Sunteți pe pagina 1din 155

COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU BUNURI - SERIE LUNARĂ

1. INTERNATIONAL TRADE OF GOODS - MONTHLY SERIES

2019
Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)

milioane lei / million lei


Exporturi FOB 23050,9 27173.9 28389.7 26148.4 14178.6 18179.4 23439.8 26858.0
din care:
INTRA UE27 15971,6 20319,1 20931.8 17929.7 9809.8 13467.6 17761.9 19886.4
EXTRA UE27 7079,3 6854.8 7457.9 8218.7 4368.8 4711,8 5677.9 6971.6

Importuri CIF 31524,3 33472.8 34585.4 35068.9 22101.8 24258.1 29843.3 33263.6
din care:
INTRA UE27 22488,1 23821.7 25806.3 26300.0 15544.0 17518.9 21893.1 24595.3
EXTRA UE27 9036,2 9651.1 8779.1 8768.9 6557.8 6739.2 7950.2 8668,3

Sold FOB / CIF -8473,4 -6298,9 -6195,7 -8920,5 -7923,2 -6078,7 -6403,5 -6405,6
din care:
INTRA UE27 -6516,5 -3502,6 -4874,5 -8370,3 -5734,2 -4051,3 -4131,2 -4708,9
EXTRA UE27 -1956,9 -2796,3 -1321,2 -550,2 -2189,0 -2027,4 -2272,3 -1696,7
milioane euro / million euro
Exporturi FOB 4825,0 5687,0 5937.0 5433,0 2931,3 3758,5 4843,0 5552,4
din care:
INTRA UE27 3343,2 4252,2 4376.5 3715,0 2029,2 2784,6 3670.3 4110.5
EXTRA UE27 1481,8 1434,8 1560.5 1718,0 902,1 973,9 1172.7 1441.9

Importuri CIF 6598,8 7005.4 7232.7 7282.8 4569.7 5015.2 6166.0 6876.5
din care:
INTRA UE27 4707,3 4985.2 5395,6 5449.3 3215,4 3622.3 4524.0 5083.8
EXTRA UE27 1891,5 2020.2 1837.1 1833.5 1354.3 1392,9 1642.0 1792,7

Sold FOB / CIF -1773,8 -1318,4 -1295,7 -1849,8 -1638,4 -1256,7 -1323,0 -1324,1
din care:
INTRA UE27 -1364,1 -733,0 -1019,1 -1734,3 -1186,2 -837,7 -853,7 -973,3
EXTRA UE27 -409,7 -585,4 -276,6 -115,5 -452,2 -419,0 -469,3 -350,8

Datele pentru anul 2019 au caracter semidefinitiv. / Data for 2019 are semi-final.
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
Notă: Comerţul INTRA UE27 include expedierile / introducerile de bunuri către / din statele membre ale Uniunii Europene.
Comerţul EXTRA UE27 include exporturile / importurile de bunuri către / din statele nemembre ale Uniunii Europene.
Note: INTRA EU27 trade includes dispatches / arrivals of goods to / from EU members states.
EXTRA EU27 trade includes exports / imports of goods to / from EU non-member states.

2. CURSUL DE SCHIMB LUNAR - LEI / EURO


LEI / EURO - MONTHLY EXCHANGE RATE

2019
Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul.
Dec. Jan. Feb. March April May June July
- lei / euro -
- mediu 4.7773 4.7785 4.7828 4.8263 4.8342 4.8365 4.8393 4.8380

14
- la sfârşitul lunii 4.7793 4.7779 4.8127 4.8254 4.8421 4.8426 4.8423 4.8316

Sursa: Banca Naţională a României.


Source: National Bank of Romania.

15
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XII p) în % faţă de
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XII p) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as against
1.I-31.XII 2019
milioane lei / million lei
22250.6 29469.5 30498.8 29377.7 24703.7 300668.1 91.8 Exports FOB
of which:
16156.5 22523.1 23245.1 22156.4 17274.3 221461.7 92.9 INTRA EU27
6094.1 6946.4 7253.7 7221.3 7429.4 79206.4 89.1 EXTRA EU27

29575.5 36948.2 39263.0 37043.5 34214.4 389638.5 95.2 Imports CIF


of which:
21793.5 27188.1 29061.3 28149.2 24965.1 286636.5 96.3 INTRA EU27
7782.0 9760.1 10201.7 8894.3 9249.3 103002.0 92.3 EXTRA EU27

-7324,9 -7478,7 -8764,2 -7665,8 -9510,7 -88970,4 FOB / CIF trade


balance
of which:
-5637,0 -4665,0 -5816,2 -5992,8 -7690,8 -65174,8 INTRA EU27
-1687,9 -2813,7 -2948,0 -1673,0 -1819,9 -23795,6 EXTRA EU27
milioane euro / million euro
4599,2 6070.4 6260.8 6031.6 5071.4 62175.6 90.1 Exports FOB
of which:
3340.0 4635.7 4769.9 4549.7 3546.6 45780.2 91.1 INTRA EU27
1259.2 1434.7 1490.9 1481.9 1524.8 16395.4 87.5 EXTRA EU27

6113.3 7612.3 8060.7 7605.4 7023.9 80563.9 93.4 Imports CIF


of which:
4505,4 5595.9 5963.4 5780,2 5125.5 59246.0 94.4 INTRA EU27
1607.9 2016.4 2097.3 1825.2 1898.4 21317.9 90.5 EXTRA EU27

-1514,1 -1541,9 -1799,9 -1573,8 -1952,5 -18388,3 FOB / CIF trade


balance
of which:
-1165,4 -960,2 -1193,5 -1230,5 -1578,9 -13465,8 INTRA EU27
-348,7 -581,7 -606,4 -343,3 -373,6 -4922,5 EXTRA EU27

2020
Aug. Sept. Oct. Noi. Dec.
Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
- lei / euro -
4.8372 4.8586 4.8733 4.8699 4.8707 - average

16
4.8404 4.8698 4.8743 4.8735 4.8694 - end of month

17
EXPORTURILE FOB, IMPORTURILE CIF ŞI SOLDUL BALANŢEI COMERCIALE
FOB / CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE ŢĂRI
FOB EXPORTS, CIF IMPORTS AND FOB / CIF TRADE BALANCE BY
3. MAIN GROUPS OF COUNTRIES

Decembrie 2020
December 2020
Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF
FOB Exports CIF Imports FOB/CIF
Trade balance
milioane euro / million euro
TOTAL 5071.4 7023.9 -1952.5
Din care:
EUROPA 4435.2 6021.6 -1586.4
UNIUNEA EUROPEANĂ (UE27) 3546.6 5125.5 -1578.9
AELS 142.6 63.2 79.4
ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 746.0 832.8 -86.8

ASIA 361.6 832.3 -470.7


ORIENTUL MIJLOCIU
ŞI APROPIAT 183.6 40.9 142.7
ALTE ŢĂRI DIN ASIA 178.1 791.3 -613.2

AFRICA 95.0 48.9 46.1


AFRICA DE NORD 67.6 41.3 26.3
ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 27.4 7.6 19.8

AMERICA 155.2 119.4 35.8


AMERICA DE NORD 108.3 76.7 31.6
AMERICA CENTRALĂ ŞI
CARAIBEANĂ 18.9 10.0 8.9
AMERICA DE SUD 28.0 32.7 -4.7

OCEANIA 12.9 1.7 11.2

16
1.I-31.XII 2020
1.I-31.XII 2020
Exporturi FOB Importuri CIF Sold FOB/CIF
FOB Exports CIF Imports FOB/CIF
Trade balance
milioane euro / million euro
62175.6 80563.9 -18388.3 TOTAL
Of which:
54746.6 69722.4 -14975.8 EUROPE
45780.2 59246.0 -13465.8 EUROPEAN UNION (EU27)
1066.5 1019.6 46.9 EFTA
7900.0 9456.8 -1556.8 OTHER EUROPEAN COUNTRIES

4116.5 8888.5 -4772.0 ASIA


NEAR AND
1865.1 489.5 1375.6 MIDDLE EAST
2251.5 8399.0 -6147.5 OTHER ASIAN COUNTRIES

1521.8 485.9 1035.9 AFRICA


1166.1 371.7 794.4 NORTH AFRICA
355.8 114.2 241.6 OTHER AFRICAN COUNTRIES

1623.0 1441.0 182.0 AMERICA


1164.1 965.4 198.7 NORTH AMERICA
CENTRAL AMERICA AND
193.5 100.3 93.2 CARIBBEAN
265.5 375.4 -109.9 SOUTH AMERICA

132.5 23.3 109.2 OCEANIA

17
TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA EXPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
4. TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT EXPORT IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020

Poziţia Ţara Pondere în total 1.I-31.XII 2020


Rank Country 1.I-31.XII 2020 exporturi în % faţă de
1.I-31.XII 2020 % 1.I-31.XII 2019
mil.euro Weight in total 1.I-31.XII 2020
mil.euro exports in % as against
% 1.I-31.XII 2019

Total 62175.6 100.0 90.1


Total
1 Germania 14146.9 22.8 91.3
Germany
2 Italia 6670.6 10.7 85.9
Italy
3 Franţa 4172.8 6.7 87.7
France
4 Ungaria 3097.8 5.0 93.2
Hungary
5 Polonia 2317.1 3.7 95.3
Poland
6 Bulgaria 2262.4 3.6 93.3
Bulgaria
7 Olanda 2200.9 3.5 104.2
Netherlands
8 Turcia 2100.1 3.4 94.0
Turkey
9 Regatul Unit 2071.5 3.3 80.4
United Kingdom
10 Republica Cehă 1922.2 3.1 88.8
Czech Republic
11 Spania 1836.0 3.0 87.4
Spain
12 Austria 1475.3 2.4 97.1
Austria
13 Slovacia 1337.1 2.2 91.8
Slovakia
14 Belgia 1224.3 2.0 99.2
Belgium
15 Statele Unite 1071.7 1.7 82.1
United States
16 Republica Moldova 1033.8 1.7 83.6
Moldova, Republic of
17 China 829.4 1.3 109.4
China
18 Federaţia Rusă 820.9 1.3 80.6
Russian Federation
19 Serbia 710.9 1.1 80.5
Serbia
20 Grecia 700.0 1.1 82.1

18
Greece

1)
Ţara de destinaţie. / Country of destination.

19
TOPUL PRINCIPALELOR ŢĂRI PARTENERE1) LA IMPORT ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
5. TOP OF MAIN PARTNER COUNTRIES1) AT IMPORT IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020

Poziţia Ţara Pondere în total 1.I-31.XII 2020


Rank Country 1.I-31.XII 2020 importuri în % faţă de
1.I-31.XII 2020 % 1.I-31.XII 2019
mil.euro Weight in total 1.I-31.XII 2020
mil.euro imports in % as against
% 1.I-31.XII 2019

Total 80563.9 100.0 93.4


Total
1 Germania 16729.8 20.8 96.1
Germany
2 Italia 7181.6 8.9 91.0
Italy
3 Ungaria 5894.9 7.3 96.8
Hungary
4 China 5064.3 6.3 111.5
China
5 Polonia 4959.4 6.2 96.1
Poland
6 Franţa 3725.1 4.6 87.8
France
7 Turcia 3517.2 4.4 91.3
Turkey
8 Olanda 3122.6 3.9 92.3
Netherlands
9 Austria 2566.9 3.2 95.0
Austria
10 Republica Cehă 2524.8 3.1 95.9
Czech Republic
11 Bulgaria 2505.8 3.1 98.6
Bulgaria
12 Belgia 2004.9 2.5 97.5
Belgium
13 Spania 1993.2 2.5 82.7
Spain
14 Slovacia 1838.9 2.3 94.8
Slovakia
15 Federaţia Rusă 1821.4 2.3 58.7
Russian Federation
16 Regatul Unit 1396.6 1.7 84.6
United Kingdom
17 Kazahstan 1118.0 1.4 67.0
Kazakhstan
18 Grecia 1104.2 1.4 108.3
Greece
19 Elveţia 961.8 1.2 144.6
Switzerland
20 Ucraina 931.8 1.2 100.1
Ukraine

19
1)
Ţara de expediere pentru importuri intra-UE şi ţara de origine pentru importuri extra-UE.
Country of dispatch for intra-EU imports and country of origin for extra-EU imports.

20
EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI
6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS
Decembrie 2020 1.I-31.XII 2020
December 2020 1.I-31.XII 2020
în % faţă de
milioane euro decembrie 2019 milioane euro
million euro in % as against million euro
December 2019

TOTAL 5071.4 105.1 62175.6

EUROPA 4435.2 106.7 54746.6


UNIUNEA EUROPEANĂ (UE27) 3546.6 106.1 45780.2
Austria 98.3 111.0 1475.3
Belgia 100.5 112.2 1224.3
Bulgaria 186.2 96.0 2262.4
Republica Cehă 154.2 111.4 1922.2
Cipru 8.4 122.0 87.5
Croaţia 21.7 153.6 251.8
Danemarca 22.1 113.7 300.4
Estonia 6.3 231.4 61.1
Franţa 331.5 93.6 4172.8
Finlanda 16.5 124.0 202.4
Germania 1045.0 112.7 14146.9
Grecia 64.6 100.5 700.0
Irlanda 6.8 57.8 122.6
Italia 500.3 98.1 6670.6
Letonia 2.2 33.7 66.0
Lituania 7.1 110.4 111.0
Luxemburg 2.1 87.8 26.3
Malta 0.8 199.2 11.8
Olanda 223.2 121.3 2200.9
Polonia 189.6 117.1 2317.1
Portugalia 14.8 58.2 272.1
Slovacia 91.6 107.2 1337.1
Slovenia 29.4 100.8 372.9
Spania 140.9 105.6 1836.0
Suedia 40.7 93.8 529.8
Ungaria 241.8 105.1 3097.8
Ţări nespecificate INTRA UE *) 21.3 1.0

AELS 142.6 156.4 1066.5


Islanda 0.4 564.9 3.0
Liechtenstein 0.1 205.9 2.2
Norvegia 103.3 194.3 465.6
Elveţia 38.8 102.3 595.6

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 746.0 103.2 7900.0


din care:
Albania 4.3 42.0 53.8
Belarus 1.9 83.6 34.8
Bosnia şi Herţegovina 5.7 77.1 77.4
Federaţia Rusă 61.6 111.8 820.9
Republica Moldova 92.3 91.8 1033.8
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 20.9 136.2 186.9
Regatul Unit 186.8 122.9 2071.5
Serbia 71.5 112.1 710.9
Turcia 221.0 89.0 2100.1
Ucraina 53.9 116.3 589.6

20
S AND BY COUNTRIES

1.I-31.XII 2020 Decembrie 2020 1.I-31.XII 2020


1.I-31.XII 2020 December 2020 1.I-31.XII 2020
în % faţă de în % faţă de în % faţă de
1.I-31.XII 2019 milioane euro decembrie 2019 milioane euro 1.I-31.XII 2019
in % as against million euro in % as against million euro in % as against
1.I-31.XII 2019 December 2019 1.I-31.XII 2019

90.1 7023.9 106.4 80563.9 93.4

90.7 6021.6 105.1 69722.4 93.0


91.1 5125.5 108.9 59246.0 94.4
97.1 223.3 107.8 2566.9 95.0
99.2 163.4 98.3 2004.9 97.5
93.3 214.5 123.0 2505.8 98.6
88.8 234.7 118.5 2524.8 95.9
108.0 2.2 48.5 37.1 81.5
93.3 24.9 140.5 252.2 110.7
93.1 42.8 119.0 405.5 114.3
112.7 2.9 54.3 47.3 61.7
87.7 305.3 103.2 3725.1 87.8
96.1 9.4 85.6 141.7 74.1
91.3 1492.7 116.1 16729.8 96.1
82.1 101.9 108.2 1104.2 108.3
86.0 38.2 109.7 456.8 90.9
85.9 599.8 103.3 7181.6 91.0
92.3 3.5 156.0 38.8 119.6
114.1 10.3 106.0 115.0 100.0
82.4 8.8 150.8 90.0 87.4
86.0 1.7 254.4 21.9 111.7
104.2 278.2 99.6 3122.6 92.3
95.3 404.9 100.5 4959.4 96.1
95.2 30.3 73.9 453.1 101.0
91.8 128.2 103.8 1838.9 94.8
80.5 57.0 124.2 596.5 82.8
87.4 181.4 100.9 1993.2 82.7
94.2 42.9 122.6 436.6 99.9
93.2 522.4 111.3 5894.9 96.8
25.4 0.1 84.4 1.2 104.1

114.1 63.2 77.1 1019.6 141.3


55.9 0.1 258.6 1.0 111.2
84.9 0.1 130.1 1.4 68.2
117.9 4.8 129.2 55.4 103.5
112.0 58.1 74.5 961.8 144.6

86.0 832.8 88.3 9456.8 82.5

56.7 2.6 102.3 29.0 81.7


124.8 7.1 75.3 112.3 133.0
84.2 6.4 188.8 84.6 121.3
80.6 194.1 66.1 1821.4 58.7
83.6 55.2 89.4 683.3 92.1
87.7 10.8 112.3 115.1 70.6
80.4 114.3 102.9 1396.6 84.6
80.5 63.4 96.6 748.6 92.3
94.0 295.1 95.0 3517.2 91.3
95.6 81.5 111.3 931.8 100.1

21
IMPORTURI / IMPORTS

TOTAL

EUROPE
EUROPEAN UNION (EU27)
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Cyprus
Croatia
Denmark
Estonia
France
Finland
Germany
Greece
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Hungary
Not specified INTRA EU countries

EFTA
Iceland
Liechtenstein
Norway
Switzerland

OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
Albania
Belarus
Bosnia and Herzegovina
Russian Federation
Moldova, Republic of
Former Yugoslav Republic of Macedonia
United Kingdom
Serbia
Turkey
Ukraine

22
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare


6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES

EXPORTURI / EXPORTS
Decembrie 2020 1.I-31.XII 2020
December 2020 1.I-31.XII 2020
în % faţă de
milioane euro decembrie 2019 milioane euro
million euro in % as against million euro
December 2019

ASIA 361.6 104.6 4116.5


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 183.6 108.8 1865.1
din care:
Arabia Saudită 28.4 91.5 395.3
Emiratele Arabe Unite 16.2 105.2 196.5
Iordania 15.4 100.1 251.4
Republica Islamică Iran 17.4 873.9 51.1
Liban 17.6 57.2 190.9
Republica Arabă Siriană 1.5 62.7 24.2
Yemen 0.3 95.9 8.7
Georgia 10.5 58.8 85.1
Armenia 1.8 295.6 6.0
Azerbaidjan 2.6 106.9 41.9
Irak 1.8 41.6 52.8
Israel 59.5 158.8 431.0

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 178.1 100.5 2251.5


din care:
Hong-Kong 7.1 166.6 72.4
Coreea de Sud 14.9 40.9 226.4
Malaezia 2.3 44.6 29.0
Singapore 4.0 79.7 48.1
Taiwan 2.9 101.0 41.7
Thailanda 4.2 104.2 67.0
China 73.3 120.7 829.4
India 18.5 137.5 154.5
Indonezia 1.1 153.3 11.2
Japonia 33.5 207.8 447.9
Pakistan 1.1 101.5 59.1
Sri-Lanka 0.2 21.7 1.3
Kazahstan 4.0 44.0 49.3
Tadjikistan *) 10.9 0.5
Turkmenistan - - 4.3
Uzbekistan 0.9 77.5 14.4

AFRICA 95.0 61.9 1521.8


AFRICA DE NORD 67.6 61.9 1166.1
din care:
Algeria 5.0 31.4 80.4
Egipt 12.2 27.2 394.0
Libia 0.7 6.0 88.1
Maroc 24.5 73.9 455.2
Tunisia 25.2 875.5 148.5

23
S AND BY COUNTRIES – continued

1.I-31.XII 2020 Decembrie 2020 1.I-31.XII 2020


1.I-31.XII 2020 December 2020 1.I-31.XII 2020
în % faţă de în % faţă de în % faţă de
1.I-31.XII 2019 milioane euro decembrie 2019 milioane euro 1.I-31.XII 2019
in % as against million euro in % as against million euro in % as against
1.I-31.XII 2019 December 2019 1.I-31.XII 2019

102.9 832.3 119.5 8888.5 95.5


95.2 40.9 34.9 489.5 68.5

157.8 1.5 211.8 11.5 105.3


92.4 2.2 162.3 35.9 90.5
115.2 0.1 228.9 6.4 100.7
84.9 3.1 90.8 30.3 79.6
70.1 0.1 44.2 1.8 70.2
54.4 0.1 26.8 2.6 409.0
81.4 - - - -
44.1 0.7 24.8 14.0 95.8
153.6 *) 0.2 0.1 89.9
83.5 1.0 2.3 116.1 63.0
99.3 23.5 64.7 123.2 45.3
96.1 8.4 31.9 139.1 100.7

110.2 791.3 136.7 8399.0 97.8

120.2 1.3 70.1 25.4 141.8


86.6 44.1 150.8 490.5 106.0
108.9 12.7 117.9 149.1 100.7
122.5 3.7 264.9 48.1 131.9
98.1 21.1 156.9 209.0 99.5
59.0 15.4 97.6 179.1 72.1
109.4 452.1 150.3 5064.3 111.5
71.9 29.3 133.9 314.1 83.0
154.1 11.8 91.2 119.5 86.3
164.7 26.8 120.0 297.4 99.1
379.6 3.9 144.7 28.9 115.6
9.7 0.7 78.8 8.5 74.6
75.0 139.1 111.7 1118.0 67.0
136.6 - - - -
207.9 3.7 135.5 78.6 53.3
110.5 0.6 96,1 ori (times) 2.0 130.5

64.9 48.9 123.3 485.9 81.8


65.7 41.3 123.5 371.7 85.9

32.5 3.2 396.0 3.8 45.2


56.7 8.8 100.7 109.5 96.2
77.1 4.7 - 4.8 13.6
77.7 16.5 165.9 191.9 95.7
112.9 8.1 58.0 61.7 82.7

24
IMPORTURI / IMPORTS

ASIA
NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
Saudi Arabia
United Arab Emirates
Jordan
Iran, Islamic Republic of
Lebanon
Syrian Arab Republic
Yemen
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Iraq
Israel

OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
Hong-Kong
South Korea
Malaysia
Singapore
Taiwan
Thailand
China
India
Indonesia
Japan
Pakistan
Sri-Lanka
Kazakhstan
Tajikistan
Turkmenistan
Uzbekistan

AFRICA
NORTH AFRICA
of which:
Algeria
Egypt
Libya
Morocco
Tunisia

25
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ŞI IMPORTURILE CIF PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI - continuare


6. FOB EXPORTS AND CIF IMPORTS BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES – continued

EXPORTURI / EXPORTS
Decembrie 2020 1.I-31.XII 2020
December 2020 1.I-31.XII 2020
în % faţă de
milioane euro decembrie 2019 milioane euro
million euro in % as against million euro
December 2019

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 27.4 62.0 355.8


din care:
Camerun 0.1 30.4 4.1
Gabon 0.7 112.1 4.1
Guineea 0.2 42.4 0.8
Sudan 0.3 178.8 69.9
Coasta de Fildeş 0.2 35.6 6.1
Nigeria 1.8 117.5 39.8
Africa de Sud 13.8 76.0 140.6
Etiopia *) 1.2 7.4
Kenya 0.2 148.7 4.7

AMERICA 155.2 97.4 1623.0

AMERICA DE NORD 108.3 104.1 1164.1


din care:
Statele Unite 102.3 105.4 1071.7
Canada 6.0 85.3 92.3

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 18.9 96.3 193.5


din care:
Cuba - - *)
Mexic 18.1 96.9 182.3
Panama 0.3 191.8 0.9

AMERICA DE SUD 28.0 78.5 265.5


din care:
Argentina 0.9 29.6 13.4
Brazilia 16.3 93.1 134.2
Chile 1.4 63.9 23.1
Columbia 7.7 78.6 76.1
Ecuador 0.3 26.6 4.0
Peru 0.2 18.5 6.3
Republica Bolivariană a Venezuelei *) - 0.1

OCEANIA 12.9 185.6 132.5


din care:
Australia 11.4 185.6 86.5

ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 11.4 599.4 35.1

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI

26
ND BY COUNTRIES – continued

1.I-31.XII 2020 Decembrie 2020 1.I-31.XII 2020


1.I-31.XII 2020 December 2020 1.I-31.XII 2020
în % faţă de în % faţă de în % faţă de
1.I-31.XII 2019 milioane euro decembrie 2019 milioane euro 1.I-31.XII 2019
in % as against million euro in % as against million euro in % as against
1.I-31.XII 2019 December 2019 1.I-31.XII 2019

62.2 7.6 122.0 114.2 70.7

93.1 0.1 - 0.7 47.8


87.5 - - 0.4 101.3
45.7 - - 0.6 109.1
75.4 - - 0.3 270.4
74.0 1.0 80.7 12.5 66.2
103.5 0.2 118.8 2.4 62.3
54.6 1.3 164.3 28.3 91.9
12.3 0.2 92.0 0.7 100.1
51.6 0.3 133.9 4.5 102.1

77.3 119.4 94.0 1441.0 100.3

80.0 76.7 126.2 965.4 110.0

82.1 67.8 128.6 890.7 110.4


61.6 8.9 110.3 74.7 105.6

69.4 10.0 149.8 100.3 72.0

5.9 0.1 602.4 6.9 71,2 ori (times)


68.0 7.8 123.9 75.3 62.4
99.0 *) - 3.3 34,7 ori (times)

72.4 32.7 54.9 375.4 89.5

43.4 13.5 229.9 65.8 155.3


74.5 15.3 30.6 262.5 77.1
79.4 0.4 757.3 10.1 431.2
75.2 1.0 120.0 10.3 96.7
38.1 0.4 57.6 5.1 125.2
78.2 1.5 70.7 12.8 105.3
53.3 - - 4.4 21,7 ori (times)

145.7 1.7 73.1 23.3 89.9

128.8 0.9 98.9 18.1 93.1

42.5 *) 2.7 2.7 68.9

27
IMPORTURI / IMPORTS

OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
Cameroon
Gabon
Guinea
Sudan
Côte d'Ivoire
Nigeria
South Africa
Ethiopia
Kenya

AMERICA

NORTH AMERICA
of which:
United States
Canada

CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
Cuba
Mexico
Panama

SOUTH AMERICA
of which:
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Peru
Venezuela, Bolivarian Republic of

OCEANIA
of which:
Australia

NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES

28
ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 510.2 90.9 5400.0
OPEC 75.9 87.3 958.4
OECD – UE 798.7 112.0 7833.8
CSI 165.4 96.3 2008.2

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

29
83.7 428.6 94.7 5019.8 91.0
92.4 38.9 88.0 221.9 53.7
91.6 638.2 98.0 7932.4 97.3
83.0 401.1 74.7 3932.8 66.3

30
MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES-EU
OPEC
OECD - EU
CIS

31
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
Juner)
REV.4

milioane euro / million euro


TOTAL 4825.0 5687.0 5937.0 5433.0 2931.3 3758.5 4843.0

0 Alimente şi animale vii 363.8 396.8 436.3 492.7 325.4 307.9 307.8
00 Animale vii 36.9 28.6 18.9 36.1 37.4 32.7 33.5
01 Carne şi preparate din carne 30.6 32.1 31.1 30.6 24.6 28.5 31.4
02 Produse lactate şi ouă de păsări 11.2 11.6 11.8 14.7 12.4 15.7 16.0
03 Peşte, crustacee, moluşte 3.1 2.8 3.5 3.0 2.3 1.6 2.5
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 209.8 247.6 293.1 332.2 187.0 166.4 154.7
05 Legume şi fructe 16.7 12.9 12.7 13.5 10.1 11.1 20.6
06 Zaharuri, preparate pe
bază de zahăr şi miere 5.2 8.8 7.6 8.8 6.0 4.3 5.6
07 Cafea, ceai, cacao, condimente
şi preparate ale acestora 12.1 13.8 14.2 11.6 7.2 7.1 8.3
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv
cereale nemăcinate) 24.2 22.8 24.6 22.0 22.6 23.0 18.3
09 Produse şi preparate
alimentare diverse 13.8 15.8 18.9 20.2 15.8 17.7 16.8

1 Băuturi şi tutun 78.2 105.6 124.8 154.3 116.1 116.9 164.8


11 Băuturi 10.1 10.5 11.9 13.8 9.8 13.2 15.9
12 Tutun brut şi prelucrat 68.2 95.1 112.9 140.5 106.2 103.7 148.9

2 Materiale crude, necomestibile,


exclusiv combustibil 192.8 208.1 183.8 163.7 122.0 111.2 129.8
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 1.1 2.0 1.5 1.0 0.2 0.5 0.9
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 91.9 89.8 67.5 57.6 34.5 9.8 14.4
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc
sintetic şi regenerat) 1.4 3.0 2.8 1.3 0.7 1.4 1.2
24 Lemn şi plută 39.0 46.6 46.7 46.5 50.2 46.3 48.7
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 2.1 2.0 2.3 2.7 1.5 2.1 2.1
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior
şi a lânii pieptănate) şi deşeurile lor
(neprelucrate în fire sau ţesături) 7.2 8.9 9.5 8.2 5.1 5.2 5.8
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 3.7 3.7 5.0 3.7 4.1 3.5 3.5
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 43.6 47.9 45.4 39.2 23.0 40.1 50.2
29 Alte materii brute de origine animală
sau vegetală 2.9 4.3 3.1 3.4 2.8 2.3 3.0

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale derivate 264.1 241.1 190.5 108.8 69.5 82.0 110.8
32 Cărbune, cocs şi brichete *) *) *) *) *) *) *)
33 Petrol, produse petroliere
şi produse înrudite 238.3 203.1 167.7 87.1 59.2 72.5 96.1
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 7.4 8.1 5.4 3.5 1.4 3.1 4.8
35 Energie electrică 18.4 29.8 17.3 18.2 8.9 6.5 9.9

26
D DE COMERŢ

ONAL TRADE

2020 1.I-31.XII 2020


Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Julyr) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
million euro milioane euro / million euro
5552.4 4599.2 6070.4 6260.8 6031.6 5071.4 62175.6 90.1 TOTAL

381.5 294.8 317.0 366.1 349.0 345.2 4320.7 90.9 Food and live animals
41.8 39.5 34.3 38.6 34.5 29.9 405.8 92.8 Live animals
33.7 30.6 34.3 33.1 28.5 30.4 368.9 92.1 Meat and meat preparations
16.9 13.1 12.2 10.9 10.1 11.5 156.9 96.8 Dairy products and birds eggs
2.4 3.5 4.3 4.0 4.6 3.8 38.4 106.6 Fish, crustaceans, molluscs
199.2 123.7 137.3 179.5 180.4 191.9 2393.0 85.2 Cereals and cereal preparations
33.9 28.3 30.3 29.9 23.4 18.4 245.3 109.6 Vegetables and fruit
Sugars, sugar preparations
5.9 6.7 8.0 9.5 8.2 6.3 85.5 108.4 and honey
Coffee, tea, cocoa, spices and
9.7 10.5 16.0 16.3 14.5 11.9 141.1 91.9 manufactures thereof
Feeding stuff for animals (not including
21.0 24.7 21.4 23.6 26.0 25.6 275.5 104.0 unmilled cereals)
Miscellaneous edible products
17.0 14.3 18.8 20.7 18.7 15.5 210.2 110.0 and preparations

120.3 129.1 136.0 113.3 156.4 95.2 1532.7 138.0 Beverages and tobacco
17.3 13.7 13.6 13.6 11.3 11.4 156.0 95.4 Beverages
103.0 115.4 122.4 99.6 145.1 83.9 1376.7 145.3 Tobacco and tobacco manufactures

Crude materials, inedible,


173.4 223.2 309.3 269.6 193.8 194.8 2282.8 94.1 except fuels
0.7 0.5 0.8 0.8 0.7 0.6 10.3 64.6 Hides, skins and fur skins, raw
57.3 111.0 180.3 136.3 70.6 77.5 906.7 86.8 Oil seeds and oleaginous fruit
Raw rubber (including synthetic and
1.8 1.5 2.1 2.6 2.2 2.7 23.2 90.1 reclaimed)
44.7 43.1 55.8 52.8 53.2 43.7 578.4 109.4 Cork and wood
2.8 1.4 2.3 2.3 1.6 2.7 25.7 99.8 Pulp and waste paper
Textile fibres (other than wool tops and
wool yarn combed) and their wastes
6.0 5.3 7.5 7.4 7.8 6.1 82.9 74.8 (not manufactured into yarn or fabric)
Crude fertilisers and minerals (excluding
4.1 3.4 3.1 4.6 5.2 3.3 47.1 76.7 coal, petroleum and precious stones)
53.1 53.7 53.3 59.1 48.7 55.1 568.6 100.7 Metalliferrous ores and metal scrap
Crude animal and vegetable
3.0 3.3 4.2 3.7 3.8 3.1 40.0 84.7 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and


131.6 107.8 127.8 129.6 133.3 155.2 1588.1 56.5 related materials
*) 0.1 *) *) *) 0.1 0.2 142.2 Coal, coke and briquettes
Petroleum, petroleum products and
115.4 89.7 103.0 96.8 111.8 125.1 1327.6 51.6 related materials
3.2 3.3 6.2 13.8 7.6 5.5 66.0 75.3 Gas, natural and manufactured
12.9 14.8 18.6 18.9 13.9 24.5 194.3 130.4 Electricity

27
CODE
SITC
REV.4

0
00
01
02
03
04
05
06

07

08

09

1
11
12

21
22
23

24
25
26

27

28
29

32
33

34
35

28
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r)
CSCI Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner)
REV.4

milioane euro / million euro


4 Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine
animală şi vegetală 23.5 15.6 9.4 17.8 18.6 7.6 12.4
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate sau fracţionate 22.7 14.7 8.1 16.4 17.5 6.8 11.5
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau
vegetale prelucrate; ceară de origine
animală sau vegetală, amestecuri
sau preparate necomestibile din uleiuri
animale sau vegetale 0.7 0.8 1.1 1.2 1.0 0.7 0.8

5 Produse chimice şi produse derivate


nespecificate în altă secţiune 220.7 222.3 270.4 283.6 220.8 240.5 259.3
51 Produse chimice organice 14.5 12.5 14.4 12.6 8.4 8.9 10.3
52 Produse chimice anorganice 8.4 7.8 8.1 10.6 9.9 9.7 10.2
53 Produse tanante şi colorante 4.5 6.0 7.3 7.6 7.1 5.4 6.9
54 Produse medicale şi farmaceutice 77.0 62.5 74.6 46.0 63.5 94.7 78.4
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă,
produse de înfrumuseţare 45.5 44.1 52.9 61.0 49.0 39.2 46.0
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 7.0 6.0 12.0 14.2 9.4 12.4 20.5
57 Materiale plastice sub forme primare 25.1 37.2 35.3 33.9 24.0 27.4 31.6
58 Materiale plastice prelucrate 23.8 30.1 32.4 34.6 25.2 26.2 30.7
59 Alte materiale şi produse chimice 15.0 16.1 33.4 63.0 24.3 16.5 24.8

6 Mărfuri manufacturate clasificate în


principal după materia primă 654.9 915.4 925.2 862.5 614.0 695.0 773.7
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 6.8 11.5 10.4 9.7 2.9 6.3 8.1
62 Cauciuc prelucrat 135.9 188.0 200.8 161.1 55.5 95.3 154.9
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 66.2 88.6 88.0 90.9 64.5 78.8 93.0
64 Hârtie, carton şi articole din pastă
de celuloză, din hârtie sau din carton 25.4 29.8 31.3 34.0 26.6 28.6 31.2
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 82.9 111.4 118.7 107.1 72.0 131.0 110.0
66 Articole din minerale nemetalice 26.7 31.3 32.6 28.4 17.1 22.4 29.7
67 Fier şi oţel 135.7 192.4 190.7 192.9 161.8 160.8 143.6
68 Metale neferoase 52.7 86.6 81.2 84.5 63.5 66.1 68.3
69 Articole prelucrate din metal 122.7 175.8 171.4 153.9 150.1 105.6 134.9

29
D DE COMERŢ

ONAL TRADE

2020 1.I-31.XII 2020


Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Julyr) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
million euro milioane euro / million euro
Animal and vegetable oils, fats
12.9 16.4 28.5 25.5 14.1 7.8 186.6 86.9 and waxes
0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 1.7 115.4 Animal oils and fats
Fixed vegetable fats and oils, crude,
11.8 15.3 27.2 23.9 12.9 6.7 172.8 86.2 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils,
processed; waxes of animal
or vegetable origin; inedible mixtures
or preparations of animal
1.0 1.1 1.1 1.5 1.1 1.0 12.1 94.8 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products,


265.7 241.7 278.8 291.2 278.1 247.1 3099.5 98.4 n.e.s.
10.3 9.3 10.9 17.3 12.7 11.4 138.9 71.4 Organic chemicals
7.0 7.1 8.7 8.0 8.9 7.5 103.4 52.8 Inorganic chemicals
7.1 6.3 7.7 7.2 7.0 5.7 81.2 105.3 Dyeing, tanning and colouring materials
82.8 77.7 79.6 81.6 80.4 72.8 894.7 105.8 Medical and pharmaceutical products
Essential oils, resinoids and perfume
materials: toilet, polishing
51.4 48.0 51.2 56.6 54.9 48.9 603.0 95.3 and cleansing preparations
17.9 17.3 20.8 16.7 10.5 11.1 168.7 113.2 Mineral or chemical fertilisers
32.7 32.9 42.5 41.5 42.1 42.5 423.8 99.5 Plastics in primary forms
36.0 28.9 38.4 39.6 38.8 29.3 390.3 105.4 Plastics in non-primary forms
20.5 14.3 19.0 22.7 22.9 17.9 295.5 113.5 Chemical materials and products, n.e.s.

