Sunteți pe pagina 1din 9

INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN

MUNCA PENTRU ACTIVITATEA DESFASURATA IN CADRUL –


-

CAP.1.PREVEDERI GENERALE

Conducerea societatii intelege ca trebuie sa se implice in actiunile privind asigurarea unor locuri
de munca cu nivel cat mai ridicat de securitate si sanatate in munca.
Prezentele instructiuni proprii cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in
munca a personalului.
Instructiunile proprii au ca scop instituirea de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii
si sanatatii in munca a lucratorilor.
Prezentele instructiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este
necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor
intervenite in tehnologia de lucru si particularitatilor metodelor de lucru care urmeaza a fi reglementate
din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca.
In cadrul propriilor responsabilitati, angajatorul va lua masurile necesare pentru protejarea
securitatii si sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de
informare si pregatire, precum si pentru punerea in aplicare a organizarii protectiei muncii si mijloacelor
necesare acesteia.

CAP.2.INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


PENTRU DEPLASAREA SALARIATILOR LA/DE LA LOCUL DE MUNCA

In timpul deplasării pe traseul normal de acasă la serviciu si de la serviciu acasă in perioada  de timp
normală de deplasare, salariaţii societăţii sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:
    -  Să circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice.
     - Să circule numai pe partea stângă a drumurilor publice, dacă acestea nu au trotuare sau poteci.
      - Să traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea
pietonilor, iar in orase unde asemenea indicatoare sau marcaje lipsesc, pe la colţul străzilor, după ce s-au
asigurat că nu există vreun pericol; traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axul acestora.
     - Salariaţii societăţii sunt obligaţi să nu urce, să nu coboare si să nu deschidă usile autovehiculului de
transport in comun in timpul mersului.
La deplasarea la/de la locul de muncă/domiciliu cu autovehiculul de serviciu sau proprietate personală
sunt obligaţi să respecte legislaţia specifică circulaţiei pe drumurile publice, astfel incât să protejeze propria
persoana si pe ceilalţi participanţi la traficul auto.

CAP.3.INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


PENTRU MANIPULAREA MANUALA A MASELOR

Personalul care răspunde de operaţiunile de depozitare


      Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, de incendii, de
explozii si de intoxicatie.
      Depozitarea materialelor se va face numai in spatii destinate acestor scopuri, asigurandu-se atat cai
libere de circulatie cat si distante libere fata de peretii constructiei.
      Este interzisa blocarea accesului la instalaţiile electrice si de P.S.I. cu diverse
materiale;
      La stivuirea materialelor nu se admite depăsirea sarcinii maxime admisa a planseului si /sau pardoselii;
      La depozitarea materialelor pe rafturi trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu
trebuie depăsita;
      Depozitarea materialelor se va face pe cat posibil in ambalajele originale, avandu-se grija ca in timpul
stivuirii acestea sa nu se deterioreze;
      Stivuirile se vor face numai cu materiale si ambalaje care garantează maxima stabilitate;
      Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa;
      Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prăbusirea stivei;
      La depozitarea materialelor se va respecta compatibilitatea dintre ele, fiind interzisa depozitarea in
comun a materialelor care pot reacţiona chimic producând produsi inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi.
      La depozitarea materialelor ce emana aerosoli inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi ambalajele
acestora trebuie sa fie etanse.
      In cazul manipulării unei sarcini, concomitent de către mai mulţi muncitori, acestia vor ridica si cobori
sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei.
      Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajări dăunătoare sanatatii muncitorilor
vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare.
      Accesul in spatiile de depozitare si in locurile de incarcare-descarcare este interzis persoanelor care nu
au atribuţii la aceste operaţiuni.
      Spatiile de depozitare trebuie sa fie amenajate corespunzător materialelor ce se vor depozita in aceste
locuri.

Manipulare, transportul prin purtare si depozitarea materialelor cu mijloace nemecanizate.

      Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intelege orice operaţie
de transport sau susţinere a unei mase de către unul sau mai mulţi lucratori, inclusiv ridicarea, coborârea,
impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a condiţiilor
ergonomice nefavorabile implica riscuri de accidentare sau imbolnăvire profesionala.
      Conducerea societăţii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzătoare sau sa folosească mijloace
adecvate, in special echipament mecanic pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de
către salariaţi.
      In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor,
conducerea societăţii trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfăsoare in
condiţii de siguranţa si cu risc cat mai mic pentru sănătate.
      Conducerea societăţii va evalua in prealabil condiţiile de securitate si sanatate pentru activitatea
respectiva in ceea ce priveste:     
        caracteristicile masei;
        efortul fizic depus;      
        caracteristicile mediului de munca;
        caracteristicile activităţii.        
      Conducerea societăţii va dispune si va urmări realizarea masurilor corespunzătoare in scopul evitării
sau reducerii riscurilor de accidentare si imbolnaviri luând in considerare:
        Caracteristicile masei:
         greutatea si dimensiunile;
         dificultatea de apucare;
        instabilitatea sau riscul deplasării conţinutului;
         plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexarea
trunchiului;
         probabilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor in cazul unei ciocniri.
        Efortul fizic:
         prea mare;
         care nu poate fi realizat decât printr-o miscare a trunchiului;
         care nu antrenează o miscare buna a masei;
         care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o poziţie instabila.
        Caracteristicile mediului de munca:
         spaţiu insuficient pentru realizarea activităţii;
         pardoseliile alunecoase si/sau care prezintă neregularitati;
        imposibilitatea ridicării manuale la inaltime in siguranţa;
         manipularea maselor la mai multe niveluri;
         condiţiile climatice necorespunzatoare.
        Cerinţele activităţii:
         efortul fizic frecvent si prelungit;        
         insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;
         distantele mari pentru transport sarcini;        
         ritm impus.     
      La efectuarea operaţiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor repartiza numai
salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
      Este interzisa manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor fara efectuarea unor controale medicale
periodice.
      Conducerea societăţii va urmări ca salariaţii care executa lucrări de manipulare si transport prin
purtare sa primească o instruire adecvata privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se
expun in cazul in care aceste activităţi nu sunt executate corect.
      Salariaţii vor fi informaţi de conducătorii locurilor de munca asupra masurilor luate de conducerea
societăţii pentru asigurarea sanatatii la transportul si manipularea prin purtare.
      Conducerea societăţii va urmări modul in care salariaţii respecta indicaţiile tehnice de lucru privind
manipularea si transportul prin purtare.
      Conducerea societăţii va indica, pentru fiecare caz in parte, greutatea sarcinii de ridicat precum si
centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric.
      Conducerea societăţii va consulta salariaţii sau reprezentanţii lor si va permite acestora sa ia parte la
discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta
sănătatea si securitatea in munca.
      Salariaţii sau reprezentanţii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii, persoanei
juridice sau fizice, sa ia masuri de eliminare a riscurilor pentru salariaţii folosiţi la manipularea si transportul
prin purtarea maselor.
      Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele
transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua
niveluri in care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan
inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depăsească valorile maxime cuprinse in
normative.
      In timpul manipulării manuale a maselor, salariatul sau salariaţii trebuie sa aiba vizibilitate.
      Este interzis transportul prin purtarea maselor care impiedica vizibilitatea.
