Sunteți pe pagina 1din 3

Reconstrucţia imaginilor în computer tomografie.

Simularea unui Computer tomograf.

Utilitarul CTSim (disponibil la adresa http://www.ctsim.org) este o aplicaţie Open Source ce


permite studiul modului în care se achiziţionează proiecţiile unui fantom de către un sistem tomografic,
precum şi modalităţile de prelucrare a proiecţiilor în scopul reconstruirii secţiunii scanate.
Deoarece este posibil ca instalarea să nu funcționeze pe versiuni de Windows 10, puteți descărca
arhiva CT_sim.zip din Teams, pe care sa o dezarhivati si sa rulati fisierul ctsim.exe.
Utilitarul poate fi folosit pentru înţelegerea paşilor pe care îi efectuează o instalaţie de tomografie
computerizată. Se facilitează vizualizarea sinogramelor obţinute la scanare, precum și pașii necesari
reconstrucției imaginii prin tehnica

Pentru a utiliza acest program trebuie parcurşi următorii paşi:

1. Crearea unui fantom (obiect ce va fi folosit pentru scanare şi reconstrucţie).


Comanda utilizată: File - Create Phantom.
În urma execuţiei se creează un fantom geometric. Acesta poate fi compus din diverse forme
geometrice, cu dimensiuni şi densităţi ce pot fi definite de utilizator. Varianta Windos a utilitarului
CTSim are încorporate trei fantomuri. Într-o primă fază veţi alege fantomul pentru cap Herman.

2. Crearea unei imagini a fantomului.


Comanda utilizată: Process - Rasterize.
În urma execuţiei se creează o imagine a fantomului prin conversia formelor geometrice într-o imagine.
Pentru fereastra de dialog se pot utiliza valorile propuse de utilitar.

3. Alegerea parametrilor de vizualizare a imaginii.


Comanda utilizată: View - Auto.
Această comandă se aplică imaginii fantomului, optimizând scala de intensităţi pentru a facilita
vizualizarea ţesuturilor moi prezente în fantom. se va selecta median center şi un factor de deviaţie
standard 0.1.
4. Realizarea scanării (obţinerea proiecţiilor)
Comanda utilizată: Process - Projections.
Utilizaţi această comandă asupra ferestrei ce reprezintă fantomul geometric. Comanda va simula detecţia
radiaţiilor X atenuate în fantom. Se pot utiliza valorile propuse în fereastra de dialog. Adiţional, se poate
alege opţiunea Trace - Projections pentru a urmări modul în care este simulată culegerea datelor.
Rezultatul este concretizat prin afişarea sinogramei rezultate în urma scanării. Sinograma va sta la baza
reconstrucţiei imaginii prin metodele utilizate în tomografia cu radiaţii X.

5. Reconstrucţia secţiunii scanate


Comanda utilizată: Reconstruction - Filtered Backprojection.
Utilizaţi comanda pentru a deschide fereastra ce permite setarea parametrilor de reconstrucţie a secţiunii.
Trebuie remarcat că se va utiliza metode retroproiecţiei filtrate. În prima fază se pot utiliza valorile şi
parametrii propuşi de program. Rezultatul va fi secţiunea reconstruită.

6. Alegerea parametrilor de vizualizare a secţiunii reconstrucție


Comanda utilizată: View - Auto.
Utilizaţi această comandă pentru a vizualiza secţiunea. Selectaţi median center şi un factor de deviaţie
standard 0.1, aşa cum aţi procedat la vizualizarea imaginii iniţiale.

7. Compararea secţiunii reconstruite cu cea iniţială


Comanda utilizată: Analyze - Compare Images.
Comanda se aplică asupra ferestrei ce prezintă imaginea iniţială. Se va deschide o fereastră de dialog ce
va solicita alegerea unei imagini pentru comparaţie. Selectaţi secţiunea reconstruită apoi bifaţi opţiunea
Make difference image. Veţi vedea o fereastră cu rezultatele numerice ale diferenţelor dintre cele două
imagini, precum şi o nouă imagine ce va reprezenta aceste diferenţe.

8. După ce vă familiarizaţi cu opţiunile utilitarului CTSim, puteţi efectua simulări asupra altor fantomuri
sau puteţi analiza influenţa parametrilor utilizaţi în reconstrucţie asupra calităţii imaginii reconstruite.
Plan de lucru:
1. Efectuaţi paşii descrişi mai sus.
2. La pasul 4 bifaţi opţiunea Trace – Plot pentru a urmări proiecţiile individuale ce vor forma
sinograma.
3. Identificaţi ce artefacte apar pe imagine şi cum se modifică acestea în cazul alegerii unor altor
parametri de reconstrucţie. Încercați să găsiți parametrii optimi în cazul fantomului pentru cap Herman.
4. Efectuaţi reconstrucţii şi pe celelalte două fantomuri propuse.
5. Redactați un raport (puteți insera și imagini obținute în timpul lucrului) în care să descrieți aspectele
observate.