Sunteți pe pagina 1din 2

Comisia de examinare și selectare a proiectelor câștigătoare

în cadrul Programului de Granturi 2021


pentru organizațiile de tineret,
organizat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Desemnează proiectele câștigătoare în cadrul Programului de Granturi 2021


pentru organizațiile de tineret, în urma procedurii de evaluare:

Nr. Asociaţia Obştească Titlul proiectului


Asociația pentru Dezvoltare Wave Week Moldova 2021
1
Creativă
AbiliTare pentru IMPLICARE: capacitarea intensivă și
2 Institutul pentru Inițiative Rurale avansată a 5 ONG-uri locale de tineret pentru replicarea
modelului IntegrACT testat de iRi în ultimii 4 ani
Oportunități de dezvoltare pentru adolescenții și tinerii
3 The Moldova Project
social-vulnerabili din mediile rurale
O societate deschisă prin artă: Moldovan National Youth
4 Asociația Muzical-Corală
Orchestra la aniversarea de 10 ani
Asociația Studenților și
5 Rezidenților în Medicină din Bazele medicinei de urgență pentru liceeni, ediția a 3-a
Moldova
Centrul de Instruire și Dezvoltare
6 CATalizator - tânăr lider prin acțiuni de voluntariat
Personală „ANIMA”
Instruirea digitalizată și integrarea copiilor defavorizați în
7 Fundația Filantropică „Open Gates”
valorificarea tradițiilor culturale a Moldovei
Asociația de jocuri intelectuale din A IV-a ediție a Campionatului Republican de jocuri
8
Republica Moldova intelectuale „Sub cușma lui Guguță”
Consiliul Național al Tineretului
9 Academia Lucrătorilor de Tineret: Rebranding
din Moldova
Asociația pentru Dezvoltarea
10 Tehnologiilor Informaționale GirlsGoIT- Programul național de pregătire a trainerilor
„EDUCAT”
Fundația pentru Dezvoltarea
Dezvoltarea personalității tinerilor prin educația spiritului
11 Ecologică ECODAVA din
civic și formarea gândirii ecologice
Republica Moldova
Clubul Moldovenesc de Jocuri
12 Tabăra de Vară de Jocuri Intelectuale 2021
Intelectuale
Creșterea gradului de informare a tinerilor din zonele
13 Clubul Studenților rurale cu referire la programele naționale și internaționale
de dezvoltare personală
Asociația Obștească pentru Copii și
14 Antreprenor sau Angajat: Tinerii aleg
Tineret „FĂCLIA”
15 Perspectiva Vocea Tinerilor Lideri Comunitari
Centrul de Instruire și Dezvoltare REACH OUT – dezvoltarea cetățeniei active în rândul
16
Educațională tinerilor la nivel local
17 Baștina Frăsinești Scriem cu responsabilitate, acționăm pentru comunitate!
Dezvoltarea capacităților de mobilizare și management a
Centrul de Informare și Resurse
18 resurselor financiare și serviciilor de autofinanțare în
„Pro Bono”
cadrul ONG-urilor de tineret
Institutul de Instruire în Dezvoltare Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul
19
,,MilleniuM” tineret
Programul de ghidare profesională MentorMe
20 Mentor ME
JobAccelerator
Fundația de Binefacere „Caritas La ceai cu buneii: antidot împotriva decalajului
21
Moldova” generațional
22 Generația Tinerilor Educație prin Joc

23 Asociația Internațională a Tinerilor Youth Activation Program

24 Generația Mea Învață să fii responsabil!


Asociaţia de sprijin a copiilor și
25 Împuternicirea tinerilor pe piața muncii
tinerilor cu dizabilități „Dorinţa”
SCOP: Servicii de Consiliere și Orientare Profesională
26 DEMOS
pentru tinerii din nordul Moldovei
Asociația Studenților și
27 Rezidenților în Medicină din Un elev informat/Un adult protejat
Moldova
28 Run Moldova Împreună pentru un mod sportiv de viață

29 Tineretul Găgăuziei Activizarea Tinerilor și Cetățenia Responsabilă 21


Centrul Social pentru Copii și
30 Agapis
Tineri cu Dizabilități – Agapis
31 FINEDU Școala de toamnă FINEDU 2021
Programul de educație ecologică și implicare civică
32 Hai Moldova
Patrula ECO
Societatea Modernizată prin
33 Educația digitală a tinerilor din raionul Ialoveni
Aspectele Reformelor Teritoriale