Sunteți pe pagina 1din 1

Indicatori de eficiență energetică Praguri de finanțare (lei)

Valoare finantata 40,000 55.000 70.000


Valoare minima a investitiei 66.700 91.200 116.700
coeficientul maxim de transfer de căldură al pereților exteriori după U' ≤ U' ≤ U' ≤ 0,35/R'
termoizolare, U'(W/m2K)/ Rezistența termică corectată R' (m2 K/W) 0,56/R' ≥ 0,40/R' ≥ ≥ 2,85
pentru pereții exteriori după termoizolare (valoare medie) 1,8 2,50
coeficientul maxim de transfer de căldură al acoperișului (planșeu U' ≤ U' ≤ U' ≤ 0,14/R'
2
este ultimul nivel) după termoizolare, U'(W/m K)/Rezistența termică 0,20/R' ≥ 0,17/R' ≥ ≥ 7,14
corectată R' (m2 K/W) pentru acoperiș (planșeu peste ultimul nivel) 5,00 5,85
după termoizolare (valoare medie)
coeficientul maxim de transfer de căldură al ferestrelor/ușilor nou- U' ≤ U' ≤ U' ≤ 0,90/R'
2 2
montate, U'(W/m K)/Rezistența termică corectată R' (m K/W) 1,30/R' ≥ 1,10/R' ≥ ≥ 1,11
pentru ferestre/uși nou-montate după termoizolare (valoare medie) 0,77 0,9
reducerea procentuală a consumului total de energie finală, ≥ 40% ≥ 50% ≥ 60%
comparativ cu situația anterioară implementării proiectului [%]
reducerea procentuală a indicelui de emisii echivalent CO2, ≥ 40% ≥ 50% ≥ 60%
comparativ cu situația anterioară implementării proiectului [%]
sistem de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii opțional opțional obligatoriu

LISTA CU DOCUMENTELE NECESARE INTOCMIRII CPE/ AE PENTRU CLADIRE

1. DOCUMENTATIA TEHNICA A LOCUINTEI ( PLANURI DE ARHITECTURA, INSTALATII, MEMORII TEHNICE )


2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA DE INFORMARE
3. INFORMATII PRIVIND STRUCTURA ( ALCATUIREA ) ELMENTELOR DE CONSTRUCTIE : PERETI EXTERIORI, PLACA PE SOL, PLANSEU SUB POD, PERETI DE MANSARDA,
PLANSEU PESTE SUBSOL, INVELITOARE, ETC.
4. INFORMATII PRIVIND INSTALATIILE CLADIRII.