Sunteți pe pagina 1din 2

Rânduiala Utreniei sâmbetelor a II-a, a III-a şi a IV-a

din perioada Postului Mare

Începutul obişnuit al Utreniei până la Ectenia mare


După Ectenia mare:
Strana: Aliluia, Aliluia, Aliluia (se cântă de 3 ori precedat de cele 3 stihuri
funebre din Triod, pe melodia glasului 2)
Troparele: Apostolilor, Mucenicilor şi Proorocilor …, Slavă …,
Pomeneşte Doamne …, Şi acum …, Maică sfântă a luminii.
Nu se zice ectenie mică, ci în loc de ectenie mică:
Strana: Stihologie; apoi se citesc Rândul I de sedelne muceniceşti din
Octoih de la glasul de rând (care se află la sfârşitul Triodului), apoi cântă:
Binecuvântările morţilor, din Ceaslov sau Catavasier (Preotul face cădire
mare).
Preotul: Ectenia întreită pentru morţi.
Strana: Sedelnele morţilor “Odihneşte Mântuitorul nostru …”
Psalmul 50 (din Catavasier)
Preotul: Mântuieşte Dumnezeule poporul tău …
Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori)
Preotul: Cu mila şi cu îndurările …
Strana: Irmosul de la sfârşitul pesnei a 3-a din Minei
Preotul: Ectenia mică
Strana: Sedelnele sfântului zilei din Minei (citite)
Irmosul de la sfârşitul pesnei a 6-a din Triod
Preotul: Ectenia mică
Strana: Condacul (cântat) şi icosul (citit) morţilor din Triod
Sinaxarul zilei din Minei
Irmosul de la sfârşitul pesnei a 7-a din Triod
Să lăudăm … Irmosul de la sfârşitul pesnei a 8-a din Triod
Preotul: Pe Născătoarea de Dumnezeu … (preotul face cădire mare)
Strana: Mărimurile Născătoarei din Catavasier (cântate pe melodia
Irmoaselor din Triod)
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu … Irmosul de la sfârşitul
pesnei a 9-a din Triod şi Cuvine-se cu adevărat … (pe aceeaşi melodie)
Preotul: Ectenia mică
Strana: Luminândele sâmbetei din Triod
Laudele: Toată suflarea …, Lăudaţi pe El toţi îngerii Lui … şi
Martiricele glasului de rând de la sfârşitul Triodului, Slavă … a morţilor,
Şi acum … a Născătoarei
Preotul: Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!
Strana: Doxologia mică din Catavasier sau Ceaslov (citită)
Preotul: Ectenia cererilor (Să plinim rugăciunea noastră cea de
dimineaţă …
Pace tuturor … Capetele noastre … Că al Tău este a ne milui

Strana: Stihoavna de sâmbătă a glasului de rând de la sfârşitul Triodului
Bine este a ne mărturisi Domnului … (de 2 ori) din Ceaslov şi
rugăciunile începătoare de la Sfinte Dumnezeule …
Preotul: Că a Ta este împărăţia …
Strana: Amin. Troparele zilei (care s-au cântat la începutul Utreniei după
Aliluia).