Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI CLASA a X-a B

AN ŞCOLAR: 2020-2021 PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ


DIRIGINTE: prof. NANU RALUCA INTENSIV ENGLEZĂ

AVIZAT, AVIZAT,
Director , Responsabil comisia diriginţilor,
prof. Puiu Adrian Nicolae prof. Mitrofan Nicoleta

PLANIFICARE ANUALĂ

NR MODULUL SEM I SEM II Anual


CRT
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală 4 3 7

2. Comunicare şi abilităţi sociale 2 3 5

3. Managementul informaţiilor şi învăţării 2 3 5

4. Planificarea carierei 3 3 6
5. Calitatea stilului de viață 3 2 5
6. Ore la dispoziția dirigintelui 3 2 5
8. Total / An 17 ORE 16 ORE 33 ORE

Săptămâna S 30? este dedicată Programului „Şcoala Altfel”. 

1
COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI CLASA a X-a B
AN ŞCOLAR: 2020-2021 PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
DIRIGINTE: prof. NANU RALUCA INTENSIV ENGLEZĂ

PLANIFICAREA ORELOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE

COMPETENŢE,
NR.
MODUL VALORI ŞI CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII SĂPT OBSERVAŢII
ORE
ATITUDINI
1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI Competenţă generală:
DEZVOLTARE Autocunoaştere
PERSONALĂ Explorarea resurselor
personale care influenţează 1. Auto-eficienţă. Auto-eficacitate. Calităţi şi 2 S27,
planificarea carierei valori personale. Pregătirea pentru succes. S28

2. Starea de bine: dimensiuni, factori, 1 S32


Valori şi atitudini: strategii de menţinere.
Respect şi încredere în sine şi 3. Emoții și comportamente 2 S2,S3
în ceilalţi
Aprecierea unicităţii fiecăruia 4. Stima de sine la adolescenți 1 S8
/ fiecăreia
Managementul resurselor personale
Responsabilitate şi ambiţie
pentru decizii şi acţiuni Planificarea bugetului financiar, S6
privind cariera managementul resurselor materiale: 1
concepte.

2
COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI CLASA a X-a B
AN ŞCOLAR: 2020-2021 PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
DIRIGINTE: prof. NANU RALUCA INTENSIV ENGLEZĂ

2. Competenţă generală:
COMUNICARE Abilităţi sociale
ŞI ABILITĂŢI SOCIALE Integrarea abilităţilor sociale
şi emoţionale în vederea 1. Comunică asertiv, nu agresiv 1 S9
dezvoltării carierei
2. Leadership: calităţile liderilor,
1 S10
Valori şi atitudini: dezvoltarea calităţilor de lider.
Respect şi încredere în ceilalţi 3. Cum spunem NU presiunii grupului
1 S19
Receptivitate la emoţiile 4. Debate- Adolescentului trebuie să i se 1 S20
celorlalţi
acorde libertate
Valorizarea relaţiilor
interpersonale
Familie
Eu și familia mea. 1 S21

3. MANAGEMENTUL Competenţă generală:


INFORMAŢIILOR Managementul informaţiilor
ŞI AL ÎNVĂŢĂRII Utilizarea adecvată a
informaţiilor despre educaţie 1. Căutarea informaţiilor despre învăţare, 1 S4
şi muncă pentru obţinerea muncă şi carieră pe Internet: utilizarea
performanţei şi succesului. computerului şi a mijloacelor multimedia.

2. E-learning-ul ca sistem educaţional 1 S31


Valori şi atitudini: alternativ. Învăţarea online: avantaje şi
limite.
Valorificarea critică şi 3. Siguranța în mediul on-line. 1 S5
selectivă a informaţiilor Managementul învăţării
Adaptare şi deschidere la noi
tipuri de învăţare 1. Gestionarea timpului și managementul 1 S26
învățării.
2. Rolul şi importanţa stilurilor de învăţare
în performanţa şcolară. Flexibilitatea 1 S29
cognitivă în optimizarea învăţării.

3
COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI CLASA a X-a B
AN ŞCOLAR: 2020-2021 PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
DIRIGINTE: prof. NANU RALUCA INTENSIV ENGLEZĂ

4. Competenţă generală:
PLANIFICAREA Planificarea şi dezvoltarea carierei
CARIEREI Construirea planului de
carieră pentru tranziţia la 1. Hobby-ul de azi, cariera de mîine. 1 S15
piaţa muncii.
2. Competențe necesare pe piața muncii. 1 S11

Valori şi atitudini: 3. Lucrul în echipă-temelie pentru o carieră 1 S25


de succes.
Motivaţie şi flexibilitate în
elaborarea traseului Piaţa muncii
educaţional şi profesional
Responsabilitate şi ambiţie 1. Pregătirea pentru angajare. Portofoliul
pentru decizii şi acţiuni personal, aspecte juridice ale muncii: Codul 1 S22
privind cariera Muncii – atribuţii şi responsabilităţi ale
angajatorului şi salariatului.
Interes pentru învăţare
permanentă într-o lume în Marketing personal
schimbare
1. CV, scrisoarea de intenţie, interviul de 1 S12
angajare – cerinţe formale, standarde
europene.

2. Documente EUROPASS: CV european, 1 S23


paşaportul lingvistic, suplimentul la diplomă,
certificatul de calificare, EUROPASS
mobilitate – conţinut, caracteristici, utilitate,
modalităţi de obţinere şi completare.

4
COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI CLASA a X-a B
AN ŞCOLAR: 2020-2021 PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
DIRIGINTE: prof. NANU RALUCA INTENSIV ENGLEZĂ

5. Competenţă generală:
CALITATEA STILULUI DE Calitatea vieţii şi stilul de viaţă
VIAŢĂ Exersarea abilităţilor de
management ale unui stil de 1. Viciile la adolescenți. 1 S7
viaţă sănătos.
2. Factorii care influenţează sănătatea.
1 S16
Valori şi atitudini: 3. Managementul stresului.
1 S13
Orientare spre o viaţă de 4.Viitorul planetei începe cu noi. 1 S24
calitate în prezent şi viitor.
Calitatea relaţiilor sociale

1. Exploatarea prin muncă, exploatarea 1 S18


sexuală. Consecinţele negative ale muncii
asupra copiilor. Consecinţele exploatării
sexuale asupra copiilor.
ORE LA DISPOZIŢIA
DIRIGINTELUI 1. Organizarea clasei. Prelucrarea 1 S1
ŞI ELEVILOR regulamentului.

2. Sărbătoarea Crăciunului. 1 S14


3. Analiza situației școlare la sfârșitul 1 S17
primului semestru

4. Bilanţul realizărilor din anul şcolar curent. 1 S 33

5. Planificarea vacanţei de vară. Organizare 1 S 34


administrativă – manuale, carnete, medii.

Săptămâna S 30? este dedicată Programului „Şcoala Altfel”. 

5
COLEGIUL NAŢIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI CLASA a X-a B
AN ŞCOLAR: 2020-2021 PROFIL MATEMATICĂ-INFORMATICĂ
DIRIGINTE: prof. NANU RALUCA INTENSIV ENGLEZĂ