Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

DATA: 9-XII-2010
CLASA: a IX a
SCOALA: Liceul Teoretic Zimnicea
OBIECTUL: Consiliere şi orientare
SUBIECTUL: Adevărul despre alcool
PROPUNATOR: prof. consilier Potîng Alina

Competenţe generale
• Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă sanătos şi de calitate.
Competenţe specifice
• Conştientizarea efectelor nocive ale alcoolului asupra calităţii vieţii

Obiective operaţionale
• O1. Să formuleze opinii referitoare la sintagmele ocazional-permanent şi îmi
place-am nevoie, în scopul stabilirii limitelor care trebuie să existe în aceste
situaţii..
• O2. Să stabilească acele cauze personale şi sociale ce pot declanşa dependenţa
de alcool.
• O3. Să identifice efectele nocive ale consumului de alcool pe plan fizic şi
psihic.
• O4. Să identifice reacţiile de comportament specifice consumului de alcool, în
scopul conturării efectelor benefice, dar şi nocive.
Forme de organizare a activităţii
 frontală
 individuală
 în grup

Metode didactice
 conversaţia  dezbaterea
 jocul didactic  exerciţiul
 expunerea

Resurse didactice
 „Efectele consumului de alcool asupra organismului” – prezentare Powerpoint

Bibliografie
1. Gabriela Lemeni, Mircea Miclea, Consiliere şi orientare – ghid de
educaţie pentru carieră, Editura ASCR, Cluj-Napoca , 2008.
2. Miroiu Şerban, Ce să fiu?, Editura Politică, Bucureşti, 1997.
3. Mihai Stoian, Modele şi ... „modele” de viaţă, Editura Politică,
Bucureşti, 1998.
SCENARIUL DIDACTIC

Secvenţele Activitatea propunătorului Activitatea elevilor


lecţiei
1. Captarea Captez atenţia elevilor prin prezentarea Elevii urmăresc
atenţiei unei scrisori adresate mamei unei prezentările.
adolescente, victimă a consumului de
alcool şi a unui videoclip al unei
campanii sociale : „Lupta împotriva
alcoolului”
2. Anunţarea Anunţ subiectul lecţiei „Adevărul despre Elevii urmăresc datele
temei alcool şi efectele acestuia asupra prezente în diagramele
organismului” . Motivez alegerea temei expuse.
cu rezultatele chestionarului aplicat in
rândul elevilor referitor la consumul de
alcool .
3. Dirijarea După vizionarea prezentării power-point Elevii formulează
învăţării solicit elevii să răspundă la următoarele răspunsurile cerute.
întrebări deduse din conţinutul
materialului:
1. Care sunt cauzele ce determină
consumul excesiv de alcool?
2. Formulaţi care sunt efectele
benefice/nocive pentru organism în cazul
consumului de alcool?
3. Ce repercursiuni psihofiziologice şi
sociale poate avea consumul excesiv de
alcool?
4. Asigurarea Joc didactic: Elevii vor putea vizualiza
retenţiei şi Împart clasa în mai multe grupe. mai bine informaţiile şi vor
transferului O parte din grupe vor prezenta efectele putea compara
benefice fiziologice şi psihice, iar consecinţele efectelor
celelalte grupe vor prezenta efectele cauzate de consumul
nocive fiziologice respectiv psihice, alcoolului.
datorate consumului de alcool.
Fiecare grupă trebuie să formuleze câte 3
opinii unanime.
Analiza jocului:
Totalizez răspunsurile primite de la
elevi şi le încadrez într-un tabel
organizat în 4 coloane conforme cu
cerinţele lor.

5. Încheierea Formulaţi 3 opinii pentru următoarea


acvtivităţii afirmaţie „Pentru a fi tovarăşul lor
trebuie să fac la fel ca ei...” .

Fişă de lucru „Consecinţe”

Instrucţiuni: Identificaţi câte o consecinţă pozitivă şi una negativă pentru următoarele emoţii.

Furios/furioasă Fericit/fericită

Pozitivă Pozitivă

Negativă Negativă

Deprimat/deprimată Confuz/confuză

Pozitivă Pozitivă

Negativă Negativă

Trist/tristă Singur/singură

Pozitivă Pozitivă

Negativă Negativă