Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-06


Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 1/4
ACTIUNI PREVENTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

ELABORAT AVIZAT APROBAT


FUNCTIA AC AC DIRECTOR GENERAL
NUME PRENUME TUDOSE C. TUDOSE C. MURAT N.
DATA/
SEMNATURA

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE A DOCUMENTELOR


Ex. Destinatar Data Semnatura Data Semnatura
nr. difuzarii retragerii
0. DIRECTOR GENERAL
1. DIRECTOR TEHNIC
2. ASIGURAREA CALITATII
3. CONTROLUL CALITATII
4. TEHNIC-PRODUCTIE
5. RESURSE UMANE
6. PM-PSI
7. MECANIZARE-APROVIZ.
8. SEF LUCRARI
9.
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR
Nr. Revizia Descriere modificare Data
1. 0 Elaborare initiala 15.04.2006
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. SCOP

Formular cod: F-001


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-06
Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 2/4
ACTIUNI PREVENTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

Procedura reglementeaza modul prin care sunt stabilite si implementate


actiunile preventive pentru a asigura eliminarea cauzelor neconformitatilor
potentiale,in scopul prevenirii reaparitiei lor.

2. DOMENIU

Procedura se aplica de catre tot personalul SC SEIM ELDI CONSTRUCT


SRL implicat in stabilirea de actiunilor preventive si implementarea lor.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Manualul de Management al Calitatii – cod MMC-01, ultima revizie;


3.2. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii - Cerinte’’.
3.3. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii – Principii
fundamentale si vocabular”

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Conform Manualului de management al calitatii MMC-01, ultima revizie.


4.2. Actiune preventiva-actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale
sau altei posibile situatii nedorite.
4.3. RAP-Raport de Actiuni Preventive

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director general:

 aproba Rapoartele de Actiuni Preventive ;


 dispune initierea de actiuni preventive atunci cand este cazul.

5.2. Responsabilul cu asigurarea calitatii are urmatoarele responsabilitati:

 initierea, inregistrarea , raportarea, urmarirea implementarii, inchiderea si


arhivarea rapoartelor de actiuni preventive;
 analizeaza si aproba propunerile de actiuni preventive ale compartimentelor
examinate in vederea rezolvarii deficientelor si prevenirea repetarii acestora;
 verificarea implementarii actiunilor preventive stabilite;
 raporteaza periodic managementului societatii informatii referitoare la
implementarea si eficienta actiunilor preventive initiate;
 tine evidenta RAP-urilor ;

5.3. Sefii compartimentelor:

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-06
Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 3/4
ACTIUNI PREVENTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

 initiaza actiuni preventive atunci cand este cazul;


 sunt responsabili pentru analiza deficientelor sau neconformitatilor in activitatile
pe care le coordoneaza, determinarea cauzelor, propunerea de actiuni preventive,
implementarea actiunilor preventive .
 raspund de implementarea actiunilor preventive la termenele stabilite.

6. DESCRIERE PROCEDURA

6.1. In scopul preantampinarii aparitiei neconformitatilor, se intreprind actiuni


preventive care au drept scop depistarea, analizarea si eliminarea cauzelor
potentiale ale neconformitatilor.

6.2. Depistarea si analizarea cuzelor potentiale ale neconformitatilor se face prin:


 Stabilirea neconformitatilor cu frecventa cea mai ridicata;
 Stabilirea neconformitatilor care genereaza cele mai mari costuri;
 Stabilirea sectoarelor/ zonelor unde aparitia deficientelor/
neconformitatilor este repetata;
 Clasificarea deficientelor /neconformitatilor pentru a se stabili daca exista o
categorie predominanta;
 Stabilirea operatiei, procesului , echipamentului, metodei sau procedurii care
produce neconformitati;
 Analiza derogarilor dupa fabricatie;
 Analiza rezultatelor rapoartelor de audit intern;
 Analizarea fazelor in care predomina aparitia deficientelor / neconformitatilor ;
 Analiza reclamatiilor primite de la clienti;
 Alte metode.
Depistarea cauzelor potentiale ale deficientelor / neconformitatilor se face prin:
 Analize periodice a stadiului si eficientei implementarii sistemului calitatii,
efectuate de catre responsabilul cu asigurarea calitatii;
 Analiza tendintei calitatii lucrarilor;
 Analize independente efectuate de catre fiecare compartiment in
propriile activitati, atunci cand se constata deficiente/ neconformitati repetate.

6.3. In urma analizelor intreprinse se identifica cauzele care produc deficiente /


neconformitati si se propun actiuni pentru eliminarea lor prin intermediul ‘’Rapoartelor
de actiuni preventive’’.
Exemplu de cauze poteniale care pot determina aparitia deficientelor /
neconformitatilor:
 Personalul nu este instruit cu prevederile procedurilor;
 Utilizarea de personal care nu detine calificare adecvata pentru realizarea
unei activitati;
 Procedurile si instructiunile sunt neclare sau incorecte sau nu sunt revizuite la
timp;
 Activitatea nu este procedurata;

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-06
Ed.1 Rev.0
Ex. nr.: Pag. 4/4
ACTIUNI PREVENTIVE Data intrarii in vigoare:
15.04.06

 Produsele aprovizionate nu satisfac cerintele clientilor


 Frecventa controalelor, verificarilor, incercarilor este scazuta si rezultatele
acestora nu sunt elocvente;
 Etc.

6.4. Pentru evidentierea tendintei aparitiei deficientelor / neconformitatilor se pot


intocmi grafice sau se pot utiliza analizele statistice.

6.5. Consemnarea actiunilor preventive se face in ‘’Rapoartele de actiuni


preventive ‘’(RAP) care se inregistreaza in registrul de evidente al responsabilului cu
asigurarea calitatii.
Implementarea actiunilor preventive va fi verificata de catre responsabilului cu
asigurarea calitatii pentu a se asigura ca aceste actiuni sunt eficace.

6.6. Informatiile relevante referitoare la actiunile preventive vor fi supuse analizei


periodice efectuate de management.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

7.1. Raport de actiuni preventive formular cod F-007;


7.2. Registru de evidenta RAC/RAP.

8. ANEXE

8.1. Raport de actiuni preventive formular cod F-007

Formular cod: F-002