Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARE DE LABORATOR NR.

Creați în Google Drive un folder (în dosarul TCI) cu numele Laborator 4.

În acest dosar se vor încărca toate aplicațiile acestei lucrări de laborator!


APLICAȚIA 1

1. Creaţi un document Word nou, cu următoarele setări de pagină: format A4; margini (sus,
jos, stânga, dreapta): 2.22 cm, 2.23 cm, 2.25 cm, 2.53 cm; antet: 1.34; subsol: 1.45 cm,
orientare pagină orizontală, font – Courier New, dimensiunea caracterelor – 12, dimensiunea
spaţiului interlinii – 1.

2. Editaţi textul următor:


POŞTA ELECTRONICĂ
Pe scurt se numeşte e-mail. Internetul creează o punte de
legătură între computere pentru schimb de fişiere şi mesaje.
Datorită costurilor legate de conectarea la reţelele principale
de Internet, accesul complet se poate face doar printr-un număr
limitat de servere. Dacă sunteţi conectat la un astfel de
server, puteţi pătrunde pe cont propriu în reţea dacă aveţi
propria adresă de e-mail.

3. Salvaţi documentul cu numele Posta în folderul CLASA.


4. Închideţi documentul.
5. Deschideţi documentul şi adăugaţi următorul conţinut din alineat:

Avantajul e-mail-ului este că puteţi trimite mesaje oricărei


persoane din lume cu condiţia ca aceasta să aibă adresă de e-
mail. Mesajul va sosi la destinaţie în câteva minute după ce a
fost trimis.

6. Salvaţi modificările efectuate.


7. Închideţi documentul.
8. Deschideţi documentul salvat anterior şi copiaţi tot textul cu numele Poșta
electronică în acelaşi document de 7 ori.
9. Fiecare text copiat trebuie să aibă un anumit stil al fontului: B, I, U, BI, IU, BU, BIU.
10. Salvaţi modificările făcute.

APLICAȚIA 2

1. Creaţi un document Word nou, cu următoarele setări de pagină: format A4; margini (sus,
jos, stânga, dreapta): 2cm, 2cm, 3 cm, 1.5 cm; antet: 1.35; subsol: 1.45 cm, orientare pagină
verticală, font – Times New Roman, mărimea caracterelor – 14, dimensiunea spaţiului
interlinii – 1.5.

2. Editaţi textul următor:

Nicola Tesla – enigma secolului XX


Studiul activităţii lui N. Tesla nu se mărgineşte numai în domeniul istoriei fizicii. Esenţa
descoperirilor lui nu au aspect pur tehnologic. Cunoaşterea modului de creaţie, de gândire, de
LUCRARE DE LABORATOR NR. 4
descoperire – aceasta prezintă interesul principal (cvintesenţa) în studierea vieţii şi activităţii
ilustrului N. Tesla.
N. Tesla a apărut pe lumea aceasta al patrulea copil în familia preotului ortodox de origine
sârb - Milutin Tesla. Se părea că soarta ia prezis o viaţă tihnită duhovnicească într-o provincie
din Horvaţia, aşa a dorit tatăl, care ia interzis tânărului Nicola să-şi continue studiile la institutul
politehnic din Graţ. Nicola a căzut la pat. Când tatăl a înţeles că fiul poate să nu mai
supraveţuiască, a fost de acord cu dorinţa fiului, şi Tesla s-a însănătoşit. Alt moment crucial în
soarta tânărului Tesla a fost moartea fratelui mai mare. Nicola Tesla a fost profund şocat de
această tragedie. S-au început coşmarurile psihice, mai ales noaptea. Pentru a se descătuşa de
această stare chinuitoare Tesla a început să efectueze nişte călătorii mintale în alte lumi, să se
întâlnească cu oameni necunoscuţi, să călătorească în alte oraşe. I se păreau aceste viziuni tot aşa
de reale ca şi lumea înconjurătoare. În lumea oamenilor de creaţie este pe larg cunoscută această
stare. Cu timpul, Tesla s-a învăţat să efectueze aceste transformări în alte dimensiuni, la dorinţa
proprie.
Nicola Tesla s-a născut 10.07.1856 în satul Smileanî (Horvaţia).

3. Salvaţi documentul cu numele Nicola Tesla în folderul Personalități Remarcabile.


4. Închideţi documentul.
5. Deschideţi documentul şi adăugaţi fragmentul de mai jos, cu următoarele cerinţe: alinierea
textului la stânga, reprezentarea caracterelor în formă cursivă, font – Arial, dimensiunea
caracterelor – 11, dimensiunea spaţiului interlinii – 2.

Câteva dintre invențiile lui Tesla sunt: curentul alternativ (1882), radioul, becul fară

filament sau lampa fluorescentă, principiile teoretice ale radarului, sisteme de propulsie prin

medii electromagnetice (fără a fi necesare părți mobile), rețele de curent alternativ cu una sau

trei faze, generator și motor cu mai multe faze, tehnologia de transmisie fără fir (wireless) și

telecomanda (1898), circuitul de înalt voltaj „Tesla Coil” (1891), motorul de inducție (1887),

submarinul electric, studii asupra razelor X, principiul de funcționare ale motoarelor reactive,

teoria dinamicâ a gravitației, câmpul de propulsie anti-electromagnetic sau propulsia spațială

(brevetul #6,555,114 din 1928), undele gravitaționale, bobina Tesla, energia liberă, începuturile

HAARP, generatorul de cutremure, raza morții, plăcile de energie violetă sau pozitivă,

electroterapia, bobina bifilară, principiul de decolare a avioanelor dintr-un punct fix, conceptul

vehiculelor electrice.

6. Salvaţi modificările.
7. Copiați un fragment din acest text.
8. Închideţi documentul.
9. Lipiţi fragmentul decupat în alt document nou pe care îl salvaţi cu numele Lecția de
Informatică în folderul rădăcină Laborator 4. Acestui fragment îi atribuiți următoarele
setări: font – Book Antiqua, stil font – aldin, dimensiunea caracterilor – 14, culoare font –
verde, documentul să fie de tip vedere).
LUCRARE DE LABORATOR NR. 4
APLICAȚIA 3

1. Deschideţi documentul Nicola Tesla salvat în folderul Personalități Remarcabile.


2. Efectuaţi în el următoarele modificări:
• Denumirea textului cu majuscule,
• Alinierea textului la mijloc,
• Fundalul documentului – gri deschis,
• Reprezentarea caracterilor în formă aldină,
• Font
a) Primul alineat – Script MT Bold, roşu,
b) Alineatele doi şi trei – Verdana, galben,
c) Următorul alineat – Monotype Corsiva, verde,
• Dimensiunea caracterilor – 12,
• Dimensiunea spaţiului interlinii – 1.5.
• Numerotare pagini.
3. Aranjaţi textul dat în două coloane.
4. Salvaţi documentul cu numele N. Tesla modificat în folderul Personalități Remarcabile.

APLICAȚIA 4

1. Creaţi un document nou cu numele Laborator Word în folderul rădăcină Laborator 4.


2. În acest document scrieţi două liste (lunile anului și zilele săptămânii) folosind cele două
etichete cu marcatori şi numerotat.
3. Tot în acest document editați citatul de mai jos, cu următoarele setări: font –Times New
Roman, stil font – obişnuit, dimensiunea caracterilor – 12, dimensiunea spaţiului interlinii –
1.5):

„Şi nu e numai că tot românul vrea să-şi aibă cojocul, dar ţine să-i mai fie şi frumos
impodobit cu flori tăiate din carmajin1 ori cusute-n fire de ibrisin.”
MARA de Ioan Slavici

4. Deschideţi un nou document în care să scrieţi pe trei coloane o listă, care să conţină în prima
coloană – 15 nume de ţări, în a doua coloană – 15 nume de oraşe, în a treia coloană – 15
specii de animale.
5. Salvaţi acest document cu numele Lab. Word în folderul rădăcină Laborator 4.

1
Piele de culoare roșie