Sunteți pe pagina 1din 2

RÂNDUIALA UTRENIEI DUMINICII FLORIILOR

Începutul obişnuit al Utreniei de duminică până la Ectenia mare.


După Ectenia mare:
Strana: Dumnezeu este Domnul … (se cântă de 4 ori precedat de 4 stihuri
din Catavasier pe melodia troparului praznicului)
Troparul “Învierea cea de obşte” (de 2 ori) din Triod.
Slavă … Şi acum … Troparul “Îngropându-ne împreună cu Tine”
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Rândul I de sedelne ale praznicului din Triod
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Rândul al II-lea de sedelne ale praznicului din Triod
Polieleul din Catavasier
Mărimurile (sau Pripelele) praznicului din Catavasier. Preotul face
cădire mare.
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Rândul al III-lea de sedelne ale praznicului din Triod
Antifonul I al glasului 4 din Catavasier (Din tinereţile mele)
Preotul: Înţelepciune. Să luăm aminte.
Strana: Prochimenul praznicului din Triod
Preotul: Domnului să ne rugăm.
Strana: Doamne miluieşte.
Preotul: Că sfânt eşti Dumnezeul nostru şi întru sfinţi Te odihneşti
Strana: „Toată suflarea” din Catavasier pe melodia prochimenului
praznicului.
Preotul: Evanghelia praznicului (se citeşte dintre sfintele uşi
împărăteşti).
Strana: Psalmul 50. (Nu se scoate Evanghelia pentru închinare).
Preotul: În timpul recitării Psalmului 50, preotul iese din altar şi cădeşte
stâlpările împrejur apoi citeşte rugăciunea de binecuvântare a stâlpărilor şi le
stropeşte cu aghiasmă.
Strana: Slavă … stihira praznicului din Triod (glas 2)
Şi acum … stihira praznicului din Triod (glas 2)
Stihul: Miluieşte-ne Dumnezeule … Stihira praznicului (glas 6) din
Triod
Preotul: Cu mila şi cu îndurările …
Strana: citeşte cântarea I-a din Triod, apoi cântă catavasia; cântarea a III-a
din Triod şi catavasia.
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Ipacoiul praznicului din Triod
Cântarea a IV-a şi catavasia, cântarea a V-a şi catavasia, cântarea a
VI-a şi catavasia
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Condacul şi Icosul praznicului din Triod.
Sinaxarul zilei din Minei şi Triod
Cântarea a VII-a şi catavasia, cântarea a VIII-a, Să lăudăm …
catavasia.
Preotul: Pe Născătoarea … (Preotul face cădire mare).
Strana: Cântarea a IX-a (cântată toată)
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu … Catavasia cântării a IX-a
Preotul: Ectenia mică.
Strana: Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru … (de 3 ori)
Laudele praznicului din Triod (inclusiv stihirile cu Slavă…
Şi acum…)
Preotul: Slavă Ţie Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!
Strana: Doxologia mare din Catavasier.
Troparul “Învierea cea de obşte” din Triod (o dată)

(începe Sf. Liturghie).