Manufactured goods classified


855.8 727.2 962.9 976.6 922.3 735.1 9965.8 89.7 mainly by raw materials
Leather, leather manufactures,
9.3 5.1 9.9 10.3 8.8 9.4 101.7 75.8 n.e.s. and dressed furskins
193.9 184.5 220.1 222.4 198.7 135.2 2010.5 88.0 Rubber manufactures
99.1 79.7 92.9 100.0 90.6 77.7 1043.9 96.9 Wood manufactures (excluding furniture)
Paper, paperboard and articles of
32.5 27.2 31.1 34.2 33.6 29.7 369.9 92.5 paper pulp, of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles,
109.8 69.1 114.7 128.8 124.0 90.1 1286.5 95.7 n.e.s. and related products
32.4 27.8 35.1 35.6 34.6 28.9 355.9 95.7 Non-metallic mineral manufactures
148.0 135.4 163.1 184.0 182.8 173.3 2028.9 84.3 Iron and steel
71.4 66.6 75.5 77.4 78.8 59.3 879.2 93.2 Non-ferrous metals
159.5 131.7 220.5 183.9 170.4 131.6 1889.3 87.9 Manufactures of metals

30
CODE
SITC
REV.4

41
42

43

51
52
53
54
55

56
57
58
59

61

62
63
64

65

66
67
68
69

31
7 Maşini şi echipamente
pentru transport 2343.0 2740.1 2910.2 2605.7 1077.2 1666.2 2319.7
71 Maşini generatoare de putere
şi echipamentele lor 121.2 142.3 140.7 131.4 56.7 81.3 89.4

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE
7. CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
Juner)
REV.4

milioane euro / million euro


72 Maşini şi aparate specializate
pentru industriile specifice 59.6 61.3 59.1 60.1 46.3 51.1 54.7
73 Maşini şi aparate pentru
prelucrarea metalelor 17.5 13.4 12.9 14.5 7.0 9.0 14.2
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii
generale; părţi şi piese detaşate
ale acestor maşini 292.0 395.5 436.8 388.1 197.3 231.3 328.1
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru
prelucrarea automată a datelor 34.8 33.2 33.9 34.2 30.1 27.7 34.4
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii
şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii 101.4 101.9 104.9 95.2 80.8 99.6 117.6
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale
acestora (inclusiv echivalentele
neelectrice ale maşinilor
şi aparatelor electrice
de uz casnic) 672.1 926.1 959.0 850.8 420.0 578.7 816.9
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule
cu pernă de aer) 919.8 1015.7 1088.0 845.0 179.8 546.5 834.1
79 Alte echipamente de transport 124.6 50.8 74.9 186.4 59.3 41.2 30.3

8 Articole manufacturate
diverse 674.4 831.2 874.5 735.8 362.8 526.1 753.4
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi
accesorii pentru instalaţii sanitare, de
încălzire şi de iluminat 19.7 25.1 26.4 26.2 19.0 20.1 25.0
82 Mobilă şi părţile ei 148.7 196.9 204.9 154.0 50.1 108.8 182.5
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 13.1 15.5 19.6 13.6 8.6 9.9 19.1
84 Imbrăcăminte
şi accesorii 150.7 181.2 190.9 152.5 88.1 113.3 153.3
85 Încălţăminte 60.8 89.7 92.6 73.6 28.9 61.0 84.4
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 166.0 192.0 203.7 187.0 92.1 116.7 164.7
88 Aparate fotografice, echipamente
şi furnituri de optică;
ceasuri şi orologii 5.3 7.2 6.0 5.4 2.2 4.6 7.6

32
Machinery and
2754.7 2162.2 3038.4 3205.2 3141.5 2593.7 30214.7 92.5 transport equipment
Power generating machinery
105.1 97.0 141.9 143.9 130.6 107.3 1367.6 71.2 and equipment

D DE COMERŢ

ONAL TRADE

2020 1.I-31.XII 2020


Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Julyr) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
million euro milioane euro / million euro
Machinery specialised for
56.0 46.3 63.1 70.4 58.5 60.3 687.1 85.6 particular industries
Metal working
13.8 10.6 13.5 14.4 14.7 17.4 155.4 83.4 machinery
General industrial machinery and
equipment, and machine
357.9 295.8 395.6 404.3 414.1 351.3 4196.0 90.1 parts
Office machines and automatic data
35.1 26.9 34.0 34.2 37.8 34.3 395.7 108.8 processing machines
Telecommunications and sound
recording and reproducing
116.4 105.6 121.3 133.4 143.5 120.0 1340.1 91.7 apparatus and equipment
Electric machinery, apparatus and
appliances, and parts thereof
(including non-electric counterparts
of electric household
917.3 787.8 1066.5 1136.8 1107.1 854.6 10421.6 97.9 equipment)
Road vehicles (including air-cushion
974.0 680.4 1128.5 1236.8 1157.2 897.8 10583.7 90.9 vehicles)
179.2 111.8 74.0 31.0 78.0 150.6 1067.5 108.3 Other transport equipment

Miscellaneous manufactured
842.2 687.0 862.5 872.0 833.1 690.5 8871.0 83.3 articles
Prefabricated buildings; sanitary
plumbing, heating and lighting
27.5 21.4 27.7 30.0 29.2 22.8 300.3 91.9 fixtures and fittings n.e.s
187.9 160.8 205.2 203.3 205.7 165.4 2025.4 83.8 Furniture and parts thereof
13.0 8.2 11.8 12.0 11.1 9.2 151.7 82.2 Travel goods, handbags and similar
Articles of apparel
194.6 152.3 166.9 164.8 139.8 119.7 1817.5 75.4 and clothing accessories
101.3 60.0 91.2 91.3 82.1 58.0 914.1 77.0 Fotwear
Professional, scientific and
181.1 175.2 221.2 219.6 216.7 192.9 2162.8 88.9 controlling instruments and apparatus
Photographic apparatus, equipment
and supplies and optical goods,
6.1 6.3 7.2 7.4 7.0 7.1 74.1 111.3 watches and clocks

33
7

71

CODE
SITC
REV.4

72

73

74

75

76

77

78

79

81

82
83
84

85
87

88

34
89 Alte articole
diverse 109.9 123.6 130.6 123.3 74.0 91.8 116.7

9 Bunuri necuprinse
în altă secţiune din CSCI 9.5 10.7 12.0 8.2 5.0 5.0 11.3

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

35
Miscellaneous manufactured
130.7 102.8 131.4 143.5 141.3 115.3 1425.1 88.0 articles n.e.s.

Goods not elsewhere


14.4 9.8 9.2 11.6 9.9 6.7 113.6 95.6 classified in SITC

36
89

37
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD
DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4)

8. CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL


TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


TOTAL 6598.8 7005.4 7232.7 7282.8 4569.7 5015.2 6166.0 6876.5

0 Alimente şi animale vii 646.7 590.2 639.2 708.4 552.3 516.2 531.2 555.2
00 Animale vii 12.3 13.4 14.2 16.2 18.1 18.4 18.2 15.3
01 Carne şi preparate din carne 117.6 93.6 94.7 105.5 67.2 66.5 87.1 85.5
02 Produse lactate şi ouă de păsări 57.1 56.4 62.6 63.6 45.7 46.8 55.6 57.1
03 Peşte, crustacee, moluşte 29.7 21.8 24.2 31.9 19.6 18.9 21.7 24.0
04 Cereale şi preparate pe bază de cereale 85.0 88.0 107.1 122.8 107.4 94.7 74.8 108.5
05 Legume şi fructe 164.1 149.9 159.5 187.1 142.4 141.3 111.1 98.8
06 Zaharuri, preparate pe
bază de zahăr şi miere 26.0 27.8 23.4 21.8 17.1 21.9 25.5 22.0
07 Cafea, ceai, cacao, condimente
şi preparate ale acestora 58.5 52.1 64.4 57.2 36.1 35.4 45.5 52.5
08 Hrană destinată animalelor (exclusiv
cereale nemăcinate) 53.0 46.1 41.8 49.4 57.6 38.4 49.5 46.7
09 Produse şi preparate
alimentare diverse 43.4 41.1 47.4 53.0 41.2 34.0 42.2 44.8

1 Băuturi şi tutun 69.8 53.6 61.6 70.3 46.5 53.6 59.5 61.5
11 Băuturi 31.8 24.3 27.6 32.0 20.8 23.2 31.8 38.6
12 Tutun brut şi prelucrat 38.1 29.3 34.1 38.2 25.7 30.5 27.7 22.8

2 Materiale crude, necomestibile,


exclusiv combustibil 188.0 179.8 202.2 239.3 138.2 158.3 149.4 179.7
21 Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute 1.6 1.3 0.9 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
22 Seminţe şi fructe oleaginoase 28.1 33.8 35.4 54.5 19.5 35.5 16.4 39.0
23 Cauciuc brut (inclusiv cauciuc
sintetic şi regenerat) 23.5 28.2 28.1 27.4 14.1 15.2 17.4 21.9
24 Lemn şi plută 17.8 17.7 20.6 25.2 19.9 21.5 21.5 21.4
25 Pastă de hârtie şi deşeuri de hârtie 6.9 5.2 5.7 8.0 5.0 5.7 6.5 5.9
26 Fibre textile (cu excepţia lânii în fuior
şi a lânii pieptănate) şi deşeurile lor
(neprelucrate în fire sau ţesături) 20.7 29.2 29.8 26.9 15.0 21.8 23.6 25.0
27 Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale
(exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase) 9.1 8.0 10.8 13.6 10.3 10.3 15.3 11.9
28 Minereuri metalifere şi deşeuri de metale 55.8 32.7 33.2 39.4 35.1 26.6 26.8 36.7
29 Alte materii brute de origine animală
sau vegetală 24.5 23.5 37.6 44.0 18.9 21.5 21.4 17.7

3 Combustibili minerali, lubrifianţi şi


materiale derivate 618.2 597.9 418.2 353.0 168.1 197.5 282.8 373.7
32 Cărbune, cocs şi brichete 32.9 22.4 18.5 22.9 16.3 14.1 17.2 13.3
33 Petrol, produse petroliere
şi produse înrudite 470.6 458.4 304.9 266.4 116.2 147.3 229.0 317.5
34 Gaz şi produse industriale obţinute din gaz 85.0 70.1 61.5 36.8 19.5 17.7 17.5 17.3
35 Energie electrică 29.6 47.1 33.2 26.8 16.0 18.4 19.0 25.6

32
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 SITC
1.I-31.XII 2020 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
6113.3 7612.3 8060.7 7605.4 7023.9 80563.9 93.4 TOTAL

526.9 578.0 629.9 672.4 682.6 7182.6 106.1 Food and live animals 0
14.1 15.9 13.6 12.5 13.7 183.6 99.4 Live animals 00
88.6 90.7 90.8 90.9 102.1 1063.2 98.5 Meat and meat preparations 01
51.7 52.9 58.9 60.4 61.6 673.3 108.7 Dairy products and birds eggs 02
23.4 23.2 28.0 30.0 30.5 297.3 99.8 Fish, crustaceans, molluscs 03
87.0 110.2 126.1 146.8 118.8 1292.2 133.5 Cereals and cereal preparations 04
91.4 98.3 110.3 132.6 157.8 1580.5 102.1 Vegetables and fruit 05
Sugars, sugar preparations 06
23.6 28.8 27.0 25.1 23.8 287.7 92.0 and honey
Coffee, tea, cocoa, spices 07
57.2 66.6 70.8 65.2 67.3 670.2 100.6 and manufactures thereof
Feeding stuff for animals (not including 08
47.1 42.3 51.7 55.1 55.8 581.4 106.5 unmilled cereals)
Miscellaneous edible products 09
42.7 49.1 52.6 53.8 51.3 553.2 101.0 and preparations

63.1 65.9 74.8 60.7 65.0 736.2 99.5 Beverages and tobacco 1
37.5 39.6 39.0 32.5 33.4 380.4 101.3 Beverages 11
25.6 26.2 35.8 28.3 31.6 355.7 97.6 Tobacco and tobacco manufactures 12

Crude materials, inedible, 2


138.9 169.0 191.8 229.3 199.6 2175.6 91.3 except fuels
0.2 1.6 2.1 2.8 2.0 12.7 116.5 Hides, skins and fur skins, raw 21
15.5 18.9 31.0 50.2 43.7 393.3 119.2 Oil seeds and oleaginous fruit 22
Raw rubber (including synthetic and 23
19.0 25.0 24.9 25.5 26.4 273.3 78.2 reclaimed)
19.0 19.4 19.3 22.4 22.5 250.3 99.1 Cork and wood 24
5.0 5.8 7.3 5.3 8.3 73.8 79.9 Pulp and waste paper 25
Textile fibres (other than wool tops and 26
wool yarn combed) and their wastes
14.2 21.0 28.3 21.5 20.1 276.4 78.3 (not manufactured into yarn or fabric)
Crude fertilisers and minerals (excluding 27
11.4 12.7 11.9 15.6 9.6 141.6 98.8 coal, petroleum and precious stones)
34.5 41.5 43.8 59.0 41.7 451.1 82.0 Metalliferrous ores and metal scrap 28
Crude animal and vegetable 29
19.9 23.1 23.3 27.1 25.2 303.3 100.3 materials, n.e.s.

Mineral fuels, lubricants and 3


375.0 323.9 347.8 335.4 447.3 4220.7 63.9 related materials
16.2 22.4 14.5 19.6 20.1 217.5 59.3 Coal, coke and briquettes 32
Petroleum, petroleum products and 33
315.4 256.7 275.8 243.8 342.6 3274.1 61.8 related materials
19.2 13.5 17.2 34.1 44.1 368.6 56.1 Gas, natural and manufactured 34
24.3 31.4 40.3 37.9 40.5 360.5 124.2 Electricity 35

33
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD
DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
8. TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


4 Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine
animală şi vegetală 13.0 14.6 13.6 19.3 19.7 13.8 15.7 16.7
41 Uleiuri şi grăsimi de origine animală 2.5 4.4 2.2 3.5 4.6 2.2 3.3 2.5
42 Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute,
rafinate sau fracţionate 8.2 7.6 8.5 13.2 13.2 9.6 10.9 12.0
43 Alte uleiuri şi grăsimi animale sau
vegetale prelucrate; ceară de origine
animală sau vegetală, amestecuri
sau preparate necomestibile din uleiuri
animale sau vegetale 2.3 2.6 2.9 2.6 1.9 2.0 1.5 2.2

5 Produse chimice şi produse derivate


nespecificate în altă secţiune 846.4 957.9 1070.6 1180.7 874.7 759.0 945.2 966.0
51 Produse chimice organice 55.0 64.3 60.5 110.5 45.8 43.6 107.2 61.9
52 Produse chimice anorganice 26.5 24.9 24.8 30.2 13.5 13.8 21.2 23.6
53 Produse tanante şi colorante 30.4 31.6 40.4 49.5 28.2 32.3 39.5 46.2
54 Produse medicale şi farmaceutice 300.1 318.9 338.1 371.5 359.2 286.6 287.6 289.2
55 Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe
parfumate,preparate pentru toaletă,
produse de înfrumuseţare 106.5 104.6 113.7 121.0 98.8 90.4 109.1 116.2
56 Îngrăşăminte minerale sau chimice 39.0 50.3 63.5 57.1 42.8 18.3 35.4 53.4
57 Materiale plastice sub forme primare 103.9 130.0 146.5 151.6 96.2 96.0 125.3 137.2
58 Materiale plastice prelucrate 68.5 80.2 92.3 107.5 65.7 78.0 92.5 105.1
59 Alte materiale şi produse chimice 116.5 153.1 191.0 181.9 124.5 100.0 127.4 133.2

6 Mărfuri manufacturate clasificate în


principal după materia primă 1033.5 1254.6 1354.2 1327.3 976.9 980.6 1156.3 1359.4
61 Piele brută şi altă piele şi blană
prelucrate 41.3 53.1 53.0 49.7 12.4 29.8 46.7 47.0
62 Cauciuc prelucrat 76.3 100.1 112.1 94.2 43.7 48.5 73.4 96.4
63 Articole din lemn (exclusiv mobilă) 31.7 35.0 39.6 40.1 25.0 32.6 41.7 48.7
64 Hârtie, carton şi articole din pastă
de celuloză, din hârtie sau din carton 85.6 95.7 94.8 105.9 87.7 72.4 80.5 89.3
65 Fire, ţesături, articole textile necuprinse
în altă parte şi produse conexe 186.4 232.9 237.1 237.3 277.6 228.5 240.2 233.2
66 Articole din minerale nemetalice 73.0 83.2 96.0 104.3 65.2 75.3 99.3 117.8
67 Fier şi oţel 199.7 266.0 278.5 258.9 222.2 199.7 207.7 310.7
68 Metale neferoase 91.6 108.2 125.3 135.7 79.0 83.8 105.0 112.4
69 Articole prelucrate din metal 247.9 280.4 317.7 301.2 164.3 210.0 261.7 303.8

7 Maşini şi echipamente pentru transport 2357.2 2553.7 2645.0 2636.7 1355.0 1771.6 2310.4 2533.4

34
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 SITC
1.I-31.XII 2020 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
Animal and vegetable oils, fats 4
14.0 15.0 17.4 15.8 15.1 190.7 117.6 and waxes
3.1 2.6 3.8 2.4 3.1 37.8 108.4 Animal oils and fats 41
Fixed vegetable fats and oils, crude, 42
8.6 10.0 11.4 10.8 9.6 125.4 121.0 refined or fractionated
Animal or vegetable fats and oils, 43
processed; waxes of animal
or vegetable origin; inedible mixtures
or preparations of animal
2.3 2.4 2.2 2.6 2.4 27.6 116.0 or vegetable fats and oils, n.e.s.

Chemicals and related products, 5


882.2 1086.3 1027.1 1116.0 918.2 11784.1 103.6 n.e.s.
52.5 107.7 77.6 124.3 80.1 936.0 111.6 Organic chemicals 51
21.5 24.9 27.1 23.8 22.5 271.9 88.6 Inorganic chemicals 52
38.1 45.6 44.7 42.9 34.9 473.8 98.8 Dyeing, tanning and colouring materials 53
283.7 353.3 287.1 356.4 280.1 3811.6 109.7 Medical and pharmaceutical products 54
Essential oils, resinoids and perfume 55
materials: toilet, polishing
109.6 128.6 138.6 118.7 113.8 1363.1 104.2 and cleansing preparations
51.6 30.4 27.3 24.5 26.3 480.9 80.9 Mineral or chemical fertilisers 56
120.9 146.3 156.1 146.7 126.1 1578.9 91.4 Plastics in primary forms 57
86.4 108.0 110.6 103.8 83.5 1113.6 99.8 Plastics in non-primary forms 58
117.9 141.6 158.0 174.9 150.8 1754.3 114.8 Chemical materials and products, n.e.s. 59

Manufactured goods classified 6


1081.8 1379.8 1551.0 1364.8 1172.6 14959.2 92.4 mainly by raw materials
Leather, leather manufactures, 61
31.1 51.4 57.0 53.2 43.5 528.0 74.7 n.e.s. and dressed furskins
93.8 123.5 117.8 104.8 84.8 1093.2 88.9 Rubber manufactures 62
45.4 50.7 51.3 48.1 40.2 498.5 98.2 Wood manufactures (excluding furniture) 63
Paper, paperboard and articles of 64
82.0 94.6 104.6 100.6 91.5 1099.7 94.0 paper pulp, of paper or of paperboard
Textile yarn, fabrics, made-up articles, 65
170.3 240.6 257.9 242.4 209.8 2807.6 96.8 n.e.s. and related products
108.4 121.2 114.1 103.4 84.3 1172.5 100.7 Non-metallic mineral manufactures 66
202.2 257.6 367.2 261.7 216.2 3048.6 89.6 Iron and steel 67
101.0 119.3 130.8 127.2 109.1 1336.8 93.8 Non-ferrous metals 68
247.5 320.8 350.3 323.4 293.2 3374.2 91.7 Manufactures of metals 69

2284.3 3049.8 3177.5 2912.7 2687.4 29917.6 93.2 Machinery and transport equipment 7

35
71 Maşini generatoare de putere
şi echipamentele lor 137.5 173.6 169.7 192.9 63.8 106.6 120.1 138.9

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD


DE COMERŢ INTERNAŢIONAL (CSCI REV. 4) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
8. TRADE CLASSIFICATION (SITC REV. 4) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CSCI Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)
REV.4

milioane euro / million euro


72 Maşini şi aparate specializate
pentru industriile specifice 206.5 154.0 188.1 196.8 148.5 183.4 214.2 207.9
73 Maşini şi aparate pentru
prelucrarea metalelor 56.0 62.6 46.4 45.1 23.9 31.1 33.9 38.9
74 Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii
generale; părţi şi piese detaşate
ale acestor maşini 328.8 372.7 396.0 419.2 251.8 289.0 386.9 416.7
75 Maşini şi aparate de birou sau pentru
prelucrarea automată a datelor 96.7 97.2 84.0 92.9 78.0 93.1 104.8 92.4
76 Aparate şi echipamente de telecomunicaţii
şi pentru înregistrarea şi reproducerea
sunetului şi imaginii 221.9 234.4 221.7 218.4 118.2 155.3 216.6 220.3
77 Maşini, aparate electrice şi părţi ale
acestora (inclusiv echivalentele
neelectrice ale maşinilor
şi aparatelor electrice
de uz casnic ) 684.9 816.2 806.5 825.2 458.7 523.2 667.8 789.3
78 Vehicule rutiere (inclusiv vehicule
cu pernă de aer) 583.5 621.7 699.0 615.1 191.5 367.5 532.2 605.1
79 Alte echipamente de transport 41.4 21.3 33.5 31.0 20.6 22.5 33.9 24.0

8 Articole manufacturate
diverse 824.3 801.0 826.0 745.9 438.0 562.9 713.8 828.0
81 Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi
accesorii pentru instalaţii sanitare, de
încălzire şi de iluminat 42.7 33.7 42.6 40.2 26.5 36.8 41.6 63.1
82 Mobilă şi părţile ei 79.2 76.1 79.9 72.6 32.0 50.1 71.5 72.9
83 Articole de voiaj, sacoşe şi similare 13.3 20.1 14.9 13.8 7.7 10.0 21.2 17.8
84 Imbrăcăminte
şi accesorii 149.1 156.4 154.0 120.0 87.5 116.7 153.0 164.1
85 Încălţăminte 56.7 81.5 93.8 79.9 34.8 57.6 67.8 82.6
87 Instrumente şi aparate profesionale,
ştiinţifice şi de control 149.5 135.6 128.7 148.0 91.8 105.8 121.1 143.6
88 Aparate fotografice, echipamente
şi furnituri de optică;

36
Power generating machinery 71
108.4 160.0 202.2 169.6 149.8 1755.7 82.5 and equipment

2020 1.I-31.XII 2020


Aug. r)
Sept. r)
Oct. r)
Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 SITC
1.I-31.XII 2020 REV.4
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
Machinery specialised for 72
189.6 186.5 189.5 161.5 217.5 2237.5 93.3 particular industries
Metal working 73
39.6 35.7 50.5 37.0 48.6 493.1 77.4 machinery
General industrial machinery and 74
equipment, and machine
343.3 421.0 435.2 434.4 399.5 4565.8 101.7 parts
Office machines and automatic data 75
91.3 111.1 136.7 141.0 153.4 1275.8 115.3 processing machines
Telecommunications and sound 76
recording and reproducing
238.1 411.6 329.0 324.2 260.5 2948.3 99.8 apparatus and equipment
Electric machinery, apparatus and 77
appliances, and parts thereof
(including non-electric counterparts
of electric household
730.6 931.1 994.7 925.9 824.6 9293.9 95.1 equipment)
Road vehicles (including air-cushion 78
481.5 760.5 787.4 700.3 605.8 6967.6 84.7 vehicles)
61.9 32.3 52.4 18.7 27.7 379.9 97.8 Other transport equipment 79

Miscellaneous manufactured 8
745.0 942.0 1041.0 896.6 834.7 9375.0 94.2 articles
Prefabricated buildings; sanitary 81
plumbing, heating and lighting
49.6 60.1 69.0 54.2 52.0 569.5 102.2 fixtures and fittings n.e.s
68.4 80.6 89.1 90.9 89.5 873.7 97.5 Furniture and parts thereof 82
14.2 13.6 13.5 12.3 12.7 171.9 95.2 Travel goods, handbags and similar 83
Articles of apparel 84
155.4 190.8 197.4 169.5 169.5 1834.4 96.9 and clothing accessories
73.9 92.0 85.4 74.2 62.6 886.0 89.5 Fotwear 85
Professional, scientific and 87
123.2 161.3 174.4 170.6 165.5 1669.5 93.4 controlling instruments and apparatus
Photographic apparatus, equipment 88
and supplies and optical goods,

37
ceasuri şi orologii 23.6 25.1 23.9 22.2 17.0 15.8 19.3 24.0
89 Alte articole
diverse 310.2 272.7 288.1 249.1 140.8 170.2 218.3 259.8

9 Bunuri necuprinse
în altă secţiune din CSCI 1.8 1.9 2.2 1.9 0.4 1.6 1.6 2.8

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

38
23.1 26.1 27.6 27.5 23.8 275.4 88.5 watches and clocks
Miscellaneous manufactured 89
237.2 317.5 384.7 297.2 259.1 3094.7 92.8 articles n.e.s.

Goods not elsewhere 9


2.0 2.4 2.5 1.6 1.4 22.2 109.2 classified in SITC

39
EXPORTURILE FOB PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
9. FOB EXPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
MCE Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 4825.0 5687.0 5937.0 5433.0 2931.3 3758.5 4843.0 5552.4
1 Alimente şi băuturi 360.8 321.4 364.5 434.2 273.4 249.9 258.7 424.4
11 Produse de bază (primare) 236.7 197.9 242.9 299.3 165.2 142.7 135.2 294.0
111 În principal destinate pentru industrie 216.0 177.8 223.8 277.9 148.9 125.9 111.1 257.1
112 În principal destinate pentru
consumul casnic 20.7 20.0 19.1 21.3 16.3 16.8 24.1 36.9
12 Produse prelucrate 124.1 123.5 121.6 135.0 108.2 107.2 123.6 130.4
121 În principal destinate pentru industrie 23.1 16.5 8.5 16.4 20.1 8.8 12.9 12.5
122 În principal destinate pentru
consumul casnic 101.0 107.0 113.1 118.6 88.0 98.4 110.7 117.9
2 Aprovizionări industriale
nespecificate în altă parte 1022.5 1391.2 1376.6 1290.0 937.7 976.2 1142.4 1153.4
21 Produse de bază 170.3 246.3 207.6 188.0 139.0 131.3 151.4 107.8
22 Produse prelucrate 852.2 1144.9 1169.0 1102.0 798.7 845.0 991.0 1045.7
3 Combustibili şi lubrifianţi 235.9 220.1 164.3 92.0 60.6 76.0 102.7 123.0
31 Produse de bază 2.1 2.2 1.8 1.3 0.5 0.6 1.1 1.4
32 Produse prelucrate 233.8 217.9 162.5 90.7 60.1 75.5 101.6 121.6
321 Carburanţi pentru motoare 116.1 108.2 75.8 34.1 23.7 32.6 48.6 58.9
322 Alţi carburanţi 117.6 109.7 86.7 56.7 36.4 42.9 53.0 62.7
4 Bunuri de capital (exclusiv
echipamente de transport)
şi părţi şi accesorii 1048.8 1302.4 1374.1 1272.6 739.5 861.2 1161.0 1274.2
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale
de transport) 538.2 634.8 671.3 630.8 346.0 401.6 573.4 640.1
42 Subansamble, piese şi accesorii 510.6 667.6 702.8 641.8 393.5 459.6 587.6 634.0
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 1397.7 1552.8 1643.4 1433.2 346.2 832.4 1235.4 1439.9
51 Automobile pentru transportul persoanelor 510.4 456.8 503.2 371.1 27.4 259.1 379.5 437.1
52 Alte echipamente de transport 115.6 41.5 43.2 175.8 50.4 47.3 44.6 68.6
521 Destinate pentru industrie 109.2 29.7 25.4 159.2 38.1 33.5 25.4 43.8
522 Nedestinate pentru industrie 6.5 11.8 17.8 16.6 12.3 13.8 19.2 24.8
53 Subansamble, piese şi accesorii 771.6 1054.5 1096.9 886.3 268.4 526.0 811.3 934.2
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 731.7 875.4 967.0 886.4 565.1 757.6 933.2 989.5
61 Durabile 166.6 200.7 213.2 184.2 98.8 149.7 219.7 247.8
62 Semi-durabile 316.1 402.6 422.3 342.2 197.9 314.7 372.9 433.5
63 Nedurabile 249.0 272.1 331.4 360.0 268.4 293.2 340.5 308.2
7 Bunuri necuprinse în altă parte 27.7 23.8 47.2 24.5 8.9 5.1 9.7 148.0

EXPORTURILE FOB PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)


10. FOB EXPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
SCN Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 4825.0 5687.0 5937.0 5433.0 2931.3 3758.5 4843.0 5552.4

1 Bunuri de capital 647.3 664.5 696.7 790.0 384.1 435.1 598.8 684.0
2 Bunuri intermediare 2663.5 3419.5 3497.1 3170.4 1805.5 2140.0 2719.3 3055.4
3 Bunuri de consum 859.8 1014.3 1117.1 1043.0 681.8 886.6 1087.1 1169.1

38
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 BEC
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
4599.2 6070.4 6260.8 6031.6 5071.4 62175.6 90.1 TOTAL
397.8 465.6 417.9 293.9 303.3 4205.1 90.2 Food and beverages 1
277.7 316.5 269.0 168.7 192.6 2701.8 86.6 Basic (primary) goods 11
244.2 279.7 234.5 139.9 168.2 2389.0 84.8 Mainly for industry 111
Mainly for household 112
33.5 36.9 34.5 28.8 24.5 312.8 103.8 consumption
120.1 149.1 148.9 125.1 110.6 1503.4 97.3 Processed goods 12
16.4 26.1 24.5 15.3 9.2 187.2 99.4 Mainly for industry 121
Mainly for household 122
103.7 123.0 124.4 109.8 101.4 1316.2 97.0 consumption
Industrial supplies not elsewhere 2
1003.0 1340.6 1415.3 1384.1 1163.7 14574.3 89.5 specified
92.2 134.1 190.7 201.9 191.6 1981.7 93.2 Basic (primary) goods 21
910.8 1206.5 1224.7 1182.2 972.1 12592.6 88.9 Processed goods 22
96.2 113.1 120.2 122.5 148.6 1439.3 58.5 Fuels and lubricants 3
1.3 2.6 10.0 4.4 1.9 29.0 150.6 Basic (primary) goods 31
94.9 110.5 110.3 118.1 146.6 1410.3 57.7 Processed goods 32
38.3 47.0 47.3 54.5 69.4 638.4 55.6 Motor fuels 321
56.6 63.5 63.0 63.6 77.3 771.9 59.6 Other fuels 322
Capital goods (except transport 4
equipment) and parts and
1111.8 1444.8 1484.3 1476.3 1286.6 14788.6 93.8 accessories thereof
Capital goods (except 41
544.6 722.0 739.6 735.7 676.6 7316.5 91.6 transport equipment)
567.2 722.8 744.7 740.5 610.0 7472.0 96.0 Parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
1176.2 1718.2 1812.6 1715.9 1375.0 16281.1 88.4 and accessories thereof
200.2 503.1 566.2 551.3 460.3 4715.2 96.6 Passengers motor cars 51
121.6 73.0 36.6 54.6 132.0 889.2 109.2 Other transport equipment 52
106.1 59.2 21.9 43.2 121.5 707.1 110.9 Industrial 521
15.4 13.8 14.7 11.4 10.5 182.0 103.0 Non-industrial 522
854.4 1142.1 1209.8 1110.0 782.7 10676.7 83.9 Parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
804.0 974.9 1001.5 1007.9 785.3 10547.8 96.2 specified
185.2 253.4 275.9 271.7 223.5 2523.9 103.3 Durable 61
320.4 394.1 412.3 381.1 301.1 4295.0 83.5 Semi-durable 62
298.5 327.3 313.4 355.2 260.7 3728.9 110.5 Non-durable 63
10.2 13.3 9.1 30.9 9.0 339.5 77.7 Goods not elsewhere classified 7

