Sunteți pe pagina 1din 13

1.

Valoarea medie a unei locuinţe aflate în imediata apropiere a unui colegiu este de
58.950 unitati monetare. Se presupune ca valoarea locuintelor creste cu cat ele sunt
situate mai aproape de acest colegiu. Pentru a testa aceasta ipoteza, au fost selectate
aleatoriu 12 locuinte din zona colegiului; în urma evaluării acestora, a rezultat o
valoare medie de 62.460 unitati monetare, cu o abatere medie patratica de 5.200
unitati monetare. Testati aceasta ipoteza, pentru un nivel de semnificatie de 5%.

2. Un reporter se documenteaza pentru un articol privind costurile tot mai ridicate ale
educaţiei primite in invatamantul superior. Pentru aceasta, el a luat in considerare
variabila „costul unui manual” in semestrul in curs (variabila x). In urma considerarii
unui esantion de 41 de manuale, el a gasit ca: ∑xi = 550 ,22 u.m.;
∑( x ) 2
i −x = 1617 ,984 . Se cere:
a) gasiti media si abaterea medie patratica a costului unui manual in semestrul in curs, la
nivelul esantionului considerat;
b) testati ipoteza conform careia valoarea medie a unui manual este mai mica de 15 u.m.,
pentru un nivel de semnificatie de 1%.

3. Pentru a estima proportia cetatenilor care sunt de acord cu un program social sustinut
de Guvern, s-a considerat un esantion aleatoriu de 1000 de persoane. Daca 545 au
raspuns ca sunt in favoarea programului, exista suficiente informatii pentru a respinge
afirmatia Guvernului, precum ca programul sau social se bucura de sustinerea
majoritatii cetatenilor? (α=0,05).

4. Un politician sustine ca la viitoarele alegeri va primi 60% dintre voturile cetatenilor.


In urma selectarii unui esantion aleatoriu de 100 de persoane, a rezultat ca 50 dintre
acestea ar vota cu politicianul respectiv la viitoarele alegeri. Poate fi considerata
adevarata afirmatia politicianului, pentru un nivel de semnificatie de 5%?

5. Gradul de poluare a aerului se poate determina prin masurarea mai multor elemente,
printre care si nivelul monoxidului de carbon existent in atmosfera. Un ecologist vrea
sa arate ca orasul X are un grad ridicat de poluare a aerului, ilustrat printr/un nivel
mediu al monoxidului de carbon mai mare de 4,9. Pentru a verifica aceasta afirmatie,
au fost inregistrate nivelurile monoxidului de carbon din 12 zile consecutive, valorile
gasite fiind urmatoarele:
Ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CO 3,5 3,9 2,8 3,1 3,1 3,4 4,8 3,2 2,5 3,5 4,4 3,1
a) calculate media si abaterea medie patratica a nivelului de CO din aer;
b) exista suficiente dovezi pentru a respinge ipoteza ecologistului?

6. Un post de radio promoveaza un grup musical aflat in mare voga. In trecut, 60% dintre
ascultatorii postului de radio declarasera ca le-au placut grupurile muzicale promovate
de acest post. Dintr-un esantion de 200 de ascultatori, 102 au declarat ca le place
grupul recent promovat. Pentru un nivel de semnificatie de 0,05 testati ipoteza
conform careia nu exista diferente semnificative intre preferintele ascultatorilor din
trecut si prezent.

7. Intr-o livada de ciresi, recolta medie a fost de 4,35 tone/arie. A fost insa testat un nou
fertilizator chimic, pe 15 arii selectate aleator din livada si au fost inregistrate
urmatoarele recolte:

1
3,56 5,00 4,88 4,93 3,92 4,25 5,12 5,13 4,79 4,45 5,35 4,81
3,48 4,45 4,72
Pentru un nivel de semnificatie de 5%, avem suficiente dovezi pentru a concluziona ca in
urma aplicarii fertilizantului s-a obtinut o crestere semnificativa a recoltei?

