Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă Comunicare în limba română

Exersăm, învăţăm!

1) Unește cuvintele cu înţeles opus:


trist pleacă înaltă aproape

scundă vesel departe vine

2) Scrie cuvintele care lipsesc din propoziţiile de mai jos:


Valentina are o sanie …………………………………….. .
Păunul are …………………….. colorate.
………………………………….. fură găini.
3) Ordonează cuvintele pentru a obţine propoziţii. Scrie propoziţiile pe caietul tău!
spune o Silvia poveste;
………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
...................................................................................................................................................................................
Vioara este lui nouă Viorel;
………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
...................................................................................................................................................................................

4) Citește cu atenţie, apoi răspunde în scris la întrebări pe caietul tău tip I:


A nins mult. Omătul este mare. Am luat sania și am urcat colina. Acolo sunt prietenii
mei. Ei au construit un om de nea. Sunt tare veseli. Săniile alunecă iute la vale.
Seara se lasă peste sat. Plecăm spre casele noastre.

a. Cum este omătul?


b. Ce au construit copiii?
c. Ce fac săniile?

………………………………………………………………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
...................................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
...................................................................................................................................................................................
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
...................................................................................................................................................................................