Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele__________________________ Data___________________________

Înmulţirea numerelor naturale


Clasa a II-a
Evaluare

1. Calculează:
5 x 9 = ___ 10 x 4 = ___ 4 x 9 = ___ 6 x ___ = 48 ___ x ___ =12
7 x 8 = ___ 8 x 5 = ___ 7 x 5 = ___ ___ x 9 = 36 ___ x ___ = 63
6 x 3 = ___ 9 x 8 = ___ 6 x 9 = ___ ___ x 5 = 30 ___ x ___ = 54
9 x 0 = ___ 7 x 6 = ___ 4 x 8 = ___ 9 x ___ = 72 ___ x ___ =24
2. Compară, folosind semnele <, = >
8x5 6x7 3x9 4x7

81 9x9 63 8x8

9x4 6x8 9x8 0x7

3. Calculează, grupând factorii înmulţirii:


5x2x7= 3x7x2=

3x2x6= 5x9x2=

4x9x2= 8x3x3=

4. Află:
a) numărul cu 6 mai mare decât 7?
b) numărul de 5 ori mai mare decât 9?
c) numărul cu 8 mai mic decât 10?
d) produsul numerelor 6 şi 9; 3 şi 9; 8 şi 9.
e) suma numerelor 5 şi 9; 8 şi 0; 7 şi 7.
f) diferenţa numerelor 8 şi 3; 9 şi 5; 8 şi 8.
a)

b)
c)

d)

e)

f)

5. Care este suma dintre produsul numerelor 7 şi 4 şi numărul 348?

6. Din produsul numerelor 9 şi 8 scade suma numerelor 27 şi 36.

7.Din triplul numărului 10 scade dublul numărului 8.

8. Efectuează respectând ordinea efectuării operaţiilor:


a) 7 x 4+ 3x 3=

b) 82- 50 + 8 x 7=

c) 400 – ( 6 x 9 ) =
9.Un ţăran a cules din livadă 6 lăzi cu prune a câte 9 kg lada şi 5 lăzi cu pere a câte 7 kg lada. Câte kilograme
de fructe a cules în total ţăranul?

S-ar putea să vă placă și