8. Pentru doua esantioane de studenti, unul de fete si altul de băieti, a fost inregistrata
inaltimea persoanelor care au participat la un program sportiv (xi) si s-au obtinut urmatoarele
rezultate:
Esantion Nr. Studenti Suma greutatilor ∑( xi − x )
2

(∑xi) (inch)
Femei 30 1952 74,2
Barbati 40 2757 284,3
Ofera aceste date suficiente informatii pentru a respinge ipoteza conform careia inaltimea
medie a unui student participant la programul sportive este cu cel mult 2,5 inch mai mare
decat cea a unei studente? (nivel de semnificatie de 2%).

9. Pentru analiza preturilor de vanzare a apartamentelor aflate in 2 cartiere ale unui oras, au
fost selectate aleator 18 apartamente din primul cartier si 18 apartamente din cel de-al doilea
cartier, de la care s-au inregistrat preturile de vanzare. In urma prelucrarii datelor, a rezultat ca
un apartament din primul cartier are un pret mediu de vanzare de 15000 unitati monetare, cu o
dispersie de 2400, iar un apartament din cel de-al doilea cartier are un pret mediu de vanzare
de 16000 unit. monetare, cu o abatere medie patratica de 69,282 unit.monetare. Se poate
accepta ipoteza ca exista o diferenta semnificativa intre pretul mediu de vanzare al
apartamentelor din cele doua cartiere? (nivel de semnificatie 5%).

10. 20 de soareci de laborator au fost impartiti in doua grupuri egale. Fiecare grup a fost hranit
in conformitate cu una din cele doua diete alimentare prestabilite (A, B). La sfarsitul a trei
saptamani, a fost inregistrata cresterea in greutate a fiecarui soarece:
Dieta A 5 14 7 9 11 7 13 14 12 8
Dieta B 5 21 16 23 4 16 13 19 9 21
Se poate afirma cu o probabilitate de 95% ca dieta B a condus la o crestere medie a greutatii
semnificativ mai mare decat dieta A?

11. Pentru 20 de magazine situate în zona centrală, semicentrala şi periferică a unui oraş, se cunosc
valorile vânzărilor (mil. RON):
Zona Valoarea vânzărilor (mil. RON) Nr. magazine
Centrală 27; 22; 21; 20; 28; 29; 22; 20; 16 9
Semicentrala 15; 20; 23; 23; 25 5
Periferică 9; 15; 13; 18; 12; 10 6
a) Să se determine daca zona de amplasare a magazinelor a influentat semnificativ variaţia
vânzărilor, folosind testul F de analiza dispersionala (ANOVA); (nivel de semnificatie
α=0,05).
b) In ce masura a influentat zona de amplasare a magazinelor variatia vanzarilor?

12. Durata de servire a clientilor intr-un magazin, pentru 15 clienti este (minute):
8,3; 7,8; 8,5; 8,2; 7,7; 8,0; 7,4; 8,1; 7,6; 7,9; 8,5; 8,5; 7,9; 8,4; 8,6.
Sunt suficiente informatii pentru a concluziona, cu o probabilitate de 95% ca durata medie de servire a
unui client este mai mare de 8 minute?

13. Pentru un magazin de mobilă s-au cules date privind numărul de spoturi publicitare difuzate şi
numărul vizitatorilor (mii pers.) timp de 10 zile:

2
Ziua Nr. spoturi publicitare Nr.vizitatori(mii pers.)
1 7 42
2 5 32
3 1 10
4 8 40
5 10 61
6 2 8
7 6 35
8 7 34
9 9 45
10 3 11
a) Sa se reprezinte grafic datele;
b) Sa se determine modelul de regresie in esantion, calculand valorile ajustate ale numarului de
vizitatori in functie de spoturile publicitare;
c) Sa se verifice semnificatia modelului de regresie gasit la punctul b) folosind testul F, pentru un
nivel de semnificatie α=0,05.
d) Sa se testeze semnificatia parametrilor modelului de regresie, pentru un nivel de semnificatie
α=0,1.
e) Daca modelul s-a dovedit semnificativ, sa se previzioneze numarul vizitatorilor daca s-ar fi
difuzat 12 spoturi publicitare.
f) Sa se masoare intensitatea legaturii dintre variabile folosind coeficientul de corelatie, testand
semnificatia acestuia pentru un nivel de semnificatie α=0,05.
g) Ce pondere din variatia totala a numarului de vizitatori este explicata de influenta numarului
de spoturi publicitare?

