Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE CLR

UNITATEA 4

Animale fantastice ale oceanelor

Aproape trei sferturi din suprafața Pământului sunt acoperite de apă sărată. În oceane și mări se
găsesc animale fascinante. Printre animalele întâlnite în apa sărată, se numără: țiparul electric, delfinul și
căluțul de mare.
Țiparul electric poate produce suficient curent electric pentru a aprinde 10 becuri.
Delfinul adoarme doar cu jumătate de creier și cu un ochi deschis pentru a fi atent la prădători.
Căluțul de mare mascul este cel care dă naștere puilor și are grijă de ei.

1. Răspunde la întrebări:
 Ce poate produce țiparul electric?

 Cum doarme delfinul?

 De ce este diferit căluțul de mare față de celelalte animale?

2. Scrie Adevărat (A) sau Fals (F) în casetele din dreptul propozițiilor.
 Textul de mai sus este un text informativ.
 Textul prezentat are 5 alineate.
 Informațiile dintr-un text informativ sunt clare pentru a fi înțelese de către cititor.
 Un sfert din suprafața pământului este acoperit de apă sărată.

3. Transcrie propoziția din text în care întâlnești o enumerație.

4. Încercuiește varianta corectă a cuvintelor:

ambulanță / anbulanță septembrie / septenbrie împreună / înpreună

lanpă / lampă înpărțire / împărțire romb / ronb


5. Precizează câte vocale și consoane conține fiecare cuvânt (după model).

Model: Crăciun – 3 v și 4 c

sărbători – cadouri –

cuminte - poveste –

6.Alcătuiește propoziții cu ajutorul cuvintelor de la exercițiul 5.

7.Dictare: