Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENT 883/2004 –PLURICTIVIATTE

Notă : parte substanțială a activității în SM de reședință – cel puțin 25% din totalul activităților

(1) Persoana care desfășoară în mod obișnuit o activitate salariată în două sau mai multe state membre
face obiectul:

(a) legislației statului membru de reședință, în cazul în care desfășoară o parte substanțială a activității sale
în statul membru respectiv; sau

Exemplu :

● Se aplică indiferent de numărul de angajatori și de locul unde sunt situați (pe teritoriul
UE/SEE/Elveția)
● Dacă X își are reșed în RO, are 3 CIM-uri – Bulgaria, RO, Cehia și desfășoară :
o 30% din activit în RO ;
o 40% din activ în Bulgaria ;
o 30% din activ în Cehia.
Se aplică legislația RO.

Aceeași regulă s-ar fi aplicat și dacă niciunul din angajatori nu ar fi avut sediul pe teritoriul RO.

(b) dacă el/ea nu desfășoară o parte substanțială a activității sale în statul membru de reședință:

(i) legislației statului membru în care este situat sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii
sau angajatorului, dacă persoana este angajată de o întreprindere sau de un angajator; sau

● Se aplică dacă lucrătorul nu desfășoară o parte substanțială în SM reșed ;


● Se aplică în cazul în care lucrătorul are un singur angajator, dar situat pe terit altui SM
Exemplu :
● Dacă X își are reșed în RO, are 1/2 CIM-uri încheiate cu o entitate din Bulgaria și desfășoară :
o 10% din activit în RO ;
o 40% din activ în Bulgaria ;
o 50% din activ în Cehia.
Se aplică legislația din Bulgaria.
Dacă însă ar fi desfășurat 25% din activ în RO (și nu 10%, așa cum e în exemplu), atunci i s-ar fi
aplicat legislația din RO, în temeiul lit a) de mai sus (în mov).

(ii) legislației statului membru în care este situat sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii
sau angajatorului, dacă persoana este angajată de două sau mai multe întreprinderi sau angajatori ale căror
sedii sau locuri de desfășurare ale activității sunt situate într-un singur stat membru; sau

1
● Se aplică dacă lucrătorul nu desfășoară o parte substanțială în SM de reședință;
● Se aplică în cazul în care lucrătorul are mai mulți angajatori și toți sunt situați într-un singur SM
Exemplu :
● Dacă X își are reșed în RO, are 2 CIM-uri încheiate cu două entități din Bulgaria și desfășoară :
o 10% din activit în RO ;
o 40% din activ în Bulgaria ;
o 50% din activ în Cehia.
Se aplică legislația din Bulgaria.
Dacă însă ar fi desfășurat 25% din activ în RO (și nu 10%, așa cum e în exemplu), atunci i s-ar fi
aplicat legislația din RO, în temeiul lit a) de mai sus (în mov).

(iii) legislației statului membru în care este situat sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii
sau angajatorului, altul decât statul membru de reședință, dacă persoana este angajată de două sau mai
multe întreprinderi sau angajatori care își au sediile sau locurile de desfășurare a activității în două state
membre, unul dintre acestea fiind statul membru de reședință; sau

● Se aplică dacă lucrătorul nu desfășoară o parte substanțială în SM de reșed ;


● Se aplică în cazul în care lucrătorul are mai mulți angajatori care își au sediul în 2 SM diferite, din
care unul e SM de reședință („SMR”)

o Dacă X își are reșed în RO, are 2 CIM-uri încheiate cu două entități din care : (i) o entitate
are sediul în Bulgaria și (ii) a doua entitate are sediul în RO.
o 10% din activit în RO ;
o 40% din activ în Bulgaria ;
o 50% din activ în Cehia (fără CIM încheiat cu o entitate din Cehia)
Se aplică legislația din Bulgaria.
Dacă însă ar fi desfășurat 25% din activ în RO (și nu 10%, așa cum e în exemplu), atunci i s-ar fi
aplicat legislația din RO, în temeiul lit a) de mai sus (în mov).

(iv) legislației statului membru de reședință, dacă persoana este angajată de două sau mai multe
întreprinderi sau angajatori, dintre care cel puțin două (doi) au sediul sau locul de desfășurare a activității
în state membre diferite, altele decât statul membru de reședință.

● Se aplică dacă lucrătorul nu desfășoară o parte substanțială în SMR ;


● Se aplică în cazul în care lucrătorul are mai mulți angajatori care își au sediul în 2 sau mai multe SM
diferite, altele decât SMR

o Dacă X își are reșed în RO, are 2 CIM-uri încheiate cu două entități din care : (i) o entitate
are sediul în Bulgaria și (ii) a doua entitate are sediul în Cehia.
o 10% din activit în RO ;
o 40% din activ în Bulgaria ;
o 50% din activ în Cehia (cu CIM încheiat cu o entitate din Cehia)
Se aplică legislația din România - SMR.