14. Pentru două centre comerciale cu 12, respectiv 10 magazine, se cunosc datele:
Centrul Nr. magazine Valoarea medie a vânzărilor pe Dispersia vânzărilor
comercial un magazin (mil. RON)
A 12 18 10,24
B 10 27 20,25
Să se determine daca centrul comercial in care sunt amplasate magazine a influentat semnificativ
variaţia vânzărilor, folosind testul F de analiza dispersionala (ANOVA); (probabilitatea de garantare a
rezultatelor de 95%).

15. Pentru un mare magazin alimentar s-au cules date privind vânzările (mil. RON) şi profitul (mil.
RON) realizate în 9 luni ale anului 2003:
Luna Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept.
Val. Vânz. (mil. RON) 70 20 60 40 140 150 160 120 140
Profit (mil. RON) 15 2 13 15 25 27 24 20 27
a) Sa se reprezinte grafic datele;
b) Sa se determine modelul de regresie in esantion, calculand valorile
ajustate ale profitului in functie de vanzari;
c) Sa se verifice semnificatia modelului de regresie gasit la punctul b)
folosind testul F, pentru un nivel de semnificatie α=0,05.
d) Sa se testeze semnificatia parametrilor modelului de regresie, pentru un
nivel de semnificatie α=0,05.
e) Daca modelul s-a dovedit semnificativ, sa se previzioneze valoarea
profitului daca s-ar fi obtinut vanzari in valoare de 200 mil. RON.
f) Sa se masoare intensitatea legaturii dintre variabile folosind coeficientul
de corelatie, testand semnificatia acestuia pentru un nivel de semnificatie α=0,05.
g) Ce pondere din variatia totala a profitului este explicata de influenta
vanzarilor?

3
16. Pentru un magazin se cunosc vanzarile de camasi barbatesti si profitul obtinut pentru 8 zile
consecutive:
Profit (unitati monetare) 30 42 10 62 12 30 21 58
Numar de camasi vandute ( zeci bucati) 3 4 1 6 1 2 2 5
a) Sa se reprezinte grafic datele;
b) Sa se determine modelul de regresie in esantion, calculand valorile
ajustate ale profitului in functie de vanzari;
c) Sa se verifice semnificatia modelului de regresie gasit la punctul b)
folosind testul F, pentru un nivel de semnificatie α=0,05.
d) Sa se testeze semnificatia parametrilor modelului de regresie, pentru un
nivel de semnificatie α=0,05.
e) Daca modelul s-a dovedit semnificativ, sa se previzioneze valoarea
profitului daca s-ar fi vandut 8 zeci buc. de camasi.
f) Sa se masoare intensitatea legaturii dintre variabile folosind coeficientul
de corelatie, testand semnificatia acestuia pentru un nivel de semnificatie
α=0,05.
g) Ce pondere din variatia totala a profitului este explicata de influenta
vanzarilor de camasi?

16. Pentru a decide în ce zona să fie amplasat un magazin de casete video, managerul unei
firme de comercializare şi închiriere de casete video realizează un studiu. Astfel, el considera
că succesul afacerii este cuantificat prin profitul anual brut obţinut (sute euro). Factorii,
consideraţi determinanti pentru succesului acestei afaceri, sunt:
• numărul de locuitori pe o rază de un kilometru (mii loc.)
• venitul mediu al locuitorilor de pe o rază de un kilometru (zeci euro)
• numărul competitorilor pe o rază de un kilometru
• preţul unei casete video la închiriere (euro)

Sunt selectate aleator 15 de supermarket-uri şi sunt înregistrate valorile celor 5 variabile.

Profit Nr. Loc. Venit Competitori Preţ


(yi) (x1i) (x2i) (x3i) (x4i)
323.581 5.556 42.746 3 2.49
343.682 5.917 43.106 2 2.99
375.264 5.483 46.993 5 2.99
351.242 6.4 43.249 2 1.99
328.417 5.917 40.695 3 2.49
318.069 6.683 41.253 3 2.49
330.959 6.065 40.791 2 2.49
267.236 7.491 39.932 3 2.49
320.883 6.284 36.826 1 2.99
409.535 5.851 45.3 3 2.99
316.262 5.681 42.645 3 2.49
351.806 5.187 42.306 2 2.99
333.655 6.164 44.842 3 1.99
372.679 7.32 45.233 3 2.99
362.796 5.062 41.426 3 2.99

Analizaţi dependenţa dintre profitul obţinut si cei 4 factori de influenţă cu ajutorul unui model de
regresie.

4
Modelul liniar de regresie este:
yi = a + b1x1i + b2x2i + b3x3i+ b4x4i+ ei

5
Rezolvare folosind EXCEL:
1. Introduceţi datele din tabel începând din celula A1.
2. Apăsaţi Tools-Data Analysis şi Regression.
3. La Input Y Range selectaţi A1:A16. La Input X Range selectaţi B1:E16. Selectaţi Labels.
4. Dacă doriţi să calculaţi valorile reziduale, selectaţi Residuals. Apăsaţi OK.

Se obţin rezultatele:

Tabel 1.
SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
n n

∑ ( yˆ i − y ) ∑( y − yˆ i )
2 2
i
Multiple R 0,85879 Raportul de corelatie multipla (R) Ry , x1 , x2 , ..., xk = i =1
n
= 1− i =1
n

∑( y − y) ∑( y − y)
2 2
i i
i =1 i =1

2
∆ 2y / x ∆ 2e
( )
i =1
n
∑ ŷ i − y
2

R Square 0,737519 Coeficientul (gradul ) de determinaţie R = = 1− =


∆ 2y ∆ 2y ∑ ( y − y)
n 2
i
i =1
2 ∆2e / n − k −1
Adjusted R Square 0,632527 Valoarea ajustată a coeficientului de determinaţie R = 1 −
∆2y / n − 1
n

Standard Error 19,95674 Abaterea medie pătratică a erorilor în eşantion ∆2e


∑ ( yi − yˆi ) 2
se = = i =1
n−2 n−2
Observations 15 Numarul observaţiilor (n)

6
Tabel 2.
ANOVA
MS
df SS (media patratelor)
Sursa variaţiei (grade de libertate) (suma pătratelor) (dispersia corectată) F Significance F
n
(
∆2y / x = ∑ ŷ i − y = ) 2
∆2y / x Testul F=7,024515
Regression (variatia i =1 s 2y / x = =2797,665307 2 2 0,00584031< 0.05
datorată regresiei) 4 (k) 11190,66123 k F= s y / x / se (resping H0 – model valid)
n ∆2e
Residual ∆ 2e = ∑ ( y i − ŷ i ) 2 =3982,716528 s e2 = =398,2716528
(variatia reziduala) 10 (n-k-1) i =1 n − k −1

Total (variaţia totala) 14 (n-1)


n

i =1
(
∆2y = ∑ y i − y =15173,37776 ) 2
s =
2
y
∆2y
n −1

Tabel 3
Standard Error
(Abaterea medie
Coefficients patratica) t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Limita inf. a Limita sup. a
intervalului de incredere intervalului de incredere
Intercept a= -136,286 sa =134,8103572 ta = -1,010944678 0,335878>0,05 -436,6620065 164,0904
s b1 t b1 =
Nr. Loc. b1= -9,73134 =8,027247094 -1,212288244 0,253266>0,05 -27,61715833 8,154484
sb 2
t b2
Venit b2=11,33031 =2,841745705 =3,987095005 0,002571<0,05 4,99850612 17,66211
t b3
Competitor =
s b3
i b3= -14,4479 =8,08882227 -1,786154907 0,104378>0,05 -32,47090868 3,575129
sb 4
t b4
Preţ b4=35,32166 =15,26008696 =2,314643414 0,043165<0,05 1,320067288 69,32325