      Conducătorul locului de munca va stabili numărul de salariaţi care vor efectua manipularea si
transportul maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibre.
      Este interzis transportul de mase care au sisteme de prindere necorespunzatoare.
      Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele
corespunzător. Este interzisa manipularea sau transportul prin purtare in acelasi timp a maselor care sunt
instabile intre ele.
      Obiectele ambalate in cutii sau lazi trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Este interzis transportul
prin purtare a maselor nefixate corespunzător in cutii sau lazi.
      Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole,
instabil sau alunecos.
      Manipularea sau transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care,
datorita naturii lor, pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
      Este interzisa manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spaţiu pe orizontala sau
verticala corespunzător pentru realizarea acestei activităţi, daca nu se iau masuri suplimentare pentru
micsorarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale.
      Planurile inclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa
aiba stabilitate si sa fie prevăzute cu parapeti de protecţie.
      In cazul in care condiţiile climatice (vant, ceata, căldura excesiva) nu permit manipularea si transportul
manual al maselor in condiţii de securitate, conducătorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare
pentru eliminarea sau micsorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.
      Este interzisa cresterea numărului de ridicări sau coborâri pe unitati de timp.
      Este interzisa utilizarea salariaţilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au
echipament individual de protecţie si/sau de lucru corespunzător si in bunăstare.
      La incărcare, descărcare, transportul si manipularea materialelor prin purtare se vor respecta si
următoarele masuri:
        se va curata terenul pe care se efectuează aceste operaţii de toate obstacolele sau obiectele ce ar putea
impiedica operaţiunea de incărcare- descărcare;
        terenul pe care se face miscarea sau manipularea sarcinilor, trebuie sa fie stabil si rezistent, iar in cazul
cand acesta este denivelat sau in panta se vor amenaja platforme orizontale sau se va aduce terenul la forma
orizontala.
        distantele de transport nu vor depasi 50 de metri.
        mărimea sarcinilor transportate manual cu mijloace de transport ajutătoare   (cărucioare, lize) nu
trebuie sa depăsească pe teren consolidat 50 de kg la femei si 75 de kg la bărbaţi.
        transportul materialelor cu ajutorul mijloacelor ajutătoare (lize, cărucioare) este permis numai pe teren
drept. Se interzice transportul cu mijloace ajutătoare a instalaţiilor sau materialelor pe scări, trepte sau rampe
de acces.
      Este interzis categoric transportul de sarcini pe deasupra personalului muncitor, in incaperile locuite.
      Este interzisa desfacerea stivelor sau a grămezilor de alte materiale prin surpare (eliberând unul din
straturile de susţinere).
      Manevrarea materialelor se va face in ordine inversa stivuirii lor.
      La depozitarea lichidelor combustibile si lubrifiantilor se va tine seama de următoarele masuri:
      Lichidele pentru curăţenie se vor depozita in incaperi inchise, bine aerisite si ferite de surse de foc.
Aceste incaperi vor fi amplasate separat de alte magazii, de locuinţe, cantine, fântâni. Bidoanele si cutiile cu
astfel de substanţe se vor depozita in magazii fara ambalaje. Iluminatul acestor magazii se va face din afara
si pe cat posibil sa fie iluminat natural
      Este interzis transportul produselor petroliere sau a celor inflamabile in vase deschise sau improvizate.
      Este interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor la locurile de munca. Spatiile in
care se vor depozita materialele trebuie sa fie usor accesibile, sa aibă drumuri bune de acces, iar dotările si
instalatile aferente sa asigure deplina securitate a muncitorilor de deservire.
      Este interzisa stivuirea lăzilor la un loc cu saci, baloturi, butoaie.
      Aceste masuri cuprind masuri minime de prevenire a accidentării si imbolnavirii profesionale, luând in
considerare pericolele specifice acestor activităţi si cerinţele desfăsurării procesului de munca in condiţii de
securitate.

