Sunteți pe pagina 1din 56

Iuliana Camelia

DULICÃ SIMA

CAIET DE SCRIERE
Clasa I
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
DULICĂ, IULIANA
Caiet de scriere: clasa I / Iuliana Dulică, Camelia Drăguşin,
- Piteşti: Carminis Educaţional, 2004
112 p., il., 24 cm.

ISBN 973-8418-99-2

I. Drăguşin, Camelia

371.671:372.45:373.3

Legendã

Uneşte! Marchează
Continuă! sunetul!

Colorează! Răspunde
la întrebări!

Desparte Formulează
în silabe! întrebarea!

Copyright © Editura CARMINIS

Redactori: Cristina-Diana Neculai, Anastasia Budişteanu


Tehnoredactori: Mina Suditu, Marina Zamfir
Corectură: autoarele
Tehnoredactare computerizată: Editura CARMINIS
Tiparul executat la S.C. TIPARG S.A. Piteşti
Comenzile se primesc la tel./fax: 0248253022, 0248252467
sau pe adresa: Editura CARMINIS str. Exerciţiu, bl. D 22, sc. B, ap. 1
cod 110242, Piteşti, jud. Argeş
www.carminis.ro
e-mail: editura_carminis@yahoo.com

ISBN 973-8418-99-2
3
ä Colorează cu verde caseta de lângă personajele pozitive și cu
creionul caseta de lângă personajele negative.

o o o o

o
o o o o

ä Colorează atâtea frunze câte silabe are fiecare cuvânt.


găină iezi bunica zână

4
5
6
ä Stabilește ordinea corectă a activităților zilnice.

7 1
8
9
Subliniază literele „a“ şi „ “:

avion, cana, aragaz, albina, mare.

Priveşte imaginile. Desparte cuvintele în silabe şi colorează


bulina corespunzătoare sunetului „a“.

10
Află numele ecopiilor citind literele (iniţialele) iniţiale ale
cuvintelor ce denumesc desenele date.

11
12
Mama,

13
A M m a

Numerotează ordinea desfăşurării acţiunii în povestea


„Ridichea uriaşă“. Colorează corespunzător.

14
Realizează un desen în care sunetul „u“ să se afle:

la început la mijloc la sfârşit

15
A M U

am, au, mama, muma

16
17
Ordonează cuvintele şi scrie propoziţia:

18
Separă cuvintele, apoi transcrie propoziţia:

Mimiiamina

Ninaianuiaua

19
Scrie cât mai multe cuvinte folosind silabele:

A na ni I ma Ni

20
RECAPITULARE

a m n u i

A M N U I

1.

2.

3.

4. Continuă dialogul:

21
EVALUARE

1. N u Ni I mu na

2. nu, mai, nani, Miu, Mamaia

3.

4.

5. Ordonează cuvintele și transcrie propoziția:

22
23
Eu nu iau ia mamei. Iau nuiaua Emei.

24
25
Rama Irinei e aurie?

Ordonează literele pentru a obține cuvinte și transcrie-le.

26
Miron e morar.

Ion Morar are o oaie maro.

27
Nora are mere?
Nu. Ea are mure moi.

Scrie sub fiecare imagine cuvântul corespunzător:

28
RECAPITULARE

1. Transcrie pe primul rând literele mari şi pe al doilea rând literele mici:


a, A, m, M, n, N, i, I, e, E, r, R, o, O.

2. orar: noi:

Riri: erou:

numere:

3.

4.
– Riri ia mure amare?
– Nu. Riri ia mere mari.

5. mia:

Mia:

29
Eu coc cornuri cu alune.

Aurica are un coc mic.

30
cu, mere, Corina, un, car, are.

31
31
Nică e cu Ionică. Ei cară ramuri mari.
– Nică, ia un măr!
– Nu. Eu iau o cană cu mure.

+
1.

2.

33
Alcătuiţi propoziţii după imaginile date:
1
LEU

34
Alin e cu Laura la Mălureni. Ei au cornuri cu alune, cacao, mac.
Laura ia un corn mic.

Formează cuvinte cu literele amestecate.

anra rumă lien

35
RECAPITULARE

Eu spun una, tu spui multe: alună, corn, mioară, lumină.

Ianuarieeolunăaiernii.

36
EVALUARE

1.

2. Corina era la lac. Ea lua rămurele cu mure.

3.

4. mac:

ouă:

Aurel:

37
ceai, cerne, elice, ceramică, Marcel

Cerceii
Marcel e cu Celina.
– Ce ai acolo, Celina?
– Am cercei.
– O, ce cercei mari!

38
ce

La mare.
E luna iulie.
Marcela e cu Mircea la mare. Acolo e caniculă. Marea nu e rece.

Eu cer. Ei cer. Ele cer.

39 El cere. Ea cere.
lot, lat, mat, tort, atlet, atent

40
cu, lucernă, lot, are, Tataia, un.

la, aer, munte, rece, e. E aer rece la munte.


La munte e aer rece.
Aer rece e la munte.

tatăl, mecanicul, accelerat, e, Tinei, trenului.

41
s c

oa oase, coală, soare, Oana, Mioara, ninsoare.

42
Sorin e cu Tănase la Satu Mare.

Scrie denumirea obiectului desenat în casetă.

43
RECAPITULARE

1.

Călin, Cerna, Tinca, Costin, Sena, Cosma:

us-tu-ră, se-ri-os, ce-ti-nă, tro-ie-ne, in-te-re-sant:

2.

44
croitor moară
3. morar ace
olar tren
mecanic oală

La munte
4.
Marcel cu Sonia sunt la Sinaia.
Sonia scrie o scrisoare lui Traian.
– Ce scrii acolo, Sonia?
– Scriu cum e la munte.

45
stup, cap, plop, stop, miop, lup

s c

46
este, nostru, prietenos, Poporul.

47
ne

– Cu ce vin ei?
– Ei vin cu o sticlă cu vin.

48
Vasilica are o vie la Valea Mare. Vineri vine cu Voicu să sape via.

49
Eu alunec. – Tu aluneci. – El alunecă.

a arunca:

a coace:

50
ce, ci

Cicerone a lovit pisica la picior. El aruncă vina pe Narcisa.


Tata pricepe minciuna, iar cicerone cere iertare.

Minciuna are picioare scurte.

51
RECAPITULARE

silitor, puturos, cuminte, rău, ascultătăr, neascultător, trist, vesel.

Te invit la ora 18 la cină, la casa mea!


Am preparat morcovi la cuptor, salată, iar
la urmă o plăcintă delicioasă cu nuci.
Iepurilă

52
Piticii au o casă cu pătucuri mici. Ei au cules ciuperci pentru o tocană.
Printre copaci vine iute o ciocănitoare:
– Cioc! Cioc! Cineva a venit la voi acasă!
– Nu ne place să intre neinvitat!

Cum era casa piticilor?

Cine a venit repede la pitici?

Ce nu le place piticilor?

Transcrie cuvinte alcătuite din:

53 mici-mari; vine- ; iute- ; a venit- ;


neinvitat - ;
RECAPITULARE

s, P, S, v, ci, ie, oa, Ce, ce

Eu alunec. – (Tu) aluneci; plac –

plec – trec – arunc –

54
RECAPITULARE

1.

Călin, Cerna, Tinca, Sena:

us-tu-ră, se-ri-os, ce-ti-nă, tro-ie-ne:

2.

55
3. croitor moară
morar ace
olar tren
mecanic oală

4. Marcel cu Sonia sunt la Sinaia.


Sonia scrie o scrisoare lui Traian.
– Ce scrii acolo, Sonia?
– Scriu cum e la munte.

56