2020 1.I-31.XII 2020


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 SNA
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
4599.2 6070.4 6260.8 6031.6 5071.4 62175.6 90.1 TOTAL
650.7 781.2 761.4 779.0 798.1 8023.7 93.0 Capital goods 1
2743.1 3577.2 3701.8 3457.9 2813.0 36100.1 87.8 Intermediate goods 2
956.6 1148.6 1175.1 1158.0 921.7 12358.8 96.6 Consumer goods 3

39
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 654.3 588.8 626.2 429.7 60.0 296.7 437.8 644.0
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

40
248.7 563.3 622.5 636.7 538.6 5693.0 88.1 Goods not included in the 3 classes 4

41
IMPORTURILE CIF PE MARILE CATEGORII ECONOMICE (MCE)
11. CIF IMPORTS BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
MCE Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6598.8 7005.4 7232.7 7282.8 4569.7 5015.2 6166.0 6876.5

1 Alimente şi băuturi 650.9 590.7 636.8 716.3 519.2 505.2 517.7 595.0
11 Produse de bază (primare) 217.1 211.0 226.1 266.1 201.8 208.6 146.0 201.6
111 În principal destinate pentru industrie 62.4 67.2 73.0 93.3 74.2 73.5 42.6 109.9
112 În principal destinate pentru 154.7 143.8 153.1 172.8 127.6 135.1 103.5 91.7
consumul casnic
12 Produse prelucrate 433.8 379.7 410.7 450.2 317.4 296.5 371.7 393.4
121 În principal destinate pentru industrie 33.7 32.2 35.6 43.7 30.8 31.8 37.5 36.5
122 În principal destinate pentru
consumul casnic 400.1 347.4 375.1 406.5 286.5 264.7 334.2 356.9
2 Aprovizionări industriale
nespecificate în altă parte 1779.7 2068.3 2239.0 2343.1 1564.9 1594.4 1972.6 2211.5
21 Produse de bază 140.4 135.8 158.3 184.3 130.9 136.9 120.1 100.2
22 Produse prelucrate 1639.3 1932.6 2080.8 2158.9 1434.0 1457.5 1852.5 2111.3
3 Combustibili şi lubrifianţi 607.3 598.9 412.7 344.6 151.2 179.7 266.0 349.0
31 Produse de bază 454.8 443.2 246.4 181.2 49.1 98.0 165.4 191.2
32 Produse prelucrate 152.5 155.7 166.3 163.4 102.1 81.7 100.5 157.8
321 Carburanţi pentru motoare 4.1 3.5 3.6 4.5 2.6 2.3 3.4 5.7
322 Alţi carburanţi 148.4 152.3 162.7 159.0 99.6 79.4 97.1 152.1
4 Bunuri de capital (exclusiv
echipamente de transport)
şi părţi şi accesorii 1605.9 1687.2 1697.0 1763.1 1113.3 1283.9 1593.0 1735.4
41 Bunuri de capital (exclusiv materiale
de transport) 963.7 866.8 893.3 926.0 600.1 731.2 935.0 964.6
42 Subansamble, piese şi accesorii 642.2 820.5 803.7 837.1 513.2 552.8 657.9 770.8
5 Echipament de transport şi părţi
şi accesorii 853.9 931.6 1032.3 955.4 294.2 536.8 776.4 866.7
51 Automobile pentru transportul persoanelor 213.0 181.3 213.6 194.9 52.5 116.3 154.4 176.8
52 Alte echipamente de transport 123.4 103.3 129.8 99.2 48.5 85.4 146.0 122.5
521 Destinate pentru industrie 119.5 99.8 121.9 92.1 42.0 76.6 133.5 110.5
522 Nedestinate pentru industrie 3.9 3.5 7.9 7.1 6.5 8.7 12.5 12.0
53 Subansamble, piese şi accesorii 517.5 647.0 688.9 661.4 193.2 335.1 476.0 567.4
6 Bunuri de consum nespecificate
în altă parte 1030.7 1098.0 1187.5 1158.2 925.6 912.5 1039.2 1110.5
61 Durabile 154.0 147.9 158.6 144.5 71.1 102.2 148.5 171.9
62 Semi-durabile 381.8 426.6 435.3 392.6 380.7 354.1 407.4 441.0
63 Nedurabile 494.9 523.5 593.6 621.1 473.8 456.2 483.3 497.6
7 Bunuri necuprinse în altă parte 70.3 30.6 27.3 2.1 1.3 2.7 1.2 8.4

IMPORTURILE CIF PE CLASE DE BAZĂ DIN SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE (SCN)


12. CIF IMPORTS BY BASIC CLASSES OF THE SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS (SNA)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
SCN Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6598.8 7005.4 7232.7 7282.8 4569.7 5015.2 6166.0 6876.5

1 Bunuri de capital 1083.2 966.6 1015.2 1018.1 642.1 807.8 1068.6 1075.1
2 Bunuri intermediare 3638.8 4230.7 4249.3 4318.8 2525.0 2765.0 3449.1 4039.4
3 Bunuri de consum 1589.4 1592.7 1723.6 1744.5 1346.2 1321.0 1489.3 1571.1
4 Bunuri necuprinse în cele 3 clase 287.3 215.3 244.6 201.4 56.4 121.3 159.0 190.9

40
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct. r)
Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 BEC
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
6113.3 7612.3 8060.7 7605.4 7023.9 80563.9 93.4 TOTAL
541.3 605.8 640.0 665.5 679.3 7212.6 104.6 Food and beverages 1
152.1 177.1 187.1 226.6 239.4 2443.5 111.7 Basic (primary) goods 11
66.2 89.3 86.3 100.2 89.3 965.1 129.7 Mainly for industry 111
85.9 87.9 100.7 126.3 150.1 1478.4 102.4 Mainly for household 112
consumption
389.2 428.6 453.0 439.0 439.9 4769.1 101.3 Processed goods 12
34.2 38.3 39.2 36.8 35.4 432.0 94.6 Mainly for industry 121
Mainly for household 122
355.0 390.3 413.7 402.2 404.5 4337.1 102.1 consumption
Industrial supplies not elsewhere 2
1807.6 2276.2 2482.5 2388.4 2015.8 24964.3 93.8 specified
98.4 110.8 143.4 191.2 156.7 1666.9 100.3 Basic (primary) goods 21
1709.2 2165.4 2339.1 2197.2 1859.0 23297.5 93.4 Processed goods 22
356.4 297.8 324.5 318.9 441.0 4040.7 63.1 Fuels and lubricants 3
211.2 164.5 162.1 173.9 292.5 2378.8 54.1 Basic (primary) goods 31
145.1 133.3 162.4 145.0 148.5 1661.9 82.9 Processed goods 32
3.9 3.6 3.2 2.8 2.9 42.0 100.9 Motor fuels 321
141.2 129.7 159.2 142.1 145.7 1619.9 82.5 Other fuels 322
Capital goods (except transport 4
equipment) and parts and
1605.7 2015.3 2018.6 1949.3 1880.4 20342.3 97.8 accessories thereof
Capital goods (except 41
901.6 1162.7 1105.5 1081.5 1091.2 11259.5 100.4 transport equipment)
704.1 852.6 913.1 867.8 789.3 9082.8 94.8 Parts and accessories 42
Transport equipments and parts 5
737.9 1088.1 1181.2 1002.1 877.2 10279.9 84.8 and accessories thereof
120.9 198.7 230.1 192.6 201.0 2033.0 77.9 Passengers motor cars 51
151.9 180.5 180.0 120.6 130.9 1498.6 84.3 Other transport equipment 52
141.8 170.8 171.7 113.2 122.0 1395.9 82.4 Industrial 521
10.1 9.8 8.4 7.5 8.8 102.7 120.7 Non-industrial 522
465.1 708.9 771.1 688.9 545.3 6748.3 87.3 Parts and accessories 53
Consumer goods not elsewhere 6
1050.4 1291.1 1335.4 1279.4 1127.5 13515.1 101.9 specified
165.3 224.5 271.7 237.2 194.6 2038.0 98.0 Durable 61
412.0 508.6 527.6 480.9 441.3 5208.0 100.5 Semi-durable 62
473.1 558.0 536.0 561.2 491.6 6269.1 104.3 Non-durable 63
14.1 38.2 78.6 1.8 2.7 208.9 105.5 Goods not elsewhere classified 7

2020 1.I-31.XII 2020


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 SNA
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
6113.3 7612.3 8060.7 7605.4 7023.9 80563.9 93.4 TOTAL

1043.3 1333.5 1277.2 1194.7 1213.2 12655.4 98.0 Capital goods 1


3429.7 4259.4 4613.5 4398.2 3913.2 46191.3 89.7 Intermediate goods 2
1501.4 1779.0 1858.1 1815.3 1690.9 19433.3 102.0 Consumer goods 3
138.9 240.4 311.9 197.2 206.6 2283.9 80.1 Goods not included in the 3 classes 4

41
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

42
EXPORTURILE FOB CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR
ŞI SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR (CPSA 2015)
FOB EXPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION
13. OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2015)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CPSA Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 4825.0 5687.0 5937.0 5433.0 2931.3 3758.5 4843.0 5552.4

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 331.3 359.5 369.4 416.0 251.7 206.7 205.7 317.3
02 Produse ale silviculturii şi exploatării
forestiere 1.9 1.9 2.7 2.6 2.9 2.3 1.9 1.9
03 Peşte şi alte animale acvatice,
produse de acvacultură 0.6 0.4 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.7
05 Cărbune şi lignit - - - - - - - -
06 Petrol brut şi gaze naturale 1.9 1.9 1.5 0.9 0.3 0.3 0.9 1.1
07 Minereuri metalifere 4.2 4.9 1.4 2.5 3.4 4.4 5.1 5.4
08 Alte minerale şi produse de carieră 3.2 2.9 4.0 3.1 3.5 3.0 2.9 3.5
10 Produse alimentare 152.0 148.0 149.3 156.6 129.2 122.7 133.8 139.2
11 Băuturi 11.9 14.4 13.6 15.3 11.4 13.3 16.1 17.5
12 Produse din tutun 68.2 95.1 112.9 140.5 106.1 103.7 148.9 103.0
13 Produse ale industriei textile 81.1 107.8 114.6 103.8 68.0 125.9 108.1 105.9
14 Articole de îmbrăcăminte 150.6 180.8 190.1 152.2 87.3 111.8 152.1 193.4
15 Piei şi produse din piele 74.0 106.9 109.4 83.7 35.6 68.7 98.8 109.3
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie
şi din alte materiale vegetale împletite 102.9 132.1 130.7 133.2 110.9 122.2 139.8 141.7
17 Hârtie şi produse din hârtie 28.9 34.2 35.6 39.2 29.7 31.2 34.1 37.0
19 Produse de cocserie; produse obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 219.5 189.9 147.6 76.9 54.7 69.5 95.6 109.0
20 Substanţe şi produse chimice 134.8 141.6 180.5 212.6 139.6 129.2 158.1 156.7
21 Produse farmaceutice de bază
şi preparate farmaceutice 77.2 63.8 75.7 46.6 64.5 95.7 79.8 84.2
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 215.5 292.0 310.7 264.3 121.6 172.3 250.5 305.0
23 Alte produse din minerale nemetalice 31.8 38.2 41.5 35.5 22.5 27.5 36.4 40.0
24 Produse ale industriei metalurgice 203.5 293.3 288.5 291.8 236.0 236.7 228.2 239.2
25 Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produse din metal (exclusiv
maşini, utilaje şi echipamente) 138.1 183.1 178.0 171.6 154.9 110.2 145.6 166.1
26 Calculatoare şi produse
electronice şi optice 324.9 355.0 367.8 347.3 220.7 263.3 346.0 357.6
27 Echipamente electrice 523.4 700.1 717.6 667.1 365.0 457.8 612.6 694.0
28 Maşini, utilaje şi echipamente
neclasificate în altă parte 416.8 536.1 578.4 518.8 292.7 330.0 455.2 508.2
29 Autovehicule de transport rutier,
remorci şi semiremorci 1102.0 1274.5 1353.2 1039.0 216.4 675.3 1018.9 1166.3
30 Alte mijloace de transport 148.2 79.7 110.1 230.0 79.6 64.8 64.1 219.2
31 Mobilă 146.2 193.2 201.5 150.4 49.2 106.9 179.3 184.4
32 Alte produse industriale neclasificate
în altă parte 42.7 50.6 56.2 49.0 30.4 45.8 51.9 62.8
35 Energie electrică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 18.4 29.8 17.3 18.2 8.9 6.5 9.9 12.9
Alte produse necuprinse în altă parte 69.0 75.3 76.6 63.7 34.1 50.5 62.2 70.0

r)
Date revizuite. / Revised data.

42
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 CPA
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
4599.2 6070.4 6260.8 6031.6 5071.4 62175.6 90.1 TOTAL

286.5 362.9 364.2 283.8 296.7 3720.4 86.9 Products of agriculture and hunting 01
Products of forestry 02
1.1 1.8 2.4 3.0 3.3 28.0 133.8 and logging
Fish and other fishing 03
0.6 0.7 0.7 0.9 0.6 6.9 104.1 products,aquaculture products
0.1 - - *) 0.1 0.1 280.4 Coal and lignite 05
1.1 2.2 9.7 4.2 1.7 25.8 172.9 Crude petroleum and natural gas 06
5.2 5.5 5.3 5.6 5.4 54.1 80.6 Metal ores 07
2.8 2.7 3.9 4.7 2.6 39.6 80.8 Other mining and quarrying products 08
139.6 169.5 169.7 156.3 139.1 1753.1 97.2 Food products 10
14.9 13.8 14.4 11.4 12.1 168.4 92.7 Beverages 11
115.4 122.4 99.5 145.0 83.9 1376.4 145.3 Tobacco products 12
68.1 111.2 125.3 122.6 89.4 1250.7 95.3 Textile products 13
151.3 166.3 163.5 139.1 119.3 1807.3 75.3 Wearing apparel 14
66.6 100.8 99.4 90.8 71.5 1041.3 77.5 Leather and related products 15
Wood and products of wood 16
(except furniture); articles of straw
122.7 146.7 151.2 140.9 118.6 1590.8 100.2 and plaiting materials
29.8 34.6 38.2 36.8 33.5 414.0 94.1 Paper and paper products 17
Coke and refined petroleum 19
83.8 97.4 92.5 111.3 123.1 1251.1 53.1 products
141.6 171.8 181.4 167.6 153.4 1933.9 90.4 Chemicals and chemical products 20
Basic pharmaceutical products and 21
78.3 80.1 82.3 81.1 73.1 905.0 105.8 pharmaceutical preparations
271.4 334.9 345.9 319.6 228.1 3216.3 91.0 Rubber and plastic products 22
33.6 41.0 42.8 41.7 33.2 433.9 95.3 Other non metallic mineral products 23
216.5 253.8 279.2 277.9 245.4 3086.5 86.7 Basic metals 24
Fabricated metal products 25
(except machinery and
136.2 224.6 191.9 174.9 137.2 1974.3 86.6 equipment)
Computer, electronic 26
332.6 409.3 421.2 430.1 373.2 4224.0 91.5 and optical products
606.2 799.9 846.2 830.1 659.7 7956.4 98.9 Electrical equipment 27
Machinery and 28
412.9 556.5 579.6 572.0 500.2 5840.5 90.4 equipment n.e.s.
Motor vehicles, trailers and 29
859.0 1410.8 1533.3 1440.4 1089.6 13076.8 88.6 semi-trailers
139.0 98.8 59.2 103.2 175.1 1422.7 103.1 Other transport equipment 30
157.8 202.4 199.9 201.5 162.2 1988.4 83.9 Furniture 31
Other manufactured 32
41.8 57.8 62.6 58.2 45.3 612.5 89.4 goods n.e.s.
Electricity, gas, steam 35
14.8 18.6 18.9 13.9 24.5 194.3 130.4 and air conditioning
67.8 71.7 76.7 62.9 70.4 782.0 87.0 Other products n.e.s.

43
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

44
IMPORTURILE CIF CONFORM CLASIFICĂRII PRODUSELOR
ŞI SERVICIILOR ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR (CPSA 2015)
CIF IMPORTS ACCORDING TO CLASSIFICATION
14. OF PRODUCTS BY ACTIVITIES (CPA 2015)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
CPSA Dec. Jan. r)
Feb. r)
March r)
April r)
May r)
June r)
Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6598.8 7005.4 7232.7 7282.8 4569.7 5015.2 6166.0 6876.5

01 Produse ale agriculturii şi vânătorii 220.7 231.5 267.6 319.2 227.9 251.0 164.9 194.1
02 Produse ale silviculturii şi exploatării
forestiere 7.7 7.6 7.7 7.9 9.7 8.9 7.5 8.3
03 Peşte şi alte animale acvatice,
produse de acvacultură 9.1 6.0 6.1 5.9 3.7 4.5 5.5 6.1
05 Cărbune şi lignit 8.6 6.2 7.1 6.9 1.3 0.9 8.3 1.1
06 Petrol brut şi gaze naturale 445.1 436.0 237.9 173.5 46.4 95.4 155.9 189.3
07 Minereuri metalifere 43.9 14.7 13.0 20.2 21.6 17.0 15.5 22.2
08 Alte minerale şi produse de carieră 7.2 6.5 8.0 8.6 8.1 8.4 14.2 9.9
10 Produse alimentare 492.8 435.7 463.4 511.1 387.0 340.7 420.8 433.0
11 Băuturi 35.2 28.8 31.0 35.8 24.1 26.0 34.4 42.2
12 Produse din tutun 36.5 27.1 31.9 37.1 24.6 28.4 26.6 21.7
13 Produse ale industriei textile 182.9 229.4 230.9 230.9 272.0 228.9 242.6 236.3
14 Articole de îmbrăcăminte 148.5 154.1 152.3 117.4 76.6 109.7 145.4 158.1
15 Piei şi produse din piele 105.7 148.6 155.6 138.2 52.9 92.7 130.4 141.0
16 Produse rezultate din prelucrarea lemnului
(exclusiv mobilier), articole din paie
şi din alte materiale vegetale împletite 41.6 45.2 52.6 57.1 34.8 44.9 55.1 61.1
17 Hârtie şi produse din hârtie 101.3 109.9 111.4 123.3 98.7 83.6 92.7 101.6
19 Produse de cocserie; produse obţinute
din prelucrarea ţiţeiului 133.3 105.7 134.5 143.2 102.8 80.9 96.9 154.3
20 Substanţe şi produse chimice 500.7 597.7 682.7 735.8 463.8 413.0 589.6 602.2
21 Produse farmaceutice de bază
şi preparate farmaceutice 302.0 322.9 339.9 375.3 364.6 291.0 290.8 292.0
22 Produse din cauciuc şi mase plastice 261.6 314.3 349.1 347.6 200.4 226.7 293.0 345.7
23 Alte produse din minerale nemetalice 78.7 90.4 105.0 116.2 71.7 82.2 108.5 129.5
24 Produse ale industriei metalurgice 302.5 380.3 412.8 404.3 307.7 289.0 318.6 431.4
25 Produse ale industriei construcţiilor
metalice şi produse din metal (exclusiv
maşini, utilaje şi echipamente) 275.8 303.7 346.5 323.7 177.9 238.2 285.9 356.0
26 Calculatoare şi produse
electronice şi optice 601.2 650.0 597.0 634.0 403.2 460.5 568.3 604.1
27 Echipamente electrice 520.0 606.6 613.2 615.6 351.7 414.0 511.9 623.7
28 Maşini, utilaje şi echipamente
neclasificate în altă parte 651.6 684.3 707.6 774.6 464.0 546.5 681.0 706.7
29 Autovehicule de transport rutier,
remorci şi semiremorci 676.9 718.6 805.7 708.5 191.6 405.7 610.8 692.2
30 Alte mijloace de transport 119.6 68.3 84.3 56.4 36.5 41.1 57.8 47.7
31 Mobilă 74.7 71.4 75.7 68.6 30.6 48.1 68.1 69.3
32 Alte produse industriale neclasificate
în altă parte 150.8 121.6 130.8 117.5 69.8 95.3 119.9 138.6
35 Energie electrică, gaze,
apă caldă şi aer condiţionat 29.6 47.1 33.2 26.8 16.0 18.4 19.0 25.6
Alte produse necuprinse în altă parte 33.0 35.4 38.3 41.5 28.2 23.8 26.0 31.7

44
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 CPA
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
6113.3 7612.3 8060.7 7605.4 7023.9 80563.9 93.4 TOTAL

150.1 177.1 204.6 269.2 267.6 2724.9 115.2 Products of agriculture and hunting 01
Products of forestry 02
7.5 6.9 6.6 9.4 10.7 98.8 113.8 and logging
Fish and other fishing 03
5.5 5.8 5.7 7.5 9.0 71.3 97.1 products,aquaculture products
3.2 6.3 2.9 6.6 2.6 53.4 49.7 Coal and lignite 05
207.4 157.1 158.1 166.2 288.6 2311.7 54.1 Crude petroleum and natural gas 06
20.4 24.7 24.0 39.6 22.3 255.1 74.6 Metal ores 07
9.3 11.1 10.4 13.7 7.8 116.0 101.3 Other mining and quarrying products 08
423.6 460.1 500.8 503.0 504.4 5383.5 102.3 Food products 10
42.1 43.9 42.1 34.8 36.1 421.5 99.3 Beverages 11
24.5 25.2 34.5 26.7 30.3 338.5 99.3 Tobacco products 12
166.8 233.4 256.9 232.9 204.5 2765.4 96.0 Textile products 13
149.1 187.2 192.2 164.8 162.9 1769.7 93.9 Wearing apparel 14
116.1 151.5 148.9 134.2 113.8 1524.1 84.8 Leather and related products 15
Wood and products of wood 16
(except furniture); articles of straw
56.4 62.7 63.7 60.9 52.0 646.5 96.7 and plaiting materials
92.8 107.8 120.4 113.7 106.9 1262.7 93.9 Paper and paper products 17
Coke and refined petroleum 19
137.3 125.9 143.2 121.2 112.6 1458.6 76.5 products
537.4 655.9 645.8 692.8 587.2 7203.8 99.9 Chemicals and chemical products 20
Basic pharmaceutical products and 21
285.0 356.4 305.4 357.7 282.2 3863.2 109.8 pharmaceutical preparations
305.5 380.2 392.1 362.2 305.4 3822.1 94.7 Rubber and plastic products 22
116.7 130.9 123.7 112.5 91.9 1279.1 100.6 Other non metallic mineral products 23
308.6 388.4 508.8 395.4 331.3 4476.5 90.9 Basic metals 24
Fabricated metal products 25
(except machinery and
294.6 395.5 465.4 350.2 327.5 3865.1 94.4 equipment)
Computer, electronic 26
611.6 874.0 837.1 820.4 742.5 7802.7 99.4 and optical products
569.8 715.6 767.5 713.1 633.4 7136.1 95.8 Electrical equipment 27
Machinery and 28
615.5 709.5 763.9 713.2 726.9 8093.6 95.5 equipment n.e.s.
Motor vehicles, trailers and 29
538.6 865.2 927.7 812.2 690.0 7966.9 83.2 semi-trailers
81.2 56.3 72.7 39.0 55.3 696.7 90.1 Other transport equipment 30
65.4 77.2 84.1 85.9 84.9 829.3 98.7 Furniture 31
Other manufactured 32
115.4 148.0 167.3 163.4 152.0 1539.6 93.2 goods n.e.s.
Electricity, gas, steam 35
24.3 31.4 40.3 37.9 40.5 360.5 124.2 and air conditioning
31.6 41.2 43.5 45.0 40.9 427.2 90.4 Other products n.e.s.

45
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

46
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
15. FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner)

milioane euro / million euro


TOTAL 4825.0 5687.0 5937.0 5433.0 2931.3 3758.5 4843.0

I Animale vii şi produse animale 71.9 66.2 54.6 75.1 68.6 67.1 71.1
1 Animale vii 36.9 28.6 18.9 36.1 37.4 32.7 33.5
2 Carne şi organe comestibile 18.1 18.8 17.3 16.7 12.6 13.7 15.7
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 1.5 1.2 1.5 1.2 1.1 1.9 2.1
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 13.5 15.1 14.8 18.7 15.9 17.3 18.3
5 Alte produse de origine animală 1.9 2.5 2.2 2.4 1.6 1.5 1.7

II Produse vegetale 300.1 332.8 354.6 382.3 215.7 175.5 173.4


6 Plante vii şi produse de floricultură 0.1 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 5.8 3.6 2.9 2.0 2.3 3.1 8.2
8 Fructe comestibile 5.3 4.5 4.8 5.7 2.6 3.0 5.2
9 Cafea, ceai, mate şi condimente 1.8 2.2 2.1 2.3 1.3 1.9 2.0
10 Cereale 192.3 228.7 274.1 309.7 170.2 149.8 136.8
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 1.4 1.5 1.5 2.1 2.4 1.5 1.2
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante
industriale sau medicinale; paie şi furaje 93.4 91.8 68.9 60.1 36.2 15.7 19.8
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 *)
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte *) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 24.0 16.5 10.2 18.5 19.1 7.8 13.0
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 24.0 16.5 10.2 18.5 19.1 7.8 13.0

IV Produse alimentare,
băuturi şi tutun 164.9 197.5 222.5 250.9 194.7 194.7 245.6
16 Preparate din carne şi peşte 14.4 15.0 16.1 16.1 13.6 14.9 16.6
17 Zaharuri şi produse zaharoase 3.1 5.2 4.6 4.3 2.5 2.5 3.1
18 Cacao şi preparate din cacao 9.8 11.4 11.8 8.9 5.6 4.7 6.0
19 Preparate pe bază de cereale, de făină,
de amidon; produse de patiserie 17.1 18.5 18.6 22.0 15.3 16.1 17.8
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 5.6 4.9 5.1 5.9 5.2 5.1 7.4
21 Preparate alimentare diverse 13.0 14.7 17.8 19.0 14.7 16.9 15.8
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 10.1 10.5 11.9 14.2 9.9 13.3 16.0
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare;
nutreţuri pentru animale 23.7 22.1 23.8 20.1 21.5 17.5 14.0
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 68.2 95.1 112.9 140.5 106.2 103.7 148.9

V Produse minerale 256.9 233.3 180.4 103.7 74.1 89.4 118.3


25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 4.0 3.5 5.0 4.1 4.4 3.8 3.8
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 4.3 5.4 1.8 2.8 3.7 5.5 5.3
27 Combustibili şi uleiuri minerale; materiale
bituminoase; ceruri minerale 248.6 224.4 173.6 96.9 66.1 80.1 109.1

46
LUI COMBINAT (N.C.)
OMENCLATURE (C.N.)

2020 1.I-31.XII 2020


Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Julyr) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
million euro milioane euro / million euro
5552.4 4599.2 6070.4 6260.8 6031.6 5071.4 62175.6 90.1 TOTAL

84.6 76.5 73.4 76.6 67.5 64.2 845.6 91.1 Live animals and animal products
41.8 39.5 34.3 38.6 34.5 29.9 405.8 92.8 Live animals
18.7 17.8 18.2 17.4 13.1 15.3 195.3 82.0 Meat and edible offal
Fish and crustaceans, molluscs
2.4 1.9 2.2 1.8 2.0 1.6 20.7 101.3 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products;
eggs; honey; edible
19.7 15.3 16.9 16.4 15.2 15.5 199.0 99.6 animal products n.e.s.
2.1 2.1 1.9 2.4 2.7 1.9 24.8 76.4 Other products of animal origin

279.2 252.4 332.1 328.0 255.2 270.6 3351.7 86.5 Vegetable products
0.3 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 2.4 98.8 Live plants, flower products
Edible vegetables,
13.0 13.1 13.6 16.1 10.0 5.6 93.6 97.9 roots and tubers
14.1 10.1 10.2 5.5 7.0 6.8 79.5 129.5 Edible fruits
2.2 2.4 3.7 3.7 3.0 2.8 29.5 104.2 Coffee, tea, mate and spices
181.3 106.9 116.8 159.2 159.5 173.9 2167.0 83.8 Cereals
Products of the milling industry;
1.3 1.0 1.2 1.4 1.9 1.7 18.7 110.2 malt; starch
Seeds and fruits; industrial and
66.9 118.6 186.2 141.6 73.5 79.5 958.9 88.5 medicinal plants; straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable
0.1 0.1 0.1 *) 0.1 0.1 1.0 66.6 saps and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 85.3 products not elsewhere specified

13.7 17.0 29.2 26.3 14.9 8.8 195.1 86.9 Animal or vegetable fats and oils
13.7 17.0 29.2 26.3 14.9 8.8 195.1 86.9 Animal or vegetable fats and oils

Prepared foodstuffs, beverages


198.3 209.3 231.8 214.7 257.2 186.2 2603.5 120.7 and tobacco
15.3 14.7 18.5 18.3 18.3 17.6 195.0 106.8 Preparation of meat and fish
2.7 3.9 3.4 4.1 3.3 2.5 42.2 103.9 Sugar and sugar confectionery
7.2 7.8 11.9 12.1 11.0 8.5 106.9 91.9 Cocoa and cocoa preparations
Preparations of cereals, flour, starch,
17.7 16.9 20.5 20.0 20.6 17.8 221.8 102.0 milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit
6.9 5.1 6.6 8.5 6.5 6.0 73.1 108.2 or other parts of plants
16.1 13.8 17.5 19.1 17.0 14.1 196.6 107.2 Miscellaneous edible preparations
Alcoholic and non-alcoholic
17.3 13.7 13.7 13.7 11.3 11.4 157.0 95.3 beverages; vinegar
Residues and waste from the food
12.0 18.1 17.5 19.2 23.9 24.5 234.2 99.0 industry; animal fodder
Tobacco and manufactured
103.0 115.4 122.4 99.6 145.1 83.9 1376.7 145.3 tobacco substitutes

136.9 111.3 131.6 135.1 142.3 160.5 1616.9 58.9 Mineral products
Salt; sulphur, stone; plaster;
4.8 4.0 3.4 4.9 5.4 3.5 50.5 78.1 lime and cement
5.6 5.4 5.8 5.5 5.9 5.6 58.2 81.0 Ores, slag and ash
Mineral fuels and oils; bituminous
126.6 102.0 122.3 124.7 131.1 151.4 1508.2 57.8 substances; mineral waxes

47
CODE
CN

I
1
2
3

II
6
7

8
9
10
11

12

13

14

III
15

IV

16
17
18
19

20

21
22

23

24

V
25

26
27

48
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner)

milioane euro / million euro

VI Produse chimice 172.1 155.1 202.4 215.0 171.3 187.3 197.0


28 Produse chimice anorganice 8.9 7.9 8.2 11.1 10.0 10.2 10.3
29 Produse chimice organice 16.1 12.7 15.1 13.5 10.3 10.0 12.5
30 Produse farmaceutice 75.0 61.8 73.3 44.4 61.0 93.2 75.6
31 Îngrăşăminte 7.0 6.1 12.0 14.3 9.4 12.5 20.5
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte
materiale colorante; culori şi vopsele; chit şi
masticuri; cerneluri 4.4 6.0 7.2 7.5 7.0 5.4 6.8
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau de toaletă
şi preparate cosmetice 29.9 26.1 31.5 35.4 28.2 22.8 28.3
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 16.5 18.9 22.6 27.0 21.4 17.2 18.7
35 Substanţe albuminoide; produse
pe bază de amidon; cleiuri; enzime 1.4 1.8 1.8 2.1 1.7 1.5 1.3
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice;
materiale inflamabile 0.5 0.6 0.7 0.9 0.6 0.9 0.9
37 Produse fotografice
sau cinematografice 0.1 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.3
38 Produse diverse ale industriei chimice 12.1 12.9 29.6 58.8 21.5 13.4 21.5
VII Materiale plastice, cauciuc şi articole
din acestea 239.8 329.5 346.0 296.8 145.2 198.7 280.4
39 Materiale plastice şi articole
din materiale plastice 102.4 138.5 142.2 134.3 88.9 101.9 124.3
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 137.3 191.0 203.8 162.5 56.2 96.8 156.2
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea 23.2 32.1 34.4 27.2 12.6 19.6 31.2
41 Piei brute şi piei tăbăcite 4.4 6.3 6.1 5.2 2.0 3.8 5.2
42 Obiecte din piele 18.8 25.7 28.3 22.1 10.6 15.6 25.8
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 0.1 0.1 *) *) *) 0.2 0.2
IX Produse din lemn,
exclusiv mobilier 105.2 135.3 134.8 137.4 114.7 125.2 141.7
44 Lemn, cărbune de lemn
şi articole din lemn 105.2 135.2 134.7 137.4 114.7 125.1 141.6
45 Plută şi articole din plută *) *) *) *) *) 0.1 0.1
46 Produse din împletituri
de fibre vegetale
sau de nuiele *) *) *) *) *) *) *)
X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole
din acestea 32.8 38.4 39.6 42.7 32.3 36.8 39.1
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 2.1 2.0 2.3 2.7 1.5 2.1 2.1
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie

49
2020 1.I-31.XII 2020
Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Julyr) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
million euro milioane euro / million euro

196.8 180.2 198.4 210.1 197.0 177.1 2287.8 96.6 Chemical products
7.1 7.6 9.2 8.1 9.2 8.1 107.2 50.3 Inorganic chemicals
11.0 10.4 11.0 18.5 13.4 13.0 151.5 74.3 Organic chemicals
81.5 76.1 79.0 79.8 79.2 70.7 875.7 105.6 Pharmaceutical products
17.9 17.3 20.8 16.7 10.5 11.1 168.9 113.2 Fertilizers
Tanning or dyeing extracts; tannins
and their derivates; dyes, pigments and
other dyestuff; paints and varnishes;
7.0 6.2 7.6 7.2 6.9 5.7 80.7 103.6 putty and mastics; inks
Essentials oils and resinoids;
perfumery, cosmetic or toilet
28.8 28.5 30.6 34.6 32.8 30.4 357.9 91.0 preparations
Soap; washing and lubricating
preparations, dental wax,
23.9 20.4 22.1 23.4 23.7 19.6 259.1 102.4 modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch;
1.4 1.5 2.0 1.9 1.8 1.6 20.2 105.3 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products;
matches; pyrophoric alloys;
0.4 0.7 0.9 0.9 0.8 1.0 9.5 189.2 certain combustible preparation
Photographic or
0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 2.0 5.3 129.9 cinematographic goods
17.4 11.3 14.7 18.6 18.5 13.8 251.9 114.5 Miscellaneous chemical products
Plastics, rubber
335.9 304.2 377.2 387.3 361.2 271.4 3633.7 92.1 and articles thereof
Plastics and articles
139.5 117.6 154.9 162.0 160.0 133.5 1597.6 97.6 thereof
196.4 186.5 222.3 225.2 201.2 137.9 2036.2 88.1 Rubber and articles thereof
Raw hides and skins, leather,
26.3 16.0 24.9 26.3 23.9 21.9 296.4 79.5 furskins and articles thereof
5.7 2.7 5.3 5.2 4.2 4.1 55.7 66.9 Raw hides and skins and leather
20.3 13.1 19.3 21.0 19.7 16.7 238.1 82.7 Leather goods
Furskins and artificial fur;
0.4 0.2 0.3 *) 0.1 1.2 2.7 131.5 manufactures thereof
Wood and articles of wood,
143.8 122.9 148.7 152.8 143.8 121.4 1622.4 101.0 excluding furniture
Wood, charcoal and
143.8 122.9 148.7 152.8 143.7 121.3 1622.0 101.0 articles of wood
*) *) *) *) *) *) 0.2 293.4 Cork and articles of cork
Manufactures of straw, of esparto or of
other plaiting materials, basketware
*) *) *) *) *) *) 0.1 79.8 and wickerwork
Pulp of wood, paper, paperboard
42.6 34.5 40.3 43.4 41.0 38.5 469.4 91.4 and articles thereof
2.8 1.4 2.3 2.3 1.6 2.7 25.7 99.8 Pulp of wood; waste of paper
Paper and paperboard; articles of paper

