Sunteți pe pagina 1din 1

Numele şi prenumele...................................... Data.......................

TEST DE EVALUARE
Împărțirea numerelor naturale 0 - 100

1. Scrie împărţirea corespunzătoare fiecărui exercițiu:


18 – 9 – 9 = 0 ______________
32 – 8 – 8 – 8 – 8 = 0 _____________
48 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 – 6 = 0 ___________
2. Află:
 Jumătatea numărului 20 ____________
 Pătrimea numărului 24 _____________
 O cincime din 35 ______________

3. Calculează:
12 : 2 = .... 64 : 8 =.... 45 : 5 : 9 = ...................
15 : 3 =.... 63 : 7 = .... 28 : 4 x 5 = ......................
36 : 4 = .... 54 : 9 =.... 56 : 7 : 8 = ......................
18 : 9 = .... 21 : 7 =.... 2 x 2 x 4 = ......................
42 : 7 =.... 100 : 10 =.... 0 x 9 x 3 x 8 = ......................

4. Află numărul necunoscut:


54 : a = 6 b:6=7 8 x c = 80
___________ ___________ ___________
_______ _______ ______
___________ ___________ ___________

5. Rezolvă respectând ordinea operațiilor:

28 : 7 + 49 = ……...... 91 – 49 : 7 =………… 24 : 8 + 72 : 8=…….……


=……… =……… =……
6. Scrie rezolvarea sub formă de exercițiu:
a) Află diferența dintre jumătatea și sfertul numărului 16. ________________
b) La câtul numerelor 48 și 6 adaugă șesimea numărului 18. ______________
c) Cu cât este mai mare produsul numerelor 10 și 2 decât câtul lor? ____________

7. Pentru a planta flori, au venit la școală 56 de băieți și de 7 ori mai puține


fete. Elevii au fost împărțiți în grupe de câte 8 elevi.
Câte grupe s-au format?