Sunteți pe pagina 1din 5

Numele______________________ Data__________

Evaluare
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
Clasa I

1. Scrie numerele: 25, 7, 12, 44, 70, 64, 46:

a) crescător: __________________________________________________________

b) descrescător:_________________________________________________________

c) numai numerele pare__________________________________________________

2. Scrie toate numerele mai mici decât 100 care au:

a) cifra zecilor 4: ..................................................................................................................


b) cifra unitǎţilor 8: ..............................................................................................................
c) suma cifrelor 7: .............................................................................................................

3.Descompune numerele în zeci şi unităţi:


76 29 38

4.Descoperă regula şi continuă fiecare şir cu încă trei numere:


95, 90, 85, …….., ………, ……..
3, 6, 9, ………, ……….., ……….

10, 20, 30,…….., ………., ………..

5.Calculaţi:

30 + 5= 90 - 80= 66 – 54 + 8=
70 + 15= 69 - 5=
34 + 9 = 78 - 9= 34 + 21 - 7=
38 + 56= 82 - 45=

6.Găseşte:

a) suma numerelor 45 si 24 : ___________________________________

b) diferenţa numerelor 87 si 67: _________________________________

c) numărul cu 4 mai mare ca 56: ________________________________

d) numărul cu 15 mai mic ca 78: ________________________________


7. Rezolvă, apoi compară rezultatele obținute folosind semnele de comparaţie ( < > = ):

18 +32 7 5 - 65 69- 38 70 - 40

8. Aflǎ termenul necunoscut:

a + 21 = 74 78 – c = 35 b – 47 = 32
a = .................. c = ............... b = ..................
a = ................... c = ................ b = .................

V. ....................... V. .................. V. .....................

9. Crina are 12 flori, iar Geta are cu 18 flori mai multe.


Câte flori au fetele împreună?
Rezolvare:

R:
OBIECTIVE:

– să numere în intervalul dat;


– să ordoneze crescător şi descrescător numerele;
–sa descompuna numerele
– să continue sirul;
– să rezolve adunări şi scăderi;
– să rezolve corect exerciţii cu terminologie;
– să rezolve probleme cu două operaţii;
– să cunoască lunile anului, zilele saptamanii;
– să recunoască figurile geometrice.
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

Item FB B S

I2 Ordonează corect numerele a., Ordonează corect numerele a.b./ a.c./ Ordonează corect numerele a./
b. și c b.c. b./ c.

Scrie corect numerele Scrie corect numerele respectând Scrie corect numerele
respectând cerinţele date (a,b,c); cerinţele date (a,b/b,c/a,c); respectând cerinţele date (a/b/c)
I3 Descompune 3 numere Descompune 2 numere Descompune 1 numar

I4 Descoperă regula şi continuă D4escoperă regula şi continuă șirurile Continua doar un șir
șirurile a., b., c a., b./ a., c./ b., c.

I5 Efectuează corect 11-12 operații Efectuează corect 5-10 operații Efectuează corect 1-4 operații

I6 Rezolvă corect toate cele 4 Rezolva corect 2-3 cerințe Rezolva corect 1 cerință
cerințe

I7 Calculează corect şi foloseşte Calculează corect şi foloseşte semnul Calculează cu mici erori şi
semnul de comparaţie potrivit de comparaţie potrivit în unul din foloseşte semnul de comparaţie
în ambele cazuri; cazuri; potrivit în unul din cazuri;

I8 Află corect numărul necunoscut Află corect numărul necunoscut în 3 Află corect numărul necunoscut
în 4 situaţii; situaţii; în 1 – 2 situaţii;
I9 Rezolva corect problema, cu Rezolva corect 2 operaţii și Rezolva corect 1 operaţie, dar
plan de rezolvare formulează o întrebare. nu scrie nicio întrebare
GREŞELI FRECVENTE:

MĂSURI AMELIORATIVE:

Prof. înv. primar,


Onofrei Adriana