Sunteți pe pagina 1din 32

Curs 11 – Management Logistic

Introducere in PetriNet

Galatus Ramona
10 Dec 2020
REFERINTE BIBLIOGRAFICE
Aplicativa Teorie Exemple

https://www.coursera.org/lecture/process-mining/2-2-petri-nets-1-2-XGSCe
https://www.coursera.org/lecture/process-mining/2-3-petri-nets-2-2-WMTAU
https://www.coursera.org/lecture/process-mining/2-4-transition-systems-and-
petri-net-properties-qov7f
https://www.coursera.org/lecture/quantitative-formal-modeling-1/one-final-
example-pTvnf
CONTINUT

 Definitia sistemelor informationale (Informational


system – IS)
 Modelarea sistemelor de business prin sisteme
informationale/ reatia dintre ele
 Clasificarea IS si pasii de dezvoltare a acestor
sisteme informationale + Exemple
 Modele de descriere a IS – Petri Net

 Implementare:

http://www.pntool.ac.tuiasi.ro/download.php
https://www.youtube.com/watch?v=dUYRjsEUr1o
RELATIILE PROCES BUSINESS, SISTEM
INFORMATIONAL SI MODELE ASOCIATE
tranziţiile prin bare sau dreptunghiuri
poziţiile se reprezintă prin cercuri
DEFINITIE
 O reţea Petri (eng. Petri net) se compune dintr-un tip particular de graf orientat
notat N şi o stare iniţială M0 , denumită initializare, sau starea zero.
 două tipuri de noduri, denumite
 poziţii sau locaţii (eng. place) şi respectiv

 tranziţii (eng. transition);

 Arcele orientate (eng. arc) unesc fie o poziţie cu o tranziţie, fie o tranziţie
cu o poziţie.
 Nu există arce care să conecteze două poziţii între ele, sau două tranziţii între
ele.
 Ca simbolizare grafică, poziţiile se reprezintă prin cercuri, iar tranziţiile
prin bare sau dreptunghiuri.
 Arcele sunt etichetate cu ponderile lor (eng. weight) (valori întregi, pozitive);
 un arc cu ponderea k poate fi privit ca o mulţime de k arce paralele cu pondere
unitară. Etichetele pentru pondere unitară se omit în reprezentările grafice
uzuale.
EXEMPLU
SISTEME INFORMATIONALE (SI)

 eLogistics: sistemele informationale sunt elemente


de baza intr-o organizatie
 Exemple: bancile – procesari de plati
 guvernele – colectarea taxelor
 spitalele – tratarea pacientilor pe baza dosarului pacient
 Supermarketuri – baza de date a produselor si evidenta acestora
(receptie produse, evidenta stocuri, vanzari, registru – cash register)
 educatie, fabrici cu productie, IMM (SME- small and medium
entreprise), turism (disponibilitate zboruri)

 Communicatiile si colectarea de informatii care


conditioneaza procesul decizional
TIPURI DE RETELE PETRI NET-CLASIFICARE
 Modele de tip reţea Petri netemporizată
 Modele de tip reţea Petri cu temporizare deterministă
 Modele de tip reţea Petri cu temporizare stohastică
 Modele de tip reţea Petri stohastică
 Modele de tip max-plus

 Rolul: Modelarea unui sistem cu evenimente discrete (sistem real, fie un model
matematic ce descrie funcţionarea unui sistem real), a cărui evoluţie este
raportată la apariţia unor evenimente.
 producerea evenimentelor joacă rolul de cauză pentru dinamica sistemului şi are
drept efect modificare stărilor sistemuluiîn cazul unui sistem cu evenimente discrete
 se poate vorbi despre o funcţie de tranziţie a stărilor, care formalizează riguros faptul
că sistemul trece dintr-o stare în alta numai ca urmare a producerii unui eveniment şi

 Sistemul păstrează starea în care se află până la producerea unui nou eveniment
• În problemele de modelare ce utilizează conceptele de condiţii şi
evenimente, poziţiile reprezintă condiţii şi tranziţiile reprezintă
evenimente.
• O tranziţie (eveniment) posedă un număr de poziţii de intrare şi ieşire,
care reprezintă pre-condiţii şi respectiv post-condiţii pentru evenimentul
în cauză.
SI – MODELAREA SISTEMELOR DE BUSSINESS

 Se vor discuta aspecte legate de modelarea


proceselor de business
 Procesul de business – “flow of work” (planificarea
activitatilor in cadrul unei organizatii)
 Management logistic – modelarea/planificarea
activitatilor de logistica
SI – COMPONENTE
 Informatie – act de comunicare ->schimb mesaje intre agenti (participantii
din sistem)-> ofera cunostinte fundamentale (knowledge)
 Cunostinte (knowledge, beliefs) – o stare de fapt care ofera un punct de
vedere asupra unei situatii
 Obiecte – reprezinta cunostintele accumulate
 Exemple – client=agent
DEFINITII
PROCESUL DE BUSINESS (BP) SISTEME INFORMATIONALE

 BP consta dintr-un set de  SI este un system software


activitati care se desfasoara pentru a colecta, transmite,
in mediul organizational si memora, regasi, manipula,
tehnic. Aceste activitati sunt afisa informatiile, astfel
coordonate pentru a se sustin oamenii, organizatiile
realiza obiectivul de sau alte sisteme de
business. Fiecare process de software.
business este coordonat de
o singura organizatie dar
poate interactiona si cu alte
procese de bussiness
CLASIFICARE
 1. Sistem informational personal (ex. Fisa pacient)
 2. Sistem informational al unei organizatii (Enterprise
information system)
 EDI – ELECTRONIC DATA INTERCHANGE
 ERP – ENTREPRISE RESOURCE PLANING

 Exemple: workflow management system, data warehouse,


process engineering/manufacturing system, procurement
system, sales and marketing system, delivery system, finance
system, product design, workflow management system, data
warehouse, business intelligence system (analizarea
performantei rularii proceselor de business)
BUSINESS INTELLIGENCE SYSTEM

 Business performance management (indicatori


de performanta)
 Querying and reporting
 Data mining: classification, clustering,
regression, association rule learning
 Process mining
 Timp de viata a unui SI in cadrul unei
industrii/organizatii – exemplu SAP tool:
CICLUL DE VIATA AL UNUI S.I.
STUDIU DE CAZ – MODELARE ATM

1. Requirements – strangerea de informatii necesare pentru modelare

2. Modelarea sistemului-> functionalitati


2. DESIGN PHASE
3. DESIGN ANALYSIS

- Scenarii de test
STARILE UNUI AUTOMAT ATM
SISTEM MATHEMATIC DE DESCRIERE A SI
Definitie

 Token-a thing serving as a visible or tangible


representation of a fact, quality, feeling, etc..
TRANZITIILE POSIBILE
EXEMPLU – PROGRAMARE INTERSECTIE
RELATIA PROCESE BUSINESS- IS-MODELE
ASOCIATE + TOOLS
DIAGRAMA DE CLASE

S-ar putea să vă placă și