.8 124.7 115.8 115.9 1685.1 97.3 Industrial 521
5.9 6.2 5.1 5.0 3.9 83.4 118.1 Non-industrial 522
505.3 654.2 704.2 648.7 519.3 7739.5 101.0 Parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
1016.3 1194.6 1380.5 1198.0 1038.6 13307.7 106.6 specified
156.4 204.9 285.6 229.2 159.1 2107.9 110.3 Durable 61
407.5 503.2 558.4 459.7 380.1 5174.3 104.9 Semi-durable 62
452.4 486.5 536.5 509.1 499.4 6025.5 106.9 Non-durable 63
2.8 1.3 15.5 3.7 70.3 198.2 146.9 Goods not elsewhere classified 7

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 SNA
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
6363.7 7288.2 8298.3 7486.4 6595.0 86285.0 104.2 TOTAL

972.6 1066.7 1308.0 1227.5 1071.0 12854.5 104.1 Capital goods 1


3764.6 4325.8 4784.8 4245.9 3637.2 51495.6 102.2 Intermediate goods 2
1448.9 1663.2 1908.0 1750.7 1598.7 19082.6 107.9 Consumer goods 3

41
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 194.3 194.8 220.1 227.1 207.6 265.8 216.1 262.9
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

42
177.6 232.5 297.5 262.3 288.2 2852.3 118.0 Goods not included in the 3 classes 4

43
EXPORTURILE FOB CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR
ŞI SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR (CPSA 2015)
FOB EXPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION
13. OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2015)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CPSA Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 4602.9 5509.2 5893.9 6129.8 5530.9 6270.8 5560.7 5849.5

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 278.2 275.1 341.1 310.3 259.1 251.2 220.3 369.2
02 Produse ale silviculturii şi exploatării
forestiere 1.9 1.8 2.1 2.2 2.3 1.8 1.1 1.3
03 Peşte şi alte animale acvatice,
produse de acvacultură 0.6 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.7
05 Cărbune şi lignit *) *) - *) - - - -
06 Petrol brut şi gaze naturale 0.5 - 0.3 1.3 1.8 2.0 1.9 1.2
07 Minereuri metalifere 3.6 0.2 3.6 7.0 6.7 7.4 5.4 5.1
08 Alte minerale şi produse de carieră 3.6 2.5 4.4 4.2 5.8 5.3 4.8 4.0
10 Produse alimentare 130.6 146.8 147.4 150.0 141.6 144.6 128.9 136.7
11 Băuturi 9.3 15.5 11.7 14.4 16.5 17.3 17.1 18.6
12 Produse din tutun 53.6 70.3 65.2 76.4 85.9 76.8 76.2 83.3
13 Produse ale industriei textile 93.3 113.6 121.8 124.2 106.5 123.4 103.1 115.9
14 Articole de îmbrăcăminte 170.7 188.4 215.8 220.9 182.2 218.7 209.1 237.1
15 Piei şi produse din piele 88.1 117.0 127.7 127.8 105.9 119.7 104.1 135.5
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie
şi din alte materiale vegetale împletite 105.1 128.6 135.5 141.7 133.5 153.1 125.1 138.0
17 Hârtie şi produse din hârtie 31.6 39.6 38.5 38.9 34.1 39.2 33.2 39.7
19 Produse de cocserie; produse obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 197.5 196.2 188.5 165.8 187.9 225.8 207.1 216.0
20 Substanţe şi produse chimice 151.0 175.8 191.4 211.3 183.0 222.3 157.4 188.7
21 Produse farmaceutice de bază
şi preparate farmaceutice 59.7 63.0 68.2 67.6 68.6 67.4 68.5 66.7
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 212.8 280.4 298.3 313.3 286.4 316.6 293.8 312.4
23 Alte produse din minerale nemetalice 26.4 36.9 39.6 39.3 37.2 42.0 35.9 37.5
24 Produse ale industriei metalurgice 240.8 315.6 318.4 326.2 313.5 352.7 294.7 297.3
25 Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produse din metal (exclusiv
maşini, utilaje şi echipamente) 189.8 163.2 177.1 249.8 174.8 181.3 225.7 187.8
26 Calculatoare şi produse
electronice şi optice 317.3 357.3 388.1 418.9 354.9 417.8 385.9 379.7
27 Echipamente electrice 505.9 668.7 680.3 697.7 628.0 718.2 644.3 673.2
28 Maşini, utilaje şi echipamente
neclasificate în altă parte 399.8 523.8 565.2 585.3 531.7 617.9 540.9 567.6
29 Autovehicule de transport rutier,
remorci şi semiremorci 959.2 1238.6 1291.6 1383.5 1246.1 1420.3 1227.8 1205.9
30 Alte mijloace de transport 93.7 69.7 133.2 81.0 91.4 137.6 105.0 100.5
31 Mobilă 144.8 202.4 202.7 215.0 192.6 219.7 194.1 182.5
32 Alte produse industriale neclasificate
în altă parte 46.7 46.0 56.9 59.3 55.0 65.7 57.8 66.3
35 Energie electrică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 17.5 13.2 13.1 11.6 12.8 16.3 20.7 10.9
Alte produse necuprinse în altă parte 69.4 58.6 65.9 84.4 84.5 88.1 70.2 70.2

r)
Date revizuite. / Revised data.

42
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
5002.7 6100.1 6330.5 5998.8 4826.5 69003.4 101.9 TOTAL

412.8 535.9 536.8 445.9 331.1 4288.8 108.9 Products of agriculture and hunting
Products of forestry
1.0 1.2 1.9 2.4 1.9 21.0 101.9 and logging
Fish and other fishing
0.5 0.7 0.9 0.6 0.6 6.7 143.8 products,aquaculture products
- - *) - - *) 11.7 Coal and lignite
0.7 1.6 1.0 1.2 1.9 14.9 124.1 Crude petroleum and natural gas
8.5 8.5 7.7 2.8 4.2 67.1 121.2 Metal ores
3.6 4.0 3.3 4.0 3.1 49.0 97.3 Other mining and quarrying products
131.5 164.3 195.3 171.6 153.3 1812.1 103.4 Food products
17.1 14.0 14.4 12.8 12.0 181.3 111.4 Beverages
78.3 83.0 89.8 94.9 68.2 948.3 137.3 Tobacco products
71.5 115.3 119.3 118.3 81.6 1314.6 92.1 Textile products
177.3 198.8 200.2 207.7 151.3 2407.5 93.8 Wearing apparel
78.5 122.6 120.8 110.6 74.2 1344.4 89.3 Leather and related products
Wood and products of wood
(except furniture); articles of straw
117.9 131.0 147.7 134.6 103.0 1589.7 98.7 and plaiting materials
34.3 37.6 40.4 36.2 29.6 441.3 99.2 Paper and paper products
Coke and refined petroleum
182.6 194.4 187.0 186.9 219.1 2357.2 95.1 products
158.2 167.5 178.8 166.7 132.9 2133.9 105.8 Chemicals and chemical products
Basic pharmaceutical products and
68.3 79.2 79.0 82.4 76.9 855.7 110.2 pharmaceutical preparations
277.2 311.6 320.7 308.9 215.9 3535.5 102.4 Rubber and plastic products
32.7 40.7 42.2 39.8 31.9 455.8 105.0 Other non metallic mineral products
261.6 289.6 291.8 295.5 203.8 3560.7 98.5 Basic metals
Fabricated metal products
(except machinery and
206.0 193.4 192.5 182.4 137.7 2271.8 100.3 equipment)
Computer, electronic
345.0 410.9 419.2 421.5 325.2 4624.5 109.4 and optical products
620.9 714.3 738.6 728.0 523.5 8035.6 103.9 Electrical equipment
Machinery and
444.4 546.1 580.1 540.6 414.0 6457.6 105.2 equipment n.e.s.
Motor vehicles, trailers and
853.8 1227.0 1328.5 1222.0 1104.9 14749.9 98.8 semi-trailers
124.3 149.6 120.2 112.2 147.9 1372.9 96.7 Other transport equipment
168.2 206.1 226.7 215.4 146.8 2372.3 105.1 Furniture
Other manufactured
41.4 62.4 68.7 63.1 42.4 684.9 106.7 goods n.e.s.
Electricity, gas, steam
4.9 4.7 8.1 14.4 18.4 149.0 65.3 and air conditioning
79.6 84.0 69.1 75.5 69.2 899.3 102.7 Other products n.e.s.

43
CODE
CPA

01
02

03

05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
16

17
19

20
21

22
23
24
25

26

27
28

29

30
31
32

35

44
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

45
IMPORTURILE CIF CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR
ŞI SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR (CPSA 2015)
CIF IMPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION
14. OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2015)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CPSA Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6313.8 6782.2 7047.2 7426.2 6923.7 7753.6 6692.1 7628.4

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 204.8 212.3 230.2 279.5 228.2 191.6 152.3 164.4
02 Produse ale silviculturii şi exploatării
forestiere 8.1 8.0 8.8 6.7 8.6 7.2 5.6 6.5
03 Peşte şi alte animale acvatice,
produse de acvacultură 7.9 6.1 5.4 7.0 6.8 5.8 4.5 5.5
05 Cărbune şi lignit 3.4 8.8 7.5 9.5 7.8 16.9 14.6 10.2
06 Petrol brut şi gaze naturale 349.2 396.0 370.8 295.8 386.1 322.5 320.1 395.7
07 Minereuri metalifere 44.6 26.5 21.4 32.2 33.3 28.7 31.2 33.5
08 Alte minerale şi produse de carieră 5.2 7.1 12.3 8.5 8.6 13.5 8.3 9.7
10 Produse alimentare 415.9 374.2 391.9 437.2 421.6 472.1 369.1 422.3
11 Băuturi 36.3 23.8 25.2 31.5 33.7 37.8 35.8 41.0
12 Produse din tutun 28.5 29.5 29.7 24.8 25.5 33.1 27.0 27.5
13 Produse ale industriei textile 199.1 240.3 233.5 268.0 250.5 296.6 238.1 254.9
14 Articole de îmbrăcăminte 133.2 145.6 142.5 150.5 142.8 145.6 123.8 146.3
15 Piei şi produse din piele 114.7 143.0 160.7 179.2 142.9 156.0 134.5 162.0
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie
şi din alte materiale vegetale împletite 42.3 47.8 52.9 59.0 56.9 62.8 51.6 63.1
17 Hârtie şi produse din hârtie 100.4 111.5 106.8 113.8 107.4 124.5 105.7 119.2
19 Produse de cocserie; produse obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 162.8 109.1 114.1 142.6 157.4 160.4 164.1 199.8
20 Substanţe şi produse chimice 466.9 580.9 607.8 676.0 570.4 627.4 610.4 652.3
21 Produse farmaceutice de bază
şi preparate farmaceutice 314.9 303.8 323.0 281.4 233.3 291.8 280.4 313.6
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 258.5 314.6 336.9 351.2 321.9 367.6 326.4 371.0
23 Alte produse din minerale nemetalice 72.1 85.4 95.2 109.3 106.3 119.7 108.4 124.0
24 Produse ale industriei metalurgice 351.8 378.0 424.3 463.8 435.0 436.7 352.7 508.4
25 Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produse din metal (exclusiv
maşini, utilaje şi echipamente) 267.2 332.9 339.2 342.2 308.2 407.4 320.1 375.7
26 Calculatoare şi produse
electronice şi optice 553.1 620.1 595.6 615.1 588.4 669.6 577.8 631.8
27 Echipamente electrice 505.6 608.7 612.9 625.5 563.5 670.5 568.8 637.5
28 Maşini, utilaje şi echipamente
neclasificate în altă parte 673.1 635.6 686.5 724.6 694.3 781.4 702.2 755.4
29 Autovehicule de transport rutier,
remorci şi semiremorci 697.3 738.9 801.6 859.7 799.9 979.8 776.5 853.4
30 Alte mijloace de transport 44.1 44.0 63.5 75.6 48.0 63.4 64.8 73.3
31 Mobilă 63.0 61.1 72.1 71.0 67.3 77.5 61.2 75.4
32 Alte produse industriale neclasificate
în altă parte 119.6 108.5 120.8 130.1 116.8 136.9 117.7 136.4
35 Energie electrică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 33.2 43.4 16.1 13.0 14.2 8.6 6.5 22.7
Alte produse necuprinse în altă parte 37.1 36.8 38.1 42.1 38.2 40.1 31.9 36.0

44
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CPA
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
6363.7 7288.2 8298.3 7486.4 6595.0 86285.0 104.2 TOTAL

154.2 159.1 179.7 190.7 219.6 2361.9 107.5 Products of agriculture and hunting 01
Products of forestry 02
5.7 5.7 8.9 7.7 7.7 86.9 81.8 and logging
Fish and other fishing 03
5.6 5.3 6.0 6.5 9.2 73.6 109.6 products,aquaculture products
9.3 6.6 4.4 3.2 9.0 107.7 102.9 Coal and lignite 05
278.9 352.9 368.3 332.2 440.2 4259.5 107.9 Crude petroleum and natural gas 06
17.3 36.9 18.5 18.4 45.3 343.2 116.5 Metal ores 07
6.8 7.9 10.2 14.1 7.1 114.2 110.6 Other mining and quarrying products 08
408.3 444.7 518.2 504.8 493.8 5258.3 111.3 Food products 10
43.0 38.8 40.5 37.2 35.3 423.6 112.7 Beverages 11
27.6 22.1 31.1 26.7 36.7 341.4 95.0 Tobacco products 12
160.5 234.4 271.8 241.9 183.6 2874.1 95.0 Textile products 13
158.8 193.3 219.4 170.6 149.3 1888.3 110.2 Wearing apparel 14
130.9 171.9 176.2 135.4 106.3 1799.0 97.4 Leather and related products 15
Wood and products of wood 16
(except furniture); articles of straw
55.6 59.3 64.6 54.3 41.6 669.5 101.8 and plaiting materials
103.3 112.8 124.3 115.3 102.1 1346.7 102.8 Paper and paper products 17
Coke and refined petroleum 19
200.2 180.1 188.3 160.0 133.1 1909.3 95.8 products
571.5 578.0 634.8 602.9 503.0 7215.3 106.7 Chemicals and chemical products 20
Basic pharmaceutical products and 21
273.3 283.8 332.9 308.3 304.1 3529.8 114.3 pharmaceutical preparations
303.2 349.8 388.7 345.4 261.3 4037.9 102.8 Rubber and plastic products 22
104.8 116.2 120.5 102.4 78.8 1270.8 107.4 Other non metallic mineral products 23
350.5 410.4 460.7 405.0 303.1 4928.7 98.5 Basic metals 24
Fabricated metal products 25
(except machinery and
295.4 353.2 386.4 352.4 276.3 4089.3 101.0 equipment)
Computer, electronic 26
598.7 647.4 890.6 818.6 602.1 7855.8 106.1 and optical products
566.0 661.3 750.1 639.4 517.3 7421.5 102.0 Electrical equipment 27
Machinery and 28
625.6 704.0 793.9 699.6 642.9 8445.8 98.4 equipment n.e.s.
Motor vehicles, trailers and 29
602.7 791.2 893.0 809.0 676.0 9581.8 103.9 semi-trailers
48.3 54.1 56.7 53.2 119.8 764.6 106.5 Other transport equipment 30
62.3 76.8 89.3 83.8 77.1 874.9 118.3 Furniture 31
Other manufactured 32
123.3 149.1 182.2 176.8 150.9 1649.5 117.6 goods n.e.s.
Electricity, gas, steam 35
37.9 35.8 37.9 24.4 29.6 290.2 188.5 and air conditioning
34.2 45.4 50.1 46.2 32.8 471.8 94.5 Other products n.e.s.

45
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

46
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
15. FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 4602.9 5509.2 5893.9 6129.8 5530.9 6270.8 5560.7 5849.5

I Animale vii şi produse animale 63.0 66.9 65.8 70.1 87.3 90.6 74.8 95.5
1 Animale vii 25.4 25.1 29.1 31.2 47.6 40.8 32.8 53.8
2 Carne şi organe comestibile 19.2 19.1 17.1 18.0 21.5 22.5 19.1 19.1
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 1.9 1.2 1.0 1.3 1.5 2.3 1.8 2.1
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 14.4 17.8 16.3 16.7 14.3 22.1 18.7 17.6
5 Alte produse de origine animală 2.1 3.7 2.3 2.9 2.4 3.0 2.4 3.0

II Produse vegetale 255.6 250.3 311.2 280.7 213.1 208.9 189.3 321.1
6 Plante vii şi produse de floricultură 0.1 0.5 0.2 0.1 0.6 0.2 0.1 0.1
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 6.8 3.7 2.7 4.2 3.1 4.4 8.3 17.5
8 Fructe comestibile 3.2 2.6 2.2 3.5 2.9 2.6 4.9 9.8
9 Cafea, ceai, mate şi condimente 1.8 2.1 2.5 2.3 1.6 2.3 1.6 2.3
10 Cereale 153.2 173.1 203.8 200.1 135.2 163.2 153.6 249.8
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 1.1 1.3 1.3 1.6 1.2 1.2 1.1 1.7
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante
industriale sau medicinale; paie şi furaje 89.3 66.8 98.4 68.5 68.2 34.2 19.3 39.6
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte *) *) 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 13.2 20.7 24.3 14.8 18.0 10.6 13.5 10.7
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 13.2 20.7 24.3 14.8 18.0 10.6 13.5 10.7

IV Produse alimentare,
băuturi şi tutun 139.5 167.3 160.9 183.0 183.1 177.3 162.5 177.9
16 Preparate din carne şi peşte 13.1 14.5 14.3 15.4 15.6 14.6 12.5 14.5
17 Zaharuri şi produse zaharoase 3.3 3.2 3.1 2.8 2.3 3.3 2.1 2.8
18 Cacao şi preparate din cacao 9.3 10.2 9.7 11.0 6.6 6.9 5.3 5.8
19 Preparate pe bază de cereale, de făină,
de amidon; produse de patiserie 14.3 16.2 16.9 20.5 19.1 18.9 14.0 15.8
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 4.2 4.8 5.7 4.5 4.8 4.8 5.5 6.9
21 Preparate alimentare diverse 15.3 15.1 15.5 17.6 15.5 15.8 15.5 17.8
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 9.3 11.7 11.0 13.1 15.1 16.6 16.4 17.8
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare;
nutreţuri pentru animale 17.0 21.3 19.4 21.8 18.1 19.7 14.9 13.2
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 53.6 70.3 65.2 76.4 85.9 76.8 76.2 83.3

V Produse minerale 226.6 215.5 215.3 196.4 226.2 285.0 243.4 248.4
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 4.3 3.7 6.1 4.8 7.2 6.8 5.7 6.0
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 3.8 1.2 4.0 7.9 7.1 7.7 5.6 5.3
27 Combustibili şi uleiuri minerale; materiale
bituminoase; ceruri minerale 218.5 210.7 205.3 183.7 211.9 270.6 232.0 237.1

46
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
5002.7 6100.1 6330.5 5998.8 4826.5 69003.4 101.9 TOTAL

76.9 71.3 78.6 88.1 73.9 939.9 105.0 Live animals and animal products I
34.4 27.9 34.5 43.0 37.0 437.1 116.3 Live animals 1
23.1 20.4 21.3 21.3 18.0 240.5 91.2 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
1.7 4.4 4.2 1.5 1.6 24.6 117.5 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
15.0 16.0 15.8 19.4 15.4 205.2 103.2 animal products n.e.s.
2.7 2.6 2.8 2.9 1.9 32.5 90.3 Other products of animal origin 5

384.6 509.9 504.9 407.3 299.7 3880.8 108.1 Vegetable products II


0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 2.5 86.4 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
11.5 12.4 12.5 9.6 5.8 95.7 98.5 roots and tubers
8.8 6.2 6.2 6.5 4.7 60.8 91.9 Edible fruits 8
2.5 3.7 3.3 2.2 1.8 28.4 118.2 Coffee, tea, mate and spices 9
268.2 278.1 316.0 255.8 192.9 2589.7 119.0 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
1.3 1.5 1.5 1.8 1.4 16.9 133.5 malt; starch
Seeds and fruits; industrial and 12
92.0 207.8 165.1 131.2 93.0 1084.0 89.6 medicinal plants; straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable 13
*) *) 0.2 0.1 0.1 1.4 135.7 saps and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable 14
0.1 *) *) *) *) 1.4 145.3 products not elsewhere specified

7.7 20.0 40.6 19.6 24.1 224.5 100.1 Animal or vegetable fats and oils III
7.7 20.0 40.6 19.6 24.1 224.5 100.1 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, beverages IV


169.5 192.6 209.2 207.6 164.9 2155.8 120.4 and tobacco
14.6 16.0 18.1 18.2 14.4 182.7 107.6 Preparation of meat and fish 16
2.9 3.9 5.8 5.2 3.1 40.6 85.9 Sugar and sugar confectionery 17
6.7 15.1 15.9 13.3 9.8 116.3 140.0 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, starch, 19
15.6 18.9 21.0 22.4 17.1 216.3 115.2 milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
5.0 5.9 6.8 6.4 5.4 66.7 100.3 or other parts of plants
11.2 15.3 15.7 15.8 13.0 183.7 106.7 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
14.5 12.7 12.9 12.3 10.2 164.3 108.0 beverages; vinegar
Residues and waste from the food 23
20.8 21.8 23.1 19.0 23.7 236.9 107.5 industry; animal fodder
Tobacco and manufactured 24
78.3 83.0 89.8 94.9 68.2 948.4 137.0 tobacco substitutes

208.1 218.6 214.8 217.8 256.5 2746.1 94.9 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
4.9 5.5 4.4 5.7 4.0 64.7 106.1 lime and cement
8.7 8.9 7.9 3.3 4.3 71.9 114.8 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; bituminous 27
194.6 204.2 202.5 208.9 248.1 2609.5 94.2 substances; mineral waxes

47
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro

VI Produse chimice 176.1 189.0 211.0 226.0 199.7 214.8 179.4 197.8
28 Produse chimice anorganice 22.3 24.5 21.7 18.2 23.3 29.8 15.9 20.7
29 Produse chimice organice 21.2 19.4 20.2 17.0 14.4 21.9 15.7 14.5
30 Produse farmaceutice 58.1 60.9 65.0 65.3 66.5 65.2 65.2 66.2
31 Îngrăşăminte 12.7 11.8 17.8 16.2 9.6 11.1 9.9 18.4
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte
materiale colorante; culori şi vopsele; chit şi
masticuri; cerneluri 4.6 5.4 6.1 7.1 6.7 7.1 6.1 7.6
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau de toaletă
şi preparate cosmetice 28.3 30.9 33.3 34.2 30.8 30.7 30.3 32.0
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 14.5 19.6 19.7 19.4 18.7 23.6 19.3 22.6
35 Substanţe albuminoide; produse
pe bază de amidon; cleiuri; enzime 1.0 1.7 1.6 1.4 1.7 2.0 1.3 1.7
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice;
materiale inflamabile 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
37 Produse fotografice
sau cinematografice 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5
38 Produse diverse ale industriei chimice 12.9 14.1 24.8 46.5 27.1 22.8 14.8 13.3
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole
din acestea 237.8 318.1 332.5 348.1 319.6 354.1 324.5 348.9
39 Materiale plastice şi articole
din materiale plastice 102.9 131.8 133.3 141.6 131.8 152.0 134.4 150.1
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 135.0 186.3 199.2 206.5 187.9 202.1 190.1 198.8
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea 26.1 31.1 31.7 33.8 32.1 36.8 30.6 34.3
41 Piei brute şi piei tăbăcite 5.7 7.1 7.1 9.3 9.1 8.5 7.1 8.6
42 Obiecte din piele 20.3 23.9 24.6 24.5 23.0 28.0 23.1 25.2
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 0.1 0.1 *) *) 0.1 0.3 0.3 0.5
IX Produse din lemn,
exclusiv mobilier 106.9 131.0 138.7 143.6 135.8 154.4 125.3 139.4
44 Lemn, cărbune de lemn
şi articole din lemn 106.9 130.9 138.7 143.5 135.8 154.4 125.3 139.4
45 Plută şi articole din plută *) *) *) *) *) *) *) *)
46 Produse din împletituri
de fibre vegetale
sau de nuiele *) *) *) *) *) *) *) *)
X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole
din acestea 36.7 44.4 44.3 45.6 39.5 46.8 38.3 44.7
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 1.6 2.0 1.6 2.2 1.5 1.9 1.6 3.7
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie

48
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro

180.8 197.5 202.1 195.3 170.2 2363.4 106.3 Chemical products VI


14.7 14.3 10.9 10.6 8.9 213.6 73.1 Inorganic chemicals 28
15.1 18.8 15.5 15.6 16.1 204.3 105.8 Organic chemicals 29
66.9 76.6 77.7 79.4 74.7 829.5 109.8 Pharmaceutical products 30
11.6 7.3 14.0 8.1 5.3 141.2 113.2 Fertilizers 31
Tanning or dyeing extracts; tannins 32
and their derivates; dyes, pigments and
other dyestuff; paints and varnishes;
6.2 6.8 7.1 7.2 4.4 78.0 100.3 putty and mastics; inks
Essentials oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
32.7 36.2 38.6 33.9 30.0 393.7 113.1 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
21.6 23.6 25.0 24.8 16.5 254.5 139.7 modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch; 35
1.7 1.6 1.6 1.5 1.4 19.2 99.4 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys;
0.3 0.3 0.6 0.8 0.6 5.0 106.2 certain combustible preparation
Photographic or 37
0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 4.2 107.5 cinematographic goods
9.4 11.4 10.7 13.2 12.0 220.2 99.6 Miscellaneous chemical products 38
Plastics, rubber VII
308.9 347.0 358.5 346.1 239.7 3945.9 102.0 and articles thereof
Plastics and articles 39
118.4 140.4 149.8 147.8 102.2 1633.5 104.4 thereof
190.6 206.6 208.7 198.2 137.6 2312.4 100.4 Rubber and articles thereof 40
Raw hides and skins, leather, VIII
18.9 31.2 36.2 32.6 23.2 372.4 91.8 furskins and articles thereof
2.8 6.5 7.2 5.8 4.3 83.3 84.2 Raw hides and skins and leather 41
15.8 24.6 28.9 26.7 18.8 287.0 94.2 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 2.0 93.6 manufactures thereof
Wood and articles of wood, IX
117.9 131.8 148.7 136.1 105.5 1608.1 98.7 excluding furniture
Wood, charcoal and 44
117.8 131.8 148.7 136.1 105.5 1607.9 98.7 articles of wood
*) *) *) *) *) 0.1 95.7 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto or of 46
other plaiting materials, basketware
*) *) *) *) *) 0.2 91.6 and wickerwork
Pulp of wood, paper, paperboard X
42.6 46.6 46.6 42.2 33.5 515.2 100.3 and articles thereof
2.4 2.2 2.2 2.3 2.1 25.7 116.4 Pulp of wood; waste of paper 47
Paper and paperboard; articles of paper 48

49
şi carton 28.0 35.4 33.9 34.9 30.8 35.1 29.7 34.5
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 7.0 7.1 8.8 8.5 7.2 9.8 7.1 6.6
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro

XI Materiale textile şi articole din acestea 268.2 308.0 344.2 351.2 296.7 352.3 320.2 358.4
50 Mătase 4.8 9.1 7.9 8.5 7.5 8.2 7.0 8.4
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 12.6 13.3 15.5 21.6 15.8 21.4 15.5 17.6
52 Bumbac 4.2 4.2 3.9 4.8 3.5 4.0 3.6 3.4
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 0.4 0.5 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
54 Filamente sintetice sau artificiale 12.0 15.6 16.0 17.1 15.1 16.7 13.0 15.2
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 13.6 17.4 19.2 20.6 17.7 21.1 18.2 18.4
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 4.7 6.3 6.9 6.1 5.5 6.7 5.7 5.8
57 Covoare şi alte acoperitoare
de podea din materiale textile 1.3 1.3 1.4 1.9 1.6 1.5 1.6 1.0
58 Ţesături speciale; ţesături
buclate; dantele, tapiserie;
pasmanterie, broderii 3.6 6.5 5.9 6.4 5.4 6.6 5.7 5.8
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite
la suprafaţă sau stratificate; articole
tehnice din materiale textile 9.3 12.1 11.6 11.4 11.8 12.6 11.2 13.2
60 Ţesături croşetate sau tricotate 3.0 3.4 3.1 2.4 2.2 3.1 2.5 2.6
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 42.0 46.2 50.8 53.3 48.1 54.7 57.4 57.2
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 124.9 137.9 160.9 163.1 130.3 159.3 147.5 174.8
63 Alte articole textile confecţionate 31.8 34.2 40.3 33.8 32.0 36.2 31.0 34.6

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 76.6 102.6 115.8 117.2 92.6 106.5 95.1 126.4
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 75.2 101.1 114.1 115.6 90.7 104.9 93.6 124.7
65 Obiecte de acoperit capul
şi părţi ale acestora 1.1 1.2 1.3 1.2 1.4 1.2 1.3 1.5
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane, bastoane-scaun, bice,
cravaşe şi părţi ale acestora 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
67 Pene şi puf prelucrate şi
articole din pene sau
din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.2

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,

50
29.3 33.2 36.3 31.3 25.8 390.1 96.7 and paperboard
Printed books, newspapers and other 49
10.9 11.2 8.1 8.6 5.6 99.4 112.9 products of the printing industry

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro

255.1 321.6 327.6 332.2 237.6 3805.1 93.8 Textiles and textile articles XI
2.4 8.8 8.2 7.4 4.8 88.2 98.7 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair 51
7.9 17.3 14.5 16.1 9.9 186.3 94.0 yarn and woven fabric
3.1 4.0 4.8 3.9 3.5 46.8 76.1 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper yarn 53
0.2 0.4 0.4 0.5 0.3 4.1 74.7 and woven fabric of paper yarn
9.5 13.7 17.1 15.7 10.0 174.7 103.6 Man-made filaments 54
12.0 19.7 18.1 19.0 12.3 213.6 94.6 Man-made staple fibres 55
Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 56
4.9 5.4 6.4 6.0 5.1 70.8 100.2 ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
1.2 1.5 1.4 1.4 1.6 17.4 95.3 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics;lace,
4.2 5.8 6.9 6.3 4.0 69.4 102.0 tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
9.4 12.4 12.5 10.5 8.2 136.9 109.8 articles of textiles
2.0 2.5 2.3 2.5 1.9 30.5 84.3 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
41.7 50.4 53.8 54.8 38.0 606.5 96.2 accessories
Not knitted or crocheted clothing and 62
132.5 144.1 141.4 148.4 109.9 1750.0 93.1 accessories
24.2 35.5 39.9 39.8 28.1 409.8 85.0 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII


71.5 113.8 107.7 98.6 62.4 1210.1 90.1 similar articles
70.1 111.4 105.2 96.6 61.0 1189.0 90.2 Footwear and parts thereof 64
Headgear and 65
1.1 2.1 2.0 1.5 1.1 16.9 83.5 parts thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66
seat-sticks, whips, riding crops and
0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 2.1 101.2 parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers
or of down; artificial hair flowers;
0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 2.1 73.1 articles of human hair

Articles of stone, plaster, cement, XIII


ceramic, glass and similar materials
51
ceramică, sticlă şi din materiale similare 24.5 35.0 36.9 37.0 35.3 38.9 34.1 34.5
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 5.6 7.1 8.5 7.2 7.8 8.4 7.9 8.5
69 Produse ceramice 8.3 13.0 13.1 13.7 12.1 13.7 11.3 11.5
70 Sticlă şi articole din sticlă 10.7 14.9 15.3 16.1 15.4 16.8 15.0 14.5

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI


COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


XV Metale comune
şi articole din acestea 429.9 481.9 502.5 598.7 508.8 558.0 533.4 482.0
72 Fontă, fier şi oţel 142.7 162.3 165.1 183.7 182.4 200.3 157.9 149.1
73 Produse din fontă, fier şi oţel 172.7 158.7 168.9 235.3 158.7 177.3 216.5 169.1
74 Cupru şi articole din cupru 10.0 11.8 16.0 17.4 19.8 15.7 13.4 15.4
75 Nichel şi articole din nichel 0.4 0.2 0.8 0.5 0.5 0.7 0.4 0.3
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 60.8 92.2 95.8 99.5 91.8 101.1 87.0 93.0
78 Plumb şi articole din plumb 2.5 2.8 2.8 3.4 2.6 3.5 3.9 3.1
79 Zinc şi articole din zinc 0.3 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.4 0.3
80 Cositor şi articole din cositor 0.3 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2
81 Alte metale comune; cermeturi 2.6 2.9 3.2 2.8 2.5 3.0 2.7 2.3
82 Unelte şi scule, tacâmuri
din metale comune 7.4 7.3 7.6 9.5 7.9 8.1 7.0 9.1
83 Articole diverse din metale comune 30.3 43.2 41.7 46.1 42.0 47.8 43.9 40.1
XVI Maşini şi aparate, echipamente
electrice; aparate
de înregistrat sau de reprodus
sunetul şI imaginile 1292.3 1653.2 1736.5 1796.7 1615.6 1859.4 1636.2 1689.0
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi
dispozitive mecanice, părţi ale acestora 499.0 645.7 700.4 722.7 652.3 756.9 662.6 678.9
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 793.3 1007.4 1036.1 1074.0 963.4 1102.5 973.6 1010.0
XVII Mijloace şi materiale
de transport 816.4 1002.4 1109.3 1141.0 1041.1 1232.1 1064.6 1032.5
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 12.1 12.5 11.9 12.5 17.1 11.3 10.6 12.8
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 743.7 958.2 1012.1 1093.2 993.1 1134.8 991.5 970.6
88 Aeronave, nave spaţiale 22.6 25.8 29.6 30.4 27.9 33.6 30.6 30.9
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 38.0 5.9 55.7 5.0 3.0 52.5 31.9 18.3
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare; ceasuri;
instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 180.0 210.0 224.4 240.0 204.0 230.5 214.3 215.9
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare 177.8 207.9 222.1 237.1 201.5 226.0 209.4 212.8
91 Ceasornicărie 1.3 1.1 1.3 1.5 1.6 3.1 3.8 2.0
92 Instrumente muzicale; părţi

52
Articles of stone, plaster, cement,
30.4 37.8 39.6 36.3 29.8 425.4 104.1 ceramic, glass and similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
7.1 9.0 9.2 7.1 7.7 95.4 121.0 asbestos, mica and similar materials
9.8 11.5 13.4 12.0 9.3 144.5 99.4 Ceramic products 69
13.5 17.2 17.1 17.1 12.8 185.5 100.6 Glass and glassware 70

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
Base metals and articles XV
471.0 485.6 485.2 484.3 348.0 5939.3 99.1 of base metal
149.2 164.9 142.7 150.1 119.7 1927.3 99.0 Pig-iron, iron and steel 72
181.8 156.9 168.7 165.7 113.1 2070.7 98.5 Products of pig-iron, iron and steel 73
11.6 14.8 14.7 16.5 13.0 180.0 95.3 Copper and articles thereof 74
0.8 0.5 0.9 1.3 1.1 8.0 133.5 Nickel and articles thereof 75
79.9 88.8 91.0 88.0 57.6 1065.8 99.5 Aluminium and articles thereof 76
1.9 2.2 3.2 2.9 1.8 34.1 95.3 Lead and articles thereof 78
0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 3.1 61.9 Zinc and articles thereof 79
0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 3.2 110.3 Tin and articles thereof 80
1.7 2.2 2.9 2.8 1.6 30.5 91.0 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, 82
7.6 7.5 8.2 7.9 5.9 93.7 98.2 cutlery of base metal
36.2 47.2 52.3 48.5 33.7 522.8 103.7 Miscellaneous articles of base metal 83
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical equipment;
sound and image recorders
1454.3 1770.4 1820.6 1772.3 1302.3 20106.6 103.4 and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical 84
535.4 677.2 711.4 667.4 520.9 7931.9 105.1 apparatus and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances 85
and electrical equipment; sound and
television image recorders
918.9 1093.3 1109.3 1104.9 781.3 12174.7 102.4 and reproducers
Vehicles and associated transport XVII
757.2 1057.7 1140.9 1036.0 1049.7 12664.5 99.4 equipment
Railway or tramway locomotives and 86
14.5 25.6 14.7 16.1 21.0 180.6 134.1 rolling-stock
Vehicles, tractors and 87
653.2 936.4 1052.5 952.8 924.5 11672.7 99.7 other ground vehicles
33.6 33.0 36.6 32.1 37.9 382.0 126.1 Aircrafts, spacecrafts 88
55.9 62.7 37.1 35.1 66.2 429.3 70.8 Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical
or surgical instruments
and apparatus and similar; clocks
and watches; musical Instruments;
183.0 228.7 237.7 226.7 178.6 2593.8 107.6 parts and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
180.9 225.9 234.0 222.8 175.0 2555.4 107.2 instruments and apparatus and similar
1.5 1.7 2.2 2.7 2.3 24.9 212.9 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts 92

53
şi accesorii ale acestora 1.0 1.0 1.0 1.4 0.9 1.3 1.1 1.2
XX Mărfuri şi produse diverse 185.1 246.7 251.5 264.2 236.6 272.3 240.3 233.0
94 Mobilă; aparate de iluminat şi
alte articole similare;
construcţii prefabricate 163.2 225.8 226.5 240.2 213.4 244.0 215.4 205.4
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 14.1 12.2 15.5 15.6 14.6 18.4 17.1 19.4
96 Articole diverse 7.8 8.6 9.5 8.4 8.6 9.9 7.8 8.2
XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 48.4 35.0 37.4 42.0 45.6 41.6 41.0 59.0
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

54
0.5 1.2 1.4 1.2 1.2 13.5 94.0 and accessories thereof
208.8 259.2 283.6 273.3 182.7 2952.1 105.8 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings 94
and other similar articles;
188.3 230.5 253.2 241.5 163.3 2647.5 105.2 prefabricated buildings
Toys, games, sport 95
13.7 20.4 22.4 22.3 13.4 204.9 115.5 or entertainment articles
6.8 8.3 8.0 9.5 6.0 99.7 104.9 Miscellaneous manufactured articles 96
Goods non-included in Combined XXII
55.5 58.9 47.4 46.3 44.4 554.3 110.9 Nomenclature other sections

55
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
16. CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6313.8 6782.2 7047.2 7426.2 6923.7 7753.6 6692.1 7628.4

I Animale vii şi produse animale 163.7 139.1 139.9 148.7 152.6 173.4 147.9 165.6
1 Animale vii 12.3 14.6 13.5 15.0 16.3 22.2 18.1 16.6
2 Carne şi organe comestibile 78.7 58.6 58.8 62.1 69.5 81.2 69.7 81.0
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 20.1 15.2 15.3 19.5 17.5 17.7 14.9 17.2
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 46.8 45.2 47.7 47.3 42.3 46.1 40.3 45.8
5 Alte produse de origine animală 5.8 5.5 4.7 5.0 7.0 6.2 4.9 5.0

II Produse vegetale 220.3 222.8 244.6 294.8 243.3 194.8 156.6 172.7
6 Plante vii şi produse de floricultură 10.7 8.8 18.0 23.9 16.4 13.1 7.9 6.7
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 43.5 53.6 60.4 70.5 72.7 56.6 24.9 20.7
8 Fructe comestibile 64.2 62.5 55.1 58.9 55.7 59.2 51.4 44.0
9 Cafea, ceai, mate şi condimente 17.9 18.0 20.9 21.3 19.6 20.0 17.2 24.4
10 Cereale 30.6 34.4 41.7 45.4 38.3 15.6 20.8 21.5
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 9.0 8.8 8.2 9.2 10.3 9.9 9.8 10.5
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante
industriale sau medicinale; paie şi furaje 42.7 34.1 37.9 63.1 27.2 17.8 22.1 42.4
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale 1.6 2.4 2.4 2.4 2.9 2.5 2.5 2.4
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 12.8 13.8 12.6 15.7 14.3 14.4 11.9 13.0
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 12.8 13.8 12.6 15.7 14.3 14.4 11.9 13.0

IV Produse alimentare,
băuturi şi tutun 292.4 269.4 281.3 315.5 303.3 354.0 268.4 307.7
16 Preparate din carne şi peşte 17.9 17.1 18.1 18.7 18.3 19.5 19.2 22.3
17 Zaharuri şi produse zaharoase 21.6 24.2 18.2 26.3 36.3 35.7 19.5 21.4
18 Cacao şi preparate din cacao 26.4 25.3 31.3 30.0 21.8 20.3 15.1 20.9
19 Preparate pe bază de cereale, de făină,
de amidon; produse de patiserie 40.8 40.1 42.6 44.5 42.1 40.7 37.3 43.1
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 29.7 28.9 28.2 31.8 31.2 31.2 23.7 28.4
21 Preparate alimentare diverse 36.8 41.5 43.8 48.5 46.5 49.9 46.0 53.0
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 38.9 32.0 31.6 34.2 38.0 43.6 39.3 49.4
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare;
nutreţuri pentru animale 50.3 29.7 35.4 54.4 41.4 76.4 38.9 39.7
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 30.0 30.6 32.1 27.0 27.7 36.6 29.4 29.4

V Produse minerale 603.0 596.8 549.6 509.7 616.3 559.1 553.1 680.9
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 6.9 8.3 15.0 12.5 12.6 17.4 12.6 13.2
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 45.7 27.7 22.7 33.8 34.3 30.6 32.5 34.8
27 Combustibili şi uleiuri minerale; materiale
bituminoase; ceruri minerale 550.4 560.8 511.9 463.5 569.5 511.1 508.1 632.8

54
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
6363.7 7288.2 8298.3 7486.4 6595.0 86285.0 104.2 TOTAL

159.6 169.7 185.5 195.2 201.8 1979.1 111.6 Live animals and animal products I
14.4 14.6 13.6 13.0 12.1 184.0 102.2 Live animals 1
81.9 85.2 90.6 97.5 105.7 941.7 114.8 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
15.1 14.9 19.1 20.4 21.4 208.1 100.4 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
44.0 48.9 54.8 56.7 56.7 575.8 114.8 animal products n.e.s.
4.2 6.2 7.4 7.6 5.9 69.7 108.0 Other products of animal origin 5

163.1 172.9 197.8 212.7 237.3 2513.5 108.5 Vegetable products II


9.7 12.5 11.1 11.6 11.6 151.3 113.7 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
18.3 22.4 33.0 36.1 47.0 516.1 121.7 roots and tubers
42.9 44.3 44.0 58.5 77.2 653.6 102.3 Edible fruits 8
18.5 23.7 24.7 23.7 21.5 253.4 104.8 Coffee, tea, mate and spices 9
34.3 34.5 39.4 35.4 36.5 397.6 122.4 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
9.8 9.9 9.2 9.7 8.5 113.8 112.7 malt; starch
Seeds and fruits; industrial and 12
27.3 23.5 33.8 35.3 33.0 397.5 92.6 medicinal plants; straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable 13
2.3 2.1 2.5 2.3 1.7 28.3 125.8 saps and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable 14
0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 1.8 164.3 products not elsewhere specified

13.2 16.2 17.9 17.1 13.7 173.8 100.9 Animal or vegetable fats and oils III
13.2 16.2 17.9 17.1 13.7 173.8 100.9 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, beverages IV


302.0 308.5 370.0 338.7 340.5 3759.3 111.5 and tobacco
21.4 23.0 25.9 23.1 23.0 249.5 117.5 Preparation of meat and fish 16
17.9 20.3 29.8 27.7 25.4 302.7 114.4 Sugar and sugar confectionery 17
29.9 38.2 42.1 42.1 32.2 349.3 118.6 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, starch, 19
42.7 49.2 60.7 56.6 47.4 547.0 111.6 milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
28.5 29.9 34.5 38.4 39.7 374.4 112.8 or other parts of plants
43.1 43.2 46.4 44.4 39.5 545.8 109.6 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
47.2 44.3 47.1 44.4 42.5 493.6 124.4 beverages; vinegar
Residues and waste from the food 23
41.7 37.0 50.8 33.9 52.5 531.9 105.1 industry; animal fodder
Tobacco and manufactured 24
29.6 23.4 32.8 28.1 38.2 364.9 96.6 tobacco substitutes

560.5 629.9 637.8 561.2 669.9 7124.9 106.6 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
11.6 13.1 14.0 16.3 9.3 155.9 113.3 lime and cement
18.9 38.3 20.4 19.3 46.6 359.8 116.0 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; bituminous 27
530.1 578.6 603.4 525.5 613.9 6609.2 106.0 substances; mineral waxes

55
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI


COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


VI Produse chimice 644.8 705.7 752.3 760.3 619.3 697.4 707.3 756.3
28 Produse chimice anorganice 25.5 26.5 28.8 27.0 27.9 25.7 22.9 27.0
29 Produse chimice organice 68.7 51.2 48.0 67.4 49.4 61.2 92.1 67.8
30 Produse farmaceutice 309.0 294.7 317.8 273.3 224.1 281.1 268.0 305.0
31 Îngrăşăminte 23.3 39.0 49.4 68.7 38.5 42.6 72.1 55.0
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte
materiale colorante; culori şi vopsele; chit şi
masticuri; cerneluri 28.3 33.1 37.8 40.5 39.4 44.6 39.2 45.9
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau de toaletă
şi preparate cosmetice 57.4 62.6 66.7 72.8 65.4 67.9 62.5 77.1
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 41.8 44.6 42.6 49.9 45.6 50.3 43.3 51.2
35 Substanţe albuminoide; produse
pe bază de amidon; cleiuri; enzime 10.4 12.2 12.2 13.3 12.9 14.8 11.7 14.0
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice;
materiale inflamabile 4.6 6.4 5.9 5.9 5.1 5.6 4.9 5.4
37 Produse fotografice
sau cinematografice 2.5 2.8 2.5 3.1 2.2 3.1 2.7 2.9
38 Produse diverse ale industriei chimice 73.3 132.8 140.7 138.4 108.7 100.6 88.0 104.9

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole


din acestea 377.2 464.7 496.9 527.2 486.4 561.5 486.4 554.6
39 Materiale plastice şi articole
din materiale plastice 280.6 331.5 356.0 387.0 363.0 422.2 360.0 405.1
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 96.6 133.2 140.9 140.2 123.4 139.3 126.4 149.5

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 69.1 75.5 79.4 87.3 76.1 88.6 75.1 82.8
41 Piei brute şi piei tăbăcite 31.1 34.6 35.3 39.2 35.9 39.3 31.4 34.3
42 Obiecte din piele 37.3 40.7 43.6 47.4 39.2 47.7 42.6 47.8
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 0.6 0.2 0.5 0.7 1.0 1.7 1.1 0.7

IX Produse din lemn,


exclusiv mobilier 51.0 56.3 62.3 67.0 66.7 70.9 58.0 70.3
44 Lemn, cărbune de lemn
şi articole din lemn 50.2 55.2 60.8 65.8 65.4 69.8 57.3 69.0
45 Plută şi articole din plută 0.6 0.7 1.0 0.7 0.7 0.5 0.4 0.9
46 Produse din împletituri
de fibre vegetale
sau de nuiele 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.3 0.4

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole


din acestea 95.5 105.6 100.6 108.4 102.1 116.2 98.0 109.8
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 9.7 8.8 6.6 9.5 8.3 8.9 9.6 8.5