50
CODE
CN

VI
28
29
30
31
32

33

34

35

36

37

38
VII

39

40
VIII

41
42
43

IX

44

45
46

47
48

51
şi carton 25.2 29.0 30.3 33.5 26.2 28.2 30.2
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 5.6 7.4 7.1 6.5 4.6 6.5 6.9
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner)

milioane euro / million euro

XI Materiale textile şi articole din acestea 236.9 296.3 313.5 263.2 162.7 244.2 263.5
50 Mătase 4.8 7.3 8.0 5.2 2.5 3.3 4.1
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 9.9 12.5 15.5 12.2 8.0 13.2 15.2
52 Bumbac 3.5 4.9 4.7 5.0 4.4 4.6 4.5
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 0.8 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 0.4
54 Filamente sintetice sau artificiale 10.0 16.2 15.6 14.4 7.6 8.5 9.2
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 12.3 15.8 17.8 17.9 9.5 11.1 13.5
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 5.2 7.2 6.8 5.9 2.7 4.3 5.0
57 Covoare şi alte acoperitoare
de podea din materiale textile 1.6 1.2 1.5 2.0 0.6 1.0 1.7
58 Ţesături speciale; ţesături
buclate; dantele, tapiserie;
pasmanterie, broderii 4.0 5.7 5.7 5.5 1.7 2.8 4.4
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite
la suprafaţă sau stratificate; articole
tehnice din materiale textile 7.9 10.5 11.5 10.1 4.9 6.8 9.7
60 Ţesături croşetate sau tricotate 1.9 2.8 2.8 2.1 1.1 2.2 2.5
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 37.9 44.3 46.3 38.4 25.4 29.3 44.5
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 109.2 132.3 139.8 110.0 60.7 79.3 103.7
63 Alte articole textile confecţionate 28.0 35.1 37.2 34.2 33.4 77.5 45.2

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 62.2 91.2 94.2 74.7 29.6 62.3 86.3
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 60.8 89.7 92.6 73.6 28.9 61.0 84.4
65 Obiecte de acoperit capul
şi părţi ale acestora 1.1 1.2 1.3 0.9 0.6 1.2 1.7
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane, bastoane-scaun, bice,
cravaşe şi părţi ale acestora 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
67 Pene şi puf prelucrate şi
articole din pene sau
din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,

52
31.8 25.9 30.3 33.8 32.5 29.5 361.2 92.9 and paperboard
Printed books, newspapers and other
8.1 7.1 7.7 7.3 6.9 6.3 82.5 83.2 products of the printing industry

2020 1.I-31.XII 2020


Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Julyr) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
million euro milioane euro / million euro

303.8 222.2 284.3 294.8 265.7 211.1 3125.3 82.3 Textiles and textile articles
5.6 0.5 4.6 3.9 3.6 2.6 51.2 58.1 Silk
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair
13.6 4.7 11.6 10.6 9.4 6.6 133.2 71.5 yarn and woven fabric
3.6 4.1 4.7 5.2 5.0 2.7 53.4 114.3 Cotton
Other vegetable textile fibres; paper yarn
0.2 0.2 0.3 0.6 1.3 0.4 5.0 107.5 and woven fabric of paper yarn
12.5 8.0 12.5 13.7 13.0 9.7 141.1 80.9 Man-made filaments
14.7 9.6 13.3 17.4 13.7 11.6 165.9 77.7 Man-made staple fibres
Wadding, felt, special yarns; twine, cords,
5.4 4.6 6.6 6.8 7.0 5.0 67.2 94.8 ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor
1.4 1.2 1.6 1.5 1.6 2.0 17.4 100.1 coverings
Special woven fabrics; tufted
textile fabrics;lace,
5.1 4.2 6.0 6.9 5.8 4.2 57.9 83.6 tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or
laminated textile fabrics; technical
9.0 7.1 19.6 24.5 23.1 16.4 153.2 112.0 articles of textiles
3.9 1.8 3.0 3.7 3.8 2.6 32.2 105.9 Knitted or crocheted fabrics
Knitted or crocheted clothing and
54.8 40.4 46.0 43.9 39.8 33.7 486.8 80.4 accessories
Not knitted or crocheted clothing and
133.8 108.1 116.8 115.2 94.7 81.6 1275.9 73.2 accessories
40.1 27.7 37.7 41.0 44.0 31.8 484.9 118.6 Other ready-made textile articles

Footwear, headgear, umbrellas and


103.3 61.1 92.7 93.5 84.1 59.8 932.8 77.2 similar articles
101.3 60.0 91.2 91.3 82.1 58.0 914.1 77.0 Footwear and parts thereof
Headgear and
1.8 1.0 1.3 1.8 1.5 1.5 15.6 92.7 parts thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks,
seat-sticks, whips, riding crops and
0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 1.7 81.8 parts thereof
Prepared feathers and down and
articles made of feathers
or of down; artificial hair flowers;
0.1 *) 0.1 0.2 0.3 0.1 1.3 64.5 articles of human hair

Articles of stone, plaster, cement,


ceramic, glass and similar materials
53
49

CODE
CN

XI
50
51

52
53

54
55
56

57

58

59

60
61

62

63

XII

64
65

66

67

XIII

54
ceramică, sticlă şi din materiale similare 29.6 36.2 39.1 33.1 20.1 25.2 34.4
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 7.7 7.6 7.6 8.0 6.6 7.6 8.5
69 Produse ceramice 9.3 12.2 14.3 11.1 6.0 6.6 11.8
70 Sticlă şi articole din sticlă 12.7 16.4 17.2 14.0 7.5 11.1 14.1
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
15. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner)

milioane euro / million euro


XV Metale comune
şi articole din acestea 347.7 491.8 483.4 464.8 390.7 362.4 388.6
72 Fontă, fier şi oţel 119.7 159.3 164.6 160.5 113.1 129.1 123.7
73 Produse din fontă, fier şi oţel 112.6 158.4 151.4 141.4 174.2 117.0 125.5
74 Cupru şi articole din cupru 13.0 17.6 13.8 11.6 6.7 11.6 14.8
75 Nichel şi articole din nichel 1.1 0.4 0.9 0.3 0.5 0.5 0.7
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 57.6 90.4 89.8 93.9 69.9 70.1 75.4
78 Plumb şi articole din plumb 1.8 3.6 2.5 2.7 1.9 1.8 2.6
79 Zinc şi articole din zinc 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4
80 Cositor şi articole din cositor 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.4
81 Alte metale comune; cermeturi 1.6 2.3 2.3 2.7 1.5 1.6 1.8
82 Unelte şi scule, tacâmuri
din metale comune 5.9 10.1 6.5 7.5 5.5 5.5 7.0
83 Articole diverse din metale comune 33.9 49.2 51.0 43.9 16.7 24.9 36.2
XVI Maşini şi aparate, echipamente
electrice; aparate
de înregistrat sau de reprodus
sunetul şI imaginile 1304.1 1677.0 1753.4 1578.0 840.9 1081.4 1460.3
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi
dispozitive mecanice, părţi ale acestora 524.0 643.8 689.9 629.6 345.5 402.7 550.1
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 780.2 1033.2 1063.5 948.4 495.4 678.7 910.2
XVII Mijloace şi materiale
de transport 1048.0 1070.5 1167.4 1036.7 243.8 591.7 868.4
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 21.0 19.8 14.5 22.0 5.8 24.7 10.6
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 922.8 1018.5 1091.5 849.3 183.5 549.9 837.0
88 Aeronave, nave spaţiale 37.8 30.2 34.6 35.7 23.7 14.2 20.1
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 66.4 2.0 26.8 129.7 30.8 2.8 0.8
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare; ceasuri;
instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 178.6 205.6 215.8 200.7 98.7 126.2 179.4
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi similare 175.0 201.5 212.6 197.3 97.5 124.3 175.5
91 Ceasornicărie 2.3 3.3 2.2 2.4 0.8 1.5 2.9
92 Instrumente muzicale; părţi

55
Articles of stone, plaster, cement,
37.2 31.6 39.3 40.8 39.7 31.7 408.4 96.1 ceramic, glass and similar materials
Articles of stone, plaster, cement,
8.9 7.4 10.4 9.7 9.4 7.5 99.1 104.0 asbestos, mica and similar materials
12.4 10.3 11.7 12.7 12.4 9.2 130.6 90.5 Ceramic products
16.0 14.0 17.2 18.5 17.9 14.9 178.7 96.4 Glass and glassware

2020 1.I-31.XII 2020


Iul.r) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de
Julyr) Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
million euro milioane euro / million euro
Base metals and articles
424.1 379.7 503.1 495.9 472.2 413.1 5269.8 88.7 of base metal
124.2 128.4 141.4 165.4 146.9 151.2 1707.8 88.7 Pig-iron, iron and steel
144.8 115.3 193.7 151.1 150.3 125.8 1748.8 84.3 Products of pig-iron, iron and steel
20.1 15.7 20.6 20.4 20.1 15.6 188.6 104.9 Copper and articles thereof
0.8 0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 6.0 75.0 Nickel and articles thereof
79.3 74.0 83.1 87.8 87.4 68.7 969.9 91.0 Aluminium and articles thereof
2.3 2.5 2.0 3.6 3.3 3.3 32.1 94.2 Lead and articles thereof
0.4 0.2 0.4 0.4 0.3 0.2 3.6 108.4 Zinc and articles thereof
0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 3.2 98.1 Tin and articles thereof
2.1 1.6 1.9 1.9 1.6 1.7 23.0 75.7 Other base metals; cermets
Tools and implements,
8.8 6.4 7.9 7.3 7.3 6.1 85.9 92.1 cutlery of base metal
41.2 35.2 51.2 57.3 54.3 39.7 501.0 95.3 Miscellaneous articles of base metal
Machinery and mechanical
appliances; electrical equipment;
sound and image recorders
1607.4 1372.7 1843.2 1939.3 1910.7 1551.6 18615.9 92.6 and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical
607.9 501.1 682.0 704.5 689.3 604.1 7050.7 88.8 apparatus and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances
and electrical equipment; sound and
television image recorders
999.5 871.6 1161.2 1234.8 1221.4 947.4 11565.2 95.0 and reproducers
Vehicles and associated transport
1157.0 796.7 1206.3 1271.9 1239.5 1052.3 11702.3 92.3 equipment
Railway or tramway locomotives and
20.4 19.2 8.7 13.1 19.7 11.3 189.8 105.1 rolling-stock
Vehicles, tractors and
977.0 684.4 1131.8 1240.1 1160.5 900.7 10624.0 90.9 other ground vehicles
15.4 14.2 18.1 17.6 32.4 14.3 270.4 70.8 Aircrafts, spacecrafts
144.3 78.9 47.7 1.1 27.0 126.1 618.1 141.6 Ships, boats and floating structures
Optical, photographic,
cinematographic, medical
or surgical instruments
and apparatus and similar; clocks
and watches; musical Instruments;
194.9 187.3 234.5 236.2 232.5 205.0 2316.9 89.4 parts and accessories thereof
Optical, photographic,
cinematographic, medical or surgical
191.8 184.0 230.3 231.4 227.9 201.6 2275.7 89.2 instruments and apparatus and similar
1.9 2.6 3.2 3.6 3.7 2.2 30.4 121.7 Clocks and watches
Musical instruments; parts

56
68

69
70

CODE
CN

XV

72
73
74
75
76
78
79
80
81
82

83
XVI

84

85

XVII

86

87

88
89
XVIII

90

91
92

57
şi accesorii ale acestora 1.2 0.8 1.0 1.0 0.4 0.4 1.0
XX Mărfuri şi produse diverse 182.7 236.1 245.4 193.0 79.8 144.6 221.7
94 Mobilă; aparate de iluminat şi
alte articole similare;
construcţii prefabricate 162.8 214.2 221.6 171.9 63.4 123.3 198.6
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 13.9 13.9 15.1 12.6 9.0 15.1 15.2
96 Articole diverse 6.0 8.1 8.6 8.6 7.4 6.3 7.9
XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 44.2 45.7 45.2 39.1 16.7 18.3 29.5
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

58
1.2 0.7 1.0 1.2 0.9 1.2 10.8 80.3 and accessories thereof
234.2 197.2 248.8 255.1 255.0 204.4 2515.4 85.3 Miscellaneous manufactured articles
Furniture; lighting fittings
and other similar articles;
206.3 175.2 224.9 224.4 226.4 182.0 2232.0 84.4 prefabricated buildings
Toys, games, sport
18.8 15.3 16.0 21.7 18.8 15.6 187.1 90.9 or entertainment articles
9.1 6.7 8.0 9.0 9.8 6.8 96.3 96.7 Miscellaneous manufactured articles
Goods non-included in Combined
32.3 26.5 30.5 32.9 28.2 21.7 366.5 66.0 Nomenclature other sections

59
XX
94

95

96
XXII

60
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI COMBINAT (N.C.)
16. CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED NOMENCLATURE (C.N.)

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


TOTAL 6598.8 7005.4 7232.7 7282.8 4569.7 5015.2 6166.0 6876.5

I Animale vii şi produse animale 201.2 169.2 179.6 196.7 135.5 133.1 159.7 156.1
1 Animale vii 12.3 13.4 14.2 16.2 18.1 18.4 18.2 15.3
2 Carne şi organe comestibile 105.2 80.0 82.9 94.2 59.6 56.8 73.1 71.3
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 21.1 15.3 16.1 19.4 11.5 12.5 15.0 16.0
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 56.9 55.0 60.3 60.3 42.0 41.0 47.5 47.5
5 Alte produse de origine animală 5.9 5.4 6.1 6.7 4.3 4.4 5.9 6.0

II Produse vegetale 238.2 240.3 282.8 343.7 239.3 256.7 179.7 217.4
6 Plante vii şi produse de floricultură 12.6 9.8 22.5 21.1 8.8 12.1 9.2 7.0
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 46.9 52.4 59.6 75.9 54.2 43.9 25.2 18.4
8 Fructe comestibile 77.0 66.9 67.1 71.3 54.3 71.6 58.5 51.9
9 Cafea, ceai, mate şi condimente 21.5 18.4 21.8 22.7 16.9 18.2 22.0 23.9
10 Cereale 36.8 42.6 58.1 69.0 69.6 61.8 32.0 61.5
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 8.4 7.2 8.5 11.8 8.8 7.4 8.5 9.9
12 Seminţe şi fructe oleaginoase; plante
industriale sau medicinale; paie şi furaje 32.9 40.9 43.5 67.7 24.6 39.5 20.1 42.6
13 Gume, răşini şi alte seve şi
extracte vegetale 1.7 1.9 1.8 4.1 1.9 1.9 4.1 2.1
14 Materiale pentru împletit şi alte produse de
origine vegetală, necuprinse în altă parte 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1

III Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 13.6 15.2 14.0 19.9 19.8 14.3 16.7 17.9
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 13.6 15.2 14.0 19.9 19.8 14.3 16.7 17.9

IV Produse alimentare,
băuturi şi tutun 340.1 305.6 320.3 347.7 268.3 242.1 297.7 309.2
16 Preparate din carne şi peşte 22.9 21.6 21.4 25.8 16.9 17.4 22.3 23.6
17 Zaharuri şi produse zaharoase 25.2 26.8 21.6 20.5 16.4 20.9 24.8 21.0
18 Cacao şi preparate din cacao 32.2 28.5 37.0 29.7 14.9 11.5 17.7 22.7
19 Preparate pe bază de cereale, de făină,
de amidon; produse de patiserie 47.3 46.0 49.1 51.4 36.5 31.6 41.2 44.9
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 39.6 30.3 32.6 39.1 33.1 25.2 26.6 28.3
21 Preparate alimentare diverse 39.9 39.0 46.9 51.4 41.7 38.6 47.8 51.2
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 42.4 38.4 36.4 42.7 26.0 28.5 41.0 48.6
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei alimentare;
nutreţuri pentru animale 52.6 45.6 41.3 48.8 57.1 37.9 48.6 46.1
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 38.1 29.3 34.1 38.2 25.7 30.5 27.7 22.8

V Produse minerale 673.2 621.5 444.1 390.1 202.3 229.3 320.7 415.7
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 9.3 7.5 11.3 14.3 11.3 12.2 21.0 17.3
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 45.3 16.0 14.3 21.7 21.8 18.1 15.8 23.0
27 Combustibili şi uleiuri minerale; materiale
bituminoase; ceruri minerale 618.6 598.0 418.5 354.1 169.2 199.0 283.9 375.4

54
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 CN
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
6113.3 7612.3 8060.7 7605.4 7023.9 80563.9 93.4 TOTAL

154.9 165.3 174.7 177.2 191.6 1993.6 100.7 Live animals and animal products I
14.1 15.9 13.6 12.5 13.7 183.6 99.4 Live animals 1
74.3 76.1 76.5 77.3 89.0 911.1 96.8 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
15.7 16.1 18.1 19.6 21.0 196.4 94.7 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
47.2 51.7 61.0 62.0 62.7 638.5 110.7 animal products n.e.s.
3.5 5.5 5.5 5.7 5.1 64.0 92.0 Other products of animal origin 5

169.5 194.4 219.7 285.8 294.6 2924.1 116.2 Vegetable products II


10.1 12.5 12.1 13.6 11.9 150.6 98.2 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
19.6 25.3 28.2 37.2 44.9 484.9 93.8 roots and tubers
44.4 40.3 46.8 58.2 73.9 705.2 107.9 Edible fruits 8
23.1 25.7 22.4 22.6 33.8 271.5 107.1 Coffee, tea, mate and spices 9
39.4 54.8 62.9 84.9 67.9 704.4 177.2 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
10.0 10.8 9.7 10.6 9.3 112.7 99.1 malt; starch
Seeds and fruits; industrial and 12
19.3 23.2 35.7 55.7 49.1 461.9 116.2 medicinal plants; straw and fodder
Lac; gums, resins and other vegetable 13
3.5 1.7 1.7 2.7 3.8 31.3 110.5 saps and extracts
Vegetable plaiting materials; vegetable 14
0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 1.5 83.7 products not elsewhere specified

15.3 16.2 18.5 17.8 16.3 201.9 116.3 Animal or vegetable fats and oils III
15.3 16.2 18.5 17.8 16.3 201.9 116.3 Animal or vegetable fats and oils 15

Prepared foodstuffs, beverages IV


311.8 337.1 378.0 353.1 340.3 3811.1 101.3 and tobacco
23.6 23.4 26.1 25.5 24.0 271.5 108.9 Preparation of meat and fish 16
22.1 27.2 24.1 23.0 21.9 270.4 89.3 Sugar and sugar confectionery 17
28.7 35.5 42.0 36.9 28.8 333.9 95.4 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, starch, 19
43.7 53.1 61.4 59.4 48.8 567.1 103.8 milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
27.2 32.3 34.9 36.8 38.3 384.8 102.8 or other parts of plants
45.2 46.0 49.3 48.9 47.3 553.2 101.1 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
49.2 51.3 53.1 39.7 44.2 499.2 101.0 beverages; vinegar
Residues and waste from the food 23
46.5 41.9 51.3 54.7 55.5 575.1 108.0 industry; animal fodder
Tobacco and manufactured 24
25.6 26.2 35.8 28.3 31.6 355.7 97.6 tobacco substitutes

414.3 370.8 392.2 395.2 481.5 4677.8 65.6 Mineral products V


Salt; sulphur, stone; plaster; 25
15.7 18.3 17.6 17.7 10.0 174.1 111.7 lime and cement
21.7 26.1 25.0 40.8 23.7 268.0 74.8 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; bituminous 27
376.9 326.5 349.5 336.7 447.8 4235.7 64.0 substances; mineral waxes

55
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI


COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


VI Produse chimice 672.6 743.5 834.7 926.2 714.3 585.3 726.0 721.2
28 Produse chimice anorganice 26.7 25.1 25.0 30.4 13.6 13.9 21.3 23.8
29 Produse chimice organice 47.1 53.2 56.2 106.6 47.2 45.3 104.1 61.3
30 Produse farmaceutice 295.5 313.6 331.0 361.6 349.8 277.6 279.5 277.3
31 Îngrăşăminte 39.6 51.6 65.8 60.0 44.6 19.4 36.2 54.2
32 Extracte tanante sau colorante; tanini şi
derivaţii lor; coloranţi, pigmenţi şi alte
materiale colorante; culori şi vopsele; chit şi
masticuri; cerneluri 29.5 30.2 39.0 48.1 27.4 31.2 38.9 45.0
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau de toaletă
şi preparate cosmetice 68.8 66.2 75.0 72.6 49.8 53.2 67.5 72.5
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 46.2 48.6 50.3 62.7 54.8 42.0 49.2 53.2
35 Substanţe albuminoide; produse
pe bază de amidon; cleiuri; enzime 12.1 11.6 13.2 14.2 11.9 9.3 17.0 13.9
36 Pulberi şi explozivi, articole de pirotehnie;
chibrituri; aliaje piroferice;
materiale inflamabile 4.9 5.1 6.1 5.1 2.2 3.1 3.7 3.9
37 Produse fotografice
sau cinematografice 2.5 2.3 2.6 2.9 1.2 1.1 2.0 2.0
38 Produse diverse ale industriei chimice 99.8 135.9 170.5 162.0 111.8 89.2 106.7 114.0

VII Materiale plastice, cauciuc şi articole


din acestea 380.1 462.7 513.3 518.5 306.9 330.8 427.6 495.9
39 Materiale plastice şi articole
din materiale plastice 278.3 332.2 370.6 393.3 242.0 262.6 330.0 371.8
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 101.7 130.6 142.6 125.2 65.0 68.1 97.6 124.2

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 58.6 77.0 71.4 65.7 21.5 41.5 70.3 67.3
41 Piei brute şi piei tăbăcite 23.5 28.3 30.1 26.0 8.5 20.2 24.6 26.1
42 Obiecte din piele 34.5 48.3 40.9 39.2 12.7 20.6 45.0 40.7
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.8 0.8 0.5

IX Produse din lemn,


exclusiv mobilier 49.8 53.2 60.9 65.8 45.2 54.5 63.6 70.6
44 Lemn, cărbune de lemn
şi articole din lemn 48.8 52.2 59.4 64.5 44.3 53.6 62.6 69.5
45 Plută şi articole din plută 0.7 0.5 0.9 0.8 0.6 0.4 0.5 0.6
46 Produse din împletituri
de fibre vegetale
sau de nuiele 0.3 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4 0.5 0.5

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi articole


din acestea 94.5 101.1 101.5 110.7 87.3 78.6 86.3 96.2
47 Pastă din lemn; deşeuri de hârtie 6.9 5.2 5.7 8.0 5.0 5.7 6.5 5.9

56
2020 1.I-31.XII 2020
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 CN
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
670.4 829.5 755.5 868.8 707.0 9082.6 106.6 Chemical products VI
21.6 25.2 27.3 23.9 22.7 273.9 88.5 Inorganic chemicals 28
44.7 101.7 68.1 123.1 72.5 884.1 116.1 Organic chemicals 29
277.4 346.1 280.8 348.9 274.2 3717.8 109.2 Pharmaceutical products 30
52.4 30.9 27.8 25.6 26.9 495.5 81.4 Fertilizers 31
Tanning or dyeing extracts; tannins 32
and their derivates; dyes, pigments and
other dyestuff; paints and varnishes;
37.4 43.6 43.0 41.4 34.3 459.6 99.6 putty and mastics; inks
Essentials oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
71.0 85.9 89.0 74.0 72.9 849.7 100.8 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
47.6 54.4 61.6 56.8 51.4 632.7 108.8 modeling pastes
Albuminoidal substances; modified starch; 35
12.3 13.4 13.0 12.8 13.1 155.6 98.3 glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys;
3.9 6.4 6.4 5.9 4.8 56.5 80.7 certain combustible preparation
Photographic or 37
2.0 2.7 2.3 2.7 2.3 26.1 75.9 cinematographic goods
100.0 119.2 136.2 153.7 132.0 1531.2 119.0 Miscellaneous chemical products 38

Plastics, rubber VII


439.6 543.0 563.5 525.6 450.5 5578.0 93.2 and articles thereof
Plastics and articles 39
321.7 391.0 416.0 389.9 333.0 4154.1 94.9 thereof
117.9 152.0 147.5 135.7 117.5 1423.9 88.7 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


47.4 69.1 75.7 70.7 60.8 738.4 79.4 furskins and articles thereof
13.1 27.6 31.9 30.0 22.3 288.6 73.2 Raw hides and skins and leather 41
34.1 41.2 43.5 40.4 38.1 444.8 84.4 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
0.1 0.4 0.2 0.3 0.4 5.0 55.6 manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


64.8 70.4 71.0 70.9 63.1 754.1 98.5 excluding furniture
Wood, charcoal and 44
64.0 69.6 70.0 69.8 62.2 741.6 98.6 articles of wood
0.4 0.6 0.6 0.8 0.5 7.2 87.4 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto or of 46
other plaiting materials, basketware
0.3 0.3 0.5 0.4 0.4 5.2 104.2 and wickerwork

Pulp of wood, paper, paperboard X


87.4 105.4 116.0 107.2 103.7 1181.4 92.9 and articles thereof
5.0 5.8 7.3 5.3 8.3 73.8 79.9 Pulp of wood; waste of paper 47

57
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 80.2 86.8 87.9 94.9 75.9 66.3 73.4 81.5
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 7.4 9.0 7.9 7.8 6.4 6.6 6.4 8.8

r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI
COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro

XI Materiale textile şi articole din acestea 345.0 405.5 406.5 370.3 364.1 352.5 398.9 405.4
50 Mătase 5.4 8.4 7.0 4.4 4.5 4.9 5.2 7.5
51 Lână, păr fin sau grosier de animale; fire şi
ţesături din păr de cal 13.5 20.0 23.5 26.2 11.2 22.6 29.6 25.2
52 Bumbac 20.7 23.3 24.1 20.4 10.7 16.3 20.3 18.9
53 Alte fibre textile vegetale; fire de hârtie şi
ţesături din fire de hârtie 2.9 4.3 2.1 1.5 0.5 0.8 1.0 0.6
54 Filamente sintetice sau artificiale 35.6 51.1 52.0 49.5 25.0 31.9 39.6 42.5
55 Fibre sintetice sau artificiale discontinue 18.7 26.7 27.7 27.6 13.3 18.9 22.5 24.4
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 20.9 22.6 25.4 25.2 16.6 21.2 23.7 24.9
57 Covoare şi alte acoperitoare
de podea din materiale textile 7.7 7.1 7.7 7.7 2.8 4.1 7.9 8.0
58 Ţesături speciale; ţesături
buclate; dantele, tapiserie;
pasmanterie, broderii 9.6 12.4 11.5 12.4 5.9 8.9 10.4 10.0
59 Ţesături impregnate, cauciucate, acoperite
la suprafaţă sau stratificate; articole
tehnice din materiale textile 32.0 39.2 40.2 36.5 12.9 18.5 29.2 32.7
60 Ţesături croşetate sau tricotate 13.2 17.4 15.4 15.1 7.7 12.8 18.1 17.0
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 71.4 71.5 69.3 52.5 26.0 42.4 64.5 75.0
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 69.6 75.7 74.6 58.5 48.4 63.3 75.0 76.6
63 Alte articole textile confecţionate 23.8 25.8 26.1 33.0 178.6 86.0 51.8 41.8

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 61.5 88.0 100.9 84.8 37.5 61.1 72.4 87.0
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 56.7 81.5 93.8 79.9 34.8 57.6 67.8 82.6
65 Obiecte de acoperit capul
şi părţi ale acestora 2.8 3.1 3.7 2.2 1.2 1.9 2.4 2.6
66 Umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane, bastoane-scaun, bice,
cravaşe şi părţi ale acestora 0.7 1.5 2.0 1.7 1.0 0.7 1.1 0.6
67 Pene şi puf prelucrate şi
articole din pene sau
din puf; flori artificiale;
articole din păr uman 1.3 1.9 1.4 1.1 0.5 1.0 1.1 1.1

58
Paper and paperboard; articles of paper 48
73.2 88.2 97.7 91.6 85.6 1003.0 93.3 and paperboard
Printed books, newspapers and other 49
9.1 11.3 11.0 10.3 9.8 104.6 100.0 products of the printing industry

2020 1.I-31.XII 2020


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 CN
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro

323.3 435.9 464.7 416.4 382.3 4725.7 94.7 Textiles and textile articles XI
3.1 3.4 9.3 3.5 5.7 66.9 72.8 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair 51
11.0 15.7 16.2 11.1 10.5 222.8 75.0 yarn and woven fabric
12.3 19.6 25.9 25.8 19.4 236.9 79.9 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; paper yarn 53
0.7 0.8 2.5 2.8 2.9 20.7 94.9 and woven fabric of paper yarn
31.7 46.4 50.1 51.8 41.5 513.1 82.7 Man-made filaments 54
15.7 22.8 24.9 22.4 17.8 264.7 81.4 Man-made staple fibres 55
Wadding, felt, special yarns; twine, cords, 56
18.2 25.6 28.0 28.9 23.4 283.6 98.1 ropes, articles thereof
Carpets and other textile floor 57
6.9 9.3 9.7 10.0 10.0 91.2 102.8 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics;lace,
6.6 10.6 12.2 11.5 10.9 123.0 76.8 tapestries; trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
24.9 37.7 40.0 38.6 34.4 384.7 78.9 articles of textiles
9.9 14.9 18.6 16.5 13.3 176.6 80.3 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
74.3 93.6 93.0 79.8 76.8 818.6 95.7 accessories
Not knitted or crocheted clothing and 62
69.1 85.2 89.5 76.0 78.3 870.2 93.6 accessories
39.1 50.3 44.8 37.7 37.6 652.6 213.4 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas and XII


78.0 98.4 91.9 79.4 68.0 947.6 90.0 similar articles
73.9 92.0 85.4 74.2 62.6 886.0 89.5 Footwear and parts thereof 64
Headgear and 65
2.5 3.9 4.5 3.6 3.4 35.0 100.3 parts thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking sticks, 66
seat-sticks, whips, riding crops and
0.5 0.5 0.6 0.3 0.4 10.9 87.4 parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers
or of down; artificial hair flowers;
1.2 2.0 1.4 1.2 1.6 15.7 100.7 articles of human hair

59
XIII Articole din piatră, ipsos,
ciment, ceramică, sticlă
şi din materiale similare 73.9 86.1 97.1 106.4 64.4 73.9 97.9 116.0
68 Articole din piatră, ipsos, ciment, azbest,
mică şi materiale similare 19.4 21.0 26.0 29.1 20.4 21.2 25.4 32.1
69 Produse ceramice 20.0 24.7 27.6 32.8 22.0 22.3 31.0 37.1
70 Sticlă şi articole din sticlă 34.5 40.5 43.5 44.6 22.1 30.4 41.5 46.7
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE ALE NOMENCLATORULUI


COMBINAT (N.C.) - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS AND CHAPTERS OF THE COMBINED
16. NOMENCLATURE (C.N.) - continued

2019
COD Dec. Ian.r) Feb.r) Mart.r) Apr.r) Mair) Iun.r) Iul.r)
NC Dec. Jan.r) Feb.r) Marchr) Aprilr) Mayr) Juner) Julyr)

milioane euro / million euro


XV Metale comune
şi articole din acestea 550.8 669.8 740.0 714.7 476.4 503.5 588.0 745.5
72 Fontă, fier şi oţel 157.9 220.8 228.8 217.2 176.4 159.4 161.2 243.2
73 Produse din fontă, fier şi oţel 182.0 198.7 221.1 209.1 141.0 159.2 197.7 243.0
74 Cupru şi articole din cupru 46.8 50.9 59.0 69.5 30.8 37.9 56.4 64.6
75 Nichel şi articole din nichel 2.9 5.3 4.6 5.1 2.5 2.8 3.4 3.1
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 59.0 78.2 90.3 89.4 64.2 68.9 69.3 76.4
78 Plumb şi articole din plumb 2.6 3.3 3.4 2.4 1.0 1.4 2.6 2.8
79 Zinc şi articole din zinc 7.0 5.3 7.3 8.3 4.5 3.4 4.3 6.5
80 Cositor şi articole din cositor 1.0 1.2 1.3 2.0 1.0 0.7 0.6 0.8
81 Alte metale comune; cermeturi 5.4 5.9 5.8 6.4 6.7 4.9 4.5 4.8
82 Unelte şi scule, tacâmuri
din metale comune 30.9 34.7 45.3 36.5 20.4 24.3 30.5 33.5
83 Articole diverse din metale comune 55.4 65.5 73.2 68.7 27.9 40.6 57.3 66.9
XVI Maşini şi aparate, echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus
sunetul şi imaginile 1713.0 1899.4 1906.8 1973.1 1137.2 1369.1 1735.6 1908.6
84 Cazane, turbine, motoare, aparate şi
dispozitive mecanice, părţi ale acestora 790.5 812.5 837.5 897.3 539.7 659.5 828.0 867.5
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 922.5 1087.0 1069.4 1075.8 597.5 709.7 907.7 1041.1
XVII Mijloace şi materiale
de transport 708.2 692.1 779.2 674.7 227.8 408.8 584.1 651.8
86 Vehicule şi echipamente pentru căile ferate
şi de comunicaţii 16.9 7.6 13.5 15.3 9.5 11.8 20.9 14.3
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 666.1 670.0 745.0 642.7 206.4 385.3 549.2 626.6
88 Aeronave, nave spaţiale 22.6 14.1 18.9 15.3 10.7 7.9 11.5 8.7
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 2.7 0.4 1.8 1.4 1.2 3.8 2.5 2.3
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 207.7 173.6 164.2 187.6 118.1 134.2 158.4 177.3
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale

60
Articles of stone, plaster, XIII
cement, ceramic, glass
106.9 117.9 111.9 103.6 86.2 1168.4 98.9 and similar materials
Articles of stone, plaster, cement, 68
29.7 33.1 31.8 30.5 21.8 322.1 98.2 asbestos, mica and similar materials
35.4 35.3 32.5 29.1 25.5 355.4 100.8 Ceramic products 69
41.8 49.6 47.6 44.0 38.9 491.0 98.0 Glass and glassware 70

2020 1.I-31.XII 2020


Aug.r) Sept.r) Oct.r) Noi.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) în % faţă de CODE
Aug.r) Sept.r) Oct.r) Nov.r) Dec.p) 1.I-31.XIIp) 1.I-31.XII 2019 CN
1.I-31.XII 2020
in % as
against
1.I-31.XII 2019
milioane euro / million euro
Base metals and articles XV
570.1 717.9 872.4 734.9 641.0 7974.3 91.4 of base metal
173.3 222.2 296.5 226.6 187.8 2513.4 90.0 Pig-iron, iron and steel 72
176.7 220.9 274.6 225.7 202.4 2470.1 90.4 Products of pig-iron, iron and steel 73
53.5 62.4 69.9 65.8 58.4 679.0 104.9 Copper and articles thereof 74
3.2 3.3 2.7 3.2 2.9 42.2 76.3 Nickel and articles thereof 75
73.5 86.5 95.6 89.2 80.4 961.9 95.9 Aluminium and articles thereof 76
1.2 4.6 5.4 5.2 4.7 37.9 88.6 Lead and articles thereof 78
6.1 7.5 7.1 7.4 6.9 74.7 85.5 Zinc and articles thereof 79
1.4 1.5 1.5 1.8 1.6 15.3 81.1 Tin and articles thereof 80
3.6 6.0 4.9 6.2 4.8 64.5 71.5 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, 82
26.6 33.3 39.2 33.5 33.1 391.1 94.3 cutlery of base metal
51.0 69.6 75.0 70.2 58.1 724.1 86.5 Miscellaneous articles of base metal 83
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical equipment;
sound and image recorders
1736.2 2255.4 2342.8 2197.3 2040.0 22501.6 96.1 and reproducers
Boilers, turbines, engines, mechanical 84
738.5 895.8 995.4 917.7 940.7 9930.0 95.9 apparatus and devices, parts thereof
Machinery and mechanical appliances 85
and electrical equipment; sound and
television image recorders
997.8 1359.6 1347.4 1279.5 1099.3 12571.6 96.2 and reproducers
Vehicles and associated XVII
563.0 809.8 864.8 733.8 650.2 7640.3 85.1 transport equipment
Railway or tramway locomotives and 86
10.7 15.1 9.2 11.5 13.2 152.5 119.1 rolling-stock
Vehicles, tractors and 87
500.1 776.2 811.0 714.5 621.4 7248.5 84.5 other ground vehicles
51.0 16.6 42.6 7.1 14.7 219.2 89.8 Aircrafts, spacecrafts 88
1.2 1.9 1.9 0.9 0.8 20.1 68.8 Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical
or surgical instruments
and apparatus and similar; clocks
and watches; musical Instruments;
158.6 212.6 221.7 224.7 223.5 2154.4 92.5 parts and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical
or surgical instruments

61
şi similare 199.1 166.3 157.6 180.1 115.2 130.2 153.4 170.9
91 Ceasornicărie 6.0 5.4 4.9 6.0 1.8 2.7 3.7 4.9
92 Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 2.7 1.9 1.7 1.4 1.1 1.3 1.3 1.5
XX Mărfuri şi produse diverse 189.2 169.9 182.7 167.4 94.7 134.5 166.3 186.4
94 Mobilă; aparate de iluminat şi
alte articole similare;
construcţii prefabricate 105.8 95.8 103.5 93.9 46.3 77.3 95.8 108.3
95 Jucării, jocuri, articole pentru divertisment
sau pentru sport 58.6 42.8 48.9 40.1 23.1 33.7 41.4 47.0
96 Articole diverse 24.7 31.3 30.3 33.4 25.2 23.6 29.1 31.1
XXII Bunuri necuprinse în alte secţiuni
din Nomenclatorul Combinat 27.5 31.6 32.5 18.7 9.0 11.2 15.9 30.9
r)
Date revizuite. / Revised data.
p)
Date provizorii. / Provisional data.

