Sunteți pe pagina 1din 1

UTRENIA DIN SÂMBĂTA SFÂNTULUI LAZĂR

(ora 07,00-08,15)

- Începutul obişnuit al Utreniei până la Ectenia mare.


- Dumnezeu este Domnul (de 4 ori) precedat de cele 4 stihuri ale Octoihului din Catavasier
- Troparul “Învierea cea de obşte …” (de 3 ori).
- Stihologia
- Primul rând de sedelne din Triod (citite)
- Stihologia
- Binecuvântările Învierii din Catavasier (cântate) – diaconul face cădire mare
- Ectenia mică
- Rândul al II-lea de sedelne din Triod (citite)
- Învierea lui Hristos văzând … (citită)
- Psalmul 50
- Cu mila şi cu îndurările …
Strana citeşte amândouă Canoanele şi cântă după fiecare cântare Catavasiile din Triod.
- Cântările I şi III
- Ectenia mică
- Sedelnele zilei din Triod (cântate)
- Cântările IV, V şi VI
- Ectenia mică
- Condacul şi Icosul (citite) din Triod
- Sinaxarul zilei din Minei şi Triod
- Cântările VII şi VIII
- Pe Născătoarea … (cădire mare)
- Cântarea a IX-a (cântată toată)
- Ectenia mică
- Luminândele din Triod (citite)
- Laudele din Triod
- Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!
- Doxologia mare (cântată) şi troparul “Învierea cea de obşte …” (o dată).

LA SF. LITURGHIE

După “Veniţi să ne închinăm …” se cântă troparul, Slavă, Şi acum, condacul zilei din Triod.
La Trisaghion în loc de “Sfinte Dumnezeule” se cântă “Câţi în Hristos v-aţi botezat”.
La Priceasnă se citeşte Sinaxarul zilei din Triod şi Minei.