Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

1cs-72/2021

Curtea Supremă de Justiţie


ÎNCHEIERE
07 aprilie 2021 mun. Chişinău
Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componență:
Președinte Iurie Diaconu
Judecători Liliana Catan
Victor Boico

examinând cererea înaintată de avocata Stratan Corina în numele lui Mihai


(Rizea) Cristian, privind strămutarea judecării cauzei intentată la demersul
procurorului în Procuratura Generală, Nani Liliana, cu privire la prelungirea arestului
preventiv față de Mihai (Rizea) Cristian, de la Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana
la o altă instanţă egală în grad,

constată:
1. La 10.03.2021 avocata Stratan Corina în numele lui Mihai (Rizea) Cristian a
înaintat o cerere prin care a solicitat strămutarea judecării cauzei penale privind
examinarea demersului procurorului cu privire la prelungirea arestului, de la
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana la o altă instanță egală în grad, pe motiv că nu
este de acord cu faptul examinării demersului de către Judecătoria Chișinău, sediul
Ciocana, în special de judecătorul Pavliuc Ghenadie.
2. Soluționând cererea nominalizată, Colegiul penal concluzionează că
cererea urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.
Potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) Cod de procedură penală, Curtea Supremă
de Justiţie strămută judecarea unei cauze penale de la instanţa competentă la o altă
instanţă egală în grad numai în cazul în care prin aceasta se poate obține
soluționarea ei obiectivă, rapidă, completă şi se asigură desfășurarea normală a
procesului.
3. Din conținutul cererii adresate de avocata Stratan Corina se desprinde drept
temei pentru strămutare faptul că, Mihai (Rizea) Cristian nu este de acord ca demersul
să fie examinat de judecătorii Judecătoriei Chișinău sediul Ciocana, inclusiv de
judecătorul Pavliuc Ghenadie.
La materialele cauzei este anexată încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul
Ciocana din 12.03.2021, prin care judecătorul Pavliuc Ghenadie deja a examinat și a
admis integral demersul procurorului cu privire la prelungirea măsurii preventive -
arestul preventiv, în privința lui Mihai (Rizea) Cristian, pe termen de 30 de zile,
demers care stă la baza prezentei cererii de strămutare.
În situația în care Mihai (Rizea) Cristian ar fi depistat circumstanțe prevăzute
la art. 33 Cod de procedură penală, care ar fi exclus, în opinia sa, participarea
judecătorului la examinarea demersului procurorului, el urma să declare recuzare
1
judecătorului. Faptul că anterior judecătorul Pavliuc Ghenadie a examinat asemenea
demersuri în privința lui Mihai (Rizea) Cristian nu excludea dreptul lui de a exercita
funcția sa în examinarea demersului dat, dacă nu este prezentat motiv legitim ce ar
indica contrariul.
În asemenea împrejurări, Colegiul penal conchide, că motivele invocate în
cerere nu pot servi drept temei de strămutare a cauzei, nu sunt invocate argumente
concrete şi obiective ce ar confirma necesitatea strămutării cauzei în altă instanță
egală în grad. Mai mult ca atât, prin examinarea demersului procurorului de către
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana la 12.03.2021 în privința lui Mihai (Rizea)
Cristian, situația conflictuală care a stat la baza apariției cererii de strămutare s-a
epuizat.
Prin urmare, Colegiul penal, reieșind din circumstanțele stabilite, ajunge la
concluzia că cererea de strămutare urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.
4. În conformitate cu art. 39 alin. (6), 46-49 Cod de procedură penală, Colegiul
penal al Curţii Supreme de Justiţie,

dispune:

Respingerea cererii înaintate de avocata Stratan Corina în numele lui Mihai


(Rizea) Cristian, privind strămutarea judecării cauzei intentată la demersul
procurorului în Procuratura Generală, Nani Liliana, cu privire la prelungirea arestului
preventiv față de Mihai (Rizea) Cristian, de la Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana
la o altă instanță egală în grad.
Încheierea este irevocabilă, pronunțată integral la 07 aprilie 2021.

Președinte Iurie Diaconu

Judecători Liliana Catan

Victor Boico