56
2019 1.I-31.XII 2019
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
677.3 677.2 769.3 736.7 676.5 8535.7 111.9 Chemical products VI
22.7 22.7 27.2 24.7 26.8 310.0 102.4 Inorganic chemicals 28
65.2 56.2 75.7 80.5 47.3 762.0 105.7 Organic chemicals 29
265.9 277.8 310.3 300.5 297.7 3416.0 113.7 Pharmaceutical products 30
74.0 37.2 41.7 51.6 39.7 609.5 126.4 Fertilizers 31
Tanning or dyeing extracts; tannins 32
and their derivates; dyes, pigments and
other dyestuff; paints and varnishes;
33.2 39.3 42.9 37.1 29.7 462.6 100.0 putty and mastics; inks
Essentials oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
66.1 75.8 83.5 72.7 69.0 842.2 108.4 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
48.6 52.2 56.4 51.1 46.3 582.2 113.9 modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch; 35
12.3 13.7 15.5 13.6 12.1 158.4 99.7 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys;
4.5 6.3 6.6 8.7 4.9 70.0 96.9 certain combustible preparation
Photographic or 37
2.6 3.3 3.3 3.4 2.5 34.5 103.6 cinematographic goods
82.1 92.7 106.1 92.8 100.5 1288.3 116.4 Miscellaneous chemical products 38

Plastics, rubber VII


454.4 514.6 562.8 496.1 380.3 5985.9 101.1 and articles thereof
Plastics and articles 39
326.8 373.8 412.3 364.2 279.2 4381.0 99.6 thereof
127.6 140.8 150.5 131.9 101.1 1604.9 105.5 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


60.3 81.8 89.6 75.8 58.9 931.1 89.9 furskins and articles thereof
17.8 31.5 38.4 33.5 23.9 395.1 84.3 Raw hides and skins and leather 41
41.7 49.8 50.6 41.6 34.4 527.0 94.8 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
0.7 0.5 0.6 0.8 0.6 9.0 83.8 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


61.8 65.8 74.3 62.7 49.9 766.2 99.2 excluding furniture
Wood, charcoal and 44
61.0 64.8 73.3 61.4 49.0 752.9 99.0 articles of wood
0.5 0.7 0.7 0.8 0.7 8.3 105.6 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto or of 46
other plaiting materials, basketware
0.3 0.3 0.3 0.5 0.3 5.0 123.0 and wickerwork

Pulp of wood, paper, paperboard X


97.3 107.0 120.7 111.9 95.1 1272.8 102.5 and articles thereof
8.0 5.2 6.9 5.2 6.9 92.5 79.9 Pulp of wood; waste of paper 47

57
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 78.5 88.7 86.7 89.9 85.8 99.3 81.7 93.7
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 7.3 8.1 7.2 9.0 7.9 8.1 6.7 7.7

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro

XI Materiale textile şi articole din acestea 352.1 408.1 394.9 441.4 411.9 463.9 382.7 423.6
50 Mătase 10.1 13.5 7.4 8.2 5.0 9.5 10.8 8.2
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 14.5 23.2 26.0 28.1 31.9 39.6 30.3 28.3
52 Bumbac 24.2 26.2 23.6 23.4 25.6 27.9 22.7 23.3
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 2.6 3.1 1.8 1.5 1.1 1.2 0.7 1.4
54 Filamente sintetice sau artificiale 43.1 54.2 53.1 64.5 53.9 63.3 51.0 52.0
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 26.8 29.0 25.4 31.5 30.7 34.8 25.7 28.8
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 19.8 21.8 22.8 27.0 23.1 29.2 24.4 27.2
57 Covoare şi alte acoperitoare
de podea din materiale textile 7.1 6.1 6.4 7.6 7.3 7.1 6.3 6.8
58 Ţesături speciale; ţesături
buclate; dantele, tapiserie;
pasmanterie, broderii 10.9 12.8 12.8 16.0 14.0 16.3 13.1 15.0
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite
la suprafaţă sau stratificate; articole
tehnice din materiale textile 33.1 40.2 40.4 46.0 42.1 47.2 39.5 44.8
60 Ţesături croşetate sau tricotate 14.2 17.6 17.6 21.2 19.3 23.0 18.6 20.4
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 59.5 66.6 62.6 63.9 61.7 64.2 54.3 68.7
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 66.7 71.4 72.2 78.7 73.8 72.7 62.5 70.2
63 Alte articole textile confecţionate 19.5 22.6 22.7 23.8 22.4 27.8 22.7 28.5

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 59.2 83.0 96.8 107.2 80.9 84.7 73.7 93.3
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 55.5 77.8 91.3 101.8 76.1 79.7 69.5 88.9
65 Obiecte de acoperit capul
şi părţi ale acestora 2.3 2.9 2.6 2.6 2.6 2.4 2.4 2.1
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane, bastoane-scaun, bice,
cravaşe şi părţi ale acestora 0.5 1.1 2.0 2.0 1.3 1.2 0.8 0.9
67 Pene şi puf prelucrate şi
articole din pene sau
din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 0.9 1.2 1.0 0.8 0.8 1.4 1.0 1.3

58
Paper and paperboard; articles of paper 48
81.1 90.8 101.3 96.1 80.9 1076.0 104.3 and paperboard
Printed books, newspapers and other 49
8.2 11.0 12.5 10.5 7.3 104.3 109.9 products of the printing industry

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro

333.2 446.0 509.6 428.8 346.7 4990.8 100.0 Textiles and textile articles XI
2.3 5.3 9.5 6.8 5.5 92.0 81.6 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair 51
10.6 22.6 24.7 18.6 13.6 297.4 89.7 yarn and woven fabric
15.2 25.0 32.3 31.0 20.9 297.1 88.1 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper yarn 53
0.7 1.4 2.5 3.6 2.9 21.9 103.2 and woven fabric of paper yarn
36.8 50.2 55.4 51.0 35.8 621.1 96.4 Man-made filaments 54
18.0 27.9 29.9 25.3 18.9 326.0 85.5 Man-made staple fibres 55
Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 56
18.1 25.5 26.2 23.3 21.0 289.6 107.4 ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
6.3 7.2 9.2 9.3 7.5 87.1 103.9 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics;lace,
9.2 13.2 14.7 13.7 9.7 160.5 92.0 tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
30.7 39.9 45.2 40.1 32.2 488.2 96.1 articles of textiles
11.1 18.5 21.3 18.6 13.3 220.4 97.4 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
76.1 90.0 100.7 76.8 71.7 857.4 113.0 accessories
Not knitted or crocheted clothing and 62
75.6 93.4 106.5 84.0 70.0 931.0 108.2 accessories
22.6 25.9 31.5 26.9 23.7 301.2 106.4 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII


81.2 106.3 108.0 76.7 62.0 1053.6 105.9 similar articles
76.4 99.9 100.6 71.7 57.2 990.7 105.7 Footwear and parts thereof 64
Headgear and 65
2.5 3.9 4.9 3.2 2.8 35.0 107.2 parts thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66
seat-sticks, whips, riding crops and
0.7 0.8 0.6 0.4 0.7 12.4 101.6 parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers
or of down; artificial hair flowers;
1.6 1.8 1.9 1.4 1.3 15.5 119.7 articles of human hair

59
XIII Articole din piatră, ipsos,
ciment, ceramică, sticlă
şi din materiale similare 68.6 81.6 89.1 101.7 97.2 111.2 100.3 115.6
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 19.0 21.7 23.1 26.4 24.3 30.6 28.1 32.9
69 Produse ceramice 19.2 24.4 27.6 30.7 31.8 31.9 29.0 36.2
70 Sticlă şi articole din sticlă 30.4 35.5 38.4 44.6 41.0 48.7 43.2 46.5
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2018
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


XV Metale comune
şi articole din acestea 602.1 674.4 736.0 794.2 729.3 818.3 655.2 842.7
72 Fontă, fier şi oţel 195.5 192.1 235.1 273.6 265.8 255.5 194.2 310.9
73 Produse din fontă, fier şi oţel 197.5 227.4 221.5 236.3 210.7 266.4 209.9 246.9
74 Cupru şi articole din cupru 44.4 47.5 57.4 59.1 49.2 54.6 47.0 61.7
75 Nichel şi articole din nichel 2.8 4.7 4.4 3.6 5.2 4.7 5.3 4.8
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 62.3 78.7 85.3 90.4 78.4 96.7 83.5 95.3
78 Plumb şi articole din plumb 2.5 5.2 4.5 4.2 3.1 2.8 2.5 2.5
79 Zinc şi articole din zinc 8.9 6.5 8.3 7.7 7.5 8.2 7.2 6.0
80 Cositor şi articole din cositor 1.2 2.1 2.3 1.8 1.5 1.4 1.3 1.8
81 Alte metale comune; cermeturi 5.9 8.6 7.1 7.8 7.8 9.7 7.5 7.4
82 Unelte şi scule, tacâmuri
din metale comune 27.7 34.0 37.9 36.5 33.5 36.4 30.6 35.6
83 Articole diverse din metale comune 53.4 67.7 72.2 73.1 66.5 81.9 66.2 69.7
XVI Maşini şi aparate, echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus
sunetul şi imaginile 1707.1 1857.1 1898.4 1946.7 1838.9 2090.5 1813.1 2007.9
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi
dispozitive mecanice, părţi ale acestora 825.9 794.9 838.1 868.7 825.8 923.3 834.4 917.9
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 881.1 1062.2 1060.3 1078.0 1013.1 1167.1 978.6 1090.1
XVII Mijloace şi materiale
de transport 630.0 660.1 733.0 809.7 729.8 919.7 731.4 806.1
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 13.0 6.8 7.8 9.9 7.1 9.5 17.2 11.3
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 600.2 638.5 711.5 759.6 705.6 887.4 690.4 764.4
88 Aeronave, nave spaţiale 13.1 14.0 12.8 38.8 11.9 21.1 20.7 27.8
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 3.6 0.8 0.9 1.3 5.1 1.8 3.1 2.6
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 185.1 170.3 172.6 191.5 176.7 202.7 193.0 194.7
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 177.1 164.0 165.8 183.9 169.3 195.9 186.2 186.8

60
Articles of stone, plaster, XIII
cement, ceramic, glass
96.6 106.3 112.1 95.5 74.0 1181.3 107.0 and similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
26.3 32.1 34.7 28.6 19.5 328.4 105.4 asbestos, mica and similar materials
29.2 32.0 33.0 25.9 19.9 351.7 105.3 Ceramic products 69
41.1 42.2 44.4 41.0 34.6 501.3 109.4 Glass and glassware 70

2019 1.I-31.XII 2019


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2018 CN
1.I-31.XII 2019
in % as
against
1.I-31.XII 2018
milioane euro / million euro
Base metals and articles XV
627.1 733.1 825.8 731.9 552.4 8720.2 98.6 of base metal
196.5 227.9 264.1 218.8 158.0 2792.5 98.3 Pig-iron, iron and steel 72
197.4 233.9 260.3 236.8 182.3 2729.8 99.9 Products of pig-iron, iron and steel 73
48.2 56.1 60.3 59.5 46.9 647.4 94.1 Copper and articles thereof 74
4.2 5.2 4.9 5.5 2.9 55.4 120.2 Nickel and articles thereof 75
76.8 84.7 89.3 85.3 59.7 1004.3 96.6 Aluminium and articles thereof 76
2.3 3.8 5.1 4.3 2.7 42.8 105.6 Lead and articles thereof 78
6.8 7.8 8.1 5.9 6.9 86.8 79.1 Zinc and articles thereof 79
1.1 1.3 1.4 1.9 1.0 19.0 97.1 Tin and articles thereof 80
6.3 6.6 9.8 6.0 5.4 89.9 97.4 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, 82
28.9 34.2 41.6 34.7 31.0 414.9 106.7 cutlery of base metal
58.6 71.7 80.9 73.3 55.6 837.5 99.1 Miscellaneous articles of base metal 83
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical equipment;
sound and image recorders
1728.9 1987.5 2395.4 2113.7 1707.0 23385.0 101.0 and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical 84
752.6 867.1 1019.5 895.6 783.2 10321.1 99.3 apparatus and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances 85
and electrical equipment; sound and
television image recorders
976.2 1120.5 1375.9 1218.1 923.9 13064.0 102.3 and reproducers
Vehicles and associated XVII
584.5 734.4 826.9 746.4 706.2 8988.3 104.4 transport equipment
Railway or tramway locomotives and 86
8.4 9.7 13.0 10.4 17.0 128.1 159.2 rolling-stock
Vehicles, tractors and 87
557.1 698.7 797.9 713.1 663.9 8588.2 104.8 other ground vehicles
17.0 20.9 14.7 22.3 22.7 244.6 94.9 Aircrafts, spacecrafts 88
2.1 5.1 1.4 0.6 2.7 27.5 36.1 Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical
or surgical instruments
and apparatus and similar; clocks
and watches; musical Instruments;
173.6 196.9 221.3 228.5 206.4 2328.3 117.3 parts and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical
or surgical instruments
166.7 187.5 210.5 216.7 197.8 2231.1 117.3 and apparatus and similar

61
91 Ceasornicărie 5.9 4.6 5.1 5.9 5.4 5.0 4.8 6.3
92 Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 2.1 1.8 1.7 1.7 2.0 1.8 2.1 1.6
XX Mărfuri şi produse diverse 156.5 150.1 167.4 177.2 157.7 194.1 158.4 182.3
94 Mobilă; aparate de iluminat şi
alte articole similare;
construcţii prefabricate 86.3 83.4 94.0 96.4 88.9 109.5 88.4 102.2
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 45.4 38.0 44.1 50.5 40.8 50.0 39.9 43.8
96 Articole diverse 24.8 28.8 29.3 30.3 28.0 34.6 30.2 36.3
XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni
din Nomenclatorul Combinat 23.3 47.7 39.5 22.1 21.0 38.2 21.4 48.5
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

62
4.9 7.2 8.4 9.4 6.0 72.9 116.1 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts 92
1.9 2.2 2.4 2.4 2.6 24.3 117.2 and accessories thereof
168.3 203.5 239.8 221.8 189.1 2209.9 115.3 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings 94
and other similar articles;
87.1 110.2 127.7 118.0 106.1 1211.8 117.0 prefabricated buildings
Toys, games, sport 95
54.1 61.6 79.3 73.2 58.2 633.4 119.7 or entertainment articles
27.1 31.7 32.9 30.7 24.8 364.6 103.8 Miscellaneous manufactured articles 96
Goods non-included in Combined XXII
20.7 30.4 33.2 35.0 27.4 385.1 121.3 Nomenclature other sections

63
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION
17. (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019

Cod secţiuni CSCI Rev.41)


Total 0 1 2 3 4

TOTAL 69003404 4770066 1111544 2427134 2813575 214704

EUROPA 60369589 3018679 1032764 2009913 2056061 181051


UNIUNEA EUROPEANĂ 52835414 2511366 990566 1478346 1109027 177498
Austria 1517962 56496 18898 63913 29492 14608
Belgia 1235005 38136 2040 41438 33789 79
Bulgaria 2427636 275516 75424 248743 425265 14261
Republica Cehă 2165568 29161 90629 48831 5063 1935
Cipru 81256 27288 1634 1437 18860 639
Croaţia 270098 61640 14537 730 10421 1576
Danemarca 323660 26402 12597 4288 1594 145
Estonia 54262 1119 2237 348 339 58
Franţa 4757480 155434 1423 155191 11340 9218
Finlanda 211022 5231 376 33 26 -
Germania 15483248 231250 66337 166228 38460 5360
Grecia 854403 169399 61737 36639 170258 6783
Irlanda 142604 26208 3434 425 20580 21
Italia 7772351 404765 341067 125454 1820 50994
Letonia 71581 2452 45604 116 58 1
Lituania 97225 3744 6231 929 102 325
Luxemburg 31895 466 47 500 15 -
Malta 13911 3154 31 5 3016 18
Olanda 2109575 163337 57337 182385 13670 4075
Polonia 2434366 62429 58274 67619 3127 10808
Portugalia 286084 29018 1467 78173 256 3853
Slovacia 1457810 26232 35463 18405 20821 2697
Slovenia 463552 4617 4341 15200 15989 85
Spania 2101002 310693 22804 62035 18459 26267
Suedia 563432 10216 3358 1092 267 46
Regatul Unit 2578946 164996 40844 13091 7678 267
Ungaria 3325357 221936 22395 145100 258150 23381
Ţări nespecificate INTRA UE 4123 35 - - 115 -

AELS 928041 6053 1926 1276 8354 2700


Islanda 5373 4 13 - 149 -
Liechtenstein 2646 - 1 - - -
Norvegia 388367 437 10 132 1032 -
Elveţia 531656 5612 1902 1144 7173 2700

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 6606134 501259 40272 530291 938680 853
din care:
Albania 94778 11052 1429 194 35881 2
Belarus 27877 1702 51 511 639 -
Bosnia şi Herţegovina 91971 14684 3920 2406 1150 -
Federaţia Rusă 1018806 14729 7371 38548 5283 2
Republica Moldova 1236660 77819 8778 64444 440901 733
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 213046 4972 2614 112 4533 31
Serbia 882856 30898 13374 71552 192286 43
Turcia 2234166 301826 60 321742 129045 -
Ucraina 616399 34166 335 27152 20800 21

62
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections1)
5 6 7 8 9

3146078 11113131 32635313 10652966 118894 TOTAL

2833344 9766170 29433359 9925428 112820 EUROPE


2095952 8320371 26676660 9452926 22702 EUROPEAN UNION
46864 186402 710107 391182 - Austria
31040 170425 665422 250837 1800 Belgium
327892 462030 403505 195002 - Bulgaria
130226 313907 1263719 281790 309 Czech Republic
2792 8822 11603 8181 - Cyprus
22188 58590 59827 40588 - Croatia
24717 60315 120810 72793 - Denmark
4064 4136 38983 2979 - Estonia
81426 703594 2721138 915434 3282 France
4823 56858 105094 38582 - Finland
453462 1911706 10363290 2244858 2298 Germany
60114 170225 102440 76808 - Greece
8437 11180 43958 28363 - Ireland
148329 1479467 2692554 2513300 14602 Italy
5036 4556 7866 5894 - Latvia
24460 26252 24410 10771 - Lithuania
257 8796 15839 5974 - Luxembourg
1273 428 4075 1911 - Malta
56948 242431 1094585 294731 76 Netherlands
178061 647085 1170078 236885 - Poland
12541 36658 97543 26560 16 Portugal
46725 223947 803880 279642 - Slovakia
18788 75216 265440 63876 - Slovenia
45880 318071 938342 358450 2 Spain
4430 153990 216254 173779 - Sweden
103230 272803 1352042 623996 - United Kingdom
248391 712430 1383742 309522 310 Hungary
3560 52 114 240 8 Not specified INTRA EU countries

40358 144978 592567 82311 47518 EFTA


43 688 4218 247 10 Iceland
43 1594 992 15 - Liechtenstein
3556 39124 328260 15811 6 Norway
36715 103572 259096 66238 47502 Switzerland

697035 1300821 2164132 390191 42600 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
15330 13969 9601 7188 133 Albania
11675 8272 3428 1599 - Belarus
21042 36292 9286 3161 30 Bosnia and Herzegovina
158755 121213 607017 65872 16 Russian Federation
145544 152613 254326 89857 1645 Moldova, Republic of
19018 117856 52880 11029 - Former Yugoslav Republic of Macedonia
114491 201206 200340 58664 1 Serbia
118395 496149 731025 95259 40663 Turkey
78976 138270 276549 40019 111 Ukraine

63
1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 26.
For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
17. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ASIA 4002249 1057230 67801 320549 454550 10503


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 1958793 793835 4290 110106 395449 2253
din care:
Arabia Saudită 250806 136274 360 32313 18 16
Emiratele Arabe Unite 212544 13738 777 23507 15756 -
Iordania 218220 193853 3 5123 1632 -
Republica Islamică Iran 60219 56746 - 67 52 -
Liban 271643 98381 1 23835 129190 96
Republica Arabă Siriană 44494 39007 537 3800 - -
Yemen 10715 9012 - 964 - -
Georgia 193058 3460 725 39 173464 -
Armenia 3921 1900 - - 325 -
Azerbaidjan 50173 9642 - - 14148 -
Irak 53206 12609 79 4288 1818 -
Israel 448752 176347 1640 5897 53920 2141

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 2043456 263395 63511 210443 59101 8250
din care:
Hong-Kong 60216 1895 216 2147 177 295
Coreea de Sud 261388 86846 139 6437 - 1219
Malaezia 26630 125 19 559 21 24
Singapore 39269 513 20 84 6 -
Taiwan 42550 312 26 3145 187 -
Thailanda 113567 53616 3 681 - -
China 758166 3992 2556 112664 32886 201
India 214873 1143 31 8681 20973 5722
Indonezia 7283 35 - 970 48 785
Japonia 272493 19837 59652 63177 11 3
Pakistan 15575 310 - 8959 4 -
Sri-Lanka 13015 12573 - - 63 -
Kazahstan 65725 143 - 125 83 -
Tadjikistan 365 3 236 - - -
Turkmenistan 2058 54 - - 1 -
Uzbekistan 13019 81 152 - 1028 -

AFRICA 2346342 650441 513 50720 237901 21346


AFRICA DE NORD 1773987 487643 15 48380 203256 7599
din care:
Algeria 247550 4582 - 1683 1618 2639
Egipt 695161 344312 - 42024 152530 -
Libia 114213 105859 - 183 - 352

64
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

158427 496678 1117579 318173 760 ASIA


59991 149077 294761 148707 325 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
1699 21764 42540 15717 105 Saudi Arabia
2180 27692 65472 63398 23 United Arab Emirates
712 7777 6073 3048 - Jordan
540 175 2195 435 10 Iran, Islamic Republic of
2977 6605 9488 1070 - Lebanon
431 528 151 40 - Syrian Arab Republic
314 134 276 15 - Yemen
2007 5985 6053 1324 - Georgia
862 267 335 230 2 Armenia
4808 7908 13074 477 116 Azerbaijan
2287 4736 24463 2920 5 Iraq
38111 42213 82202 46222 58 Israel

98436 347601 822818 169465 435 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
5585 3474 39870 6557 - Hong-Kong
7496 30620 115394 13206 29 South Korea
697 4864 13360 6935 24 Malaysia
875 11100 20202 6454 15 Singapore
1149 27759 9020 953 - Taiwan
2345 25922 26616 4373 10 Thailand
39992 112528 365697 87649 3 China
5574 23763 143542 5397 47 India
522 1591 2905 411 16 Indonesia
2979 82192 15699 28827 115 Japan
1713 692 3413 468 17 Pakistan
1 206 43 129 - Sri-Lanka
4369 10173 49292 1537 2 Kazakhstan
111 15 - - - Tajikistan
192 589 1049 173 - Turkmenistan
5746 2021 3581 410 - Uzbekistan

28242 226022 1043850 87170 137 AFRICA


20648 192439 740636 73340 31 NORTH AFRICA
of which:
12535 46696 162808 14988 - Algeria
4157 56729 84357 11030 23 Egypt
601 468 5644 1105 - Libya

65
Maroc 585534 6808 15 2647 257 4608
Tunisia 131530 26082 - 1844 48852 -

EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ


INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
17. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 572355 162797 498 2340 34645 13747
din care:
Camerun 4422 325 7 24 - -
Gabon 4678 148 - - 29 -
Guineea 1685 46 - - - -
Sudan 92736 89825 - 980 - -
Coasta de Fildeş 8243 214 - - - -
Nigeria 38434 24 - 51 16682 -
Africa de Sud 257412 2032 489 126 60 13747
Etiopia 57378 55151 - 32 27 -
Kenya 9073 5492 - 51 - -

AMERICA 2100898 22602 4413 45010 63557 209

AMERICA DE NORD 1455505 19950 4121 44273 63499 209


din care:
Statele Unite 1305494 16158 3348 43315 60550 207
Canada 149907 3791 772 958 2949 1