2
Dacă însă ar fi desfășurat 25% din activ în RO (și nu 10%, așa cum e în exemplu), atunci i s-ar fi
aplicat legislația din RO, în temeiul lit a) de mai sus (în mov).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pensie unională :

REGULI :

- Fiecare SM aplică principiul cumulării ;


- La stabilirea cuantumului pensiei, fiecare SM ia în calcul exclusiv veniturile obținute în perioada în
care o persoană a fost asigurată potrivit legislației sale ;
- La stabilirea dreptului la pensie/a cuantumului acesteia, fiecare SM aplică exclusiv regulile
prevăzute în legislația sa în ce privește condițiile de acces la pensie și modul de calcul al
cuantumului său ;
- Ca regulă, fiecare SM acordă persoanei o pensie proporțională cu perioada lucrată pe teritoriul
său ;

Exemplu 1 :

X a desfășurat activitate salariată cu o durată de 14 ani pe teritoriul României, unde a obținut timp de 7 ani
un punctaj anual de 2 puncte și timp de 7 ani un punctaj anual de 1 punct.

Ulterior, a desfasurat o activitate salariata cu o durata de 20 de ani pe teritoriul Franței, unde a obținut în
fiecare luna un venit de 3000 EUR.

In final, a obtinut si venituri din chirii de pe teritoriul RO pe o durată de 3 ani.

Calculați pensia

- Se calculeaza doar prestatie teoretică și cea pro rata, întrucât X nu îndeplinește condițiile pentru a
beneficia de pensie exclusiv în baza legislației românești.

RO :

Prestația teoretică
𝐶âș𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡 𝑏𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢ț𝑖𝑒𝑖
❖ Punctajul lunar: 𝐶âș𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣ă (𝐼𝑁𝑆)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣


❖ Punctajul anual: 12

3
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒
❖ Punctajul mediu anual (”PMA”): 𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑛𝑧ă𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒

Procedură CNPP – prevede că pentru calculul pensiei – pentru perioadele în care a prestat activitate pe
teritoriul Franței îi voi lua în calcul un punctaj egal cu media punctajelor anuale obținute pe teritoriul RO

Exemplu:

In cei 14 ani – a obținut in RO – pe o perioadă de 7 ani un PA = 1/pe o perioadă de alți 7 ani un PA = 2

Ceea ce rezultă o media a PA realizate în RO de 1,5

Prestația teoretică:

PMA= (7*1 + 7*2 +1,5*20)/35=1,457

Prestația PRO RATA = Prestația teoretică*14/34=1,45*14/34=0,598

CUANTUM PENSIE:
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐ț𝑖𝑒 (1,41 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑙 2020) ×
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒 î𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒 (1442 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑙 2020)

Cuantumul pensiei= 0,597*1,41*1442= 1,219 lei

Exemplu 2

X a desfășurat activitate salariată cu o durată de 20 ani pe teritoriul României, unde a obținut în fiecare an
un punctaj anual de 2 puncte.

Ulterior, a desfasurat o activitate salariata cu o durata de 15 de ani pe teritoriul Franței, unde a obținut în
fiecare luna un venit de 3000 EUR.

In final, a obtinut si venituri din chirii de pe teritoriul RO pe o durată de 3 ani.

- Se calculeaza prestatie teoretică („PT”) și cea pro rata – Prestatie teoretica* numărul de ani în care
a desfășurat activitate salariată în RO/numărul total de ani în care a obtinut SC recunoscut de RO =
Prestatia teoretica*20 ani/35ani
- Franta calculeaza prestația teoretică – ca și cum X ar fi muncit toți cei 35 de ani ân Franta
Si apoi Franta aplica la PT*15/35 = îi va plăti o pensie proporțională cu perioada de cotizare în Franța
– adică cei 15 ani
- În mod similar, RO calculeaza prestația teoretică – ca și cum X ar fi muncit toți cei 35 de ani în RO
- Și apoi RO aplica la PT*20/35 = îi va plăti o pensie proporțională cu perioada de cotizare în RO – adică
cei 20 ani
RO ii va calcula si prestația independentă – fiindca intruneste condiția de stagiu exclusiv în baza
legislației românești

4
- În acest caz, RO va calcula și cuantumului pensiei exclusiv prin raportare la cei 20 de ani de stagiu
realizați în RO

I. Prestație independentă

PMA= Suma a PA din cei 20 de ani/35= 20*2/35=1,14

Pensie=1,14*1,41*1442=2.321 lei

II. Prestația pro rata

Prestația teoretică : PMA=(2*20+15*2)/35=2

Prestația pro rata=PMA*20/35=40/35=1,142

Pensie=1,142*1,41*1442=2.321 lei

FORMULE CALCUL PENSIE RO

CALCUL PENSIE PENTRU LIMITA DE VARSTA

𝐶âș𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑖𝑡 𝑏𝑎𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢ț𝑖𝑒𝑖


❖ Punctajul lunar: 𝐶âș𝑡𝑖𝑔𝑢𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣ă (𝐼𝑁𝑆)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 î𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣


❖ Punctajul anual: 12

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒


❖ Punctajul mediu anual: a
𝑁𝑢𝑚ă𝑟𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑛𝑧ă𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒

CUANTUM PENSIE:
𝑃𝑢𝑛𝑐𝑡𝑎𝑗𝑢𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 × 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑒𝑐ț𝑖𝑒 ×
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒 î𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑜𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎 î𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑒𝑟𝑖𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑒