Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

N. I. Barbu, Toma I. Vasilescu, Gramatica latină. Fonetica, Morfologia, Sintaxa, Appendix,


Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1969
Jean Bayet, Literatura latină, Ed. Univers, Bucureşti, 1972
I. I. Bujor, & Fr. Chiriac, Gramatica limbii latine, Ed. Stiinţifică, Bucureşti, 1971
Eugen Cizek, Evoluţia romanului antic, Ed. Univers, Bucureşti, 1970
Eugen Cizek, Mentalităţi şi instituţii romane, Bucureşti, Ed. Globus, 1998
Eugen Cizek, Istoria literaturii latine, 2 vol., Societatea «Adevărul» S. A., Bucureşti, 1994
Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Ed. Şt. şi Enciclopedică, 1985
Ernst Robert Curtius, Literatura europeană și Evul Mediu latin, Ed. Univers, București, 1970
I. Fischer, Latina dunăreană, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985
I. Fischer, Morfologia istorică a limbii latine, Bucureşti, 1985
Pierre Grimal, Civilizaţia romană, 2 vol., Ed. Minverva, 1973
G. Guţu, Dicţionar latin – român, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983
Horia C. Matei, Civilizația Romei Antice, Ed. Eminescu, București, 1980
Virgil Matei, Dicționar de maxime, reflecții, expresii latine comentate, Ed. Scripta, București,
1998
Virgil Matei, Gramatica limbii latine, Ed. Scripta, Bucureşti, 1994
Eugen Munteanu, Lucia-Gabriela Munteanu, Aeterna latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii
europene în expresie latină, Ed. Polirom, 1996
Alexandru Muşina, Scrisorile unui geniu balnear, Ed. Aula, Braşov, 2007
Dan Negrescu, Literatură latină – autori creştini, Ed. Paideia, Bucureşti, 1996
Th. Simenschy & G. Ivănescu, Gramatica comparată a limbilor indoeuropene, Ed. Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1981
Dan Sluşanschi, Sintaxa limbii latine, Ed. Universităţii Bucureşti, 2 vol., ediţia a II-a, 1994
Toma I. Vasilescu, Curs de sintaxă istorică a limbii latine, ediţia a II-a, Editura de stat
didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1962