7
8
Tabel4.
RESIDUAL OUTPUT
Predicted
Observation Profit Residuals
1 338.5796 -14.9986
2 371.2542 -27.5722
3 376.1748 -0.9108
4 332.8525 18.3895
5 311.8281 16.5889
6 310.6962 7.3728
7 325.9235 5.0355
8 287.8659 -20.6299
9 310.9763 9.9067
10 382.3073 27.2277
11 336.2188 -19.9568
12 369.2938 -17.4878
13 338.7504 -5.0954
14 367.2528 5.4262
15 346.0917 16.7043

Interpretare rezultate din tabelul SUMMARY OUTPUT:

 R= 0,85879 arata ca intre profitul anual si cele 4 variabile luate in studiu (nr.
locuitori, venit, nr. competitori, pret) exista o legatura puternica.
 R2=0,737519 arata ca 73% din variatia profitului este explicata de cele 4 variabile
(nr. locuitori, venit, nr. competitori, pret).
 Abaterea medie patratica a erorilor se = 19,95674. In cazul in care acest indicator
este zero inseamna ca toate punctele sunt pe dreapta de regresie.

Interpretare rezultate din tabelul ANOVA:

In acest tabel este calculat testul F pentru validarea modelului de regresie. Intrucat
F=7,024515, iar Significance F (pragul de semnificatie) este
0,00584031 (valoare mai mica de 0.05) atunci modelul de regresie construit este valid si poate
fi utilizat pentru analiza dependentei dintre variabilele precizate.

Interpretarea rezultatelor din tabelul 4:


 Intercept este termenul liber, deci coeficientul a este -136,286. Termenul liber este
punctul în care toate variabilele explicative sunt 0. Deci profitul care s-ar obţine, dacă
nu ar fi nici un locuitor pe o rază de 1 Km, veniturile medii ale acestora ar fi zero, nu
ar fi nici un competitor şi nu s-ar plăti nici o chirie pentru casetele închiriate, ar fi de
-136,286sute euro. Deoarece ta=-1,010944678 iar pragul de semnificatie P-value este
0,335878>0,05 inseamna ca acest coeficient este nesemnificativ. De altfel faptul ca
limita inferioara a intervalului de incredere (-436,6620065 ≤ β1 ≤ 164,0904) pentru
acest parametru este negativa, iar limita superioara este pozitiva arata ca parametrul
din colectivitatea generala este aproximativ zero.

 Coeficientul b1 este 9,73134, ceea ce însemnă că la creşterea numărului de locuitori cu


1000, profitul va creste cu 9,73134 sute euro. Deoarece t b1 = -1,212288244 iar pragul
de semnificatie P-value este 0,253266>0,05 inseamna ca acest coeficient este

9
nesemnificativ. De altfel faptul ca limita inferioara a intervalului de incredere (-
27,61715833 ≤ β1 ≤ 8,154484) pentru acest parametru este negativa, iar limita
superioara este pozitiva arata ca parametrul din colectivitatea generala este
aproximativ zero.

 Coeficientul b2 este 11,33031, ceea ce însemnă că la creşterea venitului mediu al


t
locuitorilor cu 10 euro profitul va creşte cu 11,33031 sute euro. Deoarece b 2

=3,987095005 iar pragul de semnificatie P-value este 0,002571<0,05 inseamna ca


acest coeficient este semnificativ. Intervalului de incredere (4,99850612 ≤ β 2 ≤
17,66211) pentru acest parametru arata ca daca managerul respectiv isi deschide o
firma de inchiriere si vanzare de casete video, atunci la o crestere a venitului mediu a
unui locuitor din zona cu 10 euro, profitul va creste cu o valoare cuprinsa intre aprox.
5 si 17.6 euro.

