Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.

SIM ELDI CONSTRUCT SRL PT–CC-01


Ed.1 Rev.0

DENUMIRE PROCEDURA Ex. nr.: Pag. 1/6


CONFECTIONAREA SI MONTAREA Data intrarii in vigoare:
ARMATURILOR PENTRU BETON 1.02.2007

ELABORAT AVIZAT APROBAT


FUNCTIA DIRECTOR TEHNIC AC DIRECTOR GENERAL
NUME PRENUME MURAT F. TUDOSE C. MURAT N.
DATA/
SEMNATURA

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE A DOCUMENTELOR


Ex. Destinatar Data Semnatura Data Semnatura
nr. difuzarii retragerii
0. DIRECTOR GENERAL
1. DIRECTOR TEHNIC
2. ASIGURAREA CALITATII
3. CONTROLUL CALITATII
4. TEHNIC-PRODUCTIE
5. SEF LUCRARI
6.
7.
8.
9.
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR
Nr. Revizia Descriere modificare Data
1. 0 Elaborare initiala 1.02.2007
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. SCOP

Formular cod F001 rev.0


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PT–CC-01
Ed.1 Rev.0

DENUMIRE PROCEDURA Ex. nr.: Pag. 2/6


CONFECTIONAREA SI MONTAREA Data intrarii in vigoare:
ARMATURILOR PENTRU BETON 1.02.2007
Procedura are ca scop precizarea responsabilitatilor si a tuturor actiunilor implicate in
fasonarea si montarea armaturilor in structurile de beton armat.

2. DOMENIU

Procedura este utilizabila la realizarea elementelor de beton armat.


Procedura se utilizeaza in masura in care nu contravine reglementarilor speciale pentru
anumite lucrari cu caracter deosebit.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1. Normativ NE-012/99


4.2. Legea 10/95 privind calitatea in constructii
4.3. HG 925/95 “Regulament de expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor
si a constructiilor”

4. DEFINITII SI ABREVIERI

OB - otel beton rotund, neted


STNB - sirma trasa neteda pentru beton armat
STPB - plase sudare pentru beton armat
PC - otel beton cu profil periodic

5. RESPONSABILITATI

5.1. Seful de lucrare - are urmatoarele responsabilitati:


- verificarea barelor de otel si a identificarii acestora la sosire la atelier;
- fasonarea barelor conform comenzilor de fasonare primite;
- livrarea armaturilor la santier numai insotite de etichetele de identificare;
- intocmirea inregistrarilor de calitate pentru comenzile executate.
- intocmeste, conform planului de executie, comanda de fasonare otel beton;
- verifica la primire pachetele de armatura fasonate, conform comenzii emise;
- montarea armaturilor conform proiectului de executie;
- intocmirea inregistrarilor de calitate.
5.2. Responsabil Controlul Calitatii- are urmatoarele responsabilitati:
- la sosirea barelor de armatura verifica pentru fiecare sortiment si cantitate aspectul,
dimensiunile sectiunilor cit si etichetele de identificare;
- acceptarea la fasonare numai a barelor care intrunesc toate conditiile de calitate;

Formular cod F002 rev.0


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PT–CC-01
Ed.1 Rev.0

DENUMIRE PROCEDURA Ex. nr.: Pag. 3/6


CONFECTIONAREA SI MONTAREA Data intrarii in vigoare:
ARMATURILOR PENTRU BETON 1.02.2007
- semnarea si stampilarea etichetelor de identificare a legaturilor fasonate;
- efectuarea controlului tehnic de calitate pentru fiecare bara fasonata;
- verificarea modului de depozitare a barelor pentru fasonare cit si a celor fasonate la atelier.
- receptioneaza pachetele de armatura la punctele de lucru pentru a se asigura ca acestea
nu s-au deformat in urma transportului si daca exista eticheta de identificare semnata de CQ
la
atelier;
- verifica si consemneaza in inregistrarile de calitate conformitatea lucrarilor de armare cu
proiectul de executie si cu procedura tehnica.

5.5. Responsabilul tehnic cu executia raspunde de:


- verificarea si avizarea fiselor tehnologice de executie;
- calitatea lucrarilor executate;
- intocmirea inregistrarilor de calitate.

6. PROCEDURA

6.1. Tipurile de otel beton utilizate curent in elementele de beton armat si domeniile de aplicare
sint:
- OB 37 pentru armaturi de rezistenta sau constructive;
- STNB si STPB pentru armaturi de rezistenta (numai sub forma de planse sau carcase
sudate) sau constructive;
- PC 52 pentru armaturi de rezistenta la elementele cu betoane de clasa cel putin Bc 15;
- PC 60 pentru armaturi de rezistenta la elementele cu betoane de clasa cel putin Bc 20
sau alte tipuri prevazute in proiectul de executie.
6.2. Depozitarea otelului beton
Depozitarea otelului beton atit la depozitul central, la atelierul de fasonare cit si la locul de
punere in opera, se va face separat pe tipuri si diametre, in spatii amenajate si dotate corespunzator,
astfel incit sa se asigure:
- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului;
- evitarea murdaririi acestora cu pamint sau alte materiale;
- asigurarea posibilitatilor de identificare usoara a fiecarui sortiment si diametru.