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 278874 1151 14 381 18 -


din care:
Cuba 348 - - - - -
Mexic 268121 1002 7 51 - -
Panama 942 25 - 8 8 -

AMERICA DE SUD 366519 1501 279 355 40 -


din care:
Argentina 30890 55 2 - 40 -
Brazilia 180095 77 149 15 - -
Chile 29126 741 - 298 - -
Columbia 101184 280 64 - - -
Ecuador 10497 149 28 - - -
Peru 7997 23 28 43 - -
Republica Bolivariană a Venezuelei 146 - - - - -

OCEANIA 90940 9181 50 496 9 1596


din care:
Australia 67133 3629 47 224 - 284

66
2559 72953 452220 43460 8 Morocco
796 15593 35606 2757 - Tunisia

mii euro / thousand euro


SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

7594 33583 303214 13831 106 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
71 1482 2480 16 16 Cameroon
- 1065 3386 50 - Gabon
91 11 1299 239 - Guinea
- 191 1705 34 - Sudan
8 2282 5221 519 - Côte d'Ivoire
1609 3232 15295 1542 - Nigeria
2430 19953 209155 9414 5 South Africa
80 129 1924 36 - Ethiopia
1828 310 1332 60 - Kenya

56306 605486 987708 314900 707 AMERICA

42448 432512 592321 255565 608 NORTH AMERICA


of which:
38936 376212 530574 235827 366 United States
3512 56300 61644 19738 242 Canada

3046 116201 122839 35196 27 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
- 28 321 - - Cuba
2118 112998 117754 34191 - Mexico
182 228 327 155 9 Panama

10812 56773 272548 24139 71 SOUTH AMERICA


of which:
348 2719 25873 1846 8 Argentina
4292 24211 139448 11868 37 Brazil
258 7811 18165 1834 21 Chile
2001 10233 83029 5571 5 Colombia
1987 6960 1303 70 - Ecuador
1659 705 2792 2748 - Peru
9 33 99 5 - Venezuela, Bolivarian Republic of

5732 17410 51024 5380 62 OCEANIA


of which:
5569 16393 36187 4772 28 Australia

67
ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 93386 11934 6003 447 1498 -

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 6449045 1368490 25933 486475 859035 9933
OPEC 1038245 342820 1264 67854 36125 3008
OECD – UE 5973408 621747 67594 443639 254838 7868
CSI 2420291 106112 16587 103628 462408 735

68
64026 1364 1794 1914 4407 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


364927 1129307 1862186 301843 40916 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
23842 128687 329831 104669 144 OPEC
257822 1365148 2303042 562667 89043 OECD - EU
333450 303238 932164 160187 1781 CIS

69
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION
18. (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019

Cod secţiuni CSCI Rev.41)


Total 0 1 2 3 4

TOTAL 86284974 6767940 739501 2384315 6599744 162341

EUROPA 74923679 6352535 648537 1949509 4165131 148454


UNIUNEA EUROPEANĂ 64401192 5917226 590468 1433101 1493189 138186
Austria 2695945 138185 17734 75495 19301 1474
Belgia 2057377 209103 46973 37858 30269 1136
Bulgaria 2542314 424678 40326 117063 179361 15878
Republica Cehă 2618680 153368 23300 56126 19432 2434
Cipru 45736 10809 116 433 29 122
Croaţia 226086 20866 17878 6856 1583 1134
Danemarca 353979 82651 2535 12028 872 4405
Estonia 76937 10046 11 353 2499 726
Franţa 4240391 228647 24494 73493 18412 6263
Finlanda 191059 1006 1513 8475 49 45
Germania 17424169 1165585 124560 289748 72300 17569
Grecia 1019705 243309 4631 25613 31304 7835
Irlanda 504942 47674 12027 786 30 88
Italia 7874748 431534 38268 168233 76292 18170
Letonia 32319 6413 3125 2735 1786 36
Lituania 115167 19596 9345 2098 3997 125
Luxemburg 103215 1643 604 428 3 -
Malta 19655 183 36 46 - -
Olanda 3405162 436786 29877 177547 45482 32037
Polonia 5160991 783337 65301 67005 248746 3517
Portugalia 448834 6677 12623 770 118 1
Slovacia 1940091 70521 3740 54341 22048 50
Slovenia 721034 26819 903 2923 910 526
Spania 2412609 344624 13480 23450 6373 8320
Suedia 436250 23693 4816 10578 1188 2488
Regatul Unit 1652540 56612 40776 14276 4413 987
Ungaria 6080067 972778 51475 204344 706395 12810
Ţări nespecificate INTRA UE 1190 84 - - - 10

AELS 721600 4339 221 685 8352 801


Islanda 1010 - - - - 791
Liechtenstein 1992 - - 1 - -
Norvegia 53483 876 - 128 1 10
Elveţia 665116 3463 221 556 8351 -

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 9800887 430969 57848 515722 2663590 9467
din care:
Albania 35504 8768 - 257 262 -
Belarus 84443 800 2 15541 2192 -
Bosnia şi Herţegovina 69698 4090 2 1414 57 -
Federaţia Rusă 3095434 4375 4533 108651 2462009 129
Republica Moldova 742044 54851 16231 89163 218 7131
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 163056 18740 194 2069 118 -
Serbia 811390 43663 19406 10375 132723 29
Turcia 3853054 218014 16876 75923 43336 1888
Ucraina 931078 75353 360 212322 22674 289

68
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections1)
5 6 7 8 9

11390524 16185538 32064729 9970760 19580 TOTAL

10636303 14608143 27774608 8623473 16988 EUROPE


9607515 12207781 25373453 7624289 15984 EUROPEAN UNION
397134 525619 1214745 306255 3 Austria
565031 402475 580610 183922 - Belgium
471739 543300 475479 274489 1 Bulgaria
271900 391234 1399147 301160 580 Czech Republic
18622 2691 10398 2516 - Cyprus
28928 103884 27244 17713 - Croatia
97402 30706 91638 31742 - Denmark
7680 13259 39307 3058 - Estonia
832981 797000 1784518 473273 1311 France
18766 61886 88536 10784 - Finland
2216470 2621737 9067288 1846745 2167 Germany
183967 277467 70364 175215 - Greece
311198 13327 105958 13855 - Ireland
914220 2733216 2232793 1250665 11355 Italy
7017 4583 4426 2197 - Latvia
25965 10970 30598 12474 - Lithuania
9937 33262 47069 10268 - Luxembourg
16071 384 2768 167 - Malta
655082 323670 1412734 291946 - Netherlands
525024 1074953 1319787 1073321 1 Poland
16217 103717 254159 54553 - Portugal
130596 422841 1076878 159076 - Slovakia
150600 112805 357173 68374 - Slovenia
230331 377459 1017946 390625 - Spain
32285 130917 207166 23119 - Sweden
282526 364263 672455 216091 140 United Kingdom
1189543 729960 1782064 430273 425 Hungary
284 196 205 410 - Not specified INTRA EU countries

374905 45734 160624 125160 779 EFTA


- 30 155 33 - Iceland
14 4 1715 235 23 Liechtenstein
2966 8431 33240 7770 60 Norway
371925 37269 125514 117122 696 Switzerland

653883 2354627 2240531 874024 225 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
465 1406 857 23488 - Albania
7621 50393 5097 2788 9 Belarus
3791 51020 1911 7412 1 Bosnia and Herzegovina
159384 226516 117724 12108 7 Russian Federation
3927 128327 337853 104227 115 Moldova, Republic of
3398 37660 76609 24269 - Former Yugoslav Republic of Macedonia
103487 228839 184972 87892 4 Serbia
342829 1345025 1327086 482026 49 Turkey
27839 280443 187432 124357 9 Ukraine

69
1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 26.
For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ


INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
18. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ASIA 9301094 88667 14891 209703 2255174 13603


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 713566 12651 180 1448 445580 54
din care:
Arabia Saudită 10872 47 22 - - -
Emiratele Arabe Unite 39704 122 - 126 65 -
Iordania 6338 368 - 2 - -
Republica Islamică Iran 38028 5217 - 531 2606 -
Liban 2599 799 40 132 - 5
Republica Arabă Siriană 629 250 3 16 - 4
Georgia 14509 539 1 37 2913 -
Armenia 119 - 83 1 - -
Azerbaidjan 183578 10 - - 168399 -
Irak 271656 - - - 271589 -
Israel 138228 5295 31 602 9 45

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 8587528 76016 14711 208255 1809594 13549
din care:
Hong-Kong 17917 - - - - -
Coreea de Sud 462892 92 4014 8635 128 -
Malaezia 148108 2512 - 19985 - 9993
Singapore 36493 40 - 1 - -
Taiwan 210144 212 581 256 1 -
Thailanda 248530 4361 105 32225 - 3
China 4541583 25470 2449 77877 368 213
India 378333 10967 6691 6959 4000 322
Indonezia 138528 4559 29 46679 184 2965
Japonia 300250 68 41 10348 1069 -
Pakistan 24963 365 - 2908 - -
Sri-Lanka 11424 483 - 244 - 46
Kazahstan 1666593 212 - 294 1663672 -
Turkmenistan 147365 - - 16 140171 -
Uzbekistan 1549 1049 - - - -

AFRICA 592818 60926 5718 92090 51156 98


AFRICA DE NORD 431856 33719 18 2931 51156 92
din care:
Algeria 8471 17 - - - -
Egipt 113809 31502 - 2331 260 9
Libia 34940 - - - 34939 -
Maroc 200589 1928 - 41 - 83

70
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

505307 1356619 3683307 1173561 262 ASIA


125821 31084 46140 50478 128 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
8926 1137 572 158 9 Saudi Arabia
18959 9480 6760 4124 67 United Arab Emirates
5073 2 20 872 - Jordan
23311 4718 478 1166 2 Iran, Islamic Republic of
775 68 493 286 - Lebanon
275 40 3 39 - Syrian Arab Republic
10474 74 93 376 3 Georgia
7 18 - 10 - Armenia
15019 112 35 2 - Azerbaijan
- 67 - - - Iraq
40645 11415 36868 43285 33 Israel

379485 1325534 3637167 1123083 134 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
134 1143 9367 7272 1 Hong-Kong
68668 162487 198192 20662 13 South Korea
2092 8911 65128 39486 - Malaysia
15290 1393 18058 1710 2 Singapore
9990 23866 161181 14057 - Taiwan
11458 33214 140853 26299 11 Thailand
173051 795771 2577765 888518 100 China
50133 113540 156569 29152 - India
5521 51722 17391 9478 - Indonesia
19178 55907 194618 19015 8 Japan
489 14233 567 6401 - Pakistan
6 5328 4272 1045 - Sri-Lanka
2012 253 142 7 - Kazakhstan
7159 - 2 17 - Turkmenistan
65 248 - 187 - Uzbekistan

133918 64570 166363 17844 135 AFRICA


132012 46836 151772 13322 1 NORTH AFRICA
of which:
5 8433 14 2 - Algeria
51632 23800 530 3745 - Egypt
- - - 1 - Lybia
78840 12388 103383 3926 - Morocco

71
Tunisia 74048 272 18 558 15956 -

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ


INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4), PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
18. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 160961 27207 5700 89159 - 6


din care:
Camerun 1392 - - 246 - -
Gabon 404 - - 380 - -
Guineea 540 - - 540 - -
Sudan 112 - - 112 - -
Coasta de Fildeş 18921 - - 13207 - -
Nigeria 3872 - - 3847 - -
Africa de Sud 30791 2401 - 2119 - -
Etiopia 696 218 - 3 - -
Kenya 4401 3804 424 119 - -

AMERICA 1437532 265199 70310 128930 127632 186

AMERICA DE NORD 876654 46459 27232 18100 127632 45


din care:
Statele Unite 805921 37539 27232 17078 123982 45
Canada 70733 8921 - 1022 3650 -

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 139320 13033 5183 255 - 4


din care:
Cuba 97 - 80 17 - -
Mexic 120719 94 4076 164 - 4
Panama 94 25 59 - - -

AMERICA DE SUD 421558 205707 37895 110575 - 137


din care:
Argentina 42403 21845 1034 4240 - -
Brazilia 342594 169752 36643 103934 - 137
Chile 2338 875 46 1241 - -
Columbia 10643 6557 - 46 - -
Ecuador 4097 3939 - 125 - -
Peru 12179 335 - 43 - -
Republica Bolivariană a Venezuelei 201 - 156 - - -

OCEANIA 25926 607 46 4033 43 -


din care:
Australia 19414 419 46 173 - -

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 3925 7 - 51 608 -

72
1535 2215 47845 5647 1 Tunisia

mii euro / thousand euro


SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

1906 17735 14592 4523 134 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
- 510 635 1 - Cameroon
- 20 3 1 - Gabon
- - - - - Guinea
- - - - - Sudan
- 5714 - - - Côte d'Ivoire
3 10 11 1 - Nigeria
1272 6896 13781 4188 134 South Africa
- 426 - 49 - Ethiopia
- 6 27 22 - Kenya

111333 153406 424146 154244 2147 AMERICA

95882 101767 319270 138122 2146 NORTH AMERICA


of which:
70995 98451 298425 130469 1707 United States
24887 3316 20845 7653 440 Canada

9233 15261 84558 11793 1 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
- - - - - Cuba
7537 15191 82919 10733 1 Mexico
- - - 11 - Panama

6218 36379 20318 4329 - SOUTH AMERICA


of which:
430 10762 3931 159 - Argentina
1066 11603 15875 3583 - Brazil
3 145 27 1 - Chile
123 3203 482 233 - Colombia
1 14 2 15 - Ecuador
862 10643 1 294 - Peru
42 2 - 1 - Venezuela, Bolivarian Republic of

1112 2640 15852 1545 48 OCEANIA


of which:
1108 1488 15023 1108 48 Australia

2552 160 453 93 1 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

73
ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI
ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 5515021 334322 36814 93725 227661 2064
OPEC 413131 9342 178 5009 309198 -
OECD – UE 6499633 275843 52583 119729 180569 2783
CSI 5921832 61937 20849 213729 4436661 7260

74
OTHER GROUPS OF COUNTRIES
633454 1722906 1780737 683218 120 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
51254 23975 8488 5609 78 OPEC
950746 1740306 2333708 840313 3054 OECD - EU
195198 405867 460852 119347 131 CIS

75
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND


CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.

TOTAL 52835.4 1518.0 1235.0 2427.6 2165.6 81.3 270.1


I Animale vii şi
produse animale 594.2 9.3 12.0 54.8 7.7 2.1 48.4
1 Animale vii 169.1 0.1 *) 10.6 *) *) 45.4
2 Carne şi organe comestibile 206.4 4.6 8.0 25.1 5.0 0.9 2.2
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 12.0 *) 0.1 3.2 0.8 *) 0.4
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 176.8 4.0 3.9 14.8 0.8 1.2 0.4
5 Alte produse de origine animală 29.9 0.6 *) 1.1 1.1 *) *)
II Produse vegetale 1990.4 36.8 36.8 162.3 44.5 19.0 7.4
6 Plante vii şi produse de floricultură 1.5 0.1 *) *) - - 0.1
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 90.3 2.8 0.2 1.6 0.7 *) 0.2
8 Fructe comestibile 55.6 1.4 0.4 1.9 0.7 0.2 2.9
9 Cafea, ceai, mate şi
condimente 23.6 *) 0.7 3.3 1.2 0.2 0.2
10 Cereale 950.6 15.4 9.1 26.5 9.4 18.3 2.1
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 14.4 2.0 0.1 3.1 0.1 0.1 *)
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 852.2 15.1 26.1 125.6 32.3 0.2 1.9
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 0.8 *) 0.1 0.2 *) *) *)
14 Materiale pentru împletit
şi alte produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 1.3 - - *) - - -
III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 183.0 14.7 *) 16.4 2.4 0.6 1.6
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 183.0 14.7 *) 16.4 2.4 0.6 1.6
IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 1802.4 46.9 17.7 258.9 100.7 8.0 20.6
16 Preparate din carne şi peşte 178.3 16.3 3.9 4.4 0.2 1.3 1.6
17 Zaharuri şi produse zaharoase 36.6 0.3 0.5 16.9 1.4 *) *)
18 Cacao şi preparate din cacao 95.2 1.0 3.3 46.6 0.5 0.6 0.4
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 172.6 4.3 4.3 41.3 3.4 1.8 1.9
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 59.0 1.9 0.6 21.4 1.6 0.3 0.7
21 Preparate alimentare diverse 148.9 2.7 3.2 7.6 1.8 0.4 1.1
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 125.3 2.9 0.9 27.6 2.7 1.1 1.5
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale 120.2 1.7 *) 45.1 1.2 1.9 0.3
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 866.3 16.0 1.1 47.9 88.0 0.5 13.0
V Produse minerale 1017.7 25.8 33.9 430.9 5.2 18.5 10.4
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 50.6 0.5 *) 4.4 0.2 *) 0.1
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 4.8 0.1 0.4 1.1 0.2 - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale;

74
milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

323.7 54.3 4757.5 211.0 15483.2 854.4 142.6 7772.4 TOTAL


Live animals and animal
6.6 0.9 41.2 - 25.5 91.3 0.5 91.1 products
0.2 - 0.9 - 1.1 34.3 0.1 26.4 Live animals
1.7 0.7 26.5 - 5.3 11.3 0.1 26.6 Meat and edible offal
Fish and crustaceans, molluscs
*) - 3.7 - 0.1 *) *) 1.2 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products;
eggs; honey; edible
4.5 *) 6.4 - 14.1 45.5 0.3 32.5 animal products n.e.s.
0.1 0.2 3.5 - 4.9 0.2 *) 4.4 Other products of animal origin
7.6 0.1 187.0 0.9 196.8 50.5 19.4 292.5 Vegetable products
- - - - 0.5 *) - 0.4 Live plants, flower products
Edible vegetables,
*) *) 4.0 *) 10.7 0.2 *) 45.5 roots and tubers
*) *) 4.2 0.4 8.0 0.6 *) 12.4 Edible fruits
Coffee, tea, mate and
*) *) 0.7 - 6.8 0.4 0.1 1.4 spices
5.4 *) 44.4 0.5 82.2 46.2 19.1 190.2 Cereals
Products of the milling industry;
*) - 0.3 - 0.8 1.1 0.1 2.6 malt; starch
Seeds and fruits; industrial
and medicinal plants;
2.0 *) 133.4 - 86.9 1.9 0.1 39.9 straw and fodder
Lac; gums, resins and other
*) *) *) - 0.1 0.1 *) *) vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials;
vegetable products not
0.1 - - - 1.0 *) - *) elsewhere specified
Animal or vegetable fats
0.1 0.1 9.2 - 5.7 7.8 *) 51.2 and oils
0.1 0.1 9.2 - 5.7 7.8 *) 51.2 Animal or vegetable fats and oils
Prepared foodstuffs,
27.0 2.6 65.4 4.7 168.5 91.9 9.8 408.4 beverages and tobacco
2.4 0.1 28.9 3.8 26.4 0.3 3.4 20.4 Preparation of meat and fish
0.2 *) 0.5 0.1 1.9 1.6 0.1 1.1 Sugar and sugar confectionery
0.1 *) 0.2 *) 8.0 2.9 0.1 6.6 Cocoa and cocoa preparations
Preparations of cereals, flour,
1.1 0.1 3.1 0.1 18.9 11.3 0.7 10.4 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit
0.1 *) 2.6 - 3.0 1.5 0.6 8.3 or other parts of plants
8.5 *) 5.5 0.4 39.2 8.6 1.4 10.9 Miscellaneous edible preparations
Alcoholic and non-alcoholic
0.2 0.7 1.4 *) 8.7 22.0 0.5 9.1 beverages; vinegar
Residues and waste from the
2.1 0.1 23.4 - 4.7 3.3 *) 9.6 food industry
Tobacco and manufactured
12.4 1.6 - 0.4 57.7 40.5 3.0 332.0 tobacco substitutes
0.1 *) 6.9 *) 23.4 170.8 *) 4.3 Mineral products
Salt; sulphur, stone; plaster;
0.1 *) 0.1 - 0.3 0.5 *) 2.5 lime and cement
- - - *) 0.1 *) - 0.2 Ores, slag and ash
Mineral fuels and oils;

75
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


C.N. N.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

TOTAL 71.6 97.2 31.9 13.9 2109.6


I I Animale vii şi
produse animale 0.1 0.6 0.3 1.2 14.0
1 1 Animale vii - - - - *)
2 2 Carne şi organe comestibile *) 0.4 0.3 1.2 10.8
3 3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice *) 0.1 *) - 0.2
4 4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte *) *) *) - 2.9
5 5 Alte produse de origine animală - *) *) - 0.1
II II Produse vegetale 2.0 0.7 *) 1.7 292.2
6 6 Plante vii şi produse de floricultură - - - - 0.2
7 7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 0.1 *) *) *) 0.3
8 8 Fructe comestibile 1.8 0.3 - - 6.6
9 9 Cafea, ceai, mate şi
condimente - *) *) - 0.6
10 10 Cereale 0.1 0.3 *) 1.6 113.9
11 11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon - - *) 0.1 0.6
12 12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje - *) - - 170.0
13 13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale *) *) - - -
14 14 Materiale pentru împletit
şi alte produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte - - - - 0.1
III III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale *) 0.3 - *) 4.1
15 15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale *) 0.3 - *) 4.1
IV IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 46.0 8.8 0.2 0.4 85.4
16 16 Preparate din carne şi peşte - - 0.1 0.1 10.9
17 17 Zahăr şi produse zaharoase *) 0.3 *) *) 2.3
18 18 Cacao şi preparate din cacao 0.1 0.8 *) *) 1.1
19 19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 0.2 0.2 *) 0.2 6.7
20 20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante *) 0.1 *) *) 0.3
21 21 Preparate alimentare diverse *) 0.4 *) 0.1 6.1
22 22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 0.6 0.5 *) *) 9.7
23 23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale *) 0.8 - - 0.6
24 24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 45.0 5.7 *) - 47.7
V V Produse minerale 0.1 *) *) 2.7 10.9
25 25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment - *) - - 1.1
26 26 Minereuri, zgură şi cenuşă - - - - *)
27 27 Combustibili şi uleiuri minerale;

76
CAPITOLE DIN
ontinuare
ONS AND CHAPTERS
2019 - continued

Regatul
Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria
Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary
Kingdom

2434.4 286.1 1457.8 463.6 2101.0 563.4 2578.9 3325.4

10.9 0.8 6.4 1.1 17.6 5.6 52.4 91.9


0.4 *) 0.4 0.6 1.9 *) *) 46.5
4.2 0.8 3.8 *) 2.2 5.5 37.9 21.3

0.1 *) *) *) 0.1 *) 0.4 1.3

3.9 *) 1.2 *) 9.2 *) 13.8 17.3


2.3 *) 1.0 0.5 4.2 0.1 0.2 5.4
27.3 103.6 12.9 2.3 299.4 0.3 40.6 145.9
*) - *) *) - - *) 0.1

4.4 0.1 0.2 0.3 13.3 *) 1.4 4.3


1.2 0.9 0.3 1.3 2.3 *) 5.5 2.3

2.6 *) 2.0 - 0.9 *) 1.4 0.9


8.0 25.4 3.7 0.7 236.5 0.1 28.0 63.6

0.3 0.1 *) *) 0.7 *) 1.6 0.7

10.6 77.1 6.7 *) 45.7 0.1 2.7 73.9

0.1 *) - - *) - *) 0.1

- - - - *) - - 0.1

11.1 3.9 2.8 0.1 26.2 *) 0.5 24.4


11.1 3.9 2.8 0.1 26.2 *) 0.5 24.4

95.5 3.2 50.0 6.0 66.5 7.9 115.9 85.5


0.3 *) *) 0.8 18.0 0.4 32.1 2.4
0.5 *) 1.3 *) 0.8 *) 0.7 6.1
6.7 *) 5.8 0.2 0.6 *) 6.8 3.0

8.7 0.7 3.9 0.2 6.2 0.9 15.6 26.4

0.5 0.1 0.5 0.2 4.6 *) 6.9 3.1


19.6 0.9 3.0 0.2 4.1 3.2 12.9 7.3

3.1 *) 4.3 0.3 6.1 *) 13.1 8.4

0.9 *) 0.2 0.2 9.4 *) *) 14.8

55.2 1.5 31.2 4.0 16.7 3.3 27.9 14.0


3.5 *) 23.3 16.0 21.7 *) 0.6 208.7

0.1 - 1.5 *) 3.5 *) 0.3 35.7


0.4 - 1.0 *) 0.3 *) 0.1 0.9

77
milioane euro / million euro

CODE
C.N.

