Sunteți pe pagina 1din 3

Fisa de post

-operator vanzari prin telefon-

 
I. Identificarea postului
 
1. Numele si prenumele titularului:.........................
 
2. Denumirea postului: Operator Vanzari prin telefon
3. Pozitia in COR / Cod: 333912
4. Departamentul / locatia: Departament Vanzari 
5. Nivelul postului:
a. Conducere / coordonare: Nu este cazul
b. Executie: Entry
 
6. Relatiile:
a) Ierarhice (control, indrumare), posturi supervizate:
• se subordoneaza: Directorului de Vanzari
• are in subordine: Nu este cazul
 
b) Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu Departamentele Logistica si IT
 
II. Descrierea postului
1. Scopul general al postului
Realizarea targetului de vanzari stabilit in conformitate cu politica de vanzari a firmei.
 
2. Obiectivele postului
Realizarea planului de vanzari prin vanzarea de produse prin telefon.
Identificarea de noi clienti.
Cresterea cotei de piata a produselor / serviciilor.

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului


Realizeaza planul zilnic de vanzari.
Prezinta si promoveaza la telefon produsele / serviciile prin realizarea de oferte pentru clientii
potentiali si cei existenti.
Prospecteaza in permanenta piata in vederea identificarii de noi clienti si a cresterii cotei de piata
a produselor.
Mentine permanent legatura cu clientii existenti pentru fidelizarea acestora.
Intocmeste rapoarte privind situatia vanzarilor, concurenta, noile trenduri pe piata, potentialii
clienti.
Urmareste incasarea comenzilor si face propuneri pentru acordarea de eventuale discounturi sau
amanari de plata pentru clientii fideli.
Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonatii acestuia in
realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.

 
4.Descrierea responsabilitatilor postului
a) Privind relatiile interpersonale / comunicarea
Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre sefii ierarhici si catre departamentele din
firma cu care colaboreaza.
Are o atitudine politicoasa atat fata de colegi, cat si fata de clientii cu care vine in contact.
b) Fata de echipamentul din dotare
Respecta procedurile interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea departamentului.
Informeaza prompt pe cei in drept in legatura cu eventualele probleme aparute cu echipamentul.
c) In raport cu obiectivele postului
Raspunde de buna desfasurare a procesului de vanzare la nivelul departamentului din care face
parte.
Acorda consultanta si feedback clientilor in legatura cu produsele vandute.
Raspunde de promovarea imaginii firmei in relatiile cu clientii.
Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces.
d) Privind securitatea si sanatatea muncii
Respecta normele de Securitate si Sanatate in Munca si PSI.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
Respecta limitele de vanzari ale zonei alocate.
Respecta Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare al firmei.
Respecta procedurile de lucru generale specifice firmei (programul de lucru, punctualitatea in
intocmirea si predarea rapoartelor etc.).
Respecta si aplica actele normative in vigoare si Contractul Colectiv de Munca aplicabil.
 
5.Conditiile postului de lucru
a. Programul de lucru 8 ore si suplimentar cand este nevoie.
Se va asigura corelarea acestor dispozitii cu acelea ale clauzei specifice din CIM, precum si cu
prevederile din anexele la RI / CCM la nivel de unitate referitoare la alternanta turelor, daca este
cazul, respectiv la programul de lucru inegal.
 
b.Conditiile materiale:
• ambientale Nu lucreaza in conditii ambientale deosebite.
• spatiu Are birou propriu.
• conditii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon fix, telefon mobil.
 
c. Conditii de formare profesionala Participa la cursuri de vanzari, marketing etc.
d. Buget Nu este cazul.

6. Gradul de autonomie
a. Autoritate asupra altor posturi .............

7. Indicatori de performanta
Atingerea cifrei de vanzari planificate.
Depasirea cifrei de vanzari cu ...%.
Rata de clienti multumiti de ....
Rata de clienti fideli de ....
Respectarea termenelor de livrare in proportie de ...%.
 
8. Perioada de evaluare a performantelor
Bianual

 
9. Evolutii posibile
Poate avansa pe pozitia de Manager Vanzari.

III. Specificatiile postului


 
1. Nivelul de studii
Minimum studii medii – bacalaureat, eventual studii superioare.
 
2. Calificarea necesara
Cursuri de calificare in vanzari, preferabil pentru domeniul de activitate al firmei.
Cunostinte limbi straine: engleza, preferabil nivel mediu sau avansat.

3. Competentele postului (pachet de competente)


buna cunoastere a pietei de produse similare;
abilitati de comunicare;
atitudine pozitiva si persuasiune;
discernamant si capacitatea de a rezolva problemele;
rezistenta la efort si stres;
corectitudine si loialitate fata de firma, flexibilitate;
spirit de ordine si disciplina.
 
4. Experienta de lucru necesara
Minimum 6 luni.

 
Data,
 
Numele si semnatura titularului postului, Numele si semnatura superiorului
ierarhic,

 
APROBAT
 
Director General

S-ar putea să vă placă și