Sunteți pe pagina 1din 9

Tema 4

Dumitru Staniloae, Teologia dogmatica ortodoxă, Ediția a IV-a, Ed. IBMBOR, București, 2010

pp. 35 - 43

Unirea ipostatică și
iconomia Fiului lui Dumnezeu

'HILQLUHDGRJPDWLFÅD3HUVRDQHLOXL,LVXV+ULVWRVLPSOLFÅ

D)RUPXODGRJPDWLFÅ

b. Sensul Ipostasului și al firii

c. Enipostazierea firii omenești în Ipostasul preexistental Cuvântului

d. Deplina actualizare a firiiumane în Hristos

e. Realizarea maximală a unirii lui Dumnezeu și a omului în Iisus Hristos

f. Unitatea neconfundată a firilor în Hristos

g. Urmările uniriicelor două firi în Hristos pentru noi