62
152.4 204.2 211.9 213.5 213.0 2068.8 92.7 and apparatus and similar
4.6 6.3 7.5 9.2 8.1 65.0 89.1 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts 92
1.7 2.0 2.3 2.0 2.4 20.7 85.4 and accessories thereof
169.8 199.3 217.9 212.5 197.2 2098.6 95.6 Miscellaneous manufactured articles XX
Furniture; lighting fittings 94
and other similar articles;
96.1 111.1 119.8 119.3 117.5 1184.4 99.2 prefabricated buildings
Toys, games, sport 95
47.0 59.5 67.2 61.9 54.0 566.6 89.1 or entertainment articles
26.7 28.7 31.0 31.3 25.8 347.5 95.2 Miscellaneous manufactured articles 96
Goods non-included in Combined XXII
31.8 64.0 107.9 30.4 26.0 409.8 106.3 Nomenclature other sections

63
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4) ȘI PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION
17. (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020

Cod secţiuni CSCI Rev.41)


Total 0 1 2 3 4

TOTAL 62175622 4320676 1532742 2282850 1588074 186615

EUROPA 54746649 2568959 1241299 1834535 1253990 139698


UNIUNEA EUROPEANĂ (UE27) 45780192 2064073 1123327 1329565 676869 131742
Austria 1475308 44873 21821 59941 22821 10066
Belgia 1224256 44920 7248 41985 10204 34
Bulgaria 2262441 261449 72274 273192 329146 13420
Republica Cehă 1922166 18534 40164 61077 3184 738
Cipru 87506 42738 9044 1836 5114 765
Croaţia 251810 48964 54475 4091 2093 182
Danemarca 300373 21522 9692 4346 188 3
Estonia 61123 1153 2328 427 168 26
Franţa 4172777 177081 1939 97450 6324 3189
Finlanda 202439 5861 226 91 - -
Germania 14146938 216906 50380 134904 18264 18680
Grecia 700017 147143 57551 26181 54123 5493
Irlanda 122601 18879 3712 1318 6825 34
Italia 6670572 320442 395321 96977 2114 21623
Letonia 65976 1545 41696 37 36 -
Lituania 111013 4599 25796 616 76 5
Luxemburg 26305 753 57 317 11 -
Malta 11844 1272 66 1 2344 -
Olanda 2200850 145797 48532 200977 8179 7631
Polonia 2317077 77702 126937 54973 1586 16530
Portugalia 272130 32433 4360 38463 20 5346
Slovacia 1337137 23843 28947 22860 4178 3966
Slovenia 372856 5205 3165 14990 3203 238
Spania 1835991 221842 33975 55382 11969 7229
Suedia 529797 7770 9165 961 47 -
Ungaria 3097842 170674 74457 136170 184269 16530
Ţări nespecificate INTRA UE 1048 177 - 2 384 13

AELS 1066475 4105 2336 1307 4606 2733


Islanda 3003 3 19 - 110 -
Liechtenstein 2245 - - - - -
Norvegia 465642 255 33 57 523 -
Elveţia 595584 3847 2284 1250 3973 2733

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 7899983 500781 115637 503663 572514 5223
din care:
Albania 53802 5049 1194 82 8765 -
Belarus 34782 2184 - 1935 478 -
Bosnia şi Herţegovina 77414 11769 3343 253 1399 -
Federaţia Rusă 820905 12012 13555 30450 4309 -
Republica Moldova 1033809 93078 10330 83181 241196 722
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 186917 3818 2999 111 2561 171
Regatul Unit 2071513 185929 60669 14950 2019 357
Serbia 710940 26108 12786 62231 89996 59
Turcia 2100120 138086 716 299957 47237 3891
Ucraina 589562 15526 6968 10408 25404 -

62
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections1)
5 6 7 8 9

3099506 9965799 30214694 8871033 113633 TOTAL

2825123 8824986 27709877 8240477 107705 EUROPE


1962613 7249485 23876521 7347445 18552 EUROPEAN UNION (EU27)
38845 196290 749724 330882 45 Austria
64439 185261 643786 225779 603 Belgium
297958 451968 397781 165253 - Bulgaria
134572 290175 1112205 261349 169 Czech Republic
3910 9241 7476 7382 - Cyprus
16351 56802 39274 29577 - Croatia
30297 59978 114915 59432 - Denmark
3780 5207 45768 2266 - Estonia
83999 674615 2354940 770907 2333 France
5460 43413 114075 33313 - Finland
411618 1753481 9660626 1880344 1736 Germany
58982 158721 120097 71727 - Greece
11323 10610 45005 24895 - Ireland
139862 1186295 2544855 1949565 13518 Italy
5722 2666 12294 1981 - Latvia
25728 21991 21433 10769 - Lithuania
1075 9470 12176 2445 - Luxembourg
1778 519 3563 2301 - Malta
77658 231087 1222495 258480 14 Netherlands
172644 528779 1141945 195982 - Poland
18990 32154 118054 22311 - Portugal
41660 198699 799753 213231 - Slovakia
16830 69457 201791 57978 - Slovenia
52285 291390 844944 316974 - Spain
7045 145540 218839 140431 - Sweden
239793 635536 1328643 311637 135 Hungary
10 142 65 254 1 Not specified INTRA EU countries

89948 156763 658226 102452 43999 EFTA


9 1197 1368 296 - Iceland
34 1423 698 91 - Liechtenstein
3170 38091 408207 15280 28 Norway
86734 116052 247954 86786 43971 Switzerland

772563 1418738 3175129 790580 45154 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
15504 13474 5500 4206 27 Albania
14310 8722 5899 1251 3 Belarus
17130 30680 6731 6092 15 Bosnia and Herzegovina
97722 99202 511336 52288 31 Russian Federation
153336 142395 227595 80714 1261 Moldova, Republic of
17928 101564 47196 10221 348 Former Yugoslav Republic of Macedonia
82301 240723 1065383 419182 - United Kingdom
118507 193114 147559 60574 4 Serbia
151191 445291 874481 95845 43426 Turkey
90357 129297 267435 44130 38 Ukraine

63
1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 26.
For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.
EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4) ȘI PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
17. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ASIA 4116540 1234087 280594 313022 225794 10676


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 1865077 976883 13124 101687 174838 3098
din care:
Arabia Saudită 395273 273128 363 38378 47 -
Emiratele Arabe Unite 196482 28853 257 20193 2317 1
Iordania 251441 230509 2010 4008 345 -
Republica Islamică Iran 51142 48024 8 6 175 -
Liban 190939 102452 5162 13010 63520 -
Republica Arabă Siriană 24220 20262 782 2591 - -
Yemen 8726 6618 - 12 - -
Georgia 85103 7069 1790 47 64588 -
Armenia 6023 4594 - - 120 3
Azerbaidjan 41869 7988 - - 10304 -
Irak 52758 19797 100 6712 601 -
Israel 431011 184016 1599 5964 31216 3095

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 2251463 257204 267470 211335 50956 7578
din care:
Hong-Kong 72378 1861 136 1563 160 424
Coreea de Sud 226383 81205 5314 3697 - -
Malaezia 28999 231 9 1639 21 43
Singapore 48123 527 26 40 10256 -
Taiwan 41721 346 21 2573 171 -
Thailanda 66955 35170 14 749 179 -
China 829368 2973 1346 117738 23074 1739
India 154519 118 15 7446 10619 5371
Indonezia 11220 164 - 352 - -
Japonia 447878 2030 259710 55336 - -
Pakistan 59131 49 - 6238 2471 -
Sri-Lanka 1267 526 - 11 - -
Kazahstan 49279 327 - 343 1067 -
Tadjikistan 499 - 171 - - -
Turkmenistan 4279 58 - - - -
Uzbekistan 14390 51 10 - 1116 -

AFRICA 1521838 461895 1573 53109 91418 32068


AFRICA DE NORD 1166055 363561 361 51226 83301 -
din care:
Algeria 80365 18 - 3317 22333 -
Egipt 393983 211534 361 33718 8899 -
Libia 88091 64272 - 63 16187 -

64
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

170198 488697 1088877 303892 704 ASIA


56123 151063 267555 120521 186 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
1741 24221 47585 9807 4 Saudi Arabia
2841 33274 60157 48565 24 United Arab Emirates
423 3966 7791 2386 3 Jordan
421 503 1580 422 2 Iran, Islamic Republic of
1042 2588 2966 199 - Lebanon
267 159 158 - - Syrian Arab Republic
990 210 879 17 - Yemen
1790 6242 2642 915 20 Georgia
770 147 253 136 - Armenia
5537 2975 14346 713 6 Azerbaijan
2605 11110 10413 1419 1 Iraq
36631 45216 83971 39208 94 Israel

114076 337634 821322 183371 518 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
3519 6072 49479 9164 - Hong-Kong
8266 30889 83454 13483 75 South Korea
1852 4846 8061 12285 12 Malaysia
801 11175 19968 5328 3 Singapore
962 27143 9428 1077 - Taiwan
1761 11700 13446 3918 18 Thailand
55863 114910 421382 90309 34 China
5256 15142 96103 14404 44 India
294 5116 5014 276 6 Indonesia
1648 87799 14999 26348 8 Japan
1459 433 48286 196 - Pakistan
11 624 14 80 - Sri-Lanka
5707 7774 33509 552 - Kazakhstan
96 15 201 16 - Tajikistan
210 15 3978 17 - Turkmenistan
9199 3074 760 179 - Uzbekistan

33010 166506 617928 63952 378 AFRICA


22524 140565 451620 52855 42 NORTH AFRICA
of which:
7591 14182 30572 2352 - Algeria
4861 49788 76912 7883 26 Egypt
1763 391 4389 1022 3 Libya

65
Maroc 455165 30834 - 11842 122 -
Tunisia 148451 56903 - 2286 35760 -

EXPORTURILE FOB PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ


INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4) ȘI PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
17. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 355782 98334 1212 1883 8118 32068
din care:
Camerun 4116 736 - - 19 -
Gabon 4093 185 - - 29 -
Guineea 771 46 - - - -
Sudan 69904 67652 - 539 373 -
Coasta de Fildeş 6100 605 - - 1 -
Nigeria 39761 7025 88 67 7616 -
Africa de Sud 140622 2388 1106 84 2 30728
Etiopia 7422 6588 - - 7 -
Kenya 4679 835 - 52 - -

AMERICA 1623025 33140 9160 81498 2935 239

AMERICA DE NORD 1164101 28342 3713 80746 2897 215


din care:
Statele Unite 1071704 24036 2889 80528 2823 212
Canada 92303 4307 824 218 74 2

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 193455 2675 951 112 30 -


din care:
Cuba 21 - - - - -
Mexic 182284 2504 232 95 - -
Panama 932 - 2 1 3 -

AMERICA DE SUD 265469 2123 4496 641 8 24


din care:
Argentina 13417 71 - - - -
Brazilia 134199 88 509 1 7 -
Chile 23129 1049 - 578 - -
Columbia 76118 671 3985 62 - -
Ecuador 3995 - - - - 24
Peru 6256 13 2 - - -
Republica Bolivariană a Venezuelei 78 11 - - - -

OCEANIA 132472 22580 56 686 5 3934


din care:
Australia 86451 3341 55 316 2 1174

66
7437 57314 308924 38686 5 Morocco
871 18890 30822 2911 7 Tunisia

mii euro / thousand euro


SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

10486 25941 166308 11097 336 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
24 1787 1463 87 - Cameroon
6 626 3211 36 - Gabon
1 59 664 - - Guinea
- 93 1247 - - Sudan
95 1182 4214 4 - Côte d'Ivoire
148 2964 18643 3210 - Nigeria
2401 14782 83484 5634 13 South Africa
98 17 673 39 - Ethiopia
2666 453 669 4 - Kenya

64219 452762 724728 253943 401 AMERICA

44278 348257 455680 199621 353 NORTH AMERICA


of which:
39117 313451 423342 185159 149 United States
5162 34806 32245 14462 204 Canada

8066 52565 97040 31983 33 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
- 21 - - - Cuba
7452 49488 91594 30909 12 Mexico
40 288 109 482 7 Panama

11875 51941 172008 22338 15 SOUTH AMERICA


of which:
647 1892 10176 630 - Argentina
4495 25337 93743 10010 8 Brazil
1624 9676 8215 1987 - Chile
2052 7962 54705 6680 1 Colombia
2042 1729 165 34 - Ecuador
893 2202 385 2760 - Peru
26 2 15 24 - Venezuela, Bolivarian Republic of

6508 17092 72977 8625 10 OCEANIA


of which:
6311 15732 51620 7892 8 Australia

67
ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 35098 15 60 - 13932 -

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 5400002 1093950 34192 439574 477482 7240
OPEC 958443 458509 935 74111 49318 25
OECD – UE 7833750 649830 334343 463315 87976 14224
CSI 2008210 120293 24066 115910 258590 725

68
448 15756 307 145 4435 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


395396 990737 1643945 273525 43960 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
19610 101590 182450 71830 66 OPEC
429811 1429744 3399137 937394 87975 OECD - EU
289162 264418 797878 135868 1301 CIS

69
IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ
INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4) ȘI PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL TRADE CLASIFICATION
18. (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020

Cod secţiuni CSCI Rev.41)


Total 0 1 2 3 4

TOTAL 80563885 7182629 736166 2175608 4220663 190742

EUROPA 69722410 6786738 651821 1805293 2728700 181128


UNIUNEA EUROPEANĂ (UE27) 59246027 6210573 556950 1283484 1180503 155850
Austria 2566940 146055 18921 56847 19952 1817
Belgia 2004924 229597 44796 36170 28822 4849
Bulgaria 2505782 448252 40778 109658 153990 20516
Republica Cehă 2524797 148814 18752 71386 17699 3122
Cipru 37121 7629 115 372 69 77
Croaţia 252205 36798 14018 6782 633 1621
Danemarca 405549 89079 2380 11913 1073 5510
Estonia 47330 10094 597 320 2161 202
Franţa 3725139 232881 23805 79683 14211 5703
Finlanda 141656 766 1290 1930 27 42
Germania 16729771 1211698 129531 250763 67069 15019
Grecia 1104184 257180 7587 25778 44805 8792
Irlanda 456807 44546 10229 1311 2 31
Italia 7181615 412048 32319 157734 66245 23970
Letonia 38811 7520 2517 1483 1801 -
Lituania 115047 23127 3869 2825 3280 331
Luxemburg 89997 1874 973 490 3 -
Malta 21883 158 41 6 1 21
Olanda 3122602 432609 31711 153448 30315 28846
Polonia 4959410 811695 80839 53166 150911 3277
Portugalia 453066 7329 7734 1085 757 27
Slovacia 1838910 71407 9873 47173 17215 1915
Slovenia 596465 36542 952 3635 1284 1472
Spania 1993246 343347 13953 32647 5323 7683
Suedia 436649 29129 3641 19472 2031 3475
Ungaria 5894937 1170317 55729 157407 550825 17521
Ţări nespecificate INTRA UE 1183 83 - - - 10

AELS 1019559 7899 874 680 20196 902


Islanda 1004 42 - - - 822
Liechtenstein 1358 - - 1 1 -
Norvegia 55376 363 - 199 41 63
Elveţia 961821 7493 874 480 20154 17

ALTE ŢĂRI DIN EUROPA 9456824 568266 93997 521129 1528000 24376
din care:
Albania 28995 7524 - 324 335 -
Belarus 112337 472 5 25267 3559 -
Bosnia şi Herţegovina 84572 5155 - 819 52 -
Federaţia Rusă 1821431 1696 397 111901 1309524 256
Republica Moldova 683312 55964 20691 88971 933 12035
Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei 115083 20009 590 3366 142 -
Regatul Unit 1396644 54096 28706 12350 6786 1142
Serbia 748553 54271 14262 16692 140094 121
Turcia 3517250 262369 26649 106339 41611 1195
Ucraina 931777 104192 2360 155062 24918 9628

68
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections1)
5 6 7 8 9

11784103 14959178 29917586 9375033 22175 TOTAL

10929505 13173104 25519365 7927987 18769 EUROPE


9339648 10655720 23060270 6785411 17618 EUROPEAN UNION (EU27)
429951 457767 1175070 258811 1749 Austria
534751 347022 598776 180140 1 Belgium
431582 623390 428704 248910 3 Bulgaria
300924 379509 1289519 294795 277 Czech Republic
17438 1573 6235 3613 - Cyprus
30518 83418 61181 17235 - Croatia
133767 32571 96367 32890 - Denmark
7115 11718 11419 3705 - Estonia
847593 648777 1463990 407472 1026 France
16711 49215 62983 8691 - Finland
2292440 2392185 8641216 1727466 2384 Germany
180048 339266 67633 172986 109 Greece
264888 10332 107497 17970 - Ireland
894893 2272868 2218952 1090909 11677 Italy
11344 4514 7885 1746 - Latvia
20570 10741 36761 13544 - Lithuania
9692 23215 41700 12052 - Luxembourg
15636 433 4287 1299 - Malta
622601 291503 1242067 289500 2 Netherlands
585496 1024279 1302412 947334 1 Poland
19796 89817 266320 60201 - Portugal
136686 348854 1064913 140873 - Slovakia
122444 112127 258489 59519 - Slovenia
208684 320420 762781 298326 80 Spain
27928 122352 203669 24952 - Sweden
1176022 657424 1639098 470287 307 Hungary
128 431 344 188 - Not specified INTRA EU countries

704999 43850 150146 89102 910 EFTA


- 13 65 61 - Iceland
7 6 1314 13 16 Liechtenstein
3169 9083 32618 9814 24 Norway
701823 34748 116148 79214 869 Switzerland

884858 2473533 2308949 1053474 241 OTHER EUROPEAN COUNTRIES


of which:
470 2171 538 17633 - Albania
16761 54745 7535 3994 - Belarus
4045 64383 3143 6976 - Bosnia and Herzegovina
101702 220381 63293 12274 7 Russian Federation
5356 144305 266232 88811 13 Moldova, Republic of
2216 34790 28524 25445 - Former Yugoslav Republic of Macedonia
234084 298674 569270 191403 133 United Kingdom
100538 202493 134667 85384 31 Serbia
381420 1147973 1046705 502944 45 Turkey
37499 297550 187481 113074 13 Ukraine

69
1)
Pentru denumirea secţiunilor CSCI Rev.4 consultaţi tabelul 7 de la pagina 26.
For SITC Rev.4 sections name please consult the table 7 from page 26.

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ


INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4) ȘI PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
18. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ASIA 8888532 88234 15676 169467 1420602 9045


ORIENTUL MIJLOCIU ŞI APROPIAT 489511 14164 164 1037 239606 34
din care:
Arabia Saudită 11452 - - 149 - -
Emiratele Arabe Unite 35944 50 6 64 100 -
Iordania 6382 - 7 4 - -
Republica Islamică Iran 30262 6842 - 413 2452 -
Liban 1826 728 34 21 - 3
Republica Arabă Siriană 2572 1015 2 1 - 30
Georgia 13957 472 3 35 74 -
Armenia 107 - 73 - - -
Azerbaidjan 116070 2 - - 105346 -
Irak 123185 - - - 123115 -
Israel 139138 4898 40 343 8518 1

ALTE ŢĂRI DIN ASIA 8399021 74070 15512 168430 1180996 9011
din care:
Hong-Kong 25410 9 - 3 - -
Coreea de Sud 490464 121 4407 6847 30 1
Malaezia 149134 1754 - 8980 - 7299
Singapore 48149 38 - 98 2 1
Taiwan 208963 571 290 443 2 -
Thailanda 179147 3636 221 23050 - 4
China 5064349 30637 3354 61311 339 66
India 314077 8618 5870 6543 9749 250
Indonezia 119505 2191 152 47730 - 1318
Japonia 297390 71 - 8528 929 -
Pakistan 28853 362 - 3252 - -
Sri-Lanka 8524 564 - 174 - 68
Kazahstan 1117986 165 - 365 1108307 -
Turkmenistan 78648 - - - 61639 -
Uzbekistan 2021 438 - - - -

AFRICA 485897 60200 9552 63679 5590 465


AFRICA DE NORD 371685 40395 1 2851 5590 465
din care:
Algeria 3829 - - - 269 -
Egipt 109480 37332 1 2298 508 360

70
mii euro / thousand euro
SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

650304 1615149 3734297 1185028 730 ASIA


112942 36764 44306 40028 466 NEAR AND MIDDLE EAST
of which:
9457 397 1336 95 18 Saudi Arabia
13162 9844 8120 4221 377 United Arab Emirates
5277 - 246 847 - Jordan
14307 4940 143 1146 19 Iran, Islamic Republic of
629 58 106 247 - Lebanon
905 492 4 123 - Syrian Arab Republic
12516 366 117 373 - Georgia
- - 9 25 - Armenia
10050 26 645 2 - Azerbaijan
- - 67 3 - Iraq
43171 16248 33085 32828 6 Israel

537362 1578385 3689991 1145000 264 OTHER ASIAN COUNTRIES


of which:
485 1670 17765 5477 - Hong-Kong
165020 151383 113484 49165 5 South Korea
3059 7473 87568 33001 - Malaysia
27428 2046 16060 2392 84 Singapore
6955 23174 160965 16562 - Taiwan
3731 27861 99653 20991 - Thailand
217272 1072571 2776419 902223 157 China
46127 116480 97111 23328 1 India
3845 39208 19713 5343 5 Indonesia
22976 62472 184001 18408 4 Japan
- 18366 582 6291 - Pakistan
2 3306 3654 755 - Sri-Lanka
8799 320 21 9 - Kazakhstan
16888 33 14 74 - Turkmenistan
692 700 - 191 - Uzbekistan

101959 50280 176236 17921 15 AFRICA


100272 41099 165490 15519 5 NORTH AFRICA
of which:
8 3240 7 305 - Algeria
40083 23345 1338 4214 - Egypt

71
Libia 4751 - - - 4748 -
Maroc 191903 2886 - - - 105
Tunisia 61722 177 - 553 64 -

IMPORTURILE CIF PE SECŢIUNI CONFORM CLASIFICĂRII STANDARD DE COMERŢ


INTERNAŢIONAL (CSCI REV.4) ȘI PE GRUPE DE ŢĂRI ŞI ŢĂRI, ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
CIF IMPORTS BY SECTIONS ACCORDING TO STANDARD INTERNATIONAL
TRADE CLASIFICATION (SITC REV.4), BY GROUPS OF COUNTRIES
18. AND BY COUNTRIES IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Cod secţiuni CSCI Rev.4


Total 0 1 2 3 4

ALTE ŢĂRI DIN AFRICA 114211 19805 9551 60828 - -


din care:
Camerun 666 17 - 295 - -
Gabon 409 - - 365 - -
Guineea 589 - - 588 - -
Sudan 304 - - 60 - -
Coasta de Fildeş 12530 1 - 8284 - -
Nigeria 2411 - - 2335 - -
Africa de Sud 28300 2813 15 8030 - -
Etiopia 697 691 - - - -
Kenya 4495 3728 570 34 - -

AMERICA 1441017 246007 58994 135347 64263 104

AMERICA DE NORD 965365 36406 15885 56313 57886 7


din care:
Statele Unite 890679 26859 15885 26080 57712 7
Canada 74687 9548 - 30233 174 -

AMERICA CENTRALĂ ŞI CARAIBEANĂ 100285 16606 5527 752 - -


din care:
Cuba 6882 6741 104 38 - -
Mexic 75328 323 4131 699 - -
Panama 3272 44 302 - - -

AMERICA DE SUD 375366 192994 37582 78282 6377 97


din care:
Argentina 65845 34758 995 11051 5577 24
Brazilia 262478 136741 36347 64376 - 73
Chile 10080 7532 229 1140 800 -
Columbia 10295 8268 - 59 - -
Ecuador 5128 5054 - 56 - -
Peru 12823 197 - 785 - -
Republica Bolivariană a Venezuelei 4369 - - - - -

OCEANIA 23308 1450 123 1644 10 -


din care:
Australia 18068 440 113 33 - -

72
- - 3 - - Lybia
54610 13597 115684 5016 5 Morocco
5571 917 48457 5983 - Tunisia

mii euro / thousand euro


SITC Rev.4 Sections
5 6 7 8 9

1688 9181 10746 2403 10 OTHER AFRICAN COUNTRIES


of which:
- 283 20 51 - Cameroon
- 36 5 2 - Gabon
- - - 1 - Guinea
- - 244 - - Sudan
- 4245 - - - Côte d'Ivoire
- 51 19 6 - Nigeria
1682 3464 10367 1919 10 South Africa
- 2 - 3 - Ethiopia
- 5 4 155 - Kenya

100893 118273 473704 240830 2602 AMERICA

88505 75952 407146 224687 2579 NORTH AMERICA


of which:
84888 74380 385904 216738 2227 United States
3617 1572 21242 7950 352 Canada

2699 9111 52539 13036 15 CENTRAL AMERICA AND CARIBBEAN


of which:
- - - - - Cuba
905 8915 47977 12364 15 Mexico
- 61 2855 10 - Panama

9689 33210 14019 3107 8 SOUTH AMERICA


of which:
439 10063 2765 174 - Argentina
1103 10458 10786 2586 8 Brazil
3 251 124 1 - Chile
112 1573 176 108 - Colombia
5 4 9 - - Ecuador
667 10836 138 200 - Peru
4366 - 3 - - Venezuela, Bolivarian Republic of

894 2296 13687 3147 56 OCEANIA


of which:
863 1420 12646 2501 52 Australia

73
ŢĂRI NESPECIFICATE EXTRA UE 2722 - - 179 1499 -

ALTE GRUPĂRI DE ŢĂRI


ŢĂRI DIN BAZINUL MEDITERANEAN-UE 5019764 397227 41923 130760 196389 1815
OPEC 221868 11946 6 3401 130684 -
OECD – UE 7932364 374367 81045 194882 136765 3247
CSI 3932804 59295 21166 226523 2589307 12291

74
547 76 297 120 4 NOT SPECIFIED EXTRA EU COUNTRIES

OTHER GROUPS OF COUNTRIES


639434 1511201 1412624 688306 87 MEDITERRANEAN BASIN COUNTRIES - EU
41304 18515 9743 5851 417 OPEC
1641971 1808009 2564309 1124033 3736 OECD - EU
160563 420509 337750 105380 20 CIS

75
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.

TOTAL 45780.2 1475.3 1224.3 2262.4 1922.2 87.5 251.8


I Animale vii şi
produse animale 465.3 8.4 11.4 45.2 5.0 1.8 36.1
1 Animale vii 130.8 0.3 0.1 4.9 *) *) 34.3
2 Carne şi organe comestibile 141.7 3.3 6.4 26.2 2.7 0.7 0.9
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 12.2 *) 0.1 2.7 1.6 *) 0.3
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 159.6 4.4 4.7 10.2 0.3 1.0 0.5
5 Alte produse de origine animală 21.2 0.4 *) 1.2 0.5 *) 0.1
II Produse vegetale 1687.7 26.6 35.5 200.3 52.5 36.9 10.0
6 Plante vii şi produse de floricultură 1.5 *) 0.1 0.1 - - *)
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 84.6 2.2 0.4 0.9 1.2 *) 0.1
8 Fructe comestibile 67.2 2.7 0.4 6.5 0.5 0.1 2.4
9 Cafea, ceai, mate şi
condimente 23.5 *) 0.3 2.0 1.3 0.2 0.2
10 Cereale 686.8 5.9 1.8 28.7 2.1 36.6 2.7
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 12.5 0.6 0.2 3.4 0.1 0.1 *)
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 810.2 15.1 32.3 158.7 47.4 *) 4.6
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 0.3 *) *) *) *) - *)
14 Materiale pentru împletit
şi alte produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 1.1 - - - - - -
III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 136.4 10.1 *) 14.5 1.6 0.8 0.2
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 136.4 10.1 *) 14.5 1.6 0.8 0.2
IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 1865.5 47.8 37.7 247.5 48.3 13.1 60.5
16 Preparate din carne şi peşte 149.4 11.8 5.4 4.2 0.3 1.3 1.1
17 Zaharuri şi produse zaharoase 38.2 0.2 0.6 23.5 0.5 *) *)
18 Cacao şi preparate din cacao 86.2 0.8 6.2 36.0 0.3 0.2 0.7
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 156.6 5.3 5.6 35.2 3.6 1.4 2.5
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 56.2 2.0 0.9 22.6 1.4 0.4 0.5
21 Preparate alimentare diverse 144.4 3.5 11.7 7.5 1.5 0.2 0.7
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 106.5 1.7 5.4 24.3 1.1 0.9 1.1
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale 110.7 2.5 *) 46.1 0.6 0.5 0.4
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 1017.3 20.1 1.9 48.1 39.1 8.2 53.3
V Produse minerale 677.3 22.6 10.3 333.6 3.5 4.9 2.2
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 41.3 0.6 *) 3.3 0.1 *) 0.1
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 4.3 *) 0.2 1.2 0.2 - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale;

74
milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda CODE


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland C.N.

