Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU.

ETAPELE CICLULUI DE VIAŢĂ AL PRODUSULUI

1. Completaţi tabelul de mai jos cu explicaţiile corespunzătoare:


Etapa CVP 1. Introducere 2. Creştere 3.Maturitate 4.Declin
Evoluţia
vânzărilor

Evoluţia
profitului

2. Intervalul de timp cuprins între momentul achiziţionării unui produs şi cel al distrugerii
sale se numeşte:
a. Ciclu de viaţă al produsului şi depinde de c. natura produsului
b. Durată de folosinţă d. numărul utilizatorilor săi

3. Asociaţi caracteristicile din coloana B, fazelor corespunzătoare din coloana A:


A. Fazele ciclului de viaţă B. Caracteristici
1. Lansarea a. creştere rapidă a vânzărilor
2. Creşterea b. profitul este maxim
3. Maturitatea c. volum redus al vânzărilor şi cheltuieli
ridicate cu promovarea
4. Declinul d. Încercări de restimulare a interesului
pentru produs

4. Completaţi spaţiile punctate cu enunţurile-cuvintele corespunzătoare:


a. Ciclul de viaţă nu se confundă cu durata de ……………………………. a produsului.
b. Unii specialişti consideră şi apariţia …………………..ca etapă a CVP.
c. Profitul poate fi inexistent în etapa CVP numită………………………………………
d. Profitul este maxim în etapa…………………………………
e. Uzura morală a unui produs apare sub incidenţa…………………………….
f. Natura produsului este un factor …………………….ce influenţează CVP.
g. Profitul obţinut în etapa de maturitate permite întreprinderii să-şi
recupereze………………………………………..
h. Produsul nu este cunoscut în etapa de ………………………………a CVP.
i. În maturitatea stabilă volumul vânzărilor rămâne …………………………..
j. Etapa cea mai lungă a CVP este…………………………………….
k. Obiectivul firmei în faza de creştere îi reprezintă creşterea ………de piaţă.

5. Notaţi cu A sau F, după caz. Reformulaţi acolo unde este cazul.


a. În faza de creştere există tendinţa de scădere a preţului de vânzare.
b. În general, preţurile de lansare sunt mici.
c. Retragerea produsului din fabricaţie presupune reducerea volumului vânzărilor.
d. Limitarea nevoii de consum este o cauză a etapei de declin.

6. Exemplificaţi ciclul de viaţă al unui produs vs ciclul de viaţă al unei mărci.


7. Exemplificaţi etapele ciclului de viaţă pe un produs utilizat cândva de voi sau de familia
voastră.
8. TEMĂ DE REFLECŢIE

Coca-Cola a fost prima companie care s-a preocupat de creşterea


consumului de băuturi răcoritoare în timpul dimineţii. În anul 1987 compania a
pornit o campanie promoţională sub deviza: “Coke dimineaţa!”, pe tot cuprinsul
Statelor Unite. Campania nu ataca în mod direct consumul de cafea, care avea o
pondere de 47% pe piaţa băuturilor consumate dimineaţa.
La început, Pepsi-Cola, ca şi celelalte firme producătoare de băuturi
răcoritoare, a aşteptat să vadă rezultatele eforturilor depuse de Coca-Cola. Pepsi
a adoptat apoi o strategie şi mai agresivă decât a companiei Coca-Cola. În primul
rând, compania a lansat o nouă marcă, Pepsi A.M., special concepută pentru
consumul de dimineaţă, disponibilă atât sub formă dietetică, cât şi sub formă
obişnuită. Reclamele atacau din plin cafeaua. De exemplu, o reclama înfăţişa mai
multe ceşti de cafea şi o cutie de Pepsi A.M. Sub cutia de Pepsi A.M. se putea citi:
“O pauză reconfortantă într-o zi dificilă”.
Atât Coca-Cola, cu referiri mai subtile, cât şi Pepsi-Cola, prin campania sa
agresivă, au avut de înfruntat anumite obstacole în intenţia lor de a-şi extinde
băuturile răcoritoare pe segmentul consumatorilor matinali. Băutorii de cafea
sunt loiali. În plus, ambele companii au trebuit să depăşească efectul de
“ciudăţenie”. Cele două companii trebuie să câştige bătălia cu tradiţia pentru a
obţine un loc pentru băuturile răcoritoare la masa de dimineaţă şi pentru a pune
capăt supremaţiei cafelei.
Vor reuşi aceste băuturi răcoritoare să spargă tradiţiile şi să înlocuiască
cafeaua, ceaiul sau laptele de la micul dejun?