6.3. FASONAREA ARMATURILOR

6.3.1. Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face in


conformitate cu prevederile proiectului.

6.3.2. Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte; in acest scop se vor indeparta:
- eventualele impuritati de pe suprafata barelor;

Formular cod F002 rev.0


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PT–CC-01
Ed.1 Rev.0

DENUMIRE PROCEDURA Ex. nr.: Pag. 4/6


CONFECTIONAREA SI MONTAREA Data intrarii in vigoare:
ARMATURILOR PENTRU BETON 1.02.2007
- rugina, prin frecare cu perii de sirma, nu numai in zonele in care barele urmeaza a fi
innadite
prin sudura.
Dupa indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca
abaterile limita la diametru prevazute in normativul NE-12/1999
Otelul beton livrat in colaci sau bare indoite trebuie sa fie indepartat inainte de taiere si
fasonare, fara a se deteriora profilul.
La intinderea cu troliul, alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m

6.3.2. Barele taiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incit sa se evite
confundarea lor si sa se asigure pastrarea formei si a starii de curatenie pina in momentul montarii.

6.3.3. Taierea barelor de otel beton se face cu ghilotina sau cu flexul.


Taierea si indoirea barelor va fi facuta pe platforme de fasonare, folosind masini si dispozitive
functie de lungimea si diametrul barelor.

6.3.4. Indoirea barelor se executa cu o miscare lenta, fara socuri.

6.3.5. La masina de indoit cu doua viteze nu se admite curbarea barelor cu profil periodic la viteza
mare a masinii.

6.3.6. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -10 0C. Barele cu profil periodic cu
diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

6.4. MONTAREA ARMATURILOR

6.4.1. Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa:


- receptionarea calitativa a cofrajelor;
- acceptarea de catre proiectant a fisei tehnologice de betonare in cazul elementelor sau
partilor de structura al caror volum depaseste 100 mc si este necesar sa fie prevazute rosturi de
betonare.

6.4.2. La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si
compactarii betonului prin:
- crearea, la intervale de maxim 3 m, a unor spatii libere intre armaturile de la partea superioara care
sa permita patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca betonul;
- crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului la interval de maxim 5 ori grosimea elementului.

6.4.3. Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luindu=se masuri care sa asigure
mentinerea acestuia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, etc.).

Formular cod F002 rev.0


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PT–CC-01
Ed.1 Rev.0

DENUMIRE PROCEDURA Ex. nr.: Pag. 5/6


CONFECTIONAREA SI MONTAREA Data intrarii in vigoare:
ARMATURILOR PENTRU BETON 1.02.2007
Se vor prevedea:
- cel putin 2 distantieri la fiecare mp de placa sau perete;
- cel putin un distantier la fiecare ml de grinda sau stilp;
- cel putin un distantier intre rindurile de armaturi la fiecare 2 ml de grinda in zona cu
armatura
pe 2 sau mai multe rinduri.

6.4.4. Distantierii pot fi din mortar de ciment, in forma de prisme prevazute cu cite o sirma pentru a fi
legate de armaturi, sau confectionati din masa plastica. Este interzisa folosirea ca distantieri a
cupoanelor de otel beton pentru a asigura stratul de acoperire cu beton.

6.4.5. Pentru meninerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se vor folosi capre
din otel beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de
maximum 50 cm (4 buc/mp) in zonele de consola.

6.4.6. In cazul placilor cu grosime mai mare de 40 cm si al armaturilor cu diametrul mai mare de 14
mm se admite depasirea distantelor specificate la pct.6.4.5 dar astfel incit sa se asigure pastrarea
pozitiei armaturii. In aceste situatii caprele pot fi inlocuite cu bare sudate de armatura inferioara si cea
superioara.

6.4.7. Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi cu
sirma
de armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj astfel incit sa se asigure mentinerea pozitiei lor in
tot timpul turnarii betonului.

6.5. LEGAREA ARMATURILOR

6.5.1. Barele de armare vor fi legate intre ele la incrucisari cu sirma neagra (doua fire de 1...1,5 mm
diametru) sau prin sudura electrica prin puncte.

6.5.2. Retelele de armaturi din placi si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doua rinduri de
incrucisari marginale pe intreg conturul. Restul incrucisarilor, din mijlocul retelelor, vor fi legate din 2 in
2 in ambele sensuri (in sah).

6.5.3. La grinzi si stilpi, vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau cu
ciocurile agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare, cu portiuni drepte ale etrierilor pot fi legate
numai in sah (cel putin din 2 in 2).

6.6. TOLERANTE DE EXECUTIE

Formular cod F002 rev.0


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PT–CC-01
Ed.1 Rev.0

DENUMIRE PROCEDURA Ex. nr.: Pag. 6/6


CONFECTIONAREA SI MONTAREA Data intrarii in vigoare:
ARMATURILOR PENTRU BETON 1.02.2007

Abaterile limita admise la fasonarea si montarea armaturilor sint cele prevazute in anexa X.3
din normativul NE-12/1999
Daca prin proiect se prevad abateri mai mici, se vor respecta acestea.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

7.1. Eticheta identificare otel beton


7.2. Proces verbal pentru lucrari ascunse

8. ANEXE

8.2. Proces verbal pentru lucrari ascunse formurar cod F - 021

Formular cod F002 rev.0