 Coeficientul b3 este -14,4479, ceea ce însemnă că la creşterea numărului de


competitori cu o unitate (adică 1000), profitul va scade cu –14,4479 sute euro.
tb
Deoarece 3 = -1,786154907 iar pragul de semnificatie P-value este 0,104378>0,05
inseamna ca acest coeficient este nesemnificativ. De altfel faptul ca limita inferioara a
intervalului de incredere (-32,47090868 ≤ β3 ≤ 3,575129) pentru acest parametru este
negativa, iar limita superioara este pozitiva arata ca parametrul din colectivitatea
generala este aproximativ zero.

 Coeficientul b4 este 35,32166, ceea ce însemnă că la creşterea preţului plătit pentru


închirierea unei casete cu un euro, profitul va creşte cu 35,32166 sute euro. Deoarece
tb
4 =2,314643414 iar pragul de semnificatie P-value este 0,043165<0,05 inseamna ca
acest coeficient este semnificativ. Intervalului de incredere (1,320067288 ≤ β 4 ≤
69,32325) pentru acest parametru arata ca daca managerul respectiv isi deschide o
firma de inchiriere si vanzare de casete video, atunci la o crestere a pretului mediu
plătit pentru închirierea unei casete cu un euro profitul va creste cu o valoare cuprinsa
intre aprox. 1.32 si 69 euro.

Observam ca pentru variabilele nr. locuitori, si nr. competitori am obtinut coeficienti de


regresie nesemnificativi.

TEMA
Determinati si validati modelul de regresie obtinut prin eliminarea acestor doua
variabile. Utililizati EXCEL si rezolvati problema similar cu rezolvarea anterioara.
SUCCES!!

10
17. Managerul unui magazin alimentar doreste sa cunoasca dependenta dintre valoarea
vanzarilor şi profit. Pentru aceasta inregistreaza timp de 9 luni date privind vânzările şi
profitul (mil. RON). In urma prelucrarii datelor (utilizand EXCEL) si a specificarii ecuatiei de
regresie (in ipoteza legaturii liniare) care modeleaza dependenta dintre cele 2 variabile se
obtine :
Val. Vânz. (mil. RON) Profit (mil. RON)
Mean 10 Mean 0.195555556
Median 12 Median 0.2
Mode 14 Mode 0.15
Standard
Standard Deviation 5.267826876 Deviation 0.064828834
Sample Variance 27.75 Sample Variance 0.004202778
Sum 90 Sum 1.76
Count 9 Count 9
ˆyi = 0.07844 + 0.0117 xi , iar dispersia erorilor este se2 =0.00045311.
Se cere:
a) Validati modelul de regresie obtinut.
b) Testati semnificatia parametrilor ecuatiei de regresie.
c) Calculati si testati semnificatia coeficientului liniar de corelatie.

18. Un producător de detergenţi industriali preambalează produsul la cutii ce trebuie să aibă, în


medie, 10 kg. El doreşte să verifice corectitudinea ambalării şi hotărăşte să organizeze un
sondaj de n = 100 observaţii (cutii), pentru care obţine greutatea medie x =9.75 kg, cu o
abatere medie pătratică sx = 0,5 kg. Să se testeze ipoteza conform căreia în medie cutiile au
câte 10 kg, cu alternativa că greutatea este diferită de 10 kg. (< 10 kg sau > 10 kg), pentru o
probabilitate de 95%.

19. Pentru a analiza dependenta dintre suprafaţa cultivata (ha) şi productia la hectar (q/ha) s-
au inregistrat date referitoare la aceste variabile pentru 10 parcele. In urma prelucrarii datelor
(utilizand EXCEL) si a specificarii ecuatiei de regresie (in ipoteza legaturii liniare) care
modeleaza dependenta dintre cele 2 variabile se obtine :
Supr. cultivata. (ha) Productia la hectar (q/ha)
Mean 82.4 Mean 24.6
Standard
Deviation 11.296017 Standard Deviation 7.501111029
Sample
Variance 127.6 Sample Variance 56.26666667
Sum 824 Sum 246
Count 10 Count 10
yˆi = −22 .8711 + 0.576 xi , iar dispersia erorilor este se =15.656.
2

Se cere:
a) Validati modelul de regresie obtinut.
b) Determinati intervalul de incredere pentru parametrii ecuatiei de regresie.
c) Analizati intensitatea legaturii dintre cele doua variabile cu ajutorul unui indicator
adecvat si testati semnificatia acestuia.