CAP.4.INSTRUCTIUNI PROPRII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


PENTRU UTILIZAREA UNELTELOR DE MANA

La executarea oricăror categorii de lucrări vor fi admise numai uneltele de mână , sculele si dispozitivele
aflate in perfectă stare, nefiind permisă utilizarea celor defecte sau improvizate.
     Uneltele de mână vor fi confecţionate din materiale corespunzătoare operaţiilor de executat. Cozile si
mânerele uneltelor de mână vor fi netede , bine fixate si vor avea dimensiuni care să permită apucarea sigură
si comodă, fără crăpături si aschii desprinse.
     Se interzice folosirea uneltelor de mână improvizate , cu suprafeţele de lovire deformate, stirbe sau
inflorite.
     Este interzisă folosirea uneltelor de mână care nu sunt bine fixate in mâner. Surubelniţele sau uneltele
asemănătoare vor fi prevăzute cu inele metalice de strângere a mânerului pe capătul uneltelor.
      Mânerele vor avea dimensiunile corespunzătoare pentru a putea rezista eforturilor la care sunt
supuse. Ele nu trebuie supradimensionate pentru a nu mări, inutil, efortul fizic al lucrătorilor.
     Uneltele folosite la lovire trebuie să aibă mânerele cu secţiune ovală si montată cu partea groasă la
capătul liber al părţii metalice a uneltelor.
      Se interzice depozitarea uneltelor pe treptele scărilor mobile, schele, tablouri electrice, ziduri.
Lucrătorul care execută pren care este necesar a lăsa uneltele din mână, trebuie să aibă buzunare speciale sau
truse pentru păstrarea uneltelor.
      Când se execută lucrul la inălţime, uneltele de mână vor fi ţinute in genţi rezistente si vor fi asigurate
impotriva căderii.
      In timpul transportului, părţile periculoase ale uneltelor de mână cu tăisuri si vârfuri, vor fi protejate cu
teci sau apărători adecvate. Pentru păstrarea uneltelor de mână ce nu sunt utilizate la un moment dat se vor
folosi bancurile de lucru sau dulapurile de scule.
      Uneltele de mână cu articulaţii ( foarfece, cleste) nu trebuie să prezinte frecări mari sau jocuri in
articulaţii care ar putea reduce capacitatea de prindere.
      Clestii vor avea fălcile complet suprapuse si fără stirbituri.
      Menghinele si nicovalele trebuie bine fixate de bancul de lucru si montate astfel ca lucrătorii care le
utilizează să poată avea , in permanenţă, in timpul lucrului, o poziţie cotrctă, normală si fără a fi obositoare.
      Uneltele folosite la percuţii nu se vor folosi dacă au suprafeţele de percuţie deformate, inflorite sau
stirbite ; aceste deformaţii vor fi rectificate zilnic. Se interzice călirea capetelelor uneltelor  (ciocanelor).
       Folosirea uneltelor de percuţie ( dălţi, dornuri) pentru spargeri sau operaţii similare se va face numai
prin apucarea acestora cu dispozitive soeciale ( clesti). La lucrările cu dălţi drepte sau in cruce, lucrătorii vor
utilize ochelari pentru protecţia impotriva aschiilor care ar putea sări.
     Când se lucrează cu pene sau dălţi ţinute de ajutoare, la baterea cu barosul, se vor folosi clesti cu
lungimea braţului de cel puţin 0,7 m .
      Se interzice utilizarea in medii de gaze sau vapori explozivi a uneltelor de mână executate din
materiale care, prin lovire sau frecare, pot produce scântei. In astfel de medii se vor utiliza numai unelte
confecţionate din materiale corespunzătoare
      Când se lucrează cu unelte de mână la operaţiuni in care există posibilitatea producerii de scântei,
aschii de orice fel, lucrătorii sunt obligaţi să poarte ochelari de protecţie cu apărători laterale si vizoare
incasabile. Zona in care se execută aceste lucrări va fi protejată prin ecrane pentru evitarea accidentării
lucrătorilor care circulă sau lucrează prin apropiere.
      Uneltele folosite la tăiat se vor verifica dacă sunt bine ascuţite si dacă au profilul correct in raport co
lucrările de executat. Nu este indicată folosirea pânzelor de fierăstrău sau joagăr dacă au lipsă trei
dinţi/metru sau doi dinţi alăturaţi.
      Uneltele pentru tăiat metale nu trebuie să f ie degradate, cu crăpături sau ruginite, iar muchiile laterale
nu trebuie să prezinte margini tăioase in locurile in care se strâng cu mâna.
     Capătul dălţilor, supus loviturii de ciocan, trebuie să fie neted, să nu aibă fisuri sau
concavităţi. Lungimea minimă a dălţilor va fi de 150 mm.