TOTAL
Live animals and animal I
products
Live animals 1
Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
animal products n.e.s.
Other products of animal origin 5
Vegetable products II
Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
roots and tubers
Edible fruits 8
Coffee, tea, mate and 9
spices
Cereals 10
Products of the milling industry; 11
malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
elsewhere specified
Animal or vegetable fats III
and oils
Animal or vegetable fats and oils 15
Prepared foodstuffs, IV
beverages and tobacco
Preparation of meat and fish 16
Sugar and sugar confectionery 17
Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
or other parts of plants
Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
food industry
Tobacco and manufactured 24
tobacco substitutes
Mineral products V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25
lime and cement
Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; 27

78
materiale bituminoase;
ceruri minerale 962.3 25.2 33.5 425.4 4.8 18.5 10.4
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.

VI Produse chimice 1517.8 24.0 21.3 250.9 101.4 2.6 15.9


28 Produse chimice anorganice 99.4 0.4 0.5 15.9 6.3 0.2 0.2
29 Produse chimice organice 160.5 3.7 1.0 8.6 1.3 *) 0.1
30 Produse farmaceutice 588.3 2.5 4.3 61.8 64.1 0.3 1.7
31 Îngrăşăminte 84.5 0.3 *) 27.4 0.4 - 7.8
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 49.2 0.3 0.5 8.9 0.4 0.1 1.4
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 164.2 1.1 6.1 42.0 13.5 0.2 1.4
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 188.5 6.3 4.9 30.9 11.5 1.2 2.2
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 14.3 1.2 0.2 1.4 0.8 *) 0.1
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 4.0 0.1 - 1.5 0.1 - 0.5
37 Produse fotografice sau
cinematografice 3.7 *) 0.1 0.2 *) 0.1 -
38 Produse diverse ale industriei
chimice 161.1 8.1 3.5 52.3 3.0 0.5 0.4

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 3076.0 51.2 81.0 135.9 126.9 1.0 13.3
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 1253.6 34.1 34.1 97.8 63.7 0.9 8.0
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 1822.4 17.1 46.9 38.0 63.1 0.1 5.4

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 328.8 4.7 1.7 3.3 3.7 *) 0.6
41 Piei brute şi piei tăbăcite 57.3 3.2 0.4 0.2 *) - 0.2
42 Obiecte din piele 270.2 1.5 1.2 3.0 3.7 *) 0.4
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 1.3 *) 0.1 *) *) - -

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 833.1 53.6 27.6 46.1 20.7 4.6 10.8
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 832.9 53.6 27.6 46.1 20.7 4.6 10.8
45 Plută şi articole din plută *) - - *) - - -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 0.2 - *) *) *) - *)

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 418.7 17.0 9.8 60.9 15.2 0.7 2.2
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 14.2 1.4 *) 0.4 - - *)

79
bituminous substances;
*) *) 6.8 *) 23.1 170.3 - 1.7 mineral waxes

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

22.9 1.5 37.4 1.3 373.4 33.5 7.5 78.4 Chemical products
0.6 *) 0.9 *) 2.9 3.6 *) 25.5 Inorganic chemicals
*) *) 2.0 *) 91.6 1.5 0.3 19.9 Organic chemicals
18.2 0.2 22.5 0.4 174.0 1.9 6.9 11.6 Pharmaceutical products
- - *) - *) 0.4 - 2.4 Fertilizers
Tanning or dyestuff extracts;
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
*) 0.7 0.7 0.2 5.7 2.2 *) 1.4 mastics; inks
Essential oils and resinoids;
perfumery, cosmetic or toilet
3.5 0.1 2.4 0.1 8.4 7.9 0.3 4.5 preparations
Soap; washing and lubricating
preparations, dental wax,
0.2 0.1 0.5 *) 66.9 11.7 *) 6.3 modelling pastes
Albuminoidal substances;
*) 0.4 0.1 0.3 5.1 0.8 *) 0.7 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products;
matches; pyrophoric alloys; certain
- - *) 0.2 0.2 0.1 - *) combustible preparations
Photographic or cinematographic
- - 0.2 - 1.6 0.1 - 0.2 goods
Miscellaneous chemical
0.3 *) 8.0 0.1 17.0 3.5 *) 5.8 products

Plastics, rubber and


4.4 3.7 373.7 10.2 796.0 42.4 2.3 431.8 articles thereof
Plastics and articles
2.3 3.6 135.0 5.8 203.7 32.7 1.4 258.1 thereof
2.1 0.1 238.6 4.3 592.3 9.6 0.9 173.6 Rubber and articles thereof

Raw hides and skins, leather,


1.4 0.4 32.3 0.3 32.7 0.5 0.2 189.3 furskins and articles thereof
0.4 - 0.7 *) 7.6 *) - 36.7 Raw hides and skins and leather
1.0 0.4 31.7 0.3 25.0 0.5 0.2 151.6 Leather goods
Furskins and artificial fur;
- - *) - 0.1 *) - 1.0 manufactures thereof

Wood and articles of wood,


3.0 0.5 55.6 0.4 103.1 38.6 1.2 174.2 excluding furniture
Wood, charcoal and articles
3.0 0.5 55.6 0.4 103.1 38.6 1.2 174.2 of wood
- - *) - *) - - *) Cork and articles of cork
Manufactures of straw, of esparto
or of other plaiting materials,
- - *) - *) *) *) *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper,


1.0 0.1 65.8 1.3 23.7 29.9 0.3 49.2 paperboard and articles thereof
- *) *) - 0.3 *) - 0.5 Pulp of wood; waste of paper

80
materiale bituminoase;
ceruri minerale 0.1 *) *) 2.7 9.8
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


C.N. N.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

VI VI Produse chimice 3.8 17.2 0.2 1.1 41.4


28 28 Produse chimice anorganice 0.1 1.0 0.1 - 0.5
29 29 Produse chimice organice - 0.3 - - 2.0
30 30 Produse farmaceutice 2.8 12.4 *) 1.0 29.5
31 31 Îngrăşăminte - *) - - -
32 32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 0.3 0.4 0.1 *) 2.9
33 33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice *) 0.3 *) *) 2.8
34 34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 0.2 2.2 *) 0.1 1.8
35 35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 0.4 *) *) - 0.1
36 36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile - - - - -
37 37 Produse fotografice sau
cinematografice *) - - *) *)
38 38 Produse diverse ale industriei
chimice *) 0.5 - *) 1.8

VII VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 1.8 10.6 0.4 0.7 82.8
39 39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 1.3 8.4 0.4 0.7 26.0
40 40 Cauciuc şi articole din cauciuc 0.6 2.2 *) *) 56.8

VIII VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 0.1 0.3 *) *) 14.7
41 41 Piei brute şi piei tăbăcite - - - - 1.0
42 42 Obiecte din piele 0.1 0.3 *) *) 13.7
43 43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale - - - - *)

IX IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 0.9 5.7 3.0 *) 18.4
44 44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 0.9 5.7 3.0 *) 18.4
45 45 Plută şi articole din plută - - - - -
46 46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele - - - - -

X X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 0.2 0.4 0.6 0.1 7.3
47 47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie - *) - - *)

81
3.0 *) 20.8 16.0 17.9 *) 0.2 172.1

CAPITOLE DIN
ontinuare
ONS AND CHAPTERS
2019 - continued

Regatul
Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria
Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary
Kingdom

112.4 9.2 32.5 14.8 31.3 2.7 80.1 195.6


16.4 0.1 5.0 1.0 1.7 0.2 1.2 11.7
5.6 2.8 0.7 2.5 4.1 0.3 3.5 8.6
36.1 3.3 7.5 5.1 4.3 1.4 60.1 54.6
0.5 - 4.4 *) 2.0 - *) 38.8

0.9 0.1 0.6 2.6 6.6 *) 1.0 11.3

27.3 1.0 3.0 1.1 6.4 0.2 4.9 25.6

13.7 0.2 6.9 1.7 0.5 *) 2.8 15.9

0.3 *) 0.1 0.2 0.9 *) *) 1.1

*) - *) - 0.1 0.7 0.1 0.4

0.5 - - *) *) *) *) 0.7

11.2 1.7 4.4 0.6 4.7 *) 6.4 27.0

247.7 20.9 95.9 22.0 171.8 31.4 123.5 192.6

92.5 8.7 40.7 5.6 40.9 3.4 39.7 104.0


155.2 12.3 55.2 16.4 131.0 28.0 83.8 88.6

9.9 4.6 3.4 0.5 15.3 1.5 4.2 3.2


0.1 1.5 3.0 0.1 0.1 *) 0.2 1.8
9.8 3.1 0.4 0.3 15.2 1.5 3.9 1.4

*) *) *) - *) *) *) *)

73.6 4.2 19.3 13.8 25.4 41.4 23.1 64.3

73.6 4.2 19.3 13.8 25.4 41.4 23.1 64.2


*) *) - - - - - *)

*) - *) *) *) - *) *)

37.9 0.3 7.9 6.0 6.3 1.7 11.0 61.8


*) - 0.4 2.5 *) - *) 8.6

82
bituminous substances;
mineral waxes

milioane euro / million euro

CODE
C.N.

Chemical products VI
Inorganic chemicals 28
Organic chemicals 29
Pharmaceutical products 30
Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
modelling pastes
Albuminoidal substances; 35
modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
goods
Miscellaneous chemical 38
products

Plastics, rubber and VII


articles thereof
Plastics and articles 39
thereof
Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


furskins and articles thereof
Raw hides and skins and leather 41
Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
of wood
Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


paperboard and articles thereof
Pulp of wood; waste of paper 47

83
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 319.0 14.6 6.3 42.9 14.5 0.7 1.8
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 85.5 1.0 3.5 17.6 0.7 *) 0.4

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.

XI Materiale textile
şi articole din acestea 3346.4 43.3 91.9 49.9 26.5 1.7 27.1
50 Mătase 88.2 - *) *) - - *)
51 Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal 148.7 0.2 *) 0.9 0.1 - 0.1
52 Bumbac 34.8 16.7 0.4 6.2 0.1 - *)
53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie 2.2 *) *) *) *) - -
54 Filamente sintetice sau artificiale 119.1 0.5 1.2 4.5 0.2 *) 0.2
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 170.7 0.1 6.1 5.5 12.4 *) 0.3
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, 44.5 0.3 7.0 1.8 0.2 *) 2.6
articole din acestea
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 15.4 4.3 *) 0.7 1.1 - 0.4
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 47.4 0.2 1.4 0.9 0.3 *) *)
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 41.3 0.7 0.8 0.7 5.0 - 0.8
60 Ţesături croşetate sau tricotate 24.1 0.3 4.4 1.3 0.4 *) 0.8
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 570.8 2.2 6.0 12.0 1.4 0.1 18.2
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 1659.8 14.8 50.4 9.6 2.3 1.4 0.8
63 Alte articole textile confecţionate 379.5 2.9 14.3 5.6 2.9 0.1 2.9

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 1153.2 175.8 2.7 19.6 7.6 0.5 3.3
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 1133.3 174.3 2.4 18.8 7.4 0.5 3.1
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 16.4 0.7 0.1 0.7 0.2 *) 0.1
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 1.9 *) 0.2 0.1 *) - *)
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 1.7 0.8 *) *) *) - *)

XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă

84
Paper and paperboard; articles
0.3 0.1 37.0 1.2 18.3 28.2 0.1 42.2 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and
other products of the printing
0.7 *) 28.8 *) 5.2 1.8 0.2 6.6
industry

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

Textiles and textile


45.2 1.8 340.0 5.9 653.7 12.3 26.6 1207.1 articles
- - *) - 0.1 *) - 87.1 Silk
Wool, fine or coarse animal
hair; horsehair yarn and
2.7 0.1 0.8 *) 58.4 *) 0.7 77.7 woven fabric
*) *) 0.7 *) 2.1 *) - 4.3 Cotton
Other vegetable textile fibres;
paper yarn and woven
*) - 0.1 *) 0.3 *) - 1.1 fabric of paper yarn
0.1 0.3 4.1 2.6 21.0 0.6 *) 44.3 Man-made filaments
Man-made staple
0.9 0.2 19.9 0.5 28.4 1.3 0.1 62.5 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine,
cords,
*) *) 1.3 *) 6.3 0.5 0.5 10.7 ropes, articles thereof
articles thereof
Carpets and other textile floor
- - 0.7 - 5.3 0.2 0.1 0.1 coverings
Special woven fabrics; tufted
textile fabrics; lace, tapestries;
0.1 0.3 2.6 0.2 10.6 0.2 *) 3.3 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered
or laminated textile fabrics;
*) *) 6.7 *) 6.4 *) *) 5.2 technical articles of textiles
0.2 0.3 1.8 *) 2.4 *) 0.1 6.1 Knitted or crocheted fabrics
Knitted or crocheted clothing and
1.5 0.1 94.0 0.4 105.9 4.5 13.0 226.9 accessories
Not knitted or crocheted clothing
34.5 0.5 155.5 1.7 317.1 3.6 8.6 621.6 and accessories
5.2 0.1 51.8 0.4 89.5 1.3 3.4 56.0 Other ready-made textile articles

Footwear, headgear, umbrellas


2.2 *) 37.2 0.6 95.6 3.1 0.1 706.7 and similar articles
2.1 *) 36.5 0.6 85.1 3.0 0.1 703.5 Footwear and parts thereof
Headgear and parts
*) *) 0.2 *) 10.3 0.1 *) 3.1 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking
sticks, seat-sticks, whips, riding
0.1 *) 0.5 *) 0.2 *) *) *) crops and parts thereof
Prepared feathers and down and
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
- - *) - 0.1 *) - *) articles of human hair

Articles of stone, plaster,


cement, ceramic, glass and

85
48 48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 0.2 0.4 0.6 0.1 2.0
49 49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate *) *) *) *) 5.3

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


C.N. N.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

XI XI Materiale textile
şi articole din acestea 1.4 9.6 7.8 0.2 96.3
50 50 Mătase - - - - -
51 51 Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal - 1.8 *) - *)
52 52 Bumbac *) 1.3 *) *) 0.8
53 53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie - *) - - 0.3
54 54 Filamente sintetice sau artificiale 0.2 1.1 *) *) 1.6
55 55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue *) 1.0 *) *) 0.7
56 56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii,
articole din acestea *) 0.4 0.3 *) 0.6
57 57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile *) - *) - 1.7
58 58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii *) 2.1 - *) 0.6
59 59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile *) 0.6 0.2 *) 0.8
60 60 Ţesături croşetate sau tricotate *) 0.1 *) - 0.1
61 61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate *) 0.1 0.5 0.1 12.5
62 62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate *) 0.2 3.6 0.1 39.1
63 63 Alte articole textile confecţionate 1.2 0.8 3.2 *) 37.3

XII XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare *) 0.1 *) *) 6.5
64 64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia *) 0.1 *) *) 6.1
65 65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora *) *) - *) 0.2
66 66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora *) *) *) *) 0.2
67 67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman - *) - - -

XIII XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă

86
36.5 0.2 7.5 3.5 4.2 0.7 6.2 48.8

1.4 0.1 0.1 0.1 2.0 1.0 4.7 4.3

CAPITOLE DIN
ontinuare
ONS AND CHAPTERS
2019 - continued

Regatul
Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria
Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary
Kingdom

105.1 5.6 31.8 7.2 101.9 41.0 323.1 82.2


*) - - *) - - 0.9 *)

0.8 0.2 *) - 1.4 0.2 2.2 0.2


0.2 *) 0.2 *) 0.1 0.1 0.4 0.9

0.1 *) *) *) *) *) 0.1 *)
21.5 1.0 0.7 0.1 1.6 0.4 2.8 8.5

7.3 0.8 0.2 4.3 8.4 0.4 4.1 5.0

4.0 0.2 0.2 0.1 5.0 0.2 0.7 1.4

0.2 - 0.1 0.2 *) *) *) 0.4

7.4 0.2 0.6 *) 0.2 0.3 6.4 9.3

4.9 2.2 1.7 0.2 2.8 0.1 0.5 0.9


3.8 0.1 0.3 *) 0.8 *) 0.4 0.3

5.0 *) 3.2 0.7 6.9 2.0 30.8 23.0

8.1 0.2 13.7 1.0 70.3 36.1 242.3 22.6


41.9 0.4 10.9 0.6 4.3 1.4 31.4 9.6

17.5 4.0 15.6 0.6 14.7 0.6 8.3 30.0


17.3 4.0 15.6 0.6 14.6 0.4 7.5 29.5

0.1 *) *) *) 0.1 *) *) 0.4

*) *) *) *) *) 0.2 *) 0.1

*) - *) *) *) - 0.7 *)

87
Paper and paperboard; articles 48
of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
other products of the printing industry

milioane euro / million euro

CODE
C.N.

Textiles and textile XI


articles
Silk 50
Wool, fine or coarse animal 51
hair; horsehair yarn and
woven fabric
Cotton 52
Other vegetable textile fibres; 53
paper yarn and woven
fabric of paper yarn
Man-made filaments 54
Man-made staple 55
fibres
Wadding, felt, special yarns; twine,
56
cords,
ropes, articles thereof
articles thereof
Carpets and other textile floor 57
coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered 59
or laminated textile fabrics;
technical articles of textiles
Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
and accessories
Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


and similar articles
Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and

88
şi din materiale similare 346.2 9.2 10.9 32.9 19.0 1.6 7.6
68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare 78.1 3.6 0.2 11.6 0.1 *) 3.2
69 Produse ceramice 127.9 4.3 3.8 3.9 1.5 0.1 1.3
70 Sticlă şi articole din sticlă 140.2 1.4 6.9 17.4 17.5 1.5 3.1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.
XV Metale comune
şi articole din acestea 4313.7 110.6 57.3 383.9 188.7 3.0 26.3
72 Fontă, fier şi oţel 1122.5 22.8 2.8 198.6 53.9 0.1 12.6
73 Produse din fontă,
fier şi oţel 1567.1 31.2 28.2 44.0 52.5 0.9 12.7
74 Cupru şi articole din cupru 166.3 11.3 6.4 62.3 1.4 0.1 0.1
75 Nichel şi articole din nichel 2.2 *) *) *) *) - *)
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 913.4 38.5 15.2 36.1 70.6 1.4 0.4
78 Plumb şi articole din plumb 32.6 2.8 0.1 25.1 0.4 - *)
79 Zinc şi articole din zinc 2.4 *) 0.2 0.2 *) *) -
80 Cositor şi articole din cositor 3.0 0.1 0.1 *) *) - *)
81 Alte metale comune; cermeturi 23.9 0.5 0.7 *) 0.1 - -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 66.6 0.3 0.7 11.9 0.4 *) 0.2
83 Articole diverse
din metale comune 413.7 2.9 2.9 5.7 9.6 0.4 0.3
XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 16472.4 531.3 432.2 306.9 911.1 6.9 29.0
84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 5922.7 200.9 138.6 137.7 156.0 1.7 19.9
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 10549.7 330.4 293.7 169.2 755.2 5.2 9.1
XVII Mijloace şi materiale
de transport 10333.1 182.9 233.6 117.7 353.1 5.2 33.2
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii 163.0 10.2 3.1 4.9 5.7 - 0.5
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 9693.7 171.7 205.1 112.6 347.1 5.2 32.5
88 Aeronave, nave spaţiale 330.1 0.3 19.9 *) 0.3 - 0.2
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 146.3 0.8 5.4 0.2 *) - -
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora 2163.4 55.4 59.8 22.1 53.0 1.5 1.1
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 2137.1 54.6 59.7 20.6 52.4 1.2 1.0
91 Ceasornicărie 16.1 0.7 0.1 1.5 0.4 0.3 0.1
92 Instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 10.2 0.1 *) *) 0.1 - *)

89
6.5 *) 24.3 2.1 83.8 16.9 *) 35.5 similar materials
Articles of stone, plaster,
cement, asbestos, mica
0.8 *) 8.6 *) 31.1 4.8 *) 5.1 and similar materials
5.7 - 7.8 2.1 39.6 2.0 *) 16.5 Ceramic products
*) *) 7.9 *) 13.0 10.1 *) 13.9 Glass and glassware

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

Base metals and articles


45.6 2.2 266.6 44.9 940.7 105.2 4.2 710.4 of base metal
13.9 0.4 18.6 4.3 207.2 75.3 2.0 146.9 Pig-iron, iron and steel
Products of pig-iron,
4.6 1.4 149.0 22.1 344.9 10.6 2.0 405.2 iron and steel
0.1 *) 1.8 *) 18.8 2.2 *) 11.0 Copper and articles thereof
*) - 0.1 - 0.2 0.2 *) 0.5 Nickel and articles thereof
25.1 0.3 53.4 2.9 164.9 13.0 0.2 95.9 Aluminium and articles thereof
- - *) - 0.1 0.1 - - Lead and articles thereof
*) - 0.1 *) 0.2 0.3 - 0.4 Zinc and articles thereof
- - *) - 0.6 - - 0.1 Tin and articles thereof
0.1 - 1.0 *) 10.8 2.2 - 1.2 Other base metals; cermets
Tools and implements, cutlery
*) *) 7.4 0.5 29.7 0.4 *) 3.6 of base metal
Miscellaneous
1.8 0.1 35.3 15.0 163.4 0.9 *) 45.6 articles of base metal
Machinery and mechanical
appliances; electrical
equipment; sound and image
89.8 35.0 1446.9 72.0 6402.2 85.4 9.0 1675.6 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines,
mechanical apparatus and
68.1 19.5 755.7 25.5 2223.7 24.2 5.0 496.1 devices, parts thereof
Machinery and mechanical
appliances and electrical
equipment; sound and television
21.7 15.5 691.1 46.6 4178.5 61.2 4.0 1179.5 image recorders and reproducers
Vehicles and associated
31.2 4.4 1289.0 33.3 3966.1 24.9 35.2 1062.1 transport equipment
Railway or tramway locomotives
- *) 15.5 - 74.0 0.1 *) 8.8 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other
31.2 4.4 1231.0 33.3 3655.9 24.7 35.2 1052.5 ground vehicles
- - 41.4 - 234.2 - - 0.3 Aircrafts, spacecrafts
- - 1.1 - 2.0 *) - 0.5 Ships, boats and floating structures
Optical, photographic,
cinematographic, medical or
surgical instruments and
apparatus and similar; clocks
and watches; musical
instruments; parts
14.5 0.2 129.6 31.5 941.1 26.1 3.1 280.1 and accessories thereof
Optical, photographic,
cinematographic, medical or
surgical
instruments and apparatus
14.5 0.1 127.8 31.3 935.9 26.0 3.1 274.9 and similar
*) 0.1 1.5 0.1 1.3 0.1 *) 1.9 Clocks and watches
Musical instruments; parts and
*) *) 0.4 0.1 3.9 *) *) 3.2 accessories thereof

90
şi din materiale similare 0.1 0.2 *) 0.1 5.1
68 68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare *) *) *) - 0.7
69 69 Produse ceramice 0.1 0.1 - *) 1.6
70 70 Sticlă şi articole din sticlă *) *) *) 0.1 2.7

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

19. FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND CHAPTERS
FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


C.N. N.C. Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

XV XV Metale comune
şi articole din acestea 1.5 9.4 2.0 0.1 126.0
72 72 Fontă, fier şi oţel 0.2 1.7 0.4 *) 18.4
73 73 Produse din fontă,
fier şi oţel 0.5 7.1 0.3 0.1 63.3
74 74 Cupru şi articole din cupru *) 0.1 *) - 5.4
75 75 Nichel şi articole din nichel 0.5 - - - *)
76 76 Aluminiu şi articole din aluminiu 0.3 0.4 0.5 *) 28.1
78 78 Plumb şi articole din plumb - - - - *)
79 79 Zinc şi articole din zinc - - 0.5 - 0.2
80 80 Cositor şi articole din cositor - *) - - 0.1
81 81 Alte metale comune; cermeturi - - 0.3 - 0.1
82 82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune *) *) *) *) 0.9
83 83 Articole diverse
din metale comune *) 0.1 *) *) 9.4
XVI XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 7.4 20.9 7.5 3.7 479.6
84 84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 2.8 7.2 1.6 1.6 143.2
85 85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 4.5 13.8 5.9 2.0 336.4
XVII XVII Mijloace şi materiale
de transport 1.6 4.8 8.3 1.0 615.7
86 86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii - *) - - 1.9
87 87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 1.6 4.8 8.3 1.0 469.7
88 88 Aeronave, nave spaţiale - *) - - 8.0
89 89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare - - - - 136.2
XVIII XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora 0.2 0.5 0.7 0.2 57.8
90 90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 0.1 0.5 0.4 0.2 57.0
91 91 Ceasornicărie *) *) 0.3 *) 0.8
92 92 Instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora - *) *) - *)

91
15.3 1.3 14.6 1.5 6.3 6.6 6.2 38.3

1.0 *) 0.1 0.3 0.5 0.2 1.2 4.9


9.1 0.1 1.7 0.6 4.5 5.7 3.9 11.8
5.2 1.2 12.8 0.5 1.3 0.7 1.2 21.7

CAPITOLE DIN
ontinuare
ONS AND CHAPTERS
2019 - continued

Regatul
Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit Ungaria
Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Hungary
Kingdom

317.8 10.1 117.0 47.0 135.2 78.2 114.9 464.7


128.3 4.1 38.2 17.1 20.5 33.4 17.1 83.8

74.8 0.8 43.5 6.3 62.3 21.6 58.6 118.8


32.8 *) 2.0 0.2 1.5 3.2 0.4 5.2
*) - - - *) *) 0.7 *)
65.3 3.7 16.1 22.5 12.0 1.1 21.7 223.7
4.0 - - *) - - - *)
0.1 *) *) - 0.1 0.1 *) *)
0.8 *) - - 0.4 *) - 0.7
2.7 *) *) *) 0.1 *) 3.7 0.2

1.6 *) 0.2 0.1 0.3 1.8 0.9 5.4

7.4 1.4 17.0 0.7 38.0 17.0 11.8 26.8

663.7 42.5 597.3 201.8 371.7 140.3 855.2 1047.4

247.9 19.5 123.3 132.6 169.8 54.7 374.8 371.4

415.9 23.0 473.9 69.2 201.9 85.6 480.4 676.1

507.6 55.1 207.5 64.3 569.7 76.4 511.1 337.9

3.1 - 1.9 *) 0.6 6.6 23.4 2.5

503.3 55.1 205.5 64.3 568.8 69.3 464.0 335.4


1.2 *) - - 0.2 0.4 23.7 *)
*) - *) - - - - *)

83.9 6.1 19.7 17.9 103.7 21.1 144.1 88.3

80.9 6.1 19.7 16.3 101.6 21.1 143.3 86.9


2.9 *) *) 1.6 0.7 *) 0.7 0.9

0.1 *) *) *) 1.4 *) 0.1 0.6

92
similar materials
Articles of stone, plaster, 68
cement, asbestos, mica
and similar materials
Ceramic products 69
Glass and glassware 70

milioane euro / million euro

CODE
C.N.

Base metals and articles XV


of base metal
Pig-iron, iron and steel 72
Products of pig-iron, 73
iron and steel
Copper and articles thereof 74
Nickel and articles thereof 75
Aluminium and articles thereof 76
Lead and articles thereof 78
Zinc and articles thereof 79
Tin and articles thereof 80
Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
of base metal
Miscellaneous 83
articles of base metal
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
image recorders and reproducers
Vehicles and associated XVII
transport equipment
Railway or tramway locomotives 86
and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87
ground vehicles
Aircrafts, spacecrafts 88
Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments and
apparatus and similar; clocks
and watches; musical
instruments; parts
and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus
and similar
Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
accessories thereof

93
XX Mărfuri şi produse
diverse 2630.0 120.2 101.0 46.5 176.6 3.4 11.1
94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 2374.0 63.5 98.8 16.7 175.1 2.6 10.1
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 187.6 52.4 1.6 17.1 0.8 0.8 0.6
96 Articole
diverse 68.4 4.3 0.7 12.7 0.7 *) 0.5
XXII Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 314.8 5.1 3.7 27.8 1.5 0.4 0.1
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
)

94
Miscellaneous manufactured
13.0 0.5 341.5 1.6 594.2 23.1 2.5 240.1 articles
Furniture; lighting
fittings and other
similar articles; prefabricated
12.5 0.4 326.6 1.4 553.8 15.7 1.4 224.3 buildings
Toys, games, sport or
0.2 *) 7.9 0.1 26.8 4.5 0.5 7.1 entertainment articles
Miscellaneous manufactured
0.3 0.1 7.0 0.1 13.6 2.8 0.6 8.7 articles
Goods non-included in
Combined Nomenclature
1.6 0.3 8.0 - 56.9 *) 20.6 84.5 other sections

95
XX XX Mărfuri şi produse
diverse 4.3 7.1 0.8 0.3 146.9
94 94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 1.2 2.2 0.8 0.2 144.6
95 95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 3.1 4.7 *) 0.1 1.3
96 96 Articole
diverse 0.1 0.2 *) *) 1.1
XXII XXII Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat *) 0.1 *) 0.3 4.4
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
)

96
92.8 10.5 199.7 40.6 115.7 106.2 155.0 74.7

78.4 10.1 198.7 17.3 109.3 104.1 146.7 57.7

12.1 0.3 0.3 22.4 1.5 0.4 5.6 15.2

2.4 0.1 0.6 0.8 4.9 1.7 2.8 1.8

0.9 0.2 *) *) 0.6 0.3 9.1 88.0

97
Miscellaneous manufactured XX
articles
Furniture; lighting 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
buildings
Toys, games, sport or 95
entertainment articles
Miscellaneous manufactured 96
articles
Goods non-included in XXII
Combined Nomenclature
other sections

98
IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

TOTAL 64401.2 2695.9 2057.4 2542.3 2618.7 45.7


I Animale vii şi
produse animale 1921.3 28.0 53.4 45.4 43.8 8.9
1 Animale vii 183.8 2.1 0.3 6.9 11.4 -
2 Carne şi organe comestibile 939.0 16.7 35.4 7.8 0.8 8.0
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 176.9 *) 1.2 13.3 16.0 0.1
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 572.4 7.9 16.2 16.4 13.2 0.8
5 Alte produse de origine animală 49.0 1.3 0.3 0.9 2.5 *)
II Produse vegetale 2043.9 35.3 57.4 294.9 25.2 0.4
6 Plante vii şi produse de floricultură 148.1 1.0 1.0 2.0 0.3 -
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 390.6 7.3 17.8 14.7 2.8 0.2
8 Fructe comestibile 531.4 1.4 29.2 8.2 10.9 0.2
9 Cafea, ceai, mate şi
condimente 218.3 5.6 3.0 44.2 2.1 *)
10 Cereale 370.8 9.2 0.3 168.8 1.7 -
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 109.4 5.7 1.5 9.3 5.3 -
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 250.8 4.7 2.3 47.3 2.2 *)
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 23.4 0.4 2.2 0.3 0.1 -
14 Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 1.1 0.1 *) *) *) -
III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 145.3 1.5 1.3 16.3 2.5 *)
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 145.3 1.5 1.3 16.3 2.5 *)
IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 3113.8 107.5 151.0 180.4 112.4 1.7
16 Preparate din carne şi peşte 229.0 1.4 4.1 11.6 9.3 -
17 Zaharuri şi produse zaharoase 229.8 8.9 6.3 18.6 10.7 -
18 Cacao şi preparate din cacao 326.6 10.3 21.6 16.3 3.1 -
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 479.6 15.4 20.1 35.1 21.5 *)
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 310.7 13.4 20.2 10.5 9.6 0.1
21 Preparate alimentare diverse 483.6 18.6 18.9 15.8 28.0 1.5
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 447.5 24.8 6.7 33.5 6.4 0.1
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale 346.0 14.8 12.8 25.4 6.6 *)
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 261.0 - 40.4 13.5 17.0 -
V Produse minerale 1608.0 34.7 33.0 209.0 21.3 0.1
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 90.1 6.4 2.7 26.4 1.8 0.1
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 15.3 8.2 *) 1.7 - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale;
materiale bituminoase;

90
CAPITOLE DIN

TIONS AND
D 1.I-31.XII 2019

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

226.1 354.0 76.9 4240.4 191.1 17424.2 1019.7 504.9 7874.7

2.2 56.7 10.2 48.7 0.8 404.7 26.8 16.2 122.1


0.3 7.5 0.1 1.4 - 36.8 0.3 0.7 4.5
0.1 19.6 9.3 13.3 0.7 174.9 3.4 3.0 40.8

1.0 18.3 0.5 5.3 - 7.2 12.7 2.1 15.4

0.6 9.6 0.3 27.1 - 178.5 10.3 10.4 43.1


0.1 1.6 - 1.5 0.1 7.3 0.1 *) 18.3
4.8 10.6 0.1 143.7 0.5 287.4 160.2 0.3 156.1
0.4 4.8 - 1.1 - 9.9 2.5 *) 11.5

0.4 0.3 *) 22.9 - 62.2 28.3 0.1 30.6


1.4 0.1 *) 22.4 - 108.0 122.6 *) 37.6

*) 0.1 *) 6.7 0.1 66.5 0.6 *) 44.7


0.9 0.1 *) 36.2 - 3.3 1.4 - 5.6

0.1 0.3 *) 2.4 0.4 3.9 3.9 0.1 5.1

1.5 4.8 0.1 48.8 - 20.5 0.6 0.1 20.0

*) 0.1 *) 2.8 - 13.0 0.3 *) 0.8

- - - 0.4 - 0.1 *) - 0.1

1.2 5.0 *) 5.9 *) 13.2 9.9 *) 16.9

1.2 5.0 *) 5.9 *) 13.2 9.9 *) 16.9

33.8 28.6 0.6 116.8 1.7 649.9 62.5 43.4 243.9


0.3 0.9 0.1 5.1 - 59.7 2.7 0.4 22.1
1.7 0.2 *) 5.8 - 68.9 4.2 16.4 5.4
1.1 0.6 *) 5.3 - 130.3 1.7 0.1 23.1

2.5 0.6 *) 30.9 0.2 101.1 13.8 1.4 64.1

0.2 *) - 13.9 *) 59.4 28.3 1.2 24.1


8.0 13.4 0.4 21.4 *) 80.0 6.7 10.0 47.0

1.0 2.1 *) 24.4 1.5 43.0 3.6 12.0 32.2

2.2 10.3 *) 9.7 *) 25.7 0.3 1.9 18.9

16.9 0.4 - 0.2 - 81.7 1.2 - 7.0


3.2 1.0 2.5 22.2 0.2 86.3 42.5 1.3 87.1

1.6 0.1 *) 3.8 0.1 12.8 9.3 1.3 9.6


*) *) - *) - 1.0 1.8 - 1.1

91
IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE D
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019

20. CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania


C.N. N.C. Latvia Lithuania

TOTAL TOTAL 32.3 115.2


Live animals and animal I I Animale vii şi
products produse animale 2.7 14.8
Live animals 1 1 Animale vii 0.1 0.2
Meat and edible offal 2 2 Carne şi organe comestibile 0.2 9.2
Fish and crustaceans, molluscs 3 3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
and other aquatic invertebrates nevertebrate acvatice 1.6 0.8
Milk and dairy products; 4 4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
eggs; honey; edible produse comestibile de origine animală
animal products n.e.s. nespecificate în altă parte 0.8 3.5
Other products of animal origin 5 5 Alte produse de origine animală - 1.0
Vegetable products II II Produse vegetale 1.3 2.5
Live plants, flower products 6 6 Plante vii şi produse de floricultură - -
Edible vegetables, 7 Legume, plante, rădăcini
roots and tubers 7 şi tuberculi, alimentare 0.2 0.4
Edible fruits 8 8 Fructe comestibile 0.1 0.9
Coffee, tea, mate and 9 9 Cafea, ceai, mate şi
spices condimente 1.0 0.3
Cereals 10 10 Cereale - *)
Products of the milling industry; 11 11 Produse ale industriei morăritului;
malt; starch malţ; amidon *) 0.8
Seeds and fruits; industrial 12 12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
and medicinal plants; plante industriale sau medicinale;
straw and fodder paie şi furaje *) 0.1
Lac; gums, resins and other 13 13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetable saps and extracts vegetale *) -
Vegetable plaiting materials; 14 14 Materiale pentru împletit şi alte
vegetable products not produse de origine vegetală,
elsewhere specified necuprinse în altă parte - *)
Animal or vegetable fats III III Grăsimi şi uleiuri animale sau
and oils vegetale *) 0.1
Animal or vegetable fats 15 15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
and oils vegetale *) 0.1
Prepared foodstuffs, beverages IV IV Produse alimentare, băuturi
and tobacco şi tutun 5.6 13.6
Preparation of meat and fish 16 16 Preparate din carne şi peşte 0.9 0.9
Sugar and sugar confectionery 11a 17 Zaharuri şi produse zaharoase 0.1 0.1
Cocoa and cocoa preparations 18 18 Cacao şi preparate din cacao 0.4 0.4
Preparations of cereals, flour, 19 19 Preparate pe bază de cereale, de
starch, milk; pastry products făină; produse de patiserie 0.1 0.3
Preparations of vegetables, fruit 20 20 Preparate din legume, fructe sau
or other parts of plants din alte părţi de plante 0.5 0.1
Miscellaneous edible preparations 21 21 Preparate alimentare diverse 0.6 1.2
Alcoholic and non-alcoholic 22 22 Băuturi alcoolice
beverages; vinegar şi nealcoolice; oţet 3.1 *)
Residues and waste from the 23 23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
food industry alimentare; nutreţuri pentru animale - 1.4
Tobacco and manufactured 24 24 Tutun şi înlocuitori
tobacco substitutes de tutun prelucraţi *) 9.3
Mineral products V V Produse minerale 1.8 4.1
Salt; sulphur, stone; plaster; 25 25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
lime and cement var şi ciment - 0.1
Ores, slag and ash 26 26 Minereuri, zgură şi cenuşă - -
Mineral fuels and oils; 27 27 Combustibili şi uleiuri minerale;
bituminous substances; materiale bituminoase;

92
UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
PEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
OMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Regatul
Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit
Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United
Kingdom

103.2 19.7 3405.2 5161.0 448.8 1940.1 721.0 2412.6 436.3 1652.5

0.1 *) 159.6 222.2 1.9 24.7 0.3 209.3 11.3 21.7


0.1 - 16.3 0.4 - 7.9 *) 4.2 *) 0.3
- *) 85.0 106.8 0.8 9.9 0.2 182.3 0.7 13.4

- - 34.7 9.3 0.4 0.5 *) 17.7 10.1 1.5

*) - 22.7 102.3 0.7 5.9 0.1 1.9 0.5 6.4


- - 1.1 3.4 *) 0.5 *) 3.4 0.1 *)
*) 0.2 271.3 137.5 1.9 19.4 9.6 87.5 0.4 9.5
- *) 94.1 4.6 - 0.2 *) 0.7 - 0.1

- 0.1 72.8 56.1 *) 0.8 *) 41.8 *) 1.2


- 0.1 71.4 48.6 1.0 0.6 8.3 29.8 0.3 0.6

*) - 9.2 18.2 0.6 3.8 0.8 2.2 *) 2.8


- - 0.6 1.8 0.2 0.9 *) 4.9 - 3.5

- - 2.1 2.3 - 8.8 0.4 1.0 *) 0.3

- - 20.6 5.4 *) 4.3 0.1 5.5 *) 0.8

- - 0.4 0.5 *) *) *) 1.5 - 0.3

- - *) *) - 0.1 - 0.1 *) *)

- - 33.1 5.4 *) 0.1 0.5 6.6 5.9 1.0

- - 33.1 5.4 *) 0.1 0.5 6.6 5.9 1.0

2.1 *) 151.1 501.7 15.6 37.8 17.9 73.8 13.5 67.3


*) - 7.3 47.2 *) 0.6 4.7 14.4 4.0 2.0
*) - 2.0 63.0 *) 1.6 0.2 2.2 *) 1.8
0.1 - 19.1 64.9 0.2 2.7 0.2 7.8 1.2 2.2

0.3 - 15.4 108.3 1.5 1.5 *) 7.4 0.5 4.9

0.4 - 30.9 55.7 0.1 0.4 *) 5.5 *) 1.6


0.7 - 35.6 61.8 1.1 21.7 10.0 13.6 2.9 11.2

*) *) 21.8 18.4 1.1 4.7 1.0 12.9 4.8 40.8

*) - 10.8 35.3 *) 2.3 1.7 9.5 0.1 2.8

0.6 *) 8.2 47.1 11.5 2.4 - 0.7 - *)


0.1 - 47.7 259.2 0.1 24.9 1.0 8.2 1.4 6.1

0.1 - 1.7 3.7 *) 2.5 0.1 1.6 *) 1.5


- - 0.5 0.1 - 0.3 - 0.1 0.2 0.1

93
milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

6080.1 TOTAL
Live animals and animal I
384.8 products
82.0 Live animals 1
196.8 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
7.2 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
93.2 animal products n.e.s.
5.6 Other products of animal origin 5
325.6 Vegetable products II
13.9 Live plants, flower products 6
Edible vegetables,
29.5 roots and tubers 7
27.7 Edible fruits 8
Coffee, tea, mate and 9
5.9 spices
131.5 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
55.7 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
60.9 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
0.4 vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
0.1 elsewhere specified
Animal or vegetable fats III
18.6 and oils
Animal or vegetable fats 15
18.6 and oils
Prepared foodstuffs, beverages IV
479.6 and tobacco
29.2 Preparation of meat and fish 16
11.6 Sugar and sugar confectionery 17
14.0 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
32.8 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit
34.5 or other parts of plants 20
53.7 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
147.5 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
153.5 food industry
Tobacco and manufactured 24
2.9 tobacco substitutes
709.2 Mineral products V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25
2.8 lime and cement
0.1 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; 27
bituminous substances;

94
ceruri minerale 1502.7 20.2 30.3 180.9 19.4 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

20. CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

VI Produse chimice 7250.4 298.0 401.2 393.2 209.8 17.4


28 Produse chimice anorganice 240.5 6.0 14.6 13.4 10.4 0.1
29 Produse chimice organice 400.3 30.5 19.8 12.7 13.0 0.2
30 Produse farmaceutice 3098.9 154.2 231.7 81.5 32.8 15.7
31 Îngrăşăminte 335.2 34.7 0.9 126.9 *) *)
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 431.2 16.0 22.2 5.4 5.6 0.2
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 783.6 2.3 15.7 15.7 48.1 0.7
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 521.7 12.2 20.0 27.4 51.8 0.1
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 135.7 3.0 5.7 1.5 1.0 *)
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 49.3 2.2 *) 0.3 8.7 -
37 Produse fotografice sau
cinematografice 33.4 0.9 2.4 1.0 0.4 -
38 Produse diverse ale industriei
chimice 1220.7 36.0 68.1 107.4 38.1 0.5
VII Materiale plastice, cauciuc şi
articole din acestea 4725.9 153.9 240.8 142.8 185.0 1.3
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 3604.8 144.1 188.7 127.3 111.9 1.3
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 1121.1 9.8 52.1 15.5 73.0 *)
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea 804.8 35.5 6.5 0.7 9.4 *)
41 Piei brute şi piei tăbăcite 374.4 2.2 0.8 0.2 *) -
42 Obiecte din piele 423.1 33.2 5.7 0.5 9.4 *)
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 7.2 *) *) *) *) -
IX Produse din lemn, exclusiv
mobilier 483.6 61.6 13.7 22.3 30.0 0.2
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 471.8 61.5 13.5 21.8 29.9 0.2
45 Plută şi articole din plută 8.1 *) 0.1 0.5 *) -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 3.8 *) 0.1 0.1 *) -
X Pastă de lemn, hârtie, carton şi
articole din acestea 1078.8 115.6 11.5 40.5 17.9 0.3
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 85.1 1.3 0.7 10.7 0.6 -

95
1.6 0.9 2.5 18.4 *) 72.5 31.3 *) 76.4

CAPITOLE DIN
ontinuare
TIONS AND
D 1.I-31.XII 2019 - continued

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

23.0 94.0 6.5 727.2 7.4 1534.5 101.1 310.4 610.0


0.7 0.7 *) 10.1 0.4 35.9 3.2 *) 29.5
0.2 1.3 0.1 49.1 1.9 75.9 2.4 0.3 40.3
5.0 65.2 *) 244.1 1.4 726.2 15.3 159.9 208.6
4.2 0.1 - 10.3 0.5 28.0 32.1 0.2 16.9

1.0 1.1 5.4 38.0 0.5 103.1 15.1 0.4 78.3

10.9 2.0 0.4 86.1 0.4 111.7 10.4 145.1 65.4

0.5 0.5 0.1 64.8 *) 104.0 10.5 0.1 64.0

*) 14.8 *) 10.5 1.3 39.6 2.0 0.8 18.9

0.3 *) *) 25.5 - 1.9 0.3 - 0.3

*) *) - 0.4 - 10.3 *) - 1.1

0.1 8.3 0.4 188.3 1.2 297.8 9.9 3.6 86.6

10.1 12.8 1.8 325.8 13.3 1433.2 105.6 1.5 601.7

7.6 8.9 1.7 196.8 12.9 1122.9 103.8 1.3 508.8


2.5 4.0 0.1 129.1 0.4 310.3 1.8 0.2 92.9

52.2 0.1 0.1 21.7 0.1 58.1 6.3 0.1 380.2


0.3 *) *) 3.4 *) 29.3 1.7 0.1 282.5
51.9 0.1 0.1 18.2 *) 28.2 4.2 *) 92.5

- *) - 0.1 *) 0.6 0.4 - 5.3

6.9 0.7 1.4 11.1 3.2 83.2 4.4 0.3 28.4

6.9 0.7 1.4 10.1 3.2 81.2 4.4 0.3 27.5


- *) - 1.0 - 1.6 *) - 0.6

*) *) - *) - 0.4 *) - 0.3

4.9 1.9 2.1 39.2 30.6 239.2 13.9 1.5 135.4


*) *) *) 0.1 6.9 4.2 0.2 - 0.7

96
mineral waxes ceruri minerale 1.8 4.0

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE D
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania


C.N. N.C. Latvia Lithuania

Chemical products VI VI Produse chimice 4.4 17.6


Inorganic chemicals 28 28 Produse chimice anorganice 0.3 3.8
Organic chemicals 29 29 Produse chimice organice 0.1 0.5
Pharmaceutical products 30 30 Produse farmaceutice 0.5 0.5
Fertilizers 31 31 Îngrăşăminte 0.4 10.2
Tanning or dyestuff extracts; 32 32 Extracte tanante sau colorante;
tannins and their derivates; dyes, tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigments and other dyestuff; pigmenţi şi alte materii colorante;
paints and varnishes; putty and culori şi vopsele; chit şi masticuri;
mastics; inks cerneluri 1.1 0.9
Essential oils and resinoids; 33 33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
perfumery, cosmetic or toilet produse de parfumerie sau
preparations preparate de toaletă şi cosmetice 1.5 0.2
Soap; washing and lubricating 34 34 Săpunuri; preparate pentru spălat
preparations, dental wax, şi lubrifiante, ceară dentară,
modelling pastes paste de modelat 0.6 0.9
Albuminoidal substances; 35 35 Substanţe albuminoide; amidon
modified starch; glues; enzymes modificat; cleiuri; enzime *) 0.1
Explosives; pyrotechnic products; 36 36 Pulberi şi explozivi; articole de
matches; pyrophoric alloys; certain pirotehnie; chibrituri; aliaje
combustible preparations piroforice; materiale inflamabile - -
Photographic or cinematographic 37 37 Produse fotografice sau
goods cinematografice - -
Miscellaneous chemical 38 38 Produse diverse ale industriei
products chimice *) 0.6
Plastics, rubber and VII VII Materiale plastice, cauciuc şi
articles thereof articole din acestea 3.0 11.3
Plastics and articles 39 39 Materiale plastice şi articole din
thereof materiale plastice 2.8 9.8
Rubber and articles thereof 40 40 Cauciuc şi articole din cauciuc 0.1 1.5
Raw hides and skins, leather, VIII VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
furskins and articles thereof şi produse din acestea *) *)
Raw hides and skins and leather 41 41 Piei brute şi piei tăbăcite - -
Leather goods 42 42 Obiecte din piele *) *)
Furskins and artificial fur; 43 43 Blănuri şi articole din blană;
manufactures thereof blănuri artificiale - *)
Wood and articles of wood, IX IX Produse din lemn, exclusiv
excluding furniture mobilier 2.2 0.6
Wood, charcoal and articles 44 44 Lemn, cărbune de lemn şi
of wood articole din lemn 2.2 0.6
Cork and articles of cork 45 45 Plută şi articole din plută *) -
Manufactures of straw, of esparto 46 46 Produse din împletituri de
or of other plaiting materials, fibre vegetale sau
basketware and wickerwork de nuiele - -
Pulp of wood, paper, X X Pastă de lemn, hârtie, carton şi
paperboard and articles thereof articole din acestea 2.2 0.5
Pulp of wood; waste of paper 47 47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 1.4 -

97
*) - 45.5 255.4 0.1 22.0 0.9 6.4 1.2 4.4

UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
PEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
OMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Regatul
Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit
Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United
Kingdom

4.3 16.1 530.8 400.9 5.4 73.5 137.9 189.0 24.4 230.3
0.5 - 22.1 16.1 *) 8.6 2.7 6.8 0.4 2.8
*) *) 51.2 26.4 0.1 8.9 1.0 18.5 3.5 4.8
1.1 14.4 285.5 55.5 2.5 1.1 117.6 22.6 6.2 64.1
0.3 1.2 6.4 7.2 *) 12.9 *) 11.1 0.1 1.6

1.6 *) 33.8 33.8 0.3 1.7 5.9 15.7 7.7 16.6

0.4 0.4 31.4 94.2 0.1 22.7 3.5 32.9 0.4 35.1

0.1 *) 28.4 61.6 0.3 7.9 2.0 9.8 0.8 16.4

- *) 12.1 5.1 0.3 1.6 0.3 1.8 1.4 6.3

*) *) 4.0 2.6 *) *) 0.1 1.5 0.1 0.5

0.2 - 5.6 0.5 *) 0.1 *) 1.4 *) 3.0

*) 0.1 50.3 97.9 1.8 8.0 4.9 66.9 3.8 79.1

13.7 *) 193.1 429.7 37.8 125.1 38.3 116.3 17.7 93.6

7.1 *) 159.3 254.8 22.4 82.9 29.8 80.3 12.4 81.1


6.6 *) 33.8 174.9 15.4 42.2 8.4 36.0 5.3 12.5

*) - 17.2 33.5 14.4 12.0 46.1 19.2 10.3 18.9


- - 8.6 0.4 4.9 0.2 *) 2.6 9.7 15.2
*) - 8.6 32.8 9.5 11.8 46.1 16.4 0.6 3.7

- - *) 0.2 *) - *) 0.2 - 0.1

0.6 - 5.4 92.4 3.7 27.4 5.3 6.1 3.8 1.4

0.6 - 5.1 90.4 0.4 27.3 5.3 5.8 3.8 1.3


- - *) 0.3 3.3 *) *) *) *) *)

- - 0.4 1.7 - 0.1 *) 0.3 *) 0.1

4.8 0.2 36.7 111.7 4.2 52.6 7.8 26.3 38.4 25.3
*) - 20.1 4.6 - 13.4 *) 7.7 7.5 *)

98
706.4 mineral waxes

milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

882.1 Chemical products VI


51.4 Inorganic chemicals 28
37.4 Organic chemicals 29
586.0 Pharmaceutical products 30
29.0 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
19.7 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
45.8 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
36.8 modelling pastes
Albuminoidal substances; 35
7.5 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
1.2 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
6.2 goods
Miscellaneous chemical 38
61.1 products
Plastics, rubber and VII
416.7 articles thereof
Plastics and articles 39
324.0 thereof
92.7 Rubber and articles thereof 40
Raw hides and skins, leather, VIII
61.8 furskins and articles thereof
12.2 Raw hides and skins and leather 41
49.6 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
0.1 manufactures thereof
Wood and articles of wood, IX
67.4 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
66.4 of wood
0.7 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
0.3 basketware and wickerwork
Pulp of wood, paper, X
113.5 paperboard and articles thereof
5.0 Pulp of wood; waste of paper 47

99
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 910.8 110.8 9.6 27.6 14.4 *)
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 82.9 3.4 1.3 2.2 2.9 0.3

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare

20. CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

XI Materiale textile şi articole din


acestea 3870.6 161.7 99.1 70.4 121.4 0.1
50 Mătase 44.1 0.8 0.4 0.2 0.3 -
51 Lână, păr fin sau grosier de animale;
fire şi ţesături din păr de cal 283.7 1.8 0.4 5.4 18.9 -
52 Bumbac 251.1 11.3 5.6 1.8 1.2 0.1
53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie 15.8 0.2 0.4 0.1 *) -
54 Filamente sintetice sau artificiale 448.9 2.9 10.2 2.5 22.1 *)
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 240.5 6.5 17.6 8.0 1.4 *)
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 212.1 2.1 2.4 3.9 9.7 *)
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 46.3 0.9 11.8 0.7 2.1 -
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 134.5 1.1 3.4 0.5 1.0 *)
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 434.8 6.4 10.7 0.5 15.6 *)
60 Ţesături croşetate sau tricotate 148.9 1.5 3.1 0.7 0.7 *)
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 739.0 58.5 20.2 8.8 19.6 *)
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 697.2 60.8 10.4 24.1 25.0 *)
63 Alte articole textile confecţionate 173.7 6.9 2.5 13.3 3.8 *)

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 789.4 17.9 42.1 11.0 39.4 0.1
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 748.8 15.0 41.0 10.7 37.2 0.1
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 29.4 1.6 0.9 0.2 1.7 -
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 8.6 1.2 0.1 *) 0.5 -
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 2.8 0.1 *) *) *) -

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,

100
4.9 1.4 2.1 35.9 23.3 220.2 12.4 0.9 119.8

0.1 0.6 *) 3.3 0.3 14.9 1.3 0.6 14.9

CAPITOLE DIN
ontinuare
TIONS AND
D 1.I-31.XII 2019 - continued

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

11.8 9.4 1.2 219.8 1.8 722.9 38.1 7.2 1065.8


- *) - 1.1 - 2.9 0.1 - 36.9

2.7 0.2 *) 5.3 *) 71.0 *) 0.1 160.8


0.9 0.1 0.1 11.9 *) 60.9 0.8 0.2 120.1

- - *) 0.6 *) 2.8 0.2 *) 8.6


0.3 0.6 0.1 17.2 0.1 73.7 3.9 *) 146.1

1.4 0.3 *) 8.3 *) 63.2 1.4 1.4 57.0

0.9 0.1 0.7 12.6 *) 54.0 6.3 0.2 65.4

*) 0.6 0.1 1.4 *) 6.1 0.1 0.2 1.6

0.4 0.2 *) 15.8 0.1 32.7 0.8 0.1 53.7

*) 0.2 *) 27.8 0.5 101.7 0.3 0.1 115.4


*) 1.3 *) 5.4 *) 33.9 2.0 4.0 61.3

3.8 2.4 *) 55.1 0.7 100.1 13.6 0.2 96.5

1.1 2.5 0.1 31.8 0.3 80.8 7.9 0.6 130.0


0.1 1.0 *) 25.5 *) 39.0 0.5 0.1 12.3

0.6 0.4 *) 46.4 0.1 77.4 16.2 0.3 243.7


0.6 0.4 *) 41.8 *) 72.7 15.9 0.3 237.9

0.1 *) - 3.9 *) 3.7 0.3 *) 4.9

*) *) - 0.5 - 0.6 *) *) 0.6

*) - - 0.2 - 0.4 *) - 0.3

101
Paper and paperboard; articles 48 48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
of paper and paperboard şi carton 0.8 0.4
Printed books, newspapers and 49 49 Cărţi, ziare şi alte produse
other products of the printing
imprimate *) *)
industry

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE D
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania


C.N. N.C. Latvia Lithuania

Textiles and textile XI XI Materiale textile şi articole din


articles acestea 0.3 4.2
Silk 50 50 Mătase - *)
Wool, fine or coarse animal hair; 51 51 Lână, păr fin sau grosier de animale;
horsehair yarn and woven fabric fire şi ţesături din păr de cal *) *)
Cotton 52 52 Bumbac *) 1.2
Other vegetable textile fibres; 53 53 Alte fibre textile vegetale;
paper yarn and woven fire de hârtie şi ţesături
fabric of paper yarn din fire de hârtie *) 0.8
Man-made filaments 54 54 Filamente sintetice sau artificiale 0.1 0.3
Man-made staple 55 55 Fibre sintetice sau artificiale
fibres discontinue *) 0.8
Wadding, felt, special yarns; twine 56 56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cords, ropes, articles thereof cordoane, frânghii, articole din acestea *) 0.5
Carpets and other textile 57 57 Covoare şi alte acoperitoare de
floor coverings podea din materiale textile - *)
Special woven fabrics; tufted 58 58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
textile fabrics; lace, tapestries; dantele, tapiserie; pasmanterie,
trimmings, embroidery broderii - *)
Impregnated, coated, covered or 59 59 Ţesături impregnate, cauciucate,
laminated textile fabrics; technical acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articles of textiles articole tehnice din materiale textile *) 0.2
Knitted or crocheted fabrics 60 60 Ţesături croşetate sau tricotate 0.1 *)
Knitted or crocheted clothing and 61 61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
accessories tricotate sau croşetate 0.1 *)
Not knitted or crocheted clothing 62 62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
and accessories altele decât tricotate sau croşetate *) *)
Other ready-made textile articles 63 63 Alte articole textile confecţionate *) 0.3

Footwear, headgear, umbrellas XII XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


and similar articles articole similare *) *)
Footwear and parts thereof 64 64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia *) *)
Headgear and parts 65 65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
thereof ale acestora - -
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66 66 Umbrele de ploaie, umbrele de
sticks, seat-sticks, whips, riding soare, bastoane, bastoane-scaun,
crops and parts thereof bice, cravaşe şi părţi ale acestora - -
Prepared feathers and down and 67 67 Pene şi puf prelucrate şi articole
articles made of feathers or of din pene sau din puf;
down; artificial hair flowers; flori artificiale; articole
articles of human hair din păr uman - -

Articles of stone, plaster, XIII XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,

102
4.8 0.2 15.5 98.6 4.1 38.3 7.7 16.9 30.5 12.8

*) - 1.1 8.5 *) 1.0 0.1 1.8 0.3 12.4

UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
PEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
OMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Regatul
Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit
Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United
Kingdom

4.1 0.1 121.9 445.8 56.6 43.2 18.0 284.8 8.4 259.2
- - *) 0.7 *) - - 0.2 - 0.3

*) - 0.1 0.1 8.3 - - 0.5 0.4 6.2


*) - 2.7 3.8 2.1 0.1 0.4 6.5 2.5 12.2

- - 0.1 0.2 0.2 *) *) 0.4 0.4 0.6


*) *) 37.0 12.9 0.7 0.2 2.3 22.5 0.5 87.0

*) - 28.5 3.1 8.1 0.1 0.2 4.7 0.6 25.5

3.6 - 3.4 19.4 0.6 2.1 2.6 7.3 0.2 3.3

- *) 9.1 2.2 *) *) 1.5 0.3 0.2 2.6

*) - 1.1 3.1 3.9 0.4 0.1 6.1 0.2 6.8

*) - 4.7 17.7 21.3 9.8 7.2 10.1 0.4 65.4


- - 1.9 3.3 9.0 1.7 0.3 4.0 *) 12.3

0.1 0.1 10.5 220.6 0.8 14.3 1.4 79.2 1.6 15.5

0.2 *) 17.2 126.9 0.3 10.9 1.5 135.6 0.7 17.2


*) - 5.8 31.8 1.3 3.5 0.4 7.4 0.7 4.3

*) *) 13.9 145.4 5.4 7.9 2.4 41.9 0.8 15.2


*) *) 11.8 135.7 5.3 7.3 1.5 39.4 0.7 14.3

- - 1.4 5.6 0.1 0.4 0.3 2.3 0.1 0.7

- - 0.3 3.4 *) 0.1 0.6 0.1 *) 0.1

- - 0.4 0.6 - 0.2 *) *) *) *)

103
Paper and paperboard; articles 48
97.0 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
other products of the printing
11.6
industry

milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

Textiles and textile XI


93.2 articles
0.2 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; 51
1.2 horsehair yarn and woven fabric
4.6 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; 53
paper yarn and woven
0.2 fabric of paper yarn
5.8 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
2.2 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56
10.6 cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile 57
4.7 floor coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
3.0 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
18.6 articles of textiles
2.3 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
15.2 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
11.1 and accessories
13.6 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


60.9 and similar articles
58.9 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
1.2 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0.4 crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
0.4 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII

104
ceramică, sticlă şi din materiale
similare 836.9 24.9 31.4 151.4 34.1 *)
68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare 230.6 10.8 2.3 32.1 10.0 *)
69 Produse ceramice 260.2 4.9 10.4 41.9 3.4 *)
70 Sticlă şi articole din sticlă 346.1 9.2 18.7 77.3 20.7 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

XV Metale comune
şi articole din acestea 6455.3 296.2 258.2 326.0 202.0 2.6
72 Fontă, fier şi oţel 1893.0 116.9 48.4 175.2 65.5 1.1
73 Produse din fontă, fier şi oţel 1936.9 86.7 20.0 76.7 70.5 0.8
74 Cupru şi articole din cupru 585.9 7.3 140.2 8.2 1.6 -
75 Nichel şi articole din nichel 29.8 0.4 4.1 *) 0.2 -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 837.0 33.1 14.2 23.6 25.9 0.2
78 Plumb şi articole din plumb 38.9 *) 8.7 11.3 0.1 -
79 Zinc şi articole din zinc 69.4 1.3 1.1 13.0 0.1 *)
80 Cositor şi articole din cositor 18.8 0.4 0.1 0.5 *) -
81 Alte metale comune; cermeturi 44.9 3.1 *) *) 0.1 *)
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 329.5 12.7 17.9 7.2 11.3 0.4
83 Articole diverse
din metale comune 671.0 34.3 3.4 10.1 26.8 *)
XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 18021.4 743.6 381.3 326.5 868.5 8.8
84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 8067.1 327.5 158.4 240.9 347.2 2.5
85 Maşini, aparate şi
echipamente electrice;
aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 9954.2 416.0 222.9 85.6 521.3 6.3
XVII Mijloace şi materiale
de transport 7517.0 466.2 197.4 148.8 547.1 1.6
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii 122.5 8.0 0.4 5.5 27.4 -
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 7141.3 457.4 181.7 142.5 519.3 1.2
88 Aeronave, nave spaţiale 231.9 0.7 12.4 *) 0.5 *)
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 21.3 0.1 2.9 0.8 *) 0.5
XVIII Instrumente şi
aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente
muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora 1816.0 58.9 50.9 18.9 81.3 1.3
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 1742.5 55.9 47.5 18.0 80.8 0.6
91 Ceasornicărie 52.0 2.3 3.1 0.8 0.4 0.7
92 Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 21.5 0.7 0.4 0.1 *) -

105
19.0 1.6 0.3 48.7 0.7 114.7 14.1 0.9 104.5

11.4 0.5 0.2 11.3 0.7 49.1 8.5 *) 29.4


2.2 0.4 *) 2.4 *) 28.7 3.5 0.5 43.5
5.4 0.6 0.1 35.0 0.1 36.8 2.1 0.4 31.6

CAPITOLE DIN
ontinuare
TIONS AND
D 1.I-31.XII 2019 - continued

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda Italia


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland Italy

15.9 19.2 8.7 448.9 34.7 1494.6 238.4 4.2 1299.9


3.3 1.0 0.2 108.0 25.6 229.5 112.4 0.3 499.7
9.0 11.5 2.6 188.4 3.0 613.0 12.4 2.9 378.2
*) 0.5 *) 20.3 0.2 139.3 71.1 *) 139.6
*) - - 2.6 - 9.2 *) 0.3 2.3
1.3 2.2 0.1 78.2 0.4 161.6 36.0 0.3 93.8
- - - 2.5 - 11.2 - - 0.5
- 0.4 - 1.2 1.0 18.7 0.4 0.1 9.0
0.2 - - 0.1 - 5.1 - *) 1.0
0.8 1.9 - 3.3 0.1 22.5 0.1 - 1.9

0.2 0.6 *) 18.9 1.5 111.7 0.6 0.2 38.2

1.1 1.3 5.9 25.5 2.8 172.8 5.5 0.1 135.9

20.3 75.3 33.4 1076.4 77.2 6300.6 66.0 108.3 1916.1

12.3 52.4 2.6 703.2 29.5 2419.6 39.8 26.4 1125.1

8.1 22.9 30.9 373.2 47.7 3881.0 26.2 81.9 791.1

6.8 15.4 5.9 734.7 10.3 2772.2 5.3 1.9 406.5

0.5 0.2 *) 2.5 0.2 34.1 *) *) 3.0

6.4 14.4 3.8 650.4 9.3 2646.8 5.0 1.9 398.9


- 0.1 *) 80.5 *) 88.7 *) *) 2.4
*) 0.6 2.1 1.3 0.8 2.6 0.3 - 2.2

3.2 10.8 1.6 122.2 6.5 800.4 5.6 6.6 182.0

3.2 10.8 1.5 115.5 6.5 771.0 5.3 6.5 173.5


*) *) 0.1 6.1 *) 15.5 0.3 0.1 5.5

*) - - 0.6 - 13.9 *) *) 3.0

106
cement, ceramic, glass and ceramică, sticlă şi din materiale
similar materials similare 1.5 0.2
Articles of stone, plaster, 68 68 Articole din piatră, ipsos,
cement, asbestos, mica ciment, azbest, mică
and similar materials şi materiale similare 0.3 0.1
Ceramic products 69 69 Produse ceramice *) *)
Glass and glassware 70 70 Sticlă şi articole din sticlă 1.2 0.1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE D
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2
milioane euro / million euro

CODE COD Letonia Lituania


C.N. N.C. Latvia Lithuania

Base metals and articles XV XV Metale comune


of base metal şi articole din acestea 1.1 4.5
Pig-iron, iron and steel 72 72 Fontă, fier şi oţel *) 0.2
Products of pig-iron, iron and steel 73 73 Produse din fontă, fier şi oţel 0.4 2.6
Copper and articles thereof 74 74 Cupru şi articole din cupru *) 0.1
Nickel and articles thereof 75 75 Nichel şi articole din nichel - -
Aluminium and articles thereof 76 76 Aluminiu şi articole din aluminiu 0.3 0.2
Lead and articles thereof 78 78 Plumb şi articole din plumb - -
Zinc and articles thereof 79 79 Zinc şi articole din zinc - *)
Tin and articles thereof 80 80 Cositor şi articole din cositor - -
Other base metals; cermets 81 81 Alte metale comune; cermeturi - *)
Tools and implements, cutlery 82 82 Unelte şi scule, tacâmuri din
of base metal metale comune 0.1 0.2
Miscellaneous articles 83 83 Articole diverse
of base metal din metale comune 0.2 1.2
Machinery and mechanical XVI XVI Maşini şi aparate; echipamente
appliances; electrical electrice; aparate de înregistrat
equipment; sound and image sau de reprodus sunetul
recorders and reproducers şi imaginile 4.2 23.1
Boilers, turbines, engines, 84 84 Cazane, turbine, motoare,
mechanical apparatus and aparate şi dispozitive mecanice,
devices, parts thereof părţi ale acestora 1.8 11.4
Machinery and mechanical 85 85 Maşini, aparate şi
appliances and electrical echipamente electrice;
equipment; sound and aparate de înregistrat
television image recorders sau de reprodus sunetul
and reproducers şi imagini de televiziune 2.4 11.7
Vehicles and associated XVII XVII Mijloace şi materiale
transport equipment de transport 0.5 8.4
Railway or tramway locomotives 86 86 Vehicule şi echipamente pentru
and rolling-stock căile ferate şi de comunicaţii *) 0.1
Vehicles, tractors and other 87 87 Automobile, tractoare
ground vehicles şi alte vehicule terestre 0.5 8.1
Aircrafts, spacecrafts 88 88 Aeronave, nave spaţiale - 0.2
Ships, boats and floating structures 89 89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare - -
Optical, photographic, XVIII XVIII Instrumente şi
cinematographic, medical or aparate optice,
surgical instruments fotografice, cinematografice,
and apparatus and similar; medico-chirurgicale şi
clocks and watches; similare; ceasuri; instrumente
musical Instruments; parts muzicale; părţi şi accesorii
and accessories thereof ale acestora 0.7 3.2
Optical, photographic, 90 90 Instrumente şi aparate optice,
cinematographic, medical or
fotografice, cinematografice,
surgical
instruments and apparatus medico-chirurgicale
and similar şi similare 0.7 2.6
Clocks and watches 91 91 Ceasornicărie *) 0.6
Musical instruments; parts and 92 92 Instrumente muzicale; părţi
accessories thereof şi accesorii ale acestora *) -

107
1.9 *) 10.1 104.2 1.6 13.0 6.8 56.6 0.8 10.8

1.2 - 3.2 27.5 0.3 4.3 3.0 3.9 0.3 3.2


0.2 *) 3.1 34.0 0.7 0.5 0.6 48.4 0.1 3.4
0.5 - 3.8 42.7 0.7 8.2 3.2 4.3 0.4 4.1

UNIUNII EUROPENE PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2019 - continuare
PEAN UNION'S COUNTRIES, BY SECTIONS AND
OMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2019 - continued

Regatul
Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Unit
Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United
Kingdom

16.0 0.2 195.4 484.1 12.0 307.2 40.2 187.5 79.2 98.0
9.1 *) 45.6 111.7 0.5 184.9 7.9 38.9 41.1 20.9
3.7 *) 48.8 132.5 6.4 29.3 15.4 83.9 21.4 30.6
0.6 - 5.2 32.9 0.2 0.7 0.5 8.1 0.2 3.5
- - 1.1 0.5 *) *) *) 0.1 0.1 8.9
0.7 *) 43.0 59.8 0.8 51.2 4.0 20.7 9.4 17.6
*) - 0.1 4.2 - *) - *) *) *)
1.2 0.1 2.7 10.7 0.3 0.2 0.1 5.5 1.1 0.4
0.2 - 7.9 1.2 - *) - 0.1 - *)
*) - 4.2 1.1 *) 0.3 1.0 0.5 1.2 2.7

0.3 *) 23.5 37.4 1.6 5.1 7.9 10.8 1.0 5.3

*) *) 13.3 92.1 2.2 35.5 3.3 18.9 3.9 8.1

44.0 2.7 1164.4 892.3 122.6 875.6 264.4 626.8 112.6 587.6

12.5 1.4 435.4 446.6 32.9 166.6 109.3 485.6 75.2 334.6

31.5 1.3 729.0 445.7 89.6 709.1 155.1 141.2 37.4 253.0

3.3 - 241.5 445.1 131.7 212.7 94.3 391.9 94.6 101.0

- - 0.3 17.7 - 3.5 0.4 5.1 0.1 1.2

3.3 - 233.5 426.6 123.5 209.0 93.5 359.3 93.7 92.1


*) - 1.6 0.3 8.2 0.1 0.4 27.5 0.6 7.5
- - 6.1 0.5 *) *) *) *) 0.2 0.3

7.2 0.1 147.8 49.3 10.5 17.8 14.6 32.6 5.7 73.0

6.9 0.1 145.6 47.1 10.4 17.7 14.5 31.4 5.7 67.3
0.2 - 1.9 2.1 0.2 0.1 0.1 0.6 0.1 5.2

*) *) 0.3 0.2 *) *) *) 0.7 *) 0.5

108
cement, ceramic, glass and
83.2 similar materials
Articles of stone, plaster, 68
cement, asbestos, mica
17.0 and similar materials
27.2 Ceramic products 69
39.1 Glass and glassware 70

milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

Base metals and articles XV


380.2 of base metal
45.0 Pig-iron, iron and steel 72
86.0 Products of pig-iron, iron and steel 73
5.6 Copper and articles thereof 74
*) Nickel and articles thereof 75
158.5 Aluminium and articles thereof 76
0.3 Lead and articles thereof 78
1.0 Zinc and articles thereof 79
1.9 Tin and articles thereof 80
0.2 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
14.9 of base metal
Miscellaneous articles 83
66.9 of base metal
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
1298.5 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
466.5 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and
television image recorders
832.0 and reproducers
Vehicles and associated XVII
471.7 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86
12.2 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87
459.3 ground vehicles
0.1 Aircrafts, spacecrafts 88
*) Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments
and apparatus and similar;
clocks and watches;
musical Instruments; parts
103.2 and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus
96.0 and similar
6.3 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
0.9 accessories thereof

109
XX Mărfuri şi produse
diverse 1648.9 46.5 24.7 140.1 58.5 0.5
94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 840.0 20.8 10.7 38.8 23.5 0.4
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 508.6 22.4 7.1 95.1 17.9 0.1
96 Articole
diverse 300.3 3.3 6.9 6.2 17.1 *)
XXII Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 270.0 8.5 2.5 4.0 9.0 0.2
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

110
6.1 10.0 0.8 74.3 1.8 225.1 101.2 0.5 177.1

4.5 7.8 0.4 25.8 1.0 123.1 8.6 0.4 103.9

0.6 1.1 0.3 32.9 0.7 52.4 91.2 *) 20.4

1.0 1.1 0.1 15.5 0.1 49.6 1.4 0.1 52.8

*) 0.4 *) 6.7 *) 126.7 1.6 0.1 97.3

111
Miscellaneous manufactured XX XX Mărfuri şi produse
articles diverse 0.8 6.3
Furniture; lighting 94 94 Mobila; aparate
fittings and other de iluminat şi alte
similar articles; prefabricated articole similare;
buildings construcţii prefabricate 0.2 5.7
Toys, games, sport or 95 95 Jucării, jocuri, articole pentru
entertainment articles divertisment sau pentru sport 0.4 0.3
Miscellaneous manufactured 96 96 Articole
articles diverse 0.2 0.3
Goods non-included in XXII XXII Bunuri necuprinse
Combined Nomenclature în alte secţiuni din
other sections Nomenclatorul Combinat *) 0.1
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

112
1.0 *) 63.5 395.2 22.5 65.3 15.6 46.0 6.8 31.3

1.0 - 15.4 265.7 21.5 55.7 6.6 26.0 5.1 13.5

*) *) 41.2 42.1 0.3 1.0 4.3 14.9 1.2 11.4

*) *) 6.9 87.3 0.8 8.5 4.7 5.0 0.4 6.4

*) - 0.6 5.4 1.0 0.1 *) 2.1 0.1 1.5

113
Miscellaneous manufactured XX
127.5 articles
Furniture; lighting 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
53.6 buildings
Toys, games, sport or 95
49.3 entertainment articles
Miscellaneous manufactured 96
24.6 articles
Goods non-included in XXII
Combined Nomenclature
2.2 other sections

114
EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2019 total exporturi
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

Total 69003404 100.0 Total

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories


de autoturisme, de autovehicule of tractors, of vehicles for the
pentru transportul persoanelor, transport of persons,
de autovehicule pentru of vehicles for the
transportul mărfurilor, transport of goods,
de autovehicule pentru of special purpose
utilizări speciale 6182657 9.0 vehicles

8703 Autoturisme şi alte Motor cars and motor


autovehicule pentru vehicles principally designed
transportul persoanelor 4883430 7.1 for the transport of persons

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other


conductori electrici izolaţi 3623390 5.3 insulated electric conductors

2710 Produse petroliere 2204506 3.2 Oil products

8537 Tablouri, panouri, console, Boards, panels, consoles,


pupitre pentru controlul sau desks for electric control or
distribuirea electricităţii 2189441 3.2 the distribution of electricity

9401 Scaune, chiar transformabile Seats, whether or not convertible


în paturi şi părţile lor 1653379 2.4 into beds, and parts thereof

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres,


din cauciuc 1490450 2.2 of rubber

1005 Porumb 1244108 1.8 Maize (corn)

1001 Grâu și meslin 1135611 1.6 Wheat and meslin

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line


telefonie sau telegrafie prin telephony or line telegraph;
fir; videofoane 1086931 1.6 videophones

8414 Pompe de aer sau de vid, Air or vacuum pomps, air


compresoare de aer sau de or other gas compressors
alte gaze şi ventilatoare 1009347 1.5 and fans

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for


protecţia, tăierea, switching or protecting
branşarea, conectarea electrical circuits, or for
circuitelor electrice, making connections to or in
pentru o tensiune electrical circuits, for a
de max. 1000V 861319 1.2 voltage not exceeding 1000V

8482 Rulmenţi cu bile, cu galeţi, cu Ball or roller


role sau cu ace 837435 1.2 bearings

106
CODE
C.N.

8708

8703

8544

2710

8537

9401

4011

1005

1001

8517

8414

8536

8482

107
3004 Medicamente şi antibiotice 788383 1.1 Medicines and antibiotics

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2019 total exporturi
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

8407 Motoare cu piston alternativ Spark-ignition reciprocating


sau rotativ, cu aprindere or rotary internal combustion
prin scânteie 758697 1.1 piston engines

1206 Seminţe de floarea-soarelui, Sunflower seeds, whether


chiar sfărâmate 757183 1.1 or not broken

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids;


elevatoare de lichid 744106 1.1 liquid elevators

8516 Încălzitoare instantanee Electric instantaneous or


de apă, boilere storage water heaters and
şi termoplonjoare 663583 1.0 immersion heaters

2402 Ţigări de foi, trabucuri şi Cigars, cheroots, cigarillos


ţigarete, din tutun sau din and cigarettes, of tobacco or
înlocuitori de tutun 663309 1.0 of tobacco substitutes

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats,


scaune, somiere, mattresses and medical, surgical,
mobilier medical, dental or veterinary furniture,
mobilier pentru furniture for barber’s shops or
saloane de coafură) 639972 0.9 hairdressing salons)

8512 Aparate electrice de iluminat Electrical lighting or


sau de semnalizare 596956 0.9 signalling equipment

7208 Produse laminate plate, din Unalloyed steel or iron flat


fier sau oţeluri nealiate, cu o rolled-goods, 600 mm or
lăţime de 600 mm sau peste, over width, unplated
laminate la cald, neplacate şi and uncovered
neacoperite 567867 0.8 hot-rolled goods

9032 Instrumente şi aparate pentru Automatic regulating or controlling


reglare sau control automat 560053 0.8 instruments and apparatus

9029 Contoare; indicatoare de viteză Counters, speed indicators


şi tahometre, stroboscoape 555001 0.8 and tachometers, stroboscopes

6203 Costume, jachete, sacouri, Men's or boys' suits,


pantaloni, salopete, pentru jackets, blazers, trousers,
bărbaţi sau băieţi 505488 0.7 overalls

7304 Ţevi, tuburi şi profile tubulare, Iron or steel pipes, tubes


fără sudură, din fier sau din oţel 502949 0.7 and tubular profiles without weld

6204 Taioare, jachete, rochii, fuste, Women’s or girls’ suits, jackets,


pantaloni, pentru femei şi fete 490288 0.7 blazers, dresses,skirts, trousers

108
3004

CODE
C.N.

8407

1206

8413

8516

2402

9403

8512

7208

9032

9029

6203

7304

6204

109
6403 Încălţăminte cu feţe din piele Footwear with outer
naturală şi cu tălpi din uppers of leather
cauciuc, material plastic, and soles of rubber,
piele naturală 475405 0.7 plastics, leather
EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2019 total exporturi
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

8538 Părţi destinate aparaturii Parts suitable for use electrical


pentru comutarea, tăierea, apparatus for switching or
protecţia, branşarea, protecting electrical circuits, or
conectarea circuitelor electrice; for making connections to or in
pentru tablouri, console, electrical circuits; for boards,
pupitre, pentru controlul consoles, desks for electric control
sau distribuirea electricităţii 465887 0.7 or the distribution of electricity

4407 Cherestea 435396 0.6 Timber

7308 Construcții și părți de construcții Structures and parts of


din fontă, din fier sau din oțel, structures of iron or steel
cu excepția construcțiilor excluding prefabricated
prefabricate 435226 0.6 buildings

3926 Articole din materiale plastice 423806 0.6 Articles of plastics

8418 Frigidere, congelatoare şi alte Refrigerators, freezers and


echipamente pentru other refrigerating or freezing
producerea frigului 420948 0.6 equipment
###

9028 Contoare de gaze, de lichide Gas, liquid or electricity supply


sau de electricitate, inclusiv or production meters, including
contoare pentru etalonarea lor 420445 0.6 calibrating meters therefor

8409 Părţi care pot fi recunoscute ca Parts suitable for use solely
fiind destinate numai sau în or principally with the
principal motoarelor cu piston spark-ignition internal
cu aprindere prin scânteie combustion piston engines and
şi motoarelor cu piston with the compression-ignition
cu aprindere internal combustion
prin compresie 405032 0.6 piston engines

4410 Plăci aglomerate, panouri Particle board, oriented strand


OSB şi panouri similare, board (OSB) and similar board, of
din lemn sau din alte wood or other ligneous materials,
materiale lemnoase, chiar whether or not agglomerated with
aglomerate cu răşini sau resins or other organic
cu alţi lianţi organici 386087 0.6 binding substances

7326 Articole din fier sau din oţel, Articles of iron or steel,
nespecificate în altă parte 383078 0.6 not elsewhere specified

8501 Motoare şi generatoare electrice, Electric motors and generators,


cu excepţia grupurilor electrogene 376200 0.5 excluding generating sets

8479 Maşini şi aparate Machines and mechanical

110
6403

CODE
C.N.

8538

4407

7308

3926

8418

9028

8409

4410

7326

8501

8479

111
mecanice cu appliances having
funcţie proprie 367949 0.5 individual functions

8421 Centrifuge, inclusiv uscătoare Centrifuges, including centrifugal


centrifugale; maşini şi aparate dryers; filtering or purifying
pentru filtrarea sau epurarea machinery and apparatus,
lichidelor sau gazelor 360376 0.5 for liquids or gases

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2019 total exporturi
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

8803 Părţi de: baloane, dirijabile, Parts of: balloons


planoare, deltaplane, and airships; gliders,
elicoptere, avioane, hang gliders, helicopters, airplanes
alte vehicule aeriene 359768 0.5 and other vehicles for air

6406 Părţi de încălţăminte; tălpi Parts of footwear; detachable


interioare detaşabile; ghete, interior soles; spats, leggins
jambiere şi articole similare 359141 0.5 and similar

8467 Unelte pneumatice, Tools for working in the hand,


hidraulice sau cu motor pneumatic, hydraulic
(electric sau neelectric) or with self-contained
încorporat, pentru utilizare manuală 345152 0.5 electric or non-electric motor

4016 Articole din cauciuc Articles of vulcanized rubber


vulcanizat, nedurificat, other than hard rubber,
nespecificate în altă parte 342018 0.5 not elsewhere specified

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers,


convertizoare statice, bobine static converters
de reactanţă şi de inductanţă 328970 0.5 and inductors

8481 Articole de robinetărie și articole Taps, cocks, valves and similar


similare pentru țevi, cazane, appliances for pipes,
rezervoare, cuve boiler shells, tanks,
și recipiente similare 325409 0.5 vats or the like

7204 Deşeuri şi resturi de fontă, de fier Ferrous waste and scrap;


sau de oţel (fier vechi); deşeuri remelting scrap ingots
lingotate din fier sau oţel 295059 0.4 of iron or steel

8483 Arbori de transmisie şi Transmission shafts and cranks;


manivele; lagăre şi cuzineţi; bearing housings and plain shaft
angrenaje şi roţi de bearings; gears and gearing; ball
fricţiune; tije filetate cu role or roller screws; gear boxes and
cu bile; reductoare, other speed changers, including
multiplicatoare şi variatoare torque converters; flywheels and
de viteză, inclusiv pulleys, including pulley blocks;
convertizoare de cuplu; clutches and
volanţi 291487 0.4 shaft couplings
###

2403 Tutunuri şi înlocuitori de tutun, Manufactured tobacco and


prelucrate; tutunuri manufactured tobacco substitutes;

112
8421

CODE
C.N.

8803

6406

8467

4016

8504

8481

7204

8483

2403

113
„omogenizate” sau “homogenized” or “reconstituted”
„reconstituite”; extracte tobacco; tobacco extracts
şi esenţe de tutun 279692 0.4 and essences

8428 Maşini şi aparate de ridicat, Lifting, handling, loading


de manevrat de încărcat, sau or unloading machinery
de descărcat (de exemplu (for example, lifts,
ascensoare, scări rulante, escalators, conveyors,
transportatoare, teleferice) 269574 0.4 teleferics)

114
8428

115
IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2019 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

Total 86284974 100.0 Total

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories 8708


de autoturisme, of tractors,
de autovehicule pentru of vehicles for the
transportul persoanelor, de ### transport of persons,
autovehicule pentru transportul of vehicles for the
mărfurilor, de autovehicule transport of goods,
pentru utilizări speciale 3751917 4.3 of special purpose vehicles

2709 Ţiţei 3658504 4.2


### Crude oil 2709

3004 Medicamente şi antibiotice 2725691 3.2 Medicines and antibiotics 3004

8703 Autoturisme şi autovehicule Cars and motor vehicles 8703


pentru transportat persoane 2619492 3.0
### for passenger transport

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other 8544


conductori electrici izolaţi 1803098 2.1
### insulated electric conductors

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line 8517


telefonie sau telegrafie telephony or line telegraphy;
prin fir; videofoane 1735673 2.0
### videophones

2710 Produse petroliere 1331913 1.5


### Oil products 2710

8542 Circuite integrate şi Electronic integrated circuits 8542


micromontaje electronice 1251043 1.4
### and microassemblies

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for 8536


protecţia, tăierea, branşarea, switching or protecting
conectarea circuitelor electrical circuits, or for
electrice, making connections to or in
pentru o tensiune electrical circuits, for a
de max. 1000V 1245171 1.4
### voltage not exceeding 1000V

3926 Articole din materiale plastice 904770 1.0


### Articles of plastics 3926

7326 Articole din fier sau din oţel, ### Articles of iron or steel, 7326
nespecificate în altă parte 746395 0.9 not elsewhere specified

8471 Maşini automate de prelucrare a Automatic data-processing 8471


a datelor şi părţi ale acestora 715224 0.8
### machines and units thereof

8538 Părţi destinate aparaturii Parts suitable for use 8538


pentru comutarea, tăierea, electrical apparatus for
protecţia, branşarea, switching or protecting
conectarea circuitelor electrical circuits, or for making
electrice; pentru connections to or in electrical
tablouri, console, pupitre circuits; for boards, consoles,
pentru controlul sau desks for electric control or
distribuirea electricităţii 665521 0.8
### the distribution of electricity

8701 Tractoare 663697 0.8


### Tractors 8701

110
2711 Gaz de sondă şi alte Petroleum gases and other 2711
hidrocarburi gazoase 657153 0.8 gaseous hydrocarbons
IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2019 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

0203 Carne de animale din specia Meat of swine, 0203


porcine, proaspătă, fresh,
refrigerată sau congelată 629494 0.7 chilled or frozen

3002 Sânge uman; sânge animal Human blood; animal blood 3002
preparat pentru utilizări prepared for therapeutic
terapeutice; vaccinuri 599439 0.7
### uses; vaccines

8414 Pompe de aer sau de vid, Pumps for air or vacuum 8414
compresoare şi ventilatoare, pumps; compressors
hote aspirante de extracţie and fans; ventilating or
sau de reciclare 596487 ### recycling hoods
0.7

8704 Autovehicule pentru Freight motor vehicles 8704


transportul mărfurilor 588749 0.7
### carriage

8409 Părţi care pot fi recunoscute Parts suitable for use solely 8409
ca fiind destinate or principally with the
numai sau în principal spark-ignition internal
motoarelor cu piston cu combustion piston engines and
cu aprindere prin scânteie with the compression-ignition
şi motoarelor cu piston cu internal combustion piston
aprindere prin compresie 575010 0.7 engines

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres, 4011


din cauciuc 540628 0.6
### of rubber

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids; 8413


elevatoare de lichid 525764 0.6 liquid elevators

8528 Monitoare şi proiectoare; Monitors and projectors; 8528


aparate receptoare de reception apparatus
televiziune 497810 0.6 for television

7318 Şuruburi, buloane, piuliţe, Screws, bolts, nuts, coach 7318


tirfoane, piroane şi articole screws, spikes and similar
similare din fontă, fier sau oţel 488982 0.6
### articles, of iron or steel

7210 Produse laminate plate, din fier Flat-rolled products of iron 7210
sau din oţeluri nealiate, cu o or non-alloy steel, of a width
lăţime de minimum 600 mm, of 600 mm or more, clad,
placate sau acoperite 488095 0.6 plated or coated

8537 Tablouri, panouri, console, Boards, panels, consoles, 8537


pupitre pentru desks for electric control
controlul sau or for the distribution
distribuirea electricităţii 485112 0.6 of electricity

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats, 9403


scaune, somiere, mattresses and medical,

111
mobilier medical, surgical, dental or veterinary
mobilier pentru furniture, furniture for barber’s
saloane de coafură) 477506 0.6 shops or hairdressing salons)

3808 Insecticide, rodenticide, Insecticides, rodenticides, 3808


fungicide, erbicide 465844 0.5 fungicides, herbicides

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2019 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

8421 Centrifuge, inclusiv uscătoare Centrifuges, including 8421


centrifugale; mașini și aparate centrifugal dryers; filtering or
pentru filtrarea sau epurarea purifying machinery and
lichidelor sau gazelor 463470 0.5
### apparatus, for liquids or gases

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers, 8504


convertizoare statice, bobine ### static converters
de reactanţă şi de inductanţă 462721 0.5 and inductors

8534 Circuite imprimate 456575 0.5 Printed circuits 8534

8481 Articole de robinetărie și Taps, cocks, valves and 8481


articole similare pentru țevi, similar appliances for pipes,
cazane, rezervoare, cuve boiler shells, tanks,
și recipiente similare 449308 0.5
### vats or the like

8479 Maşini şi aparate Machines and mechanical 8479


mecanice cu appliances having
funcţie proprie 440740 0.5 individual functions

8302 Decoraţiuni, articole de Base metal mountings, 8302


feronerie şi articole similare, fittings and similar articles
din metale comune, pentru suitable for furniture, doors,
mobilă, uşi, scări, ferestre, staircases, windows, blinds,
jaluzele, caroserii, valize, coachwork, trunks,
cuiere pentru haine 431945 0.5 clothes-pegs

7408 Sârmă din cupru 408344 0.5


### Copper wire 7408

3907 Poliacetali, alţi polieteri şi Polyacetals, other polyethers 3907


răşini epoxidice, sub forme and epoxide resins,
primare; policarbonaţi, răşini in primary forms;
alchidice, poliesteri, polycarbonates, alkyd resins,
sub forme primare 407428 0.5
### polyesters, in primary forms

8482 Rulmenţi cu bile, cu role Ball or roller 8482


sau cu ace 406715 0.5
### bearings

8541 Diode, tranzistori și dispozitive Diodes, transistors 8541


similare semiconductoare; and similar
dispozitive fotosensibile semiconductor devices;
semiconductoare; photosensitive
diode emițătoare semiconductor devices;
de lumină; cristale light-emitting diodes;
piezoelectrice montate 380701 0.4 mounted piezoelectric crystals

112
1905 Produse de brutarie, Bread, pastry, cakes, biscuits 1905
de patiserie si biscuiti; and other bakers' wares;
ostii, casete goale de communion wafers, empty
tipul celor utilizate pentru cachets of a kind suitable for
medicamente, vafe cu capac, pharmaceutical use, sealing
paste uscate si wafers, dry pasta and
produse similare 368806 0.4 similar products

3923 Articole de transport sau de Articles for the conveyance 3923


ambalare, din materiale plastice 364267 0.4 or packing of goods, of plastics
IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2019 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2019 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

9401 Scaune, chiar transformabile Seats, whether or not convertible 9401


în paturi şi părţile lor 360384 0.4 into beds, and parts thereof

8516 Încălzitoare instantanee Electric instantaneous or 8516


de apă, boilere storage water heaters and
şi termoplonjoare 359782 0.4 immersion heaters

8483 Arbori de transmisie şi Transmission shafts and 8483


manivele; lagăre şi cranks; bearing housings and
cuzineţi; angrenaje şi roţi plain shaft bearings; gears
de fricţiune; tije and gearing; ball or roller
filetate cu role screws; gear boxes and other
cu bile; reductoare, speed changers, including
multiplicatoare şi variatoare torque converters; flywheels
de viteză, inclusiv and pulleys, including
convertizoare de cuplu; ### pulley blocks; clutches
volanţi 356395 0.4 and shaft couplings

9018 Instrumente şi aparate pentru Instruments and appliances 9018


medicină, chirurgie, used in medical, surgical,
stomatologie sau medicină dental or veterinary sciences,
veterinară, aparate de scintigrafie scintigraphic apparatus, other
şi alte aparate electromedicale, electromedical apparatus and
aparate pentru testarea vederii 354777 0.4 sight-testing instruments

3402 Agenți organici de suprafață (alții Organic surface-active agents 3402


decât săpunurile); preparate (other than soaps); surface-active
tensioactive, preparate pentru preparations, washing and
spălat și curățat, care conțin cleaning preparations, whether
sau nu săpun 351898 0.4 or not containing soap

1806 Ciocolată şi alte preparate Chocolate and other food 1806


alimentare care conţin cacao 331790 0.4 preparations containing cocoa

8408 Motoare cu piston, cu aprindere Compression-ignition internal 8408


prin compresie (motoare diesel combustion piston engines
sau semi-diesel) 328653 0.4 (diesel or semi-diesel engines)

3105 Îngrășăminte minerale sau Mineral or chemical fertilisers 3105


chimice care conțin două sau containing two or three of the

113
trei dintre elemente fertilizante fertilising elements nitrogen,
azot, fosfor și potasiu; phosphorus and potassium;
alte îngrășăminte 325767 0.4 other fertilisers

8501 Motoare si generatoare electrice, Electric motors and generators 8501


cu exceptia grupurilor electrogene 323907 0.4 (excluding generating sets)

5407 Ţesături din fire de filamente Fabrics of threads from 5407


sintetice şi artificiale 322844 0.4
### synthetic and artificial yarns

114

S-ar putea să vă placă și