20. Decanul facultatii de Economie Generala doreşte să verifice dacă procentul de


nepromovabilitate dupa prima sesiune de examinare la disciplina statistica este mai mic de
30%. Pentru aceasta sunt selectati aleator 100 dintre studentii care au sustinut examenul de

11
statistica in anul II. Pentru fiecare student se inregistreaza daca a promovat sau nu examenul.
S-a determinat astfel un numar de 24 de studenti care nu au promovat examenul. Oferă aceste
informaţii suficiente dovezi că procentul de nepromovabilitate este mai mic de 30%? Utilizaţi
o probabilitate de 99% de garantare a rezultatelor.

21. Pentru un mare magazin alimentar s-au cules date privind vânzările (mil. RON) şi profitul
(mil. RON) realizate în 9 luni ale anului 2003. In urma studierii legaturii liniare dintre cele
doua variabile, s-au obtinut urmatoarele rezultate:
ANOVA
Significance
df SS MS F F
0,000077964
Regression 1 0,03045 ……….. ………… 3
Residual ... …………. 0,000453
Total 8 ………….

Coefficient Standard
s Error t Stat P-value
Intercept 0,078438 …………. ………… 0,001719
Val. Vânz. 0,011712 0,001429 …………. 7,8E-05
Stiind ca valoarea medie a vanzarilor este de 10 mil RON/luna, se cere:
a) sa se completeze informatiile lipsa din tabelele de mai sus;
b) sa se testeze semnificatia modelului liniar de regresie, pentru un nivel de semnificatie
de 5%
c) sa se testeze semnificatia parametrilor modelului, pentru acelaşi nivel de semnificatie.

22. 50 de analişti îşi exprimă opiniile privind cifra de afaceri (mil RON) a unei firme, în anul
viitor. Rezultatele anchetei sunt exprimate de indicatorii sintetici:
Cifra de afaceri (anul viitor)
Mean 33,124
Standard Deviation 7,831036
Sample Variance 61,32513
Sum 1656,2
Count 50
Dacă se ştie că anul acesta cifra de afaceri (medie) a fost de 31,07 mil. RON, sunt motive
suficiente pentru a susţine ipoteza că anul viitor cifra de afaceri medie va fi semnificativ mai
mare faţă de cea de anul acesta? Se va utiliza o probabilitate de 95% de garantare a
rezultatelor.

23. Pentru 8 agenţii de turism s-au înregistrat datele privind numarul biletelor vandute si
profitul obtinut (mil. RON). In urma analizei legaturii liniare dintre cele doua variabile, s-au
obtinut urmatoarele rezultate:
ANOVA
Significanc
df SS MS F eF
Regression … …………. 0,438258 ………… 0,05221
Residual 6 0,450829 ………..
Total … ………….

12
Coefficient Standard
s Error t Stat P-value
Intercept -0,435 0,856914 ………… 0,629823
Nr. bilete
vândute 0,001382 …………. ………… 0,05221
Stiind ca dispersia numarului de bilete vandute este de 32796,79, se cere:
a) sa se completeze informatiile lipsa din tabelele de mai sus;
b) sa se determine intervalele de incredere pentru parametrii modelului, pentru un nivel
de semnificatie de 5%.
c) Ce procent din variatia profitului a fost determinat de influenţa numarului de bilete
vandute?

24. Un lot de 200 de sticle de băuturi racoritare este supus unui control de calitate. Lotul este
declarat necorespunzător dacă mai mult de 3% dintre sticle nu respecta compoziţia prestabilită
de producător. În urma verificării, 7 sticle sunt găsite ca necorespunzătoare. Oferă aceste
informaţii suficiente dovezi ca întregul lot să fie declarat “necorespunzător “ ? Utilizaţi o
probabilitate de 99% de garantare a rezultatelor.

13