300.4 61.1 4172.8 202.4 14146.9 700.0 122.6 TOTAL


Live animals and animal I
5.6 0.9 33.0 0.1 28.0 74.7 1.2 products
0.1 - 1.7 - 0.5 28.6 *) Live animals 1
1.5 0.5 18.8 - 3.9 6.5 0.5 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
*) 0.2 3.1 - 0.2 *) *) and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
4.0 - 6.5 - 20.4 39.5 0.6 animal products n.e.s.
0.1 0.2 2.8 0.1 3.0 0.2 0.1 Other products of animal origin 5
3.1 *) 153.3 0.3 156.0 45.8 10.5 Vegetable products II
- - *) - 0.5 - - Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
*) - 4.2 *) 8.3 0.1 0.1 roots and tubers
*) - 6.3 0.3 14.4 1.0 *) Edible fruits 8
Coffee, tea, mate and 9
*) - 1.0 *) 7.3 0.7 0.1 spices
0.3 - 60.1 *) 49.8 40.2 10.1 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
*) - 1.0 - 0.9 1.3 0.2 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
2.6 *) 80.7 - 74.2 2.4 0.1 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
*) - *) - 0.1 0.1 *) vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
0.1 - - - 0.6 - - elsewhere specified
Animal or vegetable fats III
*) *) 3.3 - 18.7 6.7 *) and oils
*) *) 3.3 - 18.7 6.7 *) Animal or vegetable fats and oils 15
Prepared foodstuffs, IV
25.3 2.8 76.2 5.8 162.0 85.4 11.1 beverages and tobacco
1.4 0.3 31.5 4.0 26.6 0.3 4.5 Preparation of meat and fish 16
0.4 *) 0.5 0.1 1.7 0.6 0.1 Sugar and sugar confectionery 17
*) *) 0.8 - 8.1 2.6 0.1 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
1.1 0.1 6.8 *) 23.7 12.1 1.0 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
0.1 *) 2.2 *) 4.6 3.0 0.8 or other parts of plants
10.5 *) 7.2 1.5 37.5 7.4 0.8 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
0.2 0.7 1.9 *) 9.9 16.7 0.6 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
2.1 *) 25.1 - 9.2 1.8 *) food industry
Tobacco and manufactured 24
9.5 1.6 *) 0.2 40.6 40.9 3.1 tobacco substitutes
0.1 *) 4.8 *) 14.8 54.4 *) Mineral products V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25
0.1 - 0.1 *) 0.4 0.3 *) lime and cement
- - - *) 0.3 *) - Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; 27

75
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


N.C. Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

TOTAL 6670.6 66.0 111.0 26.3 11.8 2200.9


I Animale vii şi
produse animale 77.6 0.2 0.7 0.4 0.9 14.5
1 Animale vii 21.9 - - - *) 0.2
2 Carne şi organe comestibile 23.9 0.1 0.4 0.4 0.9 9.6
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 0.7 *) 0.2 *) - 1.2
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 27.8 *) - *) - 3.5
5 Alte produse de origine animală 3.3 - *) *) - *)
II Produse vegetale 212.3 1.1 0.7 *) 0.1 293.2
6 Plante vii şi produse de floricultură 0.4 - - - - 0.2
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 48.0 *) *) *) - 0.2
8 Fructe comestibile 15.1 1.0 0.2 *) - 6.8
9 Cafea, ceai, mate şi
condimente 1.7 *) 0.1 *) - 0.9
10 Cereale 117.3 *) 0.4 *) *) 92.9
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 0.8 - *) *) 0.1 1.2
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 29.0 *) *) *) - 190.8
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale *) - *) - - *)
14 Materiale pentru împletit
şi alte produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte *) - - - - 0.2
III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 21.8 *) *) *) *) 7.6
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale 21.8 *) *) *) *) 7.6
IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 458.6 41.9 29.1 0.4 0.4 78.9
16 Preparate din carne şi peşte 22.5 - *) 0.1 0.1 11.1
17 Zahăr şi produse zaharoase 1.1 *) 0.2 *) *) 2.3
18 Cacao şi preparate din cacao 6.3 *) 1.4 *) *) 1.2
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 10.3 0.2 0.3 0.2 0.2 5.5
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 10.2 *) *) *) *) 0.7
21 Preparate alimentare diverse 8.3 *) 0.4 *) 0.1 7.5
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 9.6 0.3 0.8 0.1 0.1 10.3
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale 4.6 *) 0.9 - - 2.1
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 385.8 41.4 25.0 *) - 38.2
V Produse minerale 3.6 *) 0.1 *) 2.1 8.2
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 1.5 - 0.1 - - 1.0
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 0.1 - - - - -
27 Combustibili şi uleiuri minerale;

76
milioane euro / million euro

Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria CODE


Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden Hungary C.N.

2317.1 272.1 1337.1 372.9 1836.0 529.8 3097.8 TOTAL


Live animals and animal I
11.8 0.1 6.6 0.8 11.2 3.0 86.3 products
0.2 - 0.3 0.2 0.4 *) 37.1 Live animals 1
1.8 *) 4.0 0.1 0.8 2.6 25.2 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
*) - *) *) 0.1 0.1 1.5 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
7.9 *) 1.2 *) 8.4 0.1 18.5 animal products n.e.s.
1.9 *) 1.1 0.4 1.4 0.1 4.1 Other products of animal origin 5
26.1 67.2 19.1 2.7 214.5 0.3 119.5 Vegetable products II
- - *) 0.1 - - 0.1 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
6.4 0.4 0.5 0.4 5.7 *) 5.7 roots and tubers
3.6 0.6 0.3 1.4 1.3 *) 2.2 Edible fruits 8
Coffee, tea, mate and 9
3.3 *) 2.0 *) 1.5 *) 0.9 spices
7.8 28.6 4.9 0.6 165.0 0.1 30.6 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
0.7 *) *) *) 1.1 *) 0.8 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
4.3 37.6 11.4 0.2 39.9 0.1 78.9 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
*) - - *) *) - 0.1 vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
- - - - - *) 0.2 elsewhere specified
Animal or vegetable fats III
17.0 5.3 4.0 0.2 7.2 *) 17.1 and oils
17.0 5.3 4.0 0.2 7.2 *) 17.1 Animal or vegetable fats and oils 15
Prepared foodstuffs, IV
172.9 7.1 39.6 5.6 71.3 13.8 122.4 beverages and tobacco
0.3 *) 0.2 0.5 19.5 0.4 2.2 Preparation of meat and fish 16
0.7 *) 1.2 *) 1.0 *) 3.5 Sugar and sugar confectionery 17
13.2 0.2 3.8 0.1 1.0 *) 3.0 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
9.7 0.3 3.6 0.2 6.6 0.9 19.8 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
0.9 *) 0.4 *) 3.1 *) 2.3 or other parts of plants
19.9 2.2 1.6 0.3 4.4 3.0 6.7 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
3.7 *) 3.0 0.1 7.7 *) 6.3 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
1.3 *) *) 1.2 1.7 0.2 10.5 food industry
Tobacco and manufactured 24
123.2 4.4 25.9 3.1 26.4 9.1 68.2 tobacco substitutes
2.2 *) 6.9 3.2 15.4 0.1 184.1 Mineral products V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25
0.3 - 1.7 *) 3.4 0.1 28.2 lime and cement
0.4 - 1.0 *) 0.1 - 0.9 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; 27

77
materiale bituminoase;
ceruri minerale 631.7 21.9 10.0 329.2 3.2 4.9 2.1
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.

VI Produse chimice 1394.8 20.6 56.0 222.2 110.9 3.7 10.9


28 Produse chimice anorganice 61.4 0.5 1.2 13.4 3.7 0.1 *)
29 Produse chimice organice 116.4 2.6 1.2 7.1 0.8 0.6 0.1
30 Produse farmaceutice 558.5 3.4 25.8 55.8 73.6 0.4 1.7
31 Îngrăşăminte 76.6 0.8 *) 17.9 1.5 - 1.5
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 48.2 0.3 0.3 8.8 0.6 0.2 1.8
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 148.5 2.8 5.7 28.9 14.9 0.1 1.9
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 180.4 4.2 20.1 33.8 8.6 1.3 1.8
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 13.2 1.0 *) 1.1 0.8 0.1 0.3
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 5.2 0.1 - 2.0 0.1 - 0.4
37 Produse fotografice sau
cinematografice 3.0 *) *) 0.5 0.2 *) *)
38 Produse diverse ale industriei
chimice 183.5 4.8 1.6 52.9 6.2 1.0 1.4

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 2699.8 44.7 77.8 124.6 120.2 0.9 13.6
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 1174.6 31.4 31.4 96.1 60.6 0.8 6.8
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 1525.2 13.3 46.4 28.6 59.5 0.1 6.8

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 252.2 4.5 1.4 3.0 1.8 *) 0.8
41 Piei brute şi piei tăbăcite 34.2 3.0 0.3 0.2 *) *) 0.5
42 Obiecte din piele 215.6 1.5 1.0 2.8 1.8 *) 0.3
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 2.4 *) 0.1 *) *) - -

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 769.1 54.9 27.4 47.4 11.1 5.7 10.4
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 768.8 54.9 27.4 47.4 11.1 5.7 10.4
45 Plută şi articole din plută 0.1 - - *) - - -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 0.1 - - *) *) - *)

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 363.0 16.8 8.4 49.4 11.9 0.5 2.7
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 11.3 1.5 - 0.6 *) *) *)

78
bituminous substances;
*) *) 4.7 *) 14.2 54.1 - mineral waxes

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda CODE


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland C.N.

28.2 1.8 41.5 1.5 319.3 32.6 9.3 Chemical products VI


0.1 0.2 0.8 *) 4.1 2.4 *) Inorganic chemicals 28
0.2 0.1 3.1 - 70.4 1.2 0.2 Organic chemicals 29
24.9 0.3 24.0 0.4 154.4 2.0 6.8 Pharmaceutical products 30
- - 1.2 - 0.2 *) 2.0 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
*) 0.8 1.6 0.4 3.4 2.4 *) mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
2.1 0.2 3.7 *) 10.8 8.9 0.2 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
0.6 0.1 0.8 0.1 50.3 11.1 *) modelling pastes
Albuminoidal substances; 35
0.1 0.2 0.1 0.3 4.0 1.1 *) modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
- - *) 0.2 0.2 *) - combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
- - 0.1 - 0.8 *) - goods
Miscellaneous chemical 38
0.2 *) 6.2 *) 20.8 3.3 *) products

Plastics, rubber and VII


4.6 3.1 335.4 11.5 714.2 44.6 3.7 articles thereof
Plastics and articles 39
2.4 2.8 126.6 6.3 194.8 35.3 2.5 thereof
2.2 0.2 208.8 5.2 519.5 9.2 1.2 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


1.2 0.3 27.3 1.1 24.4 0.4 0.1 furskins and articles thereof
0.1 - 0.7 - 3.6 *) - Raw hides and skins and leather 41
0.5 0.3 26.6 0.3 20.8 0.4 0.1 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
0.6 - *) 0.8 0.1 *) - manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


2.5 0.2 48.2 0.5 98.2 43.4 1.5 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
2.5 0.2 48.0 0.5 98.2 43.4 1.5 of wood
*) *) 0.1 - *) *) - Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
- - *) - *) *) *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


0.8 0.1 59.5 1.2 24.4 28.9 0.2 paperboard and articles thereof
*) *) *) - 0.5 0.1 - Pulp of wood; waste of paper 47

79
materiale bituminoase;
ceruri minerale 2.0 *) *) *) 2.1 7.3
*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


N.C. Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

VI Produse chimice 58.0 4.7 17.5 0.9 1.6 64.1


28 Produse chimice anorganice 11.9 0.2 1.0 0.3 - 0.6
29 Produse chimice organice 7.5 *) 0.1 - - 2.7
30 Produse farmaceutice 11.7 3.4 11.8 *) 1.5 44.8
31 Îngrăşăminte 5.1 - 1.4 - - 0.3
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 1.1 0.4 0.5 *) *) 3.0
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 2.7 0.1 0.3 0.3 0.1 5.1
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 12.0 0.1 2.0 0.2 *) 1.6
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 0.7 0.5 *) - - *)
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile *) - - - - 0.6
37 Produse fotografice sau
cinematografice 0.1 *) *) - *) *)
38 Produse diverse ale industriei
chimice 5.2 *) 0.2 0.2 *) 5.3

VII Materiale plastice, cauciuc şi


articole din acestea 412.2 1.7 11.2 0.6 1.1 77.0
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 245.1 1.1 9.8 0.4 1.1 19.6
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 167.2 0.6 1.5 0.2 *) 57.4

VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri


şi produse din acestea 138.1 0.1 0.3 *) *) 11.7
41 Piei brute şi piei tăbăcite 21.2 - - - - 0.9
42 Obiecte din piele 116.0 0.1 0.3 *) *) 10.8
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 0.8 - - - - *)

IX Produse din lemn, exclusiv


mobilier 162.4 0.4 3.2 0.8 *) 20.3
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 162.4 0.4 3.2 0.8 *) 20.3
45 Plută şi articole din plută *) - - - - -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele *) *) - - - *)

X Pastă de lemn, hârtie, carton şi


articole din acestea 37.2 0.2 0.8 0.5 *) 7.7
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie *) - *) - - *)

80
bituminous substances;
1.6 *) 4.2 3.2 12.0 *) 155.1 mineral waxes

milioane euro / million euro

Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria CODE


Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden Hungary C.N.

102.7 15.2 26.4 14.2 35.6 4.9 190.5 Chemical products VI


8.5 0.1 2.4 0.7 0.7 *) 8.5 Inorganic chemicals 28
4.2 5.1 1.0 1.9 3.2 0.8 2.4 Organic chemicals 29
22.2 3.7 7.2 5.1 4.5 2.1 67.0 Pharmaceutical products 30
7.3 *) 4.5 - 2.5 - 30.5 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
1.3 0.1 0.5 2.6 5.6 *) 12.4 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
26.4 0.6 2.6 1.5 6.3 0.9 21.5 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
12.8 0.4 5.5 1.2 0.3 *) 11.5 modelling pastes
Albuminoidal substances; 35
0.7 *) 0.1 0.3 0.8 *) 1.0 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
- - - - 0.2 1.1 0.3 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
0.3 - *) *) *) *) 0.7 goods
Miscellaneous chemical 38
19.0 5.2 2.6 1.0 11.6 *) 34.8 products

Plastics, rubber and VII


223.6 19.4 90.1 17.0 144.1 28.3 174.5 articles thereof
Plastics and articles 39
92.6 8.1 45.6 4.0 40.8 3.9 104.6 thereof
131.0 11.3 44.5 13.0 103.3 24.4 69.9 Rubber and articles thereof 40

Raw hides and skins, leather, VIII


7.2 3.5 0.4 0.4 10.8 1.1 12.0 furskins and articles thereof
0.2 1.7 0.1 0.2 0.1 - 1.5 Raw hides and skins and leather 41
7.0 1.8 0.3 0.3 10.7 1.1 10.5 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
*) *) *) - *) *) *) manufactures thereof

Wood and articles of wood, IX


72.7 3.7 16.3 14.3 21.1 39.2 63.3 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
72.7 3.7 16.3 14.3 21.1 39.2 63.3 of wood
*) *) - - *) - *) Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
*) - *) *) *) - *) basketware and wickerwork

Pulp of wood, paper, X


39.9 0.4 5.2 2.8 10.7 1.8 51.1 paperboard and articles thereof
*) - 0.5 1.8 *) *) 6.2 Pulp of wood; waste of paper 47

81
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 289.8 14.6 5.0 40.0 11.5 0.4 1.9
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 61.9 0.7 3.3 8.7 0.3 *) 0.8

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.

XI Materiale textile
şi articole din acestea 2545.5 50.1 106.7 44.6 56.5 0.9 15.2
50 Mătase 50.5 - *) *) - - -
51 Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal 100.2 0.4 *) 0.4 0.1 - 0.1
52 Bumbac 41.4 26.1 0.2 5.1 0.1 - 0.1
53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie 3.3 *) *) *) 0.1 - -
54 Filamente sintetice sau artificiale 94.3 0.4 0.5 3.6 0.2 *) 0.1
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 136.0 0.1 3.8 2.7 10.2 *) 0.3
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii,
articole din acestea 38.7 0.2 7.8 2.1 0.5 *) 0.9
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 16.5 4.1 *) 1.0 1.0 - 0.8
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 34.7 0.2 1.3 0.9 0.2 *) *)
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 66.3 0.4 16.6 0.7 20.1 *) 0.3
60 Ţesături croşetate sau tricotate 24.9 0.6 5.8 1.3 0.9 *) 0.6
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 440.7 3.3 3.8 12.2 8.6 0.1 8.0
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 1073.4 11.8 48.1 7.5 11.7 0.5 0.5
63 Alte articole textile confecţionate 424.6 2.5 18.7 7.1 2.9 0.2 3.5

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 876.0 135.0 2.7 17.4 16.7 0.1 3.3
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 858.7 134.3 2.6 16.4 16.3 0.1 3.1
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 14.9 *) *) 0.8 0.3 *) 0.1
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 1.5 *) 0.1 0.2 *) *) *)
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 0.9 0.7 *) *) *) - *)

XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă

82
Paper and paperboard; articles 48
0.1 0.1 36.8 1.2 19.9 27.6 0.1 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
0.7 *) 22.7 *) 4.0 1.2 0.1 other products of the printing industry

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda CODE


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland C.N.

Textiles and textile XI


31.2 2.8 326.9 5.2 577.7 11.3 23.7 articles
*) - *) - 0.1 *) - Silk 50
Wool, fine or coarse animal 51
hair; horsehair yarn and
1.0 *) 0.8 0.1 42.9 *) 0.3 woven fabric
*) *) 1.2 *) 2.3 0.1 - Cotton 52
Other vegetable textile fibres; 53
paper yarn and woven
*) - 0.1 *) 1.5 *) - fabric of paper yarn
0.1 0.3 3.7 2.2 20.4 0.3 *) Man-made filaments 54
Man-made staple 55
0.7 0.5 19.8 0.4 25.4 1.1 0.2 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine,
56
cords,
ropes, articles thereof
*) - 1.6 *) 4.9 0.6 0.4 articles thereof
Carpets and other textile floor 57
*) - 1.1 - 5.6 0.3 *) coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
0.1 0.8 2.8 0.2 9.1 0.2 *) trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered 59
or laminated textile fabrics;
*) *) 4.7 *) 9.9 *) *) technical articles of textiles
0.2 0.5 1.4 *) 2.2 *) 0.2 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
1.3 *) 71.3 0.2 101.9 3.9 9.6 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
21.0 0.4 118.6 1.4 230.3 3.0 9.2 and accessories
6.8 0.2 99.7 0.7 121.2 1.6 3.7 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


1.7 *) 25.1 0.4 80.7 1.9 0.2 and similar articles
1.6 *) 24.6 0.4 70.7 1.7 0.1 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
*) *) 0.2 *) 9.8 0.1 *) thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0.1 *) 0.2 *) 0.1 *) *) crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) - *) - 0.1 *) - articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and

83
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 33.4 0.2 0.7 0.5 *) 1.6
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 3.8 *) *) *) *) 6.1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


N.C. Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

XI Materiale textile
şi articole din acestea 903.6 0.6 8.3 4.1 0.3 93.1
50 Mătase 50.4 - - - - -
51 Lână, păr fin sau grosier de
animale; fire şi ţesături din
păr de cal 50.5 - 1.0 - - *)
52 Bumbac 3.1 *) 0.8 *) *) 1.1
53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie 0.9 - *) - - 0.2
54 Filamente sintetice sau artificiale 32.3 0.2 1.1 - *) 1.4
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 46.1 *) 1.4 *) *) 1.1
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii,
articole din acestea 9.4 *) 0.4 *) *) 0.4
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 0.1 *) - *) - 1.3
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 2.7 *) 1.9 - *) 0.8
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 3.4 *) 0.4 *) - 0.8
60 Ţesături croşetate sau tricotate 4.1 *) 0.1 *) - 0.1
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 171.3 *) *) 0.5 0.1 10.4
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 479.1 *) 0.5 0.4 0.1 33.9
63 Alte articole textile confecţionate 50.1 0.3 0.8 3.1 *) 41.7

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 519.7 *) *) 0.1 *) 5.2
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 516.9 *) *) *) *) 5.0
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 2.8 *) *) *) - 0.1
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora *) *) *) *) *) 0.2
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman *) - - - - *)

XIII Articole din piatră, ipsos,


ciment, ceramică, sticlă

84
Paper and paperboard; articles 48
39.3 0.2 4.6 0.9 6.6 0.7 41.7 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
0.6 0.2 0.1 0.1 4.1 1.0 3.1 other products of the printing industry

milioane euro / million euro

Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria CODE


Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden Hungary C.N.

Textiles and textile XI


88.3 6.9 14.0 6.9 73.9 26.2 66.5 articles
*) - - - - - *) Silk 50
Wool, fine or coarse animal 51
hair; horsehair yarn and
0.2 0.5 *) - 1.4 0.2 0.2 woven fabric
0.1 *) 0.1 *) 0.2 0.1 0.6 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; 53
paper yarn and woven
0.1 *) *) 0.1 0.2 *) *) fabric of paper yarn
16.8 0.9 0.6 *) 1.5 0.3 7.1 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
6.2 0.4 0.2 3.6 7.4 0.3 4.4 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine,
56
cords,
ropes, articles thereof
3.9 0.2 0.3 *) 3.5 0.2 1.4 articles thereof
Carpets and other textile floor 57
0.2 - 0.2 0.3 *) - 0.5 coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
4.6 0.2 0.5 *) 0.1 0.3 7.9 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered 59
or laminated textile fabrics;
2.9 1.6 1.4 0.2 1.6 0.1 1.0 technical articles of textiles
5.5 0.1 0.3 *) 0.9 *) 0.1 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
5.8 0.2 2.6 0.7 6.1 1.4 17.1 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
7.1 0.2 4.0 1.3 46.2 21.9 14.7 and accessories
34.8 2.6 4.0 0.6 4.7 1.5 11.5 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


24.1 3.6 2.2 0.5 12.2 0.5 22.6 and similar articles
23.9 3.6 2.2 0.5 12.2 0.3 22.3 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
0.2 *) *) *) *) 0.1 0.3 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
*) *) *) *) *) 0.1 *) crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
*) - *) *) *) - *) articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII


cement, ceramic, glass and

85
şi din materiale similare 331.3 7.4 8.3 39.0 16.7 2.0 9.3
68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare 79.4 3.3 0.3 14.3 0.1 *) 3.8
69 Produse ceramice 114.2 2.5 2.6 3.9 0.9 *) 1.0
70 Sticlă şi articole din sticlă 137.7 1.6 5.3 20.7 15.7 2.0 4.5

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru Croaţia


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus Croatia
Rep.
XV Metale comune
şi articole din acestea 3690.1 113.7 52.8 371.8 167.3 2.4 23.3
72 Fontă, fier şi oţel 932.2 27.7 7.4 175.3 47.5 *) 13.4
73 Produse din fontă,
fier şi oţel 1268.5 27.3 24.1 45.4 44.5 0.3 8.4
74 Cupru şi articole din cupru 163.5 3.9 3.1 77.4 0.8 *) 0.1
75 Nichel şi articole din nichel 1.1 - *) 0.1 *) - *)
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 814.5 48.0 13.3 31.7 60.1 1.8 0.8
78 Plumb şi articole din plumb 31.3 1.6 *) 25.3 0.2 - *)
79 Zinc şi articole din zinc 3.1 *) 0.2 0.2 - *) -
80 Cositor şi articole din cositor 2.9 *) 0.1 *) *) - *)
81 Alte metale comune; cermeturi 16.2 0.5 1.4 0.1 0.3 - *)
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 57.7 0.4 0.3 11.1 0.2 *) 0.1
83 Articole diverse
din metale comune 399.0 4.2 2.9 5.5 13.7 0.4 0.3
XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 14625.8 570.3 416.1 311.3 825.5 4.0 19.8
84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 4851.9 175.6 114.9 131.4 126.7 1.6 12.3
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 9773.9 394.6 301.2 179.8 698.8 2.4 7.5
XVII Mijloace şi materiale
de transport 9330.1 180.2 228.6 101.9 287.4 4.0 20.2
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii 158.1 24.8 0.6 2.0 0.5 - 0.1
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 8744.2 154.2 206.7 99.6 286.4 4.0 19.6
88 Aeronave, nave spaţiale 218.0 0.4 20.8 *) 0.3 - 0.5
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 209.7 0.7 0.5 0.3 0.3 - -
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora 1786.4 55.6 69.4 20.8 65.6 0.5 1.8
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 1756.9 54.9 69.3 19.1 65.4 0.4 1.8
91 Ceasornicărie 21.9 0.5 0.1 1.7 0.1 0.1 0.1
92 Instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 7.7 0.1 *) *) 0.1 - *)

86
6.5 *) 23.9 2.9 85.8 16.9 0.1 similar materials
Articles of stone, plaster, 68
cement, asbestos, mica
0.7 *) 9.8 0.4 31.6 3.6 *) and similar materials
5.8 - 6.3 2.3 43.5 1.5 *) Ceramic products 69
*) *) 7.7 0.1 10.6 11.7 0.1 Glass and glassware 70

milioane euro / million euro

Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda CODE


Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland C.N.

Base metals and articles XV


45.6 2.5 226.7 29.2 829.3 81.9 3.8 of base metal
13.6 0.5 12.2 4.5 166.6 48.8 1.6 Pig-iron, iron and steel 72
Products of pig-iron, 73
5.5 1.5 125.1 14.9 299.7 10.3 1.9 iron and steel
0.1 *) 1.5 0.1 13.8 2.1 *) Copper and articles thereof 74
- - *) - 0.3 0.1 - Nickel and articles thereof 75
24.8 *) 39.9 1.5 173.1 17.2 0.2 Aluminium and articles thereof 76
- - - - 0.1 0.1 - Lead and articles thereof 78
*) - *) *) 0.3 0.2 - Zinc and articles thereof 79
- - *) - 0.4 - - Tin and articles thereof 80
0.1 - 1.0 *) 9.2 1.8 *) Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
*) *) 5.6 *) 23.3 0.5 *) of base metal
Miscellaneous 83
1.5 0.5 41.3 8.1 142.5 0.9 0.1 articles of base metal
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
88.2 44.2 1208.5 70.4 5921.9 95.5 9.6 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
62.9 25.8 537.0 27.1 1874.9 28.1 6.4 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
25.3 18.4 671.5 43.3 4047.0 67.4 3.2 image recorders and reproducers
Vehicles and associated XVII
27.2 1.6 1156.4 43.9 3743.3 33.4 35.8 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86
- - 4.7 - 74.7 0.2 7.0 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87
27.2 1.6 1128.0 43.9 3500.3 33.1 28.8 ground vehicles
- - 22.8 - 167.8 - - Aircrafts, spacecrafts 88
- - 0.9 - 0.6 0.1 - Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments and
apparatus and similar; clocks
and watches; musical
instruments; parts
18.6 0.1 119.1 26.3 776.9 23.3 2.7 and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus
18.5 0.1 116.6 26.2 771.5 23.2 2.7 and similar
*) *) 2.2 0.1 3.2 0.2 *) Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
*) *) 0.3 *) 2.2 *) *) accessories thereof

87
şi din materiale similare 30.0 0.4 0.1 0.1 0.2 5.0
68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare 4.6 *) *) *) - 0.3
69 Produse ceramice 11.9 0.3 0.1 - *) 2.7
70 Sticlă şi articole din sticlă 13.5 *) *) 0.1 0.2 2.0

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.

EXPORTURILE FOB ÎN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
FOB EXPORTS TO THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
19. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda


N.C. Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands

XV Metale comune
şi articole din acestea 567.0 0.6 9.1 5.2 0.1 108.4
72 Fontă, fier şi oţel 127.0 0.1 1.8 3.9 *) 12.2
73 Produse din fontă,
fier şi oţel 303.5 0.5 7.2 0.5 0.1 57.7
74 Cupru şi articole din cupru 6.9 *) *) - - 4.2
75 Nichel şi articole din nichel 0.5 *) *) - - *)
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 81.6 *) 0.1 0.5 *) 25.4
78 Plumb şi articole din plumb *) - - - - *)
79 Zinc şi articole din zinc 0.5 - - 0.3 - 0.2
80 Cositor şi articole din cositor 0.1 - - - - 0.1
81 Alte metale comune; cermeturi 0.2 - - *) - 0.2
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 4.0 *) *) *) *) 0.9
83 Articole diverse
din metale comune 42.6 *) 0.1 *) *) 7.4
XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 1629.6 10.6 16.9 4.9 3.0 425.9
84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 499.9 4.5 7.7 1.2 1.6 133.4
85 Maşini, aparate şi echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 1129.7 6.2 9.2 3.7 1.4 292.5
XVII Mijloace şi materiale
de transport 942.6 1.9 5.2 7.3 1.1 796.8
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii 1.2 - - - - 1.6
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 939.9 1.9 5.2 7.3 1.1 587.6
88 Aeronave, nave spaţiale 0.5 - *) - - 2.7
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 1.0 - - - - 204.9
XVIII Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
părţi şi accesorii
ale acestora 228.8 0.3 0.7 0.2 0.1 35.6
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 221.6 0.2 0.7 0.1 0.1 33.3
91 Ceasornicărie 4.1 0.1 *) 0.1 *) 2.3
92 Instrumente muzicale;
părţi şi accesorii ale acestora 3.1 - *) - - *)

88
13.1 1.3 13.1 2.3 5.8 5.7 35.3 similar materials
Articles of stone, plaster, 68
cement, asbestos, mica
0.4 *) 0.1 0.5 0.6 0.4 4.4 and similar materials
8.5 *) 1.8 0.7 3.2 4.8 9.8 Ceramic products 69
4.3 1.3 11.2 1.2 2.0 0.5 21.2 Glass and glassware 70

milioane euro / million euro

Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia Ungaria CODE


Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden Hungary C.N.

Base metals and articles XV


239.0 6.8 119.6 46.9 146.1 75.7 415.1 of base metal
68.4 2.6 45.4 20.3 22.5 33.4 75.5 Pig-iron, iron and steel 72
Products of pig-iron, 73
71.1 0.3 38.3 5.6 49.2 18.2 107.5 iron and steel
30.6 *) 2.4 1.4 4.3 5.6 5.0 Copper and articles thereof 74
*) *) - 0.1 *) - *) Nickel and articles thereof 75
57.8 2.9 15.3 16.6 10.8 0.8 190.4 Aluminium and articles thereof 76
1.3 - - 2.0 - - 0.6 Lead and articles thereof 78
*) *) 0.4 *) 0.4 0.1 0.3 Zinc and articles thereof 79
1.5 - - - 0.1 *) 0.5 Tin and articles thereof 80
0.6 *) *) *) 0.1 *) 0.6 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
1.9 0.2 0.2 0.1 0.3 1.4 6.9 of base metal
Miscellaneous 83
5.8 0.8 17.6 0.7 58.3 16.2 27.7 articles of base metal
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
716.4 45.0 586.7 149.4 344.0 138.3 970.0 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
246.6 19.9 131.2 92.3 148.9 51.1 389.0 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and television
469.7 25.1 455.5 57.1 195.1 87.2 581.0 image recorders and reproducers
Vehicles and associated XVII
427.3 73.2 213.6 53.4 503.5 80.8 359.7 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86
16.3 - 0.6 0.1 1.6 19.8 2.4 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87
410.2 73.2 212.3 53.3 501.2 60.6 356.9 ground vehicles
0.7 - 0.6 - 0.5 0.3 0.1 Aircrafts, spacecrafts 88
*) - *) *) 0.2 *) 0.3 Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments and
apparatus and similar; clocks
and watches; musical
instruments; parts
65.7 5.6 9.7 17.6 113.8 16.0 111.6 and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus
65.0 5.6 9.5 15.4 109.3 15.9 110.5 and similar
0.7 *) 0.1 2.2 3.3 *) 0.7 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
*) *) *) *) 1.2 *) 0.4 accessories thereof

89
XX Mărfuri şi produse
diverse 2100.9 104.6 71.7 61.5 118.2 5.0 11.5
94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 1875.2 57.4 68.7 22.6 116.7 2.7 10.2
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 159.0 43.7 2.4 24.0 0.7 1.3 0.9
96 Articole
diverse 66.7 3.5 0.6 14.9 0.8 1.0 0.4
XXII Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 182.9 1.6 2.2 6.6 1.5 0.2 *)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
)

90
Miscellaneous manufactured XX
9.8 0.4 298.7 2.3 521.2 18.7 2.2 articles
Furniture; lighting 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
9.2 0.3 286.2 2.1 486.3 10.9 0.6 buildings
Toys, games, sport or 95
0.3 0.1 6.4 *) 21.5 6.6 1.0 entertainment articles
Miscellaneous manufactured 96
0.2 0.1 6.1 0.1 13.5 1.2 0.6 articles
Goods non-included in XXII
Combined Nomenclature
0.2 0.2 4.9 *) 50.0 0.1 6.8 other sections

91
XX Mărfuri şi produse
diverse 196.1 1.2 7.0 0.7 0.4 145.2
94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 183.7 1.0 2.1 0.6 0.2 143.7
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 5.2 0.2 4.8 *) 0.2 0.6
96 Articole
diverse 7.2 0.1 0.2 *) *) 1.0
XXII Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 71.4 *) 0.1 *) 0.2 2.2
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
)

92
Miscellaneous manufactured XX
65.6 7.7 163.9 34.5 94.6 94.1 64.1 articles
Furniture; lighting 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
60.0 7.6 163.3 14.6 84.8 92.2 47.7 buildings
Toys, games, sport or 95
3.5 0.1 *) 19.3 2.3 0.2 13.9 entertainment articles
Miscellaneous manufactured 96
2.2 0.1 0.5 0.7 7.5 1.7 2.6 articles
Goods non-included in XXII
Combined Nomenclature
1.5 0.1 *) *) 0.1 0.1 32.2 other sections

93
IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

TOTAL 59246.0 2566.9 2004.9 2505.8 2524.8 37.1


I Animale vii şi
produse animale 1915.1 23.4 62.2 45.5 45.4 7.4
1 Animale vii 183.1 1.7 0.4 5.6 12.2 -
2 Carne şi organe comestibile 893.0 10.9 42.7 8.9 2.6 5.8
3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
nevertebrate acvatice 164.1 0.1 0.7 11.9 15.8 0.1
4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
produse comestibile de origine animală
nespecificate în altă parte 626.3 8.5 18.2 18.3 14.6 1.3
5 Alte produse de origine animală 48.6 2.2 0.2 0.8 0.2 0.2
II Produse vegetale 2308.5 34.2 59.6 320.4 16.6 0.1
6 Plante vii şi produse de floricultură 148.0 0.4 0.5 2.4 0.2 -
7 Legume, plante, rădăcini
şi tuberculi, alimentare 346.0 4.3 19.6 17.4 1.6 0.1
8 Fructe comestibile 547.1 2.8 28.2 7.6 4.7 *)
9 Cafea, ceai, mate şi
condimente 229.6 5.2 5.6 45.5 2.1 -
10 Cereale 661.1 11.5 0.2 178.9 0.5 -
11 Produse ale industriei morăritului;
malţ; amidon 109.5 5.4 1.9 14.9 5.2 -
12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
plante industriale sau medicinale;
paie şi furaje 241.0 4.3 1.6 53.5 2.1 -
13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetale 25.3 0.2 2.1 0.2 0.2 -
14 Materiale pentru împletit şi alte
produse de origine vegetală,
necuprinse în altă parte 1.0 *) *) *) *) -
III Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 160.5 1.9 5.0 22.6 3.3 -
15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale 160.5 1.9 5.0 22.6 3.3 -
IV Produse alimentare, băuturi
şi tutun 3112.8 118.4 157.0 185.2 114.1 0.6
16 Preparate din carne şi peşte 246.6 3.5 4.8 9.5 10.8 -
17 Zaharuri şi produse zaharoase 228.6 13.2 18.3 18.1 6.4 -
18 Cacao şi preparate din cacao 308.4 13.8 20.8 16.5 1.1 -
19 Preparate pe bază de cereale, de
făină; produse de patiserie 483.1 19.5 18.0 33.1 22.5 -
20 Preparate din legume, fructe sau
din alte părţi de plante 314.4 12.9 18.6 12.2 10.4 0.1
21 Preparate alimentare diverse 468.9 16.8 19.4 18.3 29.4 0.4
22 Băuturi alcoolice
şi nealcoolice; oţet 417.3 22.4 9.6 36.8 13.1 *)
23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
alimentare; nutreţuri pentru animale 389.3 16.4 12.1 28.7 8.6 *)
24 Tutun şi înlocuitori
de tutun prelucraţi 256.0 - 35.3 12.0 11.8 0.1
V Produse minerale 1296.9 35.2 31.1 187.4 19.4 0.1
25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
var şi ciment 90.4 7.4 2.2 31.2 1.7 *)
26 Minereuri, zgură şi cenuşă 11.5 5.2 0.1 0.8 0.1 -
27 Combustibili şi uleiuri minerale;
materiale bituminoase;

90
UNI ŞI CAPITOLE DIN

Y SECTIONS AND
D 1.I-31.XII 2020

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland

252.2 405.5 47.3 3725.1 141.7 16729.8 1104.2 456.8

2.1 64.5 9.8 49.2 0.4 424.3 33.2 19.4


0.6 11.9 *) 2.3 - 35.2 1.0 0.2
0.1 26.5 9.1 8.3 0.3 174.2 2.0 3.7

0.4 13.9 0.5 5.7 0.1 6.2 14.7 1.1

0.8 9.5 0.2 31.3 - 200.9 15.4 14.2


0.1 2.6 - 1.6 *) 7.7 0.1 0.2
23.0 11.2 *) 152.4 0.1 290.8 164.1 0.2
0.5 4.8 - 0.5 - 12.6 3.2 -

0.9 0.1 *) 20.2 - 59.5 25.7 0.1


1.7 *) - 12.4 - 111.8 128.6 *)

0.1 *) *) 7.5 0.1 72.3 0.4 -


18.7 1.4 - 49.3 - 2.5 1.6 -

*) 0.3 *) 1.9 *) 4.7 3.0 *)

1.0 4.4 *) 56.4 - 14.0 1.1 0.1

0.1 0.1 *) 3.8 - 13.3 0.4 *)

- - - 0.4 - 0.1 *) -

1.7 5.6 *) 5.5 *) 11.9 10.2 *)

1.7 5.6 *) 5.5 *) 11.9 10.2 *)

27.4 27.3 1.0 118.1 1.5 674.1 71.2 35.6


0.5 1.4 0.1 6.0 - 66.4 3.5 0.3
1.0 0.3 *) 5.2 - 67.8 3.8 15.5
0.6 1.0 *) 4.0 *) 127.5 2.2 0.2

2.7 0.8 *) 31.7 0.2 104.3 14.8 0.2

0.4 *) *) 12.5 *) 60.7 30.9 1.5


6.9 12.7 0.3 23.1 *) 86.1 7.8 5.7

1.4 1.8 0.6 22.5 1.3 42.2 6.5 10.2

1.1 8.8 - 11.6 *) 31.4 0.4 2.0

12.6 0.6 - 1.4 - 87.7 1.2 -


1.9 1.2 2.2 17.0 0.2 78.6 61.0 0.2

1.3 0.1 *) 2.7 0.1 10.4 13.3 0.2


*) *) - *) - 0.9 1.1 -

91
IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAP
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTION
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII
milioane euro / million euro

CODE COD Italia Letonia


C.N. N.C. Italy Latvia

TOTAL TOTAL 7181.6 38.8


Live animals and animal I I Animale vii şi
products produse animale 112.1 3.6
Live animals 1 1 Animale vii 4.4 0.1
Meat and edible offal 2 2 Carne şi organe comestibile 32.6 0.2
Fish and crustaceans, molluscs 3 3 Peşte şi crustacee, moluşte şi alte
and other aquatic invertebrates nevertebrate acvatice 10.6 1.6
Milk and dairy products; 4 4 Lapte şi produse lactate; ouă; miere;
eggs; honey; edible produse comestibile de origine animală
animal products n.e.s. nespecificate în altă parte 46.5 1.6
Other products of animal origin 5 5 Alte produse de origine animală 18.1 -
Vegetable products II II Produse vegetale 151.4 1.2
Live plants, flower products 6 6 Plante vii şi produse de floricultură 13.5 *)
Edible vegetables, 7 7 Legume, plante, rădăcini
roots and tubers şi tuberculi, alimentare 20.5 0.3
Edible fruits 8 8 Fructe comestibile 35.6 *)
Coffee, tea, mate and 9 9 Cafea, ceai, mate şi
spices condimente 42.2 0.8
Cereals 10 10 Cereale 8.4 *)
Products of the milling industry; 11 11 Produse ale industriei morăritului;
malt; starch malţ; amidon 4.9 -
Seeds and fruits; industrial 12 12 Seminţe şi fructe oleaginoase;
and medicinal plants; plante industriale sau medicinale;
straw and fodder paie şi furaje 25.0 0.1
Lac; gums, resins and other 13 13 Gume, răşini şi alte seve şi extracte
vegetable saps and extracts vegetale 1.4 -
Vegetable plaiting materials; 14 14 Materiale pentru împletit şi alte
vegetable products not produse de origine vegetală,
elsewhere specified necuprinse în altă parte *) -
Animal or vegetable fats III III Grăsimi şi uleiuri animale sau
and oils vegetale 22.3 *)
Animal or vegetable fats 15 15 Grăsimi şi uleiuri animale sau
and oils vegetale 22.3 *)
Prepared foodstuffs, beverages IV IV Produse alimentare, băuturi
and tobacco şi tutun 240.8 5.3
Preparation of meat and fish 16 16 Preparate din carne şi peşte 27.0 1.0
Sugar and sugar confectionery 17 17 Zaharuri şi produse zaharoase 4.7 0.1
Cocoa and cocoa preparations 18 18 Cacao şi preparate din cacao 19.4 *)
Preparations of cereals, flour, 19 19 Preparate pe bază de cereale, de
starch, milk; pastry products făină; produse de patiserie 72.6 0.1
Preparations of vegetables, fruit 20 20 Preparate din legume, fructe sau
or other parts of plants din alte părţi de plante 25.7 0.3
Miscellaneous edible preparations 21 21 Preparate alimentare diverse 37.7 0.7
Alcoholic and non-alcoholic 22 22 Băuturi alcoolice
beverages; vinegar şi nealcoolice; oţet 30.4 2.5
Residues and waste from the 23 23 Reziduri şi deşeuri ale industriei
food industry alimentare; nutreţuri pentru animale 20.3 0.6
Tobacco and manufactured 24 24 Tutun şi înlocuitori
tobacco substitutes de tutun prelucraţi 3.0 *)
Mineral products V V Produse minerale 75.2 1.8
Salt; sulphur, stone; plaster; 25 25 Sare; sulf, pietre; ipsos,
lime and cement var şi ciment 8.1 -
Ores, slag and ash 26 26 Minereuri, zgură şi cenuşă 0.8 -
Mineral fuels and oils; 27 27 Combustibili şi uleiuri minerale;
bituminous substances; materiale bituminoase;

92
UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
PEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia
Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden

115.0 90.0 21.9 3122.6 4959.4 453.1 1838.9 596.5 1993.2 436.6

18.1 0.1 *) 165.3 242.0 1.8 18.2 0.5 198.3 16.3


2.6 *) *) 22.0 0.9 - 5.6 - 0.6 -
9.7 - *) 82.1 121.8 0.9 4.6 0.2 175.6 0.5

0.7 - - 32.4 9.5 0.2 0.5 *) 15.7 15.7

3.6 0.1 - 27.9 107.1 0.7 6.2 0.3 2.3 0.1


1.4 - - 0.8 2.7 *) 1.2 *) 4.0 *)
3.2 *) 0.1 267.0 142.0 2.2 26.1 17.6 89.2 1.5
*) - *) 90.4 5.5 *) 0.2 *) 0.7 -

0.9 *) 0.1 68.6 41.8 0.1 0.6 0.1 36.0 *)


0.6 - *) 68.5 64.3 1.5 1.0 16.7 36.3 *)

0.6 *) - 11.3 18.6 0.5 7.8 0.6 2.2 0.1


0.1 *) - 2.6 1.6 0.1 10.3 *) 4.8 1.3

0.9 - *) 2.4 2.4 - 5.4 *) 0.8 0.1

0.2 - - 22.2 7.4 - 0.8 0.2 6.8 0.1

- - - 0.9 0.4 *) - 0.1 1.7 *)

*) - - 0.2 *) - 0.1 - *) -

0.3 *) *) 28.9 3.4 *) 2.0 1.5 6.1 7.4

0.3 *) *) 28.9 3.4 *) 2.0 1.5 6.1 7.4

8.1 2.7 *) 147.1 525.0 11.0 49.9 19.5 83.9 11.1


0.7 *) - 5.3 54.0 0.2 0.7 4.1 17.4 1.9
*) *) - 2.3 55.4 - 1.4 0.3 2.6 0.1
0.2 0.1 - 19.1 59.8 0.3 4.1 0.1 5.5 0.2

0.4 0.3 *) 13.2 106.4 1.1 1.3 0.1 7.6 0.8

*) 0.8 - 26.7 55.3 0.3 0.3 0.1 8.4 0.3


1.0 0.5 *) 35.3 61.3 1.5 19.7 9.0 17.4 4.0

0.2 *) *) 22.4 20.0 1.4 14.7 1.2 13.7 3.6

1.8 0.1 - 13.5 51.5 *) 1.8 4.7 11.0 0.1

3.7 1.0 *) 9.4 61.2 6.3 5.8 *) 0.3 -


3.5 *) *) 32.7 162.6 0.8 20.0 1.4 7.7 2.6

0.2 *) *) 1.9 3.1 *) 2.1 0.1 2.3 *)


- - - 0.5 0.3 - 0.7 0.1 0.1 0.5

93
milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

5894.9 TOTAL
Live animals and animal I
352.1 products
75.6 Live animals 1
169.6 Meat and edible offal 2
Fish and crustaceans, molluscs 3
5.8 and other aquatic invertebrates
Milk and dairy products; 4
eggs; honey; edible
96.7 animal products n.e.s.
4.4 Other products of animal origin 5
534.0 Vegetable products II
12.6 Live plants, flower products 6
Edible vegetables, 7
27.5 roots and tubers
24.8 Edible fruits 8
Coffee, tea, mate and 9
6.2 spices
367.4 Cereals 10
Products of the milling industry; 11
55.4 malt; starch
Seeds and fruits; industrial 12
and medicinal plants;
39.7 straw and fodder
Lac; gums, resins and other 13
0.3 vegetable saps and extracts
Vegetable plaiting materials; 14
vegetable products not
0.1 elsewhere specified
Animal or vegetable fats III
20.7 and oils
Animal or vegetable fats 15
20.7 and oils
Prepared foodstuffs, beverages IV
476.7 and tobacco
27.5 Preparation of meat and fish 16
12.2 Sugar and sugar confectionery 17
11.9 Cocoa and cocoa preparations 18
Preparations of cereals, flour, 19
31.4 starch, milk; pastry products
Preparations of vegetables, fruit 20
35.9 or other parts of plants
54.1 Miscellaneous edible preparations 21
Alcoholic and non-alcoholic 22
138.7 beverages; vinegar
Residues and waste from the 23
162.6 food industry
Tobacco and manufactured 24
2.4 tobacco substitutes
553.3 Mineral products V
Salt; sulphur, stone; plaster; 25
2.3 lime and cement
0.1 Ores, slag and ash 26
Mineral fuels and oils; 27
bituminous substances;

94
ceruri minerale 1195.1 22.6 28.8 155.4 17.7 0.1

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

VI Produse chimice 7161.7 332.1 392.3 351.8 244.4 16.4


28 Produse chimice anorganice 212.5 5.2 13.2 9.4 5.8 0.2
29 Produse chimice organice 412.9 28.7 20.3 9.2 14.9 0.9
30 Produse farmaceutice 3059.1 160.5 231.4 88.4 43.6 14.2
31 Îngrăşăminte 278.6 31.0 1.7 88.1 0.2 *)
32 Extracte tanante sau colorante;
tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigmenţi şi alte materii colorante;
culori şi vopsele; chit şi masticuri;
cerneluri 406.7 16.3 21.0 8.5 7.2 0.1
33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
produse de parfumerie sau
preparate de toaletă şi cosmetice 752.4 14.6 16.4 20.3 70.1 0.3
34 Săpunuri; preparate pentru spălat
şi lubrifiante, ceară dentară,
paste de modelat 539.6 15.4 19.3 29.2 48.0 0.1
35 Substanţe albuminoide; amidon
modificat; cleiuri; enzime 128.1 3.0 5.8 1.8 0.8 -
36 Pulberi şi explozivi; articole de
pirotehnie; chibrituri; aliaje
piroforice; materiale inflamabile 40.9 1.6 *) 0.8 5.5 -
37 Produse fotografice sau
cinematografice 24.2 0.3 1.8 0.9 0.1 -
38 Produse diverse ale industriei
chimice 1306.7 55.6 61.3 95.2 48.2 0.5
VII Materiale plastice, cauciuc şi
articole din acestea 4271.9 157.2 197.9 147.3 150.7 1.1
39 Materiale plastice şi articole din
materiale plastice 3303.4 148.0 165.2 127.7 96.4 1.1
40 Cauciuc şi articole din cauciuc 968.5 9.2 32.8 19.7 54.3 0.1
VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
şi produse din acestea 629.7 35.6 5.2 1.0 9.5 *)
41 Piei brute şi piei tăbăcite 268.9 3.5 0.8 0.3 0.4 -
42 Obiecte din piele 356.4 32.1 4.3 0.7 9.1 *)
43 Blănuri şi articole din blană;
blănuri artificiale 4.4 *) *) *) - -
IX Produse din lemn, exclusiv
mobilier 477.5 42.1 11.4 24.3 69.4 *)
44 Lemn, cărbune de lemn şi
articole din lemn 466.4 42.0 11.3 23.3 69.4 *)
45 Plută şi articole din plută 7.0 *) *) 0.4 *) -
46 Produse din împletituri de
fibre vegetale sau
de nuiele 4.1 0.1 0.1 0.6 *) -
X Pastă de lemn, hârtie, carton şi
articole din acestea 964.1 98.2 11.8 38.1 17.5 0.2
47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 63.1 1.4 0.1 5.4 0.7 -

95
0.6 1.1 2.2 14.2 *) 67.3 46.6 *)

UNI ŞI CAPITOLE DIN


ontinuare
Y SECTIONS AND
D 1.I-31.XII 2020 - continued

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland

23.1 129.7 5.8 753.3 6.1 1684.6 105.2 263.0


0.7 0.4 *) 6.6 0.2 34.3 3.2 *)
0.2 1.7 0.1 37.3 0.9 86.5 2.8 0.2
4.3 90.0 *) 268.2 1.0 811.4 14.3 113.8
4.1 0.1 - 8.7 0.1 30.0 27.0 0.3

0.9 3.3 4.5 28.0 0.4 98.4 16.4 0.2

11.2 2.4 0.7 79.9 0.2 102.0 10.6 143.0

0.7 0.5 0.1 63.6 *) 98.6 12.8 0.1

0.1 12.8 0.1 9.9 1.2 38.1 1.7 0.7

0.6 - *) 21.0 - 2.0 0.5 -

*) *) - 0.3 - 8.1 *) -

0.3 18.6 0.3 229.7 2.0 375.2 16.0 4.7

9.5 11.9 2.2 266.1 13.0 1272.4 99.3 3.0

9.2 8.0 2.1 170.3 12.6 1010.9 96.3 2.8


0.3 3.8 0.1 95.8 0.4 261.5 3.0 0.2

40.6 0.2 0.1 19.7 *) 56.2 2.7 0.2


1.4 *) *) 3.0 - 24.5 1.5 0.2
39.2 0.2 *) 16.7 *) 31.3 1.0 *)

- *) - 0.1 *) 0.4 0.2 -

6.0 0.5 1.0 6.1 3.3 83.4 5.5 0.5

6.0 0.5 1.0 4.9 3.3 81.6 5.5 0.5


- *) - 1.0 - 1.2 *) -

*) *) - 0.2 - 0.5 *) -

6.1 2.0 2.1 30.8 17.9 224.3 15.4 1.9


*) - - *) 0.3 6.5 *) 0.1

96
mineral waxes ceruri minerale 66.3 1.8

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAP
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTION
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII
milioane euro / million euro

CODE COD Italia Letonia


C.N. N.C. Italy Latvia

Chemical products VI VI Produse chimice 613.7 8.5


Inorganic chemicals 28 28 Produse chimice anorganice 22.9 *)
Organic chemicals 29 29 Produse chimice organice 44.4 0.1
Pharmaceutical products 30 30 Produse farmaceutice 226.0 3.9
Fertilizers 31 31 Îngrăşăminte 9.4 0.9
Tanning or dyestuff extracts; 32 32 Extracte tanante sau colorante;
tannins and their derivates; dyes, tanini şi derivaţii lor; coloranţi,
pigments and other dyestuff; pigmenţi şi alte materii colorante;
paints and varnishes; putty and culori şi vopsele; chit şi masticuri;
mastics; inks cerneluri 76.1 1.1
Essential oils and resinoids; 33 33 Uleiuri esenţiale şi rezinoide;
perfumery, cosmetic or toilet produse de parfumerie sau
preparations preparate de toaletă şi cosmetice 62.5 1.5
Soap; washing and lubricating 34 34 Săpunuri; preparate pentru spălat
preparations, dental wax, şi lubrifiante, ceară dentară,
modelling pastes paste de modelat 74.8 0.7
Albuminoidal substances; 35 35 Substanţe albuminoide; amidon
modified starch; glues; enzymes modificat; cleiuri; enzime 18.1 *)
Explosives; pyrotechnic products; 36 36 Pulberi şi explozivi; articole de
matches; pyrophoric alloys; certain pirotehnie; chibrituri; aliaje
combustible preparations piroforice; materiale inflamabile 0.1 -
Photographic or cinematographic 37 37 Produse fotografice sau
goods cinematografice 1.0 -
Miscellaneous chemical 38 38 Produse diverse ale industriei
products chimice 78.6 0.3
Plastics, rubber and VII VII Materiale plastice, cauciuc şi
articles thereof articole din acestea 542.1 3.3
Plastics and articles 39 39 Materiale plastice şi articole din
thereof materiale plastice 464.2 3.1
Rubber and articles thereof 40 40 Cauciuc şi articole din cauciuc 77.9 0.2
Raw hides and skins, leather, VIII VIII Piei crude, piei tăbăcite, blănuri
furskins and articles thereof şi produse din acestea 283.3 0.1
Raw hides and skins and leather 41 41 Piei brute şi piei tăbăcite 203.1 0.1
Leather goods 42 42 Obiecte din piele 76.7 *)
Furskins and artificial fur; 43 43 Blănuri şi articole din blană;
manufactures thereof blănuri artificiale 3.5 -
Wood and articles of wood, IX IX Produse din lemn, exclusiv
excluding furniture mobilier 25.2 2.1
Wood, charcoal and articles 44 44 Lemn, cărbune de lemn şi
of wood articole din lemn 24.7 2.1
Cork and articles of cork 45 45 Plută şi articole din plută 0.3 *)
Manufactures of straw, of esparto 46 46 Produse din împletituri de
or of other plaiting materials, fibre vegetale sau
basketware and wickerwork de nuiele 0.2 -
Pulp of wood, paper, X X Pastă de lemn, hârtie, carton şi
paperboard and articles thereof articole din acestea 124.5 0.6
Pulp of wood; waste of paper 47 47 Pastă din lemn ; deşeuri de hârtie 1.3 *)

97
3.3 *) *) 30.3 159.2 0.8 17.2 1.3 5.4 2.0

UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
PEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia
Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden

10.2 3.3 15.7 494.8 452.2 9.7 70.0 111.9 168.4 20.5
2.2 0.6 - 14.9 18.6 *) 4.5 2.4 4.8 0.2
0.5 *) *) 58.9 26.0 0.1 7.1 1.4 15.9 2.7
0.9 0.6 15.4 260.6 56.0 3.5 1.6 90.0 30.8 1.3
3.4 *) *) 9.6 10.9 0.2 15.4 0.1 10.3 0.1

0.9 1.6 *) 32.2 36.3 0.4 2.3 6.2 16.1 6.7

0.2 0.1 0.1 29.3 88.9 0.3 20.7 3.5 28.6 0.3

0.6 *) *) 29.2 76.2 0.2 8.6 1.8 13.1 1.5

0.3 *) *) 11.2 6.4 0.5 1.2 0.4 2.2 1.8

*) - *) 3.4 3.5 - *) 0.1 0.7 0.1

- 0.1 - 4.0 0.4 *) *) *) 0.6 *)

1.1 0.1 0.1 41.5 129.0 4.4 8.5 6.0 45.3 5.8

13.7 15.8 *) 195.7 427.9 34.0 123.7 36.8 107.8 19.6

12.8 7.4 *) 158.7 267.4 16.8 79.7 27.6 73.6 14.0


1.0 8.3 *) 37.0 160.5 17.1 44.0 9.2 34.2 5.6

0.1 *) *) 18.3 24.5 11.0 15.7 34.9 15.7 8.1


- *) - 7.0 0.3 3.1 1.0 - 1.6 7.2
*) *) *) 11.2 24.2 7.8 14.7 34.9 14.1 0.9

*) - - *) 0.1 *) - - *) -

0.6 0.5 - 5.6 82.9 3.4 25.0 4.3 4.9 4.5

0.5 0.5 - 5.5 81.5 0.2 24.9 4.3 4.7 4.5


- - - *) 0.3 3.2 *) *) *) *)

*) - - 0.1 1.1 - 0.1 *) 0.2 *)

0.6 4.2 0.2 20.8 110.7 4.9 51.3 8.5 29.3 40.2
- - - 2.3 0.9 *) 15.1 0.1 12.8 13.5

98
550.8 mineral waxes

milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

874.9 Chemical products VI


62.0 Inorganic chemicals 28
52.1 Organic chemicals 29
527.3 Pharmaceutical products 30
27.0 Fertilizers 31
Tanning or dyestuff extracts; 32
tannins and their derivates; dyes,
pigments and other dyestuff;
paints and varnishes; putty and
21.6 mastics; inks
Essential oils and resinoids; 33
perfumery, cosmetic or toilet
44.6 preparations
Soap; washing and lubricating 34
preparations, dental wax,
44.4 modelling pastes
Albuminoidal substances; 35
9.9 modified starch; glues; enzymes
Explosives; pyrotechnic products; 36
matches; pyrophoric alloys; certain
1.0 combustible preparations
Photographic or cinematographic 37
6.4 goods
Miscellaneous chemical 38
78.5 products
Plastics, rubber and VII
419.7 articles thereof
Plastics and articles 39
327.4 thereof
92.2 Rubber and articles thereof 40
Raw hides and skins, leather, VIII
47.1 furskins and articles thereof
9.8 Raw hides and skins and leather 41
37.2 Leather goods 42
Furskins and artificial fur; 43
*) manufactures thereof
Wood and articles of wood, IX
65.0 excluding furniture
Wood, charcoal and articles 44
63.6 of wood
0.5 Cork and articles of cork 45
Manufactures of straw, of esparto 46
or of other plaiting materials,
0.8 basketware and wickerwork
Pulp of wood, paper, X
102.1 paperboard and articles thereof
2.7 Pulp of wood; waste of paper 47

99
48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
şi carton 827.2 93.4 10.8 29.9 15.8 *)
49 Cărţi, ziare şi alte produse
imprimate 73.8 3.3 0.9 2.8 1.0 0.2

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

XI Materiale textile şi articole din


acestea 3158.8 119.8 102.1 63.9 110.5 0.3
50 Mătase 30.2 0.3 0.3 *) 0.4 -
51 Lână, păr fin sau grosier de animale;
fire şi ţesături din păr de cal 204.4 1.4 0.5 2.2 10.1 -
52 Bumbac 186.1 8.4 8.2 1.3 0.4 0.1
53 Alte fibre textile vegetale;
fire de hârtie şi ţesături
din fire de hârtie 14.5 0.2 1.1 0.1 *) -
54 Filamente sintetice sau artificiale 318.0 2.0 10.2 1.4 18.0 *)
55 Fibre sintetice sau artificiale
discontinue 181.0 2.3 21.2 7.3 1.6 *)
56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cordoane, frânghii, articole din acestea 189.9 2.0 5.0 3.6 4.6 *)
57 Covoare şi alte acoperitoare de
podea din materiale textile 46.3 0.9 11.4 1.9 2.0 -
58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
dantele, tapiserie; pasmanterie,
broderii 99.4 0.8 2.5 0.4 1.3 -
59 Ţesături impregnate, cauciucate,
acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articole tehnice din materiale textile 287.3 3.2 7.4 0.4 12.5 *)
60 Ţesături croşetate sau tricotate 113.9 1.1 2.5 1.1 1.2 -
61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
tricotate sau croşetate 696.0 46.0 18.4 6.7 22.9 0.1
62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
altele decât tricotate sau croşetate 600.5 44.7 10.4 14.9 29.6 *)
63 Alte articole textile confecţionate 191.5 6.5 3.0 22.6 5.8 *)

XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


articole similare 716.1 12.0 35.0 7.9 47.9 1.5
64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 675.4 10.3 33.6 7.1 45.2 1.5
65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
ale acestora 29.1 1.2 1.2 0.2 2.0 -
66 Umbrele de ploaie, umbrele de
soare, bastoane, bastoane-scaun,
bice, cravaşe şi părţi ale acestora 7.8 0.3 0.2 0.3 0.7 -
67 Pene şi puf prelucrate şi articole
din pene sau din puf;
flori artificiale; articole
din păr uman 3.9 0.1 *) 0.4 0.1 -

XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,

100
6.0 1.8 2.1 28.2 17.3 203.3 13.4 1.3

*) 0.3 *) 2.6 0.3 14.4 2.0 0.4

UNI ŞI CAPITOLE DIN


ontinuare
Y SECTIONS AND
D 1.I-31.XII 2020 - continued

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland

8.9 10.1 0.9 191.2 1.2 682.1 35.2 6.7


- *) - 1.0 - 2.2 0.1 *)

1.7 0.2 *) 3.9 *) 48.0 *) 0.1


0.2 0.2 0.1 7.2 *) 51.6 0.5 *)

*) - *) 0.4 *) 2.5 0.1 -


*) 1.2 *) 17.3 *) 73.8 3.6 0.1

1.9 0.3 *) 8.4 0.1 49.7 1.1 1.0

0.5 0.1 0.5 13.0 0.1 45.5 7.3 0.2

0.1 0.5 *) 1.6 - 7.7 0.2 *)

0.6 0.3 *) 12.4 0.1 25.1 0.6 0.1

*) 0.1 0.1 17.0 0.4 83.5 0.2 0.1


*) 1.2 *) 7.6 *) 28.3 1.3 3.8

3.0 2.8 *) 50.2 0.2 119.3 12.0 0.4

0.7 3.0 *) 25.8 0.3 94.5 5.7 0.7


0.1 0.4 *) 25.4 *) 50.4 2.4 0.2

0.8 0.4 *) 44.2 *) 87.7 14.5 0.2


0.6 0.4 *) 40.3 *) 81.6 14.2 0.1

0.2 *) - 3.5 *) 5.2 0.2 0.1

*) *) - 0.2 - 0.5 *) *)

*) *) - 0.2 - 0.5 *) -

101
Paper and paperboard; articles 48 48 Hârtie şi carton; articole din hârtie
of paper and paperboard şi carton 107.6 0.6
Printed books, newspapers and 49 49 Cărţi, ziare şi alte produse
other products of the printing industry imprimate 15.6 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAP
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTION
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII
milioane euro / million euro

CODE COD Italia Letonia


C.N. N.C. Italy Latvia

Textiles and textile XI XI Materiale textile şi articole din


articles acestea 854.3 0.5
Silk 50 50 Mătase 24.9 -
Wool, fine or coarse animal hair; 51 51 Lână, păr fin sau grosier de animale;
horsehair yarn and woven fabric fire şi ţesături din păr de cal 127.1 -
Cotton 52 52 Bumbac 91.0 0.2
Other vegetable textile fibres; 53 53 Alte fibre textile vegetale;
paper yarn and woven fire de hârtie şi ţesături
fabric of paper yarn din fire de hârtie 7.4 *)
Man-made filaments 54 54 Filamente sintetice sau artificiale 115.5 0.1
Man-made staple 55 55 Fibre sintetice sau artificiale
fibres discontinue 42.8 -
Wadding, felt, special yarns; twine 56 56 Vată, pâslă, fire speciale; sfoară,
cords, ropes, articles thereof cordoane, frânghii, articole din acestea 54.6 *)
Carpets and other textile 57 57 Covoare şi alte acoperitoare de
floor coverings podea din materiale textile 1.4 *)
Special woven fabrics; tufted 58 58 Ţesături speciale; ţesături buclate;
textile fabrics; lace, tapestries; dantele, tapiserie; pasmanterie,
trimmings, embroidery broderii 39.9 *)
Impregnated, coated, covered or 59 59 Ţesături impregnate, cauciucate,
laminated textile fabrics; technical acoperite la suprafaţă sau stratificate;
articles of textiles articole tehnice din materiale textile 91.0 *)
Knitted or crocheted fabrics 60 60 Ţesături croşetate sau tricotate 47.1 *)
Knitted or crocheted clothing and 61 61 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
accessories tricotate sau croşetate 91.9 *)
Not knitted or crocheted clothing 62 62 Articole şi accesorii de îmbrăcăminte,
and accessories altele decât tricotate sau croşetate 107.3 *)
Other ready-made textile articles 63 63 Alte articole textile confecţionate 12.3 *)

Footwear, headgear, umbrellas XII XII Încălţăminte, pălării, umbrele şi


and similar articles articole similare 195.6 *)
Footwear and parts thereof 64 64 Încălţăminte şi părţi ale acesteia 189.7 *)
Headgear and parts 65 65 Obiecte de acoperit capul şi părţi
thereof ale acestora 4.9 *)
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66 66 Umbrele de ploaie, umbrele de
sticks, seat-sticks, whips, riding soare, bastoane, bastoane-scaun,
crops and parts thereof bice, cravaşe şi părţi ale acestora 0.3 -
Prepared feathers and down and 67 67 Pene şi puf prelucrate şi articole
articles made of feathers or of din pene sau din puf;
down; artificial hair flowers; flori artificiale; articole
articles of human hair din păr uman 0.6 *)

Articles of stone, plaster, XIII XIII Articole din piatră, ipsos, ciment,

102
0.5 4.2 0.2 16.2 101.8 4.7 35.2 8.1 11.6 26.4

*) *) *) 2.4 8.0 0.2 1.0 0.3 5.0 0.3

UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
PEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia
Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden

3.9 3.4 0.2 130.6 372.4 43.9 49.2 18.9 208.5 5.0
0.1 - - 0.1 0.4 *) - - *) -

*) *) - 0.1 0.1 7.4 *) - 0.5 0.4


0.9 *) - 2.8 2.3 1.0 *) 0.4 3.6 1.2

0.2 - - 0.1 0.1 0.2 0.1 *) 0.5 0.4


0.2 *) *) 40.0 11.3 0.5 0.2 1.7 15.9 0.3

0.7 *) - 27.6 3.5 5.1 0.1 0.2 4.1 0.3

0.7 2.9 - 3.4 20.7 1.8 2.9 1.9 5.1 0.2

*) - *) 9.0 3.4 *) 0.1 0.7 0.3 0.2

*) *) - 0.9 3.4 2.9 0.5 0.3 4.3 0.1

0.4 *) 0.1 4.6 16.4 15.6 9.6 9.3 6.1 0.3


0.1 *) - 2.9 3.3 6.4 0.6 0.3 3.2 *)

*) 0.1 0.1 12.6 163.1 0.9 16.0 1.5 65.8 1.0

0.1 0.3 *) 20.0 120.6 0.3 15.4 1.9 90.1 0.5


0.3 *) - 6.4 24.0 1.8 3.6 0.7 8.9 0.2

0.1 *) 0.1 12.4 155.9 4.2 4.3 2.2 29.7 0.9


0.1 *) 0.1 10.5 147.4 4.1 3.6 1.4 27.3 0.8

*) - *) 1.2 4.3 0.1 0.4 0.2 2.1 0.1

*) - - 0.3 3.6 0.1 0.1 0.5 0.3 *)

- - - 0.5 0.6 *) 0.2 *) *) *)

103
Paper and paperboard; articles 48
86.9 of paper and paperboard
Printed books, newspapers and 49
other products of the printing
12.5
industry

milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

Textiles and textile XI


135.1 articles
0.2 Silk 50
Wool, fine or coarse animal hair; 51
0.6 horsehair yarn and woven fabric
4.3 Cotton 52
Other vegetable textile fibres; 53
paper yarn and woven
0.7 fabric of paper yarn
4.6 Man-made filaments 54
Man-made staple 55
1.6 fibres
Wadding, felt, special yarns; twine 56
13.2 cords, ropes, articles thereof
Carpets and other textile 57
5.0 floor coverings
Special woven fabrics; tufted 58
textile fabrics; lace, tapestries;
2.9 trimmings, embroidery
Impregnated, coated, covered or 59
laminated textile fabrics; technical
9.0 articles of textiles
2.0 Knitted or crocheted fabrics 60
Knitted or crocheted clothing and 61
60.9 accessories
Not knitted or crocheted clothing 62
13.7 and accessories
16.3 Other ready-made textile articles 63

Footwear, headgear, umbrellas XII


58.7 and similar articles
55.7 Footwear and parts thereof 64
Headgear and parts 65
2.1 thereof
Umbrellas, sun umbrellas, walking 66
sticks, seat-sticks, whips, riding
0.4 crops and parts thereof
Prepared feathers and down and 67
articles made of feathers or of
down; artificial hair flowers;
0.6 articles of human hair

Articles of stone, plaster, XIII

104
ceramică, sticlă şi din materiale
similare 802.6 23.3 15.1 172.7 31.4 0.5
68 Articole din piatră, ipsos,
ciment, azbest, mică
şi materiale similare 207.5 8.7 2.4 35.8 8.0 *)
69 Produse ceramice 255.9 6.0 3.7 42.5 2.6 0.5
70 Sticlă şi articole din sticlă 339.2 8.6 9.0 94.4 20.7 *)

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

COD Total Austria Belgia Bulgaria R. Cehă Cipru


N.C. Total Austria Belgium Bulgaria Czech Cyprus
Rep.

XV Metale comune
şi articole din acestea 5819.9 263.2 236.9 359.7 207.0 1.0
72 Fontă, fier şi oţel 1676.7 90.8 38.4 202.3 75.9 0.3
73 Produse din fontă, fier şi oţel 1730.2 81.8 17.5 82.2 66.6 0.1
74 Cupru şi articole din cupru 609.7 7.4 136.8 10.5 2.4 -
75 Nichel şi articole din nichel 19.9 0.7 3.5 *) 0.1 -
76 Aluminiu şi articole din aluminiu 780.1 28.2 13.2 29.1 28.4 0.5
78 Plumb şi articole din plumb 33.2 *) 8.1 7.0 *) -
79 Zinc şi articole din zinc 56.8 3.1 1.2 11.8 0.1 -
80 Cositor şi articole din cositor 14.9 0.4 0.1 0.4 *) -
81 Alte metale comune; cermeturi 32.2 6.5 *) 0.1 0.4 -
82 Unelte şi scule, tacâmuri din
metale comune 293.8 12.8 14.4 5.8 7.9 0.1
83 Articole diverse
din metale comune 572.4 31.5 3.6 10.5 25.2 *)
XVI Maşini şi aparate; echipamente
electrice; aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imaginile 16671.1 794.5 420.3 300.6 833.1 4.9
84 Cazane, turbine, motoare,
aparate şi dispozitive mecanice,
părţi ale acestora 7427.1 352.8 188.5 219.8 314.2 2.3
85 Maşini, aparate şi
echipamente electrice;
aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
şi imagini de televiziune 9244.0 441.7 231.9 80.8 518.9 2.6
XVII Mijloace şi materiale
de transport 6513.7 371.3 177.4 130.9 466.0 1.4
86 Vehicule şi echipamente pentru
căile ferate şi de comunicaţii 137.1 21.0 0.5 10.7 22.7 -
87 Automobile, tractoare
şi alte vehicule terestre 6153.6 347.9 159.3 118.8 439.7 1.4
88 Aeronave, nave spaţiale 209.6 2.5 14.8 *) 3.3 -
89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 13.3 *) 2.7 1.4 0.4 *)
XVIII Instrumente şi
aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale şi
similare; ceasuri; instrumente
muzicale; părţi şi accesorii
ale acestora 1584.7 58.8 54.3 13.7 61.1 1.1
90 Instrumente şi aparate optice,
fotografice, cinematografice,
medico-chirurgicale
şi similare 1522.3 56.4 51.3 12.3 60.6 0.2
91 Ceasornicărie 44.5 1.8 2.6 1.3 0.4 0.8
92 Instrumente muzicale; părţi
şi accesorii ale acestora 17.9 0.6 0.4 0.1 *) -

105
13.9 1.8 0.5 44.4 0.6 100.2 15.7 0.7

8.0 0.8 0.3 8.5 0.6 41.0 8.9 *)


1.2 0.5 *) 3.1 *) 22.5 4.0 0.3
4.7 0.5 0.2 32.9 *) 36.8 2.8 0.4

UNI ŞI CAPITOLE DIN


ontinuare
Y SECTIONS AND
D 1.I-31.XII 2020 - continued

Croaţia Danemarca Estonia Franţa Finlanda Germania Grecia Irlanda


Croatia Denmark Estonia France Finland Germany Greece Ireland

16.3 21.0 7.6 366.0 28.4 1401.5 288.8 3.2


4.5 1.0 0.2 78.5 21.8 209.1 134.0 0.1
8.1 13.5 2.6 149.4 3.3 534.4 35.0 2.3
*) 0.7 *) 19.3 0.3 203.7 66.8 *)
*) *) - 2.7 - 8.4 *) 0.3
1.7 2.0 *) 67.8 0.2 154.1 42.3 *)
- - - 1.6 - 9.3 - -
- 0.6 - 0.7 1.0 15.6 0.5 *)
*) *) - *) - 3.9 - -
0.8 1.8 - 3.2 0.1 13.2 0.1 -

0.1 0.5 *) 15.6 0.4 100.1 3.8 0.2

1.0 0.8 4.8 27.2 1.3 149.6 6.3 0.2

38.0 82.0 9.6 908.7 57.0 6029.2 61.2 108.6

25.3 53.7 3.7 566.1 35.1 2397.3 36.5 31.7

12.7 28.3 5.9 342.6 21.9 3631.9 24.7 76.9

22.2 14.2 1.8 575.4 5.1 2626.9 7.0 1.5

1.2 1.4 0.1 4.8 *) 38.5 *) *)

20.4 12.8 1.5 548.6 4.7 2507.2 6.5 1.4


- 0.1 0.1 20.1 0.1 79.8 *) *)
0.6 *) 0.2 1.9 0.2 1.4 0.4 -

2.5 10.6 1.5 103.3 4.5 705.2 4.8 11.7

2.4 10.5 1.5 97.4 4.5 681.9 4.5 11.6


0.1 *) *) 5.5 *) 11.6 0.3 *)

*) *) - 0.5 - 11.7 *) *)

106
cement, ceramic, glass and ceramică, sticlă şi din materiale
similar materials similare 99.3 1.6
Articles of stone, plaster, 68 68 Articole din piatră, ipsos,
cement, asbestos, mica ciment, azbest, mică
and similar materials şi materiale similare 27.5 0.3
Ceramic products 69 69 Produse ceramice 44.6 *)
Glass and glassware 70 70 Sticlă şi articole din sticlă 27.2 1.3

*) Valori sub 0,05. / Values under 0.05.


IMPORTURILE CIF DIN ŢĂRILE UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAP
NOMENCLATORUL COMBINAT (N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
CIF IMPORTS FROM THE EUROPEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTION
20. CHAPTERS FROM COMBINED NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII
milioane euro / million euro

CODE COD Italia Letonia


C.N. N.C. Italy Latvia

Base metals and articles XV XV Metale comune


of base metal şi articole din acestea 1155.0 0.9
Pig-iron, iron and steel 72 72 Fontă, fier şi oţel 459.7 0.1
Products of pig-iron, iron and steel 73 73 Produse din fontă, fier şi oţel 331.2 0.2
Copper and articles thereof 74 74 Cupru şi articole din cupru 112.2 *)
Nickel and articles thereof 75 75 Nichel şi articole din nichel 1.9 -
Aluminium and articles thereof 76 76 Aluminiu şi articole din aluminiu 99.6 0.3
Lead and articles thereof 78 78 Plumb şi articole din plumb 5.1 -
Zinc and articles thereof 79 79 Zinc şi articole din zinc 5.9 -
Tin and articles thereof 80 80 Cositor şi articole din cositor 1.1 -
Other base metals; cermets 81 81 Alte metale comune; cermeturi 1.3 -
Tools and implements, cutlery 82 82 Unelte şi scule, tacâmuri din
of base metal metale comune 31.6 0.1
Miscellaneous articles 83 83 Articole diverse
of base metal din metale comune 105.5 0.3
Machinery and mechanical XVI XVI Maşini şi aparate; echipamente
appliances; electrical electrice; aparate de înregistrat
equipment; sound and image sau de reprodus sunetul
recorders and reproducers şi imaginile 1899.8 7.5
Boilers, turbines, engines, 84 84 Cazane, turbine, motoare,
mechanical apparatus and aparate şi dispozitive mecanice,
devices, parts thereof părţi ale acestora 1127.6 2.3
Machinery and mechanical 85 85 Maşini, aparate şi
appliances and electrical echipamente electrice;
equipment; sound and aparate de înregistrat
television image recorders sau de reprodus sunetul
and reproducers şi imagini de televiziune 772.1 5.2
Vehicles and associated XVII XVII Mijloace şi materiale
transport equipment de transport 394.7 0.4
Railway or tramway locomotives 86 86 Vehicule şi echipamente pentru
and rolling-stock căile ferate şi de comunicaţii 3.1 -
Vehicles, tractors and other 87 87 Automobile, tractoare
ground vehicles şi alte vehicule terestre 389.3 0.4
Aircrafts, spacecrafts 88 88 Aeronave, nave spaţiale 2.0 -
Ships, boats and floating structures 89 89 Vapoare, nave şi structuri plutitoare 0.4 -
Optical, photographic, XVIII XVIII Instrumente şi
cinematographic, medical or aparate optice,
surgical instruments fotografice, cinematografice,
and apparatus and similar; medico-chirurgicale şi
clocks and watches; similare; ceasuri; instrumente
musical Instruments; parts muzicale; părţi şi accesorii
and accessories thereof ale acestora 145.2 0.7
Optical, photographic, 90 90 Instrumente şi aparate optice,
cinematographic, medical or surgical fotografice, cinematografice,
instruments and apparatus medico-chirurgicale
and similar şi similare 135.2 0.7
Clocks and watches 91 91 Ceasornicărie 7.5 *)
Musical instruments; parts and 92 92 Instrumente muzicale; părţi
accessories thereof şi accesorii ale acestora 2.6 *)

107
0.2 0.8 *) 10.8 96.5 1.8 23.1 8.4 57.6 0.8

0.2 *) - 2.7 29.4 0.2 3.9 3.5 3.1 0.4


*) *) *) 2.8 36.2 0.6 0.7 1.1 50.5 *)
0.1 0.7 - 5.2 30.9 0.9 18.5 3.8 4.0 0.4

UNIUNII EUROPENE (UE27) PE SECŢIUNI ŞI CAPITOLE DIN


(N.C.) ÎN PERIOADA 1.I-31.XII 2020 - continuare
PEAN UNION'S (EU27) COUNTRIES, BY SECTIONS AND
NOMENCLATURE (C.N.) IN THE PERIOD 1.I-31.XII 2020 - continued

Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia Slovacia Slovenia Spania Suedia
Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden

5.5 6.9 0.1 152.6 465.7 12.1 217.3 44.6 156.8 80.7
0.1 3.1 *) 27.7 104.7 0.7 105.9 8.0 28.0 41.5
3.1 2.6 *) 45.0 143.9 4.6 25.2 16.6 60.1 18.7
0.1 *) - 3.7 26.7 0.1 0.7 0.6 13.4 0.2
- - - 0.7 0.6 *) *) *) *) *)
0.4 0.2 *) 35.8 61.3 0.8 44.2 9.5 21.6 11.5
- *) - *) 1.4 - - *) *) *)
*) 0.4 - 1.3 6.6 0.2 0.2 *) 5.1 1.0
- 0.2 - 6.0 0.7 - *) *) 0.1 *)
*) 0.1 - 1.0 0.3 *) *) 0.9 0.4 0.7

0.3 0.2 *) 20.1 40.1 2.1 5.6 6.0 6.7 2.2

1.4 0.1 *) 11.5 79.5 3.5 35.4 2.9 21.3 4.9

30.9 39.5 3.0 1083.5 940.9 103.0 903.7 179.9 440.3 113.8

19.4 10.5 0.7 414.4 519.2 33.0 186.1 91.5 290.4 70.1

11.5 29.0 2.3 669.1 421.7 70.0 717.7 88.4 149.9 43.7

7.0 2.6 1.2 151.8 371.3 163.4 172.7 80.0 323.8 89.3

0.1 *) - 0.5 12.2 *) 4.4 0.5 3.6 0.2

6.8 2.5 0.6 146.3 358.7 96.0 168.2 79.2 303.8 88.8
0.1 0.1 - 2.6 *) 67.3 *) 0.2 16.3 0.3
*) - 0.5 2.4 0.4 *) *) 0.1 *) 0.1

3.9 8.9 0.2 141.9 51.1 36.7 23.9 9.6 25.8 9.0

3.3 8.9 0.2 140.7 49.5 36.7 23.7 9.5 24.3 9.0
0.6 - - 1.1 1.3 *) 0.2 0.1 0.9 *)

- *) - 0.1 0.3 *) *) *) 0.5 *)

108
cement, ceramic, glass and
80.8 similar materials
Articles of stone, plaster, 68
cement, asbestos, mica
13.1 and similar materials
32.4 Ceramic products 69
35.3 Glass and glassware 70

milioane euro / million euro

Ungaria CODE
Hungary C.N.

Base metals and articles XV


321.0 of base metal
40.4 Pig-iron, iron and steel 72
82.4 Products of pig-iron, iron and steel 73
4.0 Copper and articles thereof 74
0.8 Nickel and articles thereof 75
127.4 Aluminium and articles thereof 76
0.5 Lead and articles thereof 78
1.4 Zinc and articles thereof 79
2.0 Tin and articles thereof 80
1.3 Other base metals; cermets 81
Tools and implements, cutlery 82
16.8 of base metal
Miscellaneous articles 83
44.1 of base metal
Machinery and mechanical XVI
appliances; electrical
equipment; sound and image
1277.2 recorders and reproducers
Boilers, turbines, engines, 84
mechanical apparatus and
434.7 devices, parts thereof
Machinery and mechanical 85
appliances and electrical
equipment; sound and
television image recorders
842.5 and reproducers
Vehicles and associated XVII
354.4 transport equipment
Railway or tramway locomotives 86
11.7 and rolling-stock
Vehicles, tractors and other 87
342.7 ground vehicles
*) Aircrafts, spacecrafts 88
*) Ships, boats and floating structures 89
Optical, photographic, XVIII
cinematographic, medical or
surgical instruments
and apparatus and similar;
clocks and watches;
musical Instruments; parts
94.7 and accessories thereof
Optical, photographic, 90
cinematographic, medical or surgical
instruments and apparatus
85.5 and similar
8.2 Clocks and watches 91
Musical instruments; parts and 92
1.0 accessories thereof

109
XX Mărfuri şi produse
diverse 1473.4 37.8 27.6 132.3 72.1 0.5
94 Mobila; aparate
de iluminat şi alte
articole similare;
construcţii prefabricate 757.7 18.7 10.4 80.9 25.7 0.5
95 Jucării, jocuri, articole pentru
divertisment sau pentru sport 436.7 16.4 9.8 46.3 27.6 *)
96 Articole
diverse 279.0 2.8 7.4 5.0 18.8 *)
XXII Bunuri necuprinse
în alte secţiuni din
Nomenclatorul Combinat 207.0 7.9 2.8 0.4 5.4 0.1
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
)

110
8.3 11.0 1.2 69.3 2.2 219.1 107.7 0.5

5.6 9.0 0.7 24.0 1.4 110.3 7.0 0.4

1.1 1.2 0.4 33.5 0.7 63.7 98.6 *)

1.6 0.9 0.1 11.7 0.1 45.1 2.0 0.1

*) 0.4 *) 4.1 0.1 77.3 1.6 *)

111
Miscellaneous manufactured XX XX Mărfuri şi produse
articles diverse 155.3 0.6
Furniture; lighting 94 94 Mobila; aparate
fittings and other de iluminat şi alte
similar articles; prefabricated articole similare;
buildings construcţii prefabricate 92.6 0.2
Toys, games, sport or 95 95 Jucării, jocuri, articole pentru
entertainment articles divertisment sau pentru sport 19.0 0.3
Miscellaneous manufactured 96 96 Articole
articles diverse 43.7 0.1
Goods non-included in XXII XXII Bunuri necuprinse
Combined Nomenclature în alte secţiuni din
other sections Nomenclatorul Combinat 91.8 *)
* Valori sub 0,05. / Values under 0.05.
)

112
5.0 1.3 1.0 61.6 327.8 7.9 42.7 16.0 35.4 5.2

4.5 1.2 - 18.1 216.0 6.8 31.4 9.1 20.1 4.1

0.3 *) 0.9 31.3 27.3 0.1 1.9 2.8 11.7 0.7

0.3 *) *) 12.1 84.4 0.9 9.4 4.1 3.6 0.5

0.1 *) *) 1.2 4.5 1.2 0.3 *) 4.0 0.1

113
Miscellaneous manufactured XX
124.1 articles
Furniture; lighting 94
fittings and other
similar articles; prefabricated
58.9 buildings
Toys, games, sport or 95
41.1 entertainment articles
Miscellaneous manufactured 96
24.1 articles
Goods non-included in XXII
Combined Nomenclature
3.6 other sections

114
EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2020 total exporturi
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

Total 62175622 100.0 Total

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories


de autoturisme, de autovehicule of tractors, of vehicles for the
pentru transportul persoanelor, transport of persons,
de autovehicule pentru of vehicles for the
transportul mărfurilor, transport of goods,
de autovehicule pentru of special purpose
utilizări speciale 5388172 8.7 vehicles

8703 Autoturisme şi alte Motor cars and motor


autovehicule pentru vehicles principally designed
transportul persoanelor 4717106 7.6 for the transport of persons

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other


conductori electrici izolaţi 3176852 5.1 insulated electric conductors

8537 Tablouri, panouri, console, Boards, panels, consoles,


pupitre pentru controlul sau desks for electric control or
distribuirea electricităţii 2294209 3.7 the distribution of electricity

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres,


din cauciuc 1360085 2.2 of rubber

9401 Scaune, chiar transformabile Seats, whether or not convertible


în paturi şi părţile lor 1304997 2.1 into beds, and parts thereof

2710 Produse petroliere 1159455 1.9 Oil products

1005 Porumb 1080963 1.7 Maize (corn)

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line


telefonie sau telegrafie prin telephony or line telegraph;
fir; videofoane 957181 1.5 videophones

8414 Pompe de aer sau de vid, Air or vacuum pomps, air


compresoare de aer sau de or other gas compressors
alte gaze şi ventilatoare 850531 1.4 and fans

1001 Grâu și meslin 845865 1.4 Wheat and meslin

3004 Medicamente şi antibiotice 835741 1.3 Medicines and antibiotics

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for


protecţia, tăierea, switching or protecting
branşarea, conectarea electrical circuits, or for
circuitelor electrice, making connections to or in
pentru o tensiune electrical circuits, for a
de max. 1000V 835009 1.3 voltage not exceeding 1000V

8482 Rulmenţi cu bile, cu galeţi, cu Ball or roller


role sau cu ace 814567 1.3 bearings

106
CODE
C.N.

8708

8703

8544

8537

4011

9401

2710

1005

8517

8414

1001

3004

8536

8482

107
8516 Încălzitoare instantanee Electric instantaneous or
de apă, boilere storage water heaters and
şi termoplonjoare 781991 1.3 immersion heaters
EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare
21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2020 total exporturi
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

2402 Ţigări de foi, trabucuri şi Cigars, cheroots, cigarillos


ţigarete, din tutun sau din and cigarettes, of tobacco or
înlocuitori de tutun 702750 1.1 of tobacco substitutes

2403 Tutunuri şi înlocuitori de tutun, Manufactured tobacco and


prelucrate; tutunuri manufactured tobacco substitutes;
„omogenizate” sau “homogenized” or “reconstituted”
„reconstituite”; extracte tobacco; tobacco extracts
şi esenţe de tutun 668709 1.1 and essences

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids;


elevatoare de lichid 624971 1.0 liquid elevators

1206 Seminţe de floarea-soarelui, Sunflower seeds, whether


chiar sfărâmate 606023 1.0 or not broken

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats,


scaune, somiere, mattresses and medical, surgical,
mobilier medical, dental or veterinary furniture,
mobilier pentru furniture for barber’s shops or
saloane de coafură) 584368 0.9 hairdressing salons)

8512 Aparate electrice de iluminat Electrical lighting or


sau de semnalizare 549591 0.9 signalling equipment

7208 Produse laminate plate, din Unalloyed steel or iron flat


fier sau oţeluri nealiate, cu o rolled-goods, 600 mm or
lăţime de 600 mm sau peste, over width, unplated
laminate la cald, neplacate şi and uncovered
neacoperite 514375 0.8 hot-rolled goods

8467 Unelte pneumatice, hidraulice Tools for working in the hand,


sau cu motor (electric pneumatic, hydraulic
sau neelectric) încorporat, or with self-contained
pentru utilizare manuală 468245 0.8 electric or non-electric motor

4407 Cherestea 457840 0.7 Timber

9032 Instrumente şi aparate pentru Automatic regulating or controlling


reglare sau control automat 441935 0.7 instruments and apparatus

9029 Contoare; indicatoare de viteză Counters, speed indicators


şi tahometre, stroboscoape 439453 0.7 and tachometers, stroboscopes

8407 Motoare cu piston alternativ Spark-ignition reciprocating


sau rotativ, cu aprindere or rotary internal combustion
prin scânteie 436438 0.7 piston engines

108
8516

CODE
C.N.

2402

2403

8413

1206

9403

8512

7208

8467

4407

9032

9029

8407

109
8538 Părţi destinate aparaturii Parts suitable for use electrical
pentru comutarea, tăierea, apparatus for switching or
protecţia, branşarea, protecting electrical circuits, or
conectarea circuitelor electrice; for making connections to or in
pentru tablouri, console, electrical circuits; for boards,
pupitre, pentru controlul consoles, desks for electric control
sau distribuirea electricităţii 436190 0.7 or the distribution of electricity

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2020 total exporturi
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

7304 Ţevi, tuburi şi profile tubulare, Iron or steel pipes, tubes


fără sudură, din fier sau din oţel 404640 0.7 and tubular profiles without weld

8421 Centrifuge, inclusiv uscătoare Centrifuges, including centrifugal


centrifugale; maşini şi aparate dryers; filtering or purifying
pentru filtrarea sau epurarea machinery and apparatus,
lichidelor sau gazelor 399269 0.6 for liquids or gases

8901 Pacheboturi, nave de croazieră, Cruise ships, excursion boats,


feriboturi, cargouri, șlepuri ferry-boats, cargo ships, barges
și nave similare pentru and similar vessels for
transportul persoanelor the transport of
sau mărfurilor 390346 0.6 persons or goods

3926 Articole din materiale plastice 380653 0.6 Articles of plastics

6403 Încălţăminte cu feţe din piele Footwear with outer


naturală şi cu tălpi din uppers of leather
cauciuc, material plastic, and soles of rubber,
piele naturală 361990 0.6 plastics, leather

4410 Plăci aglomerate, panouri Particle board, oriented strand


OSB şi panouri similare, board (OSB) and similar board, of
din lemn sau din alte wood or other ligneous materials,
materiale lemnoase, chiar whether or not agglomerated with
aglomerate cu răşini sau resins or other organic
cu alţi lianţi organici 359512 0.6 binding substances

8418 Frigidere, congelatoare şi alte Refrigerators, freezers and


echipamente pentru other refrigerating or freezing
producerea frigului 349545 0.6 equipment

8481 Articole de robinetărie și articole Taps, cocks, valves and similar


similare pentru țevi, cazane, appliances for pipes,
rezervoare, cuve boiler shells, tanks,
și recipiente similare 346526 0.6 vats or the like

7308 Construcții și părți de construcții Structures and parts of structures


din fontă, fier, oțel cu excepția of iron or steel excluding
construcțiilor prefabricate 343385 0.6 prefabricated buildings

7204 Deşeuri şi resturi de fontă, de fier Ferrous waste and scrap;


sau de oţel (fier vechi); deşeuri remelting scrap ingots
lingotate din fier sau oţel 339223 0.5 of iron or steel

110
8538

CODE
C.N.

7304

8421

8901

3926

6403

4410

8418

8481

7308

7204

111
6203 Costume, jachete, sacouri, Men's or boys' suits,
pantaloni, salopete, pentru jackets, blazers, trousers,
bărbaţi sau băieţi 338668 0.5 overalls

6204 Taioare, jachete, rochii, fuste, Women’s or girls’ suits, jackets,


pantaloni, pentru femei şi fete 338231 0.5 blazers, dresses,skirts, trousers

8501 Motoare şi generatoare electrice, Electric motors and generators,


cu excepţia grupurilor electrogene 337206 0.5 excluding generating sets

EXPORTURILE FOB PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


21. FOB EXPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în
N.C. 1.I-31.XII 2020 total exporturi
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total exports
%

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers,


convertizoare statice, bobine static converters
de reactanţă şi de inductanţă 331950 0.5 and inductors

7326 Articole din fier sau din oţel, Articles of iron or steel,
nespecificate în altă parte 330316 0.5 not elsewhere specified

8479 Maşini şi aparate Machines and mechanical


mecanice cu appliances having
funcţie proprie 329671 0.5 individual functions

9028 Contoare de gaze, de lichide Gas, liquid or electricity supply


sau de electricitate, inclusiv or production meters, including
contoare pentru etalonarea lor 307521 0.5 calibrating meters therefor

8409 Părți care pot fi recunoscute ca Parts suitable for use solely or
fiind destinate numai sau în principally with the spark-ignition
principal motoarelor cu piston cu internal combustion piston
aprindere prin scânteie și engines and with the
motoarelor cu piston, cu compression-ignition internal
aprindere prin compresie 277402 0.4 combustion piston engines

4016 Articole din cauciuc Articles of vulcanized rubber


vulcanizat, nedurificat, other than hard rubber,
nespecificate în altă parte 277043 0.4 not elsewhere specified

6406 Părţi de încălţăminte; tălpi Parts of footwear; detachable


interioare detaşabile; ghete, interior soles; spats, leggins
jambiere şi articole similare 276005 0.4 and similar

8483 Arbori de transmisie și manivele; Transmission shafts and cranks;


lagăre și cuzineți; angrenaje și bearing housings and plain shaft
roți de fricțiune; tije filetate bearings; gears and gearing; ball
cu role sau cu bile; or roller screws; gear boxes and
reductoare, multiplicatoare other speed changers, including
și variatoare de viteză, torque converters; flywheels and
inclusiv convertizoare pulleys, including pulley blocks;
de cuplu; volanți 261700 0.4 clutches and shaft couplings

8803 Părţi de: baloane, dirijabile, Parts of: balloons


planoare, deltaplane, and airships; gliders,

112
6203

6204

8501

CODE
C.N.

8504

7326

8479

9028

8409

4016

6406

8483

8803

113
elicoptere, avioane, hang gliders, helicopters, airplanes
alte vehicule aeriene 246607 0.4 and other vehicles for air

114
IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI
22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2020 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

Total 80563885 100.0 Total

8708 Părţi şi accesorii de tractoare, Parts and accessories 8708


de autoturisme, of tractors,
de autovehicule pentru of vehicles for the
transportul persoanelor, de transport of persons,
autovehicule pentru transportul of vehicles for the
mărfurilor, de autovehicule transport of goods,
pentru utilizări speciale 3389636 4.2 of special purpose vehicles

3004 Medicamente şi antibiotice 2875721 3.6 Medicines and antibiotics 3004

8703 Autoturisme şi autovehicule Cars and motor vehicles 8703


pentru transportat persoane 2043123 2.5 for passenger transport

2709 Ţiţei 1998261 2.5 Crude oil 2709

8517 Aparate electrice pentru Electrical apparatus for line 8517


telefonie sau telegrafie telephony or line telegraphy;
prin fir; videofoane 1772931 2.2 videophones

8544 Fire, cabluri şi alţi Wires, cables and other 8544


conductori electrici izolaţi 1517459 1.9 insulated electric conductors

8542 Circuite integrate şi Electronic integrated circuits 8542


micromontaje electronice 1212784 1.5 and microassemblies

8536 Aparatură pentru comutarea, Electrical apparatus for 8536


protecţia, tăierea, branşarea, switching or protecting
conectarea circuitelor electrical circuits, or for
electrice, making connections to or in
pentru o tensiune electrical circuits, for a
de max. 1000V 1156838 1.4 voltage not exceeding 1000V

2710 Produse petroliere 1012833 1.3 Oil products 2710

8471 Maşini automate de prelucrare a Automatic data-processing 8471


a datelor şi părţi ale acestora 906746 1.1 machines and units thereof

3926 Articole din materiale plastice 844925 1.0 Articles of plastics 3926

3002 Sânge uman; sânge animal Human blood; animal blood 3002
preparat pentru utilizări prepared for therapeutic
terapeutice; vaccinuri 757796 0.9 uses; vaccines

8538 Părţi destinate aparaturii Parts suitable for use 8538


pentru comutarea, tăierea, electrical apparatus for
protecţia, branşarea, switching or protecting
conectarea circuitelor electrical circuits, or for making
electrice; pentru connections to or in electrical
tablouri, console, pupitre circuits; for boards, consoles,
pentru controlul sau desks for electric control or
distribuirea electricităţii 624794 0.8 the distribution of electricity

110
7326 Articole din fier sau din oţel, Articles of iron or steel, 7326
nespecificate în altă parte 610435 0.8 not elsewhere specified

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2020 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

0203 Carne de animale din specia Meat of swine, 0203


porcine, proaspătă, fresh,
refrigerată sau congelată 593009 0.7 chilled or frozen

8421 Centrifuge, inclusiv uscătoare Centrifuges, including 8421


centrifugale; mașini și aparate centrifugal dryers; filtering or
pentru filtrarea sau epurarea purifying machinery and
lichidelor sau gazelor 569541 0.7 apparatus, for liquids or gases

8413 Pompe pentru lichide; Pumps for liquids; 8413


elevatoare de lichid 556728 0.7 liquid elevators

8414 Pompe de aer sau de vid, Pumps for air or vacuum 8414
compresoare şi ventilatoare, pumps; compressors
hote aspirante de extracţie and fans; ventilating or
sau de reciclare 528842 0.7 recycling hoods

3808 Insecticide, rodenticide, Insecticides, rodenticides, 3808


fungicide, erbicide 513032 0.6 fungicides, herbicides

8704 Autovehicule pentru Freight motor vehicles 8704


transportul mărfurilor 505529 0.6 carriage

8409 Părţi care pot fi recunoscute Parts suitable for use solely 8409
ca fiind destinate or principally with the
numai sau în principal spark-ignition internal
motoarelor cu piston cu combustion piston engines and
cu aprindere prin scânteie with the compression-ignition
şi motoarelor cu piston cu internal combustion piston
aprindere prin compresie 494618 0.6 engines

8701 Tractoare 494029 0.6 Tractors 8701

8504 Transformatoare electrice, Electrical transformers, 8504


convertizoare statice, bobine static converters
de reactanţă şi de inductanţă 491664 0.6 and inductors

4011 Anvelope pneumatice noi, New pneumatic tyres, 4011


din cauciuc 482931 0.6 of rubber

8537 Tablouri, panouri, console, Boards, panels, consoles, 8537


pupitre pentru desks for electric control
controlul sau or for the distribution
distribuirea electricităţii 479975 0.6 of electricity

7318 Şuruburi, buloane, piuliţe, Screws, bolts, nuts, coach 7318


tirfoane, piroane şi articole screws, spikes and similar
similare din fontă, fier sau oţel 467577 0.6 articles, of iron or steel

9403 Mobilier (altul decât Furniture (others than seats, 9403

111
scaune, somiere, mattresses and medical,
mobilier medical, surgical, dental or veterinary
mobilier pentru furniture, furniture for barber’s
saloane de coafură) 464435 0.6 shops or hairdressing salons)

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2020 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

7408 Sârmă din cupru 452338 0.6 Copper wire 7408

8481 Articole de robinetărie și Taps, cocks, valves and 8481


articole similare pentru țevi, similar appliances for pipes,
cazane, rezervoare, cuve boiler shells, tanks,
și recipiente similare 450549 0.6 vats or the like

8534 Circuite imprimate 443266 0.6 Printed circuits 8534

8528 Monitoare şi proiectoare; Monitors and projectors; 8528


aparate receptoare de reception apparatus
televiziune 441279 0.5 for television

6307 Articole confecționate, inclusiv Made-up articles, 6307


tipare de îmbrăcăminte, including dress patterns,
din materiale textile, of textile materials,
nespecificate în altă parte 432103 0.5 not elsewhere specified

7210 Produse laminate plate, din fier Flat-rolled products of iron 7210
sau din oţeluri nealiate, cu o or non-alloy steel, of a width
lăţime de minimum 600 mm, of 600 mm or more, clad,
placate sau acoperite 426712 0.5 plated or coated

8482 Rulmenţi cu bile, cu role Ball or roller 8482


sau cu ace 426375 0.5 bearings

8479 Maşini şi aparate Machines and mechanical 8479


mecanice cu appliances having
funcţie proprie 415072 0.5 individual functions

8516 Încălzitoare instantanee Electric instantaneous 8516


de apă, boilere or storage water heaters
și termoplonjoare 406892 0.5 and immersion heaters

8302 Decoraţiuni, articole de Base metal mountings, 8302


feronerie şi articole similare, fittings and similar articles
din metale comune, pentru suitable for furniture, doors,
mobilă, uşi, scări, ferestre, staircases, windows, blinds,
jaluzele, caroserii, valize, coachwork, trunks,
cuiere pentru haine 385240 0.5 clothes-pegs

1905 Produse de brutarie, Bread, pastry, cakes, biscuits 1905


de patiserie si biscuiti; and other bakers' wares;
ostii, casete goale de communion wafers, empty
tipul celor utilizate pentru cachets of a kind suitable for
medicamente, vafe cu capac, pharmaceutical use, sealing
paste uscate si wafers, dry pasta and
produse similare 383413 0.5 similar products

112
8541 Diode, tranzistori și dispozitive Diodes, transistors 8541
similare semiconductoare; and similar
dispozitive fotosensibile semiconductor devices;
semiconductoare; photosensitive
diode emițătoare semiconductor devices;
de lumină; cristale light-emitting diodes;
piezoelectrice montate 373857 0.5 mounted piezoelectric crystals

IMPORTURILE CIF PE PRINCIPALELE GRUPE DE BUNURI - continuare


22. CIF IMPORTS OF MAIN GROUPS OF GOODS - continued

COD Pondere în CODE


N.C. 1.I-31.XII 2020 total importuri C.N.
1.I-31.XII 2020 %
mii euro Weight in
thousand euro total imports
%

3402 Agenți organici de suprafață (alții Organic surface-active agents 3402


decât săpunurile); preparate (other than soaps); surface-active
tensioactive, preparate pentru preparations, washing and
spălat și curățat, care conțin cleaning preparations, whether
sau nu săpun 373213 0.5 or not containing soap

2711 Gaz de sondă şi alte Petroleum gases and other 2711


hidrocarburi gazoase 368567 0.5 gaseous hydrocarbons

3907 Poliacetali, alţi polieteri şi Polyacetals, other polyethers 3907


răşini epoxidice, sub forme and epoxide resins,
primare; policarbonaţi, răşini in primary forms;
alchidice, poliesteri, polycarbonates, alkyd resins,
sub forme primare 363802 0.5 polyesters, in primary forms

2716 Energie electrică 360451 0.4 Electrical energy 2716

8483 Arbori de transmisie şi Transmission shafts and 8483


manivele; lagăre şi cranks; bearing housings and
cuzineţi; angrenaje şi roţi plain shaft bearings; gears
de fricţiune; tije and gearing; ball or roller
filetate cu role screws; gear boxes and other
cu bile; reductoare, speed changers, including
multiplicatoare şi variatoare torque converters; flywheels
de viteză, inclusiv and pulleys, including
convertizoare de cuplu; 345647 0.4 pulley blocks; clutches

9018 Instrumente și aparate pentru Instruments and appliances used 9018


medicină, chirurgie, stomatologie in medical, surgical, dental or
sau medicină veterinară, aparate veterinary sciences, scintigraphic
de scintigrafie și alte aparate apparatus, other electromedical
electromedicale, aparate pentru apparatus and sight-testing
testarea vederii instruments
volanţi 341511 0.4 and shaft couplings

7213 Bare și tije laminate la cald, Bars and rods, 7213


în rulouri cu spire nearanjate hot-rolled, in irregularly
(fil machine), din fier sau wound coils, of iron
din oțeluri nealiate 333797 0.4 or non-alloy steel

3920 Plăci, foi, folii, pelicule, benzi, Plates, sheets, film, foil 3920
panglici și lame, din materiale and strip, of plastics, non-cellular
plastice nealveolare, neranforsate, and not reinforced,
nestratificate, neasociate cu alte laminated, supported or
materiale, neprevăzute similarly combined with
cu un suport 333712 0.4 other materials

113
3923 Articole de transport sau de Articles for the conveyance 3923
ambalare, din materiale plastice 333464 0.4 or packing of goods, of plastics

9401 Scaune, chiar transformabile Seats, whether or not convertible 9401


în paturi şi părţile lor 332904 0.4 into beds, and parts thereof

2309 Preparate de tipul celor folosite Preparations of a kind used 2309


pentru hrana animalelor 325425 0.4 in animal feeding

114

S-ar putea să vă placă și