Sunteți pe pagina 1din 3

Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100, fără trecere peste ordin

Nume: ______________________

EVALUARE FORMATIVĂ
1. Descoperă regula, apoi continuă şirul cu încă trei numere
a 77, 78, 79, …… …… …….
b 34, 33, 32, …… ……. …..

2. Compară perechile de numere


a) 67 77 b) 21 32 c) 86 84

3. Calculează.
43 + 45 =_____ 78 – 36 =_____
56 + 23 =_____ 89 – 25 =_____
4. Află numerele cu 12 mai mari decât: 15, 32, 44.

5. Află numerele cu 14 mai mici decât: 98, 65, 47.

6. Efectuează șirurile de operații.


26 + 62 – 45 = 99 - 36 – 12 =
=____________ =____________
=____________ =____________

7. Completează enunțurile cu cuvintele potrivite din coloană.

Numerele care se adună se numesc ____________________ . descăzut

Rezultatul adunării se numește _______________________ . scăzător

Primul număr la scădere se numește ___________________ . termeni

Al doilea număr la scădere se numește ___________________ . diferență sumă

Rezultatul scăderii se numește _______________________ .

8. Află diferența numerelor: 34 și 22; 44 și 24; 25 și 23.

9. Află suma numerelor: 15 și 23; 32 și 36; 45 și 54.


Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100, fără trecere peste ordin

10. Mărește suma numerelor 12 și 13 cu vecinul mai mare a numărului 10.

11. Maria a avut 45 de lei. A cumpărat o carte cu 23 de lei. Câți lei mai are?

r:__________
12. Tudor a obținut 56 de puncte la un joc, iar Eduard cu 13 mai multe. Câte puncte a obținut
Eduard?

r:__________
13. Dintr-o parcare au plecat 23 de mașini și au mai rămas 25. Câte mașini au fost la început în
parcare?
1.

r:__________

14. Alina a cules 32 de viorele, iar Elena cu 12 mai multe. Câte viorele au cules împreună?
Rezolvare

r:__________
15. Pentru realizarea unui proiect, Matei a adus 45 de bețișoare, iar Natalia 34. Ei au folosit pentru
proiect 38 de bețișoare. Câte bețișoare au rămas nefolosite?
Rezolvare

r:__________
Adunarea și scăderea numerelor de la 0 la 100, fără trecere peste ordin