CAP.5.INSTRUCTIUNI PROPRII SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU


LUCRUL LA INALTIME

     Schelele si esafodajele, precum si elementele lor componente se vor calcula conform incarcarilor si
normelor prevazute in prescripţiile tehnice de incercari, in cele de calcul al construcţiilor si conform
condiţiilor specifice de folosire, astfel incat in timpul utilizarii lor sa nu conduca la provocarea unor
accidente de munca.
     Pentru a asigura repartizarea uniforma a presiunii asupra terenului trebuie sa se puna sub stalpii
schelei, perpendicular pe faţa zidului dulapi de lemn cu grosimea de 5 cm. La fel se va proceda si la
instalarea schelelor pe trotuare. Este interzisa asezarea stalpilor pe caramizi, pietre, capete de scanduri
etc.
     Schelele trebuie bine ancorate pe toata inalţimea lor de parţile solide ale construcţiei. Se interzice
ancorarea schelelor de elementele nestabile ale construcţiei (parapete, cornise, cosuri etc). Stabilitatea
schelelor independente se poate asigura prin proptele sau tiranţi, cu condiţia ca poziţia acestora sa fie
stabilita si detaliata prin proiecte.
     Se interzice asezarea schelelor pe parţile cofrajelor pentru turnarea betoanelor, precum si pe alte
elemente care nu sunt calculate pentru preluarea acestor sarcini. Deasemenea, este interzisa asezarea
schelelor direct pe grinzile planseelor, fara intermediul unor elemente de nepartizare.
     Podina schelei va fi distanţata de zid cu cel mult 50 cm pentru lucrarile de zidarie si cu cel mult 15
cm la lucrarile de finisaj, intervalul dintre pereţi si podinele schelei va trebui acoperit cu scanduri
demontabile.
     Se admite urcarea pe schele la construcţiile cu inalţimea mai mica de 12 m, pe scari independente
rezemate, care se vor aseza la fiecare nivel al schelelor, fixandu-se bine la partea superioara de traversele
schelelor.
     La cladirile situate de-a lungul drumurilor publice, podinele de lucru vor avea prevazute o viziera
inclinata, cu laţimea minima de 1 m.
     Sunt interzise urcarea si coborarea lucratorilor direct pe podinele schelei, prin agaţare de stalpi sau
de legaturile diagonalei. Urcarea si coborarea vor fi facute pe scari, prin golul special rezervat pentru
acestea, fixandu-se la partea superioara.
     Se interzice accesul lucratorilor pe schela direct din cladire sau golul usilor, ferestrelor sau din logii
si invers. in acest scop, toate golurile care dau spre schela vor fi barate.
     La montarea schelariei la inalţime, pana la executarea definitiva a podinei, precum si la executarea
procesului de producţie la inalţime, lucratorii vor fi echipaţi cu centuri de siguranţa, legate cu franghii
solide de parţile fixe si rezistente ale construcţiei.
    Se interzice cu desavarsire ca in loc de podine executate reglementar sa se foloseasca podine
amenajate pe suporturi improvizate (lazi, butoaie, corpuri radiator sau instalaţii sanitare).
    Se interzice folosirea schelelor pe capre in interior la construcţiile cu cel mult de doua niveluri.
    Demontarea schelelor se va executa de sus in jos. Se interzice demontarea prin daramare. De
asemenea, se interzice aruncarea la sol de la inalţime a materialelor (parţi componente) rezultate din
demontare. Coborarea materialelor se va face numai cu ajutorul macaralelor, scripeţilor si franghiilor.
    Zona de demontare a schelariei va fi imprejmuita la o distanţa de 10 m de baza cladirii si vor exista
obligatoriu placarde avertizoare. In cazurile speciale, unde nu se poate pastra aceasta distanţa, se va
asigura paza stricta a locului de demontare pe tot timpul demontarii.
    In timpul demontarii schelelor, golurile usilor de la parter, golurile in ziduri pentru ferestre si usi,
care se gasesc la nivelul podinelor de schela sau pana la 0,6 m mai sus de ea, iesirile pe balcoane si orice
acces din interiorul cladirii spre schela vor fi inchise (barate)
     Lucrul pe schele se va intrerupe obligatoriu in urmatoarele cazuri: la montarea si demontarea
schelelor, in timpul furtunilor sau vantului cu intensitate mai mare de 6 grade (11 m/s in timpul nopţii
intre niveluri); in cazul cand nu exista iluminat artificial, precum si in cazul cand se constata defecţiuni
care ar periclita starea de securitate a muncii pentru lucratorii care lucreaza pe schele.
    Toţi lucratorii care lucreaza pe schele la inalţime vor face control medical periodic, avand avizul
medicului de medicina muncii pentru lucrul la inalţime.
    Se interzice folosirea lucratorilor sub 18 ani pentru lucrul la inalţime.
    Schelele si esafodajele se dau in exploatare numai dupa recepţia tehnica, intocmindu-se proces-
verbal intre persoanele desemnate de director general prin decizie (sefii de echipe schelari, zidari si seful
punctului de lucru).
     In timpul exploatarii se va organiza un control sistematic al starii schelelor si esafodajelor. Zilnic
inainte de inceperea lucrului seful punctului de lucru va verifica starea schelelor si esafodajelor.
     In timpul montarii si demontarii, precum si in perioada de exploatare, zona in care se lucreaza
va fi ingradita si inchisa, pentru a nu permite accesul persoanelor straine.
     Lucratorii care lucreaza la montare-demontare, precum si lucratorii care lucreaza pe schele sunt
obligaţi sa poarte casti de protecţie si centuri de siguranţa.
     La fiecare montare a schelelor si esafodajelor se va executa verificarea calitativa a elementelor,
inlocuindu-se cele indoite turtite sau cu crapaturi. Folosirea suruburilor indoite sau cu filet uzat este
interzisa.
     Stalpii tubulari se vor monta vertical perfect in saboţii metalici de sprijin si cu asezarea acestora pe
elemente plate care sa asigure o repartizare uniforma a presiunilor pe teren.
     In timpul montarii sau demontarii, precum si in timpul folosirii schelelor si esafodajelor metalice,
conductorii electrici din apropierea lor vor fi indepartaţi si scosi de sub tensiune; la transportul sau
manipularea elementelor lungi ale schelelor si esafodajelor metalice se va avea grija ca acestea sa nu se
atinga de conductorii electrici aflaţi pe parcurs.
     Schelele metalice vor fi legate la pamant si acolo unde este cazul, se vor monta paratrasnete,
vor fi ancorate rigid de pereţii cladirii, conform prevederilor din proiect.
     Montarea si demontarea elementelor schelei sau esafodajului se va face intr-o succesiune stricta pe
niveluri, respectandu-se prevederile din cartea tehnica a schelei. Pe santierele unde nu exista macarale-
turn, piesele montate si demontate vor fi ridicate sau coborate cu ajutorul scripetelui si al cablului.
     In cadrul recepţiei tehnice a lucrarii, seful punctului de lucru va controla soliditatea schelelor,
esafodajelor si podinelor din lemn, verificand daca dimensiunile elementelor componente corespund
proiectului si daca execuţia a fost realizata in bune condiţii.
     Prinderea va fi executata cu un numar suficient de scoabe, spre a se asigura o buna rigidizare.
Scoabele ce vor scapa lemnul se vor scoate si se vor rebate in lemn sanatos. Ele servesc numai ca
element de prindere pentru rigidizare si vor fi reverificate dupa fiecare ploaie. Prin excepţie, la schelele
unde popii verticali se innadesc in prelungire prin scoabe, acestea trebuie sa lucreze la tensiune.
     La schelele si podinele din lemn care nu sunt de inventar, se va face o incarcare statica, inainte de
utilizare, consemnandu-se cele constatate in procesul-verbal.
     Caprele pe care se monteaza schele interioare vor fi de o construcţie solida, bine contravantuite
(pentru a fi cat mai rigide) si legate prin diagonala nin sensul longitudinal al podinei de lucru.
     Asezarea podinelor pe capre trebuie realizata in asa fel incat sa fie exclusa posibilitatea deplasarii,
ridicarii sau alunecarii lor. Capetele podinei se vor sprijini pe reazeme. Se interzice lasarea lor in consola
sau sprijinirea pe reazeme (caramizi, blocuri de beton, radiatoare, instalaţii sanitare etc, respectiv
asezarea pe capre suprapuse.
    Podinele de la schelele interioare executate din elemente de inventar trebuie bine fixate, astfel incat
sa se excluda posibilitatea alunecarii lor de pe reazem.
    Urcarea si coborarea pe schelele interioare se va face pe rampe de acces si scari bine fixate.
    Prezentele instructiuni proprii se aplica tuturor lucratorilor din cadrul societatii care  desfasoara
activitati in cadrul tuturor departamentelor sau santierelor.
    Incadrarea si repartizarea lucratorilor pentru lucrul la inaltime se fac pe baza avizului medical
eliberat in urma unui examen medical prin care trebuie verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice
necesare lucrului la inaltime.
     Persoana juridica ce angajeaza are obligatia de a preciza locul de munca la care va fi angajat
lucratorul pentru avizul medical. Lucratorii vor fi admisi pentru lucrari la inaltime numai daca au viza
medicala cu mentiunea expresa "apt pentru lucrul la inaltime", mentiune ce va fi inscrisa in fisa
individuala de instructaj.
    Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, vor
purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol.
   Pentru lucrul la inaltime mica, echipamentul individual de protectie trebuie acordat in functie de
gradul de periculozitate al activitatii depuse si de conditiile concrete de munca.
   Lucratorii sunt obligati sa foloseasca echipamentul individual de protectie a muncii pe timpul
lucrului precum si la accesul la si de la locul de munca si sa-1 pastreze in conditii bune de utilizare.
   Lucrul la inaltime este permis numai daca locul de munca a fost amenajat si dotat din punct de
vedere tehnic si organizatoric astfel incat sa previna caderea de la inaltime a lucratorilor.
    Accesul la si de la locurile de munca amplasate la inaltime trebuie asigurat impotriva caderii in gol a
lucratorilor.
    Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de pericol existent si de
conditiile concrete, specifice domeniului de activitate respectiv, organizarea locului de munca trebuie sa
fie facuta luandu-se toate sau numai o parte din masurile tehnico-organizatorice prevazute pentru lucrul
la inaltime, astfel ca pericolul caderii in gol a lucratorilor sa fie eliminat.
     La organizarea locului de munca amplasat la inaltime trebuie respectate si aplicate si prevederile si
reglementarile de securitate a muncii in vigoare, referitoare la posibilele pericole de accidentare
specifice activitatilor depuse in acel loc de munca, altele decat pericolul caderii lucratorilor in gol.
     Lucrul la inaltime trebuie sa se desfasoare numai sub supraveghere. In functie de complexitatea
lucrarilor si a gradului de periculozitate existent, persoana desemnata pentru supraveghere este
conducatorul locului de munca sau conducatorul lucrarilor respective, sau alta persoana desemnata,
echivalenta ca functie.
    Inainte de inceperea lucrului, persoana desemnata cu supravegherea activitatii trebuie sa
verifice daca au fost asigurate toate masurile de securitate necesare pentru prevenirea accidentarii si
imbolnavirii lucratorilor.
    Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, in conditiile lucrului la inaltime,
trebuie numit un conducator al locului de munca, care conduce operatiile, stabileste masurile de
securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora.
    Este interzis accesul persoanelor care nu au o atributie legata de aceasta activitate la locul de
manipulare a materialelor.
    In cazul in care rampele de acces trec peste goluri, trebuie sa aiba obligatoriu balustrade solide, bine
fixate pe podina, pe ambele parti ale rampei
    Este interzisa blocarea rampelor de acces cu materiale de constructii sau alte obiecte. Rampele
trebuie intretinute si curatate in permanenta.
    Scarile rezemate trebuie sa fie rezistente si usoare, conform standardelor in vigoare. Pentru cele
executate din lemn, se va utiliza lemn uscat cu fibre drepte si fara defecte.
    Lungimea totala a scarii trebuie stabilita astfel incat sa dea posibilitatea lucratorului sa lucreze stand
pe o treapta care se afla la o distanta de eel putin 1 m de la capatul superior al scarii.
    Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea scarilor si caderea lucratorului.
    In cazul in care conditiile de lucru permit fixarea scarii sus, atunci se fixeaza carlige la capetele
superioare ale ramelor longitudinale.
    Pentru ca scara sa nu alunece, capetele inferioare ale ramelor longitudinale trebuie dotate, de la caz
la caz, cu saboti metalici cu capete ascutite sau cu saboti de cauciuc.
    Scarile duble, care se desfac, trebuie dotate cu dispozitive cu lant care sa nu permita desfacerea lor
accidentals in timpul lucrului.
   Este interzisa inlocuirea de catre utilizatori a componentelor, accesoriilor sau pieselor metalice ale
EIP defecte precum si repararea acestora. Aceste operatii trebuie executate exclusiv de catre producatorii
de EIP autorizati.
     Indiferent de domeniul de activitate si de tipul EIP, locul (punctul) de ancorare (fix sau mobil)
trebuie astfel ales incat zona de prindere a lucratorului de acesta sa fie sub cota locului de ancorare pe
toata perioada lucrului. Rezistenta minima a locului de ancorare trebuie sa fie conform standardelor in
vigoare.
     Franghiile de siguranta (franghii, cabluri, lanturi) denumite si mijloace de legatura trebuie sa. aiba o
lungime maxima desfasurata de 2 m.
     Daca pe stalpul (sau similar) pe care se lucreaza exista un element fixat rigid, este obligatoriu ca
franghia de siguranta (breteaua) sa fie petrecuta astfel ca ea sa inconjoare stalpul deasupra acestui
element fixat rigid.
     In cazul in care configuratia locului de munca si/sau sarcina de munca nu permit eliminarea
pericolului de cadere in gol a lucratorului, EIP trebuie sa aiba in sistemul de limitare al deplasarii un
absorbator de energie sau n opritor de cadere.
     Pentru lucrul la inaltime, indiferent de domeniul de activitate, este obligatorie purtarea castii de
protectie.
     Persoanele care coordoneaza, controleaza si indruma procesul de munca vor purta obligatoriu casca
de protectie atunci cand isi desfasoara activitatea in conditiile lucrului la inaltime.
     Pentru lucrul la inaltime mica, de la caz la caz, in functie de gradul de periculozitate si in conditiile
concrete de munca, lucratorii trebuie dotati cu casca de protectie.
     La locurile de munca cu temperaturi scazute, casca de protectie trebuie purtata peste un capison
calduros.       Casca de protectie se va fixa obligatoriu folosind curelele de prindere.
    Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi, fisuri ale calotei, defectiuni
ale sistemului de amortizare etc. Casca defecta trebuie scoasa imediat din uz.
     Daca in configuratia unui loc de munca amplasat la inaltime exista o zona in care pericolul de
cadere in gol se poate manifesta, lucratorii trebuie sa poarte obligatoriu Centura de siguranta impreuna
cu franghia de siguranta care vor impiedica accesul lucratorului in zona cu pericol, pe toata perioada
lucrului.
     Daca locul de munca amplasat la inaltime nu poate fi amenajat sau dotat prin masuri integrate
pentru eliminarea pericolului de cadere in gol, lucratorii trebuie sa poarte Centura de siguranta de tipul si
in components specifics fiecarui domeniu de activitate.
    Centura de siguranta trebuie folosita fie ca mijloc de sprijin al corpului, fie ca mijloc de protectie
prin suspendarea impotriva caderii in gol, fie ca mijloc de oprire a accesului intr-o zona periculoasa. Este
interzis a se folosi Centura pentru alte functii de protectie decat cele pentru care a fost proiectata.
    Inainte de utilizare, Centura de siguranta si accesoriile trebuie verificate in mod obligatoriu.
     
CAP.6.INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU SITUATII
DE AVARIE.

a) Acordarea primului ajutor.


Societatea isi i-a masuri necesare privind asigurarea medicala a angajatilor . Vor fi folositi numai
lucratori apti din punct de vedere medical si numai pentru loc de munca pentru care a primit aviz
medical.Este interzisa cu desavarsire utilizarea luct\ratorilor la activitati fara aviz medical din partea
medicului de medicina muncii.
Se asigura continuu legatura telefonica cu agentii de paza si posibilitatea anuntarii 112
Societatea trebuie sa asigure celputin o trusa medicala de prim ajutor care va fi mentinuta cu
necesarul complet ,intr-un loc unde sa poata fi folosita in orice moment.
Prin grija angajatorului se vor asigura conditii igienice de lucru .
Pe perioada cu temperature extreme , se vor lua masuri pentru protectia
lucratorilor.
b) Organizarea primului ajutor
La organizarea si acordarea primului ajutor pot participa :
- din interiorul unitatii : martorul accidentului ,salvatorul, conducerea unitatii.
- din afara unitatii pompieri, personal cu pregatire sanitar,politisti.
Mijloace disponibile: oprirea de urgenta, intreruperea curentului electric,telefon,apel verbal, radio,
semnal de alarma, dispensar, cabinet medical, ambulator, elicopter, vehicolele unitatii, spitale, clinici,
cabinete medicale, materiale speciale .
c) Modul de acordare a primului ajutor.
Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat la locul unde s-a produs accidentul, de
catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta
Asistenta medicala de urgenta ocupa un loc special in ingrijirea medicala, trebuind sa rezolve, promt
si competent , cazurile care pun in pericol imediat viata bolnavului: accidente de munca,de circulatie sau
casnice, hemoragii, afectiuni acute cu dezechilibru respirator si circulator.
Pentru personalul medico-sanitar, acordarea primului ajutor la locul producerii unui accident sau a
unei imbolnaviri acute constituie o obligatie profesionala.
In conformitate cu legislatia actuala de protectia muncii , obligatia de a asigura securitatea si
sanatatea angajatilor, in toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii.
Obligatiile salariatilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca nu vor afecta principiul
responsabilitatii conducatorului unitatii. In contextual responsabilitatii sale , conducatorul unitatii va lua
masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor, implicit
pentru organizarea si dotarea punctelor de prim ajutor in cadrul unitatii.
Salvatorul de la locul de munca este important si de neinlocuit, deoarece el se gaseste la locul si in
momentul producerii accidentului si este colegul de munca al victimei.
Prima examinare a victimei se va face la locul accidentului,fara a incerca sa o deplasati.Datorita
conditiilor in care ea se executa , examinarea va fi sumara si va incerca sa stabileasca numai daca
accidentatul mai respire si daca inima iimai bate. Executarea rapida si perseverenta a manevrelor de
resuscitare cardiorespiratorie pot scoate accidentatul din starea de moarte aparenta.
Activitatea inimii o veti cerceta palpand pulsul arterial la nivelul arterelor carotide (pe partile laterale
ale gatului) , dar cel mai bine bataile inimii , ca si respiratia pot fi ascultate direct cu urechea pe torace.
Manevrarea si in transportul accidentatului trebuie sa respecte o serie de reguli. De exemplu,una din
erorile deosebite care se fac si este responsabila pentru nenumarate decese este neasteptarea ambulantei
sau a unei targi.
Anutarea accidentului la politie si la statia de salvare.
In cazul sangerarilor abundente se aplica compresie manuala locala, pansament compresiv sau
compresie manuala la distanta in zona subclaviculara sau inghinala.
In cazul in care victima vorbeste sin nu poate face anumite miscari: Oricare ar fi semnele, va actiona
ca si cum victima ar avea o fractura, evitand sa o deplaseze si respectand toate eventualele deformari la
nivelul membrului superior,membrului inferior, coloanei vertebrale.
Pana la sosirea echipei de specialitate , salvatorul va urmari semnele vitale ale victimei : prezenta
respiratiei, a pulsului, starea de constiinta si va supraveghea in continuare starea pansamentelor,
imobilizarea fracturilor, pozitia de siguranta.
d)Instructiuni de utilizare a stingatoarelor de incendiu
Este important sa stiti cu exactitate locul unde se afla stingatoarele de incendiu si tipul acestora.
Stingatoarele de incendiu pot fi grele , de aceea este o idée buna sa luati un stingator in mana
pentru a vedea cat este de greu si daca il puteti manui cu usurinta.De asemenea este important sa cititi
instructiunile de folosire tiparite pe fiecare stingator.
In cazul in care va trebui sa folositi stingatorul intr-un incendiu real trebuie sa stiti cum sa-l manuiti:
- scoateti piedica de siguranta;
- indreptati furtunul la baza focului;
- apasati manerul pentru a permite eliberarea agentului de stingere;
- miscati furtunul astfel incat sa stingeti incendiul.
Tot timpul aveti in vedere sa nu va apropiati prea mult de foc. Distanta recomandata de la care puteti
folosi stingatorul in siguranta este de 6-7 metri de la focarul de incendiu.
Stingatoarele de incendiu trebuie plasate in locuri vizibile si usor accesibile; instructiunile de
functionare trebuie sa fie ligibile; piedica de siguranta trebuie sa fie prezenta; trebuie sa fie inspectate
periodic pentru a va asigura ca sunt in stare buna de functionare.
e) Protectia impotriva incendiilor si exploziilor
Se interzice lucratorilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul
producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite avertizoare pentru
interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozii.
In timpul transportului cu autovehicule, recipientele ce contin produse inflamabile si explozive
vor fi asigurate impotriva rasturnarii, iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra deschiderii.
Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj:
-denumirea chimica uzuala a substantei;
-densitatea sau concentratia substantei
-gradul de pericol pe care il reprezinta;
-reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat.
(1)Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform prevederilor
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin OMAI nr.163/2007.
(2)Spatiile de evacuare vor fi mentinute in stare de curatenie si vor fi semnalizate corespunzator.
Se va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de cel putin 0,3 lx la
nivelul pardoselii.

CAP.7.REVIZUIREA INSTRUCTIUNILOR DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Prezentele instructiuni se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca
urmare a modificarilor de natura legislative, tehnica etc, survenite la nivelul societatii sau a procesului
